Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Żyj bez uzależnień

News
„Żyj bez uzależnień” to nowy projekt, który jest realizowany przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Ruszył od 01 lipca 2017 i będzie trwał do 31 sierpnia.

Organizatorki i prowadzące przekazuję wyczerpujące informacji o uzależnieniach, uczestnicy spotkań poznają ich rodzaje, są uświadamiani o zagrożeniach płynących z uzależnień od wszelkiego rodzaju używek, narkotyków, leków. Uczestnicy również zdobywają informację jak można spędzać mile czas bez komputera, Internetu i telefonu.

Cel przeprowadzanych zajęć o uzależnieniach dla dzieci romskich i polskich uczęszczających do wybranych świetlic ma pomóc młodemu pokoleniu radzić sobie z problemami oraz uchronić i przestrzec o zagrożeniach wynikających z uzależnień, zmniejszyć ich procent wśród dzieci i młodzieży

Pierwszych kilka spotkań jest już za nami.


      

      


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych
z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2017
    

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-07-2017 o godz. 15:44:59 (167 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych - Regulamin już dostępny!

News
Informujemy, że Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są już w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym Regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać do siedziby Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 r.

UWAGA! W przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data dostarczenia dokumentów do siedziby Związku Romów Polskich. Wniosek musi być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-07-2017 o godz. 15:21:34 (1100 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów romskich - Regulamin już dostępny!

News
Informujemy, że Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są już w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym Regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wnioski należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym bądź kurierem do siedziby Związku Romów Polskich w Szczecinku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2017 r.

UWAGA! Liczy się data wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Związku Romów Polskich.

Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-07-2017 o godz. 15:14:59 (311 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Romano Atmo 68

News
Drugi tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 68 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Głównym tematem numeru są murale społeczne poświęcone Alfredzie Nonci Markowskiej, które powstały w Gorzowie Wlkp. i Warszawie. Ponadto przedstawiamy tegoroczne obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, które miały miejsce w wielu miastach w Polsce. Piszemy również o skandalicznym zdarzeniu, które miało miejsce w Zabrzu, gdzie grupa pseudokibiców zaatakowała Romów. Ponadto polecamy artykuł o odkrywaniu tajemnic związanych z Papuszą.

Publikujemy również artykuły dr Marcina Szewczyka: Cyfrowe wykluczenie z dyskursu oraz Ubóstwo społeczne. Wspominamy także postać wielkiej artystki, jednej z największych gwiazd kina niemego, Poli Negri. Przedstawiamy także artykuł o depresji, chorobie cywilizacyjnej, która dotyka co raz więcej Romów.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 25-07-2017 o godz. 10:30:46 (116 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Jestem zdrowy, jestem EKO

News
Od marca 2017 roku realizowany jest projekt przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku „Jestem zdrowy, jestem EKO”. Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów nawyków i postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz umiejętności dbania o własne zdrowie i środowisko, w którym żyją. Ponadto celem jest inicjowanie wśród dzieci działań na rzecz poprawy stanu środowiska, przez zrozumienie zależności między człowiekiem, jego wytworami a przyrodą oraz uwrażliwienie na degradację środowiska.

Na program składa się kilka bloków tematycznych realizowanych w postaci cyklicznych zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku, w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”. Program obejmuje również pięciodniowy wyjazd kolonijny w okresie wakacji letnich do nadmorskiej miejscowości, połączony z zajęciami edukacyjnymi. Na kolonię zostanie wybrana 15 osobowa grupa dzieci korzystająca ze świetlicy Słoneczko, działającej przy ZRP. Dzieciom zapewniona zostanie całodobowa opieka pedagogiczna, transport, wyżywienie, noclegi, opieka medyczna oraz ubezpieczenie. Wypoczynek zostanie zgłoszony do Kuratora Oświaty w Koszalinie.

Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2017 r.Zadanie jest realizowane dzięki środkom finansowym otrzymanym z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-06-2017 o godz. 10:44:34 (99 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów romskich

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-06-2017 o godz. 12:00:53 (127 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-06-2017 o godz. 12:09:31 (120 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 67

News
Pierwszy tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 67 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Głównym tematem numeru są obchody 75. rocznicy pierwszej deportacji ofiar do Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, które miały miejsce w Lesie Rzuchowskim na terenie Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady. Ponadto przedstawiamy niezwykłe życie romskiego pięściarza Johanna Trollmanna, mistrza Niemiec, który został zamordowany w obozie w Meklemburgii w czasie II wojny światowej. Piszemy również o Brexicie, o tym jakie będą następstwa wyjścia Wielkiej Brytanii Z Unii Europejskiej dla społeczności romskiej w Europie. Ponadto polecamy artykuł o romskich męczennikach, w którym Andrzej Sochaj przedstawia losy romskich błogosławionych. Publikujemy również artykuł Leszka Bończuka o śp. Annie Makowskiej-Cieleń, wybitnej działaczce społeczno-kulturowej, od wielu lat związanej z romską mniejszością.

W dalszej części numeru prezentujemy artykuł Sonii Styrkacz o tym czy programy na rzecz społeczności romskiej na pewno się sprawdzają. Publikujemy również relację Kamili Zielińskiej ze spotkania laureatów V edycji Konkursu Grantowego „Razem możemy więcej”. Przedstawiamy także artykuł Agnieszki Bieniek na temat świadomego decydowania o pobieraniu narządów po śmierci.

Ponadto prezentujemy relację z imprezy mikołajkowej w Świetlicy Integracyjnej Słoneczko w Szczecinku, oraz w dziale Listy, dramatyczny apel Krystyny Jóźwiak, wdowie po Karolu Parno Gierlińskim.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 25-05-2017 o godz. 14:44:27 (124 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warsztaty „Romowie znani i nieznani…”

News
Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Katedry Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II zapraszają na warsztaty o tematyce romskiej pt.: „Romowie znani i nieznani. Blask prawdy o Romach w Polsce. Geneza romskiego stereotypu i walka z nim”.

Miejsce warsztatów: Biała Podlaska, Zakład Ratownictwa Medycznego Katedry Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II

Czwartek, 25.05.2017, AULA 133 R.


Projekt jest finansowany przez Fundację im. Róży Luksemburg. Przedstawicielstwo w PolsceWysłany przez admin_zrp dnia 19-05-2017 o godz. 13:23:31 (234 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 V edycja Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

News
Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku został Laureatem V edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.

Budżet projektu w wysokości 22.500,00 zł przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „Ku zdrowej przyszłości dla Ofiar Holocaustu - część III” w naszej organizacji skorzysta łącznie 80 osób. Projekt dedykowany będzie romskim Ofiarom Holocaustu i potrwa do końca września 2017 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

Nasza Organizacja znalazła się w gronie 59 Laureatów Konkursu Grantowego 2017, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Projekt jest realizowany przez nas po raz trzeci.Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2017 o godz. 15:18:49 (101 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund