Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.208.132.33

 Moda na tolerancję - podsumowanie września

News
We wrześniu założyliśmy 3 sprawy dotyczące obraźliwych treści, jakie ukazały się w Internecie oraz pracowaliśmy nad jedną sprawą z ubiegłego miesiąca.  Odnotowaliśmy też  liczbę 555 wpisów niezgodnych z prawem. Od początku trwania projektu do końca września łącznie zgłosiliśmy już 10 014 takich wpisów.

Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II Zostało wysłane zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych czy rasowych w scenie w filmie (serialu) „Służby Specjalne”, wyemitowanym w TVP. Skutkiem. Zostaliśmy poinformowani przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów o przekazaniu środka zaskarżenia do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Otrzymaliśmy zgłoszenie odnośnie dyskryminacji Roma przebywającego w Zakładzie Karnym w Brzegu. Skierowaliśmy pismo do dyrektora tego Zakładu z prośbą o interwencję i wyjaśnienia w tej sprawie.

Wpłynęła do nas skarga na brak interwencji policji w Przemkowie wobec postaw dyskryminujących i mowy nienawiści wobec osób narodowości romskiej,  jakiej dopuszczają się dwie rodziny w obecności policji. Poprosiliśmy o pomoc w sprawie mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz podinsp. Barbarę Lorenc–Żelisko,  Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka. Uzyskaliśmy informację, że sprawę prowadzi Wydział Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Stale monitorujemy tę sprawę.

Moda na tolerancję gościła na konferencji „Wymiary dyskryminacji oraz wykluczenia Romów w Polsce – język – kultura – instytucje publiczne”, która odbyła się w dniach 24-25.09.2015 r. w Warszawie, a zorganizowały ją Forum Dialogu Publicznego oraz Fundacja im. Róży Luksemburg.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-10-2015 o godz. 10:29:49 (252 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Robocza wizyta

News
W środę, dnia 14.10.2015 r. do siedziby Związku Romów Polskich przybyły osoby pracujące  wśród i na rzecz mniejszości romskiej. Byli to m.in. pełnomocnicy i pełnomocniczki wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych z całej Polski, którzy na poziomie województw są odpowiedzialni za wdrażanie Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Spotkanie zorganizowała pani Nelli Kopańska, pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Celem tego spotkania było ukazanie wszystkim członkom delegacji Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku jako modelu wzorcowego stowarzyszenia, które od 2000 r. działa na rzecz mniejszości romskiej.

Tego dnia członkowie delegacji mieli możliwość przyjrzenia się, w jakich warunkach działa nasze stowarzyszenie oraz czym na co dzień się zajmujemy, wykonując rozliczne działania na rzecz ludności romskiej.

Prezes Roman Chojnacki wraz z Sekretarz Joanna Chojnacką przybliżyli gościom nie tylko inwestycje oraz projekty, jakie zostały wykonane i wszystko to, co obecnie jest realizowane przez Związek Romów Polskich, ale i przedstawili plany organizacji na przyszłość.

W nowo otwartym pomieszczeniu galerii, członkowie delegacji zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez Andrzeja Sochaja – Sekretarza Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Prelegent w zarysie przybliżył wszystkim zebranym działalność Związku Romów Polskich oraz historię i tożsamość romską ze szczególnym uwzględnieniem zagłady Romów oraz przymusowej akcji osiedleńczej Romów polskich.

Osoby przybyłe na spotkanie żywo zainteresowane były tematyką przedstawiona przez Zarząd i pracowników naszego stowarzyszenia. Zostało wyjaśnionych wiele kwestii dotyczących możliwości dalszego sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych takich jak nasze w przyszłości.

Po spotkaniu, które zapewne dopomoże przybyłym gościom w dalszej pracy wykonywanej na rzecz mniejszości romskiej, delegacja udała się do Bornego Sulinowa.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość zorganizowania spotkania w naszej siedzibie i wymiany doświadczeń z pracy, jaką na co dzień wykonujemy na rzecz mniejszości romskiej.

Mamy nadzieję, że już w najbliższej przyszłości przyniesie ona owoce i pomoże przezwyciężyć trudności w dalszej działalności, jakie mogą napotykać stowarzyszenia oraz urzędnicy, chcący zrobić coś dobrego na rzecz Romów żyjących w Polsce.

      

    

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-10-2015 o godz. 11:34:57 (292 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 58

News
Czwarty tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to 58 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. W tym numerze jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Tematem numeru jest Raport Departamentu Stanu USA dotyczący przestrzegania praw człowieka na świecie w 2014 roku. Polecamy również artykuł o kolejnym zlikwidowanym romskim obozowisku, tym razem we Wrocławiu. Oprócz tego piszemy o konferencji „Romni 2015”, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W dalszej części numeru publikujemy artykuł Krzysztofa Kasaka o stereotypach i przeciwdziałaniu im oraz artykuł Mateusza Babickiego o pierwszym Romie w Turcji, który uzyskał mandat parlamentarzysty. Niewątpliwą gratką numeru są relacje z praskiej konferencji „Żyj odpowiedzialnie” oraz z konferencji w Legnicy „Mit wędrówki. Kwestia romskiej tożsamości”. Polecamy również artykuł Agnieszki Huczko „Żyję zdrowo i bezpiecznie”. Piszemy również o V Posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Oprócz tego prezentujemy także twórczość Dariusza Cezarego Maleszyńskiego, który w tekście o swej poezji przybliża nam skąd się wzięła w jego wierszach tematyka romska. Publikujemy także kolejne opowiadanie Zenona Rogali – „Wena”. Polecamy również nasze stałe działy – Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 16-10-2015 o godz. 13:08:34 (222 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Coroczny Raport Departamentu Stanu USA

News
RAPORT DEPARTAMENTU STANU USA DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE W 2014 ROKU

Coroczne raporty w sprawie przestrzegania praw człowieka na świecie - The Human Rights Reports – są tworzone pod nadzorem Zastępcy Sekretarza ds. Praw Człowieka w Departamencie Stanu USA przez Biuro ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pracy i jest składany na ręce Kongresu Stanów Zjednoczonych począwszy od 1961 roku. Raporty te obejmują analizą wszystkie kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Polskę, zgodnie z ustawą o pomocy zagranicznej z 1961 roku oraz ustawą o handlu z 1974 roku.

Dane niezbędne do stworzenia raportu przekazywane są przez pracowników misji dyplomatycznych z oficjalnych źródeł rządowych, a także od prawników, członków sił zbrojnych, dziennikarzy, organizacji monitorujących prawa człowieka, przedstawicieli nauki, czy działaczy związkowych. Są one weryfikowane, również w drodze badań we własnym zakresie i przekazywane do Biura. Dokonywana jest dodatkowo ich analiza i konfrontacja z danymi zebranymi przez inne komórki Departamentu Stanu, a także z uzyskanymi w inny sposób – od organizacji praw człowieka, od rządowych instytucji innych państw, reprezentantów przy ONZ i innych, regionalnych organizacjach rządowych, jak również szeroko rozumianych ekspertów.

Raport zawiera dane statystyczne i opisowe związane z przestrzeganiem praw człowieka w takich kwestiach, jak między innymi: brak prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia spraw sądowych, postępowanie cywilne i zadośćuczynienie, poszanowanie prawa do integralności cielesnej (w tym wolności od takich zjawisk, jak arbitralne lub bezprawne pozbawienia życia, zaginięcia, poniżające traktowanie lub karanie), warunki panujące w więzieniach i aresztach, procedury aresztowania i sposób traktowania zatrzymanych, rola aparatu policji i bezpieczeństwa, decyzje regionalne Trybunału Praw Człowieka, nadużycia społeczne oraz handel ludźmi, przymusowe lub wczesne małżeństwo, międzynarodowe uprowadzenia dzieci, restytucja mienia, arbitralne ingerowanie w życie prywatne, rodzinne, domowe i korespondencję, przestrzeganie wolności obywatelskich (wolność słowa i prasy, wolność w Internecie, wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się, wolność zgromadzeń, wolność wyznania, swoboda przemieszczenia się, osoby wewnętrznie przesiedlone, ochrona uchodźców oraz osób nie posiadających przynależności państwowej), respektowanie praw politycznych: prawo obywateli do zmiany władzy, wybory i uczestnictwo polityczne, korupcja i brak przejrzystości władzy, ochrona osób sygnalizujących nieprawidłowości, publiczny dostęp do informacji, ujawnianie informacji finansowych,stosunek rządu do badania domniemanych naruszeń praw człowieka przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe, antysemityzm, osoby niepełnosprawne, mniejszości narodowe, rasowe i etniczne oraz prawa pracowników.

Wśród najważniejszych problemów w naszym kraju wymieniono obecność incydentów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, w tym zarówno mowa nienawiści i wykroczenia na tym tle z udziałem przemocy oraz przypadki działań antysemickich. Według opinii przekazanych przez lokalne organizacje pozarządowe, dochodzenia policyjne w sprawach dotyczących aktów antysemickich i ksenofobicznych często nie prowadziły do ujęcia sprawców. Pojawiły się także przypadki dyskryminacji wobec mniejszości etnicznych, homoseksualistów, biseksualistów oraz osób transgenderowych – transseksualistów (LGBT).
Zauważono, iż system sądowniczy w Polsce nadal pozostaje niewydolny, nieodpowiednio zarządzany, z nieefektywnym podziałem pracy i stanowisk. Krajowe organizacje pozarządowe dostarczyły danych, potwierdzających wniosek o ociężałej pracy polskich sądów, której przyczyną jest brak personelu pomocniczego. Niejednokrotnie dalsze spowolnienie efektywności tego systemu powodowane było wykonywaniem prac administracyjnych przez sędziów, a nie przez pracowników pomocniczych. Dlatego też wzrost liczby zaległych spraw sądowych i długich procedur, które utrudniają wymierzenie sprawiedliwości, Departament Stanu USA uznał za pogwałcenie praw człowieka.

Przepisy prawa karnego dotyczące zniesławienia ograniczały wolność słowa i prasy, zniechęcając do wypowiedzi, publikacji i umieszczania w Internecie materiałów krytycznych wobec urzędników państwowych.Uznano polskie media za upolitycznione, co jest niezgodne z konstytucją.

Za poważne naruszenie praw człowieka Departament Stanu uznał znęcanie się nad zatrzymanymi w czasie aresztowania i podczas przesłuchania, złe traktowanie więźniów przez strażników, obowiązkową terapię hormonalną w celu obniżenia popędu seksualnego dla niektórych skazanych za przestępstwa seksualne i niewystarczająco dużą powierzchnię cel więziennych. Ponadto podkreślił, iż opóźnienia w restytucji mienia prywatnego nadal nie uległy zmniejszeniu, a oficjalna korupcja jest wciąż nierozwiązanym problemem, pomimo działań organów ścigania. Wystąpiły również naruszenia praw pracowników do zrzeszania się, wstępowania do związków zawodowych i do strajku, a także dyskryminacji antyzwiązkowej.

Dodano, iż uciążliwe procedury klasyfikacji przemocy domowej, jako przestępstwa, zniechęcają do podjęcia inicjatyw zaradczych. Pojawił się także poważny zarzut wobec rządu dotyczący nieskutecznego egzekwowania przepisów związanych z zatrudnieniem osób nieletnich w wieku od 16 do 18 lat oraz brak działań eliminujących dyskryminację kobiet na rynku pracy.

W raporcie wspomniano także o społecznej dyskryminacji Romów, która nadal rozpatrywana jest w kategorii problemu. Liderzy społeczności romskiej skarżyli się na powszechną dyskryminację w obszarze zatrudnienia, bankowości, wymiaru sprawiedliwości, mediów i kształcenia. Jednakże podkreśla się fakt, iż – odmiennie od roku poprzedniego – nie było doniesień o dyskryminacji Romów przez lokalnych urzędników. W 2014 roku nie odmawiano Romom odpowiednich usług socjalnych. Na południu Polski w dniu 13 czerwca samorząd lokalny wprowadził trzymiesięczny program "Zero tolerancji dla przemocy”, którego głównym celem jest wzmożone patrolowanie miast przez policjantów, aby zapobiec potencjalnej przemocy.

W tym roku rząd przeznaczył 5 milionów złotych (1,4 milionów dolarów) na program wspierający Romów, w tym na różnorakie projekty edukacyjne. Według danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 3.359 dzieci romskich w wieku od 6 do 16 lat, objętych obowiązkiem szkolnym, zapisanych do szkół w roku szkolnym 2012-2013 było 2.962. Dla porównania z rokiem poprzednim, objętym raportem Departamentu Stanu USA, spośród 3.224 dzieci romskich w wieku od 6 do 16 lat, objętych obowiązkiem szkolnym, zapisanych do szkół w roku szkolnym 2011-2012 zostało 2.800 dzieci. Organizacje romskie oraz Ministerstwo Edukacji donosiły, że władze, szczególnie w południowych województwach, nadal bez przyczyny wysyłały romskie dzieci do szkół przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Odnotowano także liczne przypadki przymuszeń dzieci pochodzących z rodzin emigrantów romskich z Rumunii do żebractwa na terenie Polski. Sytuacja mniejszości romskiej nadal jest trudna - podczas gdy na szczeblu krajowym około 80 procent Romów pozostaje bez pracy, poziom bezrobocia w niektórych regionach wyniósł prawie 100 procent.

Tegoroczny raport zwraca szczególną uwagę na podjęcie współpracy Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka i Rzecznika Praw obywatelskich w zakresie realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania. Program ten przedstawia cele, środki i metody przeciwdziałań oraz właściwą reakcję na przemoc fizyczną i psychiczną oraz mowę nienawiści wobec osób z grup narażonych na dyskryminację Wynikiem tej współpracy ma być publikacja specjalnego podręcznika, będącego wykładnikiem wiedzy prawnej oraz algorytmów dotyczących właściwej reakcji funkcjonariuszy policji na przestępstwa motywowane nienawiścią.

Raport Departamentu Stanu USA i jego ogólne podsumowanie sytuacji w Polsce podkreśla, iż Rząd zasadniczo wymagał przestrzegania praw człowieka i podjął kroki w celu ścigania popełnionych nadużyć przez funkcjonariuszy publicznych, zarówno w organach bezpieczeństwa jak i w innych strukturach władzy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-10-2015 o godz. 09:57:04 (240 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Edukacyjne warsztaty kulinarne dobiegły końca

News
Realizowany przez Związek Romów Polskich projekt „Edukacyjne warsztaty kulinarne” dobiegł końca. Podczas warsztatów dzieci zapoznały się z tradycyjnymi potrawami romskimi, nauczyły się jak przygotować zdrowe i pożywne posiłki (śniadania, obiady i desery), a także nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowania przy stole. Warsztaty były świetną metodą na integrację dzieci romskich i polskich. Było mnóstwo świetnej zabawy przy wspólnych przygotowaniach posiłków oraz dużo radości dzieci przy smakowaniu i spożywanie przygotowanych posiłków. Warsztaty prowadzone były w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”, działającej przy Związku Romów Polskich.

ULOTKA

    


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej


      

      

      

      

      

      

      

      

      


Wysłany przez admin_zrp dnia 05-10-2015 o godz. 11:30:12 (378 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Apel Instytutu Pamięci Narodowej

News
Oddział IPN w Białymstoku od 2013 r. prowadzi czynności ekshumacyjne na terenie dawnego więzienia w Białymstoku. Ekshumowaliśmy z tego miejsca do chwili obecnej szczątki ponad 350 ofiar. Wspólnie z Polską Bazą Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów usiłujemy również doprowadzić do identyfikacji tych ofiar.

Z materiałów historycznych, które analizujemy, wynika, że wśród ekshumowanych przez nas ofiar mogą znajdować się Romowie, przebywający w tym więzieniu w czasie okupacji niemieckiej (1941-1944), których część zmarła w wyniku epidemii tyfusu. Aby udowodnić ten fakt, jak też w celu ustalenia ich personaliów, potrzebujemy kontaktu z romskimi rodzinami, których bliscy stracili życie w więzieniu białostockim w czasie wojny. Umożliwić nam to może bowiem jedynie porównawczy materiał DNA, który możemy od nich uzyskać. Zaznaczam, że do badań potrzebujemy jedynie wymazu z jamy ustnej (śliny), którego pobranie odbywa się w zupełnie bezinwazyjny i bezbolesny sposób. Szczegóły naszych badań oraz wszelkie niezbędne namiary można znaleźć w ulotce, którą załączam.

Prosimy o udostępnienie tych informacji i ulotki wszelkim zainteresowanym osobom. Jesteśmy również otwarci na inne pomysły na dotarcie do zainteresowanych osób.


Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

ul. Warsztatowa 1A, tel. 85 66 45 784; 85 66 45 780; oddzial.bialystok@ipn.gov.pl


ULOTKA

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-09-2015 o godz. 15:51:14 (259 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 10 lat Komisji Wspólnej Rządu i odznaczenia za zasługi

News
Dziesięć lat temu powołano Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Z okazji tego jubileuszu zwołano uroczyste posiedzenie, podczas którego - na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego Prezydent Polski Andrzej Duda odznaczył Krzyżami Zasługi za działania na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych siedem osób reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne.  Uroczystość miała miejsce 22 września w Warszawie w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wśród odznaczonych jest Roman Chojnacki, polski Rom, który pełni funkcję prezesa Związku Romów Polskich i jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Roman Chojnacki otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi - jest to bardzo wysokie wyróżnienie.

 
Fot. Grzegorz Spodarek

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-09-2015 o godz. 12:52:03 (322 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Program integracji społeczności romskiej w Polsce

News
UWAGA!

Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w  2016 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dostępna jest na stronach internetowych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl w zakładce Mniejszości Narodowe - Romowie - Program  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Program integracji realizowany jest w następujących dziedzinach: edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie, praca oraz w dziedzinie komplementarnej edukacja kulturalna.

Na Program składają się trzy obszary wsparcia:

- Obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności
romskiej o zasięgu lokalnym – w terminie do 15 listopada 2015 r.
- Obszar wsparcia II – Małe granty - w terminie do 15 listopada 2015 r.
- Obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe na lata 2014-2020 – w terminie do 31 marca 2016 r.

Wykonawcą Programu integracji jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, koordynatorami regionalnymi są wojewodowie.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest w serwisie poświęconym mniejszościom narodowym i etnicznym na stronie www.mac.gov.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-09-2015 o godz. 09:18:24 (270 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję - podsumowanie sierpnia 2015

News
W sierpniu założyliśmy 1 sprawę dotyczącą obraźliwych treści, jakie ukazały się w internecie. Sprawa ta dotyczy filmiku umieszczonego na portalu YouTube, pod którym znajduje aż 6 tysięcy komentarzy. W tej sprawie odnotowaliśmy liczbę 731 wpisów niezgodnych z prawem. Od początku trwania projektu do końca lipca łącznie zgłosiliśmy już 9 459 takie wpisy.

Monitorowaliśmy sprawę odpowiedniego przygotowania oprawy spotkania 5 kolejki I ligi piłkarskiej pomiędzy klubami Miedź Legnica – Wisła Płock. Ponadto monitorowaliśmy również przygotowania i mecz derbowy pomiędzy klubami Miedź Legnica – Chrobry Głogów. W obu meczach kibice odpowiednio przygotowali oprawę meczu. Widać dobre efekty współpracy pomiędzy klubami, a stowarzyszeniami kibiców w sprawie promocji wśród nich postawy tolerancji i wzajemnego szacunku oraz walki z przejawami rasizmu.

Prokuratury Okręgowa w Warszawie przekazała nasze zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie celem przeprowadzenia postępowania dot. nawoływania do nienawiści na tle różnić narodowościowych w serialu „Służby specjalne”. Pod koniec miesiąca wpłynęło do nas pismo Komendy Rejonowej  Policji Warszawa II o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zostanie sporządzone zażalenie w tej sprawie.

Monitorujemy także sprawę związaną z przywróceniem babci opieki nad małoletnim wnukiem pochodzenia romskiego, który obecnie znajduje się w rodzinie zastępczej w Brzegu i przygotowywany jest do adopcji zagranicą. Sąd Okręgowego w Opolu 26.08.2015 r. odroczył sprawę. Termin nowej rozprawy nie jest jeszcze znany. 

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-09-2015 o godz. 10:05:56 (240 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów

News


OGŁASZAMY


Konkurs stypendialny, w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą:

Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego.


W/W konkurs jest przeznaczony dla osób pochodzenia romskiego, posiadających obywatelstwo polskie, którzy są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce bądź są doktorantami lub uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, którzy zaliczyli semestr letni roku akademickiego 2014/2015 uzyskując promocję na kolejny rok studiów lub absolwentami uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia II lub III stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015, uzyskując wyróżnienia lub legitymują się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, które są w stanie udokumentować.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej ZRP www.romowie.com w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.


Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-08-2015 o godz. 14:31:53 (791 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.55 sekund