Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Radom dla Romów

News
Stowarzyszenie „Romano Waśt – Pomocna Dłoń” z Radomia wydało w grudniu płytę z baśniami romskimi, która ukazała się w nakładzie 5,5 tysiąca egzemplarzy i dodawana była do radomskiej „Gazety Wyborczej”. Na płycie znajduje się kilkanaście baśni, których autorami są Zenon Gierała i Izydor Kopernicki. Baśnie zostały wydane w ramach projektu "Romowie wśród innych - popularyzowanie pozytywnego wizerunku Romów w Radomiu" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejnym elementem projektu jest organizacja kursów i szkoleń dla pięćdziesięciu osób pochodzenia romskiego, na których mogą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i uczyć się m.in. fryzjerstwa, języka angielskiego czy uczęszczać na kurs prawa jazdy. W planach są także inne rodzaje szkoleń. Na początku Romowie z niechęcią podchodzili do tematu nieodpłatnych kursów, jak powiedziała Pani Adela Głowacka, członek Romano Waśt, "Nie wierzyli w swoje możliwości i obawiali się, jak zostaną przyjęci przez innych. Okazało się, że dają sobie radę i są chwaleni przez prowadzących zajęcia".

Dzięki pieniądzom z EFSu powstał także przewodnik po kulturze i historii romskiej, a wcześniej festiwal kultury romskiej i przegląd filmów. Radomskie stowarzyszenie obecnie jest w trakcie pozyskiwania funduszy na budowę Centrum Kultury i Edukacji Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-01-2010 o godz. 14:04:40 (1617 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kolęda Biskupa Skworca w Koszarach

News
Biskup tarnowski Wiktor Skworc podczas wizyty kolędowej odwiedził Romów zamieszkujących wieś Koszary w gminie Limanowa. Biskup prócz tradycyjnego poświęcenia mieszkań i błogosławieństwa rozmawiał z Romami o kwestii spornej miedzy mieszkańcami Koszar a Romami dotyczącej budowy świetlicy dla mniejszości romskiej. Duchowny pragnie zwołać „okrągły stół”, przy którym spotkać się mają Romowie, samorządowy oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Kościoła. Biskup, który podczas kolędy odwiedził także polskie domostwa w Koszarach, twierdzi, że mimo odmiennej mentalności obydwu kultur, a także wielu niezgód wynikających ze współistnienia, rozmowy dotyczące kwestii świetlicy odbywały się w charakterze dialogu.

Powstanie świetlicy środowiskowej dla Romów byłoby wielką szansą na integrację z pozostałym mieszkańcami wsi, a także z pewnością pomogłoby to odbudować nadwątlone relacje miedzy sąsiedzkie w Koszarach. Niestety, mimo wszystko mieszkańcy wsi są przeciwni powstaniu świetlicy. Biskup tarnowski ma nadzieję, że w powstaniu świetlicy pomoże wspólne omówienie problemu, poczucie człowieczeństwa i Ewangelia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-01-2010 o godz. 08:34:44 (980 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konkurs Poezji Romskiej

News
Międzynarodowy Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy

Tarnowskie Muzeum Okręgowe organizuje kolejną edycję Międzynarodowego Konkursu Poezji romskiej im. Papuszy o tytule „O złote pióro Papuszy”. Konkurs trwa od 1 września 2009 do 31 marca 2010. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób dorosłych, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski i z zagranicy. Tematyką konkursową są inspiracje kulturą, tradycją i historią Romów. Przewiduje się  dwie kategorie konkursowe: wiersze w języku romskim i wiersze w języku polskim. Uczestnicy konkursu nadsyłają maksymalnie trzy utwory w wybranej przez siebie kategorii.

Konkurs ma na celu upamiętnienie setnej rocznicy urodzeń romskiej poetki Bronisławy Wajs zwanej Papuszą, a także integracja i  wzajemne przenikanie się kultury romskiej i polskiej a także wyłonienie młodych talentów w dziedzinie poezji. Do pobrania karty zgłoszeniowej i zapoznanie się z regulaminem konkursu odsyłamy na stronę Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-01-2010 o godz. 15:38:08 (1107 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja Lingwistyki Języka Romskiego

News
Nabór referatów: IX Międzynarodowa Konferencja Lingwistyki Języka Romskiego.

W dniach od 2 (czwartek) do 4 września (sobota) 2010 r. w Instytucie Badawczym Języków Finlandii w Kotus w centrum Helsinek odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Lingwistyki Języka Romskiego.

Organizatorem konferencji jest Instytut Badawczy Języków Finlandii we współpracy z przedstawicielami 2 wydziałów Uniwersytetu w Helsinkach – Wydziału Języków Nowożytnych oraz Wydziału Kultur Świata.

Pożądane są referaty z zakresu wszystkich aspektów języka romskiego, w szczególności zaś badań koncentrujących się wokół obecności romskiego w życiu publicznym, mediach i technice.

Abstrakty w języku angielskim, o objętości nie większej niż 400 słów i powiązane ściśle z tytułem prezentacji należy przesłać na adres 9icrl@kotus.fi w formacie MS Word lub RTF wpisując w rubryce temat słowo „Abstrakt”. Imię i nazwisko autora, nazwę reprezentowanego podmiotu, adres pocztowy oraz e – mail należy wpisać w treści wiadomości. Wszystkie abstrakty będą oceniane przez Międzynarodowy Komitet Programowy Konferencji.

E – mail kontaktowy Konferencji: 9icrl@kotus.fi
Oficjalna strona internetowa: http://www.kotus.fi/conference

Ważne daty:
Termin nadsyłania abstraktów: 15 kwiecień 2010
Potwierdzenie akceptacji dla autorów: 20 maj 2010
Wstępny program: 20 czerwiec 2010
Konferencja: 2 – 4 wrzesień 2010


Wysłany przez admin_zrp dnia 22-01-2010 o godz. 15:35:08 (911 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Przegląd romskich zespołów

News
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 17 grudnia w Szczawnie Zdroju miał miejsce przegląd romskich zespołów wokalno-tanecznych. O zwycięstwo zmagały się grupy reprezentujące Kłodzko, Wrocław, Kamienną Górę i Wałbrzych. Zobaczyć i usłyszeć można było miedzy innymi popisy jedenastoosobowego zespołu Nova Roma, założonego przez Stanisława Baltyzera. W szranki stanęli również najmłodsi, a wśród nich mali Romowie z integracyjnych przedszkoli romskich. Przegląd zespołów zorganizowało Polskie Towarzystwo Dysleksji. Koordynatorem i opiekunem projektu w Wałbrzychu jest Sylwia Maroń.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-01-2010 o godz. 12:26:06 (1261 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ateny gościły Międzynarodową Konferencję Kobiet Romskich

News
W dniach 11-12 stycznia w Atenach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Kobiet Romskich, której organizatorami byli Rada Europy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Decentralizacji i E - Zarządzania Grecji, Grecka Międzymiastowa Sieć Romska (ROM Network) oraz Międzynarodowa Sieć Kobiet Romskich (IRWN). Głównym tematem konferencji były wyzwania z jakimi stykają się kobiety romskie i ich społeczności.

Konferencja, której tytuł brzmi „Jestem europejską kobietą romską” była miejscem dyskusji nad takimi kwestiami jak negatywne postrzeganie kobiet romskich w mediach oraz walka z negatywnymi praktykami w rodzaju wczesnego zawierania małżeństw oraz przymusowych sterylizacji, jak również promocja przedsiębiorczości oraz wykorzystania kobiecych zasobów ludzkich w gospodarce. W konferencji uczestniczyły kobiety z 30 państw członkowskich Rady Europy, które dzieliły się swymi doświadczeniami z zakresu zaangażowania w poprawę sytuacji socjalnej ich społeczności.

W trakcie konferencji swe przemówienia wygłosiły m.in. Zastępczyni Sekretarza Generalnego Rady Europy – Maud de Boer – Buquicchio, a także Minister ds. Równouprawnienia i Integracji Szwecji – Nyamko Sabuni oraz wysokiej rangi przedstawiciele władz Grecji.

Źródło: ERIO

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-01-2010 o godz. 11:22:57 (922 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Unia dla Romów w Lublinie

News
Dzięki 256 tysiącom złotych, które otrzymał z Unii Europejskiej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zostały tam zorganizowane kursy i szkolenia zawodowe dla chętnych narodowości romskiej. Romowie mieli okazję nieodpłatnie uczestniczyć w kursach grafiki komputerowej, nauki języka angielskiego, prawa jazdy, kursach kosmetycznych i jazdy wózkiem widłowym.

W szkoleniach sfinansowanych z unijnego programu Kapitał Ludzki wzięło udział dziesięć wybranych osób, które mogły uczestniczyć w kilku kursach naraz. Największą popularnością cieszy się wśród uczestników kurs prawa jazdy. Organizacja darmowych kursów i szkoleń ma na celu podniesienie kwalifikacji Romów w Polsce i ich aktywizację na rynku pracy.

Z początkiem nowego roku rozpoczyna się kontynuacja projektu lublińskiego MOPRu. Przygotowane zostaną zajęcia o historii, obyczajach i kulturze Romów, w których wezmą udział urzędnicy z lubelskiego ratusza oraz 30 nauczycieli. Dzięki zajęciom będą mogli zapoznać się z obyczajami romskimi, co pomoże im lepiej zrozumieć tę społeczność oraz posłuży integracji. Jednym z prowadzących zajęcia będzie współzałożyciel Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach, Jacek Milewski. Realizacja unijnego programu ma się zakończyć 30 lipca 2010 roku.

Źródło: lublin.gazeta.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-01-2010 o godz. 09:43:54 (1526 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zaproszenie!

News
Zjazd studentów i absolwentów pochodzenia romskiego!

Związek Romów Polskich w Szczecinku uprzejmie informuje, że w ostatni weekend sierpnia 27-29.2010r. organizuje zjazd studentów i absolwentów uczelni wyższych pochodzenia romskiego. 

Spotkanie ma na celu pokazać jak studia wpłynęły na dalsze życie Romów i jakie korzyści wypłynęły z edukacji na wyższych uczelniach. Na zjeździe każdy ze studentów lub absolwentów będzie miał szanse podzielić się dotychczasowymi osiągnięciami. Zjazd ma na celu również promowanie edukacji wśród młodzieży pochodzenia romskiego. Dla uczestników przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji. Zjazd odbędzie się w Szczecinku.

Uczestnikom zjazdu zapewniamy:
• pełne wyżywienie,
• zakwaterowanie,
• zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami - telefoniczny lub mailowy.

tel. 94 37 250 98


Wysłany przez admin_zrp dnia 13-01-2010 o godz. 10:55:55 (835 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Hiszpania na TAK Romom

News
Hiszpania: Kongres wyraził zgodę w kwestii promowania europejskiej polityki na rzecz Romów.

Na pilną prośbę ugrupowania socjalistycznego Kongres Deputowanych jednogłośnie poparł wniosek o przyjęcie prawa ogólnoeuropejskiego w celu promowania polityki na rzecz integracji społeczności romskiej. Wniosek ten został poparty przez 340 parlamentarzystów. Poparli oni jednocześnie lokalizację Drugiego Europejskiego Szczytu Romskiego w Cordobie 8 kwietnia 2010 roku, wyznaczając na nim przestrzeń na dyskusję na temat kobiet romskich w Hiszpanii i w pozostałej części Europy.

Socjalistyczni parlamentarzyści przypomnieli, że Romowie są częścią społeczeństwa hiszpańskiego od XV wieku, lecz byli przez cały ten czas obiektem przepisów mających na celu pozbawienie ich tożsamości narodowej, a także ich przymusową asymilację czy wręcz ich fizyczną likwidację.

Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, obrona wartości takich jak ludzka godność, wolność, demokracja, równość czy szacunek dla praw człowieka, z prawami mniejszości oraz promocją równych możliwości to życzenia do Kongresu wyrażane przez socjalistycznych deputowanych. Zdaniem lewicowych polityków organizacja w Cordobie II Europejskiego Szczytu Romskiego będzie dla Hiszpanii doskonałą okazją do odegrania wiodącej roli w poprawie ogólnoeuropejskiego podejścia w kwestii polityki na rzecz integracji tej grupy.

W międzyczasie partia podkreśliła wagę „połączonych sił” w półroczu przewodnictwa w UE celem przyjęcia instytucjonalnego postanowienia w zakresie uznania potrzeb i interesów narodu romskiego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-01-2010 o godz. 15:49:23 (1016 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Muzeum Romów w Serbii

News
Muzeum Romów w Belgradzie ma na celu edukować marginalizowane grupy.

Niespełna miesiąc temu Belgrad stał się siedzibą pierwszego w Serbii Muzeum Kultury Romów, instytucji, której celem jest walka z uprzedzeniami oraz służyć jako narzędzie edukacyjne dla marginalizowanej mniejszości.

Pierwsza wystawa Muzeum, dotycząca romskiej kultury pisanej otwarta została już w listopadzie 2009. Obejmuje ona Biblię, słowniki, podręczniki gramatyczne oraz teksty w języku romskim, niektóre z nich datują się na XVI wiek. Eksponaty obejmują między innymi pierwsze wydanie Romano Lil, Dziennika Romskiego, który zaczął być wydawany w Belgradzie w 1935 r.

Jak powiedział agencji DPA dyrektor Muzeum , Dragoljub Acković nie jest to pierwsza instytucja, która nazywa się Muzeum Romskim, jednakże jest to pierwsze muzeum z prawdziwego zdarzenia, w którym wystawy zmieniają się cyklicznie, a ponadto organizowane są różne programy i imprezy. Muzeum jest zlokalizowane w małym pomieszczeniu magazynowym w budynku komunalnym na przedmieściach Belgradu. Jego ściany są pokryte fotografiami i dokumentami w języku romskim.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-01-2010 o godz. 09:27:08 (897 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.17 sekund