Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Stypendia dla młodzieży

News


OGŁASZAMY


Konkurs stypendialny, w ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwą:

Stypendia dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego.


W/w konkurs jest przeznaczony dla osób pochodzenia romskiego, posiadających obywatelstwo polskie, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych dziennym - liceach, technikach, szkołach zawodowych, szkołach  publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. Również absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończą naukę w roku szkolnym 2014/2015 będą mogli otrzymać stypendium motywacyjne.

Osoby aplikujące powinny posługiwać się językiem romani oraz kultywować tradycje romskie. Jest to najważniejszym warunkiem otrzymania stypendium motywacyjnego, który będzie skrupulatnie weryfikowany. Mile widziani będą także laureaci konkursów oraz olimpiad. Rekrutacja odbędzie się na terenie całej Polski.

Status materialny stypendystów nie będzie brany pod uwagę. Ostatecznego wyboru stypendystów dokona Komisja Stypendialna.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej ZRP www.romowie.com  w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

W związku z powyższym prosimy o rozpowszechnienie tej informacji w szkołach ponadgimnazjalnych.


Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-08-2015 o godz. 14:29:44 (297 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obchody w Treblince 2015

News
Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne Brok

Brok to niewielkie miasto w Polsce, w województwie mazowieckim, a dokładniej w powiecie ostrowskim, które położone jest w niezwykle malowniczej Dolinie Dolnego Bugu, nad rzekami Bug i Brok. Wśród tych pięknych okoliczności przyrody przywodzących na myśl taborowe czasy, w dniach 29 lipca – 1 sierpnia spotkali się Romowie z całej Polski, by wziąć udział w warsztatach międzypokoleniowych oraz uroczystych obchodach upamiętniających Romów i Sinti, którzy zostali pomordowani w Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince.

Do mazowieckiego Broku zewsząd otoczonego pięknem przyrody zjechało ponad stu Romów z terenu całej Polski w tym m.in. z Krakowa, Nowej Soli, Andrychowa, Lublina, Zabrza, Czarnej Góry, Lubina i Szczecinka. Nie zabrakło też gości z Londynu. Te kilka letnich dni wśród zieleni drzew i szemrania pobliskiej rzeki było nie tylko doskonałą okazją do biesiadowania i odpoczynku, ale także szansą na wspólne rozmowy na tematy niezwykle istotne dla naszej społeczności,  poznanie historii Romów i ich tragicznych dziejów podczas drugiej wojny światowej oraz znalezienie rozwiązań dla dotykających nas problemów i wypracowanie strategii działania na przyszłe lata. Temu wszystkiemu miały służyć warsztaty, które odbywały się niemal każdego dnia, a ich tematyka była niezwykle zróżnicowana. Poszczególne bloki warsztatowe poprowadzili m.in. Andrzej Sochaj, Andrzej Łuczak, Roman Chojnacki, Krystyna Gil, Krzysztof Bukowski i Edward Kopówka.

30 lipca był dla nas dniem najważniejszym, wtedy bowiem odbyły się obchody upamiętniające Romów i Sinti, którzy zostali pomordowani w Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince. Zaraz po śniadaniu z Broku udaliśmy się więc do niedaleko położonego Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, gdzie na terenie byłego obozu, a dokładniej w miejscu straceń, rok temu z inicjatywy Związku Romów Polskich odsłonięto pomnik upamiętniający pomordowanych tam Romów i Sinti. Tam też odbyły się obchody, a uroczystość rozpoczęło wysłuchanie hymnu romskiego i polskiego. Zgromadzonych w Treblince gości przywitał Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Roman Chojnacki. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: Posłanka Krystyna Pawłowicz, Ks. Biskup Tadeusz Pikus, Ambasador Republiki Czeskiej Jakub Karfik, przedstawiciel Ambasady Stanów Zjednoczonych Aron Fishman, przedstawiciel Ambasadora Republiki Francuskiej Sylvain Guiaugué, doradca Prezydenta Bronisława Komorowskiego Henryk Wujec, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej ppłk Ryszard Najczuk, Agnieszka Gajewska z MAiC, przedstawiciel Marszałka województwa Mazowieckiego Dariusz Napiórkowski, Burmistrz Kosowa Laskiego Jan Słomiak, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds., Mniejszości Narodowych i Etnicznych Agnieszka Zawadzka, Andrzej Silny z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Siedlcach oraz Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Jerzy Winek i Leszek Mączka.

>Kolejną częścią programu uroczystości był krótki koncert muzyki romskiej, którym uświetniły uroczystość siostry Magdalena i Justyna Matkowskie oraz Jimmi Siwak ze swoimi muzykami. Następnie swój czas mieli zaproszeni goście, którzy wygłaszali przemówienia. Chargé d’affaires Ambasady Francji wystąpił z przemówieniem, w którym wspomniał o potrzebie zachowania nienaruszonej pamięci o tej tragedii i oddał hołd pomordowanym. „Wśród Porajmos nadal pozostaje na marginesie naszego postrzegania drugiej wojny światowej. Dlatego też francuskie władze z uznaniem witają jakże istotne działania podejmowane przez Związek Romów Polskich na rzecz ocalenia pamięci o zagładzie, mające uwrażliwić nasze sumienia na tę hekatombę” – powiedział Sylvain Guiaugué.

Przed przemówieniem Prezesa Romana Chojnackiego, Daria Wilczacka przy nostalgicznych dźwiękach gitary Adama Krzyżanowskiego wyrecytowała piękny wiersz „Romowie” autorstwa Barbary Filipowskiej, nieżyjącej już przyjaciółki ZRP, która darzyła Romów wielką sympatią i znajdowała w nich inspirację do swej twórczości.

Romowie

Wędrowali taborami,latami, wiekami
Chociaż inni, ale zawsze są i byli z nami
Czarowali nasze oczy barwnymi strojami
Wypełniali pustą przestrzeń rzewnymi pieśniami.

Choć nie znali nut lecz w sobie tyle śpiewu mieli
Że muzyką obmywali dzieciaki w kąpieli
A gdy przyszło zmienić miejsce, tańcem je żegnali
I z ogniska czarne węgle na pamiątkę brali.

Teraz, skrzypce zawieszone zawodzą na ścianie:
„Gdzie te drogi, pola, lasy i konie bułane?”
Przysypane piaskiem ślady słyszą w leśnej głuszy
Jak wiatr niesie i powtarza tęskną pieśń Papuszy….


Przemówienie organizatora obchodów, prezesa Romana Chojnackiego na długo zapadnie w pamięć wszystkim zebranym. Jego ważnych słów w ciszy i skupieniu wysłuchali wszyscy zebrani. „Pragnę przypomnieć, że przez wiele lat tragedia naszego narodu była pomijana we wszystkich rozważaniach i analizach dotyczących zbrodni ludobójstwa popełnionych podczas ostatniej wojny światowej. Dopiero niedawno zaczęto mówić otwarcie o gehennie Romów i Sinti w okupowanej Europie. Oficjalne, szacunkowe dane mówią zaledwie o 500 tysiącach Romów i Sinti zamordowanych podczas II wojny światowej. Należy jednak zauważyć, że liczba ta uwzględnia jedynie romskich więźniów obozów zagłady, obozów pracy przymusowej oraz gett, jak również osoby objęte deportacjami. Łączna liczba zabitych przez nazistów i ich sojuszników jest najprawdopodobniej 3, a nawet 4 razy wyższa od podanej uprzednio liczby pół miliona osób.” – powiedział Chojnacki, uświadamiając ogrom istnień romskich pochłoniętych przez czas wojny.  

Kończąc swe przemówienie Roman Chojnacki zaapelował do zebranych: „Podejmijmy wszelki wysiłek i zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby Romowie nie pozostawali dłużej na marginesie społeczeństwa, lecz by mieli takie same perspektywy i szanse w dostępie do edukacji, zatrudnienia i miejsca zamieszkania, jak inni ludzie żyjący w Polsce, Europie i na świecie. Uda nam się to osiągnąć, jeżeli zaangażujemy się w to dzieło nie osobno, nie w pojedynkę, ale razem, wspólnie. Świat XXI wieku daje, bowiem bardzo wiele możliwości. Do czego już dzisiaj z tego miejsca wszystkich Państwa zachęcam, wzywam i apeluję, a zarazem proszę i zapraszam. Bo jeśli nie teraz, to kiedy?”. W uszach wszystkich jeszcze długo dźwięczało to retoryczne pytanie.

Kiedy swoje przemówienia wygłosili już wszyscy goście Justyna Matkowska, Kamila Zielińska i Magdalena Matkowska odczytały poruszający i zmuszający do refleksji Apel Młodych w języku polskim, romskim i angielskim. Zaraz po tym, romski pastor zainicjował modlitwę w języku romskim i przy akompaniamencie dźwięków gitary przybyli goście złożyli wieńce pod pomnikiem upamiętniającym ofiary obozu. Szczególną uwagę zwracał wieniec stworzony na kształt taborowego koła, który formowały kwiaty w kolorach odpowiadających romskiej fladze. Po zakończeniu tej podniosłej części uroczystości chętni mieli możliwość zwiedzenia obozu i wystawy w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Po powrocie do ośrodka Rzemieślnik w Broku, gdzie byliśmy zakwaterowani czekał nas odpoczynek i czas refleksji. Skoro znalazło się coś dla ducha, nie mogło też zabraknąć czegoś dla ciała. Dlatego wieczorem, kiedy na niebie pojawiły się pierwsze gwiazdy, a księżyc w pełni tworzył magiczny klimat, rozpaliliśmy ognisko i oddaliśmy się zabawie, by poczuć się jak za dawnych taborowych lat, kiedy śpiew, taniec i gra na instrumentach były jedyną i najlepszą rozrywką. Nie mogło też zabraknąć pysznego jadła i napitku dla wszystkich spragnionych po energicznym tańcu i głośnym śpiewie. Jako że razem z nami bawili się też Polacy integracja szła pełną parą, a zewsząd słychać było głosy, że nikt nie potrafi tak grać i śpiewać jak prawdziwi Cyganie.

Kolejny dzień naszego pobytu na Mazowszu należał w większości do warsztatów, żywych debat i dyskusji, a po obiedzie większa cześć z nas musiała wracać do swych rodzinnych miast i czekających tam obowiązków. Na garstkę uczestników spotkania, którzy pozostali jeszcze w Broku czekała jednak nie lada atrakcja. Gerard Gierliński romski paleontolog uraczył ich niesamowitą i niezmiernie interesującą opowieścią o swoich badaniach nad śladami dinozaurów i światach dinozaurów jakie niegdyś istniały na terenie dzisiejszej Polski. Mimo późnej pory, wszyscy zebrani słuchali jak urzeczeni, a na zakończenie Gerard Gierliński otrzymał gromkie brawa. Może nawet zainspirował kogoś do zostania archeologiem lub badaczem dinozaurzych śladów?

Dla młodej społeczności romskiej to Brokowskie spotkanie było niepowtarzalną okazją do zgłębienia tajników historii oraz kultury Romów. Bo przecież to od nich - młodego pokolenia Romów – zależy, czy nasza tradycja będzie wciąż żywa i przekazywana następnym pokoleniom, by nie ulec zapomnieniu. Z kolei dla romskiej starszyzny był to czas spotkań po latach, długich rozmów i wymiany doświadczeń. Nie ma nikogo, kto opuszczałby Brok bez cennych wspomnień i nowej wiedzy.

Wyjeżdżając wiedzieliśmy jedno – chcemy to powtórzyć. Jeśli nie w Broku, to gdziekolwiek indziej, gdzie będziemy mogli spotkać się i nie tylko bawić się pod gołym niebem, ale i wspólnie dbać o romską tożsamość kulturową i propagowanie naszej historii. Nie mówiliśmy więc sobie żegnajcie, ale do zobaczenia. Być może do zobaczenia za rok.

Warsztaty międzypokoleniowe oraz obchody w Treblince zostały zorganizowane dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.


      

      

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-08-2015 o godz. 12:08:17 (703 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Taborowe życie Romów

News
Wystawa fotograficzna i wykłady w Muzeum Narodowym w Szczecinie
15.04.2015 – 24.05.2015

W kwietniu oraz w maju 2015 r. osoby, które przybyły do Muzeum Narodowego w Szczecinie miały niecodzienną możliwość spotkania się z historią i kulturą romską. Było to możliwe dzięki prezentowanej tam wystawie fotograficznej pt. „Taborowe życie Romów”. Została ona uroczyście otwarta 15 kwietnia 2015 r., o godz. 17:00. Otwarcie ekspozycji miało miejsce tydzień po Międzynarodowym Dniu Romów – święcie romskim, które obchodzone jest corocznie 8 kwietnia.

Wystawę, która była udostępniona zwiedzającym od połowy kwietnia do 24 maja 2015 r. przygotował Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku oraz Dział Etnografii Pomorza Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Związek Romów Polskich pragnie serdecznie podziękować Dyrekcji Muzeum, Pani Kierownik - Kustosz Iwonie Karwowskiej z Działu Etnografii Pomorza oraz wszystkim osobom za udostępnienie sali oraz za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tej wystawy i imprez jej towarzyszących.

Wernisaż wystawy odbył się 15 kwietnia o godz. 17:00. Wobec tłumnie zgromadzonych miłośników sztuki muzealnej, uroczystego jej otwarcia dokonali Dyrektor do spraw naukowych Muzeum Narodowego w Szczecinie dr Dariusz Kacprzak, Kierownik - Kustosz Działu Etnografii Pomorza Iwona Karwowska, Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Andrzej Sochaj. Wernisaż poprowadził Daniel Źródlewski pracownik Działu Komunikacji Społecznej i Wolontariatu Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Podczas otwarcia wystawy, w krótkim zarysie, została przybliżona historia i istota taborowego życia Romów. Podkreślono 50. rocznicę rozpoczęcia przez władze PRL przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce, która była obchodzona w ubiegłym roku. Uświadomiono przybyłym osobom konsekwencję zatrzymania taborów i jaki wpływ ta akcja miała i ma na życie i kulturę Romów.

Wystawę stanowiło 29 fotografii, które pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego z Tarnowa, i pozostałe, które znajdują się w zasobach Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich siedzibą w Szczecinku. Fotografiom rozwieszonym w jednej z sal Muzeum Narodowego w Szczecinie towarzyszył piękny wystrój. Aranżacja przedstawiała ognisko, wokół którego gromadzili się Romowie po całodziennej wędrówce, naczynia i narzędzia, które przypominały najbardziej znane zawody i profesje romskie (kotlarstwo, kowalstwo, muzykanci i muzycy) oraz tkaniny. Dzięki fotografiom, pięknej aranżacji wystroju sali, jaką przygotował  Dział Etnografii Pomorza osoby, które tego dnia zgromadziły się na wernisażu oraz te,  które do 24 maja zwiedziły wystawę, miały możliwość uzmysłowienia sobie jak wyglądało życie Romów w taborze ponad pół wieku temu.

Tradycyjnie podczas trwania wystawy Dział Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie zorganizował imprezy jej towarzyszące. Bardzo cieszy nas to, że wystawę tę mogły zwiedzać osoby w czasie trwania „Nocy Muzeów” – wielkiej ogólnoeuropejskiej imprezy muzealnej, jaka miała miejsce 16 maja br. Oprócz niej, w ramach prezentacji wystawy „Taborowe życie Romów” zostały wygłoszone wykłady, które poprowadzili członkowie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku.

Pierwszy referat pt. „Taborowe życie – istotny element romskiej tożsamości” przedstawił zainteresowanym osobom Andrzej Sochaj Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku. Towarzysząca mu prezentacja multimedialna w przystępny sposób przeniosła wszystkich zgromadzonych w romski świat taborów, jaki przestał istnieć 50 lat temu. Wykład został przedstawiony w środę 6 maja 2015 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Natomiast w środę 20 maja 2015, o godz. 17.00 dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosił wykład pt. „Dostęp Romów do mediów publicznych”.

Uczestnicy tych spotkań oprócz wysłuchania prelegentów, zadawali nurtujące pytania dotyczące społeczności romskiej. Żywo zainteresowali byli także działalnością Instytutu oraz Związku Romów Polskich. Na koniec spotkania wielu z nich udostępniono przykładowe publikacje Instytutu, czasopismo „Romano Atmo”, a także mieli oni możliwość pozyskania informacji gdzie mogliby poszerzyć swoją wiedzę na temat społeczności romskiej.

Dzięki informacji, jakie otrzymaliśmy od Pani Kustosz, w dniach od 15 kwietnia do 24 maja 2015 r. wystawę zwiedziło ogółem 10. 604 osoby, w tym w czasie „Nocy Muzeów” 7.900 osób.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wypożyczyć wystawę fotograficzną „Taborowe życie Romów” w celu jej udostępnienia zwiedzającym w różnych częściach Polski, informujemy, że istnieje taka możliwość. Prosimy kontaktować się w tej sprawie z Sekretarzem Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Andrzej Sochaj

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-07-2015 o godz. 10:14:06 (627 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję - podsumowanie czerwca

News
Przed Wami wakacyjne podsumowanie miesiąca. Zapraszamy do lektury.

W czerwcu założyliśmy  13 spraw dotyczących obraźliwych treści, jakie ukazały się w internecie. Odnotowaliśmy też liczbę 506 wpisów niezgodnych z prawem. Od początku trwania projektu do końca maja łącznie zgłosiliśmy już 8 222 takich wpisów.

Na bazie wydarzenia z udziałem pseudokibiców w Legnicy powstał scenariusz sztuki „Romville”, która jest częścią nowego projektu Teatru Polskiego „Interwencje”. Projekt wedle zamysłu jego pomysłodawców może być też narzędziem głębokiej radykalnej zmiany społecznej. W sztuce grają również Romowie.

Wspólnie z Wojciechem Konduszą Dyrektorem Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnica oraz Dyrekcją Legnickiej Biblioteki Publicznej zorganizowaliśmy 19 czerwca w Legnickiej Bibliotece Publicznej konferencję romologiczną „Mit wędrówki. Kwestia romskiej tożsamości”. Była to także sposobność do przypomnienia zgromadzonym o potrzebie przeciwdziałania mowie nienawiści i o prowadzonym przez nas projekcie „Moda na tolerancję”. Po konferencji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Romów w Legnicy i urzędnikami zajmującymi się sprawami romskimi w mieście i powiecie.

Podczas wizyty w Legnicy pracownik ds. monitoringu spotkał się z Prezes i Rzecznikiem prasowym klubu piłkarskiego Miedź Legnica i zaznajomił się z działalnością klubu na rzecz zwalczania postaw nietolerancji, rasizmowi, mowy nienawiści wśród lokalnej społeczności kibiców i uczniów.

Zarejestrowaliśmy sprawę Romni z Brzegu, która została pozbawiona opieki nad wnukiem. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego, rozprawa odbędzie się pod koniec sierpnia. 

Nadal monitorujemy sprawę pobicia Romni i jej córki w Lesznie. Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto sporządziła akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu mieszkańcowi Leszna, oskarżonemu o czyny publicznego znieważenia dwóch kobiet z powodu ich przynależności etnicznej połączonej z uszkodzeniem ciała jednej z nich.

Wpłynęło do nas pismo z Prokuratury Okręgowej  w Warszawie dotyczące emisji w stacji TVN programu „Rozmowy w toku”. W jednym z odcinków znalazły się obraźliwe określenia dotyczące Romni. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście celem przeprowadzenia postępowania.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-07-2015 o godz. 10:41:53 (263 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 To się chwali: dialog i antydyskryminacja

News
Konferencja z okazji 10-lecia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

Kiedy w połowie kwietnia br. na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ogłoszono konkurs na plakat „Rasizm – jestem przeciw” od razu wiedziałam, że to będzie kolejna dobra okazja do wykazania się naszych podopiecznych, uczęszczających do działającej przy Związku Romów Polskich Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko” w Szczecinku. Jeszcze większą radość miałam, gdy pani Nelli Kopańska, Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, zaprosiła nas – asystentki edukacji romskiej – na konferencję dotyczącą mniejszości narodowych i etnicznych, gdzie ogłoszone miały być wyniki konkursu.

Dnia 26 maja 2015 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się konferencja „Wpływ ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w okresie 10 lat jej obowiązywania, na aktywność środowiska mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim”. Po przywitaniu zgromadzonych gości przez Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Nelli Kopańską, historię i stan prawny ustawy przybliżył przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którego Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych zajmuje się mniejszościami w naszym kraju. Następnie podczas prezentacji telewizyjnego reportażu redaktora Grzegorza Fedorowskiego mieliśmy okazję dowiedzieć się jakie mniejszości narodowe i etniczne zamieszkują województwo zachodniopomorskie. Niezwykle rzeczowym komentarzem do reportażu oraz samej ustawy uraczył zgromadzonych prof. dr hab. Janusz Mieczkowski, kierownik Zakładu Najnowszych Dziejów Politycznych i Problemów Etnicznych US.

Warto podkreślić, że do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych: ukraińskiej, żydowskiej, niemieckiej, litewskiej, greckiej, romskiej oraz kaszubskiej. Obecność na konferencji tak wielu przedstawicieli mniejszości w Polsce ukazuje powagę i rangę tego spotkania, a także coraz większe przywiązywanie wagi do kwestii praw mniejszości w naszym kraju.

Wydarzenie to było świetną okazją do omówienia wpływu obowiązujących od 10 lat regulacji prawnych na aktywność środowiska mniejszości narodowych i etnicznych. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję wypowiedzieć się w kwestiach związanych z funkcjonowaniem ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, oraz zaznaczyć co ich zdaniem w ustawie działa dobrze, a co należałoby zmienić.

Podsumowaniem konferencji była wystawa „Z kaszubsko-słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego” przygotowana we współpracy ze Szczecińskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Rasizm – jestem przeciw

Podczas konferencji podsumowano również konkurs „Rasizm – jestem przeciw”. Jak wspomniałam we wstępie, w konkursie udział wzięły również dzieci ze Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko” w Szczecinku. Wśród prac wyróżnionych, nagrodę zdobyli nasi podopieczni: Karol Jaworski i Patryk Niewiadomski. Z kolei nagrody dodatkowe otrzymali Ernest Niewiadomski, Liwia Huczko oraz Natalia Rynkiewicz. Radość i duma dzieci była niesamowita, a nasza satysfakcja nieoceniona. 

Nasza drużyna osiągnęła założony cel już dużo wcześniej – zaangażowanie się w tą szczytną inicjatywę. Już samo uczestnictwo „naszych” dzieci w konkursie o tematyce antydyskryminacyjnej dało nam poczucie spełnienia. To, że udało nam się zainteresować ich tą, jakże ważną, kwestią oraz obserwacja realizacji ich własnych pomysłów do tworzenia plakatów przeciwko rasizmowi, umocniło naszą świadomość o ważności promocji tolerancji już wśród najmłodszych podopiecznych.

Z mojego doświadczenia w pracy z dziećmi wynika, że wszelkie inicjatywy oparte o konkursy, gry i zawody zaspokajają potrzebę przynależności do grupy, akceptacji ze strony rówieśników i zachęcają do aktywnego spędzania czasu. Dzieci chętnie angażują się w takie projekty, gdyż wynika to z ich naturalnej potrzeby kontaktu i weryfikacji swoich umiejętności. Uczą się również, jak korzystać z pomocy innych i samemu ją ofiarowywać. Pomagając, czują się bardziej wartościowe.

Miłe zaskoczenie

Wracając jeszcze do samej konferencji, niezmiernie miło mi napisać, że uczestniczyły w niej również asystentki edukacji romskiej, niżej podpisana – Magdalena Puszczykowska oraz Anna Szymańska. Wielkim zaskoczeniem było dla nas, to że nasza praca w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko” została doceniona na tak wysokim szczeblu jak Wojewoda Zachodniopomorski, mianowicie obie otrzymałyśmy imienne dyplomy z podziękowaniami „za dokonania dla propagowania kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych w naszym regionie”.  Dla mnie osobiście to jedno z największych wyróżnień w mojej dotychczasowej, 9-cio letniej już pracy z dziećmi romskimi. To sukces także całej naszej świetlicy, dający nowe pokłady świeżości i motywacji w pracy. Warto było budować i rozwijać integrację międzykulturową dzieci przez te wszystkie lata.

Przy okazji w imieniu naszych asystentek edukacji romskiej, chciałam podziękować za takie wyróżnienie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Markowi Tałasiewiczowi, Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Nelli Kopańskiej, a także za wiele lat harmonijnej współpracy Dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku Joannie Powałce, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku Renacie Romaniuk oraz Prezesowi Związku Romów Polskich Romanowi Chojnackiemu – bez nich ten nasz sukces nie byłby możliwy.

Magdalena Puszczykowska 

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-07-2015 o godz. 12:44:15 (588 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 „Romowie w Polsce” w Bibliotece Raczyńskich

News
13 maja 2015 roku w stolicy Wielkopolski doszło do organizacji bardzo ciekawego i niecodziennego wydarzenia związanego z kulturą romską. Z inicjatywy  wykładowcy oraz profesora literaturoznawstwa  dr hab. prof. UAM Dariusza Cezarego Maleszyńskiego oraz kierownika pracowni nad twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego prof. Krzysztofa Kluppa, zostało zorganizowane spotkanie „Romowie w Polsce”. Głównym organizatorem całego wydarzenia była Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Instytucja o długoletnim stażu działalności, której początki sięgają 1828 roku, co czyniło ją jedną z pierwszych bibliotek publicznych na terenie zaboru pruskiego. Zasłużona w obszarze kultury dla miasta Poznania jak i też całego wielkopolskiego regionu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Andrzej Łuczak dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, Roman Chojnacki prezes Związku Romów Polskich w Szczecinku oraz prof.  Dariusz Cezary Maleszyński, inicjator całego wydarzenia. 

Majowe spotkanie pod tytułem „Romowie w Polsce” odbyło się w  nastrojowej starej kamienicy nieopodal poznańskiej starówki, siedzibie pracowni, a zarazem placówce muzealnej poświęconej twórczości Ignacego Kraszewskiego. Impreza miała za zadanie przybliżyć zgromadzonej publiczności społeczność romską oraz jej kulturę. Inicjatywa spotkała się z aprobatą i przychylnością audytorium gromadząc na sali blisko 30 osób.

Imprezę otworzyło krótkie przemówienie prof. Krzysztofa Kluppa, który wyraził aprobatę i zadowolenie z możliwości rozmowy na temat Romów oraz ich kultury, która było pierwszym organizowanym w tej placówce spotkaniem poświęconym tej tematyce. Na początku głos zabrał Andrzej Łuczak, który w ponad 30 minutowym wykładzie przybliżył zgromadzonej publiczności kwestie związane z szeroko pojętą historią Romów od czasów najdawniejszych po współczesność. W trakcie swojego wystąpienia scharakteryzował także działalność Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, główne obszary działalności, cele jakie przyświecają tej jednostce oraz także plany, co do dalszej jego działalności.

Wśród poruszanych i omawianych zagadnień znalazły się takie jak: pochodzenie Romów oraz teorie na ten temat, wielowiekowa wędrówka oraz jej etapy i przybycie do Europy, charakterystyka źródeł odnoszących się do obecności Romów na starym kontynencie w czasach najdawniejszych, motyw synkretyzmu kulturowego i wpływu kultury Romów na inne jak i też czerpanie przez nią z różnych kręgów cywilizacyjnych, prześladowania społeczności romskiej na tle wielowiekowej wędrówki, obraz Romów w literaturze, migracje poza kontynent europejski w XIX wieku, Porajmos romski w czasie II wojny światowej, procesy przymusowego osadnictwa po 1945 roku w Polsce i innych krajach europejskich oraz waga i znaczenie upamiętnienia dla Romów. Po prelekcji doszło do żywej wymiany poglądów, padały też pytania ze strony uczestników spotkania. Niejednokrotnie zebrani  goście wykazywali się niemałą wiedzą na poruszane tematy.

>Na czasach po 1945 roku   skupiała się w głównej mierze wypowiedz prezesa Związku Romów Polskich Romana Chojnackiego, który opowiadał o akcji produktywizacji i osiedlaniu Romów w okresie PRL. Prezes odwoływał się w swojej wypowiedzi do wątków osobistych, przedstawiając politykę państwa wobec Romów na przykładzie swojej rodziny, co znacznie ożywiło zebranych gości i publiczność.

W ostatniej części spotkania wiersze romskie recytował prof. Dariusz Cezary  Maleszyński. Utwory pochodziły z niedawno wydanego tomiku wierszy „Porajmos –   Pochłonięcie” , odnoszącego się do masowej kaźni na Romach w czasie ostatniego  konfliktu światowego, co wprowadziło zebraną publiczność w nostalgiczny nastrój. Wiersze były prezentowane publiczności w kilku wersjach językowych – polskiej, angielskiej i  romskiej.

O intensywności oraz całego spotkania świadczy fakt, że trwało blisko 2 godziny, co przerosło najśmielsze oczekiwania samych organizatorów. Każdą z trzech części kończyła ożywiona dyskusja i liczne pytania od uczestników bibliotecznego seminarium. W trakcie imprezy każdy mógł zaopatrzyć się także w liczne materiały dostarczone przez Związek Romów Polskich – publikacje Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, foldery informujące przybyłych gości o bieżących projektach realizowanych przez szczecinecką organizację. Nie zabrakło również wielu numerów gazety „Romano Atmo”, która cieszyła się dużym powodzeniem.

Dyskusjom i pytaniom w czasie spotkania nie było końca, a po części oficjalnej przeniosły się one w kuluarowe zacisze, gdzie przy poczęstunku trwała ożywiona dysputa na wiele intrygujących gości kwestii, w tym także planów co do działalności organizacji w przyszłości.

Majowe spotkanie w Poznaniu dostarczyło jego uczestnikom wiele interesujących i dotąd nieznanych informacji oraz wzbudziło chęć dalszego poznawania Romów jako współmieszkańców Polski, ale także bliskich sąsiadów, kolegów ze szkolnych ławek i pracy. Inicjatywa profesora Dariusza Cezarego Maleszyńskiego i poznańskiego środowiska literackiego spotkała się z powszechną aprobatą i zainteresowaniem. Oby więcej takich okazji do wzajemnej dyskusji, dialogu, porozumienia i poznania. 

Andrzej Łuczak 

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-07-2015 o godz. 08:39:20 (249 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 57

News
Tegoroczny numer trzy Romano Atmo, jest już dostępny. Jest to już 57 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. W tym numerze jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Tematem numeru jest relacja z wyjazdu delegacji związanej z Romami w Polsce do Stanów Zjednoczonych w ramach programu IVLP. Polecamy również artykuł o Romach na rynku pracy autorstwa Moniki Szewczyk. Oprócz tego piszemy o konferencji z okazji 10-lecia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

W dalszej części numeru publikujemy artykuł Justyny Matkowskiej o pierwszym posiedzeniu grupy roboczej do spraw finansowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości. Niewątpliwą gratką numeru są relacje z wystawy fotograficznej „Taborowe życie Romów” w Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz ze spotkania „Romowie w Polsce” w poznańskiej Bibliotece Raczyńskich. Polecamy również artykuł Agnieszki Huczko o zakazanych zawodach u Romów. Piszemy również o trudnościach ze zwalczaniem mowy nienawiści w ramach projektu „Moda na tolerancję”, współfinansowanym z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Oprócz tego prezentujemy również artykuł Mateusza Babickiego o realizacji postanowień Europejskiej Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych przez Słowację i Polskę. Publikujemy także artykuł Moniki Pakury o praktycznej współpracy logopedy i dzieci romskich. Ponadto prezentujemy artykuł o konferencji „Media równych szans”, która odbyła się Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Publikujemy także kolejne opowiadanie Zenona Rogali – „Wróżba”. Ogłaszamy również konkursy stypendialne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz dla studentów pochodzenia romskiego, ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Oprócz tego polecamy nasze stałe działy – Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz ze środków Powiatu Szczecineckiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 03-07-2015 o godz. 11:00:37 (267 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zapytanie ofertowe

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-07-2015 o godz. 14:06:56 (228 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zadania oświatowe pod kontrolą

News
22 maja 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej do spraw finansowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości, powołanej zgodnie z ustaleniem pkt. 3 porządku obrad XLIX posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Społeczność romską reprezentują: Justyna Matkowska (Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku) oraz Bosman Krzyżanowski. Do grupy należą przedstawiciele dziewięciu mniejszości narodowych oraz czterech etnicznych. Jednak każda z mniejszości zamieszkujących terytorium Polski boryka się z innymi problemami.

Największym problemem uczniów pochodzenia romskiego jest dyskryminacja. Często Romowie chodzą do szkół specjalnych lub nie mają motywacji do nauki oraz  niechętnie korzystają z pomocy rodziców  w odrabianiu zadań. Niestety ciągle występującym zjawiskiem wśród społeczności romskiej jest analfabetyzm, całe szczęście coraz rzadszy. Możemy być zadowoleni z rosnącej liczby studentów i doktorantów pochodzenia Romskiego.

Wśród Romów często panuje przekonanie, że szkoła oduczy dziecko jak być Romem, a nauczy jak nie być Romem. Jednak w XXI wieku wykształcenie jest bardzo ważnym czynnikiem warunkującym jakość życia i nie ma ono wpływu na tradycje romskie. Zadaniem oświaty jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, także uczniów pochodzących z mniejszości narodowych i etnicznych. Dlatego prace grupy roboczej do spraw finansowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości będą opierały się na wypracowaniu rozwiązań, które pomogą w ogólnie rozumianej kontroli wydatkowania środków subwencji oświaty, skonkretyzowaniu zadań, na które będą przekazywane środki finansowe oraz doprecyzowaniu przejrzystości finansowania, tak, aby dyrektorzy szkół oraz rodzice wiedzieli, jakie działania są finansowane.

Miejmy nadzieję, że wspólnie z przedstawicielami rządu grupa wypracuje odpowiednie rozwiązania, które faktycznie poprawią jakość i przejrzystość finansowania środków subwencji oświaty, co pozytywnie wpłynie na edukację dzieci romskich i przełoży się na ich perspektywy. Pamiętajmy, że nadzieja i przyszłość jest w rękach młodego pokolenia, o które rodzice, nauczyciele, a przede wszystkich Rząd ma obowiązek dbać i dawać narzędzia, które zapewnią im lepszą przyszłość.   

Justyna Matkowska

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-06-2015 o godz. 15:06:37 (317 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie międzypokoleniowe edukacyjno-integracyjne Romów

News
W dniach 28 lipca-1 sierpnia 2015 r. w miejscowości Brok (woj. mazowieckie) odbędą się warsztaty pn. „Spotkanie międzypokoleniowe edukacyjno-integracyjne Romów” organizowane przez Związek Romów Polskich. Warsztaty połączone będą z obchodami upamiętniającymi Romów i Sinti zamordowanych w nazistowskim obozie w Treblince. Uroczyste obchody będą miały miejsce 30 lipca 2015 r. na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, przy odsłoniętym w zeszłym roku pomniku upamiętniającym zgładzoną w obozie społeczność Romów i Sinti.

W trakcie kilkudniowego spotkania uczestnicy zapoznają się z historią i kulturą Romów i Sinti, zwiedzą teren byłego Obozu Pracy i Obozu Zagłady w Treblince oraz dokonają podsumowania sytuacji, w jakiej znajdują się Romowie w Polsce po przemianach w 1989 roku. Będzie to czas poświęcony międzypokoleniowej integracji społeczności romskiej z całego kraju. W planie warsztatów przewidziano między innymi wykłady osób specjalizujących się w tematyce romskiej, koncert Sióstr Matkowskich oraz integracyjne wieczory przy ognisku, którym towarzyszyć będzie muzyka romska na żywo.

Honorowy Patronat nad uroczystościami upamiętnienia Romów i Sinti, którzy zostali zamordowani w byłym niemieckim nazistowskim Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Patronat medialny objęła TVP2 i dziennik Rzeczpospolita.

Przewiduje się, że w obchodach weźmie udział około 120 osób narodowości romskiej z Polski, w tym żyjący jeszcze świadkowie tragedii wojennych oraz młodzież studencka.

Wydarzenie odbędzie się dzięki dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji, Fundacji im. Róży Luksemburg oraz Ambasady Niemiec w Warszawie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-06-2015 o godz. 15:04:55 (248 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.17 sekund