Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Wizyta studyjna w naszym biurze

News
„Różni obywatele jedno miasto”

10 kwietnia Związek Romów Polskich miał okazję gościć kilkanaście osób, które odwiedziły naszą siedzibę w ramach projektu „Różni obywatele jedno miasto” realizowanego przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu integracji społecznej 180 Romów z Wrocławia w okresie IX.2012 – X.2014 poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, aktywizację zawodową i wzmocnienie kompetencji 50 przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących na rzecz społeczności romskiej.

Projekt ma także za zadanie podniesienie poziomu edukacyjnego i świadomości obywatelskiej 140 Romów poprzez poradnictwo prawne, socjalne, zdrowotne i edukacyjne, Zwiększenie potencjału edukacyjnego 30 dzieci romskich poprzez specjalistyczne wsparcie edukacyjne (m.in. zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna). Podniesienie potencjału zatrudnienia 45 wrocławskich Romów poprzez doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, staże, grupy samopomocowe. Innym celem, w którego osiągnięciu staraliśmy się czynnie pomóc jest wzmocnienie kompetencji 70 przedstawicieli wrocławskich służb publicznych i NGO poprzez wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie usług świadczonych społeczności romskiej.

Naszymi gośćmi byli przedstawiciele wrocławskich służb publicznych i NGO oraz Anna Gazda Kierownik Projektu. Wizyta w naszym biurze odbyła się w ramach jednej z dwóch zaplanowanych w projekcie Wizyt Studyjnych. Pierwsza z nich, odbyła się w kwietniu 2013 roku na trasie: Tarnów - Kraków - Oświęcim, druga natomiast w kwietniu 2014 roku na trasie: Legnica - Nowa Sól - Szczecinek.  W trakcie wizyt studyjnych uczestnicy odwiedzają miasta, w których mieszka duża liczba aktywnych społecznie i zawodowo Romów. Odwiedzą stowarzyszenia romskie, poznają ich liderów, a także sposoby aktywizacji i pracy ze społecznością romską w różnych miastach Polski.

W ramach wizyty w ZRP goście zwiedzili siedzibę naszego stowarzyszenia i obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą historii narodu romskiego oraz działalności Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, którą przedstawił Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu Andrzej Sochaj. Kolejnym punktem spotkania była rozmowa z Zarządem ZRP, podczas której goście dowiedzieli się co nie co o specyfice realizowanych przez nas projektów mających na celu aktywizację zawodową Romów.

Projekt  Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego  obejmuje także  warsztaty wyjazdowe z kultury romskiej, które dzielą się na dwa kierunki: antydyskryminację i romologię. Ich celem jest podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz Romów poprzez nabycie przez uczestników wiedzy na temat obyczajów i tradycji romskich oraz pracy z Romami. Uczestnicy w trakcie zajęć rozwijają swoje umiejętności, uczą się przezwyciężać bariery w kontaktach z inną kulturą, poznają mechanizmy stereotypizacji i uprzedzeń, co podnosi ich kompetencje zawodowe. Podczas 3-dniowych warsztatów odbywa się trening antydyskryminacyjny, dzięki któremu uczestnicy  budują satysfakcjonujące, zdrowe relacje z klientami, co jest podstawą efektywnej pracy nie tylko ze społecznością romską.                              

Warsztaty są skierowane do osób zajmujących się bezpośrednią obsługą Romów w ramach działalności administracji publicznej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Szkolenie jest przeznaczone w szczególności dla pracowników instytucji rynku pracy, pracowników socjalnych, policjantów, strażników miejskich, pracowników Sądów, którzy w ramach swoich obowiązków stykają się ze społecznością romską.

Wsparcie instytucji i organizacji świadczących usługi na rzecz społeczności romskiej przewiduje m.in. organizację czterech wyjazdowych oraz trzech stacjonarnych For Wymiany Doświadczeń. Celem tych spotkań jest wypracowanie założeń kompleksowego programu kierowanego do wrocławskich Romów, zmierzającego do ich aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji społecznej.  Powyższe prace  oparte będą o dotychczasowe działania podejmowane przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, m.in.: MOPS, Policje, Straż Miejska, ZZK.
Projekt „Różni obywatele jedno miasto” zdaje się być przemyślany pod każdym względem. Nie zabrakło więc w nim tego, co najważniejsze, czyli pomocy dla samych Romów. W ramach projektu przedstawiciele społeczności romskiej mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

a) specjalistyczne poradnictwo prawne, socjalne, edukacyjne,
b) grupa samopomocowa i doradztwo zawodowego,
c) indywidualne wsparcie w nauce języka polskiego,
d) indywidualne wsparcie w zakresie korzystania z komputera,
e) klub samopomocy,
f) kursy zawodowe i staże,
g) indywidualne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, logopedycznej i integracji sensorycznej dla dzieci.

Byliśmy pod wrażeniem szerokiego spektrum działań jakie realizowane są w ramach wrocławskiego projektu. Wizyta wrocławian była dla nas świetną okazją do wymiany doświadczeń i jesteśmy pewni, że każda ze stron wyniosła coś z tego inspirującego spotkania. Chcielibyśmy aby w naszym kraju więcej było tak zaangażowanych ludzi, którzy nie tylko chcą zmieniać, ale po prostu zmieniają, mimo że nie zawsze jest to łatwe i nie zawsze przynosi natychmiastowy oczekiwany skutek. Częściej zmieniajmy chęci w czyny, a będziemy widzieć naoczne efekty.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-05-2014 o godz. 10:11:49 (569 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 49

News
Ukazał się pierwszy tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 49 numer naszego dwumiesięcznika, którym rozpoczynamy już dziewiąty rok naszej działalności wydawniczej. W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. W tym numerze piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Tematem numeru Raport Departamentu Stanu USA na temat przestrzegania praw człowieka w 2013 roku, opisujący sytuację w 199 krajach, przedstawiony przez Sekretarza Stanu Johna Kerry. Polecamy również artykuł o innym dotyczącym Romów dokumencie, mianowicie o Raporcie z realizacji Planu Działania na rzecz poprawy sytuacji Romów i Sinti na obszarze OBWE. Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest relacja z konferencji poświęconej historii oraz prawom człowieka, która miała miejsce w Oświęcimiu, pod nazwą Historia a prawa człowieka: pamięć, edukacja i aktywizm.

W dalszej części numeru publikujemy wywiad z Aleksandrą Sulżyńską, projektantką odnoszącą sukcesy w modowym świecie, której nowa kolekcja inspirowana jest elementami romskiej kultury. Ponadto prezentujemy infografikę Romowie i zdrowie, autorstwa Marcina Szewczyka, ukazującą wybrane dane w relacji do danych ogółu społeczeństwa państwa UE. Piszemy także o budowaniu mostów pomiędzy kulturami, czyli o programie Asystentów Edukacji Romskiej oraz o wydarzeniach na Ukrainie.

Prezentujemy również artykuł o roli romskiej prasy, radia i telewizji w zachowaniu kultury, tożsamości i języka romskiego w krajach Europy Środkowej po 1989 roku. Publikujemy także artykuł o wielkim poecie polskim Julianie Tuwimie i jego udziale w ukazaniu twórczości Papuszy. Polecamy również trzecią i ostatnią już część porad romskiej studentki, w których tym razem zdradza Romom przepis na udaną rozmowę kwalifikacyjną. Prezentujemy także opowiadanie „Woda prawdy” autorstwa Zenona Rogali oraz artykuł Andrzeja Łuczaka w formie zarysu historii o prześladowaniach i ochronie społeczności romskiej.

Oprócz tego polecamy nasze stałe działy – Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz  Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 09-05-2014 o godz. 08:42:09 (549 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Prognozy przedwyborcze w Europie

News
Pierwsze półrocze 2014 r. - silna pozycja skrajnej prawicy

Choć tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się dopiero za miesiąc (w zależności od kraju w dniach od 22 do 25 maja), to jednak zarówno dotychczasowe sondaże oraz przewidziane na rok 2014 wewnątrzkrajowe wybory prezydenckie, parlamentarne bądź samorządowe, które już się odbyły lub dopiero będą miały miejsce, również wskazują na znaczące poparcie dla ugrupowań skrajnej prawicy, nastawionej populistycznie oraz głoszącej hasła wrogości wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.

Przykład z ostatnich tygodni to Węgry, gdzie trzecie miejsce w niedawnych wyborach parlamentarnych z wynikiem około 20% głosów zdobyła neofaszystowska partia Jobbik, głosząca hasła otwartej nienawiści wobec Romów i Żydów oraz chęć „odbudowy” Wielkich Węgier w granicach opartych na większościowym udziale Węgrów w ogólnej liczbie miejscowej ludności. Wynik tej partii był zaledwie o niecałe 5% gorszy od wyniku szerokiej koalicji centrolewicowych i liberalnych. Zwycięska – rządząca partia premiera Orbana – Fidesz zdobyła 44% głosów i zarówno jej lider, jak i szeregowi działacze oprócz haseł stawiania oporu wobec niektórych reguł organizacji międzynarodowych i instytucji finansowych niejednokrotnie również wygłaszali hasła ksenofobiczne, a niekiedy wręcz rasistowskie.

W kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów wewnątrzkrajowych warto zwrócić uwagę na niebezpieczne zjawisko w postaci przybierania przez partie skrajnie prawicowe swoistego „patriotycznego” i „otwartego na wykwalifikowanych pracowników z zagranicy” programu. Stosują go chociażby Austriacka Partia Wolnościowa, której liderem i założycielem był nieżyjący już Joerg Heider, a także Szwedzka Demokracja, której dotychczasowe sondaże dają rekordowe 4. miejsce w zaplanowanych na wrzesień wyborach parlamentarnych oraz „dobrze znany od lat” Front Narodowy Jean Marie Le Penne’a we Francji.

Warto przypomnieć, iż w tym roku, oprócz wyborów do Parlamentu Europejskiego jesienią w Polsce odbędą się wybory samorządowe. W chwili obecnej nie ma na szczęście w naszym kraju jakiegoś znaczącego poparcia dla skrajnej prawicy i ugrupowań populistycznych oraz nastawionych wrogo wobec innych grup narodowych i etnicznych. Być może wynika to z niewielkiej jeszcze liczby obcokrajowców przebywających w naszym kraju oraz z względnie jednolitego pod względem narodowościowym społeczeństwa polskiego, która to jednolitość jest efektem zakończonej przed niemal 70 laty II wojny światowej. Niemniej jednak także w Polsce okres spowolnienia gospodarczego i trudności na rynku pracy sprzyjają postawom wrogim innym grupom etnicznym. Niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza w Europie Wschodniej może powodować wzrost poparcia społecznego dla haseł pewnego rodzaju izolacjonizmu i zaostrzania polityki imigracyjnej. W przypadku problematyki samorządowej może być to szczególnie widoczne w regionach bezpośrednio graniczących ze Wschodem oraz w innych regionach Polski historycznie i gospodarczo związanych ze wschodnimi sąsiadami. Wszyscy mieszkańcy Polski, niezależnie od regionu, narodowości, czy orientacji politycznej powinni jednak rozumieć trudne położenie zwykłych osób mieszkających na Ukrainie, w Mołdawii, w Gruzji czy też na Białorusi i w Rosji i wykazywać solidarność z nimi poprzez różnego rodzaju wsparcie duchowe i materialne, a już przynajmniej zrozumienie i współczucie w myśl jednej z głównych zasad zjednoczonej Europy, jaką jest wzajemna solidarność i pomocniczość.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-04-2014 o godz. 14:28:26 (609 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 European Roma Summit 2014

News
Trzeci Europejski Szczyt Romów, 4 kwietnia 2014 r.


Trzeci Europejski Szczyt Romów organizowany przez Komisję Europejską, który odbył się tuż przed Międzynarodowym Dniem Romów 4 kwietnia 2014 roku w Brukseli miał za zadanie podsumowanie postępów na rzecz integracji Romów w Unii Europejskiej od ostatniego Szczytu, który odbył się w 2010 roku.

Na Szczyt przybyło około 500 reprezentantów z instytucji UE, przedstawicieli rządów i parlamentów krajowych, organizacji międzynarodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego (z organizacjami Romskimi włącznie) oraz lokalnych i regionalnych władze, którzy zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat dalszej realizacji planu działania i realizacji strategii integracji Romów. Głównym tematem Szczytu były działania na poziomie lokalnym na rzecz integracji Romów  w Unii Europejskiej jak i w krajach powiększających się.

Wśród prelegentów byli między innymi Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, wiceprzewodnicząca Viviane Reding (sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo), komisarz László Andor (zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne), komisarz Vassiliou (edukacja, kultura, wielojęzyczność i młodzież) i komisarz Borg (zdrowie i Polityka ochrony konsumentów).

Rozmowy toczone podczas szczytu zamykały się w trzech panelach dyskusyjnych:
- tworzenie polityk integracyjnych dla wszystkich Romów na szczeblu lokalnym,
- doprowadzenie do tego by fundusze UE dotarły do władz lokalnych i regionalnych w celu wspierania integracji Romów,
- spowodowanie by integracja Romów stała się lokalną rzeczywistością w krajach powiększających się.

Rudko Kawczyński Prezes Europejskiego Forum Romów i Osób Wędrujących w swoim liście otwartym wystosowanym po Szczycie do Reding, Barosso i Schulza zarzucił jednak, że zaproponowane przez KE tematy paneli dyskusyjnych do znudzenia były już wcześniej poruszane na forach krajowych i międzynarodowych i były przedmiotem licznych zaleceń i decyzji Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych. Według niego wiele wysiłków Komisji Europejskiej zakończyło się minimalnym lub żadnym rezultatem, a przyczyną tego jest decydowanie o sprawach dotyczących Romów bez ich realnego udziału. „Mamy do czynienia z porządkiem obrad, w którym na liście ponad 30 prelegentów nie pojawił się żaden Rom. Ponadto Europejskie Forum Romów i Osób Wędrujących, największa reprezentacja Romów, której utworzenie było wspierane przez Radę Europy, Komisję Europejską i OBWE jest całkowicie zmarginalizowane i zaniedbane. Ponadto jesteśmy zmuszeni podziwiać wiedzę i podążać za radami grupy nie–Romów, z której część nigdy nie poznała Romów lub nie odwiedziła  ich osad” – pisze Kawczyński w swoim liście.

Za kontrowersyjną kwestię Kawczyński uznał także zaproszenie prezydenta Rumunii Traiana Basescu jako mówcę podczas sesji otwierającej Szczyt. Basescu niedawno został skazany przez Radę Narodową Rumunii do Zwalczania Dyskryminacji za dyskryminujące uwagi dotyczące Romów. Ponadto według niego regiony, które systematycznie usuwały Romów z ich terytorium zostały zaproszone do zabrania głosu w niektórych panelach dyskusyjnych szczytu.

Swój list otwarty Prezes Europejskiego Forum Romów i Osób Wędrujących zakończył znamiennymi słowami: „Romowie tęsknią za szczerym i prawdziwym udziałem. Nie chcą służyć tylko za marionetki w przedstawieniu. Chcemy być konstruktywni i pomocni tak jak jest to tylko możliwe. Z tego powodu chcielibyśmy się spotkać w celu omówienia praktycznych i zrównoważonych strategii dla lepszej przyszłości 12 mln Romów w Europie.”

Negatywną opinię o Szczycie wyraził także Rajan Zed religijny mąż stanu Nevada (USA) i prezes Powszechnego Towarzystwa Hinduizmu, który stwierdził, że od czasu ostatniego Europejskiego Szczytu w sprawie Romów w Kordobie w Hiszpanii w kwietniu  2010 r. zostały dokonane bardzo niewielkie postępy. Według niego potrzebne były działania, a nie dyskusje, by zakończyć stulecia dyskryminacji i nadużyć wobec Romów. „To niemoralne pozwolić by ta około 15 milionowa ludność Europy  nadal cierpiała i stawiała czoła łamaniu praw człowieka” - powiedział Zed. Dodał również, że niewystarczające było zaangażowanie i udział Romów w kwietniowym szczycie. „Potrzebowaliśmy słuchać Romów, nie tylko o nich mówić” – stwierdził.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso poniekąd zgodził się z negatywnymi opiniami przyznając podczas Szczytu, że wielu Romów wciąż żyje w ubóstwie i nadal cierpi z powodu wykluczenia społecznego. Dodał, że w niektórych miejscach romskie dzieci zostają wysyłane do szkół dla upośledzonych umysłowo i mamy nadal do czynienia z dyskryminacją w szpitalach, firmach i szkołach.

3 kwietnia, czyli na dzień przed Szczytem grupy romskie podłączone do strony RomaReact.org wzywały osoby uczestniczące w trzecim Szczycie w sprawie Romów do podpisania wspólnego zobowiązania dla zapewnienia godności dla Romów. Dokument wzywał do zerwania ze stereotypowym wizerunkiem Roma jako „nierzetelnego sub-obywatela, który jest niezdolny i nieaktywny”.

Petycja wzywająca UE do zapewnienia godnego życia dla  społeczności romskiej zaświadczała o tym, że Romowie w Europie powinni być traktowani z szacunkiem, uczciwością i sprawiedliwością. Według petycji równe traktowanie i włączenie może być osiągnięte tylko poprzez wyeliminowanie i potępienie werbalnych i fizycznych aktów dyskryminacji Romów. Podpisujący petycję apelowali o większą odpowiedzialność rządową i udział Romów, zakończenie wykluczenia Romów w Europie oraz finansowanie ukierunkowane na uprawnienie Romów, by stali się równi z innymi.

Swoje wezwania w stosunku do Unii Europejskiej przedstawiło także Europejskie Centrum Praw Romów. Wśród wezwań znalazło się rygorystyczne egzekwowanie praw w drodze postępowania w sprawie naruszenia. ERRC nalega także by standardy praw człowieka były spełniane przez kraje kandydujące jako warunek wejścia do Unii Europejskiej i wymaga regularnego zbierania danych z wyszczególnieniem sprawozdawczości w zakresie wdrażania Krajowej Strategii Romów z uwzględnieniem postępowania w sprawie naruszeń praw człowieka, takich jak segregacja w szkołach, przestępstwa z nienawiści, eksmisja itp. Kolejne wezwanie ERRC dotyczy zapewnienia zaplecza finansowego dla organizacji stojących na straży Romów na szczeblu krajowym w państwach członkowskich i krajach kandydujących.

Niestety, zobowiązanie do zwalczania dyskryminacji i łamania praw człowieka wobec Romów pozostaje w dużej mierze nie więcej niż tylko obietnicą, pomimo stworzenia ram prawnych UE dla krajowych strategii integracji Romów i Dekady Integracji Romów. W całej Unii Europejskiej i w krajach kandydujących do członkostwa w UE, Romowie wciąż spotykają się z  łamaniem swoich praw. Poniższe przykłady ilustrują niektóre z najbardziej rażących nadużyć w państwach członkowskich UE i krajach kandydujących w odniesieniu do segregacji, przemocy wobec Romów, przymusowych eksmisji prowadzących do bezdomności.

Zamierzona segregacja dotycząca edukacji w Czechach: Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Republika Czeska dyskryminuje dzieci romskie poprzez umieszczenie ich w szkołach niespełniających norm, przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Przymusowe wysiedlenia w Rumunii na składowisko odpadów : W dniu 17 grudnia 2010 r. około 270 osób romskich zostało wysiedlonych przez władze lokalne z ich domów w Cluj-Napoca i zostali przeniesieni do Pata-Rat, getta romskiego znajdującego  się w miejscu zrzutu odpadów. Dostali mniej niż 48 godzin na wyniesienie się, eksmisja została przeprowadzona w temperaturze -10 stopni Celsjusza, co było naruszeniem zakazu eksmisji w miesiącach zimowych. Ich domy zostały natychmiast zburzone. Niektórym rodzinom zapewniono miejsce w przeludnionych socjalnych mieszkaniach obok wysypiska z dala od swoich szkół oraz miejsc pracy. Inni zostali pozostawieni sami sobie.

Ciągłe eksmisje we Włoszech o Francji: We Francji i Włoszech nadal trwają nielegalne eksmisje, pomimo obietnic władze włoskie nadal eksmitują osiedla romskie oferując wybór miedzy snem pod gołym niebem, a pobytem w zniszczonych schroniskach.

Przemoc przeciw Romom w Serbii: W 2011 roku ERRC zarejestrowała 10 przypadków napaści na Romów, 5 z nich to napaść na młodych Romów. W 2014 r. do tej pory zanotowano ataki na 6 młodych Romów. Odpowiedź państw na te  brutalne ataki, była niewystarczająca - policja albo nie reagowała w ogóle, albo zignorowała dowody, które wskazywały na to, iż były to ataki nienawiści.

Mimo dobrych chęci i sprawnego przygotowania organizacyjnego Trzeci Europejski Szczyt Romów przyniósł więcej kontrowersji i krytyki niż nadziei na poprawę, czy optymistycznego podsumowania dotychczasowych efektów. Negatywne opinie powinny posłużyć Komisji Europejskiej za dobre rady na przyszłość, tym bardziej, że większość z nich skupia się wokół najważniejszej kwestii – rozprawianie o sytuacji Romów bez obecności ich samych i umożliwienia im wyrażenia swojej opinii, zupełnie mija się z celem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-04-2014 o godz. 08:59:08 (585 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 10 lat Polski w Unii Europejskiej

News
1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.  

Akcja obejmuje m.in.:
  • Dni Otwarte Funduszy Europejskich - w całej Polsce w dniach od 1 do 11 maja beneficjenci umożliwią zwiedzanie swoich projektów bezpłatnie, ze zniżką lub zapewnią dodatkowe atrakcje, jak np. otwarcie niedostępnych na co dzień miejsc: hal produkcyjnych, kulis teatru czy budowanej stacji metra. Organizowane będą pikniki rodzinne, warsztaty, pokazy naukowe, zmagania sportowe, rajdy rowerowe, konkursy, koncerty, zabawy i wiele, wiele innych. Sprawdź, jakie atrakcje czekają w Twojej okolicy!
  • Imprezy plenerowe, które zostaną zorganizowane 1 maja we wszystkich województwach oraz wieczorny koncert na warszawskim Podzamczu. Transmisja na żywo 1 maja w TVP 1 o godz. 21.20.  Wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Kayah, Ewa Farna, Zakopower i wielu innych znanych artystów!
Wszystkie elementy akcji obecne będą na antenach TVP, która wyemituje kilkanaście rodzajów audycji , w tym programów angażujących widzów.

Zachęcamy do korzystania z oferty przygotowanej w ramach Dni Otwartych, udziału w imprezach, konkursach oraz oglądania programów telewizyjnych!  

Informacje o wszystkich działaniach podejmowanych w ramach akcji z okazji 10-lecia członkostwa Polski w UE znajdują się na stronie www.10latwue.pl. Zachęcamy do jej bieżącego śledzenia i zapoznania się z licznymi atrakcjami, które zostały przygotowane w całej Polsce.


Wysłany przez admin_zrp dnia 16-04-2014 o godz. 11:19:44 (552 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wizyta Benjamina G. Hessa

News
Z okazji Światowego Dnia Romów obchodzonego 8 kwietnia, Związek Romów Polskich odwiedził przedstawiciel ambasady amerykańskiej Benjamin G. Hess. – Chcemy nawiązać bliższą współpracę – mówi B. Hess. – W USA żyje ponad milion Romów i nie wszyscy maja się dobrze. Realizujemy tam szereg programów ułatwiających im życie. Wiem, że tak też jest w Polsce. Liczę na to, że razem z zarządem Związku określimy ramy współpracy i opracujemy programy, które wspólnie będziemy realizować. Zależy nam głównie na współpracy w zakresie programów socjalnych i integracyjnych.

Benjamin Hess osobiście zna niewielu Romów, ale bardzo wysoko ceni sobie takie znajomości. Współpracował już z grupą Romów, która przedstawiała zamierzenia swojej organizacji w zakresie działań integrujących społeczeństwo romskie z resztą mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-04-2014 o godz. 15:22:10 (519 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów

News
Międzynarodowy Dzień Romów obchodzony 8 kwietnia, to czas w którym świętują Romowie pod każdą szerokością geograficzną. Ta szczególna data została ustanowiona na IV Kongresie International Romani Union, który odbył się w Jadwisinie nieopodal Serocka w 1990 roku pod patronatem UNESCO. Dzień ten upamiętnia 8 kwietnia 1971 roku, kiedy to na pierwszym Światowym Kongresie Romów w Orpington pod Londynem spotkało się 25 przedstawicieli narodu romskiego z różnych zakątków świata.

W trakcie Kongresu zainaugurowano działalność Międzynarodowej Unii Romskiej (IRU), która zwróciła się do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową. Na kongresie tym uznano także za właściwe stosowanie nazwy "Rom" dla określenia wszystkich Romów świata. Tego samego dnia jako symbole narodu romskiego ustalona została flaga oraz hymn. Na cześć tych wydarzeń dzień 8 kwietnia nazywany jest Międzynarodowym Dniem Romów, który świętowany jest  nie tylko przez Romów, ale i przez wielu miłośników kultury i tradycji romskiej.

Obchody Międzynarodowego Dnia Romów obchodzone są z roku na rok w coraz większej ilości państw i miast. Można rzecz, że wszędzie gdzie mieszkają Romowie, święto to na stałe wpisało się do kalendarza.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-04-2014 o godz. 08:37:22 (572 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję

News
1 marca 2014 r. ruszyła realizacja nowego projektu „Moda na tolerancję”, którego głównym celem jest monitorowanie, dokumentowanie, upowszechnianie informacji o aktach dyskryminacji, agresji i nietolerancji wobec Romów oraz, co najważniejsze, podejmowanie interwencji wobec tych zjawisk i dążenie do pociągnięcia do odpowiedzialności osób dopuszczających się tych aktów.

Działania zawarte w projekcie zagwarantują osobom dyskryminowanym uzyskanie konkretnej pomocy. Istotą tego projektu jest działanie, którego skutkiem będzie to, że winni poniosą konsekwencje swoich czynów. W ramach projektu prowadzony będzie monitoring wpisów propagujących akty dyskryminacji w sieci. Będziemy wyszukiwać aktualne i archiwalne wypowiedzi i podejmować wobec nich interwencje u moderatorów, administratorów oraz właścicieli stron, na których widnieje dany wpis – a następnie (gdy brak będzie efektu) zgłaszać je do odpowiednich instytucji państwowych. Pomocą zostaną objęci także poszkodowani, których dotknęła bezpośrednia dyskryminacja w pracy, szkole, urzędzie, czy na ulicy.

Każdy, kto doświadczył lub był świadkiem dyskryminacji wobec Romów może zgłosić ten incydent, a  my podejmiemy natychmiastową interwencję. Można to zrobić na trzy sposoby:
- pisząc e-mail na adres zrp.interwencja@wp.pl,
- dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800-889-881, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00,
- wchodząc na stronę projektu www.modanatolerancje.romowie.com.

Projekt „Moda na tolerancję” korzysta z dofinansowania w kwocie 220 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Szukaj nas:
www.modanatolerancje.romowie.com
FB: Moda na tolerancję

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-04-2014 o godz. 08:57:09 (607 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Program integracji pod znakiem zapytania

News
Program integracji społeczności romskiej w Polsce w 2014 r. pod znakiem zapytania

W związku z dużą ilością pytań kierowanych do Związku Romów Polskich w Szczecinku, informujemy, że na dzień dzisiejszy nadal nie otrzymaliśmy konkretnych informacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które wyjaśniłyby czy Program integracji społeczności romskiej w Polsce w 2014 r. będzie kontynuowany. Uruchomienie działań Programu planowano na luty 2014,  jednak do tej pory nic się w tej kwestii nie zmieniło. Prawdopodobnie MAiC nie będzie udzielać już wsparcia na rzecz mniejszości romskiej w dawnej postaci.

W związku z powyższym pod znakiem zapytania stoi także Program stypendialny dla studentów pochodzenia romskiego. Istnieje możliwość, że stypendia za letni semestr roku akademickiego 2013/2014 nie zostaną wypłacone. Po otrzymaniu konkretnych informacji poinformujemy studentów droga mailową.

Niewiadomy jest także los świetlic integracyjnych i innych działań propagujących edukację, które miały być dofinansowywane w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2014 r.

W związku z powyższym apelujemy do stowarzyszeń romskich, by nie zadłużały się w oczekiwaniu na dofinansowanie, ponieważ finalnie mogą go nie otrzymać.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-03-2014 o godz. 15:09:29 (658 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Ogłoszenie ZRP

News
Ogłoszenie ZRP

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-03-2014 o godz. 14:31:05 (485 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund