Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Kontrowersyjne bilety

News
Jak podaje portal sfora.pl Zarząd Transportu Miejskiego dając wyraz poparcia akcji „Lublin dla wszystkich”, której celem miało być zwrócenie uwagi na istniejące w społeczeństwie animozje na tle religijnym, seksualnym i rasowym, opracował i wprowadził do obiegu w Lublinie kontrowersyjne bilety komunikacji miejskiej. Widniały na nich obrazki o antyrasistowskim przesłaniu. Znalazły się tam krótkie komiksy między innymi o Żydach, Romach, afroamerykanach i zagorzałych kibicach lubelskiego klubu piłkarskiego Motor. Jak napisała w swoim oświadczeniu Justyna Góźdź z ZTM-u „Krótkie paski komiksowe, które znalazły się na biletach, miały sygnalizować, że dialog możliwy jest na wielu płaszczyznach.”

Wydrukowano 2,5 mln takich biletów, niestety pomysł nie spodobał się lublińczaninom, wielu mieszkańców miasta poczuło się urażonych obrazkami i bilety zostały wycofane ze sprzedaży.

26 listopada sympatycy drugoligowego klubu Motor protestowali na ulicach Lublina przeciwko projektowi biletów, na których widniał wizerunek kibiców bratających się z Żydem i afroamerykaninem. Kibice odczytali list otwarty skierowany do prezydenta Lublina, Krzysztofa Żurka, w którym zarzucali, że akcja z obrazkowymi biletami wyglądała na wymierzoną wprost w środowisko kibicowskie i mniejszości narodowe zamieszkujące miasto.

Organizatorzy akcji, czyli Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” działająca przy Centrum Kultury w Lublinie tłumaczą, że celem inicjatywy było ukazanie lubelskich kibiców jako otwartych i tolerancyjnych.

Koszt wydrukowania wycofanych biletów wyniósł 16 tys. złotych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-11-2012 o godz. 10:44:29 (784 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wrocław o wrażliwości międzykulturowej

News
W dniu 23 listopada w Domu spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu odbyły się warsztaty dotyczące szeroko pojętej wrażliwości międzykulturowej, które za zadanie miały przedstawienie i przybliżenie uczestnikom warsztatów historii i kultury społeczności romskiej zamieszkującej tereny państwa polskiego. Najistotniejszym celem warsztatów było przygotowanie osób w nich uczestniczących do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo, uwzględniając specyfikę kultury romskiej. Chętni mogli pogłębić wiedzę z zakresu stereotypizacji, uprzedzeń i mechanizmu dyskryminacji oraz zdobyć umiejętność pokonywania barier kulturowych, poprzez poznanie elementów kultury romskiej, które są istotne w budowaniu relacji z tą mniejszością narodową.

Warsztaty to część projektu „Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw! – Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska" realizowanego przez wrocławski Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce. Zadaniem projektu jest wzrost poziomu integracji społecznej Romów na Dolnym Śląsku. Kolejne tury warsztatów odbędą się 3-4 grudnia oraz 10-11 grudnia we Wrocławiu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-11-2012 o godz. 15:20:01 (835 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja podsumowująca

News
Osiągnięcia, z których jesteśmy dumni

Po prawie dwóch latach realizacji projekt „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II” dobiega końca. Asystenci Zawodowo – Socjalni z dniem 30 listopada br. kończą swoją dotychczasową działalność. Czy będzie kontynuacja projektu? Tego nie wiemy. Jak do tej pory wniosek na realizację trzeciej edycji projektu został rozpatrzony negatywnie. Mamy jednak nadzieję, że otrzymamy szansę na dalszą realizację zadania w kolejnych latach. Okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć była listopadowa konferencja, która odbyła się w Warszawie.

W dniu 15 listopada br. w hotelu Arkadia Royal w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca prawie dwuletnią realizację projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II”. Konferencja zgromadziła wielu gości, łącznie ponad 100 osób. Wśród zaproszonych byli m. in. Kinga Krzyszczuk – Micek i Kamil Żak - przedstawiciele WWPE, poseł Wiesław Suchowiejko, Andrzej Mirga - główny doradca ds. Romów i Sinti przy OBWE, Wiesława Kostrzewa Zorbas - reprezentująca Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Elizabeth Shackelford z Ambasady USA w Polsce, reprezentanci Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Kinga Nowakowska – College Consulting, Krzysztof Łaszkiewicz z Komendy Głównej Policji, reprezentanci ośrodków pomocy społecznej, urzędów wojewódzkich, urzędów miast, PCK, przedstawiciele i liderzy organizacji romskich oraz nasi Asystenci Zawodowo – Socjalni i ich beneficjenci.

Konferencja rozpoczęła się od przemówienia Prezesa Związku Romów Polskich Romana Chojnackiego, który przywitał licznie przybyłych gości. Po kilku słowach wstępu zebrani mogli wysłuchać pieśni romskich, zaśpiewanych przez siostry Magdalenę i Justynę Matkowskie.

Muzyczny repertuar był wstępem do licznych przemówień. Jako pierwszy głos zabrał poseł Wiesław Suchowiejko, a zaraz po nim Elizabeth Shackelford, która w swoim przemówieniu podkreślała potrzebę kontynuowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz społeczności romskiej.

Następnie głos zabrała Kinga Krzyszczuk – Micek z WWPE, która gościła także podczas konferencji kończącej pierwszą edycję projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy”. WWPE jest z nami od samego początku realizacji projektu i czuwa nad jego zarządzaniem i właściwym rozliczaniem. Jak powiedziała Kinga Krzyszczuk – Micek, jej obecność potwierdziła, że udało się zrealizować kolejny projekt, co stanowi sukces zarówno organizatorów projektu, jak i WWPE.

Andrzej Mirga, który jako kolejny gość zabrał głos podczas konferencji, podkreślał istotę i znaczenie edukacji Romów, jako klucza do wyjścia z fatalnej sytuacji społeczeństwa romskiego na rynku pracy. Zdaniem głównego doradcy ds. Romów i Sinti przy OBWE, nacisk na edukację Romów powinien być kładziony już od najmłodszych lat, począwszy od wieku przedszkolnego.

Kinga Nowakowska z College Consulting, która szkoliła naszych AZS, zwróciła uwagę na bardzo ważny problem, a mianowicie na organizację nastawionych na zysk szkoleń dla społeczności romskiej. Zdaniem trenerki duża liczba szkoleń organizowanych dla romskich beneficjentów, w rzeczywistości nie niesie za sobą zaplanowanych wskaźników, a jedynie chęć osiągnięcia zarobku przez osoby i organizacje wnioskujące o środki na szkolenia.

Podczas konferencji przedstawiona została również prezentacja projektu, która w obrazowy sposób przybliżyła uczestnikom istotę projektu, główne problemy społeczności romskiej, a także osiągnięte w ramach realizacji zadania wskaźniki.

Na zakończenie gości czekała miła niespodzianka w postaci utworów muzycznych , gdzie przy akompaniamencie dźwięków gitary Adama Krzyżanowskiego, zaśpiewała Sesil Krzyżanowska.

Konferencja była okazją do podjęcia dyskusji na temat rzeczywistej sytuacji Romów na rynku pracy i nie tylko. Asystenci Zawodowo – Socjalni, którzy przedstawili wyniki swojej pracy, jednogłośnie stwierdzili, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia i tylko kontynuacja projektu może podnieść osiągnięte do tej pory wskaźniki. Niemałe znaczenie w procesie aktywizacji Romów ma również ciągłe podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji Romów. Jak słusznie zauważył Janusz Kamiński i Marian Gil, więcej starań należy dołożyć w rozwój i prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży romskiej, które są nadzieją narodu romskiego. Potrzebę ciągłego kształcenia potwierdzają szacunkowe dane naszych AZS, z których wynika, że ponad 75% osób ma wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe, 1,3% ma wykształcenie pomaturalne, a 2,02% wyższe.

„Innowacyjni Romowie na rynku pracy II” w liczbach


Realizacja zadania rozpoczęła się w styczniu 2011r. Podstawowym założeniem projektu była aktywizacja zawodowo - społeczna 1250 bezrobotnych kobiet i mężczyzn pochodzenia romskiego z terenu całej Polski, uczestniczących w realizowanym projekcie „Innowacyjni Romowie na rynku pracy” i nowo przystępujących do projektu oraz poprawa skuteczności systemu wspierania długotrwale bezrobotnych Romów we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu.

Od lutego 2011r. pracę w ramach projektu rozpoczęło 10 AZS, którzy kontynuowali swoją działalność po pierwszej edycji zadania. W sierpniu dołączyło do grona AZS kolejne 18 osób, które pomyślnie ukończyły szkolenia na Asystentów Zawodowo – Socjalnych. Przeszkolonych zostało w sumie 20 osób, jednak zatrudnienie otrzymało 18 z nich.

Dzięki pracy naszych AZS w grupie BO na dzień 15 listopada 98 osób podjęło pracę (50 K i 48 M), natomiast z kursów, szkoleń, zajęć aktywizacyjnych i usług doradczych skorzystały 122 osoby (63 K i 59 M). Z możliwości odbycia stażu w ramach innego projektu realizowanego przez ZRP, dzięki pomocy AZS skorzystało ponad 120 osób. Kompleksową pomoc uzyskało 1360 Romów, czyli o 110 osób więcej, niż zakładano w projekcie. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć tym bardziej, że rzeczywista liczba BO będzie znana dopiero pod koniec roku, gdyż nasi AZS są zatrudnieni do końca listopada, co przełoży się na większą liczbę osób objętych wsparciem.

Aktywizacja Romów zawsze będzie innowacyjna

Jak słusznie zauważył jeden z uczestników konferencji, aktywizacja zawodowa Romów zawsze będzie procesem innowacyjnym. Dla osób które przez lata doświadczały dyskryminacji na gruncie prawnym, ekonomicznym i społecznym, każdy krok podejmowany w kierunku poprawy sytuacji społeczności romskiej będzie innowacyjny.

Uczestnictwo w projekcie „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II” dla wielu Romów okazało się doskonałą formą kompleksowego podnoszenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Usługi, jakie świadczyli Asystenci Zawodowo – Socjalni, były bardziej dostosowane do potrzeb Romów, aniżeli oferty urzędów i zapewniały dużą skuteczność przywracania Romów na rynek pracy.

Tym bardziej niezrozumiała jest dla nas dotychczasowa ocena wniosku o realizację trzeciej edycji zadania. Osiągnięte wskaźniki i opinie głównych zainteresowanych, czyli BO do których kierujemy pomoc, są dowodem na to, że takie działania są potrzebne i że przynoszą wymierne efekty. W pierwszej edycji pomoc otrzymało ok. 800 osób, w drugiej już 1360 (choć zakładano 1250 osób). Te dane potwierdzają, że z roku na rok dzięki kompleksowym i innowacyjnym działaniom, udaje nam się objąć pomocą i zaangażować we wspólne działania większą liczbę Romów.

Dziwi nas fakt, że w obliczu tak fatalnej sytuacji Romów na rynku pracy, zabiera im się osoby będące przewodnikiem w kontaktach z urzędami miast, urzędami pracy, GOPS i innymi instytucjami w regionie. AZS stanowią nieodzowny łącznik w wielu innych projektach, zapewniają przypływ nowych, cennych informacji, wykorzystywanych do dalszego przebiegu prac nad aktywizacją społeczną i zawodową Romów. Bez pomocy AZS dotychczasowi beneficjenci nie poradzą sobie na rynku pracy. Istniejący w Polsce system pomocy osobom wykluczonym opiera się głównie na doraźnej pomocy, a nie na rozwiązywaniu problemów. AZS całą swoją uwagę poświęcają właśnie osobom wykluczonym, dlatego ich pomoc, jak i dotarcie do BO są tak skuteczne. Przy wysokim wskaźniku bezrobocia w Polsce, problem nierówności pogłębia się i prowadzi do marginalizacji społeczności romskiej na rynku pracy, co w dłuższej perspektywie może rozpocząć proces głębokiej destrukcji społeczeństwa romskiego.Długotrwale bezrobotny Rom potrzebuje asystenta, który pomoże mu znaleźć pracę, odpowiedni kurs zawodowy, zapewni profesjonalne wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji czy zbuduje pozytywne relacje pomiędzy środowiskiem romskim, a podmiotami działającymi w obszarze rynku pracy.

Czy się udało?

Kiedy realizacja jakiegokolwiek zadania zbliża się ku końcowi, pojawia się takie właśnie pytanie. Dlatego warto, najlepiej publicznie jak w przypadku tejże konferencji, na to pytanie odpowiedzieć. W przypadku projektu "Innowacyjni Romowie na rynku pracy II" praca, czas i środki otrzymane na realizację zadania nie poszły na marne. Pomimo tego, że działania nasze i AZS się kończą, strategia którą udało się wypracować jest uniwersalna i ponadczasowa.

Związek Romów Polskich serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konferencji za udział w wydarzeniu, które mamy nadzieję nie tylko zapoczątkowało dyskusję nad koniecznością zmian systemowych w Polsce w obszarze aktywizacji zawodowej i zatrudnienia Romów, ale stało się impulsem do podjęcia konkretnych działań, które w krótkiej perspektywie przyczynią się do wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza w obliczu nadchodzących wyzwań ekonomicznych, społecznych i demograficznych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-11-2012 o godz. 12:28:02 (1261 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Administracja przeciw dyskryminacji

News
Dnia 22 października br. z inicjatywy Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w Hotelu Novotel w Szczecinie odbyła się Konferencja Regionalna „Rząd równych szans – administracja przeciw dyskryminacji”. Wzięli w niej udział urzędnicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Minister Agnieszką Kozłowską – Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania na czele, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w osobie Wojewody, Marcina Zydorowicza, Urzędu Miasta Szczecina reprezentowanego przez Dyrektora Biura do Spraw Organizacji Pozarządowych, a także Posłanka na Sejm RP – Magdalena Kochan.

Celem konferencji było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie polityki równego traktowania na szczeblu instytucji publicznych, a także omówienie sytuacji poszczególnych grup społecznych na rynku pracy. W tym celu zaprezentowany został projekt „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” realizowany przez Biuro Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Jagiellońskim. Autorzy projektu zwrócili szczególną uwagę na sytuację dyskryminowanych grup społecznych.

Innym ważnym punktem szczecińskiej konferencji była dyskusja panelowa „Kobiety na rynku pracy” podczas której głos zabierali przedstawiciele świata naukowego – dr Włodzimierz Durka z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, administracji państwowej – Andrzej Przewoda, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, pracodawców – Anna Kornacka z ZPPZ Lewiatan, a także organizacji społecznych – Bogna Czałczyńska z Fundacji Czas Dialogu, Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet i Jolanta Niemcewicz z Muzeum Kobiet.

Konferencja zakończyła się dyskusją dotyczącą omawianych tematów, którą podsumowała Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania – Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-11-2012 o godz. 09:02:17 (758 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kwerenda w ECMI

News
W dniach od 2 do 5 października br. Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu – Mateusz Babicki prowadził poszukiwania materiałów naukowych w Europejskim Centrum do Spraw Mniejszości we Flensburgu w Niemczech. W ciągu wspomnianych czterech dni dokonywał on przeglądu posiadanych przez ECMI bogatych zasobów różnorodnych materiałów, dotyczących problematyki mniejszości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących Romów, a także kwestii dyskryminacji, rasizmu, praw językowych oraz szeroko pojętej ochrony praw człowieka. W prowadzeniu poszukiwań dużej pomocy Dyrektorowi Instytutu ZRP udzielił Główny Bibliotekarz Europejskiego Centrum Praw Mniejszości – William McKinney, dzięki uprzejmości którego możliwe było bezpłatne pozyskanie kserokopii wybranych materiałów z zakresu tematyki romskiej, dotyczących zarówno kwestii historycznych, jak i współczesnej sytuacji mniejszości romskiej w Europie.

W trakcie swego pobytu we Flensburgu Dyrektor Babicki nawiązał szereg kontaktów z pracownikami oraz praktykantami ECMI, które w niedalekiej przyszłości mogą zaowocować nowymi obszarami współpracy i podejmowanymi przedsięwzięciami. Bliska współpraca z Centrum oznaczałaby dla ZRP kolejne i niezwykle ambitne przedsięwzięcia realizowane z tak znaczącym i prestiżowym ośrodkiem badawczym. Centrum z siedzibą we Flensburgu organizuje bowiem wysokiego szczebla wydarzenia związane z problematyką mniejszości, w tym także związane z Romami.

Europejskie Centrum do Spraw Mniejszości istnieje od roku 1996 jako niezależna i wielodyscyplinarna instytucja, składająca się z międzynarodowego personelu, który uzupełniają stowarzyszeni w nim naukowcy z terenu całej Europy. Realizuje ono praktyczne i nakierowane na politykę badania i analizy, stanowiąc jednocześnie źródło informacji, dokumentacji i doradztwa w zakresie relacji mniejszości z większością. Działalność ECMI finansowana jest z funduszy rządów Danii, RFN oraz landu Szlezwik – Holsztyn. W maju br. rozpoczęło realizację projektu na rzecz integracji Romów w Gruzji, wcześniej zaś zaangażowane było w projekt adresowany do społeczności romskiej w Kosowie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-11-2012 o godz. 14:19:12 (723 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja naukowa

News
Dnia 7 listopada br. w Szczecińskim Inkubatorze Kultury w Szczecinie z inicjatywy Zakładu Najnowszych Dziejów Politycznych i Problemów Etnicznych Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się Konferencja Naukowa „Procesy mobilizacji etnicznej mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach”. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP.

Wśród uczestników konferencji obecni byli pracownicy naukowi wyższych uczelni ze Szczecina oraz innych miast, działacze organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, a także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W trakcie konferencji zaprezentowano łącznie jedenaście referatów dotyczących różnych aspektów tematyki mniejszości, wśród których nie mogło rzecz jasna zabraknąć zagadnień dotyczących Romów. Zaprezentowali je dr Piotr Krzyżanowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz mgr Mateusz Babicki ze Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Referat Piotra Krzyżanowskiego dotyczył gorzowskiego festiwalu „Romane Dyvesa” jako przykładu inicjatywy samych Romów oraz jego roli w zakresie podtrzymywania romskiej tożsamości, kultury i języka. Z kolei Dyrektor Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu – Mateusz Babicki, opowiadał zgromadzonym o dotychczasowej działalności szczecineckiego stowarzyszenia na szczeblach lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym. Tematyka romska pojawiła się również w wystąpieniach kilku innych prelegentów. Po trzech sesjach wystąpień i dyskusji uczestnicy konferencji udali się na projekcję filmów dokumentalnych wyprodukowanych przez TVP Szczecin w ramach cyklu „Pomerania Ethnica”.

Konferencja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-11-2012 o godz. 10:11:02 (779 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Serbia: Amnesty International potępiła przesiedlenia Romów

News
Amnesty International ostro skrytykowała serbskie władze za przymusowe przesiedlenia Romów w stolicy kraju – Belgradzie na początku tego roku i wezwała do opracowania ustawodawstwa zabraniającego tego rodzaju eksmisji.

„Masowe przymusowe wysiedlenia pokazują potrzebę zmian w ustawodawstwie serbskim. Władze muszą pilnie przyjąć prawo, które zabrania przymusowych eksmisji i określa zabezpieczenia, które muszą zostać dopełnione przy każdej eksmisji, tak aby prawo do odpowiedniego lokalu mieszkalnego i inne prawa człowieka były przestrzegane w przypadku każdej społeczności będącej obiektem eksmisji” – napisała Amnesty w swym oświadczeniu.

W kwietniu w Belgradzie władze usunęły około 1.000 Romów z obozowiska w centrum handlowym w Nowym Belgradzie, gdzie mieszkali w kartonowych domach. Romowie zostali przesiedleni do blaszaków z bieżącą wodą i prądem, zlokalizowanych w kilku obszarach na przedmieściach miastach oraz w innych miejscach Serbii, zdaniem Amnesty pogarszając tym samym położenie wielu z nich. 

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-11-2012 o godz. 08:42:05 (834 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie uczą się polskiego

News
Jak podaje portal nto.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zorganizował lekcje języka polskiego dla dziesięciorga Romów. Pomysł zrodził się w głowie Pauliny Maksymiak, pracownicy MOPS-u w Brzegu , która jest także koordynatorką unijnego projektu „Twój krok do lepszego jutra”. Jak sama mówi, liczy że dzięki  nauce języka polskiego przez Romów, Polacy lepiej poznają ich kulturę, zwyczaje i zachowania. W lekcjach uczestniczą dorośli Romowie, którzy na co dzień mają problemy ze sprawami urzędowymi, czy pomocy dzieciom w nauce ze względu na swoją nieznajomość pojedynczych słów oraz problemów z pisaniem i czytaniem. Jak mówi Dobrosława Maszałkowska, polonistka, która podjęła się nauki Romów – romscy uczniowie mają głównie problem z poprawnym zapisem tego, co słyszą, bo nie najlepiej rozróżniają głoski. Na lekcje przychodzą wciąż kolejni chętni Romowie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-10-2012 o godz. 15:46:56 (751 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Festiwal w Radomiu

News
Jak informuje portal kultura radom.echodnia.eu 23 września w Radomiu odbył się koncert zespołów wykonujących muzykę romską organizowany przez stowarzyszenie „Romano Waśt”. W Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, gdzie wystąpiły grupy takie jak „Trzy Korony” założone przez Krzysztofa Klenczona, Agatę Siemaszko i Kubę "Bobas" Wilk z Zakopanego, Čači Vorba z Lublina, Rada Dance Art z Białegostoku oraz La Bogusha y su grupo z Hiszpanii. W programie był także pokaz filmów o tematyce romskiej. Zgromadzeni mieli okazję zobaczyć produkcję pt. "Gadzio" w reżyserii Kryspina Pluty i "Czarną córkę" w reżyserii Anny Skorupy. Można było także skosztować przysmaków tradycyjnej kuchni romskiej. Prezes radomskiego stowarzyszenia Romów,  Julita Bogdanowicz, wiceprezes – Agnieszka Caban oraz członkini „Romano Waśt” Adela Głowacka otrzymały dyplomy gratulacyjne za swoją pracę od Stanisława Stankiewicza, prezydenta International Romani Union. Stowarzyszenie „Romano Waśt” zaprosiło także na kolejny Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej „Romano Sweto”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-10-2012 o godz. 09:28:04 (1177 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Likwidacja obozu we Francji

News
Polskie Radio informuje, że w godzinach wieczornych 27 września kilkudziesięciu mieszkańców Marsylii zmusiło Romów do ucieczki z dzikiego obozowiska, w którym ci koczowali, a następnie podpalili jego pozostałości. Obozowisko romskie znajdowało się na terenie osiedla Creneaux, na północ od Marsylii. Zostało rozbite cztery dni przed wygnaniem Romów. 27 września marsylczycy otoczyli obozowisko i nakłonili 40-osobową grupę romską do opuszczenia miejsca. Gdy Romowie ewakuowali się, mieszkańcy osiedla podpalili pozostałości obozu, nie doszło do przemocy fizycznej. Na miejsce przybyła policja rozdzielając sprawców podpalenia od Romów, którzy nadal przebywali w obozowisku. Według radia Europe 1 tego samego dnia rano, mieszkańcy osiedla apelowali w prefekturze o likwidację obozowiska, tłumacząc, że Romowie dokonują włamań i „wszystko brudzą”. Zapowiadali też, że w przypadku braku reakcji władz, sami wymierzą sprawiedliwość. Od sierpnia br. francuska policja zlikwidowała obozowiska romskie w wielu miastach, m.in. w Lille, Marsylii, Lyonie czy w regionie podparyskim. Socjalistyczne władze Francji kontynuują rozpoczętą za rządów prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego politykę usuwania nielegalnych siedlisk romskich, tłumacząc, że chcą ułatwić Romom integrację z francuskim społeczeństwem, m.in. przez zniesienie przeszkód w przyjmowaniu romskich dzieci do szkół.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-10-2012 o godz. 10:19:02 (826 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund