Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Kolejna rezolucja przeciw wysiedleniom

News
Rada Europy w uchwalonej 7 października rezolucji bezwzględnie przeciwstawia się wysiedleniom Romów i apeluje o poprawę sytuacji tej społeczności we wszystkich państwach europejskich. Komisarz RE ds. praw człowieka Thomas Hammarberg w swojej wypowiedzi podkreślał, że nie powinno się uogólniać całej grupy etnicznej i winić za czyny jednostek. Rezolucja apeluje m.in. o zaprzestanie wysiedleń Romów do Kosowa, które odbywają się na mocy porozumienia repatriacyjnego zawartego między Berlinem a Prisztiną.

Z kolei jak informuje dziennik francuski „Le Monde” Romowie i inne grupy etniczne prowadzące koczowniczy tryb życia są ujmowani w kartotece prowadzonej przez żandarmerię, czego zakazuje francuska konstytucja zakazująca ujmowanie przynależności etnicznej w danych statystycznych.

Na dzień 20 października ustalono datę specjalnej konferencji Rady Europy, której tematem będą działania pomocowe dla społeczności romskiej.

9 września Parlament Europejski również przyjął rezolucję dotyczącą powstrzymania wysiedleń Romów z Francji, kładącą nacisk na możliwość swobodnego przemieszczania i osiedlania się Romów w dowolnych państwach Unii Europejskiej. Francja nie wzięła pod uwagę zdania PE i nie zamierza się mu podporządkowywać.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-10-2010 o godz. 09:54:48 (844 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dymisja z powodu wysiedleń

News
Echa wysiedleń Romów w rządzie Francji

PAP informuje, iż francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner w swojej prośbie o dymisję krytykuje prezydenta Francji za prowadzoną przez niego politykę wysiedleniową i zaostrzenie walki z przestępczością i nielegalną imigracją Romów. Jak cytuje "Le Nouvel Observateur" działania te oznaczają koniec „otwarcia” rządzącej prawicy na lewą stronę sceny politycznej. Kouchner już od końca sierpnia przyznaje, że rozmyślał nad poddaniem się do dymisji w związku z polityką władz francuskich wobec ludności Romskiej.

Bernard Kouchner to działacz humanitarny, współzałożyciel organizacji charytatywnych Lekarze Bez Granic i Lekarze Świata. Uważany jest także za osobę odpowiedzialną za otwarcie obecnego rządu na lewicę. Odejście Kouchnera nastąpić ma najpóźniej w listopadzie i związane będzie ze zmianami w rządzie zapowiadanymi przez Nicolasa Sarkoz`yego.

Źródło: PAP

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-10-2010 o godz. 11:41:49 (908 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UE grozi Francji

News
Jak podaje PAP podczas mających miejsce 29 września w Brukseli obrad dotyczących Romów, Komisja Europejska zapowiedziała otwarcie procedury przeciwko Francji w związku z wysiedleniami Romów, jeśli do 15 października nie przedstawi kalendarza poprawnego wdrożenia unijnej dyrektywy o swobodnym przepływie osób w UE. Rzeczniczka KE Pia Arhenkilde Hansen ogłosiła, że unijni komisarze doszli do wniosku, iż Francja nie wdrożyła w pełni dyrektywy z 2004 r., gdyż nie są "w sposób całkowity i skuteczny" zapewnione proceduralne prawa gwarantujące obywatelom UE, że dyrektywa jest stosowana w sposób niedyskryminacyjny. Jeśli do dnia 15 października Francja nie przedstawi kalendarza wdrożenia dyrektywy  Komisja wyśle list wzywający do usunięcia uchybienia. Procedura ta zostanie powtórzona w każdym kraju z podobnymi uchybieniami.

W stolicy Bułgarii odbyła się demonstracja pozaparlamentarnej nacjonalistycznej partii WMRO przeciwko polityce unijnej w tej kwestii. Plakaty zebranych demonstrantów głosiły „Nie przekształcajcie Bułgarii w getto Europy - Sprawę romską można rozwiązać". Wiceprzewodniczący WMRO Angeł Dżambazki mówił: „Nie chodzi o mechaniczne wydalenie Romów z zachodniej części Unii i przekształcenie jej wschodniej części w getto. Instytucje europejskie powinny opracować wizję wspólnego rozwiązania problemu Romów na długą metę”.

Propozycje uczestników wiecu to między innymi uzależnienie wypłat świadczeń socjalnych od wysyłania dzieci do szkoły, wprowadzenie przymusowej pracy z obowiązkowym otrzymaniem kwalifikacji przez osoby, żyjące na świadczeniach i nie posiadające kwalifikacji, nałożenie kar administracyjnych za nielegalne budynki, za tworzenie tymczasowych obozów i brak stałego miejsca zamieszkania.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-10-2010 o godz. 10:11:08 (812 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie wśród nas

News
Dnia 6 października w Galerii Katowice ZPAF odbędzie się otwarcie wernisażu fotografii autorstwa Arkadiusza Gola zatytułowanego „Romowie wśród nas”. Arkadiusz Gola to reporter prasowy pracujący od 12 lat w redakcji dziennika Polska Dziennik Zachodni w Katowicach. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym między innymi w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej w 1998 i 2003 roku, Bank Zachodni WBK PRESSFOTO w 2005 i 2006 roku oraz nagrody głównej firmy Bayer w konkursie Ekologia w obiektywie w 2003 roku.

Zdjęcia jakie można będzie obejrzeć przy okazji wernisażu powstały w ciągu ostatnich piętnastu lat na Śląsku. Na większości fotografii zobaczyć można rodzinę poetki i założycielki zespołu Tabor, Izoldy Kwiek. Wystawę oglądać będzie można do końca października.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-10-2010 o godz. 15:03:57 (830 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja podsumowująca

News
30 wrzesień 2010r. był kolejnym ważnym dniem w historii naszego stowarzyszenia. Tego bowiem dnia odbyła się konferencja podsumowująca nasze kolejne zrealizowane zadanie pt. „Innowacyjni Romowie na rynku pracy”. Zadanie realizowane jest od 1 maja 2009r. do 31 października 2010r. Choć podsumowanie nastąpiło 30 września, to proceduralnie projekt trwa do 31 października.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to pierwszy projekt, jaki nasze stowarzyszenie realizowało w ramach POKL, dlatego też wdrażanie zadania nie było łatwe. Jak się okazało w trakcie realizacji, ogromna liczba dokumentów czasami wręcz uniemożliwiała pracę nad projektem i powodowała, że zamiast skupić się nad jego wdrażaniem, zespół projektowy zajmował się „papierkową robotą”

Niemniej jednak projekt zaliczyć możemy do udanych i trafionych pod względem zapotrzebowania. Innowacyjne rozwiązania które ze sobą wniósł spowodowały, że już teraz możemy mówić o tym, iż wypracowaliśmy efektywny model działań na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia wśród Romów. Okazją do podsumowania tych działań była wspomniana konferencja.

Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjno – Kongresowym w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej. Na spotkanie przybyło wielu znamienitych gości, z Minister ds. Równego Traktowania Elżbietą Radziszewską na czele. Pani Minister towarzyszyła Wiesława Kostrzewa – Zorbas, reprezentująca Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Oprócz wspomnianych pań obecni byli m. in. Andrzej Grzymała - Kazłowski,  Kinga Krzyszczuk - Micek - reprezentująca Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Beata Machul - Telus z Komisji Sejmowej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Agnieszka Mikulska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stanisław Stankiewicz – Prezydent IRU, Adam Bartosz oraz wiele innych, nie wymienionych osób reprezentujących władze krajowe, liderów stowarzyszeń romskich i innych organizacji.

Konferencja rozpoczęła się kilkanaście minut po godzinie 11 – tej. Część z zaproszonych gości była już obecna, gdyż przybyła do hotelu dzień wcześniej. Pozostali przybyli bezpośrednio na spotkanie. Na początku prezes ZRP Roman Chojnacki powitał zgromadzonych na sali gości. Po nim głos zabrała Minister Radziszewska. Pani Minister w swoim przemówieniu podkreślała ogromne znaczenie tego, że Romowie potrafią się tak zorganizować, że przejmują sprawy w swoje ręce i tak prężnie działają na rzecz swojego środowiska. Słowa te potwierdził następnie Stanisław Stankiewicz, który wyraził swoje uznanie dla nowej inicjatywy, jaką była realizacja projektu.

Po kilku słowach wstępu przyszedł czas na merytoryczną część konferencji, którą rozpoczęli Karolina i Karol Kwiatkowscy, prezentujący historię i dzieje narodu romskiego. Goście z zaciekawieniem słuchali słów prowadzących, którzy dodatkowo przygotowali pełną fotografii prezentację graficzną.

Następnie głos zabrała pani Kinga Krzyszczuk - Micek z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, która w skrócie przedstawiła zadania, jakie w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej realizuje WWPE. Pani Kinga na graficznej prezentacji zobrazowała schemat zarządzania środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Opowiedziała o Programie Operacyjnym „Kapitał Ludzki", w tym o Poddziałaniu 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej". Nie bez znaczenia była obecność pani Kingi, ponieważ WWPE monitoruje finansowy i rzeczowy postęp realizacji projektów, w tym projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy”.

Kolejnym punktem konferencji, który miałam przyjemność poprowadzić, była prezentacja projektu oraz przedstawienie wskaźników jego realizacji. Prezentacja zawierała ogólne informacje o projekcie oraz szczegółowe dane dotyczące efektów jego wdrożenia. W tak krótkim czasie, jaki każdy z nas miał na swoje wystąpienie nie sposób oczywiście było przedstawić i omówić całego procesu realizacji zadania. Chodziło bardziej o nakreślenie celu, realizowanych działań, z naciskiem na końcowe wyniki wdrożenia projektu.

Po moim wystąpieniu głos zabrał pan Maciej Bohosiewicz z Fundacji Ormiańskiej, a zaraz po nim kolejno Asystenci Zawodowo – Socjalni, którzy opowiedzieli o wynikach swojej całorocznej działalności. Nie sposób było nie zauważyć ożywienia, jakie powstało w momencie wystąpień A Z – S. Zebrani z zaciekawieniem słuchali wypowiedzi na temat tego, jak projekt sprawdził się w praktyce. Moment ten sprzyjał narodzeniu się dyskusji, podczas której padło wiele pytań dotyczących pracy A Z – S oraz problemów jej towarzyszących. Jak się okazało, oprócz zdobycia zaufania społeczności romskiej i pobudzenia do rozwiązywania problemów na rynku pracy, istotnym problemem okazała się dyskryminacja ze strony pracodawców, która w kilku przypadkach uniemożliwiła Romom pozyskanie zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu powstał film dokumentujący realizację tego zadania, od samego początku aż do końca. Jego pierwsza projekcja miała miejsce właśnie na konferencji. Materiał filmowy zawiera sceny z obrad zespołu projektowego, szkoleń, spotkań A Z – S, a także z wizyt u beneficjentów.

Po emisji filmu przyszedł czas na zadawanie pytań. Poruszono wiele istotnych kwestii, w tym trudności i możliwości związanych z uzyskiwaniem środków z UE. Głos zabrali m. in. Janusz Kamiński, Andrzej Grzymała – Kazłowski, Kinga Krzyszczuk – Micek, Adam Bartosz, Paweł Lechowski oraz Stanisław Stankiewicz. Przysłowiowej oliwy do ognia dolała pani Joanna Chojnacka, która w swoim końcowym wystąpieniu poruszyła bardzo ważną kwestię barier, jakie stoją przed organizacjami romskimi chcącymi uzyskać środki na działalność. Zwrócono uwagę na fakt, iż wiele organizacji które nie mają zupełnie nic wspólnego z Romami, ubiega się o dofinansowanie na niesienie pomocy społeczności romskiej. Na te i wiele innych spornych spraw zebrani goście starali się uzyskać odpowiedź i znaleźć rozwiązanie. Jednak czas naglił i konferencję należało zakończyć. Choć znacznie się ona przedłużyła, to i tak pozostał pewien niedosyt, gdyż na wiele spraw można by było rozmawiać bez końca.

Konferencja zakończyła się krótko po 15 – stej. Po zakończeniu część z gości udała się na wspólny obiad, przy którym nadal trwały niedokończone dyskusje.

Spotkanie zdecydowanie należy do udanych. Wiele osób podkreślało fakt, iż była to pierwsza romska konferencja, która zorganizowana została z takim rozmachem. Ponadto zorganizowana została w celu podsumowania fragmentu rocznej działalności stowarzyszenia, czyli niosła za sobą ryzyko, że ktoś z gości wstanie i zarzuci nam wiele rzeczy. Byłoby to oczywiście rzeczą naturalną, zwłaszcza, że rozgorzały takie intensywne dyskusje. Co prawda zwrócono nam na kilka rzeczy uwagę, ale były to słuszne sugestie, które czasem poruszały sprawy od nas zupełnie niezależne.

Warto podkreślić również iście swobodną atmosferę, która panowała na sali. Wiele osób zwróciło uwagę na fakt, iż po raz pierwszy biorą udział w takim spotkaniu, gdzie bez skrępowania i przymusu każdy może wyrazić swoje zdanie. Dla niektórych było to zupełnie nowym zjawiskiem. Oczywiście cieszy nas fakt, że udało się stworzyć tak „domową” atmosferę i zaproszeni goście czuli się bardzo dobrze.

Pierwsza edycja projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy” dobiegła końca. Planowane jest jego przedłużenie na kolejne lata. Być może za rok ponownie spotkamy się w Warszawie na kolejnej konferencji. Czego oczywiście sobie i Państwu życzymy.

      

      

      

      

      

  

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-10-2010 o godz. 14:31:42 (791 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Francuskie deportacje bez echa w Bułgarii

News
Bułgaria chce do Schengen - kwestia deportacji Romów nie istnieje.

Bułgarski minister spraw zagranicznych, Nikołaj Mladenow oznajmił, że jego kraj oczekuje swego wejścia do unijnej strefy wolnej od kontroli granicznej do końca roku 2011, a niedawne masowe wysiedlenia bułgarskich i rumuńskich Romów z Francji nie mają żadnego związku z tym procesem.

Zapowiedział, że latem przyszłego roku Bułgaria będzie już formalnie gotowa do wejścia do obejmującej obecnie 25 państw członkowskich UE strefy swobodnego przepływu ludności. Dodał on, że kwestia Romów nie ma tu żadnego wpływu na decyzje jakiego będą podejmowane w tej sprawie, a niedawne repatriacje 150 bułgarskich Romów przez władze francuskie określił on mianem „wewnętrznej sprawy władz francuskich”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-09-2010 o godz. 11:16:10 (807 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Skandaliczne zapowiedzi na Węgrzech

News
Węgierska skrajna prawica chce umieścić Romów w obozach

Wiodąca partia na Węgrzech, skrajnie prawicowy Jobbik, oświadczyła że Romowie, którzy zostaną uznani za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego winni być usuwani ze swych „szałasów” i umieszczani w ściśle kontrolowanych obozach, niektórzy z nich do końca życia.

Partia Jobbik uzyskała kapitał polityczny na głęboko zakorzenionych społecznych nastrojach niechęci do największej mniejszości na Węgrzech – Romów i po raz pierwszy uzyskała miejsca w parlamencie w wyniku kwietniowych wyborów. Niedawno rozpoczęła ona swą kampanię do zaplanowanych na 3 października wyborów samorządowych.

Csanad Szegedi – wiceprzewodniczący partii i jednocześnie członek Parlamentu Europejskiego zapowiedział w swej wypowiedzi dla agencji Reutersa, że rodziny romskie zostaną usunięte ze swych szałasów. Dodał, że zostaną one przetransportowane do publicznych obozów ochrony porządku.

Podkreślił, iż w obozach tych Romowie będą mieli szansę powrotu do cywilizowanego społeczeństwa. Zapowiedział, że jeśli porzucą przestępczość, będą pilnowali czy ich dzieci uczęszczają do szkoły i wezmą udział w programach robót publicznych staną się ponownie pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Przypomniał jednak, że z pewnością znajdą się osoby, które nie wykażą żadnej poprawy. Ostrzegł, że w takiej sytuacji osoby te spędzą we wspomnianych obozach resztę swego życia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-09-2010 o godz. 12:32:43 (797 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ENAR zaniepokojony

News
Organizacje pozarządowe wyrażają obawy w związku z przemocą wobec społeczności romskiej na terenie Europy.

Na początku września Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi (ENAR) wyraziła swe głębokie zaniepokojenie masakrą na Romach w stolicy Słowacji - Bratysławie, która miała miejsce 30 sierpnia. Tego dnia uzbrojony mężczyzna zastrzelił siedmiu Romów w bloku mieszkalnym w słowackiej stolicy po czym popełnił samobójstwo.

W swym oświadczeniu ENAR napisała, iż to morderstwo jest odzwierciedleniem klimatu negatywnego stereotypowania wymierzonego w mniejszość romską na terenie całej Europy. Stanowczo potępiono ten akt przemocy oraz wezwano słowacki rząd do podjęcia wnikliwego śledztwa, jak również do zakwalifikowania tego ataku jako podejrzenie zbrodni nienawiści.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-09-2010 o godz. 10:07:30 (756 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Burzliwa debata w niemieckim parlamencie

News
W trakcie ubiegłotygodniowej debaty w niemieckim parlamencie nad budżetem na rok 2011 posłanka frakcji Zielonych w Bundestagu Agnes Krumwiede opowiedziała się w imieniu swojej partii za wstrzymaniem środków pieniężnych przeznaczonych na fundację „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” do czasu wyjaśnienia czy istnienie fundacji jest rzeczywiście uzasadnione. Oświadczyła również, że jej frakcja domaga się "stworzenia przesłanek", które umożliwią odwołanie z rady fundacji dwóch oskarżanych o rewizjonistyczne poglądy przedstawicieli BdV: Hartmuta Saengera i Arnolda Toelga.  Kurmwiede nawiązała również do niedawnej wypowiedzi Eriki Steinbach na temat mobilizacji Polski do wojny w marcu 1939r. jakoby poprzez swoje insynuacje zniechęcała do fundacji przedstawicieli Sinti i Romów, Centralną Radę Żydów oraz zagranicznych naukowców. 

Centralna Rada Żydów oraz Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Sinti i Romów zawiesiły już współpracę z fundacją, a powodem były niejako wypowiedzi Steinbach, Saengera i Toelga. Posłanka Lewicy Luc Jochimsen podczas debaty poddawała w wątpliwość istnienie fundacji zajmującej się wypędzeniami i pojednaniem równocześnie nie współpracującej  z organizacjami romskimi, Sinti i żydowskimi.  

W latach 2010 i 2011 na fundację przeznaczono w budżecie państwa w sumie 5 mln euro.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-09-2010 o godz. 09:42:35 (843 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Komisarz UE wyśmiana

News
Na antenie radia RTL francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Pierre Lellouche odniósł się do wypowiedzi unijnej komisarz do spraw sprawiedliwości Viviane Reding, która otwarcie neguje zaostrzoną politykę migracyjną wobec Romów we Francji. Odpierając zarzuty Reding sekretarz mówił, że "Francja szanuje instytucje wspólnotowe" zastrzegając, że "Komisja Europejska nie może rościć sobie prawa do bycia cenzorem państw. Nie mogę pozwolić pani komisarz Reding na mówienie, że Francja 2010 roku, to Francja czasów Vichy. (...) Taka gafa w jej wykonaniu po prostu nie przystoi” - podkreślił we francuskim MSZ. "Nie w taki sposób należy się zwracać do wielkiego państwa" - dodał. 

Według danych władz Francji od początku bieżącego roku wydalono z kraju około 9 tysięcy osób pochodzenia romskiego.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-09-2010 o godz. 10:02:48 (781 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund