Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Spotkanie grupy roboczej

News
Dnia 17 maja o godzinie 13 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej do spraw organizacji obchodów Dnia Zagłady Romów (Kraków, Muzeum Auschwitz – Birkenau, 1 – 2 sierpnia 2011 roku). Spotkanie poświęcone było uzgodnieniu ramowego programu i uszczegółowieniu zadań instytucji zaangażowanych w przygotowania obchodów. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przedstawiciele Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau oraz OBWE, w tym Andrzej Mirga. Spotkanie zaowocowało sporządzeniem projektu uchwały ustanawiającej dzień 2 sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Romów oraz ustaleniem przedsięwzięć koniecznych do wykonania zadania.

Dzień ten ma być czcią oddaną 2897 romskim więźniom , którzy zginęli w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku w komorach gazowych w obozie Auschwitz Birkenau II. Wkrótce odbędą się kolejne spotkania grupy roboczej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-05-2011 o godz. 14:31:25 (780 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Unia wysyła Romskie dzieci do szkół

News
5 kwietnia Komisja Europejska przyjęła strategię ws. Integracji Romów w Unii Europejskiej, która zobowiązuje kraje do przyjęcia planów narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: dostępu do edukacji, pracy, systemu zdrowia, i mieszkalnictwa. Komisja Europejska na bieżąco będzie monitorować realizację planów i raz do roku oceniać poszczególne państwa.

Jak informuje dziennik.pl badania przeprowadzone w krajach zamieszkanych przez największą liczbę Romów (Bułgaria, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja) wykazały jednoznacznie, iż obecnie jedynie 42% dzieci romskich kończy szkołę podstawową, w porównaniu do średniej Unii Europejskiej – 97,5%. Naukę w szkole średniej rozpoczyna tylko 10% Romów. Jednym z założeń nowoprzyjętej strategii jest to, że do roku 2020 wszystkie dzieci pochodzenia romskiego będą chodzić przynajmniej do szkoły podstawowej oraz redukcja ogromnej różnicy w liczbie zatrudnień Romów a innych obywateli UE. Przesłane do Brukseli plany mają także zawierać działania prowadzące do  zmniejszenia wskaźników śmiertelności dzieci romskich, a także zapewnienia dostępu do mieszkań wyposażonych w bieżącą wodę i elektryczność.

Odnosząc się do obecnej sytuacji komisarz ds. praw obywatelskich Viviane Reding powiedziała: „Wspólną odpowiedzialnością krajów członkowskich jest skończyć z wykluczeniem Romów. To poważne wyzwanie. Dlatego przyjmujemy wspólne cele integracji Romów, a kraje członkowskie, regiony i miasta muszą się zobowiązać, że wdrożą je w życie.”

Ponadto Komisja Europejska chce skupić się na tym aby organizacje romskie bardziej aktywnie starały się pozyskiwać fundusze unijne przeznaczone na integrację Romów. Na chwilę obecną 70% tychże funduszy w dalszym ciągu zostaje niewykorzystanych. Integracja Romów ma wpłynąć na udział Romów w unijnej populacji w wieku produkcyjnym. Jak obliczył Bank Światowy integracja Romów przyniesie gospodarce rocznie 0,5 mld euro - dzięki zwiększeniu produkcyjności i dochodów z podatków oraz redukcji wydatków socjalnych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-05-2011 o godz. 09:07:43 (876 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wojna o słowną etykietę „Cygan” trwa

News
Przedmiotem trwającego w Rumunii sporu między twardogłowo nastawionymi przedstawiciela Rumuńskiej Akademii Nauk a romskimi organizacjami pozarządowymi są zawarte w oficjalnym słowniku języka rumuńskiego DEX określenia Romów. Wskazują one na nich, jako osoby „pochodzące z Indii, prowadzące półkoczowniczy tryb życia i wreszcie osoby o złych nawykach”.

Debata na temat kwestii słowa Cygan zaczęła się w ubiegłym roku, kiedy parlamentarzysta Silviu Prigoana zaproponował zmianę oficjalnej nazwy „Romowie”, którą winna zastąpić tradycyjne określenie „Cyganie”. Argumentuje on, iż nazwa „Cyganie” jest rozpowszechniona na terenie całej Europy.

Z kolei Prezes Agencji na rzecz Rozwoju Społecznego, Gelu Dumunica przypomina, że nazwa ta była stosowana w Rumunii w odniesieniu do niewolników. Wyjaśnia też, że w ramach demokratycznego państwa należącego do UE nie można oficjalnie określać mniejszości etnicznej negatywnym określeniem. Dumunica odparł również argumenty naukowców mówiące, że słowo „Rom” pojawiło się w latach 50 – tych XX w., wyjaśniając iż było ono znane w Rumunii już w latach 30 – tych, a wcześniej, bo pod koniec XIX w. było obecne w innych językach. Ostrzegł on, że wpajanie ludziom negatywnej nazwy bez uświadomienia im tego jest rodzajem dyskryminacji.

Zarówno społeczeństwo rumuńskie, jak i Romowie są sceptyczni co do istoty tejże kwestii, uważając że nie nazwa jest tu najważniejsza, a wzajemne postrzeganie i bezpośrednie relacje.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-05-2011 o godz. 13:01:21 (916 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ochrona romskiej kultury i języka w Szwecji

News
Specjalna misja dotycząca romskiej kultury i języka.

W ramach nowej inicjatywy dotyczącej Romów w Szwecji, Forum Żywej Historii zostało wyznaczone do przygotowania propozycji lepszej strategii w zakresie tego, jak kultura i język ludności romskiej i Sinti w Szwecji może zyskać większe znaczenie społeczne. Praca ta ma być prowadzona z uwzględnieniem Raportu Komisji dla Ministerstwa Integracji z roku 2010 przez specjalny Komitet do spraw „Prawa dla Romów – Strategia na rzecz Romów w Szwecji”.

Forum Żywej Historii jest instytucją podległą rządowi szwedzkiemu. Jego misja polega promowaniu zagadnień dotyczących tolerancji, demokracji i praw człowieka, z Holokaustem jako punktem odniesienia. Wziąwszy historię jako punkt wyjścia, Żywa Historia bada współczesne procesy, które mogą prowadzić do nietolerancji i niesprawiedliwości. Forum działa w ramach ścisłej współpracy ze szwedzkimi i zagranicznymi naukowcami i ekspertami.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-05-2011 o godz. 15:24:44 (1401 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rada Europy: raport krytykujący Czechy

News
Rada Europy: braki w zakresie integracji Romów na terenie Czech.

Mająca siedzibę w Strasburgu Rada Europy wydała raport krytykujący antyromskie nastawienie społeczeństwa czeskiego. Komisarz Rady do spraw Praw Człowieka Thomas Hammarberg powiedział agencji AFP, że główną przeszkodą w integracji Romów na terenie Republiki Czeskiej jest antyromski stosunek społeczeństwa tego kraju, który jest w nim głęboko zakorzeniony, jak również przestępstwa na tle nienawiści i utrzymująca się segregacja w sferze szkolnictwa oraz mieszkalnictwa. Jego zdaniem władze winny zintensyfikować swe starania, rozwiązać problem i wcielać w życie politykę integracyjną.

Szwedzki Komisarz był po swej jesiennej wizycie w Czechach wzburzony rasistowskimi i wrogimi wobec Romów wypowiedziami niektórych tamtejszych wpływowych polityków, które były następnie relacjonowane w mediach. Wezwał on do stworzenia mechanizmu aktywnej samoregulacji, tak aby tego rodzaju wypowiedzi zniknęły ze sfery publicznej.

Obecnie bardziej niż kiedyś czescy politycy są krytykowani za rasistowskie i antyromskie uwagi. Przez wiele lat międzynarodowe podmioty i organizacje praw człowieka prosiły Republikę Czeską o rozwiązanie problemu dyskryminacji Romów w szkolnictwie publicznym i zaprzestanie segregowania tej mniejszości w gettach.

Kilka dni po wizycie Hammarberga w Czechach miała miejsce wypowiedź burmistrza Novego Bydzova, Pavla Loudy z rządzącej Demokratycznej Partii Obywatelskiej ODS. Stwierdził on, iż na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba Romów w mieście zwiększyła się o 5% i że rozprzestrzeniają się oni po całym mieście, uprzykrzając ludziom życie, kradną i gwałcą. Podkreślił, że w czasie kiedy uczciwi mieszkańcy są w pracy, Romowie na rynku na ławkach i cali szczęśliwi rozmawiają ze sobą.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2011 o godz. 11:12:05 (878 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Niecodzienna inicjatywa w Hiszpanii

News
Jak podaje Informacyjna Agencja Radiowa w dniu 2 maja hiszpańskie Stowarzyszenie Romów rozpoczęło dwumiesięczny objazd furgonetką, który na celu ma odwiedzenie przynajmniej 3 tysięcy rodzin romskich i propagowanie wśród nich edukacji, zachęcanie do posyłania swoich dzieci do szkół i podejmowania dalszych szczebli edukacji.  Spotkania będą odbywały się w szkołach aby przekonać rodziców do tejże instytucji. Obecnie ponad 80% romskich uczniów w Hiszpanii rezygnuje z nauki przedwcześnie. Jak mówi Mercedes Santiago z Fundacji Romów „Jedną z przyczyn jest lęk przed nieznanym. Rodzice często nie posyłają dzieci do szkoły, bo się boją. Nie wiedzą, czym jest szkoła, co będą robiły dzieci, z kim będą przebywały”.

Furgonetka Stowarzyszenia  opatrzona hasłem „Jak dorosnę chcę być…”. Każde dziecko będzie mogło dokończyć zdanie według swoich upodobań i marzeń. Stowarzyszenie planuje także fotografowanie odwiedzonych dzieci, a następnie wydanie albumu z objazdu po Hiszpanii. Organizatorzy podczas swoich spotkań z rodzinami spróbują także poruszyć temat ślubów wśród nieletnich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-05-2011 o godz. 08:58:53 (873 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 32

News
Kilka dni temu ukazał się nowy numer romskiego dwumiesięcznika Romano Atmo. Jest to 32 już numer naszej gazety, drugi w tym roku. W najnowszym numerze, jak zwykle najnowsze wieści ze świata Romów, wiele ciekawych artykułów oraz atrakcyjnych zdjęć.

Jak zwykle numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, o romskiej petycji czy o zjeździe kobiet romskich w ramach projektu „Twoja szansa – wykorzystaj”. Wspominamy również o podziale środków MSWiA w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 roku oraz o nowym konkursie na rok 2012. Piszemy także o Międzynarodowym Dniu Walki z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową oraz o wyborze obserwatorów do „Komponentu romskiego” w ramach POKL.

Tematem numeru były obchody Międzynarodowego Dnia Romów, które miało miejsce 8 kwietnia. Niekwestionowaną atrakcją numeru jest relacja z seminarium „Być Romką w XXI wieku”. Spotkanie, które miało miejsce w warszawskich Łazienkach, zorganizowane przez Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania Elżbietę Radziszewską, poświęcone było roli społecznej i aktualnej sytuacji kobiet romskich.  Polecamy również relację z seminarium „Romowie w literaturze”, które miało miejsce w krakowskiej Willi Decjusza.

Ponadto niewątpliwą atrakcją tego numeru jest artykuł z okazji 40-tej rocznicy powstania International Romani Union, a także artykuł przedstawiający romskie wątki Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Kolejną gratką numeru są opracowania naukowe: Społeczna sytuacja Romów w Polsce – Poszukiwanie wspólnej perspektywy w pokonywaniu barier i budowaniu szans rozwoju oraz Współczesne działanie państw europejskich na rzecz mniejszości romskiej.

Piszemy również o projektach Związku Romów Polskich realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Innowacyjni Romowie na rynku pracy II oraz Szczecineccy Romowie na rynku pracy, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach. W cyklu Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów we Włoszech. Ponadto Kącik poezji romskiej, Kuchnia, Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 06-05-2011 o godz. 10:03:01 (971 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zjazd kobiet romskich - zmiana terminu

News
„Twoja szansa – wykorzystaj”

Informujemy, iż uległ zmianie termin Zjazdu kobiet romskich organizowanego przez Związek Romów Polskich. Spotkanie odbędzie się w dniach 11 – 15 lipca. Ma ono na celu pokazać jak można przeciwdziałać dyskryminacji dziewcząt i kobiet romskich. Na zjeździe każda z uczestniczek będzie miała szansę podzielić się  dotychczasowymi doświadczeniami życiowymi. Dla uczestniczek przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji. Wszystkim kobietom zapewniamy pełne wyżywienie, zakwaterowanie oraz zwrot kosztów dojazdu. Zjazd odbędzie się w Bornem Sulinowie, jest to miejscowość znajdująca się niedaleko Szczecinka.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj. Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie na adres naszego stowarzyszenia:

Związek Romów Polskich
78 – 400 Szczecinek
ul. Wyszyńskiego 32

W celu uzyskania szczegółowych informacji wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym stowarzyszeniem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-05-2011 o godz. 14:22:26 (1025 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Węgry: kolejne ataki na Romów

News
Jak wynika z wiadomości podanych przez PAP i tvn24.pl, 26 kwietnia w miejscowości Gyoengyoespata na północy Węgier doszło do starć Romów i zwolenników skrajnej prawicy. W wyniku starć aresztowano wiele osób, a pięć zostało rannych. Przyczyna incydentu nie jest do końca znana. Konflikt narastał od dłuższego czasu. Węgierska agencja MTI informuje, iż napastnikami byli między innymi członkowie stowarzyszenia Vederoe. Przed Wielkanocą z Gyoengyoespata ewakuowano 300 kobiet romskich wraz z dziećmi w obawie przed ekstremistami z Vederoe, którzy zamierzali przeprowadzić w miejscowości ćwiczenia paramilitarne. Romowie powrócili do swych mieszkań , dopiero po tym jak policja zabroniła przeprowadzenia ćwiczeń.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-05-2011 o godz. 08:51:27 (853 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konkurs stypendialny

News
Romowie to najmniej wyedukowana część społeczeństwa Europy i Polski, która bardzo często żyje na marginesie i jest uznawana za mniejszość zagrożoną wykluczeniem społecznym. Znaczna część Romów to analfabeci nawet osoby młode i w wieku, w którym podlegają obowiązkowi szkolnemu.   Problem edukacji Romów jest niezależny od miejsca zamieszkania na terenie kraju. Wskaźnik wykształcenia  Romów jest bardzo niski. Romki nie posyłają swoich dzieci do szkół, często ich edukacja kończy się na szkole podstawowej. Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku postanowił zmienić obecną sytuację.

Ogłaszamy konkurs stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego. Swoją kandydaturę mogą zgłosić Romowie, którzy mają obywatelstwo polskie, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie dziennym bądź złożyli papiery do szkoły ponadgimnazjalnej na pierwszy rok. Również absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończą naukę będą mogli otrzymać stypendium. Będzie to swoista nagroda za dobre wyniki w szkole oraz zachęta dla innych uczniów, do podejmowania trudu edukacji w szkołach średnich.

Osoby aplikujące powinny posługiwać się językiem Romani oraz kultywować tradycje romskie. Jest to najważniejszym warunkiem otrzymania stypendium, który będzie skrupulatnie weryfikowany. Mile widziani będą także laureaci konkursów oraz olimpiad. Rekrutacja odbędzie się na terenie całej Polski. Aplikującymi mogą być uczniowie szkół zawodowych, techników, liceum ogólnokształcących i zawodowych. Status materialny stypendystów nie będzie brany pod uwagę.

Ostatecznego wyboru stypendystów dokona komisja w skład, której wejdą członek zarządu ZRP, koordynator projektu, asystenci edukacji romskiej pracujący w Szczecinku (2 osoby), pracownik Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty, nauczyciel wspomagający pracujący z dziećmi romskimi w Szczecinku, przedstawiciel MSWiA.

Stypendium motywacyjne będzie mogło być przyznane uczniowi po ukończeniu gimnazjum, ale osoba ta musi udowodnić, że została przyjęta do szkoły ponadgimnazjalnej na pierwszy roku nauki. Stypendium motywacyjne będą mogli uzyskać uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji poprzedzającej przyznanie stypendium osiągną najwyższą średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć, wśród osób nadsyłających aplikacje w roku poprzedzającym okres, za który przyznaje się stypendium.

W przypadku takiej samej średniej ocen u więcej niż jednego aplikującego pod uwagę będą brane następujące kryteria:

• reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
• ocenę z zachowania,
• frekwencję,
• reprezentowanie szkoły w konkursach artystycznych,
• reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
• pracę na rzecz szkoły,
• pracę na rzecz klasy,

w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Stypendia są finansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Wysłany przez admin_zrp dnia 29-04-2011 o godz. 12:15:44 (2438 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund