Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 VI POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU

News
Dnia 13 czerwca 2016 r. w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku odbyło się VI posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Spotkanie poprowadzili: Roman Chojnacki prezes Związku Romów Polskich w Szczecinku oraz Andrzej Sochaj sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu (Uniwersytet Szczeciński). Ponadto wzięli w nim udział: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek (Uniwersytet Warszawski i Collegium Civitas); dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski, dr hab. prof. UAM Tomasz Wicherkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu); dr Dagmara Mrozowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu; Uniwersytet Jagielloński); dr Anna Ziółkowska (Dyrektor Muzeum Martyrologii w Żabikowie-Luboniu); dr Mateusz Alan Babicki (Uniwersytet Gdański) oraz Jerzy Norbert Grzegorek (Uniwersytet Szczeciński).

Obrady VI posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu otworzył tuż po godz. 11:00 prezes Związku Romów Polskich Roman Chojnacki, który serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych uczestników spotkania. Trwało ono ponad trzy godziny.

Na początku posiedzenia Andrzej Sochaj, sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu przekazał krótką informację na temat dotychczasowego 15-letniego dorobku Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem ubiegłorocznej działalności tej jednostki dokumentacyjno-badawczej.

Następnie zatrzymano się nad kwestią przygotowania i przebiegu tegorocznych obchodów upamiętniających Romów i Sinti, którzy zostali zamordowani w byłym niemieckim, nazistowskim Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w czasie II wojny światowej. Obchody, które odbędą się w Lesie Rzuchowskim 3 sierpnia br. objął swoim Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Tego dnia zostanie odsłonięty i poświęcony pomnik upamiętniający Romów i Sinti, którzy zostali zamordowani w tym pierwszym Obozie Zagłady powstałym na terenach okupowanych przez Trzecią Rzeszę w czasie II wojny światowej.

Postanowiono, że na początku lipca br. na terenie Muzeum odbędzie się drugie spotkanie robocze w tym samym składzie co w lutym, i wtedy ostatecznie zostaną uzgodnione wszystkie kwestie związane z przygotowaniem i właściwym przebiegiem tej uroczystości.

Następnie Jerzy Norbert Grzegorek przedstawił pomysł związany z utworzeniem czasopisma naukowego o tematyce romskiej, pod kątem nie tylko historycznym, ale także psychologicznym, socjologicznym, dziedzictwa kulturowego Romów, gdzie można by było przedstawić wyniki działalności dokumentacyjno-badawczej Instytutu.

Inną poruszaną kwestia było przygotowanie nowych publikacji oraz wznowień uprzednio już wydanych opracowań w ramach serii wydawniczej „Romowie wczoraj i dziś”. Przedstawiono propozycję zasad ich redagowania, przygotowania do druku i recenzowania oraz popularyzacji m.in. w czasie konferencji lub sympozjów naukowych.

Później omówiona została możliwość wspólnej organizacji międzynarodowej konferencji romologicznej o Zagładzie Romów, której owocem byłaby publikacja naukowa. Zaproponowano miejsce, termin oraz pokrótce naszkicowano jej tematykę. Do końca lipca członkowie Rady Naukowej zredagują i przekażą swoje dalsze sugestie w tej sprawie, aby w 2017 r. taka konferencja mogła się odbyć.

Ważną kwestia była także sprawa kultywowania i dbania o język romski oraz prowadzenia nad nim badań i możliwości utworzenia studiów filologicznych języka romskiego na UAM w Poznaniu, którą przedstawił dr hab. prof. UAM Tomasz Wicherkiewicz.

 Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek poruszyła kwestie związane z integracją, a nie asymilacją Romów i potrzebą dalszych badań nad tym zagadnieniem i wsparcia działań w tym celu. Na koniec Sekretarz Instytutu przedstawił pokrótce najbliższe plany Instytutu – m.in. udział w konferencji pt. „Wielka wędrówka – wielki postój. Romowie w literaturze, historii, polityce”, która odbędzie się 27 czerwca 2016 r. w IBL PAN; nowe miejsca upamiętnienia – Majdanek, Gęsi Borek (Siedlce); udział w obchodach poświęconych pomordowanym Romom i Sinti – w Treblince czy w Garwolinie we wrześniu br.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia z wielkim uznaniem wyrazili się na temat gazety „Romano Atmo”, wydawanej przez Związek Romów Polskich. To na jej łamach oraz na stronie internetowej www.romowie.com są zamieszczane artykuły, w których można znaleźć na bieżąco podejmowane inicjatywy i prace wykonane przez Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Podkreślono także duży wkład w promocję Instytutu i jego prac dzięki audycjom „Romano Dźipen”, jakie są emitowane w Radiu Koszalin. W tym roku ukazało się bowiem kilka audycji w ramach cyklu podsumowującego piętnastolecie działalności Instytutu

VI posiedzenie zamknął prezes ZRP Roman Chojnacki, który podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie. Mamy nadzieję, że jego owoce poznamy w najbliższym czasie.

Tegoroczne posiedzenie Rady Naukowej, a także cała działalność Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu działającego przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku jest finansowana dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Andrzej Sochaj


Wysłany przez admin_zrp dnia 23-06-2016 o godz. 08:55:20 (448 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci

News
W marcu bieżącego roku miało miejsce niezwykle ciekawe spotkanie konferencyjno-seminaryjne zorganizowane przez Akademie Medyczną im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Związek Romów Polskich w Szczecinku. Spotkanie miało niemalże charakter pionierski, bowiem było jednym z pierwszych w Polsce poświęconych stosunku Romów do opieki medycznej, medycyny, relacji kultury romskiej w stosunku do obszaru zdrowia, cielesności, życia i śmierci.

O ciekawości i atrakcyjności oraz o jego edukacyjnym wymiarze świadczyła frekwencja na nim, na które przybyło ponad 150 osób wśród nich m.in. władze uczelni na czele z rektorem, studenci nie tylko kierunków medycznych ale także humanistycznych i społecznych, pracownicy opieki zdrowia – lekarze, pielęgniarki, położne, jak i też zwykli mieszkańcy Poznania. Za realizację całego przedsięwzięcia ze strony Akademii Medycznej odpowiedzialna była dr Katarzyna Głodowska. Spotkanie poświęcone tematyce romskiej wpisywało się w większe przedsięwzięcie realizowane przez tą uczelnie skupiające się na różnicach kulturowych wpływających na stosunek i podejście do szeroko pojętego zdrowia, opieki medycznej. Stąd we wcześniejszych seminariach brali udział min. przedstawiciele wspólnoty świadków Jehowych, muzułmanie.

Pomysł i idea ich ma głębokie znaczenie. Pozwala szczególnie pracownikom opieki medycznej, studentom kierunków medycznych lepiej zrozumieć różnorodność kulturową i zróżnicowany stosunek i podejście do opieki medycznej, szpitali  lekarzy w zależności od danego kręgu kulturowego danej społeczności.

Pierwsza część spotkania miała charakter wykładowo-dyskusyjny. Na początku głos zabrali organizatorzy, którzy przedstawili sylwetki prelegentów – przedstawicieli Związku Romów Polskich Andrzeja Łuczaka oraz Justynę Matkowską oraz Katarzynę Czarnotę, działaczkę społeczną specjalizującą się m.in. w niesieniu pomocy romskim emigrantom z Rumunii koczujących w kilku miastach Polski – m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku.

Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Łuczak, który w prawie godzinnym wystąpieniu  przedstawił zarys historii oraz kultury Romów ze szczególnym uwzględnieniem stosunku lekarzy do przedstawicieli mniejszości romskiej. Zostały przywołane m.in. praktyki sterylizacji dokonywane przez niemieckich lekarzy w latach 30-tych oraz  40-tych w placówkach medycznych. Personel medyczny tym samym wpisywał się w główne wytyczne nazistowskiej ideologii eliminującej i rugującej Romów z przestrzeni publicznej, także z przestrzeni i sfery opieki medycznej. Udokumentowane przykłady takich praktyk z terenów Bydgoszczy, Torunia, Piły i Dobiegniewa to tylko nieliczne, które do naszych czasów przetrwały. Co więcej praktyki te były stosowane także w latach 90-tych w krajach Europy środkowo- wschodniej – Czechach na Słowacji . Jednym z chorych argumentów wysuwanych przez personel medyczny był duży przyrost naturalny romskich społeczności. W jednym jak i zarówno drugim przypadku sprawcy nie zostali rozliczeni ze swoich uczynków. Lekarze niemieccy dokonujący tych zabiegów po zakończeniu II wojny światowej prowadzili normalne praktyki lekarskie. Innym aspektem przywołanym w wystąpieniu były prowadzone eksperymenty  pseudo medyczne w nazistowskich obozach śmierci, jednym z bardziej nagłośnionych miejsc obozie Auschwitz i działalności dr Mengele, który dokonywał eksperymentów na romskich bliźniakach. Innym całkowicie pominiętym, a także przywołanym przykładem, było masowe uśmiercanie pacjentów szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych, wśród których mogli być także romscy pacjenci, którzy bez względu na narodowość tak jak wszyscy byli masowo uśmiercani – także pacjenci niemieccy jak w szpitalu w Międzyrzeczu, obecnie w województwie lubuskim jak i też Owinskach pod Poznaniem, gdzie najczęściej przez śmiertelne zastrzyki uśmiercono kilkuset pacjentów. Historia więc nie jest pozbawiona wielu przykładów łamania przez lekarzy i świat medycyny przysięgi Hipokratesa nakazującej ratowanie i ochronę życia ludzkiego. W ostatniej części wypowiedzi została przedstawiona pokrótce sytuacja zdrowotna społeczności romskich w skali  Polski i Europy. Dane statystyczne jasno wskazują ,że nie jest z nią najlepiej, zarówno ze świadomością w obszarze dbania o swoje zdrowie jak i też dostępu Romów do opieki medycznej i usług lekarskich . Średnia długość życia Romów w skali europejskiej jest o 10 15 lat krótsza od przedstawicieli innych narodów.  

Druga prelegentka Justyna Matkowska scharakteryzowała pokrótce kulturę romską opowiadając m.in. o romskim hymnie, fladze jak i też znanych osobach pochodzenia romskiego.

Ostatnią prelegentką był Katarzyna Czarnota, poznańska aktywistka i działaczka społeczna specjalizująca się w pracy z grupami wykluczonymi społecznie, w tym m.in. Romami rumuńskimi. W swoim wystąpieniu przedstawiła charakter swojej pracy, rodzaje pomocy i działalności swojej organizacji oraz innych w obszarze niesienie pomocy Romom rumuńskim, którzy w wielu kwestiach mają podobne zapatrywania i stosunek do opieki medycznej, co  inne grupy romskie zamieszkujące Polskę.

Po wystąpieniach wszyscy prelegenci zostali zaproszenie do moderowanej dyskusji i odpowiadania na pytania zadawane przez zgromadzoną publiczność. Tych zresztą było bardzo dużo, słuchacze wykazywali zainteresowanie kulturą i specyfiką kultury romskiej w kontekście opieki medycznej. Do głównych wątków dyskusji można zaliczyć m.in. kwestie obrzędowości, wiary wyznawanej przez Romów, podejścia do cielesności i seksualności człowieka, stosunku do narodzin i śmierci, relacjach rodzinnych jak i też z ludźmi spoza środowiska rodzinnego, ról kobiet i mężczyzn, ubioru, spożywanych pokarmów i specyfiki kuchni oraz wielu innym.

Po zakończonej dyskusji prelegenci otrzymali od organizatorów dyplomy i podziękowania za udział w projekcie.

Część druga spotkania miała charakter bardziej kameralny i seminaryjny. Wzięli w nim udział głównie  przedstawiciele i pracownicy opieki medycznej, pielęgniarki  lekarki, położne. Dominowały głównie przedstawicielki płci pięknej dlatego też prym w nim wiodła doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego mgr Justyna Matkowska, która odpowiadała na pytania zgromadzonych uczestników, które w większym stopniu koncentrowały się na stosunku relacji kultury romskiej w obszarze opieki medycznej, pobytu Romów w szpitalach, cielesności oraz sfery intymności członków społeczności romskiej. Nierzadkie były zapytania o to co wolno a co nie lekarzowi w kontaktach z pacjentem romskim, jakich zachowań się wystrzegać a jakie są zalecane, jak uniknąć i nie zranić uczuć pacjentów romskich w trakcie badan, jak promować opiekę medyczną wśród Romów, obrzędów, narodzin i śmierci, medycyny naturalnej praktykowanej przez wieki przez Romów, znachorstwa i samolecznictwa.

Warto podkreślić, że ze względu na wielość poruszanych wątków oraz tematów przez uczestników sprawiła, że prelegenci nie zdołali wyczerpać wszystkich wątków dyskusji do samego końca, co może tylko świadczyć  o konieczności organizowania takich przedsięwzięć w przyszłość a zainteresowanie ludzi tym tematem tylko to potwierdza i może przyczynić się do poprawy usług medycznych względem przedstawicieli społeczności romskiej, uwzględniając specyfikę ich kultury w obszarze opieki i profilaktyki medycznej. Dlatego też inicjatywa Akademii Medycznej w swoim charakterze pionierska, godna jest kontynuowania w przyszłości.

Andrzej Łuczak

Fot. Mateusz Budzisz

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-06-2016 o godz. 11:03:04 (1782 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROCZNICA ROMSKIEGO BUNTU

News
W BYŁYM, NIEMIECKIM, NAZISTOWSKIM OBOZIE KONCENTRACYJNYM I ZAGŁADY AUSCHWITZ-BIRKENAU
– 16 MAJ 1944 r.

16 maja 2016 r. minęła kolejna rocznica bardzo ważnej, aczkolwiek mało znanej powszechnie daty z historii Romów i Sinti. Minęły już bowiem 72 lata od tego pamiętnego dnia 16 maja 1944, kiedy Romowie uwięzieni w Auschwitz-Birkenau w desperackim akcie odwagi stawili opór swoim oprawcom. Tego dnia, nie pozwolili na likwidację obozu i śmierć w komorach gazowych.

Często mówi się – i słusznie – o powstaniu warszawskim w 1944 r., czy też o powstaniu w getcie warszawskim z 1943 r., a rzadko w przestrzeni publicznej wspomina się o tym, że także Romowie stawali opór niemieckim nazistom w czasie II wojny światowej (1939-1945). Dlatego, przy okazji tej rocznicy warto wspomnieć o tym, że Romowie również walczyli w czasie wojny i okupacji w oddziałach partyzanckich. Byli członkami Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz Armii Ludowej i walczyli dzielnie ramię w ramię z innymi członkami tych formacji wojskowych o wyzwolenie Polski z rąk hitlerowskiego okupanta.

W związku z kolejną rocznicą dobrze jest wspomnieć o tym mało znanym wydarzeniu z 16 maja 1944 r., czyli o bohaterskiej postawie wielu Romów i Sinti przebywających wówczas wbrew własnej woli w KL Auschwitz-Birkenau, które o kilka miesięcy opóźniło likwidację rodzinnego obozu cygańskiego Auschwitz-Birkenau (Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau), która miała miejsce w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r.

Pisząc o tych sprawach dobrze jest też przypomnieć, że Romowie byli prześladowani przez nazistów jako „niższa rasa” od początku istnienia III Rzeszy: poddawano ich przymusowej sterylizacji, odebrano im prawa wyborcze na mocy ustaw norymberskich z 15 września 1935 roku. Prześladowania Romów i Sinti nasiliły się w czasie wojny i okupacji. Podobnie jak w przypadku Żydów, hitlerowcy objęli polityką eksterminacji także Romów zamieszkujących wszystkie okupowane kraje. W jednym z obozów, w Buchenwaldzie już w dwóch pierwszych latach II wojny światowej wypróbowywano na dzieciach romskich działanie cyklonu B.

W 1942 roku zdecydowano, że Romów i Sinti spotka taki sam los jak Żydów. Początkowo, o czym też rzadko się mówi, zamykano ich w gettach żydowskich w Warszawie i w Łodzi. Romowie trafiali też do innych obozów m.in. do Treblinki i Flossenburgu, zaś romskie kobiety wysyłano do obozu w Ravensbrück.

Najwięcej jednak Romów i Sinti z różnych miejsc Polski i Europy przewieziono i uwięziono w KL Auschwitz-Birkenau. Stanowili oni pod względem liczebności trzecią grupę deportowanych do KL Auschwitz, po Żydach i Polakach. Transporty przyjechały do tego obozu z czternastu krajów. Dla Niemców priorytetem było oczyszczenie z Romów i Sinti ziem III Rzeszy, ale do obozu wysyłali też Romów z krajów podbitych. W akcji eksterminacji tej grupy uczestniczyli też sojusznicy Hitlera: Węgry, Rumunia, Słowacja i Chorwacja ustaszy. Po agresji na ZSRR specjalne niemieckie plutony egzekucyjne rozstrzeliwały tamtejszych Romów podobnie jak Żydów.

W romskim obozie rodzinnym (Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau) panowały piekielne warunki. Więźniów w obozie rodzinnym dziesiątkowały choroby i głód. Szerzył się tyfus i rak wodny (bakteryjne, zgorzelinowe zapalenie śluzówek, które powoduje martwicę okolic ust i policzków). Romowie cierpieli z niedożywienia i braku wody, nie ominęły ich tortury pseudomedycznych eksperymentów. Szczególnie cierpiały dzieci, na których eksperymenty pseudomedyczne prowadził „Anioł śmierci” – dr Josef Mengele.

Zigeunerlager czyli tzw. cygański obóz rodzinny istniał w Birkenau od lutego 1943 do sierpnia 1944 r. Liczył 32 baraki mieszkalne i sześć sanitarnych. Niemcy deportowali do niego blisko 21 tys. osób. Do tej liczby należy dodać 1700 Romów z okręgu białostockiego, u których stwierdzono przypadki tyfusu plamistego i nie zarejestrowano nawet jako więźniów obozu. Kilka dni po przybyciu zamordowano ich w komorach gazowych. Powszechnie przyjmuje się, że pierwszy transport Romów i Sinti do Birkenau został przywieziony 26 lutego 1943 r.

Po wojnie były polski więzień Auschwitz, Tadeusz Joachimowski (nr 3720), który w obozie cygańskim pełnił funkcję pisarza, wspominał, że 15 maja przyszedł do niego kierownik obozu cygańskiego Unterscharführer SS Georg Bonigut. Powiedział, że planowana jest jego likwidacja. Polecił polskiemu więźniowi uprzedzić zaufanych Romów i nakazał, by nie opuszczali baraków, gdy SS-mani rozpoczną akcję.

16 maja 1944 r., wieczorem przed obóz zajechały samochody. Wysiadło z nich ok. 50-60 SS-manów uzbrojonych z karabiny maszynowe. Kilku z nich weszło do baraku mieszkalnego, by wypędzić więźniów. Jednak Sinti i Romowie uzbrojeni w noże, łopaty, łomy i kamienie nie wyszli. Wśród SS-manów zapanowała konsternacja. Po pewnym czasie Niemcy odjechali. Akcja została odwołana. Joachimowski wspomniał też, że następnego dnia Bonigut powiedział, iż „Cyganie są na razie uratowani”.

Pierwsza próba likwidacji obozu cygańskiego w Birkenau nie udała się. SS-mani, którzy zetknęli się z nieoczekiwaną sytuacją, prawdopodobnie wycofali się z obawy przed stratami. Wśród cygańskich więźniów znajdowało się bowiem wielu byłych żołnierzy. Niemcy obawiali się również, że bunt Romówi Sinti mógłby się rozprzestrzenić na inne części obozu.

Ostatecznie, kilka miesięcy później Romowie i Sinti z Zigeunerlager w Auschwitz-Birkenau zostali zgładzeni w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. na rozkaz Reichsführera SS Heinricha Himmlera. Niemcy zagazowali pozostałych przy życiu 2897 więźniów. W KL Auschwitz-Birkenau zostało zgładzonych w sumie ponad 20 tys. Romów i Sinti. W wyniku prześladowań i terroru w latach panowania III Rzeszy śmierć poniosła około połowa populacji romskiej, zamieszkującej obszary okupowane przez nazistowskie Niemcy.

W 2001 r. w Bloku 13 na terenie „Stammlager” byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau otwarto stałą wystawę poświęconą martyrologii Romów i Sinti w Europie, która szczególnie przypomina o grozie, jaka miała miejsce w tym obozie, który na zawsze już pozostanie symbolem także romskiej zagłady, romskiego holokaustu, którego dokonano w czasie II wojny światowej w imię obłędnej ideologii, nienawiści i pogardy dla człowieka.

Andrzej Sochaj

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-06-2016 o godz. 10:30:34 (485 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 62

News
Ukazał się drugi tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 62 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Głównym tematem numeru jest Międzynarodowy Dzień Romów i jego tegoroczne obchody w Polsce i na świecie. Piszemy również o skomplikowanej sprawie przeprowadzki Romów z Limanowej.  Oprócz tego publikujemy ciekawe artykuły: Moniki Pakury o szkolnej aktywności Romów, oraz prof. dr hab.  Ewy Nowickiej pt. „Romowie, integracja, konflikt”. Ponadto polecamy artykuł pt. „Co Romowie mają wspólnego z diabłem?” o zakorzenianiu negatywnego stosunku do Romów. Prezentujemy również „Strefę studenta”, nowy cykl w naszej gazecie, w którym to Monika Szewczyk udziela  szeregu wskazówek pomocnych w rozwoju zawodowym dla studentów romskich. Oprócz tego przedstawiamy tekst Klaudii Szczerby, studentki romskiej, która pisze o swoich zainteresowaniach, marzeniach i planach edukacyjno-zawodowych.

W dalszej części numeru publikujemy artykuły dr Mateusza Babickiego o 20-leciu działalności jednych z najważniejszych organizacji zajmujących się tematyką romską: Europejskim Centrum Praw Romów (ERRC) i Europejskim Centrum do Spraw Mniejszości (ECMI). Niewątpliwą gratką numeru jest artykuł, który nadesłał nam dr Sachi G. Dastidar, pt. „Triumf Romów i rzeczywistość asymilacji w Europie, Ameryce i Indiach”. Polecamy również tekst Aleksandry Kaczyńskiej pt. „Moja wielka grecko-romska przygoda”. Ponadto pokazujemy także historię Romów w Iranie oraz prezentujemy kolejne opowiadanie Zenona Rogali.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 10-06-2016 o godz. 10:49:08 (248 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Popularyzacja historii, tożsamości i kultury romskiej

News
Popularyzacja historii, tożsamości i kultury romskiej, działalności Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Głubczycach

W dniach 18-20 maja 2016 r. Andrzej Łuczak Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu i Andrzej Sochaj Sekretarz Instytutu Pamięci oraz Ofiar Holokaustu przebywali na Śląsku Opolskim. Pojechali do Głubczyc na zaproszenie Towarzystwa Kulturalno-Społecznego Romów w Głubczycach oraz Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi, które mieści się przy ul. J. Kochanowskiego w Głubczycach. Patronką tej szkoły jest noblistka Maria Skłodowska-Curie (1867-1934).

Po przyjeździe przedstawiciele Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu przybyli do siedziby Towarzystwa Kulturalno-Społecznego Romów w Głubczycach, gdzie zostali miło przyjęci przez zarząd (Grzegorza Kwiatkowskiego i Bronisławę Danutę Mirgę) i członków tego stowarzyszenia. Wzięli udział w krótkim przedstawieniu na temat historii i kultury Romów, które odegrali podopieczni tamtejszej świetlicy środowiskowej oraz pokrótce zaznajomili się z ich działalnością. Na ręce Grzegorza Kwiatkowskiego i Bronisławy Danuty Mirgi przekazaliśmy materiały, opracowania w wydane w serii „Romowie wczoraj i dziś” oraz kilka numerów czasopisma „Romano Atmo”.

Następnego dnia w Miejskim Ośrodku kultury w Głubczycach Andrzej Łuczak i Andrzej Sochaj spotkali się z młodzieżą z Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi, które mieści się przy ul. J. Kochanowskiego w Głubczycach. Odbyły się dwie tury spotkań, w czasie których prelegenci przybliżyli młodzieży historię i kulturę romską, ze szczególnym uwzględnieniem zagłady Romów i akcji osiedleńczej w XX wieku oraz ich tożsamości. Oprócz prezentacji tej tematyki i przekazania na ręce Pani Dyrektor Gimnazjum materiałów Instytutu oraz kilku numerów czasopisma „Romano Atmo” był czas na pytania ze strony uczestników - uczniów i nauczycieli, pytano m.in. o przyczyny emigracji Romów z Indii. Relację z tego wydarzenia przedstawiła Telewizja Głubczyce.

Popołudniu w siedzibie romskiego stowarzyszenia prelegenci ze Szczecinka udzielili obszernego wywiadu redaktor Ewelinie Rusin-Różyckiej z Radia Opole oraz przekazali kilka opracowań wydanych do tej pory przez Instytut i kilka numerów czasopisma „Romano Atmo”; po czym udali się do siedziby Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, by zgromadzonej tam w sali gimnastycznej dyrekcji szkoły, członkom grona pedagogicznego oraz rodzicom młodzieży gimnazjalnej przybliżyć historię, tożsamość oraz dziedzictwo kulturowe Romów. Na spotkaniu wystąpiły także dzieci romskie z romskiej świetlicy środowiskowej, które tańcem i śpiewem upiększyły i ubarwiły to popołudniowe spotkanie.

Cieszy nas to, że coraz więcej osób dzięki takich spotkaniom, prelekcjom, konferencjom ma możliwość bliższego zapoznania się z historią, tożsamością oraz dziedzictwem kulturowym Romów lub pogłębienia swojej wiedzy na ten temat. Oby takich spotkań było jak najwięcej, gdyż widzimy sens i wielką potrzebę ich przeprowadzania.


      

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-06-2016 o godz. 10:38:59 (342 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Noc Muzeum w Szczecinku

News
„ROMSKA NOC MUZEUM” – „TABOROWE ŻYCIE”
Muzeum Regionalne w Szczecinku


Od kilku lat w Szczecinku organizowane są Noce Muzeów. Jak sięgnę pamięcią, zawsze są one wyjątkowe. Nie inaczej było i tym razem. Ostatnia Noc Muzeum na pewno przejdzie do historii jako ta, która wyróżniła Szczecinek na tle wszystkich miast w całym kraju. Tegoroczna Noc Muzeów, która miała miejsce w sobotę 21 maja 2016 r. w szczecineckim Muzeum Regionalnym została poświęcona tożsamości, historii i kulturze Romów. Była to pierwsza taka Romska Noc Muzeum, jak się odbyła na terenie Polski; oczywiście poza Tarnowem, gdzie w tamtejszym muzeum od kilku dekad eksponowana jest wystawa stała o tematyce romskiej.

Obok Związku Romów Polskich, Radia Koszalin partnerami tegorocznej Nocy Muzeum byli: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Klub Literacki Opal działający przy SAPIK-u w Szczecinku, Świetlica środowiskowa Tratwa, 13.Czarny Szczep im. Zawiszy Czarnego w Szczecinku oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Podczas tej niezwykłej nocy wszyscy przybyli do siedziby szczecineckiego muzeum mogli się zapoznać z muzyką, ze strojami tańcem romskim, który zaprezentowały dzieci ze Świetlicy romskiej Słoneczko i ze świetlicy Tratwa w Szczecinku, a także z przebiegiem i wynikami konkursu plastycznego, w którym wzięły udział dzieci.

Wiedzę na temat tożsamości, historii i kultury Romów zgromadzeni mogli zaczerpnąć odwiedzając wystawę, która przyjechała do Szczecinka aż z Tarnowa oraz dzięki wykładom. Wygłosili je znany muzealnik, etnograf i znawca kultury Romów dr Adam Bartosz z Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz Andrzej Łuczak, Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Tej nocy razem z klubem literackim Opal wspomnieliśmy naszą drogą koleżankę śp. Barbarę Filipowską, która ponad 2 lata temu odeszła z tego świata po długiej i ciężkiej chorobie. Przypomniany został jej wkład na rzecz popularyzacji historii i kultury romskiej i jej troska o edukację dzieci romskich, a także kilka wierszy o tematyce romskiej m.in. „Piosenka Roma”, czy też „Oczy matki”.

Później odbyły się godne wspomnienia dwa, wspaniale koncerty muzyki cygańskiej. Dzięki muzyce, w romski świat przeniosły wszystkich zebranych Teresa Mirga z zespołem Kałe Bała oraz Siostry Matkowskie.

Na koniec organizatorzy Romskiej Nocy Muzeum zadbali o to, aby można było zobaczyć jak wyglądała wędrówka Romów w taborach oraz ich taborowe życie, dzięki prezentacji filmu w reż. Władysława Ślesickiego pt. „Zanim opadną liście”. W międzyczasie zwiedzający mogli posłuchać wykładów na temat zwyczajów i obyczajów Romów oraz spróbować tradycyjnej zupy z kociołka cygańskiego.

Tej nocy organizatorzy i partnerzy Romskiej Nocy Muzeum, którym należą się wielkie podziękowania za przygotowania i przebieg tej kulturalno-edukacyjnej imprezy, zadbali o to, aby dla każdego, od najmłodszego do najstarszego, było coś miłego.

Piękna, roztańczona, rozśpiewana Romska Noc Muzeum jest już za nami. Wystawę „Taborowe życie” można oglądać w siedzibie Muzeum Regionalnego w Szczecinku do 17 lipca br.

Następna Noc Muzeum odbędzie się dopiero za rok.

      

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-05-2016 o godz. 11:12:45 (553 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie autorskie Sekretarza Instytutu

News
SPOTKANIE AUTORSKIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIEJSKO-GMINNEJ W BIAŁYM BORZE

We wtorek, dnia 17 maja 2016 r. kilka minut po godz. 17:00 w Bibliotece Publicznej Miejsko-Gminnej w Białym Borze rozpoczęło się spotkanie autorskie z Andrzejem Sochajem, Sekretarzem Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który od blisko piętnastu lat działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Autora oraz wszystkich zebranych na początku spotkania przywitała pani Marzena Gemba, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miejsko-Gminnej w Białym Borze.

W czasie spotkania autor przedstawił pokrótce zgromadzonym osobom rąbek swojego życia, które ma wpływ na powstałą przez wiele lat twórczość w postaci następujących publikacji: „Jan Paweł II Wielki. Pontyfikat Jana Pawła II i Jego poprzedników. Podobieństwa i różnice”, Wydawnictwo DSP, Chicago, 2010; „Tożsamość, prawdziwe imię człowieka”, Wydawnictwo Novae Res. Gdynia 2011; „Niezwykle lustro Nikodema”, Wydawnictwo Poligraf, Szczecinek 2007-2014.

Tego wieczoru, oprócz swoich książek o tematyce filozoficzno-teologicznej, nieco dłuższą chwilę szczecinecki literat poświęcił także opracowaniu swego autorstwa pt.:„Wielka wędrówka - Wielki postój (50-lecie przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce), Szczecinek 2015, które wydał Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Przestawiając historię i kulturę Romów Sekretarz zapoznał wszystkich zebranych również z innymi publikacjami Instytutu oraz z wydawanym przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku czasopismem „Romano Atmo” i planami wydawniczymi na przyszłość.

Spotkanie, toczone w miłej atmosferze, zakończyło się przekazaniem przez Sekretarza Instytutu na ręce Pani Dyrektor Biblioteki i przybyłym osobom publikacji Instytutu oraz kilka numerów czasopisma „Romano Atmo” oraz zaproszeniem wszystkich obecnych do Szczecinka na „Romską Noc Muzeum”, która odbyła w sobotę 21 maja 2016 r., w siedzibie Muzeum Regionalnego w Szczecinku.

    

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-05-2016 o godz. 08:50:34 (287 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 20 lat ECMI

News
20 lat Europejskiego Centrum do Spraw Mniejszości (ECMI) z siedzibą we Flensburgu

W roku 1996 z inicjatywy rządów Republiki Federalnej Niemiec (RFN), Królestwa Danii oraz landu Szlezwik-Holsztyn powołane zostało do życia Europejskie Centrum do Spraw Mniejszości (ECMI). Od początku swego istnienia siedziba Centrum zlokalizowana jest w mieście Flensburg, leżącym blisko granicy niemiecko-duńskiej.

Miasto Flensburg oraz pogranicze Danii i Niemiec nie zostały wybrane przypadkowo. Cały ten region po obu stronach granicy jest „małą ojczyzną” mniejszości duńskiej w Niemczech oraz niemieckiej w Danii, jak również społeczności fryzyjskiej, stanowiącej odrębną pod względem własnej tożsamości, języka i kultury społeczność w Danii, Niemczech i w Holandii. Land Szlezwik-Holsztyn i pogranicze niemiecko-duńskie, począwszy od czasów późnego średniowiecza, to także „mała ojczyzna” Romów i Sinti.

ECMI jest wyspecjalizowanym ośrodkiem naukowo-badawczym, dokumentacyjnym, jak również centrum eksperckim w zakresie szeroko rozumianej problematyki relacji mniejszości narodowych, etnicznych i językowych ze społeczeństwa większościowymi w poszczególnych państwach Europy. Centrum do Spraw Mniejszości zlokalizowane we Flensburgu jest ponadto ciałem eksperckim przy Radzie Europy, jak również ciałem doradczym, którego analizy i raporty od niemal 20 lat wykorzystują Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Unia Europejska.  

Wśród licznych i wieloaspektowych zagadnień związanych z ochroną praw językowych, kulturalnych, edukacyjnych i politycznych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności języka regionalnego, którymi zajmuje się Europejskie Centrum do Spraw Mniejszości niezwykle istotne miejsce zajmują sprawy mniejszości romskiej. Począwszy od roku 2000 ECMI zrealizowało wiele projektów oraz przygotowało szereg raportów dotyczących sytuacji poszczególnych grup Romów w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach kandydackich na Zachodnich Bałkanach tj. w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii i w Serbii oraz w Gruzji.

Przez wspomniane kilkanaście lat priorytetem aktywności Centrum z Flensburga była sytuacja Romów w Macedonii, Serbii, Czarnogórze, Kosowie, Albanii i w Czarnogórze, a w latach 2003-2007 także sprawy mniejszości romskiej w Bułgarii, Czechach, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech. Centrum Mniejszości z Flensburga przygotowywało ponadto cykliczne raporty i analizy realizacji zadań na rzecz Romów we wszystkich państwach członkowskich „Dekady Integracji Romów 2005-2015”. Równie dużo miejsca ośrodek badawczo-naukowy i ekspercki z pogranicza niemiecko-duńskiego poświęca wypełnianiu przez państwa członkowskie UE założeń „Krajowych Ram Unijnej Strategii na rzecz Integracji Romów 2014-2020”, a także odnoszących się do Romów postanowień Europejskiej Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

W swej aktywności na rzecz społeczności romskiej w analizowanych państwach ECMI zajmowała się zarówno kwestiami praw kulturalnych i językowych, romskich mediów, organizacji społecznych i politycznych, a ponadto edukacji i zwalczania zjawisk rasizmu i ksenofobii, jak również dotyczącymi Romów aspektami polityki społecznej i przepisów imigracyjnych. Realizowane projekty oraz przygotowywane ekspertyzy Centrum do Spraw Mniejszości odnosiły się nie tylko do przedstawicieli społeczności romskiej będących obywatelami państwa swego zamieszkania, lecz również do romskich imigrantów z innych państw UE bądź krajów kandydackich.

dr Mateusz Babicki

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-05-2016 o godz. 13:41:28 (237 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROMSKA NOC MUZEUM - TABOROWE ŻYCIE

News


„ROMSKA NOC MUZEUM” – „TABOROWE ŻYCIE”
Muzeum Regionalne w Szczecinku, ul. Szkolna 1

SOBOTA, 21 maja 2016


16:00 – start questów historycznych (dziedziniec muzealny)

17:30 – oficjalne rozpoczęcie Nocy Muzeów
17:40 – otwarcie wystawy „Muzealne nowości”
18:00 – otwarcie wystawy „Taborowe życie. Tradycyjna Kultura romska”
18:30 – wykłady o historii i kulturze Romów

Dziedziniec muzealny:

17:40 – muzyka, taniec i stroje romskie – prezentacje Świetlicy Romskiej i Świetlicy Tratwa
19:30 – konkurs wiedzy o Romach
20:15 – recital Teresy Mirgi – romskiej poetki, pieśniarki i kompozytorki
21:30 – „Romanse w cieniu skrzypiec” – spektakl muzyczny „Sióstr Matkowskich”
22:30 – „Zanim opadną liście” – film

W programie także: poezja Basi Filipowskiej, konkurs plastyczny, wywiady z Romami, kuchnia romska, zwiedzanie Muzeum i inne.

Muzeum będzie czynne do godziny 24:00.
Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!


Organizatorzy:

Muzeum Regionalne w Szczecinku

Związek Romów Polskich z siedzibą w SzczecinkuWysłany przez admin_zrp dnia 06-05-2016 o godz. 15:33:13 (383 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Santino Spinelli doceniony

News
Niedługo po Międzynarodowym Dniu Romów, a  dokładniej 18 kwietnia  w sali Riding w Marquis Palace w Laterza (Taranto) burmistrz Gianfranco Lopane nadał Honorowe Obywatelstwo Alexianowi Santino Spinelliemu. Po 594 latach udokumentowanej obecności ludności romskiej we Włoszech, oficjalnie Laterza, miasto w regionie Puglia postanowiło przyznać honorowe obywatelstwo włoskiemu Romowi.

Spinelli był również pierwszym absolwentem romskim we Włoszech, a także pierwszym, który sprawował kierownicze stanowisko Uniwersytetu Języka i Kultury Romskiej – uczył w Trieście przez 8 lat. Od 18 kwietnia jest także pierwszym Romem, który ostał obywatelem honorowym. Zaszczyt ten przyznawany jest by uhonorować zasłużonego dla miasta, w podzięce za jego zaangażowanie i pracę. To także mocny przekaz przeciwko rasizmowi i ksenofobii wobec społeczności romskiej.

Niedawno w bibliotekach ukazała się nowa książka Santino Spinelliego zatytułowana „Romowie ci obcy”, która jest kontynuacją publikacji „Romowie, ludzie wolnych narodów”. Romski profesor wydał drugi tom, aby zgłębić nieznane meandry szokującej historii i wspaniałą epopeję ludzi, którzy tworzą swój lud - Romów - naród bez ziemi, ale z tradycją, kulturą, sztuką, wiedzą, przekonaniami i tożsamością.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-04-2016 o godz. 15:58:41 (221 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund