Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
34.204.176.125

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Romowie bez domu

News
Wyburzą pustostan przy Krauthofera

Na dzień 1 kwietnia została wyznaczona data wyburzenia pustostanu przy ulicy Krauthofera w Poznaniu, gdzie mieszkają obecnie rumuńscy Romowie – informuje portal Moje Miasto Poznań. Decyzja ta została podjęta przez Nadzór Budowlany. Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów aby pomóc Romom wystosowało list otwarty do prezydenta miasta, w którym proszą o udzielenie Romom lokum po wyburzeniu budynku. Imigrantom z Rumunii pomaga także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dzięki któremu odwiedza ich lekarz, pielęgniarka, położna i pracownicy społeczni.

Romowie nie mogą zarejestrować swojej tożsamości, bo urzędnicy nie potrafią udzielić im informacji, jak to zrobić. Bez legalnego pobytu nie można im oficjalnie pomóc. Anarchiści oskarżają miasto twierdząc, że urzędnicy zostają głusi na wołanie Romów o pomoc, mimo że doskonale znają sytuację w jakiej od lat się znajdują. Jeżeli Romowie nie dostaną innego lokalu będą zmuszeni zająć inny pustostan, co nie rozwiązuje sprawy.

Obecnie przygotowywana jest odpowiedź na list otwarty WSL do prezydenta miasta, a urzędnicy zastanawiają się jak rozwiązać problem.

Źródło: codziennypoznan.pl, epoznan.pl, mmpoznan.pl


Wysłany przez admin_zrp dnia 26-03-2014 o godz. 08:44:59 (659 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Odszedł Marcin Kornak

News
Z przykrością przekazujemy smutną informację, którą otrzymaliśmy od redakcji "Nigdy Więcej":


Z głębokim żalem powiadamiamy, że 20 marca 2014 roku odszedł nagle, przeżywszy lat 46, nasz Przyjaciel Ś. P. Marcin Kornak, działacz społeczny, założyciel i prezes Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ', a także redaktor naczelny magazynu 'NIGDY WIĘCEJ'. Poeta i autor tekstów utworów grup rockowych ze sceny niezależnej. Od 15. roku życia, po wypadku, poruszał się na wózku inwalidzkim. W 2012 r. uhonorowany został tytułem 'Człowieka Bez Barier'. Odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zawsze będziemy o Nim pamiętali.
Przyjaciele i współpracownicy


Wysłany przez admin_zrp dnia 25-03-2014 o godz. 08:58:23 (535 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport Departamentu Stanu

News
Raport na temat przestrzegania praw człowieka na świecie 2013

Sekretarz Stanu USA John Kerry przedłożył najnowszy raport na temat przestrzegania praw człowieka na świecie (2013 Human Rights Report).  Coroczny raport  Departamentu Stanu opisuje sytuację dotyczącą przestrzegania praw człowieka w 199 państwach i regionach na świecie.  

W raporcie ujęta została również Polska. Wśród najważniejszych  problemów w zakresie praw człowieka w naszym kraju wymieniono: nieefektywny system sądowniczy, długotrwałe procedury sądowe, które utrudniają wymierzenie sprawiedliwości. Zauważono wzrost zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, różnorakie przestępstwa w tym podpalenia, przypadki antysemityzmu. Lokalne organizacje pozarządowe odnotowały, że metody śledzenia przestępstw dotyczących nienawiści uległy poprawie, jednakże śledztwa policyjne dotyczące aktów antysemickich oraz ksenofobicznych nie doprowadziły do zatrzymania sprawców.

Wśród poruszanych problemów znalazły się: kwestia więźniów, warunki w więzieniach, traktowanie skazanych przez strażników. Nadal pomimo poczynionych wysiłków wszechobecna jest korupcja. Niejednoznaczne procedury uniemożliwiają odpowiednią klasyfikację przemocy w rodzinie oraz traktowanie tego zjawiska jak zbrodni.  

Wspomniano również o problemach takich jak: dyskryminacja kobiet na rynku pracy, nadużycia i wykorzystywanie seksualne dzieci, handel ludźmi, dyskryminacja i przemoc wobec mniejszości etnicznych, lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych, łamanie prawa pracowników do zrzeszania się, wstępowania do związków, do strajków, dyskryminacja związków zawodowych.

W raporcie napomknięto także o społecznej dyskryminacji Romów. Przywódcy romscy skarżyli się na dyskryminację w pracy, ograniczony dostęp do mieszkań, usług bankowych, systemu sprawiedliwości, mediów czy edukacji. Przywołano zdarzenia w Andrychowie, Wrocławiu oraz Łodzi. Organizacje romskie i Ministerstwo Edukacji poinformowało, że władze szczególnie w południowej części kraju nadal bez przyczyny wysyłają dzieci romskie do szkół dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Podczas gdy na poziomie krajowym około 80% Romów było bezrobotnych, poziom bezrobocia w niektórych regionach osiągnął prawie 100%.

Z raportu wynika, że rząd przeznaczył około 10 mln złotych na roczny program na rzecz Romów, który obejmował projekty edukacyjne oraz mające na celu poprawę zdrowia, warunków życia oraz zmniejszenia bezrobocia. Program skupiał się również na edukacji obywatelskiej oraz zapewnianiu dotacji dla studentów i licealistów.

Odnotowano również pojedyncze przypadki przemocy na tle rasowym, w tym słownej i fizycznej agresji skierowanej do osób pochodzenia afrykańskiego, azjatyckiego i arabskiego. Ukraińskie i białoruskie mniejszości wciąż doświadczają dyskryminacji.

Jak zauważono w raporcie, rząd egzekwuje prawa człowieka i podejmuje kroki, które mają na celu poprawienie warunków życia obywateli, jak również czyni kroki mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności urzędników, którzy dopuścili się nadużycia w służbach bezpieczeństwa jak i rządzie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-03-2014 o godz. 15:49:54 (526 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zapytanie ofertowe

News

Zapytanie ofertowe odnośnie dwumiesięcznika Romano Atmo

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-03-2014 o godz. 08:39:46 (502 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie warci poznania

News
Stowarzyszenie  „Jeden świat” z Poznania zaprasza do udziału w dwudniowych warsztatach pod nazwą „Romowie warci poznania”. Zajęcia odbędą się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2014 r. Nabór trwa do 24 marca. Udział mogą wziąć osoby interesujące się kulturą mniejszości romskiej i chcące poznać ją bliżej w kontekście nierówności społecznych, a także pracownicy PCPR-ów, straży miejskiej, organizacji porządkowych, kadra nauczycielska i studenci.

Uczestnicy warsztatów będą mieli szansę przygotować się do  pracy w środowisku różnokulturowym oraz przezwyciężyć barierę w kontaktach z inną kulturą. Warsztaty będą poruszały m.in. tematy takie jak: nierówności społeczne a stereotypizacja, kultura romska a polska czy kontakt między kulturą romską a polską. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia „Jeden świat”.

Źródło: jedenswiat.org.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-03-2014 o godz. 10:03:16 (545 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nomada nie pomoże Romom w sądzie

News
Jak podaje portal tvn24.pl 21 lutego Sąd Rejonowy we Wrocławiu odrzucił wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada o włączenie go do procesu Romów z koczowiska przy ulicy Kamieńskiego. Nomada chciała być stroną w procesie aby mieć możliwość zadawania pytań i składania wniosków do sądu. Proces rumuńskich Romów rozpoczął się w listopadzie 2013 roku, miasto chce eksmitować koczowników z zajmowanego terenu i proponuje im korzystanie z wrocławskich noclegowni. Szerzej zakrojona pomoc nie jest możliwa dopóki Romowie nie zalegalizują swojego pobytu w Polsce.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-03-2014 o godz. 14:59:11 (547 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport OBWE

News
Raport z realizacji planu działania na rzecz poprawy sytuacji Romów i Sinti na obszarze OBWE


Plan działania na rzecz poprawy sytuacji Romów i Sinti na obszarze OBWE, przyjęty w Maastricht w 2003 r. określa kluczowe obszary polityki, w szczególności w zwalczaniu rasizmu i dyskryminacji, zapewnienia równego dostępu i szans dla Romów i Sinti w edukacji, zatrudnienia, mieszkalnictwie i służbie zdrowia, zwiększaniu udziału społeczeństwa oraz współpracy Romów i Sinti w sytuacjach kryzysowych i post-kryzysowych. ODIHR, poprzez swój Punkt Kontaktowy ds. Romów i Sinti, jest uprawniony do pomocy państwom uczestniczącym w realizacji planu działania oraz do okresowego przeglądu sytuacji Romów i Sinti, a także do współpracy z partnerami OBWE w celu poprawy tej sytuacji. W związku z tym, w roku 2013 powstał raport do oceny dotychczasowych postępów w realizacji planu działania.

Raport ten analizuje poczynione postępy, a także wyzwania i trendy, które pojawiły się lub zintensyfikowały w ciągu ostatnich pięciu lat, a także w jaki sposób wpływają one na  wdrażanie przez państwa uczestniczące polityki Romów i Sinti.

Raport odzwierciedla aktualne wydarzenia i trendy w poszczególnych krajach oraz - w sprawie realizacji zobowiązań - dostarcza przykładów z państw uczestniczących. Jest to drugi z kolei tego typu raport. Podobnie jak w pierwszym raporcie, sprawozdanie czerpie odpowiedzi od  uczestniczących państw w formie  kwestionariusza ODIHR.

Jak wynika z raportu w ciągu ostatnich pięciu lat, znaczna ilość podmiotów zintensyfikowała  swoje działania, w zakresie  poszukiwania lepszych polityk i podejść do poprawy warunków, tak jak przewidziano w planie działania z 2003 roku. Plan działania OBWE politycznie wiąże wszystkie 57 państw uczestniczących, niezależnie od tego, czy są to państwa członkowskie UE czy kraje mające przystąpić do UE.

Raport podzielony został na osiem rozdziałów. Każdy z nich rozpoczyna się tematyczną analizą ciągłych wyzwań, nowopowstałych tendencji, a następnie prezentacją działań podejmowanych przez państwa uczestniczące i obszarów priorytetowych oraz potrzebnych zaleceń. Raport ocenia realizację każdego obszaru planu działania stosując kategorie pozytywnych zmian, widocznych postępów, przełomów, braku zmian i negatywnych tendencji.

Realizacja planu działania

Dla Romów, z Romami: wszechstronne strategie Romskie

Z raportu wynika, że państwa uczestniczące osiągnęły etap, na którym polityka romska została znormalizowana, zwiększenie finansowania UE w celu realizowania strategii i działań Romów, zwłaszcza w nowych  krajach członkowskich UE lub państw, które chcą przystąpić do UE. W ciągu ostatnich pięciu lat, znaczna liczba państw uczestniczących zintensyfikowała swoje działania.  Wprowadzono  nowe polityki i środki w celu poprawy sytuacji Romów i Sinti. Obecnie jest więcej polityk, instytucji i instrumentów finansowych dostępnych  do zwalczania szerokiego zakresu problemów wielu Romów i  populacji Sinti.

Zwalczanie rasizmu i dyskryminacji

Przestępstwa i incydenty wobec Romów i Sinti, Romowie i policja

Mimo pozytywnych zmian twórcy raportu nadal zauważają, że odnotowywana jest niepokojąca liczba przestępstw i aktów nienawiści wobec Romów. Wciąż ma miejsce mowa nienawiści, oraz doniesienia o złym traktowaniu Romów przez policję. Powodów takiej sytuacji jest wiele, m.in. rozszerzenie UE skłoniło wielu Romów i ich rodzin do poszukiwania lepszych warunków życia, co spowodowało negatywne nastawienie i reakcje w krajach docelowych. Skrajnie prawicowe partie w niektórych krajach traktują Romów jak kozły ofiarne, w trudnych sytuacjach wykorzystują nastroje anty-romskie, negatywne stereotypy utrzymują się również w niektórych mediach. W raporcie czytamy też, że społeczeństwo obywatelskie informuje o wielu przypadkach złego traktowania Romów przez policję w krajach uczestniczących (zwłaszcza podczas eksmisji, akcji policyjnych). Policja miała działać na rzecz poprawy sytuacji ludności romskiej. Czynnikiem utrudniającym działania w tej dziedzinie są napięcia zaistniałe miedzy Romami a policją, spowodowane częściowo przez brak wzajemnego zrozumienia, zaufania.

Rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych

Sytuacja mieszkaniowa i życiowa

Według raportu w tej dziedzinie zmiana jest bardzo pozytywna. Niektóre kraje, w tym Polska, osiągnęły  widoczny postęp w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej Romów. Jednakże w wielu krajach nadal brak jest dostępu do infrastruktury, dochodzi do dyskryminacji w systemach społeczno – mieszkaniowych, segregacji mieszkaniowej, istnieją warunki stwarzające zagrożenie dla zdrowia. W odniesieniu do eksmisji, prowadzi to do jeszcze gorszych warunków życia, utrwalając tę lukę oraz marginalizację społeczności romskich. Twórcy raportu stwierdzają, że w przyszłości główne kroki należy podjąć w odniesieniu do uregulowania statusu wielu osiedli romskich, które są obecnie nielegalne. Zauważono, że jest to często powtarzana dyrektywa, w której nastąpiły niewystarczające działania. Ustalenie mechanizmów długoterminowego wsparcia dotyczących  zmiany i warunków życia, jest warunkiem koniecznym.

Opieka zdrowotna

Z raportu wynika, że pomimo wzrostu liczby projektów i programów w zakresie opieki zdrowotnej, nie ma w tej kwestii wielkich zmian. Problemem pozostają przypadki dyskryminacji w dostępie do usług zdrowotnych oraz tragicznych warunków zdrowotnych, w szczególności imigrantów romskich. W kilku państwach po rozszerzeniu romskich programów zdrowotnych odnotowany został postęp. Większość mediatorów zdrowia to kobiety, które stały się ważnym zasobem społeczności działającym  w celu  ułatwienia dostępu do usług opieki zdrowotnej wśród Romów.

Jak czytamy w raporcie, analfabetyzm, niski poziom edukacji, marginalizacja, ubóstwo i wykluczenie społeczne w dalszym ciągu powodują pogorszenie rezultatów zdrowotnych Romów. Dyskryminacja i brak osobistej identyfikacji, w tym aktów urodzenia, szczególnie utrudniają im dostęp do usług zdrowotnych. Równy, sprawiedliwy i powszechny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej - niezależnie od możliwości finansowych - powinien być priorytetem w celu zmniejszenia niesprawiedliwości w zakresie świadczeń zdrowotnych wśród społeczności wykluczanych. Romowie w niektórych przypadkach nadal cierpią na choroby (najczęściej gruźlicę) związane ze złymi sanitarnymi warunkami życia.

Edukacja, począwszy od wczesnego dzieciństwa, ma kluczowe znaczenie dla rozwiązywania i pokonywania niektórych negatywnych praktyk, takich jak wczesne małżeństwa, ciąża. Wysiłki podejmowane przez romskie kobiety w celu sprzeciwienia się tym praktykom powinny być wspierane przez rząd.  W raporcie podkreślono konieczność zrozumienia potrzeby ciągłości działań opieki zdrowotnej, w celu osiągnięcia trwałych rezultatów. Niedobory budżetowe w tym obszarze mogą być kompensowane przez zwiększenie wykorzystania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich UE i innych środków wsparcia w tych krajach, których celem jest przystąpienie do UE.

Bezrobocie i kwestie gospodarcze

OBWE zauważa, że inicjatywy i działania podejmowane przez państwa uczestniczące w celu zwiększenia szans na zatrudnienie i zapewnienie miejsc pracy oraz możliwości zarobkowania dla Romów stanowią pozytywną zmianę w tym okresie sprawozdawczym. Pozytywne zmiany są zauważalne również w kwestii zatrudnienia. Programy zatrudniania Romów podejmowane przez państwa uczestniczące, głównie poprzez dofinansowywanie mediatora zdrowotnego, szkolnego oraz asystentów, ekspertów romskich zatrudnionych w urzędach, znacząco przyczyniły się do pozytywnych zmian.

Brak umiejętności i  doświadczenia u wielu Romów potęguje praktyki dyskryminacyjne. W tym kontekście, inicjatywy i działania podejmowane przez państwa uczestniczące, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie i zapewnienie miejsc pracy i możliwości zarobkowania Romów należy uznać jako pozytywne zmiany. Jednocześnie jednak zauważono, że inicjatywy, w tym programy robót publicznych, nie były w stanie ograniczyć, w znaczący sposób, poziomu bezrobocia wśród tej populacji Romów.

Poprawa dostępu do edukacji

Z raportu wynika, że z punktu widzenia polityki, edukacja  Romów, w porównaniu do innych obszarów tematycznych, otrzymała wiele uwagi od organizacji międzynarodowych i rządów krajowych. Wszystko to wskazuje na widoczne postępy w edukacji, również w Polsce, jako priorytetu w polityce na rzecz poprawy sytuacji Romów i Sinti. Jak wspomniano w raporcie, w Polsce istnieją trzy różne programy stypendialne mające na celu wspieranie dzieci romskich. Stypendium dla szczególnie utalentowanych Romów, stypendium dla studentów romskich oraz stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych. W trakcie przeglądu omawianego okresu rząd nadal prowadził praktykę integracji Romów i Sinti na początku edukacji. Programy stypendialne na różnych poziomach edukacji stały się również bardziej powszechne, wraz z pozytywnymi  działaniami, takimi jak kontyngenty na uniwersytetach dla uczniów romskich.

Podkreślono, że główne wyzwania nie zostały jeszcze pokonane, nie nastąpiła żadna zmiana w dostępie do lepszej jakości edukacji dla dzieci Romów i Sinti. Nadal zauważalna jest segregacja w szkołach. Dzieci w takich szkołach otrzymują wykształcenie o najniższej jakości, co zniechęca je do kontynuowania nauki. Wysnuto wniosek, że postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powinny być wykorzystywane do prowadzenia reform państwa w tej dziedzinie. Prowadzono wiele programów mających na celu zapobieganie porzucaniu szkoły przez dzieci romskie, podniesie frekwencji, jak również oferowanie możliwości zatrudnienia. W większości państw uczestniczących, wzrost liczby dzieci romskich uczęszczających do szkoły podstawowej był zauważalny po stworzeniu programów mediacyjnych, chociaż wzrost osiągnięć w nauce został uznany za niewielki. W raporcie podkreślono, że postępy edukacyjne dzieci romskich i osiągnięcia powinny być w centrum uwagi zarówno dla rodziców romskich jak i nauczycieli.

Zwiększanie udziału w życiu publicznym i politycznym

Autorzy raportu zauważają, że podczas gdy poziom uczestnictwa Romów w życiu publicznym i politycznym jest podobny do poprzedniego okresu oceny, pozytywne zmiany można zaobserwować w państwach uczestniczących, w których zostały wprowadzone zmiany lub nowe przepisy. Nową zmianą na lepsze jest tworzenie w niektórych krajach rad mniejszości romskiej jako ciał doradczych, reprezentujących interesy Romów. UE zwróciła się o utworzenie punktu kontaktowego w każdym państwie członkowskim dla realizacji strategii na rzecz Romów, w rezultacie, władze nominowały nie tylko takich przedstawicieli, ale również ustalone zostały mechanizmy konsultacji lub grup roboczych, gdzie wcześniej nie istniały żadne. W niektórych państwach uczestniczących, w których mechanizmy istniały, zostały wzmocnione.

Z dokumentu wynika, że niewielki udział Romów w życiu politycznym jest nadal spowodowany niskim wykształceniem. W tym celu muszą zostać podjęte przez państwa uczestniczące konkretne działania mające na celu ochronę i wzmocnienie prawa kobiet i mężczyzn do udziału jako wyborcy i kandydaci w wyborach lokalnych i krajowych,  zapewnienie specjalistycznego szkolenia Romów w pracy w administracji publicznej oraz w radach mniejszości.

Kryzysowe i pokryzysowe sytuacje

Raport OBWE ukazuje, że rozwój wydarzeń w odniesieniu do Romów i społeczności aszkalijskich i egipskich po zakończeniu konfliktu w regionie Bałkanów Zachodnich wskazują oznaki postępu. Rządy tego regionu przyjęły strategie Romów, plany działania i programy instytucjonalne w zakresie ochrony zdrowia i edukacji. Misje OBWE były zaangażowane w prace nad tymi strategiami i monitorowały ich realizację. Skażone ołowiem obozy dla uchodźców wewnętrznych (IDP) zostały zamknięte, a programy na rzecz poprawy warunków życia w obozach dla uchodźców są dostępne. W całym regionie Bałkanów Zachodnich długoterminowe rozwiązania dla przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców są nadal potrzebne zwłaszcza dla tych, którzy żyją w nieformalnych osiedlach w celu zapewnienia odpowiednich rozwiązań mieszkaniowych. Po ponad dziesięciu latach wypierania, powrót do miejsca pochodzenia nie jest już opcją dla wielu przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców. W związku z tym państwa uczestniczące muszą zwrócić większą uwagę  na zniesienie przeszkód w dokonywaniu zwrotu mienia oraz do zdobywania dokumentów stanu cywilnego, które mają negatywny wpływ na proces powrotu. OBWE podkreśla, że deklaracja z Zagrzebia, na którą zgodzili się  uczestnicy z regionu Bałkanów w 2011 roku musi być przestrzegana przez mocne działania i ściślejszą współpracę w celu rozwiązania  przypadków nieudokumentowanych Romów, Aszkali i Egipcjan oraz w celu zmniejszenia ryzyka bezpaństwowości.

Raport OBWE to dogłębna analiza sytuacji Romów i Sinti na obszarze OBWE, stanowiąca przejrzysty obraz okresu  z lat 2003-2013.  OBWE przejrzyście wylicza dokonane w tym okresie postępy i nakreśla obszary, które powinny zostać dopracowane w przyszłości.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-03-2014 o godz. 10:11:37 (708 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warsztaty tradycyjnych pieśni

News
Fundacja Korzenie zaprasza na warsztaty tradycyjnych pieśni Bergitka Roma (Cyganów Karpackich).

Prowadzenie: Teresa Mirga

15-16 marca Warszawa (Bemowskie Centrum Kultury)
Sobota zajęcia w godz. 13:00-16:00, w niedziele w godz. 11:00-14:00

22-23 marca Kraków (Siedziba Fundacji Św. Włodzimierza)
Sobota i niedziela  zajęcia w godz. 11:00 - 14:00

Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje i rezerwacje: fundacjakorzenie@wp.pl. Tel. 0-662565217

Źródło: Korzenie - Ośrodek Promocji Kultury i Sztuki Tradycyjnej, Kraków www.fundacjakorzenie.eu

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-03-2014 o godz. 12:54:12 (574 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Program dla studentów

News
Central European University w Budapeszcie przyjmuje wnioski do programu edukacyjnego (RGPP) dla absolwentów romskich na rok akademicki 2014-2015.

Program rozpocznie się we wrześniu 2014 roku i potrwa do połowy czerwca 2015. Jest to intensywny  dziewięciomiesięczny program  dla studentów, którzy będą mogli starać się o miejsca  na anglojęzycznych studiach na CEU oraz na innych uczelniach.

RGPP program jest finansowany przez fundację VELUX, Biuro Inicjatyw na rzecz Romów, OSF oraz Fundusz Edukacji Romów.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 kwietnia 2014

Potrzebne kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe, najlepiej w dziedzinie nauk społecznych  lub humanistycznych,  studia ukończone  do lipca 2014 roku;
- zainteresowanie ukończeniem nauki na poziomie  uniwersyteckich studiów podyplomowych;
- średnio zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego;
- chęć do nauki w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku;
- ambicje, by stać się orędownikiem zmian oraz wzorem do naśladowania w swojej społeczności oraz poza nią.

Składanie wniosków:
- wypełniony formularz w języku angielskim;
- CV (w języku angielskim),z wyszczególnionym  wykształceniem  oraz doświadczeniem  zawodowym(wymienić), zaangażowanie w kwestie związane Romami(wymienić);
- list intencyjny w języku angielskim;
- zeskanowane kopie, kserokopie dyplomu, zaświadczenie o ukończeniu studiów lub zaświadczenie z informacją, że studia zostaną ukończone do lipca 2014 roku, z tłumaczeniem na język angielski(jeśli jest to możliwe);
- list polecający  od profesora uniwersyteckiego  lub  swojego pracodawcy  najlepiej w języku angielskim, jednak jeśli nie jest to możliwe akceptowane będą listy napisane w języku ojczystym;
- ponadto, zalecane jest posiadanie  drugiego listu polecającego  z  uznanej organizacji romskiej.

Formularze do pobrania oraz pozostałe informacje dostępne są pod adresem: http://rap.ceu.hu/node/39602

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-02-2014 o godz. 11:48:10 (618 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Apel polskich Romów w sprawie wydarzeń na Ukrainie

News
Od prawie trzech miesięcy na Ukrainie trwa ostry konflikt polityczno - społeczny, który został spowodowany niepodpisaniem przez władze tego kraju z prezydentem Wiktorem Janukowyczem na czele dawno zapowiadanej umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Przez ostatnie tygodnie kilkakrotnie dochodziło na tym tle do gwałtownych starć zwolenników integracji Ukrainy z Europą. Jednocześnie towarzyszyły im rozmowy prowadzone wielokrotnie w celu porozumienia pomiędzy obiema stronami: partii rządzącej oraz ugrupowań opozycyjnych. Niestety, wydarzenia ostatnich kilku dni w ukraińskiej stolicy – Kijowie, a także kilku innych miastach Ukrainy całkowicie wymknęły się spod kontroli.

Stolica tego olbrzymiego i zamieszkałego przez wiele narodowości i wyznawców różnych religii kraju w Europie Środkowo-Wschodniej stała się areną tak brutalnych zamieszek, że ciężko je sobie wyobrazić ludziom w zjednoczonej Europie XXI wieku. W Kijowie zginęło już co najmniej kilkadziesiąt osób, a setki, jeśli nie tysiące zostało rannych. Jest to dla nas, mieszkańców Wspólnoty Europejskiej wręcz niewyobrażalne i karygodne, że demokratycznie wybrane władze europejskiego kraju zezwalają siłom bezpieczeństwa na używanie broni palnej przeciwko swym protestującym współobywatelom.

My Romowie, w Polsce, na Ukrainie i w innych krajach bardzo cenimy pokój i demokratyczne rządy państwa prawa. W zamierzchłej historii nasi przodkowie wielokrotnie doświadczali różnego rodzaju represji, prześladowań - z pozbawianiem życia włącznie - ze strony przywódców, stojących na czele dyktatorskich rządów. Nie możemy pojąć jak w XXI wieku przywódcy cywilizowanego zdawałoby się kraju, nie szanują życia ludzkiego swoich obywateli i łamią jedno z podstawowych praw, jakim jest wolność do zgromadzeń, strajków, do wyrażania swojej opinii, poglądów.

W ten sposób dają dowód na to, że nie rozumieją demokratycznych reguł sprawowania władzy, mimo, iż właśnie na ich podstawie zdobyli swą władzę. Zapominają o tym, że zostali niegdyś wybrani przez swoich rodaków, aby nie walczyć ze swoim narodem, ale mu służyć i razem, bez gniewu i stronniczości, troszczyć się roztropnie o dobro wspólne i o pomyślność wszystkich obywateli zamieszkujących Ukrainę bez względu na legitymację partyjną, kolor skóry, język czy wyznanie.

My Romowie, jesteśmy bardzo wyczuleni na prześladowania każdego narodu czy społeczeństwa. Tym samym apelujemy do władz Ukrainy, by na jej terenie skutecznie zapewniła wszystkim swym obywatelom poszanowanie praw człowieka i zasad demokracji oraz by już nie występowała przeciwko własnemu społeczeństwu i nie tylko słyszała, ale słuchała jego głosu. Ten głos wyraża obecnie tylko jedno żądanie: „dość już przelanej krwi, pora słuchać głosu społeczeństwa, od którego pochodzi każda władza państwowa”.

My, Romowie w Polsce jesteśmy cały czas myślami z naszymi romskimi braćmi i siostrami na Ukrainie, a także z całym narodem ukraińskim. W sposób szczególny solidaryzujemy się ze wszystkimi Ukraińcami mieszkającymi w Polsce i w innych krajach, którzy z wielkim niepokojem śledzą niewyobrażalną w dobie XXI wieku tragedię swoich rodaków oraz całej swojej Ojczyzny.

Na koniec chcemy gorąco zaapelować do wszystkich Romów na całym świecie, by solidaryzując się z tymi, którzy są prześladowani, którym dzieje się krzywda, sprzeciwiali się wszelkim aktom łamania podstawowych praw człowieka i stali na straży prawa oraz reguł państwa demokratycznego w każdym kraju, by były one powszechnie uznawane, przestrzegane i sprawiedliwie egzekwowane wobec każdego człowieka i każdej grupy społecznej przez władze różnego szczebla ustanowione w wyniku wolnych, demokratycznych wyborów.


Z poważaniem,

Roman Chojnacki

Prezes Związku Romów Polskich
z siedzibą w Szczecinku

Członek Komisji Wspólnej Rządu
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Członek International Romani Union

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-02-2014 o godz. 15:07:56 (605 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.13 sekund