Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Przeciw ksenofobii na polskich ulicach

News
Związek Romów Polskich dołączył właśnie do współpracy w ramach zorganizowanej przez Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowana kampanii społecznej zatytułowanej „Wymiećmy ksenofobię z ulic – letnie porządki dla tolerancji”. Akcja ta ma na celu zwalczanie antysemickich, rasistowskich i ksenofobicznych napisów w przestrzeni publicznej polskich miast. Kampania będzie uświadamiać, że jakiekolwiek zachowania, które godzą w prawa człowieka i uwłaczają mu powinny być jednoznacznie negowane i powinniśmy takim zjawiskom przeciwdziałać, nieważne czy jest to obraźliwy komentarz w internecie czy wulgarny napis na murze. W naszym otoczeniu pojawia się naprawdę wiele elementów naruszających prawa obywatelskie, jeśli będziemy reagować mamy szansę egzekwować od instytucji publicznych obowiązek ochrony praw każdego obywatela.

W kampanii biorą udział samorządy polskich miast, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego oraz organizacje pozarządowe reprezentujące mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Akcja polegać będzie na wyszukiwaniu przez młodzież obraźliwych napisów i haseł o charakterze rasistowskim, antysemickim i ksenofobicznym w przestrzeni swoich miast oraz fotografowanie ich i wraz z podaniem jego dokładnej lokalizacji przesłanie na adres tropiciel@kprm.gov.pl do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, gdzie odbędzie się analiza przesłanego materiału. W przypadku stwierdzenia, iż zawiera on przesłanki naruszenia dobra przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych lub religijnych, sprawa zostanie skierowana do władz miasta, w którym znajduje się przedmiotowy napis, z prośbą o podjęcie zgodnie z kompetencjami niezwłocznych działań, w celu usunięcia napisu z przestrzeni publicznej.

Akcja „Wymiećmy ksenofobię z ulic – letnie porządki dla tolerancji” będzie realizowana również w przyszłych latach. Wierzymy, że konsekwencja w działaniu przyniesie oczekiwane rezultaty. Jak pisze Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska „Wspólne działanie samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz szerokich grup młodzieży powinno przynieść pożądany skutek – nasze miasta staną się piękniejsze, a ich mieszkańcy bardziej tolerancyjni i wrażliwi na wszelkie formy dyskryminacji.” Osobą odpowiedzialną za kampanię w BPRT jest Wioletta Żułnowska Doradca Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-06-2011 o godz. 08:49:29 (1195 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Szkolą jak pisać projekty

News
Dnia 25 maja miało miejsce pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl szkoleń dla chętnych, którzy mają zamiar ubiegać się o środki z dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwsze ze szkoleń odbyło się w Warszawie, kolejne we Wrocławiu (2 czerwca), w Krakowie (7 czerwca) i w Szczecinie (9 czerwca). Dzięki cyklu szkoleń wnioskodawcy mogli zapoznać się z tajnikami wypełniania wniosków, zaczerpnąć wiedzy u źródła i zdobyć wiele przydatnych, praktycznych informacji dotyczących projektów.

Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL mają za zadanie przyczynić się do osiągania powyższych celów poprzez podejmowanie działań z zakresu: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, zdrowia i aktywizacji społeczno - zawodowej społeczności romskiej. Grupy docelowe działania 1.3.1 – czyli osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy to członkowie społeczności romskiej oraz osoby, instytucje i podmioty działające na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-06-2011 o godz. 15:20:26 (871 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów

News
Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Centrum Kultury Romów w Tarnowie serdecznie zapraszają na XII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Tabor wyjedzie 21 lipca w godzinach przedpołudniowych sprzed Muzeum Etnograficznego w Tarnowie a powróci wieczorem 24 lipca. W ramach trasy Taboru w sobotę, 23 lipca o godz. 12.00 odbędzie się uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci o Zagładzie Romów w lesie Borzęckim, przy granicy z Wał-Rudą. Jest to pierwszy w Polsce pomnik, zaprojektowany przez romską artystkę, Małgorzatę Mirgę - Tas. Stanie na miejscu, gdzie w lipcową sobotę 1942 r. Niemcy zamordowali grupę 29 Romów - mężczyzn, kobiet i dzieci, należących do rodzin Majewskich, Kwiatkowskich, Chmielewskich i Cioroniów. Nazwiska wskazują, że byli to Romowie ze szczepu Polska Roma oraz osiadli (Cioronie). Ofiary masakry zostały ekshumowane w 1959 r., a ich szczątki złożone w zbiorowej mogile na cmentarzu w Borzęcinie Dolnym. W 2010 r. na miejscu zbrodni uczestnicy Taboru Pamięci wkopali brzozowy krzyż, na którego miejscu zostanie odsłonięty Pomnik.

Tabor przybliża romskie tradycje, wędrowne życie, muzykę i stroje, ale także daje czas na refleksję i oddanie czci tym, których życie już zostało przerwane. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym święcie pamięci i wspólnoty.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-06-2011 o godz. 09:37:59 (1122 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja „Łamanie stereotypów”

News
1 czerwca w auli Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera odbyła się konferencja pt. „Łamanie stereotypów – ROMOWIE” zorganizowana przez Instytut Badań nad Cywilizacjami WSE. Gośćmi konferencji było wiele znanych osób, wśród nich między innymi dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Adam Bartosz oraz prezes Stowarzyszenia Kobiet Romskich w Polsce Krystyna Gil.

Konferencję rozpoczął wykład dr Tomasza Soroki „O stereotypach – geneza i charakterystyka”, następnie wspomniany już Adam Bartosz zaprezentował rys historyczny Romów w Polsce. Z kolei Krystyna Gil opowiedziała o sytuacji kobiet romskich w środowisku polskim. Następnie Jerry Goss rozpoczął swój wykład pt. „Relacja Romowie – Polacy, jak postrzegamy siebie”. Na koniec zebrani obejrzeli film słynny film „Czas Cyganów” w reżyserii Emira Kusturicy oraz mieli okazję podziwiać wernisaż fotografii „Romski Pstryk”.

Wstęp na konferencję był nieodpłatny.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-06-2011 o godz. 12:10:43 (1135 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Intensywny kurs języka angielskiego

News
dla absolwentów uczelni wyższych pochodzenia romskiego

Uniwersytet Środkowoeuropejski oraz Romskie Inicjatywy Instytutu Społeczeństwa Otwartego ogłosiły nabór na stypendia w ramach 8 – miesięcznego intensywnego kursu szkoleniowego z zakresu języka angielskiego w Budapeszcie w roku akademickim 2011/2012. Termin składania podań: 17 czerwiec 2011 r. Program rozpocznie się w połowie września 2011 i potrwa do końca maja 2012 r.

Szkolenie ma za zadanie zwiększenie umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego wśród romskich absolwentów tak, ażeby mogli skutecznie starać się o stypendia na Staże w Komisji Europejskiej dla młodych romskich absolwentów uczelni, a także o innego rodzaju staże czy możliwości zawodowe i edukacyjne. Studenci poprawią ponadto swą wiedzę na temat języka, kultury i historii Romów.

Pożądani są kandydaci z Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Kosowa, Macedonii, Mołdowy, Polski, Rosji Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy i Węgier. Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe i posiadać pełny dyplom lub jego odpis przed upływem terminu składania podań. Ponadto powinni posiadać podstawową znajomość języka angielskiego, pozwalającą im na wypełnienie podania po angielsku. Od uczestników wymagana jest również minimalna znajomość obsługi komputera. Oprócz tego kandydaci muszą mieszkać w Budapeszcie podczas trwania kursu.

Podania można składać faksem na nr +361 327 3190 lub pocztą na adres CEU, SEP, Intensive IELT, Nador u. 9., H-1051, Budapest, Hungary

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-06-2011 o godz. 14:41:13 (925 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 KHAMORO - Światowy Festiwal Romów w Pradze

News
W dniach 22 – 28 maja br. już po raz XIII odbył się w Pradze Światowy Festiwal Romów KHAMORO. Przez cały ten czas wiele miejsc w czeskiej stolicy zostało ożywionych za sprawą romskiego jazzu i tradycyjnej romskiej muzyki. Praga była również areną romskich teatrów, filmów, literatury, tańca i sztuki. W dniach Festiwalu odbywały się ponadto debaty dotyczące problematyki romskiej, które miały charakter otwarty celem osiągnięcia możliwie największego zrozumienia stylu życia Romów.

Nazwa Festiwalu Khamoro w języku romskim oznacza „słoneczko”. Po raz pierwszy miał on miejsce w Pradze w 1999 r. Jego podstawowymi celami są pokazanie bogactwa romskiej kultury i tradycji, a także udział w integracji społeczności romskiej w społeczeństwie Czech oraz w rozwoju społeczeństwa wielokulturowego, jak również poprawa relacji między społecznością większości a środowiskiem romskim poprzez pokazywanie kultury romskiej. W kolejnych latach patronami imprezy byli m.in. były Prezydent Vaclav Havel, przewodniczący Senatu Petr Pithart i Libusza Beneszowa, szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Republice Czeskiej Ramiro Cibrian, burmistrz miasta stołecznego Praga Pavel Bem, premier Mirek Topolanek.

Przez tydzień czasu ponad 100 artystów i ekspertów z 19 krajów świata dawało swe występy oraz prezentowało swą wiedzę podczas tegorocznego festiwalu. Program muzyczny festiwalu składał się z sześciu koncertów. W poniedziałek miał miejsce koncert współczesnej romskiej muzyki w Sali Muzycznej Retro, zaś we wtorek i w środę odbywały się koncerty światowych sław romskiego jazzu. Wreszcie w czwartek i w piątek prezentowana była w ROXY tradycyjna romska muzyka. Punktem kulminacyjnym festiwalu był sobotni koncert galowy na SaSaZu. Koncerty tradycyjnej romskiej muzyki obejmowały występy zespołów z Bułgarii, Francji, Węgier, Indii, Włoch i Norwegii. Romowie z Czech reprezentowani byli podczas opartych na dawnych zasadach koncertów przez Mario Bihari i Bachtale Apsa, a także w ramach koncertu w rozumieniu współczesnym, jak i przez inne zespoły, biorące udział tradycyjnej defiladzie w centrum Pragi.

Festiwal KHAMORO to nie tylko muzyka. Program wydarzeń towarzyszących obejmował różnogatunkową wystawę zatytułowaną „Segregacja mocno szkodzi Tobie i osobom wokół Ciebie”, a także premierę filmu dokumentalnego „Żeny v Poli”, pokazującego życie dwóch młodych kobiet romskich, które zostały politykami. Tak jak i w poprzednich latach ważnym elementem festiwalu był program naukowy, corocznie skupiający ekspertów o światowej renomie. W tym roku w trakcie KHAMORO zorganizowano 3 – dniową międzynarodową konferencję poświęconą integracyjnemu nauczaniu dzieci romskich. Wszystkie państwa zaangażowane w Dekadę Integracji Romów były reprezentowane podczas tej konferencji. Wśród atrakcji tegorocznego KHAMORO znalazła się również inscenizacja tradycyjnego romskiego wesela, znanego z przeszłości.

Partnerem Festiwalu było Miasto Praga, a wsparcia finansowego udzieliły Ministerstwo Kultury Czech, Urząd Miasta Praga i inne podmioty. Partnerem medialnym była Telewizja Czeska, lecz relacje i informacje na temat imprezy podawały również inne europejskie i światowe media, jak CNN, BBC, Deutsche Welle i Arte.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-06-2011 o godz. 15:33:36 (1159 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 67. rocznica buntu

News
Portal rp.pl podał, że 16 maja Romowie zjechali do Oświęcimia aby uczcić 67 rocznicę buntu więźniów - Romów Sinti w Cygańskim Obozie Rodzinnym Zigeunerfamilienlager. Romowie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod ruinami krematorium V w byłym obozie Auschwitz II - Birkenau.

Jak wynika z relacji Tadeusza Joachimowskiego, który był więźniem obozu i pełnił funkcję pisarza, 15 maja roku 1944 kierownik obozu cygańskiego Unterscharfuehrer SS Georg Bonigut, poinformował go, że planowana jest likwidacja obozu. Joachimowski miał za zadanie uprzedzić zaufanych Romów.

Następnego dnia po zmierzchu, uzbrojeni w broń maszynową SS-mani wtargnęli do baraków z zamiarem wypędzenia więźniów, jednak Romowie czekali już wyposażeni w łopaty, noże, łomy i kamienie, gotowi by stawić opór. Zaskoczeni i skonsternowani SS-mani odwołali akcję w obawie przed rozprzestrzenieniem buntu i dużymi stratami. Tak więc pierwsza próba likwidacji obozu cygańskiego w Birkenau nie udała się.

Zagłada Romów została ostatecznie dokonana dopiero w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku na rozkaz Reichsfuehrera SS Heinricha Himmlera. W komorach gazowych zginęło wówczas 2897 Romów.

W KL Auschwitz - Birkenau poniosło śmierć łącznie ponad 20 tysięcy osób narodowości Romskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-05-2011 o godz. 10:11:25 (877 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Trzydniowy terror

News
Wieś Gemerska Poloma w powiecie Rożava na Słowacji była podczas Świąt Wielkanocnych miejscem trzydniowego terroru wobec romskich rodzin. Rodziny zostały zaatakowane w swych domach przez grupę młodzieży, uważaną za skinheadów. Miejscowy działacz Stanislav Kuczerak poinformował o tym wydarzeniu Romską Agencję Prasową.

Kuczerak powiedział, iż we wsi mieszka trzech młodych mężczyzn, którzy są sympatykami ruchu neonazistowskiego. Według świadków zwołali oni innych zwolenników z terenu powiatu, co doprowadziło do tego, że we wsi zgromadziło się około 40 – 50 osób i zaatakowało romskie rodziny bezpośrednio w ich domach, niszcząc wszystko co wpadnie im w ręce, od naczyń i mebli po okna, nawet wyrywając drzwi z zawiasów. Pobili oni również kilku romskich mieszkańców. Świadkami całej dokonywanej przemocy były małe dzieci.

Niestety gdyby nie romskie organizacje, wiadomość o tych aktach przemocy najprawdopodobniej nie wyszłaby poza Słowację.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-05-2011 o godz. 08:51:15 (798 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dla dzieci o Romach

News
Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach po raz kolejny zorganizował zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej nr 2. W dniach 11-12 kwietnia młodzi słuchacze mieli okazję wziąć udział w zajęciach, podczas których dowiedzieli się co nieco narodzie romskim. Poznali ich kulturę, tradycję i historię. Dowiedzieli się skąd pochodzą Romowie, jak przybyli do Polski oraz dlaczego prowadzili wędrowny tryb życia. Nie zabrakło także poważnych tematów takich jak Holocaust Romów podczas II wojny światowej. Dzieci rozmawiały z prowadzącymi zajęcia o tożsamości romskiej i o tym co ją wyznacza – hymn, flaga, tradycyjne romskie zawody. Omówiono pokrótce wszystkie cztery szczepy romskie zamieszkujące Polskę. Nie zabrakło także wzmianek o tym, jak Romowie zaznaczają swój ślad w kulturze i sztuce. Były też warsztaty muzyczne, pieśni cygańskiej uczył dzieci romski śpiewak Adam Kozłowski.

Zajęcia poprowadzone zostały na podstawie materiału przygotowanego przez Muzeum Etnograficzne w Tarnowie w postaci prezentacji DVD.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-05-2011 o godz. 14:03:46 (1029 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Amnesty International zaniepokojone

News
Amnesty International (AI) wezwało węgierski rząd i Policję do podjęcia natychmiastowych działań celem zapobieżenia wszelkim aktom przemocy o podłożu rasowym i zastraszania na terenie całego kraju. AI wezwało również rząd do podjęcia śledztwa w sprawie wydarzeń w Gyoengyoespata i 3 innych miastach na przestrzeni ostatnich tygodni.

Przedstawiciele AI stwierdzili, że strach wytworzony w Gyoengyoespata przez radykalne ugrupowania na przestrzeni ostatnich tygodni oraz naznaczanie i zastraszanie miejscowych mieszkańców romskich przerodziły się w fizyczną przemoc. Działo się tak mimo powtarzanych przez rząd oświadczeń obiecujących utrzymanie porządku.

Przedstawiciele organizacji dodali, iż groźby i oparta na dyskryminacji retoryka wobec Romów może być odczytywana jako przemoc rasistowska, która uderza w miejscową społeczność romską i tworzy napięcie w całym społeczeństwie.

Amensty International zwróciła uwagę, że przedstawiła swój raport dla Rady Praw Człowieka ONZ, zawierający wezwanie do rządu węgierskiego o podjęcie bardziej skutecznych środków przeciwko takim incydentom, w którym dokonano oceny sytuacji w zakresie praw człowieka na Węgrzech na podstawie 4 – letniego procesu stałej obserwacji.

Romskie organizacje na Węgrzech nie mają złudzeń i uważają, że takich sytuacji będzie więcej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-05-2011 o godz. 11:21:54 (817 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.13 sekund