Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.208.132.33

 Nowy projekt ECMI

News
Nowy projekt ECMI Kosowo na rzecz poprawy wskaźnika edukacji dla dzieci w trudnej sytuacji i narażonych na dyskryminację.

Nowy projekt kosowskiego Biura Europejskiego Centrum na rzecz Mniejszości (ECMI) ma na celu zmniejszenie wskaźnika porzucania edukacji w 6 gminach na terenie tego państwa. Należy zaznaczyć, że problem porzucania edukacji w tych gminach dotyczy w dużej mierze również dzieci romskich. Projekt ten stanowi kontynuację poprzedniej współpracy z Międzynarodowym Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Pomocy Dzieciom (UNICEF) w zakresie rozwijania potencjału urzędników gminnych niezbędnego do przekazywania lepszej jakości nauczania dla społeczności mniejszości.

Inicjatywa ta osiągnie swój cel za sprawą zwiększenia potencjałów urzędników gminnych oraz zespołów na rzecz zapobiegania przypadkom porzucania nauki w szkołach i gminach. Urzędnicy gminni oraz zespoły na rzecz zapobiegania zjawisku porzucania edukacji opracują, a następnie zastosują w praktyce nacelowane zapobieganie oraz wprowadzą do obiegu odpowiednie przewodniki zawierające zasady procedur interwencyjnych. Będą oni ponadto monitorować oraz oceniać skuteczność podjętych działań.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-07-2013 o godz. 15:53:21 (732 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Happening antydyskryminacyjny

News
Fundacja  Piaskowy Smok zaprasza na antydyskryminacyjny happening, który odbędzie się 10 lipca o godzinie 15.00 przed siedzibą Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Pomysł imprezy jest odpowiedzią przedstawicieli organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, partii politycznych na wydarzenia z 23 czerwca, kiedy to w trakcie Pikniku Integracyjnego nad stawem „Rzęsa” w Siemianowicach Śląskich doszło do ksenofobicznych zachowań napastliwych kibiców Ruchu Chorzów, które skutkowały przerwaniem występów romskich  i romsko-polskich zespołów muzycznych.

Happening ma za zadanie zwrócenie uwagi władz Siemianowic Śląskich na problem rasizmu w mieście oraz wyrażenie sprzeciwy wobec tego typu zachowań. W trakcie akcji promowana będzie idea integracji i wielokulturowości między innymi poprzez żartobliwe zwrócenie uwagi na problemy językowe samych kibiców Ruchu Chorzów. Ma to na celu uświadomienie, że Śląsk jest obszarem wielokulturowym i szanującym wszystkie zamieszkujące go nacje. Organizatorzy akcji zapraszają do przybycia wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-07-2013 o godz. 12:04:36 (676 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 45

News
Ukazał się trzeci tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 45 numer naszego dwumiesięcznika. W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. W tym numerze piszemy w języku polskim i romskim.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o konsultacjach projektu Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, o obchodach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti, które odbędą się w Krakowie w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia, czy o antyromskich piosenkach na juwenaliach w Poznaniu.

Tematem numeru jest artykuł „Nielegalni turyści, czy imigranci?” o romskim obozowisku we Wrocławiu, w którym przedstawiamy głośną sprawę nielegalnego koczowiska rumuńskich Romów. Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest artykuł „Drakula i Romowie”, w którym Marcel Courthiade przybliża nam związki średniowiecznego księcia Włada III z Romami. Ponadto polecamy również artykuł o pięciu największych angielskich mitach o Romach i Wędrowcach. Polecamy również artykuł „Kto tam nie był, ten nie zrozumie” o wspomnieniach dzieciństwa spędzonego za murami getta w czasie niemieckiej okupacji.

W dalszej części numeru prezentujemy relację z sympozjum „Polityka wobec Romów – doświadczenia i perspektywy”, które odbyło się w Poznaniu. Przedstawiamy również projekt „Wiedza źródłem tolerancji”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Piszemy także o kolejnym posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz o drugiej edycji Żywej biblioteki w Koszalinie.

Prezentujemy również artykuł o otwarciu przez Związek Romów Polskich nowej świetlicy integracyjnej w Szczecinku. Oprócz tego piszemy o wynikach badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej dotyczących sytuacji Romów w większości krajów europejskich. Ponadto przedstawiamy twórczość poetycką romskiej studentki. Ogłaszamy również konkurs stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w ramach projektu „Edukacja – krok do lepszej przyszłości” realizowanego przez Związek Romów Polskich dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach: Nowości wydawnicze, Romowie na świecie oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, Powiatu Szczecineckiego oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 27-06-2013 o godz. 08:49:13 (751 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ataki na Romów w Siemianowicach Śląskich

News
Dnia 23 czerwca 2013 podczas pikniku romskiego w Siemianowicach Śląskich kilkudziesięcioro pseudokibiców zaatakowało zgromadzonych tam Romów. Zaproszone zespoły romskie były zmuszone do ucieczki w obawie o swoje życie i zdrowie. Świadkami wydarzenia były osoby zaangażowane w organizację imprezy, w tym Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM Siemianowice Danuta Prandi. Nie była to pierwsza tego typu sytuacja w tym mieście. Niestety siemianowicka Komenda Policji nie podejmuje żadnych kroków mających na celu ukaranie chuliganów lub ochronę mniejszości romskiej. Policja w przypadku zgłoszeń podobnych zdarzeń zasłania się brakiem patroli lub proponuje wykupienie prywatnej ochrony. Grupy chuliganów atakują także kobiety, dzieci i ludzi starszych o każdej porze dnia i nocy. Romowie zamieszkujący miasto ukrywają się w swoich domach i boją się posyłać dzieci do szkół. Zaniepokojone środowisko romskie zapowiada, że jeśli nadal władze nie zapewnią im bezpieczeństwa sprawę przekażą Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji oraz Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Wielu Romów zamieszkujących Siemianowice Śląskie rozważa także wyjazd z Polski.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-06-2013 o godz. 13:00:42 (753 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Kontrowersyjna akcja plakatowa w Koszalinie

News
Jak informuje portal mmkoszalin.eu w wielu miejscach Koszalina pojawiły się plakaty z hasłem "Czy chciałbyś, by w twym domu mieszkali Cyganie?", których autorem jest Obóz Narodowo-Radykalny. Kontrowersyjna akcja wywołała natychmiastową reakcję Amnesty International Koszalin, które umieściło na swoim facebookowym profilu następujące oświadczenie:

"Jako członkowie lokalnej grupy Amnesty International, nie możemy pozostać obojętni wobec jednoznacznej ideologicznie akcji zorganizowanej na terenie naszego miasta. Niedawno zwróciły naszą uwagę rozwieszone w mieście plakaty z hasłem: "Czy chciałbyś, by w twym domu mieszkali Cyganie?". na których widnieje adres strony internetowej Obozu Narodowo-Radykalnego. Ta nacjonalistyczna organizacja, wielokrotnie wzywała do nienawiści wobec „innych”, tym razem swe działania kieruje wobec mniejszości romskiej zamieszkującej w Polsce. W ostatnim czasie prawa Romów do przebywania w Polsce, były wielokrotnie kwestionowane i podważane. Prawo do mieszkania jest prawem człowieka, jednym z podstawowych, więc w takim samym stopniu dotyczy i Polaków i Romów. Uważamy, że Romowie, jak każdy Człowiek, mają prawo do samodzielnego wyboru miejsca zamieszkania i nie powinni z tego powodu cierpieć szykan, prześladowania bądź doświadczać dyskryminacji i społecznego ostracyzmu."

Podobne stanowisko objął prezydent miasta Piotr Jedliński, który 20 czerwca oświadczył:

"Jestem niezmiernie zaniepokojony ostatnim wydarzeniem, do którego doszło w Koszalinie. Plakaty wymierzone w społeczność Romską, które pojawiły się w naszym mieście są czymś niewyobrażalnie nieodpowiedzialnym i nie przystającym do koszalińskiej kultury i tradycji. Nasze miasto zawsze chlubiło się tym, że jest swego rodzaju kulturowym tyglem, w którym bardzo pozytywnie nałożyły się na siebie doświadczenia różnych narodów. W Koszalinie zawsze panowała harmonia, zrozumienie, szacunek do innego człowieka i tolerancja odmienności innych. Ta różnorodność zawsze była naszą silną stroną i powodowała szybsze oraz trwalsze niż gdziekolwiek indziej dostosowanie się do nowych wyzwań. Tym większe jest moje zdziwienie, że właśnie w Koszalinie doszło do ksenofobicznego ekscesu. W Koszalinie nie ma miejsca dla tego typu zachowań. Liczę, że koszalińska policja i prokuratura szybko ustalą sprawców."

W odpowiedzi na akcję plakatową 25 czerwca Amnesty International zorganizuje w koszalińskiej galerii handlowej Emka akcję polegającą na fotopetycji. Wszyscy koszalinianie wspierający Romów będą mogli zrobić sobie zdjęcie na tle tablicy z hasłem: „Prawa Człowieka teraz! Prawa Romów tutaj!".

Źródło: mmkoszalin.eu 1 i 2

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-06-2013 o godz. 10:07:08 (862 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie Rady Naukowej Instytutu

News
Spotkanie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu – Szczecinek, 19 czerwiec 2013 r.

Dnia 19 czerwca 2013 w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Uczestniczyli w nim poszczególni członkowie Rady Naukowej: Dagmara Mrozowska - doktorantka w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; prokurator IPN w Koszalinie - Krzysztof Bukowski, Zdzisław Lorek - pracownik Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, dr Jacek E. Wilczur- pierwszy Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, prof. dr hab. Janusz Mieczkowski oraz dr Małgorzata Mieczkowska z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Andrzej Łuczak - Sekretarz Instytutu, doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Andrzej Sochaj – pracownik Instytutu, szczecinecki działacz społeczny, który pełnił rolę protokolanta tegoż posiedzenia. Ponadto na czerwcowe posiedzenie Rady Naukowej przybyli zaproszeni goście: Dorota Kowalewska - dyrektor RCIE (Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej) w Szczecinie oraz Patryk Pawełczak - Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Spotkanie poprowadzili Prezes Związku Romów Polskich – Roman Chojnacki wspólnie z Dyrektorem Instytutu – Mateuszem Babickim.

Godnym podkreślenia i co cieszy to fakt, iż tego dnia pojawiło się w Szczecinku bardzo liczne grono osób, które wzięły udział w kolejnym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu.

Podczas trwającego ponad 3 godziny spotkania Zarząd Instytutu oraz członkowie Rady Naukowej dyskutowali nad dotychczasowymi osiągnięciami jednostki naukowo – dokumentacyjnej Związku Romów Polskich (pozyskanie nowych zasobów do archiwum i pozycji książkowych do Biblioteki, przygotowanie nowych opracowań naukowych przez członków Rady Naukowej, wykłady, odczyty, udział i aktywna obecność na różnych wydarzeniach poświęconych problematyce mniejszości narodowych i etnicznych ze szczególnym uwzględnieniem spraw społeczności romskiej, jak również zjawisk dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii) oraz przedstawiali swoje propozycje w zakresie potencjalnych nowych kierunków działań w przyszłości. Reprezentujący różne podmioty i instytucje, a jednocześnie odmienne spojrzenia na tematykę romską wymieniali swe uwagi na temat potencjalnych zmian i możliwości wprowadzenia ich w życie. W trakcie spotkania omawiane były bowiem następujące aspekty działalności Instytutu, jak dalsze starania na rzecz: podtrzymywania pamięci o zagładzie Romów w czasie II wojny światowej, pozyskiwania nowych dokumentów do zasobów archiwalnych oraz ich wykorzystania do prac naukowo-badawczych i wydawniczych, dokonania analizy aktualnej sytuacji Romów w Polsce i na świecie, a także podtrzymywania romskiej kultury, tradycji i języka oraz współpraca z mediami i różnego rodzaju instytucjami oraz organizacjami. Oprócz dokonania podsumowania bieżącej pracy Instytutu dyskutowano także nad tym, co nas czeka w 2013 r. (m.in. obchody upamiętniające zagładę Romów w Treblince, Konferencja Międzynarodowa poświęcona sprawom Romów organizowana przy wsparciu Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE w Krakowie), a także nad czym szczególnie pracownicy Instytutu powinni zwrócić uwagę jeszcze w bieżącym roku oraz w przyszłym 2014 r., aby w ramach swych skromnych możliwości finansowych, móc podkreślić na różnych polach swej działalności zbliżające się ważne historyczne wydarzenia z historii Romów Polskich. Ponadto szczególną bliską i ważną kwestią, poruszaną na tym posiedzeniu przez członków Rady Naukowej była sprawa dotycząca tego, jakie w najbliższym czasie należy podjąć działania oraz w jaki sposób upamiętnić miejsca pamięci zagłady Romów i Sinti m.in. w Treblince, Szczurowej, Kobylance i w Chełmnie nad Nerem.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia, a zwłaszcza dr Jacek E. Wilczur z wielkim uznaniem wyrazili się na temat gazety „Romano Atmo”, wydawanej przez Związek Romów Polskich. To na jej łamach oraz na stronie internetowej www.romowie.com są m.in. zamieszczane artykuły, w których można również znaleźć na bieżąco podejmowane inicjatywy i prace wykonane przez Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Spotkanie Rady Naukowej, a także cała działalność Instytutu  Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu działającego przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku jest finansowana dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-06-2013 o godz. 08:57:00 (934 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Media mniejszości, mniejszości w mediach

News
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media mniejszości, mniejszości w mediach” – Lublin, 11 – 13 czerwca 2013 r.

Po niemal 2 - letniej przerwie, w dniach od 11 do 13 czerwca br. Lublin ponownie stał się miejscem największej i najbardziej prestiżowej konferencji naukowej w Polsce poświęconej sprawom mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego. Tegoroczna – III już edycja lubelskiej konferencji przebiegała pod hasłem „Media mniejszości, mniejszości w mediach”. Organizatorami omawianej edycji konferencji byli: Zakłady Praw Człowieka oraz Dziennikarstwa Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: prof. dr hab. Grzegorz Janusz, prof. dr hab. Iwona Hofman (oboje UMCS) oraz dr Grzegorz Kuprianowicz (Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie). Organizację czerwcowego wydarzenia wsparły zaś Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Urząd Miasta Lublina. Honorowy Patronat nad konferencją objęła Marszałek Sejmu – Ewa Kopacz.

Podobnie, jak 2 i 3 lata temu pierwszy dzień lubelskiego wydarzenia w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przebiegał pod znakiem inaugurujących konferencję wystąpień przedstawicieli organizatorów oraz zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele instytucji państwowych RP szczebla centralnego oraz organów samorządowych Województwa Lubelskiego, a także Korpusu Dyplomatycznego. Tego dnia miało również miejsce wyjazdowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, na którym Prezesa Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku – Romana Chojnackiego reprezentował Andrzej Łuczak – doktorant historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pierwszego dnia konferencji miał również miejsce okrągły stół z udziałem przedstawicieli mediów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu całej Polski.

W programie konferencji kluczowy był II – dzień, kiedy to wygłoszonych zostało 31 referatów. W bieżącym roku tematyka wystąpień skupiała się zarówno wokół kwestii funkcjonowania oraz finansowania mediów mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, jak również obrazu sytuacji społeczności różnych grup etnicznych prezentowanego przez ich własne media oraz media powszechne. Wśród prezentujących swe wystąpienia przedstawicieli mediów mniejszości, organów administracji państwowej oraz uczelni wyższych w Lublinie, Katowicach, Bielsku – Białej, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Białymstoku i Olsztynie obecny był również Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku, a równocześnie doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego – mgr Mateusz Babicki. Wygłosił on referat zatytułowany „Rola romskiej prasy, radia i telewizji w zachowaniu kultury, tożsamości i języka romskiego w krajach Europy Środkowej po roku 1989”. Zaprezentowane podczas minionej konferencji, która w tym roku w przeciwieństwie do lat 2010 i 2011 odbyła się w czerwcu zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej.

Trzeci i ostatni dzień konferencji przebiegał pod znakiem Sesji Posterowej oraz dyskusji w formie Okrągłego Stołu, zorganizowanego doktorantów Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.

Niestety, w porównaniu z 2 poprzednimi edycjami konferencji tegoroczna w minimalnym zakresie skupiała się na sprawach społeczności romskiej w Polsce i za granicą, albowiem poświęcone jej były zaledwie referaty: mgr Patryka Pawełczaka – Pełnomocnika Wojewody Wielkopolskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a jednocześnie doktoranta na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz wspomnianego już przedstawiciela ZRP – Mateusza Babickiego. Warto dodać, że wśród Pełnomocników Wojewodów do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, którzy uczestniczyli w lubelskiej konferencji obecna była Elżbieta Mirga – Wójtowicz z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, będąca jednocześnie osobą pochodzenia romskiego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-06-2013 o godz. 14:59:58 (1053 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Festival w Oświęcimiu

News
Czwartej edycji Live Festival Oświęcim 2013, która odbędzie się w dniach 26-29 czerwca będzie towarzyszyć kampania „Prawa człowieka teraz! Prawa Romów tutaj!” organizowana przez Amnesty International. W trakcie jej trwania odbędzie się zbieranie podpisów pod petycją w sprawie wysiedlenia trzy lata temu kilkuset członków społeczności romskiej z rumuńskiego miasta Kluż-Napoka. W trakcie imprezy będzie można oglądać wystawę poświęconą historii, kulturze oraz współczesności mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, a także wziąć udział w  warsztatach podczas, których rozmowy uczestników inspirowane będą współczesnym plakatem społeczno-politycznym z różnych rejonów świata.

Gwiazdy jakie wystąpią na tegorocznym Live Festival Oświęcim to m.in.: Sting,  Brodka, Perfect w towarzystwie orkiestry symfonicznej, oraz O.S.T.R. Ideą festiwalu jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi, a co za tym idzie potępienie rasizmu i antysemityzmu. Pierwsza edycja Festivalu miała miejsce w roku 2010, wystąpił na niej m.in. izraelski zespół reggae Hatikva 6.

Źródło:tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-06-2013 o godz. 10:21:38 (899 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 „Papusza” na Międzynarodowym Festiwalu

News
Film „Papusza” obrazujący historię romskiej poetki Bronisławy Wajs wystartuje w konkursie głównym 48. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach, który odbędzie się w dniach 28 czerwca - 6 lipca. Reżyserami filmu są Krzysztof Krauze i jego żona Joanna Kos-Krauze. Przewodniczącą jury Festiwalu jest znana i ceniona polska reżyserka Agnieszka Holland. W innych konkursach tego samego Festiwalu pojawią się jeszcze trzy polskie filmy: "Dziewczyna z szafy" Bodo Koxa, "Płonące wieżowce" Tomasza Wasilewskiego oraz "Kamczatka" Jerzego Kowyni.

Papusza to film oparty na faktach, tytułową rolę zagrała Jowita Budnik, Antoni Pawlicki zagrał zaś Jerzego Ficowskiego poetę i odkrywcę Papuszy. - Nasz film to opowieść o niezwykłej kobiecie, która za przekroczenie norm obowiązujących w jej społeczności i za swoją twórczość poetycką, zapłaciła straszliwą cenę - odrzucenia i samotności – powiedziała  dla TVN reżyserka filmu. - To także opowieść o miłości i o postaci, która wyprzedziła swoją epokę i miała odwagę pozostać sobie wierna do końca - dodała.

Zdjęcia do tego czarno-białego filmu są autorstwa Krzysztof Ptaka i Wojciecha Staronia. Za muzykę odpowiedzialny jest Jan Kanty-Pawluśkiewicz, autor opery „Harfa Papuszy” – której libretto tworzą romskie wiersze Bronisławy Wajs. Film w 80% jest romskojęzyczny, dlatego widzowie będą go oglądać z napisami. Kos-Krauze zdradziła, że główni bohaterowie po konsultacjach ze specjalistami językowymi dla roli nauczyli się romskiego w swojej pierwotnej, niespolszczonej formie. W „Papuszy” tylko trzy osoby z obsady to profesjonalni aktorzy, reszta to naturszczycy. Reżyserzy porwali się na szczegółowe odtworzenie świata Romów z czasów przedwojennych, zrekonstruowali między innymi tabory, którymi wówczas wędrowali Romowie. Joanna Kos-Krauze nie ukrywa, iż ma nadzieje, że film okażę się dziełem uniwersalnym, zrozumiałym dla widzów w różnych rejonach świata. Na ekrany kin trafi on prawdopodobnie jesienią tego roku. Pojawieniu się „Papuszy” w polskich kinach towarzyszyć ma wznowienie dzieł Ficowskiego poświęconych tytułowej poetce. Wydarzenia te zbiegną się także w czasie z kampanią promocyjną Narodowej Fundacji Kultury.

Źródło:tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-06-2013 o godz. 09:07:47 (846 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Grzywna za rasistowski artykuł

News
W jednym z poprzednich numerów naszej gazety pisaliśmy o sprawie Zsolta Bayera, współpracownika premiera Węgier Victora Orbana, który w artykule prawicowego dziennika „Magyar Hirlap” z 5 stycznia opublikował swój rasistowski artykuł, w którym nazwał Romów na Węgrzech „zwierzętami niezasługującymi na to, by żyć jak istoty ludzkie”. Ósmego kwietnia Węgierski Państwowy Zarząd Mediów (NMHH) zdecydował o ukaraniu dziennika grzywną w wysokości 250 tysięcy forintów, co odpowiada ok. 3,5 tysiąca polskich złotych. NMHH stwierdziło, że czyn Bayera podlega pod artykuł 17 węgierskiej konstytucji, który zakazuje podżegania do nienawiści na tle rasowym".

Artykuł powstał po tragicznej w skutkach bójce węgierskich bokserów z Romami w Szigethalom w okolicach Budapesztu. Wtedy to jeden ze sportowców został zaatakowany nożem i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Publikacja artykułu wstrząsnęła opinią publiczną, organizacje obywatelskie domagały się by Victor Orban usunął Bayera z partii. Szef opozycyjnego ugrupowania "Razem 2014" Gordon Bajnai domagał się, by prokurator generalny oskarżył Bayera o podżeganie do nienawiści rasowej.

W jednym z kolejnych artykułów Bayer utrzymywał, że został źle zrozumiany. - Nie pisałem o fizycznej likwidacji romskiej mniejszości, ale o tym, że jej przedstawiciele powinni respektować zasady społecznej koegzystencji w naszym kraju – pisał. Decyzja NMHH została na Węgrzech uznana za przełomową i symboliczną, ponieważ urząd ten wielokrotnie nakładał grzywny na media sprzyjające opozycji i aż do tej pory ani razu nie interweniował w sprawach dotyczących mediów prorządowych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-06-2013 o godz. 11:17:07 (693 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund