Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Drukuj newsy
· Formularz kontaktowy
· Forum
· Lista zarejstrowanych
· Prywatne wiadomosci
· Statystyki
· Szukaj
· Tematy
· Top 10
· Zarekomenduj Nas

     Styl strony
Tylko dla zarejstrowanych użytkowników

Wybierz styl

     Twoje IP
50.16.112.199

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Groźby wobec Romów na Słowacji

News
10 marca br. wybuchł ogromny pożar w jednym z najważniejszych zabytków Słowacji – gotyckim zamku Krasna Horka na południu kraju. Choć większość obiektów muzealnych udało się uratować, to jednak straty są ogromne. Według ustaleń Policji za spowodowanie pożaru odpowiedzialni są dwaj nastoletni Romowie z Krasnohorskiego Podhradia – Ondrej oraz Ivan.

Pożar zabytkowego zamku, który przetrwał trudne koleje historii, w tym dwie wojny światowe wywołał ogromne poruszenie na Słowacji. W wyniku panującej atmosfery do głosu doszły nacjonalistyczne nastroje chęci odwetu na Romach. W internecie pojawiło się wiele wypowiedzi wzywających do ukarania nie tylko wspomnianych chłopców, ale całej społeczności romskiej z odebraniem przysługujących im praw włącznie.

Romowie z okolic Podhradia zabarykadowali się w swych domach w obawie o swe życie. Tydzień po pożarze słowaccy policjanci i żołnierze zatrzymali grupę nacjonalistów, którzy zamierzali zaatakować romskie domy. Członkowie sił bezpieczeństwa zostali zakwaterowani w miejscowej ażeby pilnować bezpieczeństwa mieszkających tam Romów.

Wydarzenia ze Słowacji są najlepszym przykładem na to, jak łatwo jest wykreować „kozła ofiarnego” wśród opinii publicznej. W takich przypadkach winnym są najczęściej właśnie marginalizowane i dyskryminowane grupy społeczne. Za istotny błąd należy również uznać podanie do wiadomości publicznej informacji o pochodzeniu etnicznym domniemanych sprawców przez miejscową Policję. Zaostrzyło to i tak już napięte relacje między Romami a społeczeństwem słowackim.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-04-2012 o godz. 12:07:04 (413 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendium dla szczególnie uzdolnionych

News
Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ramach zadania zleconego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji prowadzi konkurs stypendialny organizowany w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Stypendystami mogą zostać dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, zameldowanymi w Polsce i będącymi uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 10 do 18 lat. Ponadto warunkiem ubiegania o stypendium jest realizowanie się w jednej z następujących dziedzin: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, humanistyczne, twórczość literacka, umiejętności aktorskie, sztuki plastyczne, muzyka instrumentalna, śpiew, taniec, sztuki sportowe, sport. Stypendia do równowartości 4.000 zł, wyróżnienia I stopnia do równowartości 2.000 zł, wyróżnienia II stopnia do równowartości 1.500 zł i nagrody motywacyjne do równowartości 500 zł zostaną ufundowane w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Karta zgłoszeniowa dostępna na stronie internetowej MAiC.

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-04-2012 o godz. 09:17:59 (413 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport 2012 – o dyskryminacji Romów w Polsce

News
Romowie to wprawdzie stosunkowo nieliczna mniejszość, jednakże skala problemów i potrzeb wśród tej społeczności jest olbrzymia. W dobie trwającego od roku 2008 kryzysu gospodarczego, ludziom tym oraz działającym na ich rzecz podmiotom potrzebna jest realna pomoc finansowa. Niestety od kilku lat rośnie niechęć do przyznawania organizacjom romskim dofinansowania, a jednocześnie rośnie wnikliwość kontroli realizowanych przez nie zadań. Podmioty nieromskie, a zwłaszcza instytucje realizujące zadania na przykład w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej, czy też Zwiększonej Subwencji Oświatowej, nie są w sposób dostateczny kontrolowane w zakresie sposoby wykorzystywania przyznanych im pieniędzy.

W celu ukazania prawdy o zjawisku dyskryminacji wobec Romów na terenie Polski, prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, który jest jednocześnie członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, postanowił przygotować raport dotyczący wszelkich jej przejawów. Raport ten sporządzony został w oparciu o informacje własne oraz te nadsyłane przez pracujących w różnych regionach kraju Asystentów Zawodowo – Socjalnych, jak również na podstawie danych nadsyłanych przez inne stowarzyszenia romskie działające w Polsce.

RAPORT

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-04-2012 o godz. 12:06:53 (480 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 XXXII posiedzenie Komisji WRiMNiE

News
W dniach 17-18 kwietnia w Warszawie odbędzie się XXXII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pierwszy dzień spotkania poświęcony będzie zebraniu wewnętrznemu Komisji, na którym członkowie podejmą temat odwołania współprzewodniczącego Komisji, Artura Jabłońskiego. Tematy jakie będą poruszane podczas spotkania w dniu 18 kwietnia to między innymi: upamiętnienia związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz działalność organów państwa w tym zakresie, rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami akcji Wisła", pełnomocnicy wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych - model funkcjonowania oraz wszelkie sprawy bieżące. W tym samym dniu odbędzie się także spotkanie z członkami Komisji Rozpatrującej Wnioski.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-04-2012 o godz. 09:02:30 (393 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów

News
8 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Romów. Obchodzony jest on w rocznicę I Światowego Kongresu Romów, który odbył się w 1971 roku w Londynie. Kongres ten zainaugurował działalność Światowej Rady Romów (International Romani Union). Wtedy też zwrócono się do krajów członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową. Powołany został Międzynarodowy Komitet Cyganów, ustalono flagę i hymn. To symbole, które umocniły tożsamość romską, poczucie przynależności i dziś kojarzą się już nierozerwalnie z Romami. Wtedy też, na prośbę tej mniejszości narodowej oficjalnie zastąpiono słowo „Cygan” wyrazem „Rom”, pochodzącym z języka romanes i oznaczającym człowieka, mężczyznę. Międzynarodowy Dzień Romów ustanowiony został w roku 1990 podczas IV Światowego Kongresu Romów, który odbył się w Serocku koło Warszawy. W tym roku Międzynarodowy Dzień Romów zbiegł się w czasie ze świętami wielkanocnymi, co sprawiło, że wielu świętowało dzień romski nawet o tym nie wiedząc.

Święto to jest doskonałą okazją do propagowania tradycji i kultury romskiej. Co roku w związku z tym dniem w wielu miastach organizowane są obchody i towarzyszące im wystawy, koncerty, konferencje, wykłady i przeróżne debaty, na których zjawiają się miłośnicy kultury romskiej. To także szansa na przekonanie osób nie znających specyfiki społeczności romskiej do jej barwnego i niewątpliwie ciekawego folkloru. Wszak przygoda wielu fascynatów muzyki, czy tańca romskiego, rozpoczynała się od przypadkowego trafienia na festyn, czy koncert organizowany właśnie 8 kwietnia. Co roku wydarzenia te, przyciągają coraz większą publikę i mają wielu zwolenników.

Obchody Międzynarodowego Dnia Romów wspierane są na szczeblu międzynarodowym przez międzynarodowe organizacje romskie, Radę Europy, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Komisję Europejską. Przy okazji tego dnia poruszane są także tematy dotyczące problemów z jakimi boryka się społeczność romska na świecie. Podejmowane są akcje na rzecz tolerancji i równouprawnienia. „Najbardziej poszkodowani są Romowie w społeczeństwie UE. Prawa człowieka nie są chronione przez większość krajów UE. Ponadto Romowie są wykluczeni społecznie w życiu codziennym.” – powiedział 8 kwietnia Pandit Veerendra Rishi, prezydent Indian Institute of Romani Studies.

W tym roku jedną z najciekawszych propozycji obchodów dnia 8 kwietnia wykazało się Akademickie Centrum Kultury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie i Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy. Organizatorzy zadbali o przygotowanie uroczystej gali, podczas której miało miejsce otwarcie wystawy poświęconej 55-leciu Cygańskiego Teatru Muzycznego "Terno". Na ekspozycję składały się archiwalne fotografie, afisze i inne pamiątki zgromadzone przez ponad pół wieku działalności tej cygańskiej grupy artystów. Obchodom towarzyszyła także promocja najnowszej książki Edwarda Dębickiego, drugi tom jego wspomnień o tytule „Wczorajszy ogień”.

8 kwietnia obchodzono ciekawie także za granicą w Budapeszcie świętowano Międzynarodowy Dzień Romów rzucając do Dunaju kwiaty w imię pokoju, dobrobytu i solidarności. Wydarzenie uświetnił także koncert Kristali, romskiej orkiestry z Bułgarii.

Ponadto w dniu dzisiejszym Bajram Haliti – Prezes Romskiej Agencji Informacyjno – Dziennikarskiej ogłosił projekt Deklaracji społecznych, politycznych i naukowych przedstawicieli Romów z okazji Światowego Dnia Romów. We wstępie do Deklaracji skrytykował on organizacje międzynarodowe i państwa europejskie za ich stosunek do społeczności romskiej, zamieszkującej w Europie oraz brak działań na rzecz poprawy ich sytuacji. Wyraził on tym samym żal, iż pomimo 7 wieków obecności na kontynencie europejskim, nadal są oni traktowani jak intruzi i są obiektem różnego rodzaju wrogości. Wezwał on tym samym kraje europejskie do wcielania w życie swych krajowych i międzynarodowych zobowiązań dotyczących praw człowieka.

Za najważniejszą kwestię w deklaracji uznano zwalczanie wszelkich przejawów rasizmu, nietolerancji, dyskryminacji i ksenofobii wobec Romów w Europie. Tego rodzaju zjawiska, jak również fakt podżegania do nich, winny podlegać surowym karom. Według przedstawicieli romskich, rola organizacji romskich we wszelkich działaniach na rzecz tej społeczności powinna zostać znacząco zwiększona. Państwa OBWE muszą ponadto wspierać wszelkie działania na rzecz integracji różnych grup społecznych na szczeblu lokalnym, tworząc tym samym klimat do dialogu międzykulturowego i tolerancji. Zawierająca 10 punktów deklaracja została przesłana do wiadomości szefów rządów 56 państw członkowskich OBWE oraz organizacji międzynarodowych, w tym również romskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-04-2012 o godz. 22:51:36 (492 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt

News
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, pogody ducha, wszelkiego dobra oraz spędzenia miłych chwil w rodzinnej atmosferze życzy wszystkim Związek Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-04-2012 o godz. 08:51:57 (420 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja o dyskryminacji Romów

News
„Dyskryminacja Romów – instytucjonalne oraz społeczne formy przeciwdziałania” – Gdańsk, 16 kwietnia 2012 r.

Dnia 16 kwietnia br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z inicjatywy fundacji Forum Dialogu Publicznego oraz Zakładu Nauk o Cywilizacji Instytutu Politologii UG odbędzie się konferencja poświęcona sytuacji społeczności romskiej. Oprócz pracowników naukowych z kilku uniwersytetów zajmujących się badaniami z zakresu problematyki romskiej i przedstawicieli tej społeczności weźmie w niej udział również Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku – mgr Mateusz Babicki, który jest również doktorantem na Wydziale Nauk Społecznych UG. Przedstawi on analizę sytuacji Romów w Polsce w okresie od roku 1989 do dnia dzisiejszego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-04-2012 o godz. 10:11:53 (415 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 37

News
Ukazał się pierwszy tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 37 numer naszej gazety, rozpoczynający już siódmy rok naszej działalności wydawniczej. Przypominamy, że Romska Dusza jest dwumiesięcznikiem, w którym piszemy w trzech językach – polskim, romskim i angielskim. W najnowszym numerze wprowadziliśmy szereg zmian w szacie graficznej oraz układzie artykułów, ale jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. kolejnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, o rosnącej nietolerancji na Litwie czy o partii politycznej czeskich Romów. Wspominamy również o raporcie na temat dyskryminacji Romów w Polsce, który opracowuje Związek Romów Polskich, oraz o Romach w polskich programach telewizyjnych.

Tematem numeru jest relacja z noworocznego spotkania w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych z Prezydentem Bronisławem Komorowskim.  Tutaj trzeba również nadmienić, że reprezentantem romskiej mniejszości był Prezes Związku Romów Polskich i Redaktor naczelny naszego dwumiesięcznika – Roman Chojnacki.

Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest artykuł o wizycie w Stanach Zjednoczonych Szefa Punktu Kontaktowego do Spraw Romów i Sinti Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Andrzeja Mirgi. Ponadto polecamy również relację z konferencji „Pamiętając o zapomnianym Holokauście Romów”, która miała miejsce w Brukseli. Przedstawiamy także historię drastycznego zdjęcia romskich dzieci oraz prezentujemy artykuł o różnych spojrzeniach na edukację muzyczną.

W dalszej części numeru prezentujemy interaktywny podręcznik dla trenerów zagadnień wielokulturowości. W artykule „Pomóżmy Oliwierowi” apelujemy o pomoc dla 4,5 letniego romskiego chłopca chorego na nowotwór. W artykule „Aktywizacja niejedno ma imię” poruszamy problem bezrobocia wśród Romów oraz projektów aktywizacyjnych na rzecz romskiej mniejszości.

Piszemy również o projektach Związku Romów Polskich realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Innowacyjni Romowie na rynku pracy II, Szczecineccy Romowie na rynku pracy oraz o rekrutacji do nowego projektu Rynek pracy otwarty dla Romów.  Wszystkie wspomniane wyżej projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach. W cyklu Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów na Cyprze. Ponadto działy Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 27-03-2012 o godz. 08:39:25 (434 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Fałszywi uchodźcy

News
Jak informuje Wprost, rząd Kanady zdecydował o zaostrzeniu przepisów dotyczących przyjmowania uchodźców. Decyzja ta podyktowana jest dużym napływem wniosków z krajów Unii Europejskiej, w tym także z Polski. Do parlamentu wpłynął rządowy projekt w tej sprawie. Minister ds. migracji ma teraz prawo do sporządzenia listy krajów uważanych za bezpieczne. Do tej pory listę tę tworzyła specjalna komisja, złożona z ekspertów w dziedzinie praw człowieka. Zmieniony zostanie także system wizowy kraju. Ubiegający się o wizę będą teraz zobowiązani do pobrania odcisków palców.

Minister ds. imigracji Jason Kenney zaprzeczał, że zmiany zostały spowodowane zwiększoną liczbą przyjazdów Romów do Kanady. Zaznaczył jednak, że fałszywym uchodźcom zależy głownie na zapomogach i zasiłkach.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-03-2012 o godz. 12:48:52 (408 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Projekt dla młodzieży polskiej, niemieckiej i rumuńskiej

News
Dom spotkań im. Angelusa Silesiusa organizuje trójstronny projekt historyczny „Sytuacja Romów i Żydów w XX i XXI wieku w Polsce, Rumunii i Niemczech” i zaprasza do udziału młodzież z tychże państw. Uczestnicy projektu poznają historię i kulturę Romów i Żydów oraz skonfrontują się z problemem dyskryminacji tych mniejszości. Podczas każdego z trzech spotkań (Wrocław, Cluj i Frankfurt) odbędą się spotkania z przedstawicielami mniejszości, dyskusje i wywiady. Efektem projektu będzie powstanie filmu. Zgłoszenia mogą wysyłać osoby w wieku 16-26 lat, znające język angielski na poziomie średnio zaawansowanym i dysponujące czasem w maju i wrześniu 2012 r. Zgłoszenia nadsyłać można do 25 marca. Więcej szczegółów na stronie www.ngo.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-03-2012 o godz. 15:05:42 (426 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

812 newsów (82 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 ]

     Raport

     Stypendia

     Cooltura

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring
Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.13 sekund