Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
35.172.201.102

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Informujemy, że osoby starające się o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które mają uzupełnić dokumentację aplikacyjną, muszą dostarczyć brakujące dokumenty do dnia 19 października 2018 r. (do tego dnia dokumenty muszą się znaleźć u nas fizycznie).

OGŁOSZENIE

Informujemy, że trwają prace nad przywróceniem treści, które z powodu awarii zniknęły z naszej strony internetowej. Już wkrótce wszystkie wiadomości z ostatnich miesięcy zostaną opublikowane ponownie.

Projekty realizowane przez ZRP w 2018 roku finansowane przez MSWiA

W roku 2018 Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku podpisał dwie umowy na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tytuł zadań:

  • Utrzymanie biura stowarzyszenia w 2018 r. Umowa nr 22/WMNIE/2018
  • Wydawanie gazety romskiej Romano Atmo - Cygańska Dusza w 2018 r.  Umowa nr 24/WMNIE/2018

 Stypendia dla studentów romskich w 2018 r.

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2018 o godz. 11:24:04 (140 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w 2018 r.

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2018 o godz. 11:12:47 (62 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie i polityka senioralna

News
W dzisiejszych czasach człowiek, który nie ma dostępu do informacji, staje się wykluczonym. Niemożliwym wydaje się fakt, żeby w XXI w., gdzie przy wszechobecnym mediach żyją ludzie, którzy – pomimo narzędzi jakie daje im nowoczesna technologia – nie potrafią, nie chcą, albo nie wiedzą, jak z nich korzystać…

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce żyje ok. 8,5 mln. osób, które przekroczyły już 60-ty rok swojego życia. Przeważająca liczba z tych osób boryka się z wieloma problemami na wielorakich płaszczyznach. Do najważniejszych problemów osób starszych należą bez wątpienia sytuacje: materialno-bytowa i zdrowotna. Trzeba przyznać, że państwo polskie stara się w swoich dążeniach do lepszych zmian, na wielu szczeblach, uwzględniać także potrzeby osób starszych, które powinny być zauważalne nie tylko dla samych rządzących, ale przez nas samych jako bliskich, sąsiadów czy zupełnie obcych ludzi, na co dzień stykających się z tą grupą ludzi.

Aktualnie funkcjonują programy i konkursy skierowane do senioralnej części polskiego społeczeństwa, m.in. takie jak:
• Senior+
• Opieka 75+
• ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych)

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-05-2018 o godz. 10:24:55 (80 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10700 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Prosto z garnka

News
Tradycje kulinarne Romów

Z Magdą Kwiecińską poznałyśmy się dzięki Pawłowi Lechowskiemu, przy realizacji projektu filmowego „Romane Butia. Profesje romskie”. Nasze rozmowy o kulturze, tradycji, historii, jak i o współczesnych problemach społeczności romskiej zawsze były długie i pełne emocji. Tematów, zagadnień związanych z kulturą Romów jest wiele. Tyle się nazbierało pomysłów, myśli, że musiałyśmy coś z tym zrobić. Spotkania, wspólne rozmowy, współpraca z Romami i nie-Romami zaowocowały powstaniem książki „Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów” napisanej przez nas w ramach projektu, którego organizatorem była Fundacja Dobra Wola.

To pierwsza publikacja o tej tematyce wydana w Polsce. Pierwsza ze względu na to, że opisuje tradycje kulinarne i przepisy czterech podstawowych romskich grup etnograficznych, posługujących się własnymi dialektami języka romskiego. Owszem, były publikowane opracowania, w których przy okazji opisywania tradycji i obyczajów Romów wspominano ich kulturę kulinarną, ale skupiano się najczęściej na jednej grupie i tym samym odnoszono to do wszystkich grup romskich. Nie zwracano uwagi na odmienny styl życia, sposób pozyskiwania pożywienia, relację z nie-Romami.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-04-2018 o godz. 12:56:13 (161 odsłon)
(Czytaj więcej... | 13877 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

News
"To błędne koło": co trzeci Rom w państwach UE jest ofiarą prześladowania

W raporcie stwierdzono również, że 80% Romów żyjących w UE jest zagrożonych ubóstwem.

Zgodnie z nowym raportem, społeczność romska w Unii Europejskiej stoi codziennie przed podstawowymi wyzwaniami związanymi ze złym stanem sanitarnym, głodem i bezrobociem wśród młodzieży. Raport, opublikowany przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), stwierdził, że wyniki badań podkreślają utrzymujące się nierówności, które od dawna nękały europejską społeczność Romów w wielu krajach. Stwierdzono, że niechęć wobec Romów utrzymuje się na wysokim poziomie, gdy jeden na trzech Romów jest ofiarą nękania.

W raporcie napisano, że państwa członkowskie UE muszą rozpoznawać i monitorować antycyganizm oraz podejmować skuteczne działania w celu zwalczania takich przestępstw powstałych z nienawiści i szerzenia nienawiści.

80% Romów jest zagrożonych ubóstwem, podczas gdy średnia UE wynosi 17%. Łącznie 30% z nich mieszka w gospodarstwach domowych bez bieżącej wody. Takie warunki podważają postęp w dziedzinie edukacji, zdrowia lub zatrudnienia, zgodnie z raportem. Stwierdzono w nim, że należy podjąć większe wysiłki na rzecz ograniczenia ubóstwa, w tym eliminacji segregowanych mieszkań, lepszego dostępu do usług publicznych, a także zapewnienia mieszkań socjalnych.

Jeśli chodzi o edukację, w sprawozdaniu stwierdzono, że obszar ten poprawił się w niektórych państwach członkowskich. Ponad 50% dzieci romskich korzysta z edukacji wczesnoszkolnej. W raporcie napisano, że często jest to znacznie mniej niż dzieci nie-romskie w ich wieku. "Państwa członkowskie powinny zapewnić dostęp do wysokiej jakości edukacji, wsparcia w uczeniu się, aby zrekompensować złe warunki życia wielu romskich uczniów, a także ukierunkować wsparcie na każdym etapie edukacji" - czytamy w raporcie.

W raporcie wykazano również, że odsetek młodych Romów w wieku od 16 do 24 lat, w szczególności kobiet, które nie uczą się, nie pracują ani nie szkolą się, pozostaje wysoki w porównaniu z odpowiednimi danymi dla większości populacji. Raport podkreślił, że państwa członkowskie muszą zwiększyć zatrudnienie, szczególnie dla młodych Romów, poprzez szkolenia w miejscu pracy, staże i praktyki. „Romowie powinni również otrzymać ukierunkowane wsparcie, będące pomocą w założeniu własnej działalności gospodarczej” - czytamy w raporcie.

Komentując raport, dyrektor FRA, Michael O'Flaherty, powiedział: "Antycyganizm, od dyskryminacji po nienawiść, napędza błędne koło wykluczenia Romów. Pozostawia ich jako wyrzutków społecznych i traktuje w stereotypowy sposób, który jest nie do zaakceptowania. Musimy przerwać ten błędny cykl. Dlaczego więc trzeba zacząć od tego, co oczywiste - zapewnić, że każdy Rom będzie miał takie same szanse jak inni obywatele UE? "

Źródło: thejournal.ie

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-04-2018 o godz. 14:48:55 (85 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Turcja nadal wspiera Romów

News
Społeczność romska w Turcji nadal otrzymuje wsparcie w dziedzinie edukacji, zatrudnienia i zdrowia poprzez różne inicjatywy rządowe.

Ministerstwo ds. Rodziny i Polityki Społecznej od 2016 r. prowadzi szereg projektów mających na celu poprawę warunków życia tureckich Romów.

Według informacji zebranych przez korespondentów Agencji Anadolu prawie 13000 Romów otrzymało konsultacje w kilku prowincjach takich, jak: Ankara, Adana, Balikesir, Hatay, Edirne, Eskisehir, Istanbul, Izmir, Kirklareli, Manisa, Mersin and Tekirdag.

System Informacji Zarządczej (MIS) - utworzony w celu zapewnienia lepszego monitorowania usług - zarejestrował 12699 Romów pozostających w trudnej sytuacji, którzy już otrzymali pomoc w formie konsultacji. Ministerstwo udzieliło 2005 obywatelom romskim szkoleń zawodowych, 1083 Romom podstawowych umiejętności czytania i pisania, 148 szkoleń w zakresie praktyk zawodowych i 561 szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.

W tym roku planuje się rozbudowę jednostek szkoleniowych, które obecnie działają w 20 punktach w 12 prowincjach. W ubiegłym roku ministerstwo dostarczyło 907 rodzinom w 22 prowincjach wsparcie mieszkalne warte 10,4 miliona tureckich lir. Ponadto, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, usługi doradcze udzielono 4040 Romom. Aby zachęcić do edukacji uczniów romskich, udzielono poradnictwa 3800 studentom i ich rodzinom. Około 397846 Romów uczestniczyło w Rodzinnych Programach Edukacyjnych w Turcji.

W 2017 r. ogółem 46203 Romów - w tym 34519 kobiet, 3387 mężczyzn i 8297 dzieci - otrzymało pomoc z ośrodków zapobiegania i monitorowania przemocy w ministerstwie. Dodatkowo 29898 romskich obywateli - w tym 17916 kobiet i 11982 dzieci - otrzymało wsparcie z domów gościnnych w prowincjonalnych dyrekcjach ministerstwa. Przeprowadzono także kilka projektów w prowincjach z dużą populacją romską, aby wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

Osobno ministerstwo prowadzi projekty mające na celu zwiększenie dostępności kobiet romskich,będących w niekorzystnej sytuacji, poprzez integrację społeczną i kształcenie zawodowe przy wsparciu 20 ośrodków solidarności społecznej w prowincjach Bursa, Canakkale, Edirne, Izmir, Kirklareli, Mersin, Sakarya, Tekirdag i Yalova .

Według Komisji Europejskiej szacuje się, że w Europie w 2016 r. żyło od 10 do 12 milionów Romów. Według lokalnych mediów tureccy urzędnicy szacują liczbę Romów w Turcji na około 600 tysięcy.

Źródło: aa.com.tr

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-04-2018 o godz. 08:50:46 (55 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja w Grecji

News
"Mamy moralny obowiązek - jako burmistrzowie, radni i obywatele greccy - chronić społeczności romskie jako całości i poszczególnych jej członków" - stwierdził Michalis ANGELOPOULOS (Grecja, EPP / CCE), wiceprzewodniczący Kongresu i Burmistrz Samos, przemawiając do uczestników konferencji "Wzmacnianie pozycji Romów na szczeblu lokalnym i regionalnym", 12 kwietnia 2018 r.

"Byliśmy świadkami incydentów w Grecji, które wskazują, że ludność romska doświadcza wykluczenia i niegodnego życia. Niecały rok temu społeczność romska Menidi została brutalnie zaatakowana po tragicznej śmierci nie-romskiego 11-letniego chłopca "- przypomniał.

"Jesteśmy jednak świadkami pozytywnej woli politycznej i zaangażowania na rzecz integracji Romów w naszym kraju: na przykład w Agia Varvara, gdzie kandydaci romscy są regularnie wybierani na radnych miejskich od 1975 r. Obecność radnych romskich oraz silnych organizacji romskich wspomaga proces lepszej reprezentacji swoich roszczeń i polepsza ogólnie sytuację lokalnej społeczności romskiej " - dodał.

Michalis Angelopoulos przedstawił prace Kongresu, aw szczególności jego sprawozdanie w sprawie sytuacji Romów w kontekście rosnącego ekstremizmu, ksenofobii i kryzysu uchodźczego w Europie, przyjęte w 2016 r. Kongres podkreśla potrzebę posiadania środków mających na celu ułatwienie dostępu Romów do edukacji, zatrudnienia, mieszkań i opieki zdrowotnej oraz abyśmy nie zapomnieli o grupach w trudnej sytuacji w społecznościach romskich, takich jak młodzi Romowie, osoby niepełnosprawne, osoby LGBTI, migranci romscy i nieudokumentowani młodzi ludzie.

Angelopoulos wspomniał także o swoim przemówieniu: "Zintegrowany plan działania na rzecz integracji społecznej greckich Cyganów 2001-2008". Strategia wspomniana powyżej opiera się na działaniu na trzech różnych poziomach: koordynacją krajową zarządzają właściwe ministerstwa we współpracy z krajowym punktem kontaktowym (współpraca międzyresortowa); władze regionalne są proszone o wskazanie konkretnych kierunków polityki krajowej; i ostatecznie, lokalne rady są odpowiedzialne za definiowanie i wdrażanie lokalnych interwencji w koordynacji z władzami regionalnymi. Program ten wymaga również konsultacji z partnerami społecznymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, a także z udziałem ludności romskiej.

Współorganizowana przez Kongres i Stowarzyszenie greckich gmin (KEDE), konferencja zgromadziła 69 uczestników z 22 gmin. Skupiono się na konkretnej sytuacji w Grecji i na tym, w jaki sposób Kongres Rady Europy mógłby pomóc w odbudowie i rozbudowie obecnej sieci greckich Romów.

Źródło: coe.int

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-04-2018 o godz. 11:40:25 (54 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romskie święto

News
Międzynarodowy Dzień Romów

Jawen saste bahtałe! - jak mawiają Romowie nie tylko przy powitaniu, ale również w życzeniach, które przekazują sobie na co dzień. Ten zwyczaj kultywowany od wieków jest jedną z najpiękniejszych tajemnic romskich niby powszechnie znanej, ale ciągle nieodgadnionej, a przy tym bardzo miłej.

Podobnych tajemnic Romowie mają więcej, są ukryte w romskim kodeksie Romanipen, do którego przestrzegania są zobowiązani wszyscy, niezależnie od przynależności do grupy etnicznej. Niestety, tego kodeksu nikt nie widział, jest on przekazywany z pokolenia na pokolenie tylko w formie ustnej. W przeszłości nikt nie przywiązywał wagi do takich „drobnostek” jak np. kodyfikacja, czy też spisanie historii narodu, który od wieków wędruje przez wszystkie kontynenty.

Pierwszym krokiem ku jedności był Kongres Romski, który odbył się w dniach od 1 do 12 kwietnia 1971 roku w Orpington koło Londynu. Zainaugurował on działalność Światowej Unii Romów (na II Kongresie przemianowaną na Międzynarodową Unię Romów International Romani Union, IRU), która w 1990 roku zwróciła się do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową. Ustalono też flagę i hymn romski. Czwarty kongres IRU miał charakter przełomowy dla międzynarodowego ruchu romskiego. Po raz pierwszy w kongresie udział wzięły liczne delegacje ze wschodniego bloku komunistycznego. Do tego czasu w spotkaniach międzynarodowych z bloku wschodniego brali udział w zasadzie tylko Romowie z Jugosławii i Węgier. Kongres odbywał się 8-11 kwietnia 1990 r.  w Serocku koło Warszawy, dla upamiętnienia daty pierwszego kongresu w Orpington pod Londynem. Jeszcze przed otwarciem kongresu, przy wsparciu UNESCO, spotkała się grupa robocza pod kierunkiem lingwisty, Marcela Courthiade, która obradowała nad potrzebą standaryzacji romskiego języka. W kongresie wzięło udział około 250 uczestników. W większości byli to delegaci z krajów wschodnioeuropejskich – z Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Albanii, Bułgarii i kilku republik ZSRR. Prezydentem obrano Saita Balića, Roma z Niszu w Serbii. Wybrano członków komisji roboczych: edukacji, kultury, Holokaustu, encyklopedii i języka. Wtedy też ustalono, że dzień 8 kwietnia będzie Międzynarodowym Dniem Romów. Od tamtej pory dzień ten jest okazją, by sami Romowie, a także ludzie z kręgów nie-romskich mogli zaprezentować kulturę, obyczaje i tradycje romskie, a także problemy z którymi na co dzień boryka się ta mniejszość etniczna. A tych, niestety, nie ubywa.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-04-2018 o godz. 15:32:03 (73 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10882 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Turniej piłki z okazji Międzynarodowego Dnia Romów

News
Ambasada USA w Słowacji rozpoczyna Międzynarodowy Dzień Romów turniejem piłki nożnej

W towarzyskim turnieju grali międzynarodowi dyplomaci, słowaccy politycy i zespoły romskie ze wschodniej i zachodniej Słowacji.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Słowacji kontynuowała tradycję i upamiętniła Międzynarodowy Dzień Romów już 6-go kwietnia swoim czwartym dorocznym turniejem piłkarskim. W sumie sześć drużyn złożonych z młodzieży romskiej, polityków, dziennikarzy i dyplomatów z ambasad USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii i Szwecji wzięło udział w meczu, którego celem było zniesienie stereotypów i ukazanie kultury Romów w pozytywnym świetle na Słowacji.

Mecz, który odbył się w hali Hant Arena, rozpoczął się od przemówienia ambasadora USA i pełnomocnika ds. społeczności romskich.

"Chcielibyśmy, aby cała społeczność romska została w pełni zintegrowana ze słowackim społeczeństwem - całkowicie przyczyniając się do tego, co ma do zaoferowania Słowacja i czerpiąc z niej korzyści - jesteśmy tu dzisiaj, aby wspierać ten sentyment słowami i, co ważniejsze, w czynach, " powiedział ambasador USA Adam Sterling.

Drużyna Romów z Humenné i Moldava nad Bodvou (wschodnia Słowacja) oraz drużyna West Plavecký Štvrtok Roma zdobyły przewagę w turnieju. Zespół East Roma pokonał słowacką ekipę polityczną w pierwszej rundzie i kontynuowała zwycięską passę w drugim meczu, zdobywając dyplomy. West Plavecký Štvrtok poszła w jej ślady, pokonując zespół medialny w pierwszej rundzie, a zespół dyplomatów w drugiej.

W finale dwie drużyny Romów walczyły o trofeum. Oba zespoły podjęły dobrą walkę, ale ostatecznie zwyciężył zespół Romów z Humenne i Moldava nad Bodvou.

W trakcie meczu piłkarze i widzowie mogli również czytać różne tablice informacyjne umieszczone na trybunach, szczegółowo opisujące historię Romów, którzy stanęli w obliczu prześladowań walcząc o zachowanie kultury Romów w czasie II wojny światowej.

Źródło: spectator.sme.sk

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-04-2018 o godz. 11:22:20 (46 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ocalą od zapomnienia

News
Muzeum w Tarnowie

Każdy naród, który dba o własną tożsamość, stara się zachować dla potomnych swoje tradycje i kulturę. Może to być przekazywane w formie mówionej z pokolenia na pokolenie, może to też polegać na gromadzeniu pamiątek kultury materialnej. Mogą to być różnego rodzaju kroniki, pamiętniki, a także przedmioty, który już zostały zastąpione nowocześniejszymi. Zgromadzenie ich w jednym miejscu daje początek izbom muzealnym, czy też izbom pamięci. 

W przypadku Romów, narodu, który przez całe wieki nie dbał o gromadzenie pamiątek kultury materialnej, bo uniemożliwiał to wędrowny tryb życia, nikt też nie myślał o zapisywaniu poszczególnych faktów ich dotyczących. Tradycje przekazywane były z pokolenia na pokolenie w formie mówionej. Doprowadziło to mocnego okrojenia i zmian, bo forma przekazu nie gwarantowała zachowania wszystkich detali. Również społeczeństwo większościowe nie było zainteresowane dogłębniejszym poznaniem tej tradycji i kultury. To się jednak zmieniło. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na niektórych uczelniach w Polsce prowadzono badania nad kulturą romską. Jednym ze studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który prowadził badania nad kulturą tej mniejszości, był Adam Bartosz. Zaowocowało to w 1972 roku pracą magisterską na temat kultury romskiej. Adam Bartosz studiował jeszcze muzeologię, co umożliwiło mu podjęcie pracy w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.

- Nigdy nie ukrywałem swoich zainteresowań Cyganami – mówi Adam Bartosz. - Po podjęciu pracy w Tarnowie, cały czas zastanawiałem się, jak swoje doświadczenia i wyniki z pracy badawczej nad Cyganami przekazać w formie materialnej szerszym grupom społecznym. Przy poparciu ówczesnego dyrektora Muzeum Stanisława Potępy w 1979 roku zorganizowałem wystawę przedstawiająca Cyganów w kulturze Polski. Dużym czynnikiem motywującym mnie do tego działania, były wnioski ze spotkań z Cyganami. Pamiętam, jak jeden ze starszyzny cygańskiej Józef Kamiński, powiedział, że jest już najwyższy czas, by zachować cygańskie pamiątki, bo wkrótce i pamiątki, i kultura, i sami Cyganie znikną. Rozpocząłem więc kwerendę w wielu placówkach muzealnych w poszukiwaniu eksponatów. Udało się zgromadzić kilkadziesiąt. Zainteresowanie wystawą przeszło moje oczekiwania, było ogromne. Wówczas zrodził się pomysł gromadzenia cygańskich pamiątek w Tarnowie i zorganizowania wystawy stałej. Dodatkowym impulsem do takiego działania był fakt, który teraz zabrzmi może anegdotycznie, ale wtedy miał kolosalne znaczenie. Otóż Jerzy Ficowski, wielki przyjaciel Cyganów, miał kłopoty natury materialnej, miał wydany przez ówczesne władze zakaz publikacji i nie miał z czego żyć. Ja natomiast wiedziałem, że u niego w Aninie, w ogródku, stoi najprawdziwszy cygański wóz, który niszczeje. Poprosiłem go, żeby sprzedał ten wóz proponując cenę stanowiącą równowartość ówczesnej dumy polskiej motoryzacji czyli „malucha”. Ficowski, nie mając środków do życia, zgodził się, a zakupiony wówczas wóz stal się zaczątkiem wystawy plenerowej. Trochę eksponatów kupiliśmy od Cyganów, trochę otrzymaliśmy w prezencie i tak to się rozpoczęło. W 1980 roku zostałem dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie i już bez przeszkód mogłem realizować swoje zamierzenia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-03-2018 o godz. 10:14:36 (64 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9454 bajtów więcej | Wynik: 0)

998 newsów (100 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]

     Stypendia

     Ogłoszenie IPN

     Wsparcie

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund