Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Niepokojące doniesienia z Kanady

News
Kanada: rząd federalny poważnie rozważa internowanie Romów starających się o status uchodźców. Wewnętrzny dokument sugeruje obowiązek posiadania wiz przez obywateli Węgier.

Jak wynika z niedawno uzyskanego przez kanadyjskie radio dokumentu Rząd federalny jest przygotowany by rozważyć internowanie Romów starających się o status uchodźców o ile ostatnie poprawki w systemie dotyczącym uchodźców nie odniosą skutku w postaci zmniejszenia liczby osób starających się o azyl. Twardszy kurs może okazać się niezbędny jeśli plan przyspieszenia procesu kontroli i zablokowania nieuprawnionych bezzasadnych wniosków okaże się niewystarczający w zmniejszaniu liczby wniosków Romów z Europy, poinformowała Kanadyjska Agencja Służb Granicznych. Inne środki odstraszające, które są rozważane to zatrzymywanie osób masowo przyjeżdżających w poszukiwaniu ochrony jako uchodźców, stwierdza raport zaprezentowany zanim konserwatywny rząd wprowadził w czerwcu zakaz dla podań od uchodźców – oszustów.

Znowelizowane prawo dotyczące uchodźców daje Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego Vickowi Toewsowi prawo do określania wnioskodawców mianem „okresowych przybyszów” i zatrzymywania ich po przyjeździe do Kanady. Poprawki te mają wejść w życie do końca roku. Starający się o azyl odpowiadający temu określeniu byliby obejmowani przez CBSA postępowaniami mającymi na celu ich wydalenie. Taki krok wymagałby znacznych zasobów ze strony CBSA i będzie miał znaczące implikacje, ostrzega raport uzyskany przez kanadyjską prasę w ramach federalnego dostępu do informacji prawnych.

Źródło: Roma Virtual Network

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-09-2012 o godz. 08:59:23 (720 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wysiedlenia Romów ponownie w Parlamencie Europejskim

News
Do eurodeputowanych wpłynął wniosek o wydanie dyrektywy przez Parlament Europejski i Unię Europejską, która zakazywałaby wysiedlania i wydalania Romów  oraz członków innych mniejszości etnicznych i społecznych pochodzących z krajów członkowskich UE.

„Wysiedlenia, wydalenia, represje ze strony Policji i wymiaru sprawiedliwości, odmowy leczenia ze strony personelu medycznego, zabieranie dzieci rodzicom przez opiekę społeczną są formami prześladowania Romów w wielu krajach Unii Europejskiej. To są formy czystek etnicznych, które zostały zatwierdzone przez władze i instytucje jako „procedury bezpieczeństwa” i mogą być tym samym porównane do Ustaw Norymberskich z 1935 r., które zezwalały na dyskryminację rasową w oparciu o pseudonaukowe podstawy. Wysiedlenia te narażają romskich mężczyzn, kobiety i dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo głodu, chorób oraz przemocy ze strony rasistów. Na wskutek zalegalizowanych czystek etnicznych regularnie przeprowadzanych wielu Romów pogrążyło się w sytuacji beznadziei i upokarzających warunków życia, w wyniku czego wielu z nich straciło życie. Są oni ofiarami rasizmu i braku zróżnicowania, a ich śmierć woła o sprawiedliwość. To są morderstwa, które jeszcze się nie zatrzymały. W tych warunkach wykluczenia społecznego, skrajnego ubóstwa i wymuszonego koczownictwa oczekiwana średnia długość życia wśród Romów wynosi zaledwie 45 lat w porównaniu do 80 w przypadku pozostałych obywateli Unii Europejskiej. Prześladowanie Romów ma miejsce pomimo tego, iż walka z ubóstwem i bezrobociem  stanowią centralny punkt agendy społeczno – ekonomicznej na rok 2020, agendy mającej na celu przezwyciężenie ubóstwa i wykluczenia społecznego, które dotyka co najmniej 20 milionów osób w ciągu najbliższych 10 lat. Co ciekawe,  krajowe cele wszystkich 27 państw członkowskich zdają się nie obejmować Romów, prawdziwych „niewidocznych obywateli Europy”. Powinniśmy zauważyć jednocześnie, iż tekst wydany przez Komisję Europejską, a dotyczący celów Europejskiej Platformy na rzecz Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego stwierdza, że bezdomność i wykluczenie w zakresie mieszkalnictwa stanowi jedną z najbardziej skrajnych ubóstwa i poniżenia, która zwiększyła się na przestrzeni ostatnich latach”.  

List tej treści wystosowali przedstawiciele największych organizacji romskich z całego świata oraz innych podmiotów działających na rzecz Romów w różnych regionach świata. Są oni zaniepokojeni wzrastającą liczbą aktów rasizmu i ksenofobii wobec osób narodowości romskiej w skali ogólnoświatowej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-09-2012 o godz. 10:02:22 (945 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Uroczystości patriotyczno - religijne w Treblince

News
Z okazji 73 – rocznicy wybuchu II wojny światowej, dnia 1 września w Miejscu Straceń w Treblince uczczono pamięć ofiar Karnego Obozu Pracy i żołnierzy walczących o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości rozpoczęła droga krzyżowa prowadząca spod  żwirowni, miejsca niewolniczej pracy aż do symbolicznego pomnika upamiętniającego mord na więźniach polskich, żydowskich i romskich.

W uroczystości o charakterze patriotyczno – religijnym organizowanej przez Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince uczestniczyli między innymi senator Waldemar Kraska, przedstawiciel Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jarosław Madejczuk, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Ewa Izdebska, Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu – Mateusz Babicki, a także Jan Słomiak, burmistrz miasta i gminy Kosów Lacki. Na terenie byłego obozu koncentracyjnego obecni byli również były więzień karnego obozu pracy – Zygmunt Chłopek, a także młodzież i harcerze z Kosowa Lackiego, Sokołowa Podlaskiego, Jasienicy, Kalinowa i Prostyni.

Edward Kopówka – kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince dziękował przybyłym za to, iż poświęcają swój wolny czas i oddają hołd wszystkim, którzy zginęli w tym miejscu. Podkreślił równocześnie, iż kontynuowanie wieloletniej tradycji zadumy i modlitwy w tym szczególnym miejscu jest niezwykle ważne nie tylko dla żyjących, lecz również dla pamięci ofiar tego miejsca kaźni. W swej homilii biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz przypomniał uczestnikom uroczystości jak wielką rolę w życiu człowieka pełni powołanie do człowieczeństwa i ludzkiej godności. Zbrodnie dokonane w tym i w innych obozach koncentracyjnych są według duchownego wynikiem zapomnienia o człowieku, zlekceważenia go i zapomnienia. Jego zdaniem należy czynić nieustanne starania, by nigdy nie zaistniały warunki sprzyjającego pogardzie, lekceważeniu czy zapomnieniu o człowieku.

Były więzień obozu - Zygmunt Chłopek wyraźnie wzruszony wygłosił przemówienie o bolesnej historii i swej obietnicy złożonej Bogu, że do końca życia będzie co roku przybywał na uroczystości do Treblinki. Przypomniał on także scenę zabicia dwóch więźniów romskich przez ukraińskiego strażnika obozu, którzy próbowali wyrwać się ze spętania sznurem przytroczonym do jego konia.

Obecny na sobotnich uroczystościach Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Mateusz Babicki dziękując za zaszczyt uczestnictwa odczytał list od Prezesa Związku Romów Polskich Romana Chojnackiego, który przypomniał o znaczeniu jakie dla niego i jego rodziny ma obóz w Treblince. Prezes Chojnacki wezwał do budowania świata wolnego od nietolerancji, uprzedzeń i nienawiści oraz do wspólnego wysiłku na rzecz tego by Romowie nie byli już dłużej na marginesie społeczeństwa. Zarówno Dyrektor Instytutu, jak i Prezes ZRP zapowiedzieli stworzenie pomnika bądź tablicy celem upamiętnienia zamordowanych Romów, na co wyraźną zgodę wyraził Kierownik Edward Kopówka. Treblinka będzie więc kolejnym obok Kobylanki i Chełmna nad Nerem miejscem zagłady Romów, które zostanie upamiętnione w należny im sposób. W celu tychże działań na rzecz upamiętnienia miejsc zagłady Romów powołany zostanie do życia odpowiedni komitet.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-09-2012 o godz. 15:18:17 (975 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ofensywa antydyskryminacyjna

News
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP informuje, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania zaplanowało na przełom jesieni i zimy cykl 16 konferencji regionalnych "Administracja przeciw dyskryminacji" oraz 4 konferencji tematycznych. Konferencje regionalne mają na celu między innymi prezentację Strategicznych Rekomendacji na Rzecz Równego Traktowania; prezentację wyników badań społecznego zjawiska dyskryminacji; prezentację wyników badań dot. różnorodności i równego traktowania pracowników administracji państwowej; wymianę poglądów i dyskusję na temat sytuacji i problemów specyficznych dla regionu z Pełnomocniczką Rządu do Spraw Równego Traktowania, panią Agnieszką Kozłowską - Rajewicz. Konferencje tematyczne będą obejmowały tematy z obszaru: dyskryminacji ze względu na wiek; rynku pracy - godzenia ról zawodowych i rodzinnych; przemocy wobec kobiet; polityki antydyskryminacyjnej.

Szczegółowy program oraz dokumenty podlegające omówieniu są dostępne na stronie internetowej www.rownetraktowanie.gov.pl Najbliższa konferencja regionalna odbędzie się 22 października w godzinach 10.00 - 16.00 w Hotelu Nowotel w Szczecinie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia lunch oraz przerwy kawowe. Osoby zamieszkujące poza miastem organizacji spotkania mogą skorzystać z bezpłatnego noclegu w hotelu, w którym organizowane jest spotkanie. Organizator zapewnia bezpłatne miejsce parkingowe. Organizator nie pokrywa kosztów transportu. Istnieje możliwość skorzystania z transportu organizatora z Warszawy do miejsca organizacji spotkania i z powrotem. Konferencje są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-08-2012 o godz. 12:48:45 (759 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wizja społeczeństwa otwartego na Romów

News
Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Osób Wędrownych dokonała niedawno kilku duszpasterskich propozycji i zobowiązań. Kościół ogłosił, iż społeczeństwo europejskie winno być otwarte w stosunku do społeczności romskiej. O. Gabriele Bentoglio – Podsekretarz Stanu Papieskiej Rady do spraw Opieki Duszpasterskiej Migrantów i Osób Wędrownych przypomniał o tym w swym wystąpieniu podczas Pierwszego Międzynarodowego Warsztatu „Otwieranie Drzwi” poświęconego projektom na rzecz integracji Romów w Europie Środkowo – Wschodniej. O. Bentoglio wymienił różne inicjatywy, które obecnie są realizowane.

Wspomniane inicjatywy były przede wszystkim włoskie i przywołał tu przykłady Santo Egidio oraz Diecezji w Vicenza. W kwestii szczebla diecezjalnego oraz parafialnego mówił tu o Dublinie i pracy wykonanej przez Franciszkanów, Jezuitów, Scalabrinów i innych. Podkreślił wreszcie działania podejmowane przez biskupów na poziomie całego kontynentu w odniesieniu do międzynarodowych instytucji europejskich oraz poszczególnych rządów. Duchowny dodał jednak, iż nie wystarczy to, jeśli nie zostanie stworzone otwarte społeczeństwo na Romów.


Wysłany przez admin_zrp dnia 27-08-2012 o godz. 08:51:01 (773 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 40

News
Ukazał się czwarty tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 40 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w trzech językach – polskim, romskim i angielskim. W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o pożarze romskiego obozowiska z uchodźcami z Kosowa, o kontynuacji romskiej wędrówce po Azji na festiwalu Malta czy o wizji społeczeństwa otwartego na Romów. Wspominamy również o kontrowersyjnych badaniach genów na uniwersytecie w Budapeszcie oraz o festiwalu w Ciechocinku.

Tematem numeru są obchody Światowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti w Polsce i na świecie. Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest relacja z XIII edycji Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów. Ponadto polecamy również relację z wręczenia Złotego Medalu „Gloria Artis” dla Edwarda Dębickiego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

W dalszej części numeru prezentujemy artykuł o konferencji pod nazwą „Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej”. Przedstawiamy również artykuł na temat realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu.

W artykule „Strzały na Słowacji, kusza w Czechach” piszemy o tragicznych wydarzeniach, w wyniku których zginęli Romowie. Prezentujemy także artykuł „Muzyka romska w Polskim Radiu” o zespole Čači Vorba. Ponadto piszemy o recitalu sióstr Matkowskich pod tytułem „Romanse w cieniu skrzypiec”, o piątej edycji festiwalu „Kalejdoskop Kultur” i o Romach na EURO 2012.

Publikujemy również ogłoszenia o konkursach stypendialnych dla studentów pochodzenia romskiego oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Piszemy również o projektach Związku Romów Polskich realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Innowacyjni Romowie na rynku pracy II oraz Staże zawodowe dla Romów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach: Nowości wydawnicze, Listy oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji,  Zwiększonej Subwencji Oświatowej, Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 23-08-2012 o godz. 09:44:43 (814 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Słowaccy posłowie na urlopie wśród Romów

News
Igor Matovič oraz Alojz Hlina posłowie ruchu „Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobowości” wybrali się na urlop do osad romskich położonych na wschodzie Słowacji.  Swoją wyprawę nazwali Tour de Roma, od osady do osady poruszali się karawanem wypożyczonym od czeskiej firmy. „Chcąc uregulować kwestię romską należy się z nią najpierw zapoznać. Zadawaliśmy ludziom pytanie, słuchali ich poglądów oraz pomysłów. Mamy mieszane odczucia", powiedział Matovič. Posłowie odwiedzali najbardziej niespokojne osady, zawitali także do cieszącego się złą sławą koszyckiego osiedla Lunik IX, gdzie przywitały ich okrzyki domagające się podłączenia elektryczności. Posłowie byli zbulwersowani tym, że tamtejsi Romowie śmieci wysypują przez okna. Matovič stwierdził, że nie uważa, by likwidacja osiedla Luník IX była dobrym rozwiązaniem: "Burzenie nic nie rozwiąże. Rozpierzchną się i będą stwarzali problemy w całym mieście", mówi. „Ruch Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobowości” to słowackie ugrupowanie reprezentowane od 2010 w Radzie Narodowej. Szefem jest Igor Matovič. Partia opowiada się za ochroną rodziny, walką z bezrobociem oraz uregulowaniem przez państwo kwestii romskiej i węgierskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-08-2012 o godz. 15:49:53 (838 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowe pozycje w naszej bibliotece

News
Do naszej biblioteki w ostatnim czasie wpłynęły dwie pozycje książkowe. Pierwsza to tomik wierszy „Gorzka miłość” autorstwa Izoldy Kwiek a druga to „Zupa z jeża” Magdaleny Kozłowskiej.

„Gorzka miłość” to już siódmy z kolei zbiór wierszy niezwykle utalentowanej romskiej poetki Izoldy Kwiek z grupy Klederaszy. W wierszach Izoldy możemy doszukać się niezwykłej prostoty, która zarazem jest największym atutem jej twórczości. Tomik zadedykowała swojej córce Śnieżynie, jest dla autorki także podsumowaniem pewnego etapu jej życia. Utwory Izoldy Kwiek to szereg pytań bez odpowiedzi. Jak sama nazwa tomiku wskazuje, traktuje on o uczuciach, głównie o miłości i jej szerokim wachlarzu barw, o tym jak kapryśna i różna potrafi być. Zbiorek mieści w sobie wiersze powstałe w 2010 roku i kilka pochodzących z lat wcześniejszych, które do tej pory nie zostały opublikowane. Jak piszą Barbara i Adam Podgórscy, recenzenci tomiku, Izolda Kwiek jest kobietą dojrzałą i spełnioną. W życiu doświadczyła różnych uczuć, miłości Marko, pierwszego męża, miłości drugiego – Stanisława, niedawno zmarłego, przy łóżku którego spędzała bolesne dnie i bezsenne noce. Kochała i była kochana. Najpełniejszą miłością Izolda darzy swoje dzieci i wnuki. Wiersze poetki są krótkie i pisane prostym językiem, ale ich wymowność uderza już od pierwszych wersów. Nostalgiczne, odnoszące się do koczowniczego życia, taboru, świata, którego nie poznała, a jednak doskonale wyczuwa. Tomik „Gorzka miłość” Wydany został w roku 2011 w Tarnowie przez tamtejsze Muzeum Okręgowe, ale dopiero niedawno zasilił zbiory naszej biblioteki.

Kolejna pozycja to „Zupa z jeża” autorstwa Magdaleny Kozłowskiej. Książka o tym intrygującym tytule to piękna, a zarazem okrutna opowieść o Jaelle, 13-letniej Romce, która wraz z rodziną ucieka z ich płonącego domu. O podpalenie podejrzewani są sąsiedzi, którzy żyją w zwadzie z Romami. W nieszczęsnym pożarze umiera babcia Jaelle i rozpoczyna się tradycyjne romskie czuwanie przy zmarłej osobie. W trakcie tego trzydniowego obrzędu dziewczyna wspomina historię opowiedzianą jej przez babcię, w dniu gdy Jaelle stała się oficjalnie kobietą. Nastolatka pragnie dokonać zemsty na podpalaczach i wie, że po raz pierwszy decyzja o tym jest zależna tylko i wyłącznie od niej. Czy Jaelle posłucha starszyzny, czy pójdzie za głosem serca i odważy się pomścić winowajców? „Zupa z jeża” to historia widziana oczyma kobiet romskich. Jest doskonałą lekturą zarówno dla Romów jak i dla osób spoza środowiska. Doskonale ukazuje kluczowe wydarzenia historii romskiej oraz przybliża romską kulturę, która do tej pory jest mało znana i nierozumiana przez wielu Polaków. Autorka książki Magdalena Kozłowska to urodzona w Kowarach, wychowana w Karkonoszach i zamieszkała w Warszawie specjalistka do spraw bezpieczeństwa. „Zupę z jeża napisała pod wpływem swojego zainteresowania kulturą Romów. Książka został wydana przez Wydawnictwo Innowacyjno NOVAE RES.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-08-2012 o godz. 14:19:37 (834 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kontrowersyjne badania genów

News
Uniwersytet im. Loranda Eotvosa w Budapeszcie wypowiedział umowę najmu instytutowi diagnostycznemu Nagy Gen Diagnostic & Research, który we wrześniu 2010 roku, na podstawie badania genów deputowanego ze skrajnie prawicowego opozycyjnego ugrupowania Jobbik, wydał zaświadczenie, że „nie posiada on genów żydowskich ani romskich”. Rada Naukowa, która miała miejsce 7 czerwca oświadczyła, iż „badanie genetyczne, mające na celu wykluczenie przodków żydowskich lub romskich, jest niezgodne z zasadami etyki i uczelnia odrzuca wykorzystywanie wyników badań naukowych do promowania dyskryminacji i nienawiści rasowej”. Przewodniczący węgierskiej Rady Medycznych Badań Naukowych Jozsef Mandl wystąpił do prokuratury o wszczęcie postępowania w tej sprawie, uznając zaświadczenie za nieetyczne i niezgodne z procedura badawczą. Instytut nie chce ujawnić nazwiska deputowanego, którego geny zostały poddane badaniu. Instytut oświadczył, że „nie może odmówić nikomu przeprowadzenia jakichkolwiek testów genetycznych”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2012 o godz. 12:51:04 (797 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romani Art Międzynarodowy Dialog

News
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos zaprasza wszystkich chętnych na II edycję imprezy plenerowej Romani Art – Międzynarodowy Dialog „Jaw Dikh” we wsi Czarna Góra na południu Polski. Projekt ten ma na celu przyczynić się do poprawy dialogu pomiędzy romskimi artystami z całej Europy. Pierwsza edycja odbyła się w sierpniu 2011 r., a jej sukces przekonał organizatorów o potrzebie kontynuacji tej inicjatywy. W tym roku impreza odbędzie się w dniach od 1 do 10 września 2012 r.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-08-2012 o godz. 10:33:43 (809 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund