Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Drukuj newsy
· Formularz kontaktowy
· Forum
· Lista zarejstrowanych
· Prywatne wiadomosci
· Statystyki
· Szukaj
· Tematy
· Top 10
· Zarekomenduj Nas

     Styl strony
Tylko dla zarejstrowanych użytkowników

Wybierz styl

     Twoje IP
54.87.72.90

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

7 października Rada Ministrów przyjęła „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Dokument jest kontynuacją działań państwa polskiego, podejmowanych od 2001 roku w ramach „Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003”, a następnie „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu. Dokument dostępny jest na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod tym linkiem.

 O taborach w szkołach i nie tylko…

News
Ostatnio w ramach realizowanego programu „Działaj Lokalnie” Andrzej Sochaj Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku wygłosił cykl referatów w formie wykładu, któremu towarzyszyła prezentacja pt.: „50 rocznica akcji osiedleńczej Romów w Polsce”.

W swoim wystąpieniu przypomniał, w jaki sposób Romowie wędrowali w taborach i dlaczego oraz kiedy zakończył się dla Romów czas „wielkiej wędrówki”, a nastał okres „wielkiego postoju”, kiedy tabory zniknęły z polskich tras.

Najpierw w czwartek 20.11.2014 r. z tematyką wędrówki Romów oraz przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce zapoznali się podopieczni Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Szczecinku, który prowadzi Fundacja „Przystań”. Wiele osób, które wzięły udział w tym spotkaniu żywo zainteresowały się tematem, tym bardziej, że jeszcze pamiętają  czasy, kiedy Romowie w taborach przemierzali Polskę wzdłuż i wszerz. Spotkanie było o tyle owocne, że osoby biorące w nim udział wyraziły zainteresowanie, aby po raz kolejny spotkać się z kultura romską.

Jeszcze tego samego dnia uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Adama Giedrysa w Szczecinku, a w innym terminie uczniowie uczęszczający do Gimnazjum nr 2 w Szczecinku (02.12. 2014 r.) oraz do Gimnazjum nr 1 w Szczecinku (04.12.2014 r.) mogli po raz pierwszy usłyszeć lub dowiedzieć się nieco więcej na temat społeczności romskiej, która żyje także w Szczecinku i w powiecie szczecineckim.

Podczas spotkań była także możliwość przekazania zebranym słuchaczom kim są Romowie, jaka jest ich tożsamość, historia, dziedzictwo. Natomiast wskazując na publikacje Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu oraz czasopismo Romano Atmo i audycję Romano Dźipen  Andrzej Sochaj przypomniał, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat Romów.

Nieodłącznym punktem spotkań był także zagadnienie dlaczego do tej pory zdarza się, że Romowie spotkają się z dyskryminacją, nietolerancją, mową nienawiści, z rasizmem oraz to  w jaki sposób Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku przeciwdziała tym zjawiskom. Była to bowiem sposobność ku temu, aby wiele osób dowiedziało się o prowadzonym przez nas projekcie „Moda na tolerancję”, którego zadaniem jest zwalczanie dyskryminacji mniejszości romskiej w Polsce.

Na zakończenie tego spotkania publikacje Instytutu, kilka numerów naszego czasopisma, płyta z prezentacją oraz mapa taborów przygotowane z okazji 50 rocznicy rozpoczęcia akcji osiedleńczej Romów w Polsce zasiliły zasoby biblioteki lub czytelni odwiedzonych placówek.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji, pracownikom i wychowankom tych placówek za otwartość, za współpracę, za umożliwienie podopiecznym Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Szczecinku oraz uczniom szczecineckich gimnazjów przekazania wiedzy na temat społeczności romskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-12-2014 o godz. 14:59:10 (9 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Żywa Biblioteka w Wejherowie

News
W sobotę, dnia 06.12.2014 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Andrzej Sochaj - Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku wziął udział w ciekawym przedsięwzięciu, jakim była Żywa Biblioteka. Akcję tę zorganizowało Stowarzyszenie Czas Inicjatyw Społecznych w Wejherowie. Miała ona na celu wzrost świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji.

Wydarzenie było zorganizowane w konwencji biblioteki. Były Żywe Książki (czyli przedstawiciele i przedstawicielki grup dyskryminowanych), byli Czytelnicy (czyli goście – osoby, które tego dnia odwiedziły bibliotekę), byli także Bibliotekarze (gospodarze, którzy czuwali nad przebiegiem wydarzenia i „wypożyczali Książki”). Tego dnia od godz. 10 do 18 każdy czytelnik miał dostęp do prologów przygotowanych przez Żywe Książki, które mógł przejrzeć i na ich podstawie wypożyczyć  którąś z nich. W ten sposób spotykając się z wybraną przez siebie Żywą Książką mógł zapoznać się z nią i dowiedzieć się nieco więcej o tematyce, jaką ona zawiera.

Tego dnia, jedną z takich Żywych Książek, przedstawicielem środowisk narażonych na dyskryminację był Andrzej Sochaj, który na co dzień zajmuje się problematyką romską.

Tego dnia była także możliwość przekazania zainteresowanym osobom kim są Romowie, jaka jest ich tożsamość, historia, kultura, dziedzictwo; dlaczego do tej pory zdarza się, że spotkają się z dyskryminacją, nietolerancją, mową nienawiści, z rasizmem i w jaki sposób Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku przeciwdziała tym zjawiskom. Była to bowiem sposobność ku temu, aby wiele osób dowiedziało się o prowadzonym przez nas projekcie „Moda na tolerancję”, którego zadaniem jest zwalczanie dyskryminacji mniejszości romskiej w Polsce.

Gospodarze spotkania, czyli członkowie Stowarzyszenia Czas Inicjatyw Społecznych  z Wejherowa i każda napotkana osoba, która zechciała mnie „wypożyczyć” na chwilę jako Żywą Książkę, otrzymała na pamiątkę tego spotkania numer Romano Atmo, ulotkę projektu „Moda na tolerancję” oraz kilka naszych publikacji o tematyce romskiej, jakie do tej pory wydał Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-12-2014 o godz. 15:50:04 (33 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nietolerancyjni przewodnicy

News
Zbliża się świąteczno-noworoczny czas, wielu z nas skorzysta teraz z ofert biur podróży, by udać się na zasłużony wypoczynek lub spędzić Boże Narodzenie z rodziną mieszkającą poza granicami naszego kraju. Niektórzy z nas zapewne już teraz planują wakacyjny czas i rezerwują wycieczki, na które udadzą się latem przyszłego roku.

W związku z tym pragniemy przypomnieć, że jedna ze spraw, jakie prowadziliśmy w ramach projektu Moda na tolerancję dotyczyła komentarza przewodniczki z jednego z biur podróży, która podczas oprowadzania grupy turystów w rejonie Basenu Morza Śródziemnego stereotypowo wypowiedziała się na temat społeczności romskiej, ostrzegając wycieczkowiczów, żeby uważali „bo Cyganie kradną”. Jak widać, prócz historii zwiedzanego kraju i pięknych zabytków przewodnikom zdarza się mówić też mniej rozważne rzeczy.

Uczulamy na tego typu zachowania. Jeśli byłeś lub będziesz świadkiem aktów dyskryminacji, rasizmu, mowy nienawiści w stosunku do Romów, niezwłocznie daj nam znać, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania, by ostatecznie wyeliminować takie zachowania.

Kontakt:

Związek Romów Polskich
ul. Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek
zrp.interwencja@wp.pl
0 800 889 881

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-12-2014 o godz. 08:58:00 (50 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Protokół Komisji Stypendialnej w konkursie dla studentów

News
Są już wyniki konkursu stypendialnego dla studentów pochodzenia romskiego. Prosimy o zapoznanie się z protokołem Komisji Stypendialnej.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2014 o godz. 11:36:19 (89 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Protokół Komisji Stypendialnej - stypendia ponadgimnazjalne

News
Są już wyniki konkursu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prosimy o zapoznanie się z protokołem Komisji Stypendialnej.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-11-2014 o godz. 11:52:05 (55 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Tematyka romska na XIX Seminarium Śląskim

News
W dniach 24-27 września 2014 r. w Kamieniu Śląskim odbyło się XIX Seminarium Śląskie pt. „Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj-dziś-jutro”. Zorganizował je razem z partnerami Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Opolu. Tegoroczna konferencja była elementem realizacji postulatu i zaleceń Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Została zorganizowana również we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

Była to rzadko nadarzająca się okazja ku temu, by szerokiemu gronu ludzi wywodzących się z różnych środowisk naukowych z Polski i z zagranicy (m.in. z Litwy), osobom duchownym i świeckim, przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych ukazać działalność, jaką prowadzi Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku oraz uwypuklić rolę języka romskiego jako języka ojczystego Romów, jaką pełni dla tej społeczności.

W czasie XIX Seminarium Śląskiego wśród wielu prelegentów był obecny także przedstawiciel Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Pan Andrzej Sochaj, który jest Sekretarzem Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Został on zaproszony przez organizatorów, aby w trakcie jego trwania wygłosić dwa referaty. Pierwszy nosił tytuł: „Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie” (w ramach sesji: Religijne dziedzictwo językowe). Został on wygłoszony 25 września 2014 r. Bohaterem tego wykładu był język ojczysty Romów. Podkreślono w nim jego obecność i rolę, jaką obecnie język romski pełni w przeżywanej wierze katolickiej przez społeczność romską oraz w duszpasterstwie, którą ożywiają i przewodniczą jej Krajowy Duszpasterz Romów oraz Diecezjalni Duszpasterze Romów w ciągu roku liturgicznego organizując m.in. pielgrzymki do sanktuariów maryjnych (Jasna Góra, Rywałd, Limanowa).

Natomiast drugi referat został wygłoszony dzień później (w ramach sesji: Modele rozwoju edukacji mniejszości - od nauczania języka do nauczania w języku). Zostało w nim zawarte zagadnienie związane z rolą mediów regionalnych posługujących się językiem mniejszości. W tym wystąpieniu została podkreślona rola mediów regionalnych posługujących się językiem romskim w województwie zachodniopomorskim, jaką dla osób ze społeczności romskiej i nieromskiej odgrywa audycja Romano Dźipen (Romskie życie), która od 2005 roku nadawana jest w Radiu Koszalin oraz czasopismo Romano Atmo (Romska dusza), które oprócz regionalnego charakteru ma także zasięg ogólnopolski i międzynarodowy.

Dzięki audycji Romano Dźipen (Romskie życie) oraz dwumiesięcznikowi Romano Atmo (Romska dusza), wskazano na ich istotną rolę, jaką jest popularyzowanie przez te środki masowego przekazu nie tylko języka romskiego, ale także upowszechnianie romskiej historii, kultury, tradycji, dziedzictwa oraz codziennego, współczesnego życia Romów wśród szerokiego grona odbiorców wywodzących się ze społeczności romskiej i nieromskiej.

Mam nadzieję, że w przyszłości nadal będą nagrywane i emitowane co tydzień w Radiu Koszalin audycje Romano Dźipen oraz, że co dwa miesiące będzie ukazywać się nasze czasopismo Romano Atmo i będzie odgrywać ważną rolę w kultywowaniu romskiej tożsamości.

Andrzej Sochaj

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-11-2014 o godz. 14:10:57 (67 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Społeczność romska dawniej i dziś

News
Administracja publiczna przeciw mowie nienawiści. Społeczność romska dawniej i dziś.

W tym roku w związku z przypadającą siedemdziesiąta rocznicą likwidacji Zigeunerlager w Auschwitz – Birkenau oraz pięćdziesiątą rocznicą rozpoczęcia przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce Związek Romów Polskich z siedzibą wSzczecinku razem z Panią Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji – nadinspektorem Jarosławem Szymczykiem zorganizował III Forum Pełnomocników i Pełnomocniczek Wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz Pełnomocników Komendantów Stołecznego/Wojewódzkich i Szkół Policji ds. Ochrony Praw Człowieka pt.: „Administracja publiczna przeciw mowie nienawiści. Społeczność romska dawniej i dziś”.

Odbyło się ono w Świętokrzyskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Wólce Milanowskiej koło Nowej Słupi w województwie świętokrzyskim 18-19 września 2014 r.Warto podkreślić, że tegoroczne spotkanie po raz pierwszy w większości zostało poświęcone tematyce romskiej. Nie doszłoby ono do skutku i nie przebiegło w tak pięknej oprawie bez osobistego zaangażowania młodszego inspektora Gerarda Baha, który równocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz jest Pełnomocnikiem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji reprezentował Pan Dyrektor Józef Różański z Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Ze Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku na III Forum byli obecni Andrzej Łuczak - Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu oraz Andrzej Sochaj, który jest Sekretarzem tego Instytutu.

Adresatami tej konferencji byli: Pełnomocnicy Wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych; Wojewódzcy Koordynatorzy ds. programu na rzecz społeczności romskiej; Pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka KomendantówWojewódzkich i Szkół Policji, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających mniejszości romskie z terenu województwa świętokrzyskiego.
III Forum składało się z sesji plenarnej, która odbyła się 18 września oraz z Sesji Warsztatowej, która miała miejsce 19 września 2014 roku.

Sesja plenarna składała się z dwóch części. Część pierwsza została poświęcona problematyce romskiej ze szczególnym uwzględnianym historii Romów związanej z ich zagładą oraz akcją osiedleńcza Romów w Polsce. Tematami poszczególnych referatów, prezentacji były: „Kim są Romowie/Cyganie - kwestia romskiej tożsamości.  Mit wędrówki” - krótko o historii Romów do czasu II wojny światowej”; „Porrajmos – samudaripen – holokaust Romów”; „Polityka osiedleńcza wobec Romów na przykładzie wybranych państw bloku wschodniego”; „Powojenna historia Romów w Polsce do czasów współczesnych - czasy powojenne 1945-52 i akcja produktywizacji, czyli osiedlenia Romów”; a także „Współczesna historia Romów”. Wygłosili je przedstawiciele Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku: Andrzej Łuczak oraz Andrzej Sochaj. Po wysłuchaniu referatów był czas przeznaczony na dyskusję dotyczącą historii Romów i ich obecnej sytuacji w Polsce.

Opiekę merytoryczną nad tą częścią sesji plenarnej konferencji sprawował dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. US, który jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Pamięci i  Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, a także Kierownikiem Zakładu Najnowszych Dziejów Politycznych i Problemów Etnicznych IPiE US.

Druga część sesji plenarnej dotyczyła poszczególnych aspektów działalności różnych instytucji oraz tego na co zwracają one uwagę w pracy ze społecznością romską.
Mogliśmy zapoznać się z innowacyjną działalnością Muzeum Dialogu Kultur Muzeum Narodowego w Kielcach, które przedstawiła Dyrektor Monika Rosmanowska; „Horyzontalna Edukacja Retrospekcyjna w Policji”, którą przybliżył Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz. Natomiast Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. SWI mł. insp. Włodzimierz Sokołowski swoje wystąpienie poświęcił „Roli SWI (Systemu Wczesnej Interwencji) w przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu”, a Agnieszka Zawadzka – Pełnomocniczka Wojewody Mazowieckiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych podkreśliła jak ważna jest „Mediacja międzykulturowa jako jedna z metod interwencji w sytuacji konfliktowej”. Potem Pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Joanna Wańkowska – Sobiesiak przybliżyła temat: „Romowie Warmii i Mazur po zakończeniu rządowego programu”, a „Rolę Policji w pracach zespołu doradczego realizującego projekt pomocowy na rzecz rumuńskich Romów koczujących przy ul. Kamieńskiego i Paprotnej we Wrocławiu” omówiła podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka. Ostatnie wystąpienie w tej części pt. „Romowie w krzywym zwierciadle” przypadło mł. insp. Gerardowi Bah, który opowiedział o swoich doświadczeniach pracy z Romami, jakie posiada pełniąc zarówno funkcję Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych jak i Pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Dzień później, 19 września odbyła się sesja warsztatowa, która odbyła się w trzech grupach. Pierwszą stanowili Pełnomocnicy Wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Zajęli się tematem: „Wielokulturowość i różnorodność w działaniach administracji publicznej”. Druga grupa była złożona z Wojewódzkich Koordynatorów ds. programu na rzecz społeczności romskiej, podjęła temat „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” ,a do trzeciej grupy zostali zaproszeni Pełnomocnicy Komendantów Stołecznego/ Wojewódzkich i Szkół Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Grupa przybliżyła kwestię związaną z „Mediacja jako metodą pracy z konfliktem”.

Wszyscy uczestnicy podkreślali wagę tego spotkania i jego potrzebę, mając nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie podczas sesji plenarnej i warsztatowej III Forum Pełnomocników Wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz Komendantów Stołecznego/Wojewódzkich i Szkół Policji ds. Ochrony Praw Człowieka „Administracja publiczna przeciw mowie nienawiści. Społeczność romska dawniej i dziś” pomogą  poszczególnym służbom i instytucjom w pracy na rzecz Romów i innych mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce.

Andrzej Sochaj

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-11-2014 o godz. 09:49:13 (70 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania

News
W dniach 9 i 10 września br. Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy Caritas w Popowie – Letnisko niedaleko Warszawy był miejscem jednej z najważniejszych tegorocznych konferencji w Polsce poświęconych tematyce mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Polsce i na świecie. Oprócz sytuacji mniejszości w poszczególnych krajach konferencja „Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania” poświęcona była także projektom koncepcji polityki narodowościowej, odpowiadającym wyzwaniom otaczającej rzeczywistości. Ponadto omawiano na niej luki prawne w ustawodawstwach dotyczących mniejszości w poszczególnych krajach oraz obecne tendencje w szeroko rozumianych sprawach etnicznych, zarówno w odniesieniu do mniejszości, ich kultury i języka, jak również zagadnieniom komunikacji międzykulturowej oraz statusu społeczności imigranckich jako tzw. „nowych” mniejszości etnicznych.

Z uwagi na obecność całej czołówki badaczy problematyki etnicznej z najważniejszych uczelni w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Katolicki Uniwersytet Lubelski), a także z Ukrainy (Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki w Kijowie, Akademia Wojsk Lądowych we Lwowie) i Czech (Uniwersytet Masaryka w Brnie) i dużą liczbę zgłoszonych referatów w obliczu zaledwie dwóch konferencji jej organizatorzy w porozumieniu z uczestnikami zmienili formułę obrad. Zamiast pierwotnie przewidzianych odrębnych sekcji tematycznych i wygłaszania swych referatów przez kolejne osoby postanowiono zorganizować w tej liczbie moderowane dyskusje panelowe, gdzie głos zabierały wszystkie osoby chcące wyrazić swoje zdanie na zasygnalizowane przez moderatorów poszczególnych sesji zagadnienia. 

Wśród omawianych przez uczestników zagadnień oraz tematów zgłoszonych referatów, które ukażą się drukiem w pokonferencyjnej publikacji w przyszłym roku – 2015, nie zabrakło również kwestii romskich w Czechach i na Słowacji, jak również w Polsce. Warto odnotować, iż na tegorocznej wrześniowej konferencji nt. polityki etnicznej obecni byli także członkowie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku – prof. Janusz Mieczkowski oraz dr Małgorzata Mieczkowska z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, a także były jego Dyrektor, a wcześniej Sekretarz – mgr Mateusz Babicki, doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Tegoroczna konferencja „Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania” zorganizowana została przez Zakład Badań Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Katedrą Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedrą Polityki Międzynarodowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, a także z Zakładem Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Katedrą Historii Ukrainy i Polityki Etnicznej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie i Zakładem Politologii Wydziału Studiów Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie. 

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: ówczesny Minister Administracji i Cyfryzacji – Rafał Trzaskowski, Przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP – Miron Sycz, Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP – Adam Lipiński, Przewodnicząc Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP – Andrzej Person. Komitet organizacyjny stanowili: prof. dr hab. Henryk Chałupczak, prof. dr hab. Radosława Zenderowski oraz dr Ewa Pogorzała. 

>Mateusz Babicki

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-11-2014 o godz. 10:02:08 (100 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Program integracji społeczności romskiej

News
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

7 października Rada Ministrów przyjęła „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Dokument jest kontynuacją działań państwa polskiego, podejmowanych od 2001 roku w ramach „Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003”, a następnie „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013”. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu. Dokument dostępny jest na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod tym linkiem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-10-2014 o godz. 09:08:05 (107 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja podsumowująca projekt Cooltura równych szans

News
Romowie chcą pracować – urzędnicy nie dowierzają.

Po ponad roku realizacji projekt „Cooltura równych szans” powoli dobiega końca. Stażyści z dniem 31 października br. kończą swoją pracę, a cały projekt kończy się 30 listopada. Ochotników na odbywanie stażów nie brakuje, w związku z tym mamy nadzieję, że podobne projekty będziemy realizować w przyszłych latach w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Tym czasem za nami już konferencja podsumowująca.

Dnia 13 października br. w hotelu Viki w Szczecinku odbyła się konferencja podsumowująca projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Cooltura równych szans”. Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonał Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Roman Chojnacki. Następnie zgromadzonym gościom została przedstawiona prezentacja multimedialna przedstawiająca projekt. W dalszej części programu Kinga Nowakowska z College Consulting omawiała przeprowadzone badania z realizacji projektu.

Przypomnijmy, że projekt był skierowany do grupy 40 niepełnosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów mieszkających na terenie Polski. Jak wiemy Romowie to najbardziej zagrożona wykluczeniem społecznym mniejszość etniczna zamieszkująca Polskę. Główny problem mniejszości romskiej to bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia, w szczególności dotykający osoby niepełnosprawne. Romowie nie zostali wyposażeni w kapitał życiowy umożliwiający im pozytywną pozycję społeczną, odpowiedni poziom wykształcenia i kwalifikacji. Sytuację tą pogłębia niska samoocena oraz słaba motywacja do poszukiwania pracy. Romowie są także najmniej samodzielną grupą osób, dlatego też potrzebują pomocy od innych obywateli na każdym polu działania, zwłaszcza we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu. I właśnie wychodząc naprzeciw tym problemom i oczekiwaniom środowiska romskiego stworzyliśmy projekt „Cooltura równych szans”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z raportu opracowanego na potrzeby projektu wynika jednoznacznie, że Romowie chcą i potrafią pracować. Doświadczenia nabyte w czasie realizacji projektu pokazują, że staże zorganizowane dla 40 beneficjentów stanowią realną formę wsparcia, pomagają w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, co w przyszłości skutkować będzie większą atrakcyjnością Romów podczas poszukiwania pracy.

Realizacja projektu „Cooltura równych szans” stanowiła duże wyzwanie zarówno dla realizatorów jak i stażystów, gdyż w dalszym ciągu w społeczeństwie polskim panuje stereotyp niewykształconego i leniwego Roma. Na początku były pewne trudności w przekonaniu pracodawców do zatrudnienia Romów, ale w końcu udało się nam wspólnymi siłami – naszymi i kandydatów na staże – znaleźć chętnych do zatrudnienia Romów. Było warto, gdyż pracodawcy zmienili nastawienie do społeczności romskiej i nie żałowali podjęcia z nami współpracy. Prezes ZRP Roman Chojnacki, a jednocześnie koordynator projektu, w jednym z wywiadów udzielonych dla mediów podczas konferencji trafnie podsumował ponad roczną realizację projektu: „Romowie pokazali, że nie są gorsi od Polaków - kiedy coś robią, robią to dobrze”.

Realizację projektu badała Kinga Nowakowska z College Consulting: „Zasięgaliśmy opinii dosłownie wszędzie. Pytaliśmy beneficjentów jak sobie radzą, rozmawialiśmy z pracodawcami i przedstawicielami instytucji publicznych mających wpływ na codzienne życie Romów. Ku naszemu zaskoczeniu najwięcej problemów stwarzali przedstawiciele instytucji publicznych takich jak MOPS, PUP czy PCPR. Tam również pokutują stare stereotypy, że Rom to niebieski ptak, który nie sieje, nie orze a zbiera. To oczywiście ma później odzwierciedlenie w codziennych działaniach. Myślę, że tym programem pokazaliśmy, że Romowie niczym nie różnią się od innych nacji, że chcą i potrafią pracować”.

Mimo tych trudności, projekt umożliwiający niepełnosprawnym Romom odbywanie stażów odniósł niekwestionowany sukces. Na szczęście znaleźli się pracodawcy, którzy nie kierowali się tylko stereotypami. Zakończenie staży nastąpi z końcem października nad czym ubolewają zarówno stażyści jak i pracodawcy.

Konferencja cieszyła się dużym powodzeniem, przybyło kilkadziesiąt zaproszonych gości oraz niemal wszystkie lokalne media. Konferencja odbiła się szerokim echem wśród zgromadzonych gości, którzy byli zaskoczeni wnioskami i wynikami badań przedstawionymi podczas konferencji. Wśród gości biorących udział w konferencji głos zabrali m.in. poseł na Sejm RP Wiesław Suchowiejko, Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzystof Lis, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Kosmala oraz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Adam Wyszomirski. Swoją obecnością zaszczycili nas radni, przedstawiciele stowarzyszeń, pracodawcy i stażyści oraz Romowie z całej Polski. Oficjalnego podsumowania i zakończenia konferencji dokonała Joanna Chojnacka, Sekretarz Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Po części oficjalnej, w części cateringowej zebrani mogli wysłuchać pieśni romskich, zaśpiewanych przez siostry Magdalenę i Justynę Matkowskie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział w wydarzeniu, które mamy nadzieję przyczyni się do otwarcia dyskusji nad koniecznością zmian systemowych w Polsce w obszarze aktywizacji zawodowej i zatrudnienia Romów oraz będzie impulsem do podjęcia konkretnych działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia wśród Romów.


      

      

      

      

      


Wysłany przez admin_zrp dnia 20-10-2014 o godz. 15:37:22 (122 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

821 newsów (83 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 ]

     Raport

     Stypendia

     Cooltura

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring
Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.12 sekund