Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Obchody Światowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti w Polsce i na świecie

News
2 sierpnia 2012 r. miała miejsce pierwsza rocznica uchwalenia tego dnia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Zawdzięczamy to przede wszystkim staraniom  i wielkiemu zaangażowaniu pani Elżbiety Radziszewskiej, Zespołowi Romskiemu działającemu przy Komisji Wspólnej Rządu i MNiE oraz członkom  Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE.

Jak co roku pierwszego i drugiego sierpnia europejska społeczność romska upamiętniała swoich pomordowanych przodków w oświęcimskim obozie Auschwitz Birkenau. Liderzy społeczności romskich złożyli kwiaty w miejscach kaźni swoich przodków, przy krematorium V w Birkenau i pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku  nr 11 byłego nazistowskiego obozu Auschwitz I. Obóz cygański zlikwidowano w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku na rozkaz Reichsfuehrera SS Heinricha Himmlera. Tej nocy zamordowano 2897 osób - wszystkie, które jeszcze żyły. Ogółem w KL Auschwitz więzionych było ok. 23 tys. Romów. Życie straciło tu około 21 tysięcy z nich.

Najważniejsze uroczystości rozpoczęły się w południe 2 sierpnia przy pomniku pomordowanych Romów i Sinti. Obchody upamiętniały 68 rocznicę  wymordowania przez nazistów romskich więźniów obozu cygańskiego tzw. Zigeunerlager. Wśród zgromadzonych znaleźli się między innymi byli więźniowie KL Auschwitz, Romowie z Polski i z zagranicy, przedstawiciele kilku rządów, korpusu dyplomatycznego, pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz władze lokalne.

Romowie i Sinti od lat 70-tych XX wieku walczyli o pamięć, uznanie ich Zagłady i przywrócenie pamięci o Romach jako ofiarach II wojny światowej. Od początku lat 90-tych XX wieku w dniu 2 sierpnia stowarzyszenia Romów i Sinti, wspierane przez instytucje publiczne organizują obchody na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Czczenie miejsc pamięci zagłady Romów jest także celem Taboru Pamięci Romów, który w tym roku już po raz trzynasty wędrował drogami małopolski oddając hołd romskim ofiarom nazistów, którzy zginęli w okolicach Tarnowa.

Przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów, Romani Rose twierdzi, że rocznicowe obchody nie tylko upamiętniają ofiary obozu, ale zobowiązują wszystkich wobec teraźniejszości. Według niego jest to szczególnie istotne w obliczu „narastającej fali antycyganizmu w Europie”. „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni dalekosiężnymi powiązaniami radykalnych sprawców, którzy działają nie tylko w obrębie Europy, ale również otrzymują wsparcie na całym świecie. Ten rasizm zagraża naszej demokracji i wartościom, które po zwycięstwie aliantów nad faszystowskimi Niemcami stały się obowiązujące dla całej Europy” – powiedział przy okazji wizyty w Oświęcimiu.

W ten niezwykle ważny dla Romów dzień w Oświęcimiu zaś po raz trzeci z rzędu zebrało się 60 członków Międzynarodowej Sieci Organizacji Romskich (TernYpe). Przedstawiciele tej organizacji w innych krajach brali również udział w tamtejszych wydarzeniach organizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów. Celem działań TernYpe jest nie tylko krzewienie wiedzy o zagładzie narodu romskiego, lecz również kształtowanie wspólnej pamięci historycznej o tych wydarzeniach, gdyż nawet w chwili obecnej edukacja i wiedza historyczna o tych zagadnieniach w Europie pozostają ubogie.

Z okazji przypadającego 2 sierpnia Światowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti Europejskie Forum Romów i Wędrowców (ERTF) wezwało Romów na całym świecie do pokazania wzajemnej solidarności tego dnia i uczczenia go minutą ciszy. Poprosiło ich również o gesty upamiętniające ofiary w swych miastach, wsiach, osiedlach czy w gettach. Kierownictwo ERTF oddało natomiast cześć pomordowanym 2 sierpnia o godz. 12.00 przy kamieniu pamięci przed Pałacem Europy w Strasburgu, siedzibą Rady Europy.

Z kolei ekspertka ONZ do spraw mniejszości – Rita Izsak, która sama jest osobą pochodzenia romskiego powiedziała w związku 2 sierpnia, iż niewystarczająco dużo czyni się na rzecz walki z rosnącą falą wrogości i nietolerancji wobec Romów. Wskazała ona, że niemal 70 lat po Holokauście wielu Romów nadal doświadcza wykluczenia, segregacji w gettach oraz kwestionowania ich praw człowieka. Jej zdaniem państwa powinny okazać postawę „zero tolerancji” dla antyromskiego ekstremizmu, nienawiści i przemocy. Specjalny Sprawozdawca do Spraw Współczesnych Form Rasizmu, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nią nietolerancji zaapelował z kolei o zwiększoną świadomość i działanie na rzecz zwalczania tych zjawisk.

Mimo, że 2 sierpnia to dzień, który oficjalnie uchwalił Sejm, jego obchody wciąż budzą nikłe zainteresowanie wśród mediów publicznych. Romski Holocaust to fakt, o którym wciąż mówi się mało, a jeśli już to niezwykle ogólnikowo. Można odnieść wrażenie, że wspominając zbrodnie nazistowskie, media i historycy o wiele bardziej skupiają się na tragedii dotyczącej Polaków i Żydów, a tysiące zgładzonych romskich istnień przechodzi bez echa. Dlatego też sami Romowie łączą się i pielęgnują pamięć o zmarłych odwiedzając miejsca ich mordu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-08-2012 o godz. 15:28:04 (825 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Pożar romskiego obozowiska

News
W nocy z 24 na 25 lipca w obozie romskim na przedmieściach stolicy Czarnogóry Podgoricy miał miejsce pożar, który zniszczył doszczętnie zabudowania Romów, udało się uratować jedynie kilka mebli. W obozie zamieszkiwało około 800 uchodźców z Kosowa, obecnie chronią się w prowizorycznych namiotach, pięć rodzin umieszczono w pobliskiej szkole, nieliczni zamieszkali u znajomych. W raporcie opublikowanym niedawno przez Radę Europy warunki w tym obozie określono jako "nieludzkie i stwarzające zagrożenie". Przyczyn pożaru do tej pory nie ustalono, nie spowodował on ofiar wśród ludzi. W 2012 roku w Czarnogórze przebywa ponad 20 tysięcy uchodźców, którzy opuścili Jugosławię w latach 90.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-08-2012 o godz. 08:41:18 (771 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Festiwal w Ciechocinku

News
W dniach 20-21 lipca w Ciechocinku odbył się XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów. Wśród wielu znamienitych artystów znanych już publiczności z poprzednich edycji festiwalu znaleźli się między innymi: Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, Gypsy Devils, Balkan Ekspress Band, Cygański Zespół Pieśni i Tańca Romen, Vasyl Junior & Elza, Dziani, Gypssy Roma London i Terne Roma. Gwiazdą wieczory były występy Trubadurów i Modern Talking Reloaded. Kolejny dzień Festiwalu upłynął pod znakiem kolejnych niesamowitych koncertów relacjonowanych na żywo przez TVP2, tym razem prócz romskich kapeli gwoździem programu były występy Grażyny Brodzińskiej, Mr President i Moniki Urlik. Wieczór uświetnił także pokaz fajerwerków. Prócz muzycznej części festiwalu już od 19 lipca w Ciechocinku miało miejsce mnóstwo wydarzeń przybliżających historię i kulturę Romów. Wśród nich wystawa malarstwa wybitnego artysty romskiego Van Gotha, wystawa o tematyce romskiej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz premierowy pokaz filmu „Ostatni tabor”. Ponadto chętni mogli udać się do romskiej wróżki, na pokaz bielenia patelni lub poznać sekrety romskiej kuchni.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-07-2012 o godz. 09:01:44 (1043 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Odpowiedź Rzecznika na raport

News
Rzecznik Praw Obywatelskich po zapoznaniu się z Raportem Związku Romów Polskich dotyczącym sytuacji społeczności romskiej w Polsce zapewnił o planach podjęcia kompleksowych badań w zakresie umieszczania dzieci romskich w szkołach specjalnych, ich istotnym aspektem będą wizytacje w wybranych placówkach tego typu, przyjmujących uczniów narodowości romskich. Ponadto Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów zauważając, iż podawanie informacji o narodowości sprawców lub podejrzanych w publikacjach opisujących zdarzenia, których okoliczności nie mają z tą narodowością żadnego związku, przyczynia się do stygmatyzacji członków danej mniejszości oraz utrwala niekorzystny wizerunek Romów, jaki funkcjonuje w świadomości społecznej. W ocenie Rzecznika, brak podstawowej wiedzy o Romach, ich historii oraz tożsamości kulturowej, jest jedną z przyczyn powstawania i utwierdzania się negatywnych stereotypów na temat tej mniejszości. Za najważniejsze pośród tych działań Rzecznik uznał przy tym uzupełnienie podręczników szkolnych o podstawowe wiadomości z zakresu historii i kultury Romów.  Zdaniem Rzecznika, stosowne informacje powinny także zasilić zasoby portalu Scholaris, który oferuje nauczycielom materiały dydaktyczne i pomoce naukowe do prowadzenia zajęć. Podkreślał także, że w tworzeniu wszelkich materiałów edukacyjnych powinni uczestniczyć sami Romowie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-07-2012 o godz. 11:41:20 (933 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zbojkotowane uroczystości w Czechach

News
9 lipca organizacje romskie w Czechach zbojkotowały państwowe uroczystości upamiętniające romskie ofiary nazizmu, oburzone faktem, że w miejscu obozu koncentracyjnego nadal stoi chlewnia. Obchody miały miejsce w Letach, gdzie 70 lat temu powstał obóz koncentracyjny dla czeskich Romów. Szef czeskiego rządu oświadczył, że nie ma pieniędzy na od odkupienie chlewni, która powstała jest własnością prywatną. Na terenie obozu miejscowe państwowe gospodarstwo rolne założyło tuczarnię świń. W 2005 roku Parlament Europejski przypomniał Czechom, że zgodnie z prawem obozy zagłady powinny być zachowane w nienaruszonym stanie jako miejsca pamięci. Wtedy też stowarzyszenia romskie zwrócili się do władz Kościoła o usunięcie chlewni. Wówczas Vaclav Klaus w jednym z wywiadów oznajmił, że obóz został założony dla tych, którzy nie chcieli pracować.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-07-2012 o godz. 10:02:03 (731 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romska wędrówka po Azji

News
W piątek, 6 lipca miała miejsce dwudziesta druga edycja Malta Festival Poznań, której tematem przewodnim w tym roku były „Akcje azjatyckie/Asian Investments”. Ideą koncertu była muzyczna podróż śladami Romów. W ramach Festiwalu zgromadzeni mogli wysłuchać sześciogodzinnego maratonu muzyki romskiej. Jak mówi Nick Hobbs kurator koncertu – to właśnie Romowie są ludem najpełniej ucieleśniającym w swojej kulturze wzajemne związki euroazjatyckie. Wśród występujących znaleźli się romscy muzykanci z Radżastanu, Grecji, Egiptu, Węgier i Andaluzji. Wielkim wydarzeniem były występy Carmen Linares z Hiszpanii, jednej z najznamienitszych śpiewaczek flamenco oraz Dhoad Gypsies of Rajasthan, muzyków, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu lat zagrali ponad tysiąc koncertów w 70 krajach świata. Popis dał także Hasan Yarimdünya, jeden z najlepszych tureckich klarnecistów. Nie zabrakło także polskiego akcentu, wystąpił zespół Tsigunz Fanfara Avantura fascynujący się wpływami muzyki bałkańskiej. Poza tym widzowie wysłuchali także The Musicians of the Nile z Egiptu i Parno Graszt z Węgier. Koncert poprowadzili Jowita Budnik i Antoni Pawlicki, którzy w powstającym filmie Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze zagrali rolę Papuszy i Jerzego Ficowskiego. Festival odbył się nad poznańskim jeziorem Malta.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-07-2012 o godz. 14:59:21 (876 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie na EURO 2012

News
Przez blisko miesiąc kibice piłkarscy w całej Europie i na świecie emocjonowali się meczami rozgrywanymi na terenie Polski i Ukrainy – państw gospodarzy tegorocznego EURO. Państwa te otrzymały prawo do organizacji turnieju w kwietniu 2007 r. na mocy decyzji UEFA. Ostatnie 5 lat było więc dla rządów w Warszawie i Kijowie, jak również dla społeczeństwa polskiego oraz ukraińskiego okresem wyjątkowo intensywnej pracy w zakresie przygotowywania swych państw do przeprowadzenia tej wspaniałej imprezy.

Niezbędna była nie tylko budowa obiektów sportowych, modernizacja infrastruktury transportowej i miejsc noclegowych, lecz również zmiany w zakresie mentalności i podejścia wielokulturowego wśród służb bezpieczeństwa oraz pracowników wszelkich instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie sprawnego przebiegu turnieju na terenie państw – organizatorów. Organizacji imprezy z pewnością nie ułatwił kryzys gospodarczy trwający w obu państwach z różnych natężeniem od roku 2009. Pomimo wielu niedogodności oraz prac modernizacyjnych prowadzonych praktycznie do ostatniej minuty Polsce i Ukrainie udało się zorganizować wspaniałe mistrzostwa, w pełni zasłużenie wygrane przez Hiszpanię, które na długo pozostaną w pamięci mieszkańców obu państw oraz tysięcy kibiców z zagranicy, którzy przyjechali oglądać poczynania swych reprezentacji.

Wśród zawodników szesnastu reprezentacji biorących udział w rozgrywkach EURO nie zabrakło również zawodników pochodzenia romskiego, którzy w światowym futbolu obecni są od dawna. Mocnymi i pewnymi punktami swoich drużyn byli Zlatan Ibrahimović (Szwecja) oraz Andrea Pirlo (Włochy). 31 – letni szwedzki Rom, którego rodzina pochodzi z Bałkan, jako kapitan reprezentacji Trzech Koron był bez wątpienia jej najlepszym zawodnikiem. Niestety, dwa przegrane mecze z Ukrainą i Anglią przekreśliły szanse Szwedów na awans do ćwierćfinału. Andrea Pirlo, 33 – letni włoski pomocnik pochodzenia Sinti, podobnie jak jego brat ze Szwecji był również filarem swej reprezentacji podczas zakończonego już turnieju. Włosi, którzy podczas każdego turnieju wymieniani są w gronie faworytów zasłużenie dotarli do finału eliminując po drodze Anglików oraz Niemców. Dopiero w finale musieli uznać wyższość Hiszpanów, ponosząc miażdżącą porażkę 0:4 i kończąc mecz w „10”.

Mówiąc o Romach w piłce nożnej, warto przypomnieć o wspaniałych Gheorghe Hagim oraz Christo Stoiczkowie. Jako społeczność wyjątkowo często przejawiająca talenty artystyczne można napotkać ich przedstawicieli w praktycznie każdej dziedzinie sportu. Mówiąc zaś o Romach we współczesnym futbolu, to interesującym przykładem może tu być klubowa drużyna piłkarska z Murskiej Suboty na Słowenii, gdzie ponad połowę jej składu stanowią zawodnicy pochodzenia romskiego. Licznych zawodników pochodzenia romskiego można ponadto spotkać w lidze hiszpańskiej. Kraj ten zamieszkuje bowiem  jedna z najliczniejszych społeczności romskich w Europie.

Wracając zaś do tematu samych Mistrzostw warto podkreślić, iż przed każdym meczem kapitanowie obu rywalizujących drużyn wygłaszali formułę wzywającą do poszanowania wszelkiej ludzkiej różnorodności w sporcie, jak i poza nim. Przed EURO bowiem powszechne były obawy o to, iż ugrupowania skrajnie prawicowe i ksenofobiczne wspólnie z pseudokibicami z krajów – gospodarzy oraz przyjezdnymi zakłócą przebieg największej imprezy piłkarskiej w Europie rozgrywanej co 4 lata. Obawy te okazały się na szczęście bezpodstawne, choć incydentów z bandytyzmem i rasizmem w tle niestety nie brakowało.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-07-2012 o godz. 13:12:50 (804 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 V Kalejdoskop Kultur

News
Kalejdoskop Kultur to Festiwal obrazujący barwność i wielość kultur w Polsce odbywający się od 2008 roku we Wrocławiu. Jednocześnie jest to Porozumienie Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz współpracujący w jego ramach ludzie, działający z pasją od wielu lat na rzecz promocji i rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Celem Festiwalu jest przybliżenie mieszkańcom Wrocławia dorobku artystów reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską, grecką, romską, łemkowską, żydowską, karaimską oraz bułgarską. Festiwal angażuje nie tylko profesjonalnych artystów, lecz również amatorów zafascynowanych kulturą przodków i kultywujących ich tradycje. Dzięki swojej otwartej formule jest znaczącym elementem aktywizacji i integracji środowisk mniejszościowych we Wrocławiu, jak i na całym Dolnym Śląsku. W ramach V edycji Festiwalu odbyły się spotkania, kolorowa parada, koncert, warsztaty i kulinarna uczta w Parku Staromiejskim we Wrocławiu.

21 czerwca odbyło się spotkanie z Piotrem Pilukiem, dziennikarzem redakcji  „Słowa Żydowskiego / Dos Jidisze Wort” oraz projekcja archiwalnego filmu „Osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku”. Następnego dnia uczestnicy Kalejdowskopu mieli okazję podziwiać koncert zespołu „Echad” prezentującego tradycyjne żydowskie pieśni szabatowe.

Gwiazdą tegorocznego koncertu finałowego był Jan Trebunia Tutka z prezentacją swego niezwykłego międzynarodowego projektu „Góry w sercu”, w którym muzyka rodem z Podhala łączy się z meksykańskimi bębnami oraz bałkańską trąbką. Tegoroczny festiwal uświetniły także występy szeregu artystów zagranicznych. Wśród nich wrocławianie mieli szansę zobaczyć:

DI GRINE KUZINE (NIEMCY)
Niesamowicie hipnotyzujący zespół ze Wschodniego Berlina. Koncerty DI GRINE KUZINE to połączenie dzikiej energii, pasji, inspiracji i zabawy. Mówią o sobie, że są muzycznymi piratami, gdyż „kradną dźwięki” od Nowego Orleanu, przez Bałkany po bezkresne stepy Ukrainy, a zaczerpnąwszy natchnienia w tych krainach tworzą własne unikatowe brzmienie.

MAQAM (UKRAINA)
Tatarski zespół taneczno-muzyczny, który zachwyca kunsztem muzycznym, jak również niepohamowanym entuzjazmem do odszukiwania i restaurowania rzadkiej, egzotycznej kultury muzycznej Krymu, w jej najszczerszej ludowej formie.

RAČAN (SŁOWACJA)
Zespół pieśni i tańca odtwarzający choreograficzne układy z regionu Kysuc  pod  muzykę wybitnych solistów kultywujących dawne techniki ludowe

Ponadto w programie gościły zespoły wrocławskie: MITLOS z muzyką romską, chór niemiecki DIE HEIMATSÄNGER, niemiecki zespół taneczny WAL NAK oraz dziecięce zespoły taneczne: ukraiński BUDE FAJNO i romski TERNI ROMANI BACHT.

Na gości festiwalu czekało też mnóstwo dodatkowych atrakcji: wystawa „Wrocławska Archeologia piłkarska: Co pozostało ze sławy…”, warsztaty międzykulturowe dla dzieci  „Kultura w symbolach”, nauka gry na djembie oraz degustacja specjałów lokalnych, m. in.: kuchnia ormiańska – przysmaki z rusztu, prawdziwa ormiańska dolma, pachlawa, lawasz i inne tradycyjne delikatesy przygotowane przez rdzennych Ormian na podstawie strzeżonych receptur, tradycyjne miody regionalne z Gospodarstwa w Pasiecznym oraz czeskie piwo – w różnych odmianach, ciemne i jasne, z różną zawartością słodu i goryczki.

Kalejdoskop Kultur współtworzy we Wrocławiu Strefę Różnorodności Euro 2012, promując pozytywne przesłanie wielokulturowości i różnorodności oraz sprzeciw wobec rasizmu i dyskryminacji (program Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 ‘RESPECT Diversity’). Organizatorzy festiwalu to: Porozumienie Kalejdoskop Kultur, Związek Karaimów Polskich, Związek Ukraińców w Polsce, Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-07-2012 o godz. 08:49:48 (825 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Negatywny oddźwięk na Krajowe Strategie

News
Europejska Koalicja na rzecz Polityki wobec Romów (ERPC) z zadowoleniem przyjęła negatywną ocenę Komisji Europejskiej dotyczącą Krajowych Strategii Integracji Romów.

Europejska Koalicja na rzecz Polityki wobec Romów zgodziła się z Komisją Europejską, iż Krajowe Strategie Integracji Romów przesłane przez kraje członkowskie UE muszą zostać poprawione tak by uczyniły realną różnicę w życiu Romów przed rokiem 2020. Opublikowana przez Komisję ocena współgra z opinią ERPC wydaną w marcu, która wskazała na kluczowe niedociągnięcia w strategiach.

Ocena Komisji Europejskiej dotycząca strategii określa niektóre z nich jako tak bardzo wadliwe, że nie mogą być one nawet uznawane za pierwszy krok naprzód. Zdaniem Koalicji pokazują one jedynie całkowity brak woli politycznej. Zdaniem przewodniczącej ERPC Shannon Pfohman, takie złudne poczucie spełnienia obowiązku nie jest ani wystarczające ani możliwe do zaakceptowania. Kraje członkowskie muszą jej zdaniem ustanowić bardziej konkretne cele, wymierne wskaźniki, odpowiednie finansowanie oraz skuteczne wcielanie w życie i mechanizmy monitorujące. Jest również kluczową sprawą by rządy konsultowały z samorządami i organizacjami społecznymi treść i wprowadzanie w życie tych strategii.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-07-2012 o godz. 15:51:15 (778 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rada Europy wydała kolejny raport dotyczący Romów

News
Rada Europy skupia się na zdrowiu europejskich Romów i Wędrowców w oparciu o zasady praw człowieka.

Romowie i Wędrowcy stanowią największą mniejszość w Europie i największą która doświadcza dyskryminacji oraz innego rodzaju naruszeń praw człowieka. Mając to na uwadze Rada Europy wydała raport „Prawa człowieka Romów i Wędrowców w Europie”, który zawiera między innymi rozdział dotyczący prawa do „najwyższej jakości zdrowia psychicznego i fizycznego”.

Według raportu na terenie całej Europy oczekiwana długość życia Romów i Wędrowców jest krótsza niż osób spoza tych społeczności mieszkających na tym samym obszarze lub w tym samym kraju. Wskaźnik śmiertelności niemowląt romskich i Wędrowców jest również o wiele wyższy. Czynnikami utrudniającymi Romom i Wędrowcom dostęp do opieki medycznej są: brak środków na opłacenie ubezpieczenia bądź leczenia, brak dokumentów tożsamości, brak środków transportu z odległych obszarów do placówek opieki medycznej.

Mówiąc o warunkach mieszkaniowych, dostępie do bieżącej wody i urządzeń sanitarnych, stwierdzić należy, że całe skupiska Romów mieszkają nierzadko w fatalnych warunkach mieszkaniowych, w bliskiej odległości od wysypisk śmieci, odczuwając ponadto brak dostępu do odpowiedniej jakości wody i infrastruktury sanitarnej, co w sposób istotny zagraża ich zdrowiu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-07-2012 o godz. 14:20:10 (796 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.13 sekund