Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
34.204.176.125

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Romski elementarz „Miri Szkoła”

News
Drugie wydanie już dostępne!

W roku 2007 znany romski pisarz i rzeźbiarz oraz działacz na rzecz społeczności romskiej na arenie międzynarodowej, a jednocześnie wiceprezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, Karol Parno Gierliński wydał pierwszy w Polsce i na całym świecie szkolny elementarz dla dzieci romskich po romsku pod tytułem „Miri Szkoła”. Jak dotychczas ukazały się 2 wydania tej książki, II wydanie dostępne jest w 2 wersjach językowych dla Polska Roma i Bergitka Roma.

Książka jest bardzo udanym połączeniem informacji, zdjęć i ilustracji niezbędnych dla rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym przy jednoczesnym podkreśleniu najistotniejszych cech charakteryzujących społeczność romską. „Miri Szkoła” stale przypomina małym czytelnikom o ich romskiej tożsamości, niemniej podaje im również najważniejsze informacje o otaczającym ich świecie oraz o państwie w którym mieszkają i którego obywatelami są – Polsce.

Wydanie romskiego elementarza możliwe było dzięki wsparciu MSWiA w ramach rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej”. Konsultantami naukowymi książki byli dr Marcel Courthiade oraz mgr Adam Bartosz. Wydawcą książki jest Urząd Miasta Kostrzynia nad Odrą.

   

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-03-2009 o godz. 14:51:48 (2764 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)

 Cyrk narzędziem integracji Romów

News
Po skandalach we Włoszech związanych z postępowaniem władz wobec Romów ostatnio pojawiła się iskierka nadziei na poprawę sytuacji. Kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że Włosi chcą poprzez sztukę i tradycje cyrkowe pomagać w integracji dzieci romskich i Sinti w Rzymie. Inicjatywa jest owocem współpracy z Cyrkiem Lidia Togni i jest organizowana przez stowarzyszenie Roma Onlus i Focus Casa dei Dirriti Sociali. Jest to część programu skolaryzacji realizowanego przez władze miejskie Rzymu. Po raz pierwszy to rzymskie dzieci zaprosiły romskie dzieci w celu poznania kultury Romów. Podczas spotkania chór złożony z romskich i włoskich dzieci zaśpiewał hymn Romów i Włoch.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-03-2009 o godz. 11:04:54 (1094 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Międzynarodowa Romska Agencja Monitoringu (IRMA)

News
Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku został szefem niedawno powstałej Międzynarodowej Romskiej Agencji Monitoringu (IRMA), działającej w ramach Międzynarodowej Unii Romów (IRU).

IRMA powstała w celu nadzorowania przestrzegania praw człowieka w stosunku do społeczności romskich w poszczególnych krajach świata. Agencja czuwać będzie nad tym czy władze centralne, regionalne i samorządowe danych krajów przestrzegają ratyfikowanych przez siebie umów prawa międzynarodowego oraz swych własnych wewnętrznych ustaw dotyczących zagadnień ochrony praw człowieka.

W sposób bezwzględny Agencja piętnować będzie na forum krajowym, jak i międzynarodowym wszelkie przestępstwa popełniane wobec Romów zarówno o podłożu narodowościowym, a także kryminalnym. Ponadto IRMA będzie podejmować działania przeciwko wszystkim formom rasizmu i dyskryminacji, tym jawnym, otwartym, jak również ukrytym, wyrafinowanym. Monitoring prowadzony będzie w zakresie faktycznej realizacji obowiązku zapewnienia Romom przez władze państw równego, przysługującego wszystkim obywatelom określonego kraju dostępu do instytucji publicznych, jak urzędy administracji państwowej, szkoły, opieka zdrowotna, wymiar sprawiedliwości. Ponadto obejmować będzie egzekwowanie od instytucji finansowych, pracodawców czy Policji należytego podejścia do członków tej społeczności.

Romska Agencja Monitoringu będzie uważnie monitorować media pod kątem prezentowanych tam treści odnoszących się do ludności romskiej. Treści nawołujące do nienawiści rasowej i narodowościowej, a zwłaszcza do popełnienia przestępstw na tym tle spotkają się z ostrymi reakcjami na forum publicznym. Szczególna uwaga będzie kładziona na adekwatne i precyzyjne podawanie informacji na temat Romów przez przedstawicieli mediów, z uwagi na ich olbrzymie znaczenie w kształtowaniu opinii publicznej wszystkich państw świata w XXI wieku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-03-2009 o godz. 15:06:03 (914 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Integracja na wszelkie sposoby

News
Opowiadanie historii na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia

Na początku lutego w mieście Villanueva de la Serena miało miejsce dwudniowe integracyjne romsko-hiszpańskie spotkanie. Inicjatywa dotyczyła tradycyjnych romskich opowiadań historii. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Programu Rozwoju dla Romów z miasta Villanueva. Idea opowiadnia Romów ma pogłębić więdzę Hiszpanów na temat mniejszości romskiej, w efekcie np. sprawić by romskie dzieci czuły się bardziej akceptowane przez szkołę.

Niewątpliwie jest to ciekawy sposób na polepszenie komunikacji w społeczeństwie. Wszelkie przedsięwzięcia na rzecz integracji zasługują na pochwałę. Integracja musi być oparta na zasadach wzajemnego dialogu, równości i poszanowaniu różności kulturowej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-03-2009 o godz. 13:26:40 (953 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Krytyka kontrowersyjnej wypowiedzi

News
Premier Staniszew: „ludzie są najlepszym składnikiem Bułgarii, a nie ludzki materiał”.

Premier Bułgarii Siergiej Staniszew skrytykował niedawną wypowiedź w Chicago burmistrza Sofii Bojko Borysowa. W ubiegłym miesiącu Borysow stwierdził, że największym problemem Bułgarii są jej mniejszości: turecka i romska oraz 2,5 miliona emerytów, których określił mianem „złego materiału ludzkiego”. Szef rządu w Sofii stwierdził, że nierozsądne jest kategoryzować mieszkańców kraju według takich kryteriów, tym bardziej, że autor tych słów chce być przywódcą politycznym - Borysow jest jednocześnie liderem centroprawicowej partii GERB.

Premier Bułgarii podkreślił fakt, że jego rząd zwiększa wydatki na cele socjalne, jak opieka zdrowotna oraz renty i emerytury. Od objęcia przez gabinet władzy w 2005 roku, wzrost ten wyniósł około 75%. Zapewnił również, że mimo kryzysu jego rząd jest stabilny finansowo i posiada wystarczające środki na wydatki społeczne. Dodał wreszcie, iż wspólnie z pracodawcami i przedsiębiorcami pracują nad zachowaniem jak największej liczby miejsc pracy w obliczu kryzysu.

źródło: novinite.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-03-2009 o godz. 11:05:08 (881 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Czeskich niepokojów ciąg dalszy

News
Czeski Minister Praw Człowieka zapobiegł kłopotliwej demonstracji

Zdaniem Michaela Kocaba, czeskiego Ministra Praw Człowieka i Mniejszości Etnicznych, problemy współżycia mniejszości i większości winny być rozwiązywane przy okrągłym stole, a nie na ulicy. Wypowiedź Kocaba dotyczyła planowanej w Kolinie antyromskiej manifestacji, która została odwołana w wyniku fiaska rozmów z organizatorami na temat porozumienia. Organizatorzy manifestacji nie dając za wygraną, złożyli odwołanie od tej decyzji i argumentowali, że problemy wynikające z niemożności współżycia „niedostosowanymi społecznie” obywatelami winny być rozwiązane w sposób bardziej radykalny.

Studenci z komitetu organizacyjnego demonstracji mówią, że odwołali manifestację na wyraźną prośbę ministra, jednak obiecał on podjąć reformy w tej kwestii. Miałyby one polegać m.in. na zmianie przepisów tak, aby opłacało się podjąć jakąkolwiek pracę niż być bezrobotnym. Ponadto przepisy winny zachęcać do posiadania maksymalnie 4 dzieci. Minister obiecał przekazać sugestie protestujących Ministrom Spraw Wewnętrznych oraz Pracy i Polityki Społecznej. Studenci dali ministrowi czas na zmiany prawne do 1 stycznia 2010 roku.

Demonstracja miała być odpowiedzią na chuligański wybryk, w którym brali udział osoby narodowości romskiej. Hasło protestu miało brzmieć „Dość czarnego rasizmu i sprzyjania Romom”. Miejmy nadzieję, że przynajmniej w państwach należących do Unii Europejskiej, wszelkie przejawy przemocy i chuligaństwa, będą osądzane sprawiedliwie a nie ze względu na pochodzenie etniczne.

źródło: CTK

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-03-2009 o godz. 15:46:11 (851 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ataki na Romów martwią premiera Węgier

News
Ataki słowne w stosunku do Romów, Żydów oraz innych mniejszości, które stają się na Węgrzech rzeczywistością dnia codziennego niepokoją premiera tego kraju. Ferenc Gyurcsany nazywa autorów tych wypowiedzi wprost „przestępcami, którzy hańbią krew życia narodu węgierskiego”.

W trzecim co do wielkości mieście Węgier - Miszkolcu, szef tamtejszej policji został zawieszony na 24 godziny za swe wypowiedzi na temat Romów ze swego kraju. Minister sprawiedliwości Tibor Draskovics podjął decyzję o zawieszeniu miejscowego szefa policji.

Następnego dnia Gyorgy Bencze, komendant główny policji przywrócił do służby zawieszonego oficera. Stwierdził, że „kilka uwag nie może przekreślać 30 lat służby w policji”.

Miasto Miszkolc od upadku komunizmu zmaga się z wysokim bezrobociem, któremu towarzyszą postawy niechęci wobec innych narodowości. Wraz ze światowym kryzysem ekonomicznym bezrobocie na Węgrzech stale się powiększa. Na przestrzeni ostatnich miesięcy miało miejsce kilka ataków na Romów, w tym również śmiertelnych z użyciem koktajli Mołotowa, broni palnej i granatów.

Źródło: Financial Times

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-03-2009 o godz. 14:20:12 (1068 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji

News
W każdym urzędzie w Polsce pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji

W ciągu trzech lat powstanie w całym kraju sieć pełnomocników ds. dyskryminacji - zapowiedziała pełnomocnik ds. równego statusu Elżbieta Radziszewska.

W każdym ministerstwie, urzędzie centralnym, urzędzie wojewódzkim, w regionalnych oddziałach inspekcji pracy oraz w służbach mundurowych będą ludzie przeszkoleni w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji - poinformowała Radziszewska.

Wkrótce rozpocznie się trzyletni program szkoleń, finansowany ze środków unijnych - dodała. Szkolenia dla pracowników administracji publicznej koordynować będzie biuro pełnomocnika, a prowadzić je będą przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji. - Chcę wykorzystać wiedzę i doświadczenie ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień - mówiła Radziszewska. Przeszkolonych ma zostać kilkaset osób.

Po tych szkoleniach będziemy w innej rzeczywistości - uważa. Wyjaśniła, że chce doprowadzić do tego, by w każdym urzędzie był "jej odpowiednik", który zajmował się będzie monitorowaniem działalności danej instytucji pod względem dyskryminacji z różnych powodów.

Jeśli widzę dyskryminację, wtedy wkraczam. Potrzebny jest urząd, który pokaże ministerstwom co mają robić w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wskaże punkty zapalne - zaznaczyła Radziszewska.

Odnosząc się do zarzutów środowisk feministycznych, które oskarżają ją o to, że nie zajmuje się sprawami kobiet, Radziszewska przypomniała, że w zakres jej obowiązków wchodzi przeciwdziałanie dyskryminacji nie tylko ze względu na płeć. - Jestem otwarta na rozmowę o dyskryminacji kobiet tam, gdzie ona jest - podkreśliła. Przypomniała, że powołała zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji kobiet, w którym pracuje blisko 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

źródło: PAP

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-02-2009 o godz. 13:48:54 (1517 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Włochy: Rzym przeznaczył 23 miliony Euro...

News
23 miliony Euro to łączna kwota pieniędzy przeznaczonych na rozwiązanie ,,romskiego problemu” w okolicach Rzymu: 8 pochodzi od władz miasta, 10 od rządu włoskiego, a 5 od władz regionalnych. Większe środki są oczekiwane od Unii Europejskiej. Środki te są przeznaczone na połączone akcje w celu integracji oraz rozwiązania najważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa. O przeznaczeniu środków zdecydował prawicowy burmistrz Rzymu Gianni Alemanno.

źródło: abitareroma.net

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-02-2009 o godz. 10:39:44 (964 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 5. rocznik absolwentów Romologii

News
Romologia jest nową dyscypliną naukową, która odkrywa język, historię, kulturę i literaturę Romów na świecie. Romologia jest jednym z kierunków Uniwersytetu w Nowym Sadzie, w Serbii. 21 stycznia 2009 już 5. rocznik ukończył studia na tym kierunku. Spośród 35 studentów, 25 to Romowie. Program serbskiego Uniwersytetu jest jedynym takim programem akademickim dla Romów i nie-Romów w Europie Południowo - Wschodniej, który jest finansowany przez fundację ERSTE.

Nie-romscy studenci romologii wystosowali zapytanie do władz uczelni czy w ramach kierunku mogli by uczyć się języka romskiego. Ich życzenie zostało nagrodzone przez Uniwersytet 10 godzinami zajęć z języka romskiego. Znajomość języka romskiego znacznie podniesie poziom programu uczelni na kierunku romologii, a od następnego rocznika będzie wprowadzone intensywniejsze porozumiewanie się w języku romskim wszystkich studentów romologii.

Źródło: PIR

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-02-2009 o godz. 13:41:37 (1037 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund