Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Kontynuacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

News
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zwrócił się do ZRP z prośbą o przygotowanie analizy sytuacji mniejszości romskiej na terenie gminy oraz krytyczne podejście do dotychczasowych działań szczególnie pod względem ich efektywności, a także sugestie dotyczące rozwiązań, które powinny zostać uwzględnione w nowej edycji Programu na rzecz społeczności romskiej. Pomóc w tym miały pytanie dotyczące między innymi tego, jak powinny być sformułowane cel główny i cele szczegółowe Programu, w jakich dziedzinach Programu uzyskane zostały najlepsze efekty i dlaczego, jak zmodyfikować Program aby był bardziej efektywny czy też jaki sposób monitorowania powinien zostać wprowadzony dla działań podejmowanych w programie. Inicjatywa sporządzenia tej analizy wiąże się z przygotowaniami kolejnej edycji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-05-2012 o godz. 11:03:33 (949 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie w sprawie obozowiska romskiego we Wrocławiu

News
Wrocławski Pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Dariusz Tokarz, zorganizował spotkanie mające na celu przedyskutowanie sytuacji rumuńskich Romów koczujących w mieście w obozowisku przy ulicy Kamieńskiego. W zebraniu wzięli udział także przedstawiciele samorządu oraz służb i organizacji pozarządowych. „Coraz częściej przyjeżdżać będą do nas ludzie w poszukiwaniu lepszego życia jako do kraju Unii. Dziś to Romowie, za parę lat pewnie inne grupy. Jeśli nie chcemy mieć w mieście etnicznych gett, musimy podjąć walkę o przywracanie ich do społeczeństwa.” – powiedział Pełnomocnik wojewody. W trakcie spotkania wyszło na jaw, że problemy Romów, a nawet przysługujące im prawa są nieznane dużej liczbie osób. „Brak świadomości ze strony urzędników, że ci ludzie jako obywatele Unii Europejskiej są u nas zupełnie legalnie i nie można ich ot tak po prostu wydalić, jest szokujący” - skwitowała Agata Ferenc ze stowarzyszenia Nomada, które zadeklarowało napisanie projektu dotyczącego społeczności romskiej. Prócz tego, ze spotkania nie wynikły żadne konkretne wnioski. Pełnomocnik zapowiedział, że zorganizuje spotkanie z mieszkańcami bloków sąsiadujących z obozowiskiem romskim.

Źródło: wroclaw.gazeta.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-05-2012 o godz. 09:11:39 (1071 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)

 Nowości wydawnicze

News
Na przestrzeni ostatnich tygodni biblioteka Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu wzbogaciła się o kolejne pozycje. Jednymi z nich są: „Sterylizacja ludności romskiej 1943 – 1945” Krzysztofa Bukowskiego oraz „Papusza. Między biografią a legendą” Magdaleny Machowskiej. Wzbogacają one i tak już bogate zasoby biblioteczne Związku Romów Polskich.

Dzieło autorstwa prokuratora IPN z Koszalina jest 14 opracowaniem wydanym na zamówienie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w ramach serii wydawniczej „Romowie wczoraj i dziś”. Opisuje ono śledztwa w sprawie przypadków sterylizacji osób narodowości romskiej w latach 1939 – 1945 w Złotowie, Pile, Bydgoszczy i Dobiegniewie. Prowadzone były one przez Okręgowe Komisje Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie i Bydgoszczy, a następnie przez Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku i Poznaniu. Powodem dokonywania tych haniebnych czynów przez hitlerowców były ustawy norymberskie z 15 września 1935 roku. Na jej mocy próbowano wprowadzić w Niemczech czystość rasową narodu niemieckiego eliminując Żydów oraz Romów. Tych ostatnich nawet w przypadku posiadania obywatelstwa niemieckiego wysyłano do obozów koncentracyjnych, jak również poddawano sterylizacji.

Książka Krzysztofa Bukowskiego opiera się na wspomnieniach romskich ofiar represji nazistowskich należących do grupy Sinti, którzy mieszkali w Pile, Złotowie, Sępólnie i Nakle nad Notecią. Zabiegi ich sterylizacji oraz kastracji były przeprowadzane nawet wobec osób małoletnich i weteranów I wojny światowej. Często stawiano ich przed „wyborem” w postaci pobytu w obozie koncentracyjnym i poddania się sterylizacji. Ofiary cielesnego okaleczenia wspominając czasy wojny uskarżały się na olbrzymi ból, którego doświadczyły oraz trudności w życiu osobistym i w relacjach rodzinnych spowodowane niemożnością posiadania dzieci.

Dzieło dr Magdaleny Machowskiej opisuje życie najsłynniejszej poetki romskiej w Polsce Bronisławy Wajs – Papuszy. Opis ten zawiera zarówno relacje dotyczące lat młodości i wędrówek taborowych, a ponadto okresu powojennego i twórczości literackiej, jak również ostatnich lat życia – okresu samotności i odrzucenia. Kluczem do pokazania kolei życiowych pierwszej poetki romskiej w Polsce są jej korespondencja oraz utwory pisane we współpracy z poetami Julianem Tuwimem i Jerzym Ficowskim. Dr Machowska wykorzystuje tu zarówno twórczość własną Papuszy, jak również jej wspomnienia oraz opinie krytyków literackich i wspomnienia dotyczące życia najsłynniejszej poetki romskiej w Polsce. Książka opisuje ponadto niektóre trudne momenty z życia Papuszy, które spowodowane były w dużej mierze jej odseparowaniem się od społeczności romskiej oraz poczuciem pustki i osamotnienia w jej życiu. Autorka – doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonuje ponadto analizy życia społeczności romskiej z punktu widzenia różnych kwestii, kwestii które są trudne w każdej społeczności i nie mają jednakowej oceny. Autorka przytacza ponadto dotychczasowe sposoby opisywania Romów w polskiej literaturze i badaniach naukowych. Zawarte tam są między innymi opisy przemiany sposobu postrzegania tej społeczności oraz procesu przywracania poczucia godności osobom narodowości romskiej.

Książka dr Magdaleny Machowskiej warta jest uwagi ze względu wysoki poziom merytoryczny analizy życia Bronisławy Wajs – Papuszy dokonanej przez autorkę, a także z uwagi na jej bogatą wiedzę z zakresu problematyki romskiej. Dzieło to uzyskało wiele pozytywnych opinii od przedstawicieli środowiska akademickiego jako udana synteza aspektów literackich, biograficznych, a także socjologicznych i kulturowych dotyczących społeczności romskiej, opisujących życie najwybitniejszą poetkę romską w Polsce.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-05-2012 o godz. 10:52:44 (1128 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nieznany grób Romów

News
Nieznany grób Romów zamordowanych w Kobylance w lipcu 1943 r.

Romowie w Polsce ponieśli niewyobrażalne straty podczas okupacji hitlerowskiej. Mimo upływu 67 lat od zakończenia II wojny światowej oraz wielu działań badawczych i dokumentacyjnych prowadzonych przez różne instytucje, organizacje i osoby, zagłada narodu romskiego na ziemiach polskich nadal nie została w pełni  poznana. Zarówno obecne terytorium Polski, jak i wszystkie przedwojenne tereny Rzeczypospolitej z pewnością były areną wielu nieznanych jeszcze kaźni ludności romskiej. Jednym z takich obszarów jest województwo małopolskie, zamieszkałe przez najliczniejszą w Polsce społeczność romską, które co również warto podkreślić było pierwszym miejscem obecności Romów na ziemiach polskich w XV w.

We wsi Kobylanka w gminie Gorlice na terenie Małopolski znajduje się grób dwudziestu osób narodowości romskiej z 3 rodzin zabitych w lipcu 1943 r. Informację o romskiej mogile przekazała Związkowi Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Prezes Koła Miłośników Ziemi Kobylańsko – Dominikowieckiej – Marta Krupczak. Jej stowarzyszenie dąży do stworzenia w miejscu spoczynku ofiar na cmentarzu parafialnym w Kobylance tablicy pamiątkowej, godnie oddającej cześć pomordowanym. Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu podjął współpracę ze stowarzyszeniem z Kobylanki, której celem jest nadanie mogile należytej rangi jako miejsca pamięci romskich ofiar II wojny światowej. W tym celu prowadzone są intensywne kontakty z przedstawicielstwem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, władzami Gminy Gorlice oraz Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przewidziane jest ponadto zgłoszenie sprawy popełnionej zbrodni Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie celem podjęcia przez nią śledztwa.

Wedle relacji ówczesnych mieszkańców wsi egzekucji dokonali  gestapowcy wspierani przez policję niemiecką i polską z Gorlic. Równocześnie zniszczono dwa domy należące do Romów. Dwadzieścia osób narodowości romskiej mieszkało we wsi od zakończenia I wojny światowej. Ich relacje z pozostałymi mieszkańcami wsi były pozytywne, co podkreślają wszyscy przedwojenni mieszkańcy miejscowości. Na przełomie lat 60 – tych i 70 – tych XX w. dokonano w miejscu zbrodni ekshumacji z udziałem urzędników, Milicji, Prokuratury i Sanepidu. Przeniesiono wówczas szczątki ludzkie na cmentarz parafialny, gdzie spoczywają one do chwili obecnej. Zamordowani niemal równo 70 lat temu Romowie z pewnością zasługują na znacznie bardziej godne miejsce przypominające o ich tragedii.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-05-2012 o godz. 14:17:55 (1030 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Przymusowe wysiedlenia w Belgradzie

News
W Belgradzie doszło do przymusowych wysiedleń ok. 1000 Romów, na te liczbę składa się około 250 romskich rodzin. Drewniane slumsy, w których od lat zamieszkiwali Romowie, zostały zniszczone przez buldożery, na polecenie władz Belgradu. Na nic zdały się protesty Amnesty International i miejscowych organizacji pozarządowych. Dzikie osiedle Romów znajdowało się w pobliżu nowego luksusowego hotelu oraz osiedla Belvil w północno – zachodniej części Belgradu. Deweloperzy nie byli zadowoleni z sąsiedztwa Romów, twierdząc, że utrudnia im to sprzedaż apartamentów mieszkalnych. Jak podało belgradzkie radio, wysiedleni Romowie trafią do miast na południu Serbii, z których pochodzą, a pozostali będą mieszkać w metalowych kontenerach na peryferiach stolicy. Amnesty Internatoinal komentuje tę przymusową eksmisję jako jawne naruszenie norm i praw międzynarodowych oraz rażące łamanie praw człowieka. Władze miasta bronią się twierdząc, że osiedle było nielegalne i uniemożliwiało realizację projektów budowlanych. Burmistrz Dragan Dżilas twierdzi, że przesiedleni Romowie będą czuć się lepiej w nowym miejscu, a Belgrad robi co w jego mocy, by poradzić sobie z problemem sytuacji Romów. Dżilas w przeszłości był już krytykowany za inne wysiedlenia Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2012 o godz. 08:49:21 (776 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 38

News
Ukazał się drugi tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 38 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w trzech językach – polskim, romskim i angielskim. W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o stypendiach dla uczniów szczególnie uzdolnionych, o spotkaniu platformy europejskiej na rzecz integracji Romów czy o planie integracji Romów na Litwie. Wspominamy również XXXII posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz o apelu o zjednoczenie Romów w Polsce.

Tematem numeru jest raport o dyskryminacji Romów w Polsce przygotowany przez Związek Romów Polskich. Raport ten ukazuje sytuację mniejszości romskiej w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat i porusza najistotniejsze kwestie z nią związane.
 
Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest wywiad z prezydentem International Romani Union Stanisławem Stankiewiczem, który opowiada m.in. o swojej wieloletniej działalności na rzecz Romów oraz o nietolerancji z którą spotykają się Romowie. Ponadto polecamy również artykuł o obchodach z okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Romów. Przedstawiamy także artykuł o tym jaką rolę dla Romów odgrywają popularne portale społecznościowe.

W dalszej części numeru prezentujemy tekst autorstwa Andrzeja Łuczaka „O pochodzeniu Romów”, w którym przedstawia szereg opinii na przestrzeni wieków na  temat pochodzenia Romów. W artykule „Romowie i Żydzi – różni a podobni” przedstawiamy najważniejsze cechy wspólne obydwu narodowości. Z kolei w artykule „Radżasthan dawniej i współcześnie” prezentujemy charakterystykę praojczyzny Romów.

Piszemy również o ks. Stanisławie Opockim, krajowym duszpasterzu Romów, człowieku o wielkim sercu. Prezentujemy także relację z ubiegłorocznej Wigilii Narodów, która miała miejsce w Gorzowie Wielkopolskim.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach. W cyklu Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów w Bułgarii. Ponadto działy Nowości wydawnicze, Listy  oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 08-05-2012 o godz. 13:26:51 (787 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Osada Romów zagrożona

News
Jak informuje słowacka agencja SITA, Marian Kotleba, lider pozaparlamentarnej ultraprawicowej Partii Ludowej Nasza Słowacja, dostał od mieszkańca miejscowości Krasnohorske Podhradie, działkę z osadą romską, którą planuje zlikwidować. Działka znajduje się pod zamkiem Krasna Horka, budowli, która w marcu została poważnie uszkodzona przez nieumyślne zaprószenie ognia przez dwóch romskich chłopców zamieszkujących osadę. Kotleba tłumaczy, że inspiruje go polityka Izraela wobec nielegalnych osiedli. Po pożarze na zamku organizował on antyromskie demonstracje i już wtedy mówił o chęci przejęcia działki. Wójt Krasnohorskiego Podhradia, Peter Bollo, po przejęciu działki przez Kotlebę obawia się wzrostu napięć między Romami a Słowakami. Podkreśla, także że administracja nie może ingerować we własność prywatną, ale jeśli dojdzie do konfliktu, natychmiast zaalarmuje odpowiednie służby. Członkowie partii Kotleba znani są z częstych manifestacji przeciw Romom i prowokowaniu bójek. W swym programie odwołują się do satelickiego wobec hitlerowskich Niemiec państwa słowackiego z lat 1939-45. W słowackiej osadzie romskiej zamieszkuje około 900 osób.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-05-2012 o godz. 09:29:47 (820 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rozwiązywanie konfliktów i mediacje międzykulturowe

News
Instytut Spraw Publicznych zaprasza pracowników organizacji pozarządowych z całej Polski na bezpłatne szkolenie które odbędzie się w dniach 8 - 9 maja w siedzibie ISP w Warszawie.

Szkolenie skierowane jest do pracowników organizacji pozarządowych pracujących z migrantami przymusowymi. Specyfika działalności międzykulturowej wymaga dodatkowej wiedzy na temat czynników kształtujących kontakt z cudzoziemcem. Mediacja międzykulturowa, jako jedna z metod rozwiązywania konfliktów, jest rodzajem interwencji, która wykazuje dużą skuteczność w rozwiązywaniu złożonych problemów w oparciu o potrzeby i interesy stron.

Dlatego też, do udziału w szkoleniu zapraszane są zwłaszcza osoby pracujące w środowisku wielokulturowym z klientami z innych kultur, które chciałyby zapoznać się z technikami stosowanymi w mediacji oraz specyfiką mediacji międzykulturowych.

Uczestnicy szkolenia:
- poznają mechanizmy związane z powstawaniem i rozwojem konfliktów w relacjach międzykulturowych;
- będą umieli zdiagnozować rodzaje konfliktów i wybrać metody interwencji;
- poznają specyfikę pracy z konfliktem w oparciu o potrzeby stron;
- dowiedzą się na czym polega mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów; jakie może mieć zastosowania w pracy z klientem odmiennej narodowości, oraz jakie są przeciwwskazania do prowadzenia mediacji;
- poznają metodę pytań jako sposób analizy sytuacji konfliktowej oraz planowania strategii rozwiązań konfliktu.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będą różne metody pracy: prezentacje trenerskie, symulacje mediacji, analiza przypadków (case study), dyskusje i burza mózgów, analiza doświadczeń, testy oraz praca grupowa.

Osobom spoza Warszawy zapewniony jest zwrot kosztów podróży oraz pokrycie kosztów noclegu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja 2012 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo na stronie organizatora http://www.isp.org.pl/konferencje,1,268.html

Źródło: isp.org.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-04-2012 o godz. 11:47:55 (1090 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Plan integracji Romów na Litwie

News
Plan integracji Romów w społeczeństwo Litwy na rok 2012-2014 podpisany przez ministra kultury Arūnasa Gelūnasa, zakłada przeznaczenie 5,4 milionów litów na integrację. Dokument skupia się na kwestiach oświaty, w tym nieformalnym kształceniu, zajęciach edukacyjnych dla dzieci w Centrum Społeczności Romskiej, znajdującym się w tak zwanym Cygańskim Taborze w wileńskich Kirtimai. Kobietom i dziewczynkom romskim zostaną zorganizowane wykłady dotyczące higieny i warunków sanitarnych. Dorośli będą informowani o obywatelstwie litewskim, procesach zmiany lub otrzymywania dowodów osobistych. W planach jest także walka z dyskryminacją poprzez organizowanie seminariów i dyskusji dla urzędników państwowych o równych możliwościach. Plan integracji zwraca także uwagę na ochronę kultury i tradycji romskiej. Powstać ma broszura dotycząca Holocaustu romskiego w latach 1941 – 1945.

Plan ten ma za zadanie polepszenie sytuacji mniejszości romskiej na Litwie i rozpoczęcie dialogu międzykulturowego. Sama społeczność romska i inni obywatele Litwy podchodzą jednak sceptycznie do projektu. Romowie boją się, że większość pieniędzy będzie przeznaczona na fikcyjne projekty, a oni sami niewiele skorzystają. Z kolei wilnianie obawiają się, że projekty oświaty Romów nie wzbudzą w nich większej chęci do pracy, ponieważ staną się kolejną zapomogą.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-04-2012 o godz. 08:58:15 (913 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Jak piękne jest być Cyganem

News
8 maja w Węgierskim Instytucie Kultury będzie miało miejsce otwarcie wystawy „Jak piękne jest być Cyganem” Tamása Schilda, Członka Węgierskiego Związku Artystów Fotografików. Wernisaż otworzy Adam Bartosz, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. W Polsce prace Schilda zostaną zaprezentowane po raz pierwszy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-04-2012 o godz. 10:31:08 (735 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund