Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.208.132.33

 Wystawa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

News
W dniach od 28 lipca do 8 sierpnia 2016 roku w Holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu eksponowana była wystawa ilustrująca historię Romów dawniej i dziś. Wystawa zbiegła się z uroczystościami upamiętnienia Romów, którzy stracili życie w niemieckim obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem.

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-08-2016 o godz. 15:22:47 (186 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 INTEGRACYJNE SPOTKANIA Z KULTURĄ ROMSKĄ

News
Od 15 sierpnia 2016 ruszył projekt Realizowany przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, w którym organizatorki wprowadzają uczestników w świat kultury, tradycji, obyczajów i symboli romskich.

Podczas Integracyjnych spotkań z kulturą romską dzieci oraz młodzież wraz z wychowawcami dowiedzą się o kulturze i tradycji romskiej, uzyskają szczegółowe informacje o samych Romach i ich sposobie bycia. Spotkania integracyjne zwiększają szansę i możliwość na przekazanie całej prawdy o Romach, a co za tym idzie, na wzbudzenie w ludziach zrozumienia dla tej charakterystycznej społeczności. Wartości i korzyści z zorganizowanych spotkań i przeprowadzonych zajęć będą bardzo znaczące. Dużo ludzi nie zna Romów i stąd stare dobre przysłowie „Nie oceniaj książki po okładce”, a właśnie tak się dzieje i w związku z tym, chcemy przerwać negatywny łańcuszek, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Celem spotkań jest promocja kultury, tradycji, obyczajów romskich i języka romskiego oraz:
- pozyskanie wiedzy o środowisku romskim przez  osoby z poza otoczenia, głównie dzieci i młodzież,
- propagowanie kultury narodu romskiego,
- promowanie postawy tolerancji,
- łamanie stereotypów,
- zwalczanie dyskryminacji,
- ukazanie prawdziwego wizerunku Romów,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży polskiej romską mniejszością narodową,
- polepszenie komunikacji między Romami a środowiskiem polskim,
- integracja międzykulturowa.

Czas realizacji projektu od 15.08.2016 do 15.12.2016

Spotkania będą się odbywać w sali wykładowej Świetlicy Integracyjnej Słoneczko dla dzieci romskich i polskich należącej do stowarzyszenia Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku przy ul. K. S. Wyszyńskiego 32. Jest to miejsce w pełni wyposażone, znajdują się w nim wszelkie niezbędne sprzęty do realizacji zadania.


ŚWIETLICA INTEGRACYJNA „SŁONECZKO”

Świetlica Integracyjna Słoneczko jest miejscem, do którego uczęszczają dzieci oraz młodzież romska i polska w różnym wieku. Oni również będą uczestnikami zajęć, opowiedzą o własnych przeżyciach i relacjach wynikających ze wspólnej integracji. Każdy może rozwijać tu swoje zainteresowania i pasje korzystając z wyposażenia oraz uczęszczając na zajęcia techniczne, rysunkowe, muzyczne, taneczne, komputerowe, sportowe, artystyczne, okolicznościowe pod okiem Asystentów Edukacji Romskiej oraz Pedagogów.    


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 roku oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-08-2016 o godz. 09:55:16 (415 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-08-2016 o godz. 15:59:27 (256 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów romskich

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-08-2016 o godz. 15:55:55 (277 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie międzypokoleniowe w formie wykładów – Poznań 2016 r.

News

„Historia i kultura Romów i Sinti”


Międzypokoleniowe warsztaty edukacyjno-integracyjne pod nazwą „Historia i kultura Romów i Sinti” jakie odbyły się w hotelu Olimpia w Poznaniu, były integralną częścią uroczystości upamiętniających pomordowanych Romów i Sinti.

Pierwszy dzień wykładów rozpoczęła swym referatem „Upamiętnienie Romów i Sinti w Polsce i Europie” dr Dagmara Mrozowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, reprezentująca także Uniwersytet Jagielloński. Kolejnym prelegentem był mgr lic. Andrzej Sochaj, Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu funkcjonującego przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, który przedstawił uczestnikom warsztatów historię i funkcjonowanie Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem wykładem „Zagłada Romów i Sinti w pierwszym, niemieckim Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w czasie II wojny światowej (1941-1945)”.

Zoran Dimov, prezydent International Romani Union mówił o sytuacji międzynarodowej Romów i problemach jakie ich dotyczą. Szczególnie zwrócił uwagę na fakt, iż Romowie mają trudność z porozumieniem się między sobą, co w dalszej perspektywie rzutuje także na brak porozumienia ze społeczeństwem większościowym.

Drugą część środowych wykładów rozpoczęła mgr Justyna Matkowska (Uniwersytet Wrocławski) Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych wystąpieniem „Sytuacja i tożsamość etniczna kobiet pochodzenia romskiego”, w którym ukazała jak na przestrzeni wieków zmienia się wizerunek kobiety romskiej w różnych ujęciach.

Z kolei Krzysztof Kasak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zamykający środowy panel przedstawił krótki, choć bardzo ciekawy wykład „Psychologiczne aspekty oddziaływania autorytetu. Rozproszenie odpowiedzialności na przykładzie II wojny światowej i działań państw autorytarnych”, w którym zgłębiał tajniki ludzkich zachowań pod wpływem presji wywieranej przez osoby obdarzone autorytetem.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął swym wykładem „Kim są Sinti - historia i charakterystyka grupy” mgr Andrzej Łuczak (Uniwersytet Zielonogórski), który pełni funkcję Dyrektora Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu działającego przy ZRP w Szczecinku. Dzięki jego wystąpieniu słuchacze poznali genezę grupy Sinti, która do dziś jest grupą mało znaną i często błędnie charakteryzowaną.

Dr hab. prof. UAM w Poznaniu Tomasz Wicherkiewicz w swym referacie „Historia i potrzeba badań lingwistycznych nad językiem romani. Troska o zachowanie języka romani przykładem ratowania zagrożonej romskiej tożsamości” podkreślił, że archeologią Romów jest właśnie ich język i badania nad nim przeprowadzane.

Kolejnym z wzbudzających wiele emocji wykładów był ten mgr Jerzego Norberta Grzegorka, (Uniwersytet Szczeciński), „(Nie)Rom w zmianie postrzegania 'Innego'. Perspektywa uczestnicząca - wrażliwość badacza - wrażliwość etyczna", w którym skierował do słuchaczy otwarte pytanie, czy osoba spoza społeczności jest w stanie rzetelnie i dogłębnie zbadać kulturę romską i opublikować wyniki tychże badań.

Ostatnim referentem międzypokoleniowych warsztatów był Krzysztof Kasak, który zaangażował słuchaczy do uczestnictwa w warsztacie psychologiczno-społecznym na temat stereotypów i ich zwalczania „Stereotypy i różnice międzykulturowe, a postrzeganie drugiego człowieka”.

W tegorocznych warsztatach uczestniczyło około 90 osób i zgodnie ze swą nazwą były to warsztaty wielopokoleniowe – uczestniczyli w nich zarówno studenci, absolwenci, jak i przedstawiciele stowarzyszeń romskich, osoby angażujące się w pracę na rzecz Romów z całej Polski, w tym m.in. z Nowej Soli, Andrychowa, Wrocławia, Szczecinka, Lublina, Pabianic, Głubczyc, Jasła, Zielonej Góry i Szczecina. Towarzyszyli nam również przedstawiciele duchowieństwa w osobie Krajowego Duszpasterza Romów Ks. Stanisława Opockiego i siostry Aleksandry Pander z Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących w Watykanie.

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji im. Róży Luksemburg.


      

      

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-08-2016 o godz. 12:09:58 (305 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIAJĄCA ROMÓW I SINTI

News
którzy zostali zamordowani w tym miejscu w czasie II wojny światowejLAS RZUCHOWSKI – CHEŁMNO NAD NEREM – 03.08.2016 R.


W środę,  dnia 3.08.2016 r. o godz. 12:15 w Lesie Rzuchowskim na terenie Muzeum byłego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego rozpoczęła  się uroczystość upamiętniająca Romów i Sinti, którzy zostali zamordowani w tym miejscu w czasie II wojny światowej. Organizatorem uroczystości był Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Prezydent Republiki Federalnej Austrii objęli w tym  roku honorowym patronatem uroczystość upamiętnienia Romów i Sinti, którzy zostali zamordowani w byłym niemieckim, nazistowskim Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Patronat medialny uroczystości objął Program Drugi TVP S.A,. Polskie Radio, Program Pierwszy S.A. oraz dziennik „Rzeczypospolita”. W czasie obchodów obecne były też media niemieckojęzyczne m.in. przedstawiciele  austriackiej telewizji i radia publicznego Österreichischer Rundfunk – ORF oraz media lokalne.

Uroczystość w Lesie Rzuchowskim, w tym „Leśnym Sanktuarium Niewinnej Krwi”, rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odegrania i odśpiewania hymnów: romskiego, polskiego, austriackiego i unijnego. Następnie prowadzące, którymi były Justyna i Magdalena Matkowskie poprosiły o zabranie głosu gospodarza tego miejsca dr Annę Ziółkowską,  Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

Na obchody przybyli przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, przedstawiciele licznie zgromadzonego duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego, wielu instytucji i organizacji pozarządowych. Godnym podkreślenia jest fakt przybycia na tegoroczne obchody Prezydenta i Wiceprezydenta International Romani Union oraz dużej delegacji Romów i Sinti z różnych części Polski.  

W uroczystości wzięła udział duża czterdziestopięcioosobowa delegacja z Republiki Federalnej Austrii na czele z Ambasadorem Republiki Austrii, przedstawicielami Krajów  Związkowych Burgenlandu i Styrii oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Kulturalnego Austriackich Romów. Ogółem, w uroczystościach wzięło udział ponad 300 osób narodowości romskiej i nieromskiej z Polski i z Austrii, w tym osoby starsze pamiętające tamte dni.

Po powitaniu zaproszonych gości głos zabrał organizator uroczystości, Roman Chojnacki, Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Dziękując wszystkim za przybycie, w swoim wystąpieniu przekazał jak długo trzeba było czekać na obchody w tym miejscu i jak bardzo ważne jest to historyczne wydarzenie, nie tylko Romów i Sinti z Polski, ale także z Austrii.

Po krótkim koncercie muzyki cygańskiej w wykonaniu Sióstr Matkowskich oraz licznych przemowach, które wygłosili zaproszeni goście, nadszedł czas na długo oczekiwane przez Romów i Sinti na całym świecie, a szczególnie w Polsce i w Austrii wydarzenie, jakim było odsłonięcie oraz poświęcenie pomnika ku czci pomordowanych Romów i Sinti w styczniu 1942 r. w byłym niemieckim, nazistowskim obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w czasie II wojny światowej.  

Pomnik został uroczyście odsłonięty przez Romana Chojnackiego, Prezesa Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, oraz Christiana Klipplam Prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego Austriackich Romów (Kulturverein österreichischer Roma Dokumentations- und Informationszentrum). Należy wspomnieć, że pomnik został ufundowany przez: Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Kulturverein österreichischer Roma Dokumentations- und Informationszentrum z Wiednia i Zukunftsfonds der Republik Österreich Zukunftsfonds der Republik Österreich, Der Nationalfonds der Republik Österreich für Opferdes Nationalsozialismus oraz Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Modlitwę błogosławieństwa pomnika odmówił Jego Ekscelencja Ks. Bp Damian Bryl, biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej, a jego poświęcenia dokonał  Jego Ekscelencja Ks. Bp Franz Scharl, biskup pomocniczy Archidiecezji Wiedeńskiej. Modlitwę w języku romskim odmówił pastor romski Mieczysław Jodłowski z Nowej Soli.

Napis, jaki został umieszczony na  pomniku w języku polskim brzmi:


Następnie przedstawiciele młodzieży wystosowali do zgromadzonych Apel Młodych w trzech językach: polskim, romskim oraz niemieckim, by nigdy więcej na całym świecie nie dokonywano aktów dyskryminacyjnych wobec człowieka, a szczególnie wobec Romów i Sinti oraz, by nigdy więcej nie było na świecie wojen, kłótni i sporów pomiędzy ludźmi i narodami. Licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Wyprowadzenie pocztów sztandarowych zakończyło obchody. Po uroczystości przybyli mieli możliwość zwiedzenia Muzeum byłego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Niewiele osób wie, że w czasie II wojny światowej, na ziemiach okupowanych przez III Rzeszę, pierwszy nazistowski obóz zagłady powstał właśnie w tej małej wsi noszącej nazwę Chełmno na Nerem. Wieś ta znajdowała się wówczas w Kraju Warty i zmieniła nazwę na Kulmhof. Mając to na uwadze, tym bardziej cieszy nas, organizatorów tej uroczystości fakt, że po wielu latach przygotowań dzięki tegorocznym obchodom w Lesie Rzuchowskim to złowrogie  miejsce kaźni Romów i Sinti po blisko 75 latach zostało upamiętnione.

Uroczystość w Lesie Rzuchowskim mogła się odbyć dzięki wsparciu: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, Stowarzyszenia Kulturalnego Austriackich Romów, Centrum Dokumentacji i Informacji; Funduszu Przyszłości Republiki Austrii, Narodowego Funduszu Republiki Austrii na rzecz Ofiar Narodowego Socjalizmu oraz Fundacji im. Róży Luksemburg.

Organizatorzy dziękują też za pomoc w przygotowaniu uroczystości: doktorowi Thomasowi Buchsbaum’owi Ambasadorowi Austrii w Rzeczypospolitej Polskiej, dr Annie Ziółkowskiej gospodarzowi Muzeum byłego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Wieńczysławowi Oblizajkowi Staroście Powiatu Kolskiego oraz członkom zarządu Powiatu Kolskiego, Tomaszowi  Ludwickiemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Dąbie nad Nerem, Bożenie Dominiak Wójt Gminy Grzegorzew oraz Krzysztofowi Lisowi Staroście Powiatu Szczecineckiego, Policji, Straży Pożarnej, służbie medycznej, młodzieży, a zwłaszcza harcerzom, ochotniczej straży pożarnej oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam przygotować tę uroczystość.

ANDRZEJ SOCHAJ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-08-2016 o godz. 14:37:13 (436 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Patronat Prezydenta Austrii

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-07-2016 o godz. 10:36:31 (243 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie na EURO 2016

News
Kilka dni temu, 10 lipca meczem finałowym na Stade de France w Saint-Denis zakończyły się tegoroczne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej we Francji. W meczu finałowym gospodarze turnieju – Francuzi, ulegli Portugalczykom 0:1 po wyrównanym meczu. Kibiców w Polsce zdobycie tytułu mistrza Europy przez Portugalię cieszy w sposób szczególny. To właśnie w meczu ćwierćfinałowym 30 czerwca reprezentacja Polski, rozgrywająca we Francji swój trzeci w historii, a zarazem najlepszy występ w mistrzostwach Europy, jak i najlepszy występ w międzynarodowych turniejach reprezentacji narodowych od ponad 30 lat, zmierzyła się z Portugalią i po bardzo wyrównanym meczu i dogrywce przegrała dopiero po rzutach w karnych.

W tegorocznych mistrzostwach po raz pierwszy w historii uczestniczyły 24 drużyny. Wśród nich znalazły się po raz pierwszy reprezentacje Walii i Islandii, które niespodziewanie wyeliminowały renomowane i stawiane w gronie faworytów reprezentacje Belgii i Anglii.

Na mistrzostwach Europy we Francji, tak jak i na poprzednich turniejach, obecne były również wątki romskie. W reprezentacjach Szwecji i Portugalii jedne z głównych ról odgrywali zawodnicy pochodzenia romskiego – Zlatan Ibrahimowić i Ricardo Quaresma. O ile doświadczony (35 lat) szwedzki zawodnik (dla którego były to zgodnie z jego deklaracją ostatnie mistrzostwa Europy) cały miniony już turniej wraz z kolegami z reprezentacji „Trzech Koron” wolałby najchętniej zapomnieć (Szwecja odpadła po fazie grupowej), o tyle Ricardo Quaresma, mimo prawie 33 lat i wcześniejszych nie zawsze udanych lat kariery, stanowił pewny punkt reprezentacji Portugalii. Zdobył on dla niej zwycięską bramkę w meczu z Chorwacją w 1/8 finału. To również on strzelił zwycięski rzut karny w meczu z Polską. Niestety, inny znany wybitny romski zawodnik z Włoch – Andrea Pirlo (37 lat) nie znalazł uznania w oczach selekcjonera Antonio Conte i nie został nominowany do szerokiej kadry reprezentacji „Azzurich”.

Romscy uczestnicy trwającego przez cały miesiąc turnieju EURO 2016 (10 czerwca-10 lipca) obecni byli także wśród kibiców z Chorwacji. Byli to przedstawiciele organizacji romskich działających w tym kraju i pełni dumy zamieścili na internetowych portalach społecznościowych oraz w prasie i telewizji swe zdjęcia wykonane we Francji na stadionach, na których pełni radości prezentowali romskie flagi i napisy w „romani ćhib”. Byli przy tym jednocześnie ubrani w szaliki oraz koszulki w barwach reprezentacji Chorwacji, czyli biało-czerwoną szachownicę.

Licznych romskich piłkarzy grających w klubach na centralnym oraz regionalnym szczeblu rozgrywek można spotkać w Rumunii, na Słowacji, na Węgrzech, w Grecji, w Serbii, Chorwacji, Macedonii, Hiszpanii czy Portugalii. Jak pokazują przykłady wspomnianych wcześniej zawodników oraz ich poprzedników, jak Ilie Dumitrescu z Rumunii, oprócz wielu innych, tkwi także duży potencjał sportowy, a konkretnie piłkarski.

dr Mateusz Babicki

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-07-2016 o godz. 08:43:45 (206 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 63

News
Ukazał się trzeci tegoroczny numer Romano Atmo, który jest już 63 numerem naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Głównym tematem numeru jest spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami mniejszości narodowych zamieszkujących w Polsce, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. W spotkaniu tym uczestniczył również nasz Redaktor Naczelny, Prezes Związku Romów Polskich Roman Chojnacki, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Piszemy również o skandalicznym zdewastowaniu pomnika Pamięci o Zagładzie Romów zamordowanych w 1943 r. w Borzęcinie. Ponadto polecamy relację z Romskiej Nocy Muzeów w Szczecinku, podczas której odwiedzający mieli okazję m.in. podziwiać wystawę o tematyce romskiej, sprowadzoną specjalnie z Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Publikujemy również tekst Ewy Sobkiewicz o kwietniowych spektaklach „Barona Cygańskiego” w Teatrze Muzycznym w Lublinie, w których wzięli udział również romscy artyści. Prezentujemy również drugą część „Strefy studenta” autorstwa Moniki Szewczyk. Oprócz tego piszemy także o romskim buncie w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

W dalszej części numeru publikujemy relację Andrzeja Łuczaka z konferencji pt. „Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci”, zorganizowanej przez Akademię Medyczną w Poznaniu. Niewątpliwą gratką numeru jest artykuł Azima Iraniego o historii największych romskich zespołów muzycznych. Polecamy również artykuł o życiu na granicy dwóch kultur oraz bajkę „Sposób Elizy na złość” autorstwa Elżbiety Magiery-Doroz. Ponadto przedstawiamy relacje: Andrzeja Sochaja z wyjazdu do Głubczyc, gdzie miały miejsce wydarzenia propagujące historię, tożsamość i kulturę romską, i Dagmary Mrozowskiej z Balu romskiego w Bochni.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 11-07-2016 o godz. 10:50:46 (232 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 WIELKA WĘDRÓWKA – WIELKI POSTÓJ. Romowie w literaturze, historii, polityce

News
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA O TEMATYCE ROMSKIEJ W POLSKIEJ AKADEMII NAUK


Dnia 27 czerwca 2016 r. w Pałacu Staszica w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa. Jej tematem była „Wielka wędrówka-wielki postój. Romowie w literaturze, historii, polityce”. Konferencję, która trwała cały dzień, zorganizowały następujące instytucje: Zespół Komparatystyki Literackiej i Badań Imagologicznych Instytutu Badań Literackich PAN; Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu przy Związku Romów Polskich.

Z ramienia organizatorów odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konferencji byli: dr Anna Sobieska z Instytutu Badań Literackich PAN oraz mgr lic. Andrzej Sochaj, Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który już od blisko piętnastu lata działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Konferencję otworzyła gospodarz spotkania dr Anna Sobieska. Przewodniczyła ona także pierwszej części konferencji, która została poświęcona interesującemu zagadnieniu pt. „Romowie w literaturze”. Pierwszy wykład pt. „Obraz Cygana w polskim czasopiśmiennictwie XIX i początku XX wieku” wygłosiła dr Grażyna Pawlak (Instytut Badań Literackich PAN). Podczas swojego wystąpienia omówiła w jaki sposób w dostępnej literaturze czasopiśmienniczej (w opracowaniach, felietonach, w poezji, prozie) postrzegano Romów w XIX i w XX w. do czasu wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Pojawiały się w nich różne stereotypy dotyczące Romów i ukazywano ich najczęściej w mało pozytywnym świetle.

Kolejny temat, „XIX-wieczna antropologiczna, fotograficzna i folklorystyczna kolekcja cyganologiczna Izydora Kopernickiego. Charakterystyka, opis i losy zbioru” przedstawiła dr Magdalena Machowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). W swoim wystąpieniu omówiła ona stan swoich dotychczasowych badań na temat 30 baśni Izydora Kopernickiego (1825-1891). Był on wybitnym lekarzem, antropologiem, etnografem, prawą ręką Oskara Kolberga i wykonawcą jego testamentu. Sam stworzył kwestionariusz do swych badań i rozlicznych wypraw. Był pionierem w wielu sprawach, m.in. postulował robienie i używanie fotografii w terenie jako formę zbierania materiałów etnograficznych; badał co się śni ludziom, których się bada i – co było nowością w owym czasie – dopuszczał do publikacji teksty kobiet. Zajmował się też zbieraniem bajek i pieśni cygańskich. Badał pod kątem antropologicznym różnice pomiędzy Romami z Rumunii i z Węgier.

Później Ewelina Chodakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), w swoim wykładzie „Przyroda Papuszy” ukazała raj utracony, który istniał naprawdę, a było nim taborowe życie Romów. Omawiając motyw przyrody w wierszach Papuszy wspomniała, ze w kulturze Zachodu nie istnieje inny raj niż raj utracony, ponieważ pęknięcie pomiędzy „życiem człowieka” i „życiem naturalnym” jest tak głębokie, że nikt nie pamięta, jaki świat zostawił człowiek po drugiej stronie przepaści. Papusza pamiętała – i wspominała ten świat, obserwując czasem „jaskółkę czarną jak Cyganeczka” zza okna domu gorzowskiej kamienicy.

Następnie dr Magdalena Rudkowska (Instytut Badań Literackich PAN) przybliżyła pokrótce w jaki sposób Józef Ignacy Kraszewski w swojej powieści „Chata za wsią” przedstawił Romów oraz w jak została ona wtenczas i zostaje dzisiaj odbierana przez czytelników. „Chata za wsią” należy do grupy powieści ludowych, porusza tematykę dyskryminacji społeczności cygańskiej. Jest jedną z najpoczytniejszych powieści Kraszewskiego.

Natomiast Agnieszka Caban (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), w wykładzie „Wędrówka i wielki postój w książce Zdzisława Kazimierczuka „Pożegnanie taboru” – analiza reportażu i jego znaczenie w kontekście współczesnej wiedzy o osiedlaniu Cyganów” ukazała wagę tej publikacji ze względów dokumentacyjnych i jej wpływ na ówczesną wiedzę wielu ludzi na temat akcji osiedleńczej.

Potem w swoim wystąpieniu  pt. „Utrwalenie wielkiego postoju taborów w literaturze romskiej” Justyna Matkowska (Uniwersytet Wrocławski) przybliżyła, w jaki sposób u znanych poetów i poetek romskich (m.in. Bronisława Wajs Papusza, Edward Dębicki, Teresa Mirga, Jan Mirga i inni) została ukazana akcja osiedleńcza; jak bardzo zapadła w ich pamięć dzięki temu, że sami ją przeżyli lub zapoznali się z nią dzięki relacjom świadków tych wydarzeń.

Później Maria Szoska (Uniwersytet Gdański) oraz Aleksandra Zielińska (Uniwersytet Warszawski), wszystkich uczestnikom konferencji przeniosły w świat filmu. Maria Szoska porównując film „Ida” z „Papuszą” w reż. K. Krauze i J. Kos-Krauze ukazała jego walory artystyczne oraz to, w jaki sposób film został odebrany przez widzów i krytykę. Natomiast Aleksandra Zielińska w swoim wykładzie pt. „Cyganie w filmie rosyjskim” przybliżyła zebranym, jak często motyw cygański był i jest wykorzystywany w filmie wcześniej radzieckim, a teraz rosyjskim i jaką odgrywał i odgrywa rolę, nie tylko propagandową, ale i rozrywkową. Sławne w tamtej scenerii były i są chóry cygańskie, teatry, jakie tworzyli, m.in. Teatr Romen powstał właśnie w 1931 r., z chórów cygańskich. Jedne filmy były poświęcone tylko Romom, w innych Rom występował jako jeden z głównych bohaterów. Nie są o nich, są jedynie ich częścią, a i w innych filmach temat cygański traktowany jest jako dodatek. Przykładem takiego znanego obrazu Roma, i jego życia, który wyłania się zza szklanego ekranu był i jest bardzo popularny radziecki serial „Cygan” z 1980 r.

W samym środku konferencji miał miejsce panel dyskusyjny. Jego moderatorem był Andrzej Łuczak, Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Oprócz niego w niniejszym panelu wzięli udział: dr Adam Bartosz, Andrzej Grzymała-Kazłowski, dr Łukasz Kwadrans, oraz Andrzej Sochaj. Paneliści wymienili swe poglądy i spostrzeżenia na tematy wskazane przez moderatora. Zostały omówione przede wszystkim kwestie związane z ukazaniem przyczyn polityki produktywizacji Romów w okresie PRL oraz tego, czy polityka ta z perspektywy czasu była słuszna.

W czasie dyskusji nakreślono jaka była polityka państw Europy środkowo-wschodniej wobec Romów w porównaniu z PRL w okresie 1945-1989 roku; ukazano blaski i cienie przymusowego osadnictwa Romów – co było dobre, a co złe i jaki był i jest wpływ przymusowego osadnictwa Romów na tradycyjną kulturę Romów i możliwości powrotu taborowego życia. Potem zatrzymano się nad sytuacją mniejszości romskiej w Polsce po 1989 roku; dyskutowano na temat wykluczenia społecznego, stereotypów, integracji czy asymilacji, Romów, rynku pracy, edukacji, roli instytucji kulturalnych w promowaniu wiedzy na temat narodowości romskiej itp.

Później przyszedł czas na część drugą konferencji, jaką stanowił blok wykładów na temat „Romowie w historii, polityce”. Tej części konferencji przewodniczył Andrzej Sochaj (Uniwersytet Szczeciński), Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Najpierw Katarzyna Oklińska (Uniwersytet Warszawski), w wystąpieniu pt. „Wokół eseju Zygmunta Baumana O cyganach i demokracji” poświęciła swoją uwagę Romom, aby uwypuklić najważniejsze myśli, jakie się tam znalazły.

Potem w swojej prezentacji Alicja Rut Rutowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) „Romowie w Polsce – Polscy Romowie?” w jasny sposób przedstawiła stan swoich dotychczasowych, socjologicznych badań o Romach.

Później Elżbieta Mirga-Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) zapoznała zebranych ze swoją prezentacją „Polityką wobec Romów w Polsce po akcesji do UE. Programy na rzecz integracji Romów”. Omawiając tę tematykę podzieliła się również swoim doświadczeniem z pracy z Romami na tym polu.

Następnie w swoim krótkim wystąpieniu pt. „Rola romskich organizacji pozarządowych w mobilizacji etnicznej Romów w Polsce” Andrzej Łuczak (Uniwersytet Zielonogórski) podkreślił ich wagę w niesieniu pomocy Romom w zachowaniu romskiej kultury, języka, historii, ich tożsamości, całego dziedzictwa. Romskie organizacje winny przeciwstawiać się asymilacji i jedną z ich ról winno być dbanie o to, aby w globalizowanym świecie, pędzącym coraz szybciej, Romowie przekazywali swoją spuściznę następnym pokoleniom.

Ostatnim wykładowcą w czasie tej konferencji był politolog dr hab. prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Marcin Szewczyk. Jego prezentacja pt. „Romowie – polityka – Unia Europejska” poruszała kwestie związana z polityką wobec Romów i ukazywała szanse i zagrożenia polityki prowadzonej przez Unię Europejską w stosunku do Romów.

Mamy nadzieję, że powyższe wystąpienia oraz teksty referatów, które tego dnia nie mogły zostać zaprezentowane również znajdą się w publikacji pokonferencyjnej, która ukaże się zapewne w przyszłym roku. Dzięki temu, że było jeszcze trochę czasu, na koniec konferencji jej uczestnicy mogli obejrzeć bardzo interesujący film o romskich profesjach zatytułowany „Romane Butia. Profesje romskie. Rzemiosła romskie” autorstwa Pawła Lechowskiego. Konferencja zakończyła się o godz. 19:30.

Cieszy mnie i innych organizatorów fakt, że z roku na rok, dzięki wysiłkowi wielu osób z różnych instytucji naukowo-badawczych, coraz szersza grupa ludzi ma możliwość zapoznania się z historią, kulturą i tożsamością Romów, a także ubogacenia  swojej wiedzy i doświadczenia w pracy z Romami w Polsce, Europie i na świecie.

Andrzej Sochaj

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-07-2016 o godz. 11:18:38 (608 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund