Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Tematyka romska na XIX Seminarium Śląskim

News
W dniach 24-27 września 2014 r. w Kamieniu Śląskim odbyło się XIX Seminarium Śląskie pt. „Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj-dziś-jutro”. Zorganizował je razem z partnerami Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Opolu. Tegoroczna konferencja była elementem realizacji postulatu i zaleceń Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Została zorganizowana również we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

Była to rzadko nadarzająca się okazja ku temu, by szerokiemu gronu ludzi wywodzących się z różnych środowisk naukowych z Polski i z zagranicy (m.in. z Litwy), osobom duchownym i świeckim, przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych ukazać działalność, jaką prowadzi Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku oraz uwypuklić rolę języka romskiego jako języka ojczystego Romów, jaką pełni dla tej społeczności.

W czasie XIX Seminarium Śląskiego wśród wielu prelegentów był obecny także przedstawiciel Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Pan Andrzej Sochaj, który jest Sekretarzem Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Został on zaproszony przez organizatorów, aby w trakcie jego trwania wygłosić dwa referaty. Pierwszy nosił tytuł: „Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie” (w ramach sesji: Religijne dziedzictwo językowe). Został on wygłoszony 25 września 2014 r. Bohaterem tego wykładu był język ojczysty Romów. Podkreślono w nim jego obecność i rolę, jaką obecnie język romski pełni w przeżywanej wierze katolickiej przez społeczność romską oraz w duszpasterstwie, którą ożywiają i przewodniczą jej Krajowy Duszpasterz Romów oraz Diecezjalni Duszpasterze Romów w ciągu roku liturgicznego organizując m.in. pielgrzymki do sanktuariów maryjnych (Jasna Góra, Rywałd, Limanowa).

Natomiast drugi referat został wygłoszony dzień później (w ramach sesji: Modele rozwoju edukacji mniejszości - od nauczania języka do nauczania w języku). Zostało w nim zawarte zagadnienie związane z rolą mediów regionalnych posługujących się językiem mniejszości. W tym wystąpieniu została podkreślona rola mediów regionalnych posługujących się językiem romskim w województwie zachodniopomorskim, jaką dla osób ze społeczności romskiej i nieromskiej odgrywa audycja Romano Dźipen (Romskie życie), która od 2005 roku nadawana jest w Radiu Koszalin oraz czasopismo Romano Atmo (Romska dusza), które oprócz regionalnego charakteru ma także zasięg ogólnopolski i międzynarodowy.

Dzięki audycji Romano Dźipen (Romskie życie) oraz dwumiesięcznikowi Romano Atmo (Romska dusza), wskazano na ich istotną rolę, jaką jest popularyzowanie przez te środki masowego przekazu nie tylko języka romskiego, ale także upowszechnianie romskiej historii, kultury, tradycji, dziedzictwa oraz codziennego, współczesnego życia Romów wśród szerokiego grona odbiorców wywodzących się ze społeczności romskiej i nieromskiej.

Mam nadzieję, że w przyszłości nadal będą nagrywane i emitowane co tydzień w Radiu Koszalin audycje Romano Dźipen oraz, że co dwa miesiące będzie ukazywać się nasze czasopismo Romano Atmo i będzie odgrywać ważną rolę w kultywowaniu romskiej tożsamości.

Andrzej Sochaj

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-11-2014 o godz. 14:10:57 (556 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Społeczność romska dawniej i dziś

News
Administracja publiczna przeciw mowie nienawiści. Społeczność romska dawniej i dziś.

W tym roku w związku z przypadającą siedemdziesiąta rocznicą likwidacji Zigeunerlager w Auschwitz – Birkenau oraz pięćdziesiątą rocznicą rozpoczęcia przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce Związek Romów Polskich z siedzibą wSzczecinku razem z Panią Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji – nadinspektorem Jarosławem Szymczykiem zorganizował III Forum Pełnomocników i Pełnomocniczek Wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz Pełnomocników Komendantów Stołecznego/Wojewódzkich i Szkół Policji ds. Ochrony Praw Człowieka pt.: „Administracja publiczna przeciw mowie nienawiści. Społeczność romska dawniej i dziś”.

Odbyło się ono w Świętokrzyskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Wólce Milanowskiej koło Nowej Słupi w województwie świętokrzyskim 18-19 września 2014 r.Warto podkreślić, że tegoroczne spotkanie po raz pierwszy w większości zostało poświęcone tematyce romskiej. Nie doszłoby ono do skutku i nie przebiegło w tak pięknej oprawie bez osobistego zaangażowania młodszego inspektora Gerarda Baha, który równocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz jest Pełnomocnikiem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji reprezentował Pan Dyrektor Józef Różański z Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Ze Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku na III Forum byli obecni Andrzej Łuczak - Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu oraz Andrzej Sochaj, który jest Sekretarzem tego Instytutu.

Adresatami tej konferencji byli: Pełnomocnicy Wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych; Wojewódzcy Koordynatorzy ds. programu na rzecz społeczności romskiej; Pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka KomendantówWojewódzkich i Szkół Policji, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających mniejszości romskie z terenu województwa świętokrzyskiego.
III Forum składało się z sesji plenarnej, która odbyła się 18 września oraz z Sesji Warsztatowej, która miała miejsce 19 września 2014 roku.

Sesja plenarna składała się z dwóch części. Część pierwsza została poświęcona problematyce romskiej ze szczególnym uwzględnianym historii Romów związanej z ich zagładą oraz akcją osiedleńcza Romów w Polsce. Tematami poszczególnych referatów, prezentacji były: „Kim są Romowie/Cyganie - kwestia romskiej tożsamości.  Mit wędrówki” - krótko o historii Romów do czasu II wojny światowej”; „Porrajmos – samudaripen – holokaust Romów”; „Polityka osiedleńcza wobec Romów na przykładzie wybranych państw bloku wschodniego”; „Powojenna historia Romów w Polsce do czasów współczesnych - czasy powojenne 1945-52 i akcja produktywizacji, czyli osiedlenia Romów”; a także „Współczesna historia Romów”. Wygłosili je przedstawiciele Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku: Andrzej Łuczak oraz Andrzej Sochaj. Po wysłuchaniu referatów był czas przeznaczony na dyskusję dotyczącą historii Romów i ich obecnej sytuacji w Polsce.

Opiekę merytoryczną nad tą częścią sesji plenarnej konferencji sprawował dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. US, który jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Pamięci i  Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, a także Kierownikiem Zakładu Najnowszych Dziejów Politycznych i Problemów Etnicznych IPiE US.

Druga część sesji plenarnej dotyczyła poszczególnych aspektów działalności różnych instytucji oraz tego na co zwracają one uwagę w pracy ze społecznością romską.
Mogliśmy zapoznać się z innowacyjną działalnością Muzeum Dialogu Kultur Muzeum Narodowego w Kielcach, które przedstawiła Dyrektor Monika Rosmanowska; „Horyzontalna Edukacja Retrospekcyjna w Policji”, którą przybliżył Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz. Natomiast Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. SWI mł. insp. Włodzimierz Sokołowski swoje wystąpienie poświęcił „Roli SWI (Systemu Wczesnej Interwencji) w przeciwdziałaniu nierównemu traktowaniu”, a Agnieszka Zawadzka – Pełnomocniczka Wojewody Mazowieckiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych podkreśliła jak ważna jest „Mediacja międzykulturowa jako jedna z metod interwencji w sytuacji konfliktowej”. Potem Pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Joanna Wańkowska – Sobiesiak przybliżyła temat: „Romowie Warmii i Mazur po zakończeniu rządowego programu”, a „Rolę Policji w pracach zespołu doradczego realizującego projekt pomocowy na rzecz rumuńskich Romów koczujących przy ul. Kamieńskiego i Paprotnej we Wrocławiu” omówiła podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka. Ostatnie wystąpienie w tej części pt. „Romowie w krzywym zwierciadle” przypadło mł. insp. Gerardowi Bah, który opowiedział o swoich doświadczeniach pracy z Romami, jakie posiada pełniąc zarówno funkcję Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych jak i Pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Dzień później, 19 września odbyła się sesja warsztatowa, która odbyła się w trzech grupach. Pierwszą stanowili Pełnomocnicy Wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Zajęli się tematem: „Wielokulturowość i różnorodność w działaniach administracji publicznej”. Druga grupa była złożona z Wojewódzkich Koordynatorów ds. programu na rzecz społeczności romskiej, podjęła temat „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” ,a do trzeciej grupy zostali zaproszeni Pełnomocnicy Komendantów Stołecznego/ Wojewódzkich i Szkół Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Grupa przybliżyła kwestię związaną z „Mediacja jako metodą pracy z konfliktem”.

Wszyscy uczestnicy podkreślali wagę tego spotkania i jego potrzebę, mając nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie podczas sesji plenarnej i warsztatowej III Forum Pełnomocników Wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz Komendantów Stołecznego/Wojewódzkich i Szkół Policji ds. Ochrony Praw Człowieka „Administracja publiczna przeciw mowie nienawiści. Społeczność romska dawniej i dziś” pomogą  poszczególnym służbom i instytucjom w pracy na rzecz Romów i innych mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce.

Andrzej Sochaj

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-11-2014 o godz. 09:49:13 (1042 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania

News
W dniach 9 i 10 września br. Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy Caritas w Popowie – Letnisko niedaleko Warszawy był miejscem jednej z najważniejszych tegorocznych konferencji w Polsce poświęconych tematyce mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Polsce i na świecie. Oprócz sytuacji mniejszości w poszczególnych krajach konferencja „Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania” poświęcona była także projektom koncepcji polityki narodowościowej, odpowiadającym wyzwaniom otaczającej rzeczywistości. Ponadto omawiano na niej luki prawne w ustawodawstwach dotyczących mniejszości w poszczególnych krajach oraz obecne tendencje w szeroko rozumianych sprawach etnicznych, zarówno w odniesieniu do mniejszości, ich kultury i języka, jak również zagadnieniom komunikacji międzykulturowej oraz statusu społeczności imigranckich jako tzw. „nowych” mniejszości etnicznych.

Z uwagi na obecność całej czołówki badaczy problematyki etnicznej z najważniejszych uczelni w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Katolicki Uniwersytet Lubelski), a także z Ukrainy (Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki w Kijowie, Akademia Wojsk Lądowych we Lwowie) i Czech (Uniwersytet Masaryka w Brnie) i dużą liczbę zgłoszonych referatów w obliczu zaledwie dwóch konferencji jej organizatorzy w porozumieniu z uczestnikami zmienili formułę obrad. Zamiast pierwotnie przewidzianych odrębnych sekcji tematycznych i wygłaszania swych referatów przez kolejne osoby postanowiono zorganizować w tej liczbie moderowane dyskusje panelowe, gdzie głos zabierały wszystkie osoby chcące wyrazić swoje zdanie na zasygnalizowane przez moderatorów poszczególnych sesji zagadnienia. 

Wśród omawianych przez uczestników zagadnień oraz tematów zgłoszonych referatów, które ukażą się drukiem w pokonferencyjnej publikacji w przyszłym roku – 2015, nie zabrakło również kwestii romskich w Czechach i na Słowacji, jak również w Polsce. Warto odnotować, iż na tegorocznej wrześniowej konferencji nt. polityki etnicznej obecni byli także członkowie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku – prof. Janusz Mieczkowski oraz dr Małgorzata Mieczkowska z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, a także były jego Dyrektor, a wcześniej Sekretarz – mgr Mateusz Babicki, doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Tegoroczna konferencja „Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania” zorganizowana została przez Zakład Badań Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Katedrą Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedrą Polityki Międzynarodowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, a także z Zakładem Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Katedrą Historii Ukrainy i Polityki Etnicznej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie i Zakładem Politologii Wydziału Studiów Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie. 

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: ówczesny Minister Administracji i Cyfryzacji – Rafał Trzaskowski, Przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP – Miron Sycz, Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP – Adam Lipiński, Przewodnicząc Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP – Andrzej Person. Komitet organizacyjny stanowili: prof. dr hab. Henryk Chałupczak, prof. dr hab. Radosława Zenderowski oraz dr Ewa Pogorzała. 

>Mateusz Babicki

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-11-2014 o godz. 10:02:08 (507 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Program integracji społeczności romskiej

News
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

7 października Rada Ministrów przyjęła „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Dokument jest kontynuacją działań państwa polskiego, podejmowanych od 2001 roku w ramach „Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003”, a następnie „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013”. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu. Dokument dostępny jest na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod tym linkiem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-10-2014 o godz. 09:08:05 (712 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja podsumowująca projekt Cooltura równych szans

News
Romowie chcą pracować – urzędnicy nie dowierzają.

Po ponad roku realizacji projekt „Cooltura równych szans” powoli dobiega końca. Stażyści z dniem 31 października br. kończą swoją pracę, a cały projekt kończy się 30 listopada. Ochotników na odbywanie stażów nie brakuje, w związku z tym mamy nadzieję, że podobne projekty będziemy realizować w przyszłych latach w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Tym czasem za nami już konferencja podsumowująca.

Dnia 13 października br. w hotelu Viki w Szczecinku odbyła się konferencja podsumowująca projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Cooltura równych szans”. Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonał Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Roman Chojnacki. Następnie zgromadzonym gościom została przedstawiona prezentacja multimedialna przedstawiająca projekt. W dalszej części programu Kinga Nowakowska z College Consulting omawiała przeprowadzone badania z realizacji projektu.

Przypomnijmy, że projekt był skierowany do grupy 40 niepełnosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów mieszkających na terenie Polski. Jak wiemy Romowie to najbardziej zagrożona wykluczeniem społecznym mniejszość etniczna zamieszkująca Polskę. Główny problem mniejszości romskiej to bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia, w szczególności dotykający osoby niepełnosprawne. Romowie nie zostali wyposażeni w kapitał życiowy umożliwiający im pozytywną pozycję społeczną, odpowiedni poziom wykształcenia i kwalifikacji. Sytuację tą pogłębia niska samoocena oraz słaba motywacja do poszukiwania pracy. Romowie są także najmniej samodzielną grupą osób, dlatego też potrzebują pomocy od innych obywateli na każdym polu działania, zwłaszcza we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu. I właśnie wychodząc naprzeciw tym problemom i oczekiwaniom środowiska romskiego stworzyliśmy projekt „Cooltura równych szans”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z raportu opracowanego na potrzeby projektu wynika jednoznacznie, że Romowie chcą i potrafią pracować. Doświadczenia nabyte w czasie realizacji projektu pokazują, że staże zorganizowane dla 40 beneficjentów stanowią realną formę wsparcia, pomagają w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, co w przyszłości skutkować będzie większą atrakcyjnością Romów podczas poszukiwania pracy.

Realizacja projektu „Cooltura równych szans” stanowiła duże wyzwanie zarówno dla realizatorów jak i stażystów, gdyż w dalszym ciągu w społeczeństwie polskim panuje stereotyp niewykształconego i leniwego Roma. Na początku były pewne trudności w przekonaniu pracodawców do zatrudnienia Romów, ale w końcu udało się nam wspólnymi siłami – naszymi i kandydatów na staże – znaleźć chętnych do zatrudnienia Romów. Było warto, gdyż pracodawcy zmienili nastawienie do społeczności romskiej i nie żałowali podjęcia z nami współpracy. Prezes ZRP Roman Chojnacki, a jednocześnie koordynator projektu, w jednym z wywiadów udzielonych dla mediów podczas konferencji trafnie podsumował ponad roczną realizację projektu: „Romowie pokazali, że nie są gorsi od Polaków - kiedy coś robią, robią to dobrze”.

Realizację projektu badała Kinga Nowakowska z College Consulting: „Zasięgaliśmy opinii dosłownie wszędzie. Pytaliśmy beneficjentów jak sobie radzą, rozmawialiśmy z pracodawcami i przedstawicielami instytucji publicznych mających wpływ na codzienne życie Romów. Ku naszemu zaskoczeniu najwięcej problemów stwarzali przedstawiciele instytucji publicznych takich jak MOPS, PUP czy PCPR. Tam również pokutują stare stereotypy, że Rom to niebieski ptak, który nie sieje, nie orze a zbiera. To oczywiście ma później odzwierciedlenie w codziennych działaniach. Myślę, że tym programem pokazaliśmy, że Romowie niczym nie różnią się od innych nacji, że chcą i potrafią pracować”.

Mimo tych trudności, projekt umożliwiający niepełnosprawnym Romom odbywanie stażów odniósł niekwestionowany sukces. Na szczęście znaleźli się pracodawcy, którzy nie kierowali się tylko stereotypami. Zakończenie staży nastąpi z końcem października nad czym ubolewają zarówno stażyści jak i pracodawcy.

Konferencja cieszyła się dużym powodzeniem, przybyło kilkadziesiąt zaproszonych gości oraz niemal wszystkie lokalne media. Konferencja odbiła się szerokim echem wśród zgromadzonych gości, którzy byli zaskoczeni wnioskami i wynikami badań przedstawionymi podczas konferencji. Wśród gości biorących udział w konferencji głos zabrali m.in. poseł na Sejm RP Wiesław Suchowiejko, Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzystof Lis, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Kosmala oraz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Adam Wyszomirski. Swoją obecnością zaszczycili nas radni, przedstawiciele stowarzyszeń, pracodawcy i stażyści oraz Romowie z całej Polski. Oficjalnego podsumowania i zakończenia konferencji dokonała Joanna Chojnacka, Sekretarz Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Po części oficjalnej, w części cateringowej zebrani mogli wysłuchać pieśni romskich, zaśpiewanych przez siostry Magdalenę i Justynę Matkowskie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział w wydarzeniu, które mamy nadzieję przyczyni się do otwarcia dyskusji nad koniecznością zmian systemowych w Polsce w obszarze aktywizacji zawodowej i zatrudnienia Romów oraz będzie impulsem do podjęcia konkretnych działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia wśród Romów.


      

      

      

      

      


Wysłany przez admin_zrp dnia 20-10-2014 o godz. 15:37:22 (559 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 WSPOMNIENIE TABOROWYCH DNI

News
Otwarcie wystawy fotograficznej i Recital Sióstr Matkowskich w Szczecinku z okazji 50. rocznicy przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce.

W niedzielne popołudnie 12.10.2014 r. mieszkańcy Szczecinka i okolic oraz Romowie przybyli z całej Polski, mieli okazję zapoznać się z historią, tradycją romską oraz ubogacić się tą niepowtarzalną kulturą. Tego dnia w holu i sali szczecineckiego Kina Wolność odbyły się dwie piękne imprezy kulturalne.

Najpierw o godz. 16:30 w Kinie Wolność w Szczecinku miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej z okazji 50 rocznicy przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce. Została ona w całości poświęcona wielkiej wędrówce, jaką Romowie prowadzili w taborach. Wystawę zorganizował Związek Romów Polskich przy pomocy SAPiK-u, czyli Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku.

Wszystkie osoby ze społeczności romskiej i nieromskiej, które tego dnia zechciały zobaczyć niniejszą wystawę fotograficzną mogły zobaczyć lub przypomnieć sobie, jak wyglądało ponad pół wieku temu taborowe życie Romów.

Zdjęcia, które zostały wykorzystane w wystawie pochodzą z zasobów Muzeum Etnograficznego w Tarnowie oraz z Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Wystawę otworzył Roman Chojnacki - Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, który w kilku słowach podziękował wszystkim za liczne przybycie, za chęć zapoznania się z historią i kultura romską. Przypomniał jak bardzo ważną i tragiczną dla Romów jest ta rocznica, kiedy to w wyniku działań administracyjnych ówczesnych władz półwieku temu w przymusowy sposób nakazano Romom zakończyć ważny etap, jakim był koczowniczy, wędrowny tryb życia prowadzony w taborach.

Później wędrówkę Romów oraz krótki rys historyczny przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce, przedstawił wszystkim zgromadzonym Andrzej Sochaj – Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Przypomniał, w jaki sposób zakończył się dla Romów czas „wielkiej wędrówki” a nastał okres „wielkiego postoju”, kiedy tabory zniknęły z polskich tras.

Następnie Prezes poprosił obecnego na uroczystości Burmistrza Miasta Szczecinka - Jerzego Hardie – Douglasa o zabranie głosu. Burmistrz podziękował Romom za to, że są; za to, że Związek Romów Polskich ma swoją siedzibę w Szczecinku; za to, co robi dla Romów i dla lokalnej społeczności oraz za to, że rozsławia Szczecinek w Polsce.

Wystawa upamiętniającą taborowe życie Romów została sfinansowana ze środków Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Szczecinku.

Wystawę można było oglądać w holu Kina Wolność przez cały tydzień.

Później Roman Chojnacki - Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku zaprosił wszystkich obecnych do sali Kina Wolność na Recital Sióstr Matkowskich „Romanse w Cieniu Skrzypiec”. Siostrom towarzyszył zespół złożony z muzyków z krakowskiej Piwnicy Pod Baranami w składzie: Michał Półtorak – skrzypce i mandolina, Jakub Mietła – akordeon, Piotr Gorka - kontrabas.

Koncert rozpoczął się o godz. 17:00. Pierwszym zaprezentowanym utworem był romski hymn „Gelem,gelem” zaśpiewany przez Siostry Matkowskie zarówno w języku romskim jak i po polsku. Ponadto w repertuarze niezwykle utalentowanych i charyzmatycznych romskich sióstr - Justyny i Magdaleny Matkowskich znalazły się romanse cygańskie oraz rosyjskie i pieśni bałkańskie. Tego wieczoru,oprócz romskiego hymnu, można było usłyszeć następujące utwory: „Ederlezi”, „Kaj o bergi”, „Lela pala tute”, „Bachciory”,   „Ciri tu cirno”, „Kałe bała + Usti usti + Joj momo”, „Opa cupa”,  „Me na som raniasa”, „Duj duj”.

Dla licznie zgromadzonej (nie tylko romskiej) publiczności było to wydarzenie bardzo wzruszające, które na chwilę przeniosło ich w czasy taborów. Po koncercie Siostry Matkowskie podziękowały Prezesowi Związku Romów Polskich za umożliwienie im występu w Szczecinku.

Recital spotkał się żywiołowym i serdecznym przyjęciem publiczności oraz lokalnych środków masowego przekazu. Dzięki temu niezapomnianemu występowi szerokiemu gromu odbiorców wywodzących się ze społeczności romskiej i nieromskiej zostało ukazane piękno i bogactwo tradycyjnej muzyki cygańskiej, rosyjskiej oraz bałkańskiej, niestylizowanej oraz obalony został stereotyp Roma, który często opiera się na niepełnej i fałszywej wiedzy.

Koncert mógł się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz Urzędu Miasta Szczecinek.

Andrzej Sochaj


      

      

      

      

      

      

      


Wysłany przez admin_zrp dnia 16-10-2014 o godz. 09:02:20 (633 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję – podsumowanie działań we wrześniu

News
Ubiegły miesiąc, był dla nas miesiącem wytężonej pracy. We wrześniu większą uwagę skupiliśmy na dyskryminacyjnych treściach, które zalewają Youtube i Facebook. Uwierzcie, to prawdziwe zatrzęsienie. Pracy przy zgłaszaniu negatywnych komentarzy, dyskryminacyjnych fanpagów i rasistowskich filmików starczyłoby na dobre kilka lat. To przestrzeń, gdzie internauci czują się wyjątkowo bezkarni.

We wrześniu założyliśmy 8 spraw dotyczących obraźliwych treści, jakie ukazały się w internecie. Odnotowaliśmy horrendalną liczbę 761 wpisów niezgodnych z prawem. Od początku trwania projektu do końca września łącznie zgłosiliśmy już 3 566 takich wpisów.

Pracownik ds. monitoringu również nie próżnował, 18 września w Wólce Milanowskiej koło Nowej Słupi wziął udział w konferencji w ramach III Forum Pełnomocników Wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz Pełnomocników Komendantów Stołecznego/Wojewódzkich i Szkół Policji ds. Ochrony Praw Człowieka „Administracja publiczna przeciw mowie nienawiści. Społeczność romska dawniej i dziś”. Podczas niej przybliżył i przypomniał uczestnikom spotkania o projekcie Moda na tolerancję. Podczas konferencji uzyskał również więcej informacji na temat koczowiska Romów we Wrocławiu; postępowania służb miejskich wobec tychże Romów oraz na temat statusu jaki obecnie ma ta sprawa oraz zajście w Strzelinie koło Wrocławia, w Andrychowie oraz w Gdańsku.

Z kolei w dniach 14-26 września pracownik projektu wziął udział w XIX Seminarium Śląskim „Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj-dziś-jutro”, podczas którego obyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, gdzie wygłosił dwa referaty, promował Modę na tolerancję i zaprosił do współpracy w celu przeciwdziałania i pokonywania aktów dyskryminacji, rasizmu, mowy nienawiści.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-10-2014 o godz. 15:09:14 (482 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 53

News
Piąty tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny! Jest to już 53 numer naszego dwumiesięcznika (przedostatni w tym roku), w którym jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.  Jak zawsze, tak i w tym numerze piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Tematem numeru jest 50. rocznica rozpoczęcia akcji zatrzymania taborów w Polsce. Piszemy o tym jak Romowie prowadzący wędrowny tryb życia przegrali w nierównej walce z bezdusznym prawem. Ponadto przedstawiamy artykuł Patryka Pawełczaka - Pełnomocnika Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych – pod tytułem „Wielkopolscy Romowie w PRL-u”. Prezentujemy także dwa artykuły o głośnych w ostatnim czasie wydarzeniach: o eksmisji Romów w Gdańsku-Jelitkowie oraz o przykrych zajściach w Andrychowie.

Oprócz tego prezentujemy 10 Elementarnych Zasad Integracji Romów, czyli Vademecum wydane przez Stowarzyszenie NOMADA, ratyfikowane przez Unię Europejską. Przedstawiamy również Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, w którym mamy nadzieję już będzie można realizować projekty na rzecz Romów. Polecamy także artykuł Mateusza Babickiego „Echa Eurowyborów”, o nowych władzach UE w odniesieniu do Romów.

W dalszej części numeru przedstawiamy artykuł „Cygańska nuta zza krat”, o duecie romskich muzyków przebywających w zakładzie karnym, którzy koncertują charytatywnie na rzecz niepełnosprawnych. Publikujemy również artykuł „Sumienie” Zenona Rogali oraz opowiadanie „Cygański Król”. Zachęcamy także do przeczytania artykułu „Moda na edukację”, o świetlicy integracyjnej „Słoneczko” w Szczecinku.

Ponadto kontynuujemy cykl pt. Mieszanka kultur, w którym tym razem przedstawiamy ciekawą historię, zwyczaje i folklor Kurdów i Mazurów. Oprócz tego zapowiedź konferencji podsumowującej projekt „Cooltura równych szans”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy również na wystawę i koncert w Szczecinku. Oprócz tego polecamy nasz stały dział - Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 10-10-2014 o godz. 14:37:40 (474 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warsztaty „Tożsamość, kultura i język Romów w historii...”

News
W dniach od 11 do 13 października w Hotelu VIKI w Szczecinku odbędą się szkolenia w formie warsztatów „Tożsamość kultura i język Romów w historii i świecie współczesnym”, których tematem będzie kultura, język i tradycja Romów osadzona we współczesnym świecie w czasach globalizacji. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak odnaleźć się w zmaterializowanym świecie i jak zachować romskie wartości, nie pozostając w tyle za resztą świata.

Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat romskiej mniejszości narodowej oraz upowszechnienie i popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa pięćsetletniej obecności romskiej mniejszości narodowej na ziemiach polskich. Uczestnikami warsztatów będą Romowie z terenu całej Polski, liderzy stowarzyszeń romskich, studenci romscy, wolontariusze działający w organizacjach romskich oraz asystenci romscy pracujący z dziećmi w świetlicach integracyjnych. Uczestnicy warsztatów otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej.

Warsztaty odbędą się dzięki dofinansowaniu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-10-2014 o godz. 10:06:16 (509 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów romskich

News
OGŁASZAMY

Konkurs stypendialny, w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą:

Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego.
„Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego szansą na lepszą przyszłość”


W/W konkurs jest przeznaczony dla osób pochodzenia romskiego, posiadających obywatelstwo polskie, którzy są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce bądź są doktorantami lub uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, którzy zaliczyli semestr letni roku akademickiego 2013/2014 uzyskując promocję na kolejny rok studiów lub absolwentami uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia II lub III stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014, uzyskując wyróżnienia lub legitymują się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, które są w stanie udokumentować.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej ZRP www.romowie.com w zakładce Stypendia romskie.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.


Fundatorem stypendiów jest Minister Administracji i CyfryzacjiUWAGA! ZMIANA REGULAMINU - Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-09-2014 o godz. 14:09:18 (906 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund