Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 VI posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich

News
W dniu 7 kwietnia 2009r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odbyło się już VI posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele mniejszości romskiej oraz Rządu RP, w tym Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Pani Elżbieta Radziszewska. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Punktu Kontaktowego do Spraw Romów i Sinti, przy Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Jednym z tematów obrad Zespołu, był problem niskiego upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród Romów mieszkających w Polsce. Przedstawiony został, przygotowany przez Punkt Kontaktowy do Spraw Romów i Sinti, plan działań, służący promocji wychowania wczesnoszkolnego. Podkreślono, że w roku szkolnym 2008/2009, który został ustanowiony „Rokiem Przedszkolaka”, stworzono możliwości prawne, ułatwiające organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego.

Drugą część spotkania poświęcono omówieniu statusu zawodu asystenta edukacji romskiej. Obecni asystenci przedstawili problemy, na jakie napotykają w codziennej pracy oraz omówili osiągnięcia ostatnich lat funkcjonowania zawodu asystenta edukacji romskiej. Zastanawiano się, w jaki sposób usprawnić współpracę asystentów edukacji romskiej z przedstawicielami placówek oświatowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnikom spotkania został przedstawiony raport sporządzony przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, dotyczący wykorzystania subwencji w Polsce. W związku z tym, iż zachodzą obawy, że subwencje oświatowe nie są  wykorzystywane właściwie i efektywnie, poproszono pracowników MSWiA, odpowiedzialnych  za mniejszość romską, o zweryfikowanie raportu ze stanem rzeczywistym wykorzystania subwencji.

Ostatnim punktem obrad była prezentacja podyplomowego studium Sytuacja Romów w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w czerwcu 2009r.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-04-2009 o godz. 14:23:11 (969 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warszawskie wykłady o Romach

News
Dnia 23 marca 2009 Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu dr Jacek Wilczur odbył spotkanie ze studentami w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego na alei Niepodległości 22 w Warszawie. Spotkanie dotyczyło współczesnej problematyki ludności romskiej w Polsce i perspektyw na przyszłość w tej kwestii.

Po wygłoszeniu wykładu dr Wilczur odpowiadał na pytania zadawane mu przez studentów. Poziom pytań świadczył o bogatej wiedzy studentów je zadających. Największe zainteresowanie wzbudzały kwestie edukacji dzieci i młodzieży romskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-04-2009 o godz. 14:09:32 (1018 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1354 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Oświadczenie Sekretarz Stanu USA

News
Hillary Clinton z okazji Międzynarodowego Dnia Romów

„Międzynarodowy Dzień Romów to okazja do zwrócenia uwagi na historię, doświadczenia i prawa człowieka tej największej mniejszości etnicznej w Europie.

Promocja oraz obrona praw Romów od dawna była moim osobistym interesem. Widziałam na własne oczy tragiczne położenie Romów, szczególnie romskich kobiet i dzieci, gdy jako Pierwsza Dama odwiedzałam romskie społeczności w Środkowej i Wschodniej Europie. Jako członkini Komisji Helsińskiej ponaglałam rządy do większego zaangażowania i ochrony 10 milionów Romów mieszkających w Europie.

Pomimo istotnego postępu jaki nastąpił w ciągu minionych 10 lat, Romowie wciąż żyją na marginesie społeczeństw. Nadal doświadczają oceniania w oparciu o kryteria rasowe, przemocy, dyskryminacji i innych naruszeń praw człowieka. Zbyt często nie posiadają dokumentów tożsamości potwierdzających ich obywatelstwo, co wyklucza ich z udziału w wyborach, uniemożliwia korzystanie ze świadczeń społecznych, szkolnictwa oraz odbiera szanse na zatrudnienie. Uniemożliwia im to uczestniczenie w życiu społeczeństw w których mieszkają jako ich pełnoprawnych uczestników.

Stany Zjednoczone są przywiązane do obrony i promocji praw Romów w oparciu o dwustronne stosunki oraz poprzez nasze zaangażowanie na forum organizacji takich, jak ONZ czy OBWE.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-04-2009 o godz. 15:52:53 (1051 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2561 bajtów więcej | Wynik: 4)

 Praktyki w Radzie Europy dla młodych Romów

News
Ze wsparcia finansowego z inicjatyw na rzecz Romów, Rada Europy oferuje 3 - miesięczne praktyki dla romskich studentów w swojej głównej siedzibie w Strasburgu we Francji. Celem tego programu jest wyszkolenie młodych Romów w zakresie administracji i służby cywilnej oraz zapoznanie z pracą w sektorze międzyrządowym.

Program jest dostępny dla romskich studentów z krajów Rady Europy, takich jak: Albania, Armeni, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry.

Składający podania muszą mieć ukończoną szkołę średnią, odbywać studia wyższe, a także posiadać dobrą znajomość w mowie, piśmie języka angielskiego i/lub francuskiego. Praktyki odbywać się będą od września do listopada.

źródło: soros.org

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-04-2009 o godz. 14:51:54 (943 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt

News
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, morego dyngusa, pogody ducha, wszelkiego dobra oraz spędzenia miłych chwil w rodzinnej atmosferze życzy wszystkim Związek Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-04-2009 o godz. 15:32:51 (899 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów

News
W dniu dzisiejszym społeczność romska w Polsce i na świecie obchodzi swoje Święto. Dzień ten jest doskonałą okazją do przypomnienia o obecności tych rozsianych po całym świecie jako pełnoprawnych obywateli państw w których się urodzili i w których zamieszkują. Romowie to aktualnie najliczniejsza, a zarazem najbardziej dyskryminowana mniejszość w Europie. Powodami ich dyskryminacji są głęboko zakorzenione, często uproszczone stereotypy, a także zwykły brak zrozumienia dla ich kultury i obyczajów.

Romowie to tacy sami ludzie, jak inne narody świata. Jeżeli każdy naród w Europie i na świecie ma prawo do poszanowania jego odrębności, to takie same prawo przysługuje również Romom. Nikogo nie wolno odrzucać i skreślać jedynie dlatego, że jest takiej czy innej narodowości. Przedstawiciele społeczności romskiej to często dobrzy i godni zaufania sąsiedzi, przyjaciele, współpracownicy, koledzy z pracy i ze szkoły, kochający małżonkowie. Fakt iż zachowali swój język, kulturę i obyczaje pomimo braku państwowości oraz często wyjątkowo okrutnych prześladowań zasługuje na najwyższy podziw.

Każda postawa i stosunek wobec Romów winna opierać się tylko i wyłącznie na swoim własnym doświadczeniu. Wszystkich bowiem ludzi należy oceniać przede wszystkim w oparciu o własne kontakty i wrażenia, a nie często tendencyjne opinie innych. Ponadto należy wyraźnie przypomnieć, iż jakakolwiek dyskryminacja Romów z powodu ich narodowości, języka, wyglądu czy statusu społeczno – ekonomicznego jest naruszeniem podstawowych praw człowieka zawartych w krajowych i międzynarodowych normach prawnych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-04-2009 o godz. 09:40:00 (1478 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Nowy numer Romano Atmo

News
Romano Atmo 19 jest już dostępne!

Romano Atmo wkroczyło w czwarty rok swojej pracy. Jest nam niezmiernie miło, że poprzez naszą działalność przyczyniamy się do szerzenia dialogu międzykulturowego. Mamy nadzieję, że jeszcze długo będziemy mogli naszym pismem wspierać integrację romsko-polską.

Nowy numer zawiera szereg ciekawych artykułów, których ubarwia wiele kolorowych fotografii.

Tematem numeru jest reportaż z wizyty w Turcji Prezesa Związku Romów Polskich na zaproszenie tamtejszych Romów. Niemniej ciekawym wydarzeniem, które przedstawiliśmy jest spotkanie Romów z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania Elżbietą Radziszewską czy "Wigilia Narodów" w Gorzowie Wielkopolskim. Piszemy również o IV sesji Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Forum Romów i Wędrowców w Strasburgu.

W nowym numerze prezentujemy niezwykle utalentowaną tancerkę romską Sesil Sendi Krzyżanowską, przedstawiamy wywiad z Panią Barbarą Filipowską, korepetytor przy Świetlicy Integracyjnej oraz publikujemy artykuł jednego z najbardziej znanych Romów w Europie, Santino Spinellego. Prezentujemy również nowości wydawnicze o Romach oraz przedstawiamy Romów w Wielkiej Brytanii.

Pierwszy tegoroczny numer dopełniają nasze stałe działy: Romowie i Sport, Wybitne osobowości, Kuchnia, Moda, Horoskop.

Przypominamy, nasze pismo można nabyć w ramach prenumeraty: cena - tylko - 5zł.


Wysłany przez admin_zrp dnia 03-04-2009 o godz. 12:39:20 (942 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 „Jakość edukacji – krok do równości”

News
Rumunia: 5 milionów Euro na edukację romskich dzieci

Od stycznia 2009 do stycznia 2011 w Rumunii trwa projekt „Jakość edukacji – krok do równości”. Jest finansowany przez UE kwotą 5 milionów Euro. Ma on za zadanie zapewniać międzykulturowy obieg w 40 przedszkolach dla około 800 dzieci romskich i innych narodowości z 4 powiatów. Daje on dzieciom z tradycyjnych społeczności dostęp do edukacji przedszkolnej, a ponadto stwarza model interwencji w stosunku romskich uczniów, w przypadku których istnieje ryzyko porzucenia przezeń szkoły.

Projekt przewiduje również szkolenie dla 24 osób odpowiedzialnych za grupy wsparcia, mające działać we współpracy z rodzicami i dziećmi na rzecz kontynuacji nauki, dbać o wyposażenie dwujęzycznych przedszkoli oraz zapewniać stypendia 120 romskim studentom z 4 powiatów zaangażowanych w projekt.

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-04-2009 o godz. 10:17:45 (879 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Niekorzystny raport dla Grecji

News
Komisarz Hammarberg przypomniał Grecji o konieczności ochrony mniejszości narodowych

Komisarz Rady Europy ds. Praw Człowieka Thomas Hammarberg przypomniał, że efektywna ochrona mniejszości narodowych jest jednym z filarów pluralistycznego społeczeństwa. Jego zdaniem Grecja wciąż ma w tej kwestii wiele do zrobienia. 19 lutego Rada Europy opublikowała raport dotyczący praw mniejszości w Grecji, koncentrujący się wokół kwestii odnoszących się do prawa do swobody zrzeszania się, bezpaństwowości i stosowania prawa Szariatu.

Przypomnijmy, że w Grecji jest ponad 200 tysięcy Romów, z których większość żyje w warunkach skrajnej biedy.

Thomas Hammarberg pochwalił pewne działania podjęte przez władze zwłaszcza w zakresie edukacji mniejszości w Tracji, jednocześnie wyraził swe głębokie zmartwienie trwającym brakiem uznania mniejszości innych niż trójodłamowa społeczność muzułmańska w zachodniej Tracji. Szwedzki Komisarz skrytykował ponadto zbytnią skrupulatność greckich sądów, która przejawia się brakiem i odmową rejestracji niektórych organizacji mniejszości. Jego zdaniem mechanizm konsultacyjny winien być stworzony na każdym szczeblu kontaktów z mniejszościami narodowymi, zgodnie ze standardami Rady Europy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-03-2009 o godz. 14:09:10 (986 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2687 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Dyskryminacja projektów organizacji romskich

News
Od kilku lat mniejszość romska w Polsce otrzymuje wsparcie ze środków „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od jesieni 2008r. również w ramach „Komponentu Romskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to bardzo znacząca oraz niezbędna pomoc dla ludności romskiej w Polsce. Fakt ten jednak bywa często wykorzystywany przeciwko organizacjom, które chcą startować w innych konkursach, organizowanych przez samorządy lokalne, regionalne, fundacje oraz inne resorty rządowe. Władze miast i powiatów twierdzą często, że z racji olbrzymiej ilości środków przeznaczonych dla Romów ze wspomnianych wcześniej programów, romskie organizacje już nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia od nich.

Omawiana sytuacja dotyczy również naszego stowarzyszenia - Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Dnia 16 marca br. pracownik ZRP złożył w Urzędzie Miasta Szczecinka wniosek o dofinansowanie, w ramach organizowanego przez Burmistrza Miasta Szczecinka konkursu „Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych”. Nazwa naszego zadania brzmiała – Piknik „Spotkanie ze sztuką romską”. Jego celem było pokazanie jak największej liczbie mieszkańców Szczecinka dorobku kultury romskiej, a to za sprawą romskich zespołów muzycznych oraz artystów romskich – Karola Gierlińskiego (poety i rzeźbiarza) i Małgorzaty Mirgi - Tas (artysty plastyka). Miało to być połączone z prezentacją dorobku Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, działającego w ramach Związku Romów Polskich. Jeszcze raz chcę podkreślić, że dofinansowanie nie miało dotyczyć działalności naszego związku, ale miała to być impreza otwarta dla mieszkańców Szczecinka i okolic. Jeśli chodzi o sam wniosek, to był on wypełniony właściwie i spełniał wszelkie wymagania.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-03-2009 o godz. 10:37:49 (3212 odsłon)
(Czytaj więcej... | 6430 bajtów więcej | Wynik: 3.33)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund