Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

NewsWojewództwo podlaskie – tygiel kultur, tygiel problemów

Podlasie to prawdziwy tygiel kulturowy i etniczny. Mieszkają tam prawie wszystkie mniejszości narodowe i etniczny żyjące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nic zatem dziwnego, że Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych w dniu 24 kwietnia postanowiła obradować w na posiedzeniu wyjazdowym w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Obradom przewodniczyli: Danuta Pietraszewska (PO) – przewodnicząca  komisji i Ryszard Galla (niezależny – zastępca przewodniczącej. Tematyka posiedzenia była bardzo rozległa i obejmowała informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego oraz informację Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego.

Do udziału w posiedzeniu komisji zaproszono zainteresowanych urzędników z ministerstw przedstawiających informacje oraz szeroką reprezentację instytucji i organizacji społecznych zajmujących się problemami mniejszości narodowych z terenu województwa podlaskiego. Drugim gospodarzem spotkania był wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Romów reprezentował prezes Stowarzyszenia Centralna Rada Romów w Polsce Stanisław Stankiewicz, któremu towarzyszyło kilku współpracowników.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-06-2018 o godz. 12:16:05 (152 odsłon)
(Czytaj więcej... | 15495 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Pamiętali o zbrodni sprzed lat

News
VI Marsz Pamięci w byłym niemieckim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Szli w milczeniu, być może jak przed laty ci, dla których była to ostatnia droga. Nieśli wiązanki kwiatów, w dłoniach trzymali płonące znicze. Chcieli uczcić pamięć pomordowanych w pierwszym, niemieckim Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Niemcy tu uczyli się masowej eksterminacji. Fabrykę śmierci Kulmhof uruchomili już jesienią 1941 roku, a więc na długo przed oficjalnym podjęciem decyzji o zagładzie Żydów i Romów. Najpierw trafiali tu Żydzi z Kraju Warty, potem zgładzono tu około pięciu tysięcy Romów i Sinti przywiezionych tu z łódzkiego getta. Liczna zamordowanych jest trudna do określenia. Przyjmuje się, że życie straciło tu od 150 do 200 tysięcy ludzi.

Kulmhof był obozem natychmiastowej zagłady. Tylko nieliczni mieli niewielka szansę na przeżycie, ale za cenę strasznej pracy: zapędzania ofiar do komór gazowych, a potem grzebania ich ciał. Ofiary przywożone były do pałacu, gdzie rozbierały się i korytarzem trafiały do szczelnych komór na samochodach. Po uruchomieniu silnika spaliny trafiały do komory i uśmiercały znajdujących się tam ludzi. Straszną śmierć w męczarniach obserwowali kierowcy samochodów, którzy podejmowali decyzję o wywożeniu zwłok do odległego o 4 km Lasu Rzuchowskiego. Tam więźniowie wynosili zwłoki z samochodów, by je pogrzebać. Zdarzało się, że nie wszystkie ofiary już nie żyły. Tych uśmiercali wachmani, a niekiedy grzebano ich żywcem. Ilu ich było, dokładnie nie wiadomo. Wiadomo, że byli to Żydzi, Romowie, Sinti, Polacy, grupy dzieci z Zamojszczyzny i czeskich ze wsi Lidice.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-06-2018 o godz. 15:05:21 (154 odsłon)
(Czytaj więcej... | 12401 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Konferencja w Gorzowie Wielkopolskim

NewsMniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 roku

W dniach 23-24 kwietnia 2018 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuski Urząd Wojewódzki. Konferencja poświęcona została  mniejszościom wyznaniowym, narodowym i etnicznym na Ziemiach Odzyskanych po 1945 roku. Wzięli w niej udział przedstawiciele mniejszości karaimskiej, łemkowskiej, romskiej, ukraińskiej, tatarskiej oraz żydowskiej, oraz wyznawcy różnych odłamów protestantyzmu, zamieszkujący na ziemiach zachodnich przed 1945 rokiem, a także przedstawiciele środowiska naukowego zajmującego się tematyką mniejszości oraz reprezentanci instytucji kultury. Ziemie zachodnie i północne nazywane Ziemiami Odzyskanymi, podobnie jak inne rejony Europy, nie były jednorodne etnicznie i tak też jest dziś.

Celem tej interdyscyplinarnej konferencji była prezentacja badań nad mniejszościami wyznaniowymi, narodowymi i etnicznymi, które na skutek zmian granic Polski po 1945 roku i związanej z tym faktem migracji ludności, osiedliły się na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-06-2018 o godz. 09:55:46 (150 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10254 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Romano Atmo 74

News
Drugi tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 74 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w języku polskim i romskim.

Głównym tematem numeru jest Międzynarodowy Dzień Romów i jego tegoroczne obchody w Polsce. Ponadto prezentujemy historię stałej wystawy o tematyce romskiej w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, której inicjatorem jest Adam Bartosz. Przedstawiamy również pierwszą książkę w Polsce o romskich kulinariach „Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów”, autorstwa Moniki Szewczyk i Magdaleny Kwiecińskiej. Piszemy również o wystawie, konferencji i warsztatach w ramach Międzynarodowego Kulturalnego Programu Informacyjnego Europejskiego Instytutu Sztuki i Kultury Romskiej. Ponadto polecamy artykuł o pomijanym w debacie publicznej temacie Holokaustu Romów. Publikujemy również artykuł autorstwa Wiolety Kalinicz-Hirniak o sytuacji starszego pokolenia Romów. Prezentujemy artykuł o ewolucji kilkunastoletniego rządowego programu na rzecz społeczności romskiej oraz publikujemy artykuł pt. „Romowie i polityka senioralna”.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej i z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 08-06-2018 o godz. 11:48:12 (173 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie znani i nieznani. Tożsamość, historia i kultura Romów

News
W maju i czerwcu 2018 roku Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg chce umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom zapoznanie się z tematyką romską, realizując projekt pt.: „Romowie znani i nieznani. Tożsamość, historia i kultura Romów”.

Szczególnie chcemy popularyzować tę wiedzę w tych miejscowościach, w których nie ma na co dzień możliwości zetknięcia się z Romami (takich jak Biały Bór, Drawsko Pomorskie, Bobolice). Dużo ludzi nie zna osób pochodzenia romskiego. Często źródłem wiedzy wielu ludzi na temat kim są i jacy ją Romowie są środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet). Jest to najczęściej wiedza powielająca pewne stereotypy, które zazwyczaj w złym świetle ukazują tę społeczność. Stare, dobre przysłowie zaś przypomina: „Nie oceniaj książki po okładce”. Dlatego dzięki tym warsztatom chcemy przerwać ten negatywny stereotypowy łańcuszek, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i ukazać blask prawdy o Romach, o ich: tożsamości, historii, kulturze, i tradycji.

Projekt „Romowie znani i nieznani. Tożsamość, historia i kultura Romów”
jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Róży LuksemburgWysłany przez admin_zrp dnia 29-05-2018 o godz. 10:29:31 (155 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Integracja dzieci romskich poprzez edukację o zdrowiu i sporcie

News
Od marca 2018 roku realizowany jest projekt przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku „Integracja dzieci romskich poprzez edukację o zdrowiu i sporcie”. Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów nawyków zdrowego stylu życia oraz umiejętności dbania o własne zdrowie  i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Ponadto celem jest inicjowanie wśród dzieci działań na rzecz poprawy stanu zdrowia, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywności ruchowej.

Na program składa się kilka bloków tematycznych realizowanych w postaci cyklicznych zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku,  w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”. W trakcie programu odbędą się spotkania z „ekspertami” np. spotkanie z instruktorem fitness, dietetykiem i ratownikiem medycznym. Dodatkowo zaplanowane są wyjścia poza świetlicę, w trakcie których realizowane będą założenia programowe np. wycieczka rowerowa, zajęcia fitness, wyjście do siłowni, basen.

Program obejmuje również pięciodniowy wyjazd kolonijny w okresie wakacji letnich do nadmorskiej miejscowości, połączony z zajęciami edukacyjnymi. Na kolonię zostanie wybrana 15 osobowa grupa dzieci korzystająca ze świetlicy Słoneczko, działającej przy ZRP. Dzieciom zapewniona zostanie całodobowa opieka pedagogiczna, transport, wyżywienie, noclegi, opieka medyczna oraz ubezpieczenie. Wypoczynek zostanie zgłoszony do Kuratora Oświaty w Koszalinie.

Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2018.Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-05-2018 o godz. 09:58:36 (114 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dać wędkę czy rybkę?

News
Czy programy na rzecz społeczności romskiej spełniają założone cele?

Romowie, mniejszość etniczna żyjąca w Polsce często na granicy ubóstwa, objęta jest działaniem specjalnego programu rządowego, mające na celu dążenie do wyrównania warunków bytowania ze społeczeństwem większościowym. Od czasu przymusowego osiedlenia Romów, tj. od lat sześćdziesiątych XX wieku, nikt poważnie nie zajmował się tą jakże specyficzna społecznością. Owszem, czasem dostrzegano trudne warunki, w jakich przyszło im żyć, ale zazwyczaj tylko na tym się kończyło. Dodatkowo, do Romów przylgnęło kilkanaście złych stereotypów, które spychały tę nację na margines społeczny. Te stereotypy przedstawiały wizerunek Roma jako niebieskiego ptaka, który nie sieje, nie orze, a zbiera.

Większość społeczeństwa dodatkowo kojarzyła jeszcze Romów jako artystów, utrzymujących się głownie z występów na scenie. To było oczywiście bardzo duże uproszczenie. Rozproszona i niejednorodna społeczność romska jeszcze nie potrafiła upomnieć się o swoje prawa, ale już wiele środowisk dostrzegało tzw. romski problem. U schyłku XX w na terenie kraju odbyło się kilka konferencji poświęconych społeczności romskiej. Wówczas głośno wyartykułowano problemy, z którymi borykają się Romowie. Wtedy też powstał Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim, który został przyjęty przez Radę Ministrów 13 lutego 2001 roku. Uznano bowiem, że na terenie tego województwa Romowie żyją w najtrudniejszych warunkach. Stwierdzono też, że skala problemu jest tak duża, że lokalne samorządy same, bez rządowego wsparcia, z tym problemem sobie nie poradzą. Po trzech latach funkcjonowania programu, postanowiono rozszerzyć go na cały kraj.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-05-2018 o godz. 13:35:13 (141 odsłon)
(Czytaj więcej... | 14008 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów romskich w 2018 r.

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2018 o godz. 11:24:04 (254 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 2018 r.

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2018 o godz. 11:12:47 (119 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie i polityka senioralna

News
W dzisiejszych czasach człowiek, który nie ma dostępu do informacji, staje się wykluczonym. Niemożliwym wydaje się fakt, żeby w XXI w., gdzie przy wszechobecnym mediach żyją ludzie, którzy – pomimo narzędzi jakie daje im nowoczesna technologia – nie potrafią, nie chcą, albo nie wiedzą, jak z nich korzystać…

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce żyje ok. 8,5 mln. osób, które przekroczyły już 60-ty rok swojego życia. Przeważająca liczba z tych osób boryka się z wieloma problemami na wielorakich płaszczyznach. Do najważniejszych problemów osób starszych należą bez wątpienia sytuacje: materialno-bytowa i zdrowotna. Trzeba przyznać, że państwo polskie stara się w swoich dążeniach do lepszych zmian, na wielu szczeblach, uwzględniać także potrzeby osób starszych, które powinny być zauważalne nie tylko dla samych rządzących, ale przez nas samych jako bliskich, sąsiadów czy zupełnie obcych ludzi, na co dzień stykających się z tą grupą ludzi.

Aktualnie funkcjonują programy i konkursy skierowane do senioralnej części polskiego społeczeństwa, m.in. takie jak:
• Senior+
• Opieka 75+
• ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych)

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-05-2018 o godz. 10:24:55 (167 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10700 bajtów więcej | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund