Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.208.132.33

 Stypendia 2006/2007 przyznane

News
W dniu 6 listopada 2007r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia studentom pochodzenia romskiego studiującym w szkołach wyższych lub kolegiach w Polsce. Stypendia są przyznawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) we współpracy ze Związkiem Romów Polskich (ZRP). Stypendia zostały ufundowane w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Do programu stypendialnego zgłoszenia nadesłało 66 osób. Ze względu na niewystarczającą pulę środków Komisja przyznała stypendia 50 osobom i dodatkowo 3 osobom stypendium na okres trzech miesięcy.

W oparciu o zapisy Regulaminu przeanalizowano poszczególne aplikacje, z których:
- 46 wniosków zawierało wszystkie wymagane załączniki i spełniało wymagania formalne - w tych przypadkach podjęto decyzje pozytywne,
- 6 wniosków nie spełniało postawionych wymogów - w tych przypadkach podjęto decyzje negatywne,
- 7 wniosków spełniało wymogi formalne, niemniej jednak ze względu na brak wystarczającej puli środków, zostały zaopiniowane negatywnie (wszyscy wnioskujący studenci, których aplikacje odrzucono z ww. powodu, rozpoczęli studia w roku akademickim 2007/2008),
- 4 wnioski wymagały uzupełnień - w tych przypadkach podjęto decyzje warunkowo pozytywne,
- 3 wnioski spełniające wymagania formalne zostały przyznane na trzy miesiące z powodu braku wystarczającej puli środków (w przypadku uruchomienia dodatkowych środków w 2008 r. wnioskodawcy ci uzyskają stypendia w pełnym wymiarze).

Na wniosek Komisji przedstawiciele ZRP zwrócą sie pisemnie (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do studentów, których wnioski wymagają uzupełnienia lub wyjasnień. Aplikujący zostali zobowiązani do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania korespondencji. Uzupełnione wnioski będą sukcesywnie przekazywane do realizacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-12-2007 o godz. 09:17:04 (1165 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Czescy nauczyciele uczą się o romskich rodzinach z podręcznika

News
Romskie dzieci nie umieją powiedzieć ,,proszę”, gdyż w ich języku nie ma odpowiednika tego słowa – pisze Iweta Pape – Romska kobieta z wyższym wykształceniem, która ma doświadczenie w nauczaniu romskich dzieci we wschodniej Słowacji, a która wydała niedawno podręcznik dla nauczycieli – donosi dzisiejsza Młada franta (Mdf). ,,Główną przeszkodą dla nauczycieli jest brak znajomości romskich wartości” – mówi Pape w swym podręczniku pod tytułem ,,Jak pracować z romskimi uczniami”, który we wrześniu ma być rozpowszechniony wśród czeskich nauczycieli.

Pape próbuje obalić wszechobecne mity o Romach, takie jak na przykład to, iż Romowie nie widzą żadnej wartości w edukacji. Wyjaśnia także jak romskie dzieci budują swoją osobistą i narodową tożsamość oraz jak posługują się językiem romskim i czeskim. ,,Wielu Romów widzi w szkole represyjny charakter. Przywykli do codziennych konfliktów z nauczycielami i czeskimi rówieśnikami. Rzadko otrzymywali pochwały i prawie nigdy nie mieli poczucia sukcesu. Większości z nich wcześniej czy później przypisywano etykietkę kłopotliwi uczniowie” – pisze Pape w podręczniku dostępnym w internecie. ,,Nauczyciele, którzy chcą nauczać Romów muszą starać się ich zrozumieć. Tu tkwi klucz do sukcesu”.

Według Pape, karta wartości romskich jest inna niż większości społeczeństwa. Wykształcenie nie jest w pierwszej trójce wśród której są rodzina, zdrowie i szczęście. Romskie dzieci nie są przyzwyczajone dziękować. Zamiast dziękować Romowie chwalą się nawzajem – mówi Pape. Gdy proszą o coś, Romowie nie umieją powiedzieć po czesku ,,proszę”, gdyż w ich języku nie ma odpowiednika tego słowa. Zamiast tego mówią ,,Bądź tak dobry i zrób to” – podsumowuje Pape.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-10-2007 o godz. 12:58:06 (1123 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Prezydent Czech chwali przypominanie romskiego holocaustu

News
Podczas wrześniowego otwarcia wystawy zdjęć pokazujących zagładę Romów w czasie II wojny światowej, prezydent Czech Vaclav Klaus podkreślił wagę starań powrotu do historycznych romskich korzeni oraz pochwalił przedstawianie na mapach miejsc ich cierpienia. ,,To ważna rzecz gromadzić materiały dotyczące mniejszości romskiej’’ – powiedział prezydent Republiki Czech. Jego zdaniem to dobrze, że po Pradze wystawa przedwojennych zdjęć Romów i Sinti będzie krążyła po innych czeskich miastach.

Cenek Rużiczka – szef Komitetu na rzecz Zadośćuczynienia za Romski Holocaust twierdzi, iż znaczna część Czechów traktuje Romów jako wrogi element pomimo faktu, że Romowie są obecni na obszarze Czech od ponad 600 lat. ,,Ta ekspozycja powinna uświadomić większości Czechów, że Romowie i Sinti zawsze byli częścią ziem czeskich’’ – dodał Rużiczka.

To kolejna wystawa dotycząca Romów, która ma miejsce w Welecznym Pałacu w Pradze. Rok temu odbyła się ekspozycja zdjęć ilustrujących losy romskich ofiar Holocaustu. Eksponaty to rodzinne zdjęcia oraz unikatowy rysunek wykonany przez przedstawiciela czeskich Sinti w oświęcimskim obozie zagłady. W czasie pierwszej republiki (Czechosłowacja w latach 1918 – 38) morawscy Romowie prowadzili przeważnie osiadły tryb życia, podczas gdy Romowie z Czech żyli w sposób typowy dla koczowników. Sinti zamieszkiwali Kraj Sudetów w Północnych Czechach.

W roku 1940 władze kontrolowanego przez Niemców Protektoratu Czech i Moraw zakazały koczowniczego trybu życia. W 1942 sporządziły listę wszystkich Cyganów. Obejmowała ona 6.500 nazwisk. Część z nich trafiła do obozów internowania w Letach w Czechach i Hodoninie koło Konstanty na Południowych Morawach. Niemal 5.000 Romów zostało przetransportowanych do Auschwitz, skąd powróciło zaledwie 583.

W wyniku tego zaledwie kilka tysięcy rodowitych czeskich Romów i ich potomków żyje obecnie w 10 – milionowych Czechach. Reszta romskiej społeczności szacowanej nawet na 250 tysięcy osób jest Romami pochodzenia słowackiego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-10-2007 o godz. 12:56:05 (2096 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Misja charytatywna zaatakowana za pomoc Romom

News
Mieszkańcy Pawi we Włoszech zaatakowali Rzymskokatolicki Ośrodek Pomocy za udzielanie przez niego schronienia Romom. W ostatnich miesiącach wielu Romów było napadanych z powodu tego, że są we Włoszech. Najgorszą zbrodnią było podpalenie przez bandę nastolatków obozu Romów i Sinti, w wyniku którego dzieci zginęły w płomieniach. Mimo to, niewielu dziennikarzy ma odwagę twierdzić, że ci przestępcy są faszystami.

Teraz mamy nowy przypadek: napad na Kościół dla Romów. Ci ludzie zostali wzięci pod opiekę przez Kościół, nie byli brudni, nie sprawiali kłopotu i mimo, iż mieszkali w skromnych warunkach jak w każdym kościelnym przytułku, byli osobami niepożądanymi. Należy podkreślić fakt, że tym razem zaatakowani zostali nie Romowie/Sinti, lecz Kościół!!! Dlaczego? Za to że ośmielił się pomóc Romom. Jest to w pewnym sensie ostrzeżenie dla Kościoła w Europie. Napastnicy chcą mu dać do zrozumienia, że jeśli będzie pomagał Romom i Sinti, będzie ponosił tego konsekwencje.

Wiadomo, że Kościoły z własnej inicjatywy lub w ramach Konferencji Europejskich Kościołów pomagały romskim i nieromskim organizacjom pozarządowym w pracy na rzecz ulżenia Romom i Sinti w ich ciężkiej sytuacji. Europejskie władze muszą działać od zaraz.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-10-2007 o godz. 12:53:13 (1772 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rozstrzygnięcie konkursu pt. "Romowie jakich znam"

News
Niezmiernie miło nam poinformować, że konkurs pt. "Romowie jakich znam" został rozstrzygnięty. Zaskoczyło nas zainteresowanie, z jakim się spotkał. Wszystkim biorącym w nim udział serdecznie dziękujemy. Niemal jednogłośnie Komisja orzekła o zwycięstwie Pani Marii Poprawskiej ze Sławna. Chociaż, jak zapewnia Komisja, wszystkie reportaże były ciekawe, to właśnie praca Pani Marii pt. "Łe miro draboro, łe" spełniła oczekiwania oceniających. Zwycięską pracę mogą Państwo przeczytać w nowym numerze "Romano Atmo". Laureatka konkursu otrzyma od Związku Romów Polskich nagrodę w wysokości 500 zł.

Zdecydowano się również przyznać dwa wyróżnienia. Pierwsze dla Pani Grażyny Marusiak z Raszowej, a drugie dla Pani Gabrieli Toboły z Poznania. Obie Panie otrzymają od nas książkę Karola Parno Gierlińskiego pt. "Meteory".

Wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy, a Pani Marii gratulujemy pomysłu i dziękujemy za barwne i ciekawe wspomnienia.

 

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-10-2007 o godz. 13:12:02 (2199 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Drodzy studenci

News
Nadchodzi nowy rok akademicki 2007/2008 z tego względu prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszym regulaminem dotyczącym stypendiów.

Jednocześnie informujemy, że studenci bez względu na to czy już pobierają stypendium czy też będą ubiegać się o stypendium są zobowiązani do złożenia wszystkich dokumentów (znaleźć można je tutaj) łącznie z kartą zgłoszeniową.Wszystkie zaświadczenia powinny być w oryginale lub w przypadku, gdy jest to ksero dokument musi być poświadczony pieczątką o treści „za zgodność z oryginałem” i potwierdzone pieczęcią instytucji, która wydaje zaświadczenie. 
Termin składania wniosków upływa 28 października 2007 roku.

UWAGA!
Brak jakichkolwiek wymaganych dokumentów powoduje że wniosek jest niekompletny.
Niekompletne wnioski będą odrzucane.

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-09-2007 o godz. 10:06:34 (1976 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 „Miri szkoła. Romano elementaro”

News
     MSWiA sfinansowało elementarz dla dzieci romskich

Celem publikacji elementarza dla dzieci romskich jest propagowanie języka romskiego w mowie i w piśmie oraz propagowanie wiedzy o kulturze romskiej. Autorem elementarza jest Pan Karol Parno Gierliński, były nauczyciel a obecnie poseł Międzynarodowego Parlamentu Romskiego, poeta i rzeźbiarz.

Elementarz ma status podręcznika pomocniczego. Powstał z inicjatywy gorzowskich Romów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Elementarz przeznaczony dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które znają już język romski. Jego głównym zadaniem jest systematyzowanie słownictwa, wzbogacanie go, a przede wszystkim rozwijanie świadomości językowej u dzieci, tak aby nie mieszały do języka romskiego słów polskich i odwrotnie. Publikacja prezentuje wysoki poziom edytorski, ma 80 stron i została wydana w nakładzie 500 sztuk.

Na wydanie elementarza przekazana została dotacja z budżetu państwa, w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


źródło www.mswia.gov.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-07-2007 o godz. 09:30:47 (4746 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)

 Apelacja Bogdana Trojanka odrzucona!

NewsDnia 12 czerwca 2007 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie odrzucił apelację, którą wniósł Bogdan Trojanek po przegranej sprawie w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Proces dotyczył zniesławienia Prezesa Związku Romów Polskich w Szczecinku Romana Chojnackiego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-06-2007 o godz. 15:41:52 (2242 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Odszedł Vania de Gila – Jan Kochanowski

News
18 maja br. zmarł długoletni działacz na rzecz Romów, Vania de Gila - Jan Kochanowski. Jest nam tym bardziej przykro, iż Vania de Gila przez długie lata współpracował ze Związkiem Romów Polskich w Szczecinku. Owocem tej jakże przyjaznej współpracy jest książka pt. "Mówimy po romsku", której wydawcą jest Związek Romów Polskich. Jej premiera odbyła się w 2003 r. w Szczecinku, na której gościł sam Vania de Gila. Z racji tego, iż był on dla nas niezwykle ważną osobą, pozwolimy sobie przypomnieć jego działalność i poszczególne koleje losu, które nie zawsze były dla niego łaskawe.

Vania de Gila Kochanowski urodził się w 6 sierpnia 1920 roku w Krakowie w rodzinie bałto - słowiańskich Romów. Dekretem z 17 kwietnia 1959 roku otrzymał obywatelstwo francuskie, gdzie zdobył większość swoich tytułów naukowych. Pisał pod nazwiskiem de Gila (matczyny ród) lub oficjalnym nazwiskiem Kochanowski. W lipcu 1942 r. Vania ukończył państwowe liceum w Rydze, po czym - również w Rydze zaczął studiować sztukę. Po tym, jak odmówił wstąpienia do wojsk hitlerowskich, został 11 marca 1943 roku deportowany przez Niemców. W wyniku tego stał się on przymusowym robotnikiem III Rzeszy. Wysłano go pod Leningrad, skąd w krótkim czasie zbiegł. Niestety został schwytany i dyscyplinarnie wysłany do obozów zagłady na Łotwie (Aluksne, Valmiera, Salaspils) i Litwie (Kowno). 27 lipca 1944 roku wraz ze 110 Łotyszami został przeniesiony do obozu Beauregard we Francji. 17 sierpnia tego samego roku zbiegł i przyłączył się do francusko - amerykańskich partyzantów. Stamtąd trafił na szkolenie w partyzanckim obozie Bessieres, gdzie 24 sierpnia 1944r. wstąpił na ochotnika do armii polskiej. Po zakończeniu wojny został odznaczony za odwagę przez Armię Brytyjską.

W latach 1946 - 1952 Vania de Gila współpracował ze znanymi szkołami tańca w Paryżu: "Preobrajenskaia", "I'Ecole de I'Elysée", "Troupe Bohémienne" Konstantina Kougoulskyego. W tym samym czasie studiował na Uniwersytecie Paryskim m. in. Filologię Rosyjską, Rusycystykę, Hinduizm, Historię języków indo - europejskich. W nagrodę za szczególne wyniki w nauce był w latach 1954 - 57 członkiem Komisji Stypendialnej Uniwersytetów Francuskich. 10 czerwca 1960 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie lingwistyki na Uniwersytecie Paryskim.

W latach 1961 - 67 prowadził badania naukowe i socjopolityczne w Indiach dotyczące Romów. Przez cztery lata współpracował z Rządem Indii. To m.in. dzięki niemu 26 stycznia 1964 r. ustanowiono język Hindi językiem narodowym. Po powrocie do Europy walczył o integrację Romane Chave we Francji. Dzięki jego interwencjom w Parlamencie i Rządzie w 1969r. zostało zmienione dyskryminacyjne wobec Romów prawo. Przez następne dwie dekady próbował zwalczać nietolerancję wobec Romów we Francji (projekty integracyjne, konferencje). W 1983r. został nominowany przez władze Romani Union na przedstawiciela World Romani Organisation przy UNESCO w Paryżu. Był konsulem kulturalnym Romów. 8 listopada 1988r. Vania de Gila uzyskał swój drugi tytuł doktora, tym razem Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie w Tuluzie w dziedzinie etno - socjologii. Również w 1988r. został Prezesem Romano Yekhipe France oraz członkiem Francuskiej Rady Narodowej Kultury i Języków Regionalnych. W latach 90 - tych Vania nadal prowadził działalność mającą na celu antydyskryminację oraz integrację z Romami. Podróżował po świecie, organizował sympozja i konferencje temu poświęcone.

Celem życiowym Vani de Gila Kochanowskiego było stworzenie Centrum Kultury Romskiej. Pomimo tylu wielkich rzeczy które zrobił i poświęcenia które w to włożył, nie dane było mu tego dokonać.

Poniżej prezentujemy tylko kilka z jego licznych dzieł:
1965r. – "The origins of the Gypsies" in UNESCO Features, n 477,
1977r. – "Occlusive + r et le mot rom" in Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris, n LXXII, p. VII – IX,
1989r. – "Problems of the common romani = Problems of an International Language" in Recueil de Actes du Symposium international sur Langue et Culture romane, Sarajevo (1986),
2002r. – "Precis de la langue romani litteraire", Etude descriptive et comparative ilustree par des textes bilingues dans les differents domaines des sciences de I’Homme, Harmattan.

Odgeja 18 majo 2007 mendyr jamaro pral Vania De Gila. Łeskry historia dzipnakry isy phary. Me dzinav bo miśto kak Vania dzinavys. Javełys kie polska i kie me isys dre kher, sys mange bary frejda kaj kak Vania mogindzia te opheneł peskre dzipnatyr mange  i dova so jov pszegeja dre peskro dzipen na but manusia dzinen. Kak Vania lidziałys peskro dzipen ciorores, łeskro barvalipen isys kaj te sykaveł ciacuni historia romani, karyk sam i kon sam, i dava me  paciav kaj Roma na bistyrena so jamaro prał Vania De Gila Jan Kochanowski mekcia manuszenge.
Roman Chojnacki
Romanes OSIU

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-05-2007 o godz. 10:10:06 (7126 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Związek Romów Polskich ogłasza konkurs na reportaż o Romach!

News
Związek Romów Polskich ogłasza konkurs na najciekawszy reportaż - artykuł pt: "Romowie jakich znam".

I. CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie najciekawszego pisemnego reportażu opowiadającego o Romach, o ich życiu, tradycji, potrzebach czy problemach. O pokazaniu tej społeczności z tej strony, z jakiej każdy z nas ją zna.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, bez ograniczeń wiekowych i narodowościowych.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. Każda praca powinna obejmować co najmniej 5 stron A4 i zawierać przynajmniej 5 samodzielnie wykonanych fotografii dotyczących tematu konkursu. Fotografie te muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie w/w fotografii na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Fotografie muszą być w postaci plików zdjęciowych nagrane na nośniku CD-ROM wysłane pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: zrp.romanoatmo@wp.pl lub rom.ch@pro.onet.pl. Minimalna rozdzielczość fotografii to 800x600 pixeli. Część pisemna pracy, oprócz wysłanej pocztą w formie wydrukowanej, musi być również nadesłana w postaci elektronicznej - plik programu MS Word lub Adobe Acrobat (PDF) - pocztą na nośniku CD-ROM lub pocztą elektroniczną.
5. Ilość prac nadesłanych na konkurs jest dowolna.
6. Każda praca powinna być podpisana. Do pracy należy dołączyć: imię i nazwisko autora, jego adres, telefon kontaktowy (ew. adres poczty elektronicznej) oraz kartę zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej Organizatora konkursu: www.romowie.com
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Związkowi Romów Polskich w Szczecinku prawa na wykorzystanie prac na: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, wykorzystania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, a także prezentowanie na konferencjach (w tym prasowych), szkoleniach, wystawach, rozpowszechnianie w mediach i prasie, a także prezentowania na imprezach organizowanych w celu promowania kultury romskiej.
8. Prace należy nadsyłać w dwóch kopiach: listownie pocztą oraz pocztą elektroniczną do 30 sierpnia 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Związek Romów Polskich
Plac Wolności 12
78 - 400 Szczecinek
z dopiskiem "Konkurs"
Adresy poczty elektronicznej:
zrp.romanoatmo@wp.pl lub rom.ch@pro.onet.pl
9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Związku Romów Polskich.
10. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie załącznika do pracy konkursowej (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.), czyli karty zgłoszeniowej.
11. Wątpliwości dotyczące organizacji i przeprowadzenia konkursu rozstrzyga jego organizator.

III. OCENA PRAC

1. Wyboru najlepszej pracy konkursowej dokona trzyosobowa Komisja Konkursowa.
2. Przy ocenie projektów Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria: trafność doboru treści do tematu pracy, oryginalność, walory artystyczne, kompozycję, poprawność treści.
3. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne.

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie Związku Romów Polskich www.romowie.com do dnia 30 września 2007 roku.
2. Zwycięska praca wraz z imieniem i nazwiskiem autora zostanie opublikowana w dwumiesięczniku wydawanym przez ZRP „Romano Atmo”.
3. Zwycięzca zostanie powiadomiony listownie, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.
4. Po wyłonieniu zwycięzcy Organizator konkursu skontaktuje się z nim telefonicznie w celu ustalenia formy przekazania nagrody.

V. NAGRODA GŁÓWNA

1. Nagroda główna dla najlepszej pracy konkursowej wynosi 500 zł.


KARTA ZGŁOSZENIOWA

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-05-2007 o godz. 15:22:05 (8153 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3.2)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund