Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Fundacja Dialog i Porozumienie

News
Genezy powstania organizacji należy doszukiwać się w mojej osobistej szerokiej działalności społecznej. Po kilku latach wzmożonych wyjazdów, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej, zacząłem coraz częściej zastanawiać się nad założeniem własnej organizacji pozarządowej. Tak w styczniu 2015 roku została zarejestrowana Fundacja Dialog i Porozumienie z siedzibą w Zielonej Górze, której mam zaszczyt być prezesem. W skład zarządu organizacji jako wiceprezes wszedł Kamil Łuczak, w naszych działaniach wspiera nas członek zarządu Filip Łuczak.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-01-2019 o godz. 09:15:33 (82 odsłon)
(Czytaj więcej... | 13954 bajtów więcej | Wynik: 0)

 RROMSKIE TYSIĄCLECIE

News
Zima 1018-1019 – zima 2018-2019

Tysiąclecie odejścia przodków rromskiego narodu z Północnych Indii (z miasta Kannaudż) było naznaczone różnymi wydarzeniami w kilku krajach europejskich oraz obchodami zorganizowanymi pod koniec listopada i na początku grudnia 2018 roku w Indiach przez ARSP (Rada Stosunków Międzynarodowych – organizacja pozarządowa indyjskich dyplomatów prowadząca działalność w kilku międzynarodowych instytucjach).

Ta kluczowa data powinna być szansą na poszerzenie wiedzy o Rromach i ich historii wśród ogółu społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym, ponieważ poczynią one wszelkie możliwe postępy przyszłej harmonii społecznej. Dlatego ważne jest, aby zmienić tak zwane „społeczne” i „kulturowe” podejście Rromów (w rzeczywistości redukując je do stereotypów używanych przeważnie przez innych) na podejście historyczne, które zakorzenia ich obecność w logicznej ciągłości historii świata. Jest to jedyna droga do istotnego wartościowania prawdziwego dziedzictwa tego narodu, którego dobra integracja kulturalna i społeczna w przeważającej większości przypadków znajduje odzwierciedlenie w ich wielojęzyczności.

Poniżej podajemy po prostu polskie tłumaczenie tekstu informacyjnego opracowanego przez członków „Eurazjatyckiej sieci rromskich akademików” dla Rady Europy, którego celem jest umożliwienie lepszego zrozumienia kolejnych kontekstów w historii Rromów. Ze względu na niedawne wycofanie się Rosji ze swoimi wkładami do Rady Europy, cięcia finansowe doprowadziły do zamknięcia kilku departamentów, zwłaszcza tych poświęconych Rromom, i publikacja tego dokumentu nie jest już w żaden sposób pewna. W związku z tym, stosownie jest jego opublikowanie w języku polskim w „Romano Atmo”.

Początkowe etapy historii Rromów były długo zaniedbywane przez naukowców ze względu na ich założenie, że żaden dowód nie jest dostępny. Ponadto, postawy pogardy i odrzucenia nie były rzadkie i często funkcjonowały stereotypy. Potocznie przekazywana wiedza była przyjmowana bez zastrzeżeń i mogła pozostać w pamięci o wiele dłużej niż ta naukowa. Na przykład, mimo że indyjskie pochodzenie Rromów jest powszechnie uznawane za niepodważalne, wciąż istnieją jednak publikacje i media, które je ignorują.

Marcel Courthiade

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-01-2019 o godz. 10:35:26 (133 odsłon)
(Czytaj więcej... | 40687 bajtów więcej | Wynik: 0)

 WESOŁYCH ŚWIĄT

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-12-2018 o godz. 16:04:08 (88 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 78

News
Szósty i zarazem ostatni tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 78 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w języku polskim i romskim.

Ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz ze środków Powiatu Szczecineckiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 21-12-2018 o godz. 15:39:32 (91 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zdrowy styl, to mój styl

News
Integracja dzieci romskich, poprzez edukację o zdrowiu i sporcie

10 zasad zdrowego stylu życia; jak dbać o odpowiednią dietę; jak być aktywnym fizycznie; dbałość o  higienę osobistą; wpływ sportu na życie i gdzie są schowane witaminki - to tylko część z wielu bloków tematycznych,  które zostały zgłębione w ramach projektu „Integracja dzieci romskich, poprzez edukację o zdrowiu i sporcie”. Realizację tego właśnie projektu Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku rozpoczął w marcu 2018 roku.

Projekt „Integracja dzieci romskich, poprzez edukację o zdrowiu i sporcie” to edukacyjna forma zajęć dla dzieci romskich i polskich. Każde zajęcia to blok tematyczny urozmaicony prezentacją multimedialną, prelekcją, obserwacjami, grami i zabawami. Dzieci są żywo zainteresowane tematyką zajęć i aktywnie w nich uczestniczą. Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów nawyków zdrowego stylu życia oraz umiejętności dbania o własne zdrowie i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Ponadto projekt ma również na celu inicjowanie wśród najmłodszych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i zachęcanie do aktywności ruchowej. Program edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej, z ramienia którego powstał nasz projekt, zakłada propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie i podejmowane wybory mające wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.   

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-12-2018 o godz. 13:57:33 (118 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10275 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Od lat obok, wciąż nieznajomi

News
„Romowie znani i nieznani. Tożsamość, historia i kultura Romów” - druga edycja warsztatów o tematyce romskiej

Mówi się, że najciemniej pod latarnią i chyba coś w tym jest, bo choć na co dzień zgłębiamy swą wiedzę z przeróżnych dziedzin, poszerzamy horyzonty i oswajamy to, co nieznane i odległe, to zdarza się, że najmniej wiemy o tym, co jest blisko nas, tuż na wyciągnięcie ręki.

Od początków swego istnienia Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku na różne sposoby popularyzuje w Polsce wiedzę na temat Romów - narodu, który choć już od ponad sześciu wieków zamieszkuje ten kraj, wciąż pozostaje mało znany i enigmatyczny, a wiedza o nim nadal nie jest tak łatwo dostępna, jak mogłoby się wydawać w dobie wszechobecnej cyfryzacji. Jednym ze sposobów szerzenia wiedzy o tej mniejszości są projekty takie jak „Romowie znani i nieznani. Tożsamość, historia i kultura Romów”, którego pierwsza edycja realizowana była w maju i czerwcu 2018 roku. Dzięki pozytywnym efektom realizacji i dużemu zainteresowaniu odbiorców postaraliśmy się o kontynuację projektu, którą jak poprzednio dofinansowała Fundacja im. Róży Luksemburg.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie oraz promowanie historii i tradycji Romów, burzenie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do nich oraz zapoznanie uczestników warsztatów z dziedzictwem kulturowym narodu romskiego i zgłębienie zagadnień historycznych ze szczególnym uwzględnieniem Zagłady Romów, a także historii najnowszej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-12-2018 o godz. 10:03:15 (135 odsłon)
(Czytaj więcej... | 8986 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim

News
Nie oceniaj po okładce

Integracja to słowo odmieniane w kontekście romskim przez wszystkie przypadki. To jeden z filarów, na których sile zasadza się żmudna i długotrwała walka o szeroko rozumiane dobro Romów. To także element, który w odróżnieniu od innych, najlepsze skutki przynosi, gdy wprowadzany jest możliwie jak najwcześniej. Integracja dzieci romskich z polskimi, już od najmłodszych lat, wspólna zabawa i doświadczanie, wzajemne zdobywanie wiedzy o sobie i świecie, to idealny przepis na wychowanie świadomych, otwartych i tolerancyjnych dorosłych. Jedną z praktycznych form takiej integracji były warsztaty przeprowadzone przez ZRP.

Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim to projekt realizowany przez Związek Romów polskich z siedzibą w Szczecinku, który trwał od 1 września do 30 listopada 2018 roku. Zajęcia prowadzone były przez osoby, które doskonale znają kulturę i specyfikę narodu romskiego oraz mają na co dzień kontakt z jej członkami – były to asystentki edukacji romskiej z romsko-polskiej Świetlicy Integracyjnej Słoneczko, mieszczącej się przy siedzibie Związku Romów Polskich, przy ulicy K.S. Wyszyńskiego 32 w Szczecinku. Edukacyjne warsztaty zwiększają szansę i możliwość na przekazanie prawdy o Romach, a co za tym idzie, na wzbudzenie w ludziach zrozumienia dla tej charakterystycznej społeczności. Osoby ze społeczeństwa większościowego przez nieznajomość kultury romskiej bardzo często wyciągają błędne wnioski na temat członków tej mniejszości, swoje pochopne poglądy opierają w większości na utartych przez lata stereotypach i – niekiedy – bardzo krzywdzącym przekazie medialnym. Dzięki działaniom zawartym w projekcie wyjaśniamy i przybliżamy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym specyfikę romskiej kultury, jej złożoną tradycję i mentalność tego narodu. Uświadamiamy Polakom, że Romowie to tacy sami ludzie jak reszta społeczeństwa. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i zwiększonej subwencji oświatowej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-12-2018 o godz. 10:34:47 (154 odsłon)
(Czytaj więcej... | 11490 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Romowie w polskim filmie

News
Mogłoby się wydawać, że tak tajemniczy naród jak Romowie, będzie wdzięcznym tematem dla filmowych twórców. Tak się jednak nie stało. Taborowy romantyzm nie znalazł odzwierciedlenia w polskim filmie, a tematyka romska, jak dotąd, pojawia się raczej sporadycznie. Wyjątkiem jest tu film Jolanty Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze „Papusza”, ale o tym później.

Również film dokumentalny w pierwszych powojennych latach nie był zainteresowany tematyką  romską. Polski widz mógł – dość rzadko – zobaczyć tylko niewielkie epizody w kronikach filmowych. Dopiero po 1991 roku nastąpiło wielkie zainteresowanie Romami, a to głównie z tej przyczyny, że zaczęto mówić o Holokauście Romów, a sami Romowie – wprawdzie jeszcze nieśmiało – zaczęli głośno mówić o swoich sprawach.

Mimo, iż zainteresowanie polskich twórców filmowych Romami było niewielkie, nie oznacza to, że tematyka była całkowicie pomijana. Bardzo często wątki romskie były potrzebne do „podniesienia temperatury akcji”, lub – tak jak to jest w filmie Wojciecha Hasa z 1964 „Rękopis znaleziony w Saragossie” - dla połączenia kolejnych wątków wziętych z powieści Jana Potockiego, na motywach której powstał film. Film pokazuje przeżycia Alfonsa van Wardena, młodego oficera, który w drodze do Madrytu napotyka na wiele przeciwności. W drugiej części tego trwającego 3 godziny filmu pojawia się Cygan, który wspomina czasy swojej młodości. Film jest tak skonstruowany, że każda następna opowieść wywodzi się z poprzedniej i tak jest w tym przypadku.

Na szczególną uwagę zasługuje film Doroty Kędzierzawskiej z 1991 roku „Diabły, diabły”. Tytułowe „diabły”, to oczywiście Romowie. Film dość wiernie oddaje stosunek małomiasteczkowej społeczności do Romów, którzy, w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, rozbili swój obóz w małym, prowincjonalnym miasteczku. Miejscowa społeczność jest początkowo zafascynowana przybyszami. Na przemian targa nią niepokój i ciekawość. Przecież przybysze to „obcy”, to ludzie wyznający zupełnie inny system wartości. Cygańskie życie to nieustająca wędrówka, a, gdy już tabor zatrzyma się, to jest pełne radości, spontaniczności, a jednocześnie jest bardzo tajemnicze. Mieszkańcy miasteczka w zdecydowanej większości nie akceptują takiego stylu życia, tym bardziej, że miejscowy ksiądz dostrzega w nich wysłanników „złego” czyli diabła. Jedynie kilkunastoletnia dziewczynka, „Mała” (w tej roli znakomicie wypadła Justyna Ciemny), widzi ich zupełnie inaczej, a szczególnie fascynuje ją jej cygański rówieśnik. Jednak większość, dla której najważniejsza są: dom, praca, rodzina, szkoła i kościół, nie może znieść takiego zachwiania rytmu codzienności, zmusza tabor do opuszczenia obozu. Zdarzenia takie miały miejsce w świecie realnym. Można więc stwierdzić, że ten dramat psychologiczny jest też fabularyzowanym dokumentem nie odnoszącym się do konkretnego miejsca i czasu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-11-2018 o godz. 15:42:46 (259 odsłon)
(Czytaj więcej... | 11273 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Problemy z integracją – dobre chęci, to za mało

News
Utrzymujące się zjawisko nienawiści wobec Romów przeszkodą dla ich integracji społecznej. Wnioski i zalecenia Agencji Praw Podstawowych (FRA) UE.

Na początku lata br. Agencja Praw Podstawowych (FRA) UE opublikowała swoje wnioski z przeprowadzonej w roku 2016 drugiej edycji ankiety „II Badanie Zjawiska Dyskryminacji oraz Sytuacji Mniejszości w Unii Europejskiej” (EU-MIDIS II) oraz, sformułowane w oparciu o nie, zalecenia. W sposób szczególny badaniem ankietowym objęto 34 tysiące osób narodowości romskiej, mieszkających w dziewięciu państwach członkowskich: w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii oraz na Słowacji i na Węgrzech. Poprzednia edycja ankiety miała miejsce w roku 2008 i została przeprowadzona również we wspomnianych wcześniej krajach. Dodatkowo, w roku 2011 niniejsze badanie pilotażowe miało również miejsce we Francji, w Polsce i we Włoszech.

Wnioski z przeprowadzonej niemal dwa lata temu ankiety EU-MIDIS II wskazują jednoznacznie na dalszą obecność różnych form rasizmu, dyskryminacji i nienawiści wobec Romów. Pomimo prowadzonych od co najmniej kilkunastu lat wielopłaszczyznowych działań na rzecz integracji społeczności romskiej, 30% Romów doświadczyło różnego rodzaju form nienawiści pośredniej i bezpośredniej, słownej oraz pisanej. Z kolei 4% osób pochodzenia romskiego doświadczyło aktów fizycznej przemocy z powodu swej przynależności etnicznej. Zaledwie co trzeci z nich zgłosił te przestępstwa organom ścigania.

W okresie od I. do II. edycji ankiety, w latach 2011-2016, w oparciu o dane uzyskane przez Agencję stwierdzono, że na przestrzeni tych pięciu lat wzrósł wskaźnik ilości romskich dzieci uczęszczających do szkół, jednakże w dalszym ciągu panuje wysoka dysproporcja w tym obszarze w porównaniu z liczbą dzieci pozostałej części ludności, co jest szczególnie wyraźnie widoczne w przypadku nieobowiązkowych szczebli edukacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-11-2018 o godz. 09:19:47 (163 odsłon)
(Czytaj więcej... | 11027 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Romowie - najbardziej nielubiany naród

News
Mława i inne pogromy

Objawy niechęci

Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Anglików, Włochów, Słowaków, Czechow oraz Węgrów. Natomiast najbardziej nielubianymi narodami są Romowie, Arabowie i Rosjanie – takie dane przekazał CBOS po badaniu preferencji Polaków przeprowadzonym w lutym 2018 roku. Natomiast z wcześniejszych badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński wynika, że Polacy najbardziej nie lubią osób z kręgu mniejszości seksualnych, chorych psychicznie i Romów. Niechęć do Romów pokazywana jest w każdym badaniu przeprowadzanym na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Z tego można wysnuć wniosek, że Romowie nigdy nie cieszyli się sympatią w społeczeństwie większościowym. Jak ta niechęć jest okazywana, jakie były jej przejawy wcześniej, jakie są jej przyczyny? Musimy cofnąć się o parę setek lat, by zrozumieć przyczyny takiego stanu rzeczy.

Trochę historii

Romowie, czyli Cyganie,  pojawili się na ziemiach polskich prawdopodobnie już w XIV wieku, a pierwsza pisana wzmianka o nich pochodzi z 1401 roku. Wówczas mówiono o wędrujących ludziach posiadających znakomite zdolności muzyczne i bardzo wprawnych w kowalstwie. Jednak te umiejętności i nomadyczny tryb życia nie przysparzały im chwały, a wręcz przeciwnie: były przyczynami różnych prześladowań. Polska w tamtych czasach jawiła się jako spokojny azyl, podczas gdy w Europie już rozpoczynały się prześladowania, które znajdowały swoje źródło w stanowionym wówczas prawie. W Królestwie Polskim pierwsze ustawy skierowane przeciwko Cyganom pochodzą z 1557 roku. Zapisano w nich konieczność wypędzenia Cyganów z ziem polskich i uniemożliwienia przybywania ich do Polski z innych krajów, bo wówczas Królestwo Polskie było „ziemią obiecaną” dla Cyganów. Dwadzieścia lat później w Polsce ukazał się kolejny, jeszcze bardziej represyjny akt prawny wymierzony przeciwko Cyganom. Na szczęście, na ziemiach polskich prawo to nie było ściśle przestrzegane, ale w innych krajach Cyganie byli represjonowani z całą mocą. Nomadyczny tryb życia nie przysparzał im zwolenników, chociaż ludność bardzo chętnie korzystała z ich usług. Już wtedy pojawiły się pierwsze próby osiedlania Cyganów. Były nieudane, bo opór stawiali nie tylko Cyganie, ale również mieszkańcy tych okolic, gdzie chciano ich osiedlać. Jedynie książę Radziwiłł „Panie Kochanku” częściowo wprowadził ten zamiar w życie osiedlając Cyganów w swoich włościach i powierzając im bardzo odpowiedzialne zadanie tresowania niedźwiedzi. To jednak nie zmieniło ogólnego stosunku do Cyganów i wtedy też zrodził się pierwszy, ale jakże brzemienny w skutkach, stereotyp dotyczący tej grupy etnicznej. Już wówczas, zarówno rządzący jak i prości ludzie dostrzegli swego rodzaju umiejętność zdobywania dóbr doczesnych, a przede wszystkim jedzenia przez niektórych członków tej społeczności, w sposób nie do końca uczciwy. Od razu stworzono odniesienie do całej grupy etnicznej i tak powstał stereotyp mówiący o tym, że każdy Cygan to złodziej. Ta jakże krzywdząca opinia funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Również nomadyczny tryb życia, a także zwyczaje i obyczaje, a przede wszystkim romski kodeks Romanipen, zazdrośnie strzeżone przed nie-Cyganami, czyli Gadziami, były i ciągle są przyczyną wielu konfliktów. Niezrozumienie drugiego człowieka zawsze prowadziło do konfliktu. Nieznajomość kultury, nieznajomość zachowań, nieznajomość wewnętrznego prawa cygańskiego budziło i w wielu przypadkach nadal budzi obawy, a te, najczęściej wyjaśniane bywają z użyciem siły. Tak robili naziści podczas II wojny światowej skazując naród cygański na całkowitą zagładę. Ukute wówczas stereotypy mówiące o tym, że Cyganie i Żydzi to nie-ludzie, ale istoty pośledniego gatunku, w wielu środowiskach, również w Polsce, funkcjonują do dziś.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-11-2018 o godz. 12:19:10 (864 odsłon)
(Czytaj więcej... | 18159 bajtów więcej | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund