Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Belgrad: osiedle romskie zburzone

News
Romskie rodziny, które mieszkały na prowizorycznie skonstruowanym osiedlu pod mostem pod mostem w Belgradzie zostały na początku września przesiedlone. Opuścili pozostałości placu budowli, która była wznoszona naprzeciwko osiedla, określanego jako niehigieniczne, a które władze miejskie zamierzają teraz oczyścić. 114 rodzin zameldowanych w Belgradzie, a do tej pory mieszkających w sąsiedztwie mostu Gazela nad rzeką Sawą zostało przeniesionych do 13 różnych dzielnic Belgradu. Każda z rodzin otrzymała kontener mieszkalny z meblami oraz podłączeniem do infrastruktury sanitarnej. Dzieci z osiedla, które nie chodziły do szkoły nie będą musiały uczęszczać na zajęcia, gdyż miasto obiecało zapewnić im transport i podręczniki szkolne za darmo.

Jednocześnie 53 romskie rodziny, które mieszkały niedaleko Gazela, lecz były zameldowane w 8 miastach w południowej Serbii wróciło do swych domów. Na mocy porozumienia zawartego z miejscowymi samorządami ci, którzy nie mają gdzie mieszkać otrzymają tymczasowe mieszkania do czasu znalezienia ostatecznego rozwiązania. Przesiedlenie z początku września przebiegło bez żadnych zakłóceń. Koordynator z ramienia Dekady Romów powiedział, że szczególna uwaga musi być zwrócona na tych, którzy nie są zameldowani w Belgradzie, lecz dla Radia B92 powiedział, że jest zadowolony z faktu że problemy setek osób zostaną rozwiązane. Decyzja władz miasta wynika z faktu, iż przebudowa mostu nie mogła się rozpocząć dopóki osiedle nie zostało rozebrane. Europejski Bank Inwestycyjny jako jeden z warunków udzielenia pożyczki na sfinansowanie przebudowy mostu wyznaczył „należyte wykonanie pracy”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-09-2009 o godz. 13:47:19 (1015 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Apel włoskiego duchowieństwa

News
Włoski biskup wezwał do uznania Romów i Sinti jako mniejszości.

„Romowie i Sinti winni być uznani przez Włochy oraz resztę Europy za mniejszość etniczną, która zasługuje na ochronę i promocję” – powiedział Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Włoch biskup Mariano Crociata. Chciał on w ten sposób przekazać przesłanie do krajowej konwencji dotyczącej Migrantów „Mniejszości: dynamika dla społeczeństwa i Kościoła”. Odnosząc się do duszpasterzy pracujących z mniejszościami powiedział, iż Kościół dzieli życie wielu z nich, żyjąc wśród nich i tym samym lepiej ich rozumiejąc poprzez bezpośrednie doświadczenia ze wspólnego życia, nie zaś ze studiów i badań.

Zdaniem duchownych w ten sposób głos w imieniu tych ludzi staje się znacznie bardziej silniejszy w kontekście walki o ich godność i prawa, a także w celu ponaglenia osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających na celu przezwyciężanie wszelkich form dyskryminacji, jak i wszelkich próby ich integracji, które nie uwzględniałyby ich specyficznej tożsamości.

Sekretarz KEW dodał, iż faktem niezaprzeczalnym jest że coś jest robione w tej sprawie, gdyż kategoria Romów i Sinti jest brana pod uwagę zarówno na szczeblu krajowym, jaki i unijnym jako mniejszość etniczna, która tak jak inne mniejszości zasługuje na ochronę i promocję.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-09-2009 o godz. 09:29:11 (898 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zabójcy Romów schwytani

News
W ciągu ostatnich trzynastu miesięcy na Węgrzech doszło do serii napadów na mniejszość romską zamieszkującą ten kraj. W wyniku ataków zginęło sześciu Romów. Próbki DNA i badania broni palnej pozwoliły na schwytanie sześciu mieszkańców miasta Debreczyn i jego okolic. Mężczyźni w wieku od 28 do 42 lat zostali aresztowani pod zarzutem zabójstwa sześciu osób. Wśród zatrzymanych znaleźli się miedzy innymi były żołnierz zawodowy, technik dźwięku i piekarz.

Sprawcy dokonali w sumie 16 ataków, w których śmieć poniosło sześciu Romów. Romowie to największa mniejszość etniczna zamieszkująca Węgry. Ostatnie wydarzenia, których padli oni ofiarami, zmusiły władze Węgier do podjęcia kroków, mających na celu zwalczanie antyromskich działań.

Wśród środków, którymi rząd węgierski chce zwalczać antyromskie ataki, znajdują się monitoring, większa liczba Romów - policjantów oraz większy budżet na walkę z ekstremizmem. Na te cele węgierski budżet przeznaczony na walkę z przestępczością skierowaną w Romów zwiększy się o około 600 milionów forintów, czyli około 2,2 miliona euro.

Ponadto dla młodych romskich uczniów uczęszczających do szkół średnich, przewidziano granty mające na celu zachęcenie ich do zatrudniania się w Policji. Dodatkowo przy wsparciu z Unii Europejskiej, w miejscowościach z dużą ilością drobnej przestępczości, zamontowane zostaną kamery.

Jednak nie tylko w terenie, ale także na węgierskiej arenie politycznej sprawa Romów wygląda nieciekawie. W przeprowadzonych wyborach do Parlamentu Europejskiego prawie 15% głosów i trzy mandaty zdobyło ugrupowanie Jobbik, które już teraz zapowiedziało ograniczenie "romskiej przestępczości".

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-09-2009 o godz. 09:00:29 (933 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport w sprawie dyskryminacji Romów

News
Gabinet w Pradze przyznał, że Romowie są dyskryminowani.

Minister Republiki Czech ds. Praw Człowieka i Mniejszości Narodowych oznajmił, iż rządprowadzi prace nad planem zwalczania dyskryminacji Romów oraz poprawy ich statusu społecznego. Michał Kocab powiedział, dla Radia Praga że plan walki z wykluczeniem społecznym Romów będzie gotowy do końca października. Z raportu przedstawionego przez Kocaba, przyjętego przez rząd Czech w lipcu wynika, że Romowie dotknięci byli w 2008 powszechną dyskryminacją na terenie całego kraju. Raport ten przedstawiony został prawie miesiąc po wprowadzeniu przez Kanadę wiz dla przyjeżdżających obywateli Czech, których większość stanowili Romowie. Od stycznia poziom ten wzrósł radykalnie, skłaniając rząd w Ottawie do wprowadzenia wiz celem zatrzymania napływu Romów do Czech. Raport przyjęty przez rząd w Pradze stwierdza, że przyczyny dla których Romowie szukają azylu w Kanadzie to mowa nienawiści oraz napady o podłożu rasistowskim w wykonaniu czeskich skrajnie prawicowych nacjonalistów, jak również fatalne warunki ekonomiczne życia tej mniejszości.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-09-2009 o godz. 15:56:13 (901 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romskie przedszkole

News
Urząd Miasta w Poznaniu oraz Fundacja Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie zapowiadają, że jeszcze w tym roku otwarty zostanie w Poznaniu oddział przedszkolny dla dzieci romskich. Zgodnie z zapowiedziami, przyjętych będzie mogło być około 25 dzieci, którymi zajmować się będą romscy wychowawcy.

Pomiędzy tym przedszkolem, a wszystkimi innymi funkcjonującymi w Polsce, istnieje zasadnicza różnica. Ma ono być prowadzone przez Romów i dla Romów. Wynika to z tego względu, że Romowie są bardzo nieufni i niechętnie posyłają swoje dzieci do szkoły. Romskie przedszkole ma pomóc w przełamywaniu barier i w zachęceniu dzieci do uczęszczania do przedszkola, gdzie razem z nauczycielką opiekować się nimi będą romscy asystenci.

Program nauczania obejmie kulturę i historię Romów, język romski oraz folklor. Ponadto dzieci będą brać udział w zajęciach śpiewu i tańca.

Mamy nadzieję, że pomysł okaże się strzałem w dziesiątkę i dzieci nie "zamkną" się później na nowe (polskie) otoczenie, w którym znajdą się w szkole podstawowej. Otwieranie typowo romskich przedszkoli czy szkół na pewno nie będzie służyć swobodnej integracji dzieci już od najmłodszych lat. W dalszym ciągu będzie to separowanie środowiska romskiego od polskiego, o czym się ostatnimi czasy głośno mówiło. I nie powiedziane jest, że wyjdzie to na dobre romskim maluchom, bo przecież one są tu najważniejsze.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-09-2009 o godz. 11:47:00 (1337 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Madonna ujęła się za Romami

News
Madonna wygwizdana na koncercie, bo ujęła się za Romami

Gwiazda muzyki pop - Madonna, która niedawno gościła w Polsce ze swoją trasą koncertową zatytułowaną „Sticky and Sweet” została wygwizdana na koncercie w Bukareszcie po tym jak głosiła ze sceny hasła przeciwko dyskryminacji Romów w Europie Środkowo- Wschodniej.

Podczas wspomnianego koncertu Madonnę wspierała na scenie trupa romskich muzyków i tancerz Rom. W trakcie show byli oni gromko oklaskiwani i wyraźnie przypadli do gustu publiczności, jednakże kiedy w przerwie między piosenkami Madonna przemawiając do tłumu wyraziła swoje zdanie na temat rasizmu i dyskryminacji Romów usłyszała  wyraźne niezadowolenie sześćdziesięciotysięcznego tłumu. Gwizdy stały się jeszcze głośniejsze kiedy wspomniała o tolerancji i równych prawach wszystkich ludzi. Gwiazda była całkowicie zaskoczona. Publiczność ucichła dopiero kiedy wokalistka wznowiła występ.

Problem dyskryminacji Romów przybliżyli Madonnie jej tancerze pochodzący z Rumunii, gdzie rzeczywiście problem ten urasta do dość sporych rozmiarów. Według oficjalnych danych Rumunię zamieszkuje 500 tys. Romów jednak rzeczywista liczba może sięgać nawet dwóch milionów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-09-2009 o godz. 08:33:27 (868 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konkurs dla młodzieży

News
W ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” ogłasza


Konkurs dla młodzieży
Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć
 – Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką

II wojna światowa odcisnęła bolesne piętno na losach niemal każdej rodziny w naszym kraju. Wciąż jednak nie wiemy, ile tak naprawdę ofiar śmiertelnych przyczyniły wojna i niemiecka polityka okupacyjna, nie znamy liczby osób represjonowanych. Nazwiska wielu z nich pozostają znane jedynie krewnym lub sąsiadom, czasem lokalnej społeczności. Zainicjowany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” jest szansą zebrania po raz pierwszy w jednym miejscu rozproszonych dotychczas informacji o osobach pomordowanych i represjonowanych – więźniach hitlerowskich więzień, obozów koncentracyjnych i gett, o jeńcach wojennych, robotnikach przymusowych i osobach wysiedlanych. Pozwoli na zweryfikowanie wiedzy o stratach, która do tej pory opiera się na danych szacunkowych.

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie, jako realizator programu Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką ogłasza specjalny konkurs. Ma on charakter ogólnopolski i jest adresowany do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami konkursu mogą być szkoły, klasy, grupy uczniowskie, kółka historyczne w szkołach, domach kultury, drużyny harcerskie i inne organizacje młodzieżowe.

Najważniejszym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poznawania historii II wojny światowej przyjmując za punkt wyjściowy losy własnej rodziny, sąsiadów, wydarzenia, które miały miejsce w ich własnej wsi, miasteczku, dzielnicy, gminie. Konkurs ma zachęcić młodzież do poszukiwania śladów, pamiątek, zbierania informacji o ofiarach wojny i osobach represjonowanych. Dzięki tworzonej w ramach programu „Straty osobowe…” ogólnodostępnej internetowej bazie danych zebrane prze młodzież informacje pozwolą przywrócić nazwiska bezimiennym ofiarom, pomogą zachować pamięć o każdej osobie prześladowanej, o jakiej informacje uda się pozyskać. Chcemy, żeby polskie ofiary nie pozostały anonimowe. Jednocześnie pragniemy zainteresować młodzież losami swoich rodzin, najbliższych sąsiadów i społeczności lokalnych. Kontakt ze świadkami historii – osobami, które pamiętają wydarzenia II wojny światowej – pomoże w nawiązaniu więzi międzypokoleniowej i uwrażliwi młode osoby na przeżycia i potrzeby starszego pokolenia.

Zebrane dane (wypełnione ankiety) należy przekazać do realizatora programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”, tj. do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa). Laureatem konkursu zostanie szkoła (organizacja młodzieżowa), która zgromadzi i przekaże Fundacji największą ilość ankiet dotyczących osób represjonowanych wraz z kopiami lub spisem materiałów źródłowych.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej, Władysław Bartoszewski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Janusz Kurtyka – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Sławomir Radoń – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie. Szczegółowe informacje (w tym regulamin i informacja o nagrodach) dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” www.fpnp.pl oraz programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” www.straty.pl.


Wysłany przez admin_zrp dnia 14-09-2009 o godz. 09:04:08 (826 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obchody 65. rocznicy likwidacji getta w Łodzi

News
W tym roku minęła 65. rocznica tragicznych wydarzeń likwidacji przez Niemców Litzmannstadt Ghetto. W dniach 26.08.2009 – 29.08.2009 odbyły się w Łodzi uroczyste obchody, nad którymi patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. W obchodach wzięło udział ponad 2.000 zarejestrowanych uczestników, w tym 400 przedstawicieli mediów. Wśród 65 gości honorowych znaleźli się członkowie władz polskich i zagranicznych, minister ds. diaspory Państwa Izrael, merowie miast partnerskich Łodzi, burmistrzowie miast europejskich, z których Niemcy deportowali Żydów do Litzmannstadt Ghetto, przedstawiciele duchowieństwa i organizacji żydowskich, a także ambasadorowie zagranicznych państw. Wielu łodzian wzięło udział w obchodach bez rejestracji, spontanicznie dołączając do uroczystości.

Na zakończenie obchodów 65. rocznicy likwidacji przez Niemców łódzkiego getta, w Teatrze Wielkim w Łodzi odbył się galowy koncert. Przybyli goście mogli usłyszeć symfonię "Siedem bram Jerozolimy" oraz premierowe wykonanie dzieła Krzysztofa Pendereckiego "Kadisz. Łódzkim Abramkom, którzy chcieli żyć. Polakom, którzy ratowali Żydów". Dyrygował sam kompozytor.

Na widowni zasiedli m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, przedstawiciele kancelarii prezydenta RP, ministrowie, naczelny Rabin Polski Michael Schudrich i przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem Szewach Weiss. Obok gości zgromadzonych w Teatrze, koncert obejrzało kilkuset łodzian na czterech telebimach ustawionych przed łódzką operą.

Prezydent miasta Jerzy Kropiwnicki, nawiązując do tegorocznych obchodów rocznicy likwidacji łódzkiego getta, powiedział, że "Łódź odzyskała pamięć". - W tym roku postanowiliśmy wspominając zamordowanych, umęczonych, oddać także cześć tym, którzy to piekło przeżyli oraz tym, którzy wykazali się największym bohaterstwem tym, którzy Żydów ratowali, tu i gdzie indziej - mówił przed rozpoczęciem koncertu Kropiwnicki.

Niemcy utworzyli getto łódzkie w lutym 1940 r. Łącznie przebywało tam ok. 220 tys. osób. W granicach getta Niemcy utworzyli dwa odizolowane obozy. Od 5 do 9 listopada 1941r. do getta przywieziono nieco ponad 5 tys. Romów z Burgenlandu (pogranicze austriacko węgierskie). Stłoczono ich w kwadracie ulic: Wojska Polskiego, Głowackiego, Starosikawska oraz Obrońców Westerplatte. Obszar tego obozu, zajmujący powierzchnię 0,019 km2, został otoczony podwójnymi zasiekami z drutu kolczastego.

W styczniu 1942 roku rozpoczęły się masowe deportacje Żydów z getta do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, później - do obozu Auschwitz-Birkenau. Całkowita likwidacja getta nastąpiła w sierpniu 1944 roku: 29 sierpnia ostatni transport mieszkańców Litzmannstadt Getto wyjechał do obozu Auschwitz-Birkenau. Według różnych źródeł, z łódzkiego getta ocalało jedynie od 7 do 13 tysięcy osób.

W uroczystościach wzięło udział 120 osób ocalałych z Litzmannstadt Ghetto wraz z rodzinami (w liczbie 178 osób).

Narodowy Bank Polski uczcił 65. rocznicę likwidacji getta w Łodzi emisją monet okolicznościowych. 17 sierpnia pojawiły się 2-złotówki wykonane w stopie Nordic Gold, a dwa dni później srebrna, oksydowana 20-złotówka.

Źródło: PAP, ghetto.lodz.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-09-2009 o godz. 14:08:57 (940 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rynek pracy UE

News
Krytyka okresu przejściowego

Zgromadzenie „Elus pour les droits des Roms”, francuskie zrzeszenie osób wybranych do polityki na rzecz praw Romów z Europy Wschodniej we Francji wystosowało pismo z prośbą zniesienie okresu przejściowego, zabraniającego obywatelom Bułgarii i Rumunii (szczególnie Romom) podejmowania pracy. Jak napisano, sytuacja taka powoduje niesprawiedliwość i zmusza ich do nielegalnego przedłużania swego pobytu we Francji, a w rezultacie ich ubóstwo. Przypomniano, że o ile Traktaty Akcesyjne pozwalają na tymczasowe ograniczenia w dostępie do rynku pracy, to do kompetencji państwa należy przerywanie ich. Jak wyjaśnili, są to wystarczające powody do zniesienia tymczasowych reżimów, które pozbawiają Rumunów i Bułgarów możliwości podejmowania pracy i czyni ich Europejczykami drugiej kategorii.

Źródło: ERIO, mesopinions.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-09-2009 o godz. 15:32:20 (840 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Poezja z rytmie czardasza

News
Niezwykły wieczór poezji i muzyki romskiej

W wyjątkowej atmosferze romskiego folkloru upłynął wieczór 4 września w Szczecinku. Gościem pikniku był Karol Parno Gierliński - artysta plastyk, poeta, prozaik. Podczas wieczornego spotkania w ogrodzie SAPiKu, przy ulicy Kilińskiego 1 można było wysłuchać fragmentów poezji i prozy Karola Parno Gierlińskiego. Wybrane teksty artysty zaprezentowali Barbara Filipowska oraz Piotr Prokopiak. – Wszystkie moje utwory są może zbyt osobiste – komentował poeta. – Inaczej jednak się nie dało. Każdy bowiem opisuje, to, co wydarzyło się naprawdę, ludzi, którzy kiedyś żyli.

Oprócz poezji zgromadzeni mogli również podziwiać zespół Tatra Roma ze światowej sławy skrzypkiem, Mikloszem Deki Czureją oraz mistrzynią węgierskich cymbałów i jednocześnie córką wirtuoza, Sarą Czureją. Tatra Roma zagrał muzykę inspirowaną folklorem Romów węgierskich, nastrojowe ballady, romanse oraz ogniste czardasze. Założycielem zespołu jest jego lider, Miklosz Deki Czureja – światowej sławy wirtuoz skrzypiec, uhonorowany na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Romskiej w Monachium mianem Króla Czardaszy.

Dopełnieniem atrakcji wieczoru były niewątpliwie występy dziewcząt z ze szczecineckiego zespołu De Gila.

Imprezę zorganizowała szczecinecka Samorządowa Agencja Promocji i Kultury we  współpracy ze Związkiem Romów  Polskich.

Źródło: temat.net, sapik.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-09-2009 o godz. 08:44:47 (967 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund