Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.66.217

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Pytania nadal bez odpowiedzi...

News
Delegacja posłów Parlamentu Europejskiego odwiedza romskie obozy we Włoszech: pytania nadal bez odpowiedzi

Delegacja Parlamentu Europejskiego odwiedziła kilka romskich obozów we Włoszech celem kontroli warunków w nich panujących. Wysłannicy PE oceniali środki podjęte w ramach akcji spisywania ,,koczowniczych mieszkańców’’ obozowisk i ich obecną sytuację. Delegacja utworzona z 19 członków PE - wszyscy będący członkami Komisji ds. Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - odwiedziła w dniach 18 i 19 września br. kilka romskich obozów. Członkowie Parlamentu Europejskiego spotkali się również z szefem włoskiego MSW – Roberto Maronim i rozmawiali o spisywaniu Romów i pobieraniu od nich odcisków palców z burmistrzami Rzymu, Neapolu i Mediolanu.

Renate Weber, członkini delegacji wyraziła swój punkt widzenia po zakończeniu tej dokumentacyjnej wizyty słowami: „Wcielanie w życiu środków bezpieczeństwa jest godne pożałowania, szczególnie w Neapolu. Te działania nie mają nic wspólnego z przygotowywaniem dowodów osobistych, od ludzi tych pobiera się odciski palców, a także zbiera dane o ich religii oraz pochodzeniu etnicznym.”

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2008 o godz. 13:37:08 (851 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Pracowita jesień dla ERIO

News
Europejskie Romskie Biuro Informacyjne (European Roma Information Office) w Paryżu na szczycie poświęconym równości

Ivan Ivanov – dyrektor wykonawczy ERIO uczestniczył w odbywającym się w dniach 29 i 30 września w Paryżu szczycie ds. równości, zorganizowanym z okazji pełnienia przez Francję przewodnictwa w UE przez ostatnie pół roku. Było to drugie tego rodzaju spotkanie, kolejne będzie miało miejsce w drugiej połowie 2009 roku w czasie szwedzkiego przewodnictwa w UE. Uczestniczyło w nim blisko 400 wysokiej rangi delegatów z zakresu równych szans skupionych wokół jednej kwestii: efektywnego wdrażania w życie zasady niedyskryminacji w ramach UE. W skład zebranych delegatów wchodzili: przedstawiciele różnych instytucji, członkowie miejscowych społeczności, partnerzy społeczni i obywatelscy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2008 o godz. 12:33:35 (886 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4157 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Rumunia: działania na rzecz poprawy sytuacji Romów

News
Ponad 300 projektów na rzecz Romów

Do dnia 17 września włącznie przesłanych zostało 318 projektów celem otrzymania dotacji z opiewającego na kwotę 18 milionów Programu na Rzecz Poprawy Sytuacji Społeczności Romskiej. Informacje takie przekazało Centrum Informacyjne Rządu w Bukareszcie. Większość, bo 206 projektów odnosi się do małych społeczności i poprawy infrastruktury, 62 projekty dotyczą opieki medycznej, 42 – szkoleń zawodowych i działań na rzecz zwiększenia osiąganych przez Romów dochodów, wreszcie pozostałe 5 projektów nie dotyczy żadnej konkretnie sprecyzowanej dziedziny. Środki w kwocie 18 milionów Euro, z czego 6 milionów to wkład własny rządu Rumunii, to narzędzie w ramach Narodowej Strategii na Rzecz Poprawy Sytuacji Społeczności Romskiej w tym kraju.

Budowa 300 mieszkań socjalnych dla Romów

Za pieniądze z budżetu państwa zostanie wybudowanych i przekazanych w użytkowanie Romom 300 mieszkań socjalnych. Odbywa się to w ramach pilotażowego programu „Mieszkalnictwo Socjalne dla Społeczności Romskiej”, w którym oprócz SGS uczestniczy Ministerstwo Mieszkalnictwa, Zadań Publicznych i Rozwoju.
Dofinansowanie to zostanie przyznane tylko osobom, które w ostatnich 12 miesiącach osiągały dochód na osobę netto niższy, niż przeciętne wynagrodzenie ogłaszane w biuletynach Urzędu Statystycznego, w miesiącach pomiędzy złożeniem wniosku, a przyznaniem pomocy. Z subwencji nie mogą skorzystać rodziny, w których przynajmniej jedna osoba korzystała z podobnej pomocy po 1990r.
Budynki będą budowane w 8 regionach kraju, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Mieszkalnictwa, Zadań Publicznych i Rozwoju i propozycjami zgłoszonymi przez Narodową Agencję ds. Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2008 o godz. 10:23:19 (957 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Problemy zdrowotne Wędrowców

News
Jak pokazują wyniki prowadzonych od kilku lat badań brytyjskich środowisk medycznych wśród społeczności romskiej, osoby te reprezentują bardzo niski poziom wiedzy na temat opieki zdrowotnej, co oczywiście przekłada się na ich stan zdrowia.

Jednym z powodów tej sytuacji jest, zdaniem specjalistów, wiara w mity oraz przesądy na temat zdrowia. Romowie wierzą rzekomo w możliwość zarażenia się nowotworem, a ponadto żywią przekonanie, że jedna poważna choroba chroni przed kolejną poważną chorobą. Niezbędne jest zaangażowanie w akcje informacyjno – profilaktyczne, oprócz specjalistów z różnych dziedzin medycyny, odpowiednio przeszkolonych przedstawicieli społeczności romskiej w celu jak największego ich uczestnictwa i zaangażowania.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-11-2008 o godz. 15:42:28 (955 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Gorsze traktowanie dzieci romskich

News
Trybunał w Strasburgu: dzieci Wędrowców spotykają się z pogardą w Rumunii i Irlandii

W wyniku niedawnej petycji Roma z Rumunii Trybunał w Strasburgu uznał, że odrębny system edukacji dla Romów w Rumunii jest niekorzystny dla ich statusu społecznego. W Rumunii przekwalifikowuje się obecnie wszystkich nauczycieli celem innego podejścia do uczniów, np. oduczenia ich postrzegania „biednych jako rasę sług”. Przepisy UE w istocie zakazują prowadzenie odrębnego systemu edukacji dla mniejszości w krajach członkowskich.

Trybunał uznał również, że odrzucanie dzieci romskich przez irlandzkie szkoły jest całkowicie bezprawne, a tworzenie odrębnego systemu szkolnictwa w Irlandii jest niedopuszczalne.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-11-2008 o godz. 11:18:18 (1259 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowa strona internetowa UE dotycząca spraw społecznych

News
Komisja Europejska otworzyła nową stronę internetową poświęconą zatrudnieniu i sprawom socjalnym www.ec.europa.eu/social. Celem istnienia strony jest pokazanie obywatelom Wspólnoty jakie korzyści odnoszą oni dzięki różnym działaniom Unii. Strona dostarcza również bardziej szczegółowe i techniczne informacje dla wyspecjalizowanych odbiorców, takich jak liderzy polityczni, odpowiednie organizacje, media czy eksperci. Elementy zawarte na nowej stronie to: na bieżąco aktualizowane wiadomości, poprawione sterowanie, wyprofilowana wyszukiwarka, e – biblioteka zawierająca dokumenty i publikacje, a także sekcja multimedialna.

Strona wystartowała w językach: angielskim, francuskim i niemieckim 2 lipca 2008 roku wraz z przyjęciem przez Komisję nowej wersji agendy ds. społecznych. Od połowy października strona dostępna jest we wszystkich oficjalnych językach UE.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-11-2008 o godz. 11:13:39 (942 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zamierzona separacja?

News
Jak pokazują badania Fundacji Milana Semicka, rząd w Bratysławie buduje dla Romów gorszej jakości mieszkania, które są ponadto znacznie oddalone od centrów miast, co dodatkowo pogłębia ich separację od reszty społeczeństwa. Jeden z przedstawicieli Fundacji – Marek Hojsik twierdzi, że władze winny wykupywać opuszczone budynki w centrach miast, jak na przykład dawne koszary wojskowe.

„Rozwiązywanie wyłącznie problemów bytowych to nie wszystko, trzeba także pracować nad włączeniem Romów do społeczeństwa, jako jego pełnoprawnych członków, a mieszkania budowane na peryferiach miast z pewnością temu nie będą służyć” – dodał Hojsik. Ponadto, według Fundacji, przypadki dewastowania przez Romów przyznanych im mieszkań nie są wcale takie częste, jak się powszechnie sądzi.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-10-2008 o godz. 13:42:09 (980 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 „Żebranie jest prawem człowieka”

News
Rząd Silvio Berlusconiego robi wszystko, by położyć kres ulicznemu żebractwu, lecz Kościół daje do zrozumienia, że proszenie o kawałek chleba czy schronienie przed zimnem nie jest grzechem.

Kardynał Renato Martino – przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Opieki Duszpasterskiej nad Imigrantami i Wędrowcami, zgodził się z potrzebą wyeliminowania oszustów udających żebraków, jak i żebractwa organizowanego przez grupy przestępcze. Dał on jednak wyraźnie do zrozumienia, iż „ubodzy oraz bezradni ludzie, zawsze winni mieć prawo prosić o kawałek chleba, czy o schronienie przed chłodem i zimnem”.

Od czasu objęcia władzy w maju, rząd Berlusconiego za jedno ze swych najpilniejszych zadań, uznał walkę z uliczną przestępczością, przez którą rozumiał także żebractwo, między innymi Romów. Pierwszym miastem walki z żebractwem była Wenecja, gdzie kary pieniężne wymierzane żebrakom, wynosiły od 50 do 500 Euro. W ślad za nią poszły inne miasta, z Rzymem na czele. Vinicio Albanesi z chrześcijańskiej organizacji charytatywnej Capodarco mówi, że burmistrzowie poszczególnych miast prowadzą ze sobą swego rodzaju zawody w liczbie wykrywanych przestępstw, takich jak handel narkotykami, żebractwo, prostytucja, zaśmiecanie czy włóczęgostwo.

Rząd włoski oddelegował blisko 3000 żołnierzy do pilnowania najważniejszych budynków, jak na przykład ambasady oraz do wspólnych patroli z policją. Rzymska miejska policja po raz pierwszy od 35 lat będzie nosić broń palną. Burmistrz Lampedusy – włoskiej wyspy, na której codziennie lądują nielegalni imigranci z Afryki Północnej, na wyrazy troski Kościoła o przestrzeganie praw człowieka zareagował słowami: „jeśli Kościół tak troszczy się o biednych, to mógłby otworzyć przynajmniej część ze swych półotwartych klasztorów i przyjąć kobiety oraz mężczyzn”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-10-2008 o godz. 15:50:04 (1299 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Bojkot morawskich Romów

News
Romowie z Południowej Bohemii krytykują odroczenie budowy pomnika w Letach

Romowie z Południowych Moraw zbojkotowali spotkanie z Minister Stehlikovą. Mówią oni, że nie chcą pomnika w stalinowskim stylu. Koszty budowy Centrum Pamięci o Zagładzie w Letach są o 20 – 25 milionów koron wyższe, niż pierwotnie szacowane.

Jedną z przeszkód w realizacji przedsięwzięcia jest obecność farmy świń w pobliżu miejsca zagłady czeskich Romów. Komitet na rzecz Zadośćuczynienia Romskim Ofiarom Holokaustu jest za natychmiastowym usunięciem farmy, lecz miejscowi nie żądają tego. Parlament Europejski już dwa razy wezwał rząd Czech do usunięcia farmy. Praga winna się zająć tą kwestią na początku przyszłego roku.

Około 25 milionów koron ma być wydanych w tym roku, a kolejne 153 w przyszłym dla Centrum Edukacji i Dokumentacji Romskiego Holokaustu w Hodoninie k. Kunstatu.

Według źródeł historycznych, przez obóz w Letach przeszło 1308 Romów, z czego 327 zmarło, a ponad 500 więźniów skończyło w Oświęcimiu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-10-2008 o godz. 14:49:10 (896 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja dla Pracowników Bożych Wśród Romów

News
Chrześcijańska misja wśród Romów organizuje I Ogólnopolską Konferencję dla Pracowników Bożych Wśród Romów. Organizatorzy zapraszają pastorów, liderów uwielbienia, misjonarzy i chętnych do podjęcia się takiej służby. Konferencja odbędzie się w Rudzie Śląskiej, w dniach 23-24 paźdzernika 2008 r. Kontakt i szczegóły na stronie internetowej Misji www.romowie.eu

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-10-2008 o godz. 14:24:38 (974 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Ogłoszenie IPN

     Wsparcie

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund