Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Romano Atmo 43

News
Ukazał się pierwszy tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 43 numer naszego dwumiesięcznika, rozpoczynający już ósmy rok naszej działalności wydawniczej. W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. W numerze piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie wysyłania dzieci romskich do szkół specjalnych, o badaniu CBOS-u o nastawieniu Polaków do wybranych narodów i grup etnicznych czy o antyromskich wypowiedziach w węgierskich mediach. Wspominamy również o kontynuacji Raportu na temat sytuacji mniejszości romskiej w Polsce oraz o stypendiach dodatkowych dla studentów romskich przyznanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Tematem numeru jest wystawa, która miała miejsce w Zamku Królewskim w Warszawie od 9 stycznia do 8 marca, pod nazwą Praca przymusowa – Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna. Wystawę przygotowała Fundacja Miejsce Pamięci Buchenwald i Mittelbau – Dora, a sfinansowała Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość. Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest relacja z  Międzynarodowej konferencji naukowej w Tarnowie o Przywracaniu europejskiego wymiaru językowi i kulturze romskiej. Ponadto polecamy również artykuł autorstwa Adama Bartosza W miniaturowym taborze cygańskim.

W dalszej części numeru m.in. prezentujemy m.in. artykuł Koniec świata odwołany, czyli moc przesądów i zabobonów, mówiący o panice ogólnoświatowej związanej z datą końca kalendarza Majów. Przedstawiamy również Polanę Romów w Biedrzychowicach w artykule autorstwa Mieczysława Wojeckiego. Piszemy również o odznaczeniu Srebrnym Krzyżem Zasługi, którym został uhonorowany Józef Lakatosz.

Prezentujemy także wywiad z Agnieszką Kowarską – doktorem etnologii, autorką książek o Romach. Ponadto piszemy o uroczystości poświęconej Pamięci o Holokauście, która miała miejsce w siedzibie głównej Organizacji narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Oprócz tego piszemy o Romach i Sinti w Getcie Łódzkim oraz w Obozie Zagłady w Chełmnie nad Nerem.  Publikujemy także artykuł Andrzeja Łuczaka Romowie a wykluczenie społeczne.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach: Nowości wydawnicze, Romowie na świecie oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz  Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 12-03-2013 o godz. 08:39:07 (796 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 12. Letnia Szkoła Wyszehradzka

News
Zaproszenie do składania aplikacji
1-31 marca 2013


Stowarzyszenie Willa Decjusza ogłasza nabór do 12. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, która w tym roku odbywać się będzie od 30 czerwca do 13 lipca. Składanie aplikacji rozpoczyna się 1 marca. Każdy kandydat powinien zarejestrować się na stronie www.visegradsummerschool.org i wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy. Termin składania wniosków upływa 31 marca. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyborze do 30 kwietnia.

Letnia Szkoła Wyszehradzka to cykl dwutygodniowy szkoleń dla młodych czeskich, węgierskich, polskich i słowackich studentów, jak również ich rówieśników z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wyzwań regionalnych i globalnych, likwidacja wzajemnych stereotypów, budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów.  W dotychczasowych edycjach Szkoły wzięło udział ponad 500 osób, pochodzących z: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Francji, Kirgistanu, Kosowa, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowenii i Ukrainy.

Program 12. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej obejmuje wykłady, dyskusje na temat bieżących wydarzeń politycznych, kulturalnych i społecznych w perspektywie regionalnej, globalnej i europejskiej. Oprócz ekspertów i intelektualistów, gościmy ambasadorów, ministrów, przedstawicieli Unii Europejskiej, naukowców, polityków, biznesmenów, dziennikarzy, artystów, przedstawicieli władz krajowych i lokalnych, jak również organizacje pozarządowe. Uczestnicy Szkoły zaangażowani zostaną w opracowanie projektów z zakresu współpracy międzynarodowej oraz wezmą aktywny udział w życiu kulturalnym Krakowa, a podczas wyjazdowej sesji poznają dziedzictwo kulturowe Małopolski. Część debat, wykładów i spotkań będzie otwarta dla publiczności.

Letnia Szkoła Wyszehradzka jest organizowana corocznie od 2002 roku przez Stowarzyszenie Willa Decjusza.  Podjęcie merytorycznych dyskusji w gronie wybitnych ekspertów i intelektualistów umożliwia studentom bardziej obiektywną ocenę zjawisk oraz daje szansę poznania stanowisk i motywacji partnerów. Projekt ten wyróżniony został Międzynarodową Nagrodą Wyszehradzką ustanowioną przez ministrów kultury Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Więcej informacji na: www.visegradsummerschool.org

Anna Kowalska
koordynatorka projektu
ania@villa.org.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-03-2013 o godz. 08:47:09 (728 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romane Dyvesa pod znakiem zapytania

News
Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy nie otrzymało dotacji miejskiej na ten rok na organizację festiwalu „Romane Dyvesa”. Jak tłumaczy w swoim oświadczeniu Ewa Pawlak, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski, złożona w konkursie oferta zawierała błędy formalne, co zgodnie z przepisami prawa wykluczyło ją z dalszego postępowania konkursowego. Miasto zaproponowało, by współorganizatorem Festiwalu było Miejskie Centrum Kultury – administrator Amfiteatru – głównego miejsca wydarzeń festiwalowych. Dzięki porozumieniu pomiędzy MCK a romskim stowarzyszeniem środki na organizację festiwalu mogłyby zostać zaplanowane odpowiednio wcześniej bez konieczności brania udziału w konkursie ofert, który nie gwarantuje otrzymania dotacji. Propozycja współorganizacji Festiwalu wraz z MCK jest wciąż aktualna.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-03-2013 o godz. 13:10:03 (894 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Flaga romska w Poznaniu

News
Jak informuje portal epoznan.pl na wieży poznańskiego Centrum Kultury Zamek zawisła flaga romska. - To jedno z wydarzeń w ramach programu „Nie jesteś mi obojętny”. To instalacja Marka Millera, romskiego aktywisty i prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Romów. W ramach pierwszej odsłony programu 1 lutego można było obejrzeć spektakl „Open for everything” Constanzy Macras, który jest bardzo związany z tematyką romską, a dokładniej mówi o tym jak społeczności romskie funkcjonują w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ideą innowacyjnego programu jest sprowadzenie tematu społeczności romskiej na grunt lokalny i jest swego rodzaju odpowiedzią na sytuację sprzed roku, kiedy to Romowie w Poznaniu nie byli wpuszczani do kilku restauracji i pubów ze względu na swoje pochodzenie. Akcja ma za zadanie zniwelować stereotypy i sprawić, że Polacy docenią odmienność romskiej społeczności.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-02-2013 o godz. 14:44:31 (955 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Antyromskie wypowiedzi na Węgrzech

News
Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) dołączyło do koalicji węgierskich organizacji pozarządowych apelujących do krajowych firm i węgierskich oddziałów wielonarodowych spółek o zajęcie stanowiska przeciwko rasistowskim komentarzom w tym kraju. Organizacje pozarządowe proszą m.in. Vodafone, T – Com, FedEx, Ikea oraz Procter and Gamble by raz jeszcze rozważyły umieszczanie swych ogłoszeń w węgierskiej prasie, która publikowała artykuły mówiące o osobach narodowości romskiej w niemożliwym do zaakceptowania języku pełnym rasizmu i uprzedzeń.

5 stycznia 2013 r. węgierski dziennik Magyar Hirlap opublikował felieton autorstwa Zsolta Bayera, dziennikarza i współzałożyciela rządzącej partii Fideszu. Artykuł ten zawierał przekaz na temat Romów mówiący, iż „znaczny procent Romów jest niezdolnych do współżycia i niezdolnych do życia wśród ludzi”. Autor nazwał Romów ponadto zwierzętami i stwierdził, że zachowują się jak zwierzęta. Dodał, że gdy napotykają oni na opór, to zabijają. Jego zdaniem Romowie chcą wszystko co widzą. Jeśli zaś nie dostają tego, to biorą to i zabijają. Współzałożyciel Fideszu napisał ponadto, że „z ich zwierzęcej czaszki dochodzą jedynie nie wprost wyrażone dźwięki i jedyna rzecz jaką rozumieją to brutalna siła”. Autor felietonu podsumował, iż „te zwierzęta nie powinny pod żadnym pozorem istnieć”. Ta sprawa musi być jego zdaniem rozwiązana natychmiast we wszelki możliwy sposób.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-02-2013 o godz. 10:16:59 (786 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dane dotyczące studentów romskich

NewsDane statystyczne sporządzone przez ZRP dot. Studiów Wyższych 2004-2013

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-02-2013 o godz. 15:28:29 (836 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 NIE dla Romów w szkołach specjalnych

News
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 29 stycznia uznał, że bezpodstawne kwalifikowanie dzieci pochodzenia romskiego do szkół specjalnych narusza ich prawo do nauki i jest dyskryminujące. Trybunał zajął się sprawą poprzez wniosek wniesiony przez dwóch obywateli Węgier pochodzenia romskiego, którzy na podstawie testów psychologicznych zostali w dzieciństwie skierowani do szkół specjalnych, przeznaczonych dla dzieci z ograniczeniami intelektualnymi. Jak po latach wykazały te same testy przeprowadzone przez niezależnych ekspertów – skarżący nie byli w żadnym stopniu upośledzeni i powinni uczęszczać do normalnych szkół. Problem ten został zbadany w szerszym kontekście.

Praktyka wysyłania dzieci romskich do szkół specjalnych ze względu na trudności adaptacyjne obecna jest nie tylko na Węgrzech, ale i w innych państwach europejskich. Trybunał uznał argument, iż dzieci romskie mają szczególne potrzeby edukacyjne – ale realizacja tych potrzeb nie może odbywać się przez masowe wysyłanie ich do szkół specjalnych. Polityka edukacyjna, która leżała u podstaw omawianej skargi, pogłębia jedynie segregację dzieci i sprawia, że coraz trudniej będzie im się wyrwać z systemu gorszej edukacji. Nieprawidłowe wykształcenie Romów i spychanie ich na margines społeczny prowadzi do jeszcze większego wyobcowania tej grupy i jest sprzeczne z obowiązkiem wyrównywania szans i prowadzenia polityki integrującej społeczeństwo – wynika z wyroku Trybunału.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tego rodzaju sprawie, związanej z wysyłaniem dzieci romskich do szkół specjalnych dla dzieci z upośledzeniami umysłowymi.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-02-2013 o godz. 09:07:57 (851 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie i Rumuni najmniej lubiani

News
Od 3 do 9 stycznia tego roku CBOS przeprowadziło na grupie 1227 dorosłych mieszkańców Polski badania pod nazwą „aktualne problemy i wydarzenia” dotyczące ich nastawienia do 36 wybranych narodów i grup etnicznych. Badani swoje sympatie i antypatie wyrażali poprzez przyznanie punktów w siedmiostopniowej skali. Trzeci raz na czele najbardziej lubianych narodów znaleźli się Czesi, których lubi aż 51% respondentów, na kolejnych wysokich miejscach uplasowali się Słowacy, Anglicy, Włosi i Hiszpanie. Najwyższą przewagę negatywnych głosów zyskali Romowie - 52 % negatywnych głosów i Rumuni - 41% negatywnych nastawień. W roku 1994 aż 75% respondentów wyrażało negatywny stosunek do mniejszości romskiej, a tylko 6% deklarowało nastawienie pozytywne. "Bardziej umiarkowany jest stosunek do narodów, które niegdyś (w pierwszych latach przemian ustrojowych) budziły największą sympatię, zarazem - co znacznie istotniejsze - zmalała niechęć do najmniej lubianych narodów" - ocenia CBOS. Porównując wyniki badań z ubiegłorocznymi, zauważyć można pogorszenie stosunku do niemal wszystkich narodów uwzględnionych w badaniu. Wyjątek stanowią Ukraińcy i Turcy, w przypadku których średnie są niemal takie same jak dawniej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-02-2013 o godz. 08:47:30 (846 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport dotyczący sytuacji Romów w Polsce 2013

News
Wiosną tego roku Związek Romów Polskich ponownie przygotuje raport opisujący aktualną sytuację społeczności romskiej w Polsce. Drugi już raport autorstwa stowarzyszenia mającego swą siedzibę w Szczecinku będzie opisywał położenie ludności romskiej w RP w sposób szczególny uwzględniając działania władz państwowych różnego szczebla w dziedzinach edukacji, aktywizacji zawodowej, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa. Analiza ta poruszać będzie ponadto trudne kwestie, jak zjawiska dyskryminacji, rasizmu czy ksenofobii. Inne niezwykle ważne zagadnienia to dotychczasowe oraz przyszłe programy pomocowe administracji publicznej na rzecz Romów, ze szczególnym uwzględnieniem założeń zaplanowanego na lata 2014 – 2020 Programu Integracji Społecznej Romów w Polsce. Planowany raport dokona oceny ich skuteczności oraz udziału podmiotów romskich w realizacji tychże zadań, co nie zawsze ma miejsce. W raporcie Związku Romów Polskich 2013 zawarte zostaną ponadto uwagi dotyczące dotychczasowej realizacji Programu na rzecz Społeczności Romskiej, a także wykorzystywania środków w ramach Zwiększonej Subwencji Oświatowej i Poddziałania 1.3.1. POKL Projekty na rzecz społeczności romskiej oraz jego przyszłości w latach 2014 – 2020.

Podobnie jak w roku poprzednim ZRP w swym opracowaniu opierać się będzie na danych własnych dostarczanych przez działających w różnych regionach kraju Asystentów Zawodowo – Socjalnych, a także współpracujące ze Związkiem inne romskie organizacje pozarządowe, jak również Asystenci Edukacji Romskiej i Romowie z wielu miejsc w Polsce. Kluczowe dla oceny obecnej sytuacji społeczności romskiej będą ponadto zestawienia danych dotyczące środków przyznawanych na zadania na rzecz społeczności romskiej dla romskich i nieromskich podmiotów.

Tegoroczna wersja raportu również trafi do najważniejszych krajowych i międzynarodowych instytucji, organizacji i osób odpowiedzialnych za działania na rzecz Romów i innych mniejszości narodowych i etnicznych, a także za zwalczanie i przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji oraz ubóstwa i nierówności społecznych. Raport za rok 2013 będzie także dostępny w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-02-2013 o godz. 14:06:08 (963 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dodatkowe z rąk Sekretarza Stanu

News
Dnia 8 stycznia Sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński spotkał się z Andrzejem Łuczakiem, jednym z dwóch wyróżnionych przez Komisję stypendialną decydującą o przyznaniu stypendium Ministra Administracji i Cyfryzacji dla studentów uczelni wyższych pochodzenia romskiego. W roku akademickim 2012/2013 stypendium to zostało przyznane 59 osobom. Stypendium dodatkowym zostały wyróżnione dwie osoby. Andrzej Łuczak – słuchacz III roku  studiów doktoranckich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego – w uznaniu wysiłku kontynuowania edukacji i tworzenia nowych wzorów edukacji wśród społeczności romskiej oraz Krzysztof Gil - student piątego roku Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych – w uznaniu dotychczasowego dorobku artystycznego.  System stypendialny działa od 2005 roku. Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz tworzenia inteligencji romskiej. W ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013 funkcjonują 3 systemy stypendialne: dla studentów pochodzenia romskiego, dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-01-2013 o godz. 09:11:48 (996 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund