Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Podsumowanie roczne Moda na tolerancję

News
Moda na tolerancję trwa już 9 miesięcy! W tym czasie  wciąż monitorowaliśmy negatywne zjawiska w stosunku do Romów w życiu publicznym oraz w przestrzeni internetowej. Chcesz poznać szczegóły naszej pracy? Czytaj dalej.

Od początku trwania projektu wszczęliśmy i rozpatrywaliśmy 20 spraw dotyczących aktów dyskryminacji, rasizmu, ksenofobii, mowy nienawiści, jakie miały miejsce stosunku do Romów na terenie Polski (Legnica, Wrocław, Strzelin, Głogów, Zabrze, Siemianowice Śląskie, Gdańsk, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Andrychów, Szczecin). Wszystkie sprawy konsultowano z prawnikiem, co skutkowało obraniem określonej drogi postępowania. Zawiadomienia spływały do nas telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną. Dotyczyły one spraw indywidualnych oraz grupowych.

Do końca roku 2014 zamknęliśmy 9 spraw, z możliwością wznowienia tych, co do których wystąpiły nowe okoliczności. Z ogółu spraw 11 jest w toku, co oznacza, że trwają postępowania przed sądem, innymi organami lub wewnętrzne postępowania dyscyplinarne. 

Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z wieloma osobami, angażujących się zawodowo w sprawy mniejszości, w tym m.in. z Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, z Pełnomocnikami Wojewodów ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Pełnomocnikami Wojewodów ds. Równego Traktowania, Pełnomocnikiem Komendanta Głównego ds. Ochrony Praw Człowieka i Pełnomocnikami Komendantów Wojewódzkich ds. Ochrony Praw Człowieka oraz placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi z terenu całej Polski. Ponadto  w czerwcu odwiedziliśmy Śląsk w celu bezpośredniego kontaktu z poszkodowanymi, którzy zgłaszali nam dyskryminację na tym terenie.

W rezultacie monitoringu Internetu pod kątem mowy nienawiści wobec Romów, zostało założonych 108 spraw, dotyczących znalezionych i zarchiwizowanych 4952 wpisów znajdujących się w Internecie, znieważających romską mniejszość oraz nawołujących do nienawiści wobec Romów. 

Co do wszystkich spraw zostały podjęte interwencje od strony prawnej, w wyniku których dotychczas zostało usuniętych 2338 wpisów. W zdecydowanej większości (105) sprawy dotyczyły komentarzy, które bezpośrednio lub pośrednio naruszają przepisy polskiej ustawy karnej, znajdujących się pod artykułami lub materiałami video dotyczącymi Romów (m.in. na najbardziej znanych portalach w Polsce, tj. wp. onet, interia, youtube, facebook, gazeta, wykop, sfora). 

Proces weryfikacji, czy wnioskowanie o usunięcie negatywnych treści okazał się dla nas bardzo czasochłonny. Administratorzy oraz moderatorzy stron (usuwając wpisy lub nie) nie zawsze odpowiadają na naszą prośbę o odzew odnośnie usunięcia wpisów, co utrudnia weryfikację tego, czy komentarze rzeczywiście zniknęły z sieci. Okazało się też, że nawet odpowiedź pozytywna ze strony administratorów portali o fakcie usunięcia negatywnych wpisów, nie musi dawać podstawy do zamknięcia sprawy. W przytłaczającej większości powodem takich sytuacji jest brak precyzji administratorów stron w usuwaniu wskazanych przez nas komentarzy. W znacznej części spraw, w których otrzymaliśmy zapewnienie o usunięciu wpisów, wiele z nich nadal było dostępnych i wymagało ponownej interwencji. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że każdy wpis musi być weryfikowany pod kątem faktycznego usunięcia.

Ponadto w wielu przypadkach należało wracać do zamkniętych już spraw, ponieważ pod tymi samymi artykułami pojawiały się nowe dyskryminujące komentarze. Z tego względu prowadzone były okresowe przeglądy zamkniętych już spraw.

W prowadzonych przez nas sprawach toczą się postępowania wyjaśniające przed sądami, organami policji lub prokuratury skutkujące już na tym etapie m.in. postawieniem zarzutów, czy też nałożeniem kar finansowych. 

Dziękujemy za to, że jesteście z nami i pomagacie nam skutecznie realizować projekt. Zachęcamy do dalszej współpracy i wspólnego szerzenia najnowszego trendu – Mody na tolerancję.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-01-2015 o godz. 12:03:58 (457 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

News
27 stycznia 2015 roku przypada 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, istniejącego w latach 1940-1945. Po dziś dzień miejsce to jest symbolem Holocaustu, także romskiego. To jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

27 stycznia, czyli w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście, który został ustanowiony 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, odbędą się obchody upamiętniające wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau i ofiary pomordowane w czasie II wojny światowej.

Główne obchody będą miały miejsce przed Bramą Śmierci KL Auschwitz II-Birkenau. O godz. 15:30 rozpoczną się główne obchody w namiocie przed Bramą Śmierci, natomiast o godzinie 17:00 nastąpi oddanie hołdu przy pomniku ofiar w Birkenau.

Podczas obchodów 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, oczy całego świata będą skierowane na około 300 Ocalałych, którzy staną przed Bramą Śmierci Auschwitz II-Birkenau.

W tym dniu, rocznicowe wydarzenia odbędą się również w wielu innych krajach. Będzie to niezwykły symbol tego, że pamięć o dramacie Auschwitz i o jego ofiarach jest w sercach ludzi na całym świecie.

Organizatorami wydarzenia są Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowa Rada Oświęcimska. Ich zamysłem jest, aby tego dnia w miejscach pamięci i muzeach, w szkołach i na uniwersytetach, w przestrzeni publicznej, w centrach kultury, w synagogach i kościołach – zwyciężyła pamięć.

Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-01-2015 o godz. 11:03:47 (470 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję - podsumowanie grudnia 2014

News
W grudniu, odmiennie od wcześniejszych miesięcy, nie wyszukiwaliśmy nowych komentarzy naruszających prawo. Zamiast tego podjęliśmy żmudną i niezwykle czasochłonną czynność jaką była weryfikacja 108 dotychczas zarejestrowanych spraw i dotyczących ich komentarzy. 

Powróciliśmy do każdej z założonych spraw i raz jeszcze przeanalizowaliśmy ją pod kątem zgłoszonych do usunięcia komentarzy oraz nowych wpisów o charakterze dyskryminującym, które pojawiły się od czasu naszej ostatniej weryfikacji. 

W wyniku tych działań, zarejestrowaliśmy 311 nowych komentarzy noszących znamiona mowy nienawiści w stosunku do Romów. Nowe komentarze pojawiły się w sprawach z kwietnia – 32 komentarze,  maja – 110 komentarzy, czerwca – 4 komentarze oraz z września – 165 komentarzy. Łącznie od kwietnia do końca grudnia zarejestrowaliśmy 4 952 wpisy. 

Działania, jakie w ubiegłym miesiącu podjął pracownik ds. monitoringu dotyczyły kontrowersyjnej publikacji o Romach w Tygodniku Lokalnym „Głos Głogowa” oraz zgłoszenia dotyczącego nękania rodziny romskiej w Szczecinie. Ponadto stale monitorowana była sytuacja Romów na Dolnym Śląsku (głównie w Legnicy i we Wrocławiu)

W sprawach, które toczą się na Dolnym Śląsku pracownik ds. monitoringu nawiązał kontakt z M. Kosowską – Godlewską, nową Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz z podinspektor Barbarą Lorenc - Żelisko Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka. Wymienili się posiadanymi w tych sprawach informacjami i materiałami, pozostają ze sobą w stałym kontakcie.

Udało się ustalić, że w Legnicy pojawiły się nie tylko szaliki z rasistowskim napisem „Łowcy Cyganów”, ale także podobne smycze do kluczy. Ponadto rozprowadzane były okolicznościowy bilet na derby, który również zawierał nietaktowne hasło. Wystosowaliśmy pismo do PZPN i Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu wyjaśnienia tej sprawy. Otrzymaliśmy pisma zwrotne o działaniach, jakie zostały dotychczas podjęte.

2 grudnia 2014 r. w Gimnazjum nr 2 w Szczecinku oraz 4 grudnia w Gimnazjum nr 1 w Szczecinku pracownik ds. monitoringu wygłosił wykład, któremu towarzyszyła prezentacja „50 rocznica akcji osiedleńczej Romów w Polsce”. Natomiast 6 grudnia wziął udział w spotkaniu Żywa Biblioteka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Uczestnikom tych spotkań przypomniano o projekcie Moda na tolerancję oraz zachęcono do współpracy.

Uzyskaliśmy także informacje od Pełnomocnika Wojewody Pomorskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych na temat koczowiska w Gdańsku - Jelitkowie i obecnej sytuacji rumuńskich Romów.

W Szczecinie zajęliśmy się wyjaśnieniem sytuacji romskiej rodziny, która doświadcza przykrości ze strony sąsiada. Ustalamy, czy na sytuację ma wpływ romskie pochodzenie pokrzywdzonych.

Wykonanie większości tych prac nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy pracownika ds. monitoringu z prawnikiem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-01-2015 o godz. 10:54:23 (486 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt!

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-12-2014 o godz. 13:06:19 (600 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 54

News
Szósty i ostatni tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny! Jest to już 54 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.  Jak zawsze, tak i w tym numerze piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Tematem numeru jest wystawa oraz koncert w Szczecinku, zorganizowane przez Związek Romów Polskich z okazji 50. rocznicy przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce. Przy okazji tego przedstawiamy mapę taborowania Romów w Polsce w latach 1945-1980. Ponadto piszemy o konferencji podsumowującej projekt Cooltura równych szans, realizowany przez Związek Romów Polskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentujemy także dwa artykuły ważnych dla Romów w kontekście realizacji projektów: o kontroli Najwyższej Izby Kontroli zakończonego rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej oraz o przyjętym przez Radę Ministrów Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Oprócz tego prezentujemy wywiad z Romem ze Słowenii – Józkiem Horvatem, działaczem na rzecz edukacji i standaryzacji języka romskiego w Europie. Przedstawiamy również recenzję Andrzeja Łuczaka książki autorstwa dr Marcina Szewczyka „Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej”. Polecamy także artykuł Roksany Dunki-Piekarskiej „Kilka słów o integracji”, o znaczeniu projektów na rzecz społeczności romskiej w procesie jej integracji społecznej. Zachęcamy również do lektury artykułu „Konsumpcjonistyczny styl życia a tradycje romskie”, autorstwa Agnieszki Oraczko.

W dalszej części numeru relacjonujemy wiele wydarzeń i spotkań dotyczących Romów. Piszemy o konferencji naukowej „Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania”, o Forum „Administracja publiczna wobec mowy nienawiści. Społeczność romska dawniej i dziś.”, a także o XIX Seminarium Śląskim „Edukacja mniejszościowa w Polsce: wczoraj, dziś, jutro” oraz o seminarium dla partnerów projektów Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” – EVZ, na którym Związek Romów Polskich prezentował projekt „Wsparcie dla romskich ofiar nazizmu”.

Ponadto ostatnia część cyklu pt. Mieszanka kultur, w którym tym razem przedstawiamy ciekawą historię, zwyczaje i folklor Aborygenów i Ujgurów. Oprócz tego kolejne opowiadanie Zenona Rogali pt. „Wysoki Sąd”, Kuchnia świąteczna oraz nasz stały dział - Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 22-12-2014 o godz. 09:01:56 (488 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 O taborach w szkołach i nie tylko…

News
Ostatnio w ramach realizowanego programu „Działaj Lokalnie” Andrzej Sochaj Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku wygłosił cykl referatów w formie wykładu, któremu towarzyszyła prezentacja pt.: „50 rocznica akcji osiedleńczej Romów w Polsce”.

W swoim wystąpieniu przypomniał, w jaki sposób Romowie wędrowali w taborach i dlaczego oraz kiedy zakończył się dla Romów czas „wielkiej wędrówki”, a nastał okres „wielkiego postoju”, kiedy tabory zniknęły z polskich tras.

Najpierw w czwartek 20.11.2014 r. z tematyką wędrówki Romów oraz przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce zapoznali się podopieczni Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Szczecinku, który prowadzi Fundacja „Przystań”. Wiele osób, które wzięły udział w tym spotkaniu żywo zainteresowały się tematem, tym bardziej, że jeszcze pamiętają  czasy, kiedy Romowie w taborach przemierzali Polskę wzdłuż i wszerz. Spotkanie było o tyle owocne, że osoby biorące w nim udział wyraziły zainteresowanie, aby po raz kolejny spotkać się z kultura romską.

Jeszcze tego samego dnia uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Adama Giedrysa w Szczecinku, a w innym terminie uczniowie uczęszczający do Gimnazjum nr 2 w Szczecinku (02.12. 2014 r.) oraz do Gimnazjum nr 1 w Szczecinku (04.12.2014 r.) mogli po raz pierwszy usłyszeć lub dowiedzieć się nieco więcej na temat społeczności romskiej, która żyje także w Szczecinku i w powiecie szczecineckim.

Podczas spotkań była także możliwość przekazania zebranym słuchaczom kim są Romowie, jaka jest ich tożsamość, historia, dziedzictwo. Natomiast wskazując na publikacje Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu oraz czasopismo Romano Atmo i audycję Romano Dźipen  Andrzej Sochaj przypomniał, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat Romów.

Nieodłącznym punktem spotkań był także zagadnienie dlaczego do tej pory zdarza się, że Romowie spotkają się z dyskryminacją, nietolerancją, mową nienawiści, z rasizmem oraz to  w jaki sposób Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku przeciwdziała tym zjawiskom. Była to bowiem sposobność ku temu, aby wiele osób dowiedziało się o prowadzonym przez nas projekcie „Moda na tolerancję”, którego zadaniem jest zwalczanie dyskryminacji mniejszości romskiej w Polsce.

Na zakończenie tego spotkania publikacje Instytutu, kilka numerów naszego czasopisma, płyta z prezentacją oraz mapa taborów przygotowane z okazji 50 rocznicy rozpoczęcia akcji osiedleńczej Romów w Polsce zasiliły zasoby biblioteki lub czytelni odwiedzonych placówek.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji, pracownikom i wychowankom tych placówek za otwartość, za współpracę, za umożliwienie podopiecznym Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Szczecinku oraz uczniom szczecineckich gimnazjów przekazania wiedzy na temat społeczności romskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-12-2014 o godz. 14:59:10 (528 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Żywa Biblioteka w Wejherowie

News
W sobotę, dnia 06.12.2014 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Andrzej Sochaj - Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku wziął udział w ciekawym przedsięwzięciu, jakim była Żywa Biblioteka. Akcję tę zorganizowało Stowarzyszenie Czas Inicjatyw Społecznych w Wejherowie. Miała ona na celu wzrost świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji.

Wydarzenie było zorganizowane w konwencji biblioteki. Były Żywe Książki (czyli przedstawiciele i przedstawicielki grup dyskryminowanych), byli Czytelnicy (czyli goście – osoby, które tego dnia odwiedziły bibliotekę), byli także Bibliotekarze (gospodarze, którzy czuwali nad przebiegiem wydarzenia i „wypożyczali Książki”). Tego dnia od godz. 10 do 18 każdy czytelnik miał dostęp do prologów przygotowanych przez Żywe Książki, które mógł przejrzeć i na ich podstawie wypożyczyć  którąś z nich. W ten sposób spotykając się z wybraną przez siebie Żywą Książką mógł zapoznać się z nią i dowiedzieć się nieco więcej o tematyce, jaką ona zawiera.

Tego dnia, jedną z takich Żywych Książek, przedstawicielem środowisk narażonych na dyskryminację był Andrzej Sochaj, który na co dzień zajmuje się problematyką romską.

Tego dnia była także możliwość przekazania zainteresowanym osobom kim są Romowie, jaka jest ich tożsamość, historia, kultura, dziedzictwo; dlaczego do tej pory zdarza się, że spotkają się z dyskryminacją, nietolerancją, mową nienawiści, z rasizmem i w jaki sposób Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku przeciwdziała tym zjawiskom. Była to bowiem sposobność ku temu, aby wiele osób dowiedziało się o prowadzonym przez nas projekcie „Moda na tolerancję”, którego zadaniem jest zwalczanie dyskryminacji mniejszości romskiej w Polsce.

Gospodarze spotkania, czyli członkowie Stowarzyszenia Czas Inicjatyw Społecznych  z Wejherowa i każda napotkana osoba, która zechciała mnie „wypożyczyć” na chwilę jako Żywą Książkę, otrzymała na pamiątkę tego spotkania numer Romano Atmo, ulotkę projektu „Moda na tolerancję” oraz kilka naszych publikacji o tematyce romskiej, jakie do tej pory wydał Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-12-2014 o godz. 15:50:04 (585 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nietolerancyjni przewodnicy

News
Zbliża się świąteczno-noworoczny czas, wielu z nas skorzysta teraz z ofert biur podróży, by udać się na zasłużony wypoczynek lub spędzić Boże Narodzenie z rodziną mieszkającą poza granicami naszego kraju. Niektórzy z nas zapewne już teraz planują wakacyjny czas i rezerwują wycieczki, na które udadzą się latem przyszłego roku.

W związku z tym pragniemy przypomnieć, że jedna ze spraw, jakie prowadziliśmy w ramach projektu Moda na tolerancję dotyczyła komentarza przewodniczki z jednego z biur podróży, która podczas oprowadzania grupy turystów w rejonie Basenu Morza Śródziemnego stereotypowo wypowiedziała się na temat społeczności romskiej, ostrzegając wycieczkowiczów, żeby uważali „bo Cyganie kradną”. Jak widać, prócz historii zwiedzanego kraju i pięknych zabytków przewodnikom zdarza się mówić też mniej rozważne rzeczy.

Uczulamy na tego typu zachowania. Jeśli byłeś lub będziesz świadkiem aktów dyskryminacji, rasizmu, mowy nienawiści w stosunku do Romów, niezwłocznie daj nam znać, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania, by ostatecznie wyeliminować takie zachowania.

Kontakt:

Związek Romów Polskich
ul. Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek
zrp.interwencja@wp.pl
0 800 889 881

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-12-2014 o godz. 08:58:00 (566 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Protokół Komisji Stypendialnej w konkursie dla studentów

News
Są już wyniki konkursu stypendialnego dla studentów pochodzenia romskiego. Prosimy o zapoznanie się z protokołem Komisji Stypendialnej.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2014 o godz. 11:36:19 (596 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Protokół Komisji Stypendialnej - stypendia ponadgimnazjalne

News
Są już wyniki konkursu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prosimy o zapoznanie się z protokołem Komisji Stypendialnej.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-11-2014 o godz. 11:52:05 (547 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund