Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
54.174.43.27

Nasze stowarzyszenie
Związek Romów PolskichStrona: 1/4

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku


Stowarzyszenie zostało założone w 2000 roku. Swoją siedzibę mieści w Szczecinku. Funkcję Prezesa zarządu pełni Pan Roman Chojnacki, który jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.Dodatkowo w skład zarządu wchodzą:Sekretarz Joanna ChojnackaNasze stowarzyszenie, jako jedyne w Polsce jeżeli chodzi o Romów, jest Organizacją Pożytku Publicznego. Związek Romów Polskich czynnie bierze udział we wszelkich spotkaniach mających na celu nawiązanie kontaktów oraz przedstawienie problemów społeczności romskiej. Nawiązujemy współpracę z organizacjami i Fundacjami mającymi na celu pomoc najbardziej potrzebującym. Współpracowaliśmy z Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji (IOM).

Współpraca z tak doświadczoną organizacją międzynarodową zaowocowała zdobyciem cennego doświadczenia w prowadzeniu dużych i skomplikowanych projektów. Zaufanie jakim obdarzył nas IOM zobowiązuje nas do świadczenia usług na najwyższym poziomie, podejmowania nowych wyzwań w celu ulepszenia naszej pracy.

Możemy się pochwalić również współpracą z Fundacją "Polsko-Niemieckie Pojednanie". Jesteśmy członkami "Polskiej Unii Ofiar Nazizmu". Występujemy do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych Romów. Nawiązujemy łączność społeczno-kulturowo-oświatową z podobnymi organizacjami romskimi i innymi mniejszościami narodowymi aby wspólnie działać na rzecz polepszenia sytuacji społecznej mniejszości narodowych w Polsce.

Oprócz współpracy z innymi organizacjami naszym celem, jest pomoc mniejszości narodowej jaką są Romowie. Rozwiązujemy problemy społeczne i prawnicze. Służymy pomocą w zakresie prawniczym i poszukiwania pracy. Rozwiązujemy wszelkie problemy naszych beneficjantów.

W listopadzie 2001r., w ramach naszej działalności powołaliśmy do życia Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, stanowiący w życiu społeczności romskiej w Polsce wydarzenie na skalę dotąd niespotykaną. Projekt Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instytut jest placówką o charakterze dokumentacyjnym i naukowo badawczym, który w zakresie badań interdyscyplinarnych prowadzi badania nad holokaustem, wielowiekowymi prześladowaniami Romów, kulturą oraz ich dziejami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem epoki ich zagłady w okresie II wojny światowej.

Byliśmy również współrealizatorami projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, która jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostepu. EQUAL to nowe sposoby rozwiazywania problemu dyskryminacji na rynku pracy. Finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny [EFS], ma na celu testowanie i popieranie – w drodze wspólpracy transnarodowej – nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierównosci na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujacych pracy. Nazwa naszego partnerstwa to: „Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej”.

Już czwarty rok z rzędu wydajemy romski dwumiesięcznik "Romano Atmo" w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Staramy się na bieżąco pisać o wydarzeniach dotyczących Romów w Polsce i Europie. Gazetę "Romska Dusza" wydajemy dla Romów i Polaków, aby kultywować tradycję romską oraz propagować język romski, a także aby przyczynić się to integracji romsko-polskiej i walczyć ze stereotypami i nietolerancją. Nasze pismo współtworzą romscy studenci, cyganolodzy oraz ludzie, którzy odbierają Romów pozytywnie, którzy mają lub mięli kontakt z Romami na co dzień - wspomagamy się przysyłanymi artykułami i fotografiami od pasjonatów kultury romskiej z całej Polski. Najciekawsze listy oraz opinie czytelników umieszczamy w naszej gazecie. Dwumiesięcznik Romano Atmo trafia do największych bibliotek w Polsce oraz wydziałów etnologii i etnografii najważniejszych uczelni w Polsce.

Od kilku lat realizujemy projekt stypendii dla studentów romskiego pochodzenia, aby podnieść stopień edukacji wśród Romów i uświadomić im, że lepsza przyszłość nierozerwalnie wiąże się z edukacją.

Obecnie Związek Romów Polskich jest realizatorem projektu "Innowacyjni Romowie na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Poddziałania 1.3.1 "Projekty na rzecz społeczności romskiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych Romów oraz poprawa skuteczności systemu wspierania długotrwale bezrobotnych osób ze społeczności romskiej we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu.

Jesteśmy również partnerem w projekcie "Romska Szkoła Umiejętności" realizowanego przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Poddziałania 1.3.1 "Projekty na rzecz społeczności romskiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt  zapewnia bezpłatne kursy dla Romów z całej Polski.

Założenia, które realizuje Związek Romów Polskich na rzecz społeczności romskiej w Polsce, ewoluowały od czasu kiedy to Związek zaczął prowadzić działalność. Swoją pracę zaczynaliśmy od promowania kultury romskiej i jej tradycji. Z każdym nowym zadaniem, które realizowaliśmy, nasza wiedza na temat rodzaju i skali potrzeb Romów żyjących w Polsce rozszerzyła się. Nasze plany na przyszłość dotyczą utworzenia Centrum Pracy i Edukacji, ale każdy dzień dostarcza nowych pomysłów, które zamierzamy zrealizować. Taki mamy cel, a nasz zapał do pracy i pomoc innym mobilizuje cały zespół do działania.

W Związku Romów Polskich istnieje możliwość odbycia zastępczej służby wojskowej.

Następna strona (2/4) Następna strona


W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.05 sekund