Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.208.132.33

Konferencja OBWE
W walce z dyskryminacjąW dniach 10 - 11 lipca 2008r. w Wiedniu odbyło się kolejne dwudniowe spotkanie OBWE, którego tematem przewodnim była poprawa integracji Romów i Sinti. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).


     

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) - to utworzona 1 stycznia 1995 r. europejska organizacja, która powstała w wyniku przekształcenia KBWE (Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie). Idea jej powstania zrodziła się w latach 60. XX wieku, kiedy zrozumiano, że dla dobra Europy należy nawiązać współpracę pomiędzy państwami należącymi do NATO i Układu Warszawskiego. Z propozycją zwołania międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa i współpracy wystąpił na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (14 grudnia 1964) polski Minister Spraw Zagranicznych Adam Rapacki. Pierwsze spotkanie przygotowawcze odbyło się w 1972 r. Zwołanie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie spowodowało, że w Europie na nowo zauważono kwestię mniejszości narodowych.
W 1994 roku na konferencji przeglądowej w Budapeszcie, szefowie państw i rządów podjęli decyzję o utworzeniu OBWE.
Współpraca w ramach OBWE opiera się na koncepcji kooperatywnego oraz niepodzielnego i wszechstronnego bezpieczeństwa. Stawia sobie za cel wzajemne współdziałanie we wspierających się strukturach bezpieczeństwa. Obejmuje także aspekty polityczno - wojskowe i gospodarcze oraz prawa człowieka.

Lipcowe spotkanie
W tegorocznym posiedzeniu udział wzięło blisko 270 osób z regionu OBWE. Uczestnicy dyskutowali między innymi o roli lokalnych władz w integracji Romów.
Jak powiedział Ambasador Janez Lenarcic (dyr ODIHR), państwa często rozwijają inicjatywy na poziomie krajowym, bez zapewnienia działań wewnątrz wyznaczonej wspólnoty na poziomie lokalnym i regionalnym. Jego zdaniem, istotnym problemem jest to, że wykluczenie i dyskryminacja Romów mają negatywne następstwa w społeczeństwie. Romowie w dalszym ciągu nie są pełnoprawnymi obywatelami w dzisiejszym społeczeństwie.
Sarita Friman - Korpela wezwała OBWE i wszystkie organizacje do promowania integracji Romów i Sinti. W swojej wypowiedzi, podobnie jak Janez Lenarcic, zwróciła uwagę na doskonalenie integracji już na poziomie lokalnym. Jej zdaniem trzeba włożyć dużo więcej pracy i wysiłku oraz zająć się takimi kwestiami, jak edukacja, zapewnienie mieszkania oraz opieka zdrowotna.
Uczestnicy posiedzenia "bili na alarm" i wzywali przywódców państw i wspólnoty, do zapobiegania i potępiania coraz częstszych i nasilających się przejawów nietolerancji, skierowanych do Romów i Sinti.

     


Apel z Polski
Polscy reprezentanci, którzy brali czynny udział w dyskusji podkreślali, jak ważne w procesie integracji jest zachowanie tożsamości kulturowej Romów.
W skład reprezentacji z Polski weszli:
Janez Lenarcic - Dyrektor ODIHR oraz pozostali członkowie biura ODIHR (Toralv Nordbo, Andrzej Mirga, Jennifer Mitchell, Dan Doghi, Floriane Hohenberg, Mushegh Yekmalyan, Maciej Burzyński, Anna Sierant),
Marek Szczygieł - zastępca szefa Misji RP przy OBWE w Wiedniu,
Jerzy Gierasimiuk - II sekretarz Misji RP przy OBWE w Wiedniu (wymiar humanitarny OBWE),
Elżbieta Mirga - Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
Roman Chojnacki - Prezes Związku Romów Polskich oraz Minister ds. Praw Człowieka i Holokaustu International Romani Union,
Stanisław Stankiewicz - Prezydent IRU.

Jak powiedział Roman Chojnacki "integracja społeczna Romów w Polsce powinna przebiegać w sposób mało ingerujący w środowisko romskie. Pomimo, iż jest niezbędna, by  Romowie stali się pełnoprawnymi obywatelami państwa, to nie powinni oni  rezygnować z własnej tożsamości narodowej (kultury, historii, języka)". Dodał także, że Romowie chcą patrzeć w przyszłość, w której uczestniczyliby jako pełnoprawni obywatele w codziennym życiu społeczeństwa, nie tylko w Polsce, ale we wspólnej Europie.

Rozwiązanie problemów społeczeństwa romskiego, zdaniem Romana Chojnackiego, upatrywane powinno być we wspieraniu samodzielnej działalności gospodarczej, rozwijaniu działalności doradczej organizacji romskich, szkoleniach i warsztatach edukacyjno - wychowawczych dla młodzieży, kursach szkoleniowych dla osób dorosłych, jak również tych, które zamierzają, bądź już zatrudniają Romów.

Podkreślano również, iż to romskie stowarzyszenia powinny być na uprzywilejowanej pozycji w realizacji projektów dotyczących Romów, ponieważ nikt lepiej nie rozumie potrzeb środowiska romskiego.
W przemówieniu, które na zakończenie konferencji wygłosił Janez Lenarcic, można znaleźć słowa uznania dla wszystkich, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy sytuacji Romów. Podał liczne przykłady z regionu OBWE, gdzie podejmowane akcje skutecznie wpływają na przyszłość Romów. Jednak podkreślił, że powinniśmy robić jeszcze więcej. Konkretne kroki wymierzone przeciwko rasizmowi i dyskryminacji muszą stać się działaniami priorytetowymi.

     
 


PROTEST
11 lipca o godz. 10.00 przed biurem FRA, uczestnicy konferencji zorganizowali demonstrację. Była ona protestem przeciwko ciągłym atakom rasistowskim oraz działaniom skierowanym w stosunku do Romów we Włoszech. Uczestnicy protestu potępili opieszałe oraz niewłaściwe reakcje, wypływające z europejskich instytucji. Domagali się niezwłocznego zakończenia ataków na Romów we Włoszech oraz adekwatnego uprawomocnienia działań na rzecz Romów i Sinti.

     
     
     

Prawa autorskie © Związek Romów Polskich Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-09-05 (3920 odsłon)

[ Wróć ]
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.06 sekund