Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.208.132.33

 Romowie w wyborach – wybory Romów

News
Niewiele jest nacji, które walcząc o swoje racje nie zabiegają o miejsca w parlamencie czy też w organach samorządu. Już dawno dowiedziono, że tylko obecność w miejscach gdzie zapadają decyzje i możliwość wpływania na ich podejmowanie, daje szansę na uzyskanie efektu zgodnego z oczekiwaniem. Jednak nie wszyscy chcą uczestniczyć w takim procederze i biernie stoją z boku oczekując, że ktoś inny zrobi to lepiej, a może i skuteczniej. Nie jest ważne, że efekt końcowy jest inny od oczekiwanego. Przecież zawsze można ponarzekać. Można, ale nie znaczy to, że tak się dzieje. W przypadku Romów, którzy nie zabiegają gremialnie o miejsca w samorządach, czy parlamentach, nie ma mowy o narzekaniu. Ta nacja jeszcze nie wytworzyła w Polsce takich elit, które mogłyby z dużym powodzeniem rywalizować z zawodowymi partiami politycznymi. Romowie na razie funkcjonują w ramach stowarzyszeń, które z zasady są apolityczne i skupiają się głównie na realizacji określonych celów. Te cele to przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego, dbanie o warunki socjalno-bytowe i utrzymanie tożsamości narodowej. O polityce myślą tylko niektórzy.

Chęć uczestniczenia w tworzeniu prawa, chęć sięgania po władzę, czy też uczestniczenia w jej sprawowaniu nie jest obca człowiekowi. Romowie też nie są tu wyjątkiem. Na swój użytek mają własne prawo, na swój użytek tworzą rodzinną hierarchię, w której młodsi z zazdrością patrzą na starszych w rodzinie wydających im polecenia. Na swój użytek tworzą organizacje pomagające im utrzymać takie status quo. Są jednak i tacy, którzy chcą zerwać z niektórymi zasadami obowiązującymi w tej społeczności od wieków. Chcą współuczestniczyć w tworzeniu rzeczywistości, w której znajduje się miejsce dla Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-11-2018 o godz. 15:00:35 (157 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9004 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Romano Atmo 77

News
Piąty tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 77 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w języku polskim i romskim.

Ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz ze środków Powiatu Szczecineckiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 31-10-2018 o godz. 11:07:59 (145 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 II Ogólnopolskie Szkolenie Asystentów Edukacji Romskiej i Nauczycieli Wspomagają

News
Obyś kiedyś romskie dzieci uczył... - to nie przekleństwo, to zaszczyt.

Wiadomo od dawna, że podstawą przyszłości Romów jest edukacja. Tylko dobre wykształcenie może przyczynić się do poprawy ich życia. Wiedza może pomóc w zaistnieniu na rynku pracy, w zdobyciu dobrej pozycji społecznej. Jeszcze niedawno wielu Romów nie posyłało swoich dzieci do szkół uważając, że nie jest to im potrzebne. Ich zdaniem, do przeżycia wystarczała wiedza przekazywana z ojca na syna. Na szczęście, ten model życia odchodzi w przeszłość. Coraz więcej dzieci romskich, a w wielu rejonach Polski wszystkie, uczęszcza do szkół realizując edukacyjny obowiązek. Wielu nie poprzestaje na realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki i podejmuje naukę w szkołach pomaturalnych czy też na wyższych uczelniach.

W Polsce realizowany jest obowiązek szkolny, który polega na przymusie uczęszczania do szkoły podstawowej i wygaszanego gimnazjum. Rozpoczyna się w roku, w którym dziecko kończy siódmy rok życia. Natomiast obowiązek nauki obejmuje osoby w wieku od siódmego do osiemnastego roku życia. Nieważne przy tym jest, czy obowiązki realizowane są w placówkach publicznych czy też niepublicznych. Największe problemy z realizacją tych obowiązków "od zawsze" mieli Romowie. Utrwalone przez wieki w taborach nawyki, przemieszczanie się z miejsca na miejsce, utrudniały posyłanie dzieci do szkół. Po przymusowym osiedleniu, gdy państwo zaczęło wymagać od Romów realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zaczęły się trudności. Niewykształceni Romowie nie byli w stanie pomóc swoim dzieciom w nauce, nie dostrzegali też potrzeby kształcenia ich. Dopiero, gdy zaczęła się budzić w młodych Romach świadomość własnej wartości, gdy młodzież dostrzegła, że może być Pariasami Europy, zaczęło się wszystko zmieniać. Ale musiało minąć prawie pięćdziesiąt lat, żeby władze dostrzegły, że Romowie sami sobie nie poradzą, a ortodoksyjne środowisko będzie blokowało wszelkie próby zmian.

Tymczasem młodsi Romowie, którzy dostrzegali potrzebę edukacji, za wszelką cenę chcieli umożliwić najmłodszym pobratymcom dostęp do edukacji. Dostrzegli problem dotyczący dzieci dwujęzycznych, gdzie pierwszym językiem jest język romski, a dopiero drugim jest język większościowy, język, który obowiązuje w szkołach. Wcześniej tego problemu nie dostrzegał nikt i dopiero w 2001 roku, gdy realizowano Pilotażowy program  rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003, postanowiono wspomóc młodzież romską w procesie edukacji. Wówczas wprowadzono do szkół, również na zasadzie eksperymentu, asystenta edukacji romskiej. Po zakończeniu programu przeprowadzono dogłębną analizę działalności asystentów i stwierdzono, że osoby te wykonały "kawał dobrej roboty". Opinia ta zaważyła na decyzji o kontynuowaniu tego eksperymentu. Zawód ten wpisano do ewidencji zawodów. Wpis brzmi następująco: "Nazwa: Asystent edukacji romskiej, Kod: 531203, Synteza: Uczestniczy w działaniach na rzecz społeczności romskiej, zmierzających do poprawy stanu ich edukacji poprzez zapewnianie uczącym się dzieciom i młodzieży wszechstronnej opieki i pomocy w szkole i poza szkołą. Zadania zawodowe: sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie dojazdu do szkoły i powrotu ze szkoły do domu; pomoc nauczycielom i pedagogom w rozpoznawaniu potrzeb i problemów poszczególnych uczniów; ułatwianie komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami; zapewnianie łączności i współpracy pomiędzy szkołą i rodzicami; podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach trudnych i konfliktowych; pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji; wykonywanie innych doraźnych zadań opiekuńczych i wychowawczych." Tyle wpis urzędowy, natomiast w encyklopedii romskiej Romopedii zapisano: " Asystenci romscy – obdarzeni zaufaniem lokalnych społeczności Romowie, którzy zapewniają wszechstronną pomoc uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym. Budują pozytywny obraz szkoły i korzyści płynących z wykształcenia, zapewniają wsparcie emocjonalne dla uczniów romskich, pomagają nauczycielom i pedagogom w rozpoznaniu potrzeb i ewentualnych problemów poszczególnych uczniów, mediują w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Dodatkowo dbają o dobry kontakt między rodzicami uczniów a szkołą, informują rodziców o przebiegu nauki, a także kontrolują frekwencję uczniów oraz ich postępy w nauce.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-10-2018 o godz. 14:46:36 (109 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10497 bajtów więcej | Wynik: 0)

 WSPOMNIENIE DRA JACKA EDWARDA WILCZURA (1925-2018)

News
Egzekutor wyroków Polski Podziemnej o gołębim sercu

Nic nie trwa wiecznie, każdy początek jest zapowiedzią końca. Tak też jest w przypadku narodzin, które przecież są zapowiedzią śmierci. Śmierć jest tym, co czeka każdego żyjącego, jest nieuchronna, a mimo to, gdyż ktoś nam bliski odchodzi czujemy smutek, czujemy żal, trudno jest nam się z tym pogodzić. I tak było, gdy dotarła do nas informacja o śmierci bliskiego nam dra Jacka Edwarda Wilczura. Jacek Wilczur odszedł 25 września 2018 roku w Warszawie w dziewięćdziesiątym trzecim roku życia.

Mimo podeszłego wieku traktowaliśmy Go jako bardzo bliskiego nam współpracownika. On był twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

- Z Jackiem Wilczurem spotkałem się po raz pierwszy w Warszawie, gdy coś załatwiałem w Instytucie Pamięci Narodowej – wspomina Roman Chojnacki, prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. - Przez chwilę rozmawialiśmy na temat zagłady Romów. Okazało się, że temat nie był mu obcy. Na wiadomość, że przy Związku ma powstać Instytut zajmujący się gromadzeniem wszelkich dokumentów związanych z Holokaustem, natychmiast zaoferował swoją pomoc. Dla mnie ta pomoc była bezcenna, bo widziałem w nim znakomitego historyka, który pracując przez lata w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, wielokrotnie stykał się z problematyką zagłady Romów. Nic dziwnego, że zaproponowałem Mu objęcie stanowiska dyrektora powstającego Instytutu, a On się zgodził.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-10-2018 o godz. 10:36:14 (152 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10970 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Globalizacja a Romowie

News
Romowie są grupą etniczną, która jako jedna z nielicznych w Europie wywodzi się z Azji, a dokładniej z północnych Indii. Jak mówi legenda romska podążali za zachodzącym słońcem, więc kierowali się zawsze na zachód, co doprowadziło ich do Europy. Pojawili się w Europie jakieś 6-7 wieków temu. Po przekroczeniu cieśniny Bosfor najpierw wędrowali po obszarach Półwyspu Bałkańskiego, skąd rozprzestrzenili się na całą Europę, praktycznie aż do Hiszpanii. Współcześnie największe skupiska Romów znajdują się w Bułgarii, Rumunii, na Słowacji, i w Czechach.

Tradycyjnym stylem życia Romów była nieustanna wędrówka, nie przywiązywanie się do żadnego miejsca i życie w małej wspólnocie jaką stanowił jeden tabor. Efektem przyjęcia takiego sposobu życia był brak potrzeby stworzenia własnej państwowości, która zawsze opiera się o określone terytorium i władzę, sprawującą nad nim kontrolę. Romowie, pomimo tego, że ich liczba w Europie wynosi od kilku do kilkunastu milionów (według różnych źródeł i szacunków), nie stworzyli własnego państwa, lub choćby swojej „małej ojczyzny”.

Inną konsekwencją wędrowniczego stylu życia było zawężenie możliwości zarobkowania do handlu oraz drobnej produkcji rzemieślniczej. Ograniczone możliwości zarobkowania, brak własnej ziemi spowodowały, że Romowie dość szybko stali się jedną z uboższych grup społecznych na kontynencie. Podczas wędrówek Romów dość często dochodziło do konfliktów z miejscową ludnością na tle korzystania z pastwiska czy pobierania drewna na opał z lasu. Sytuacje te spowodowały, że we wszystkich nacjach kontynentu ukształtował się negatywny obraz Romów, co znajduje odzwierciedlenie w określeniu – Cyganie. W języku polskim potoczne określenie „ocyganić” oznacza po prostu „oszukać”.

Negatywny obraz Romów został dodatkowo wzmocniony przez dużą odmienność kulturową. Romowie posługują się własnym językiem (obecnie w kilku odmianach), mają specyficzne ubiory, tradycje, obyczaje. Ponadto wyraźne odróżniają się od społeczeństw większościowych ciemniejszą karnacja i kruczymi włosami. Ogromne znaczenie dla każdego Roma ma jego rodzina, w której znajduje wsparcie, schronienie i zachowuje swoją tożsamość. Rodzina jest twierdzą, która umożliwiała dawniej i umożliwia obecnie przetrwanie w bardzo niesprzyjającym czasami wręcz wrogim otoczeniu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-10-2018 o godz. 14:30:09 (115 odsłon)
(Czytaj więcej... | 14192 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Spotkanie Przeglądowe Ludzkiego Wymiaru OBWE 2018 w Warszawie

News
Sprawy Romów i Sinti

W dniach 10-21 września br. w Warszawie miało miejsce kolejne doroczne Spotkanie Przeglądowe Ludzkiego Wymiaru OBWE, którego organizatorem było tradycyjnie już Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR). Ta zajmująca się sprawami demokracji, praworządności, a zwłaszcza przestrzeganiem praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz wszelkich dyskryminowanych grup społecznych, jako jedyna instytucja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) od początku swego istnienia (1990 r., do 1992 Biuro Wolnych Wyborów) ma swą siedzibę w stolicy Polski. W jej ramach od 1994 r. działa Punkt Kontaktowy do Spraw Romów i  Sinti.

Podczas wrześniowego Spotkania Przeglądowego OBWE sprawy mniejszości romskiej w państwach członkowskich organizacji były przedmiotem obrad dnia 14 września. Tego dnia miały miejsce dwa wydarzenia poświęcone sprawom Romów i Sinti na obszarze Organizacji. Pierwszym z nich było wydarzenie towarzyszące zatytułowane „Rasizm, nietolerancja i przemoc wobec Romów i Sinti na terenie państw członkowskich OBWE”. Jego współorganizatorami, obok Punktu Kontaktowego do Spraw Romów i Sinti ODIHR były Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) z siedzibą w Budapeszcie oraz Centralna Rada Niemieckich Romów i Sinti z siedzibą w Heidelbergu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-09-2018 o godz. 08:58:17 (130 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10148 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Romowie ofiarami napaści na Ukrainie

News
Zapomniany naród

Gdyby zapytać Ukraińca kto u niego wzbudza największą niechęć – odpowiedź zawsze brzmi tak samo: Cygan. I to nieważne, czy tak osoba miała większe czy mniejsze kontakty z osobami tej narodowości. Negatywne stereotypy, które są na Ukrainie powielane od wieków, są wiecznie żywe i zawsze w powszechnym obiegu.

– Było tak zawsze – twierdzi mieszkający na Krymie Szurik Bielawski. – Teraz, gdy Krym stał się częścią Rosji, nie spotykam w okolicy naszego miasta Cyganów, za czasów ukraińskich widziałem ich dość często. Nie wiem, co z nimi się stało, może administracja rosyjska ich przepędziła, a może gdzieś ich zamknięto w jakiś obozach bez prawa ich opuszczenia. Wiem, że gdy Krymem zarządzała administracja ukraińska, Cyganie mogli się swobodnie przemieszczać i może dlatego byli widoczni.

Ilu ich mieszka na Ukrainie tego nikt tak naprawdę nie wie. Nikt nie jest w stanie określić ich liczby, bo większość z nich nie ma żadnych dokumentów i nie figuruje w żadnej ewidencji. Są Romowie, którzy korzystają z pomocy społecznej. To ci, którzy znajdują się w ewidencji ludności. Dla nich często zasiłki są jedynym źródłem utrzymania, ale ci, którzy są poza ewidencją już szans na taką pomoc nie mają. Oni dla urzędników nie istnieją, ich nie ma, chociaż są. A według dość ostrożnych szacunków organizacji zajmujących się prawami człowieka, na Ukrainie jest ich ponad 40 tysięcy, chociaż niektórzy szacują ich liczbę na ponad 100 tysięcy. Często żyją w nędzy, jak żyją tak umierają, nikt nie przejmuje się ich losem. Według powszechnych przekonań, są niebezpieczni dla otoczenia. Ukraińcy, podobnie jak Polacy, straszą dzieci: bądź grzeczny – bo cię Cyganie zabiorą lub: umyj się, bo jesteś brudny jak Cygan. Niewiele osób zna pozytywne przykłady kontaktów z Romami. Większość obawia się, że Romowie mogą zahipnotyzować by wymusić pożądane dla nich działanie, mogą okraść, a nawet zabić. Te stereotypy powodują, że do głosu dochodzą nastroje rasistowskie, a Romowie często staja się ofiarami różnych napaści.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-09-2018 o godz. 14:56:14 (141 odsłon)
(Czytaj więcej... | 11078 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Wakacyjne eskapady dzieci ze Słoneczka

News
Słoneczne miesiące wolne od zajęć lekcyjnych  to czas, w którym dzieci i młodzież mogą wypocząć, a zarazem aktywnie i użytecznie spędzić czas. A w tym roku lato było naprawdę piękne, pogoda wręcz zachęcała do wyjazdów w teren, na łono przyrody. Jak co roku opiekunki ze Świetlicy Integracyjnej Słoneczko, która działa przy Związku Romów Polskich w Szczecinku, zorganizowały trzy wycieczki, dzięki, którym dzieci miały zapewnione wakacyjne rozrywki. Świetlica funkcjonuje cały rok, jednak wakacje to szczególny czas, w którym można zapomnieć o codziennych, prozaicznych obowiązkach i ruszyć na wyprawę w nieznane. Podczas zaplanowanych i zrealizowanych trzech wycieczek pogoda była wymarzona.

Pierwsza wycieczka  przygotowana przez opiekunki dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Integracyjnej Słoneczko, to wyprawa do Batyckiego Parku Dinozaurów we Wrzosowie. Wrzosowo, to wieś w powiecie kamieńskim, położona w pobliżu brzegu rzeki Dziwnej, w połowie drogi między Kamieniem Pomorskim a Dziwnówkiem.    Park to miejsce aktywnego wypoczynku, gdzie zdobywanie wiedzy o czasach prehistorycznych połączone jest z wieloma atrakcjami i rozrywką na świeżym powietrzu. Jadąc tam zapominamy o wszystkich elektronicznych rzeczach i wczuwamy się w piękno tego miejsca. Znajduje się tam ścieżka edukacyjna, na której odwiedzający park mogą zobaczyć figury będące rekonstrukcjami dinozaurów naturalnej wielkości. Patrząc na nie można sobie wyobrazić jak wyglądał świat przed milionami lat gdy panowały na nim te monstrualne gady. Na terenie Parku działa również Park Safari Wrzosowo. Na terenie Safari żyją lamy, strusie, danielu, kuce szetlandzkie, kozy i owce, a także alpaki, wiewiórki i wiele gatunków ozdobnych ptaków. Można tam spotkać również tak rzadkie gatunki jak białe kangury Walabia Benetta, które przyjechały tu z Antypodów. W parku znajduje się również muzeum, park rozrywki oraz sklep z pamiątkami i restauracja. Sklep, jak zawsze, był oblegany przez uczestników wycieczki kupujących pamiątki dla swoich najbliższych: dla rodziców, rodzeństwa oraz dziadków, kto jak uważał. Po tak wyczerpującym dniu trzeba było zjeść gorący posiłek, który był przygotowany w parkowej restauracji. Wizyta w Parku była pełną emocji, a zarazem bezpieczną zabawą w miejscu rodzinnej rozrywki. Oczywiście, jak zawsze, nie mogło zabraknąć pamiątkowych fotek, które dzieci tak bardzo uwielbiają, bo w dzisiejszych czasach trzeba wszystko uwiecznić i pokazać innym.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-09-2018 o godz. 11:09:00 (111 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9733 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Zrozumieć, to znaczy: poznać

News
Żeby kogoś poznać, trzeba z nim zjeść beczkę soli – głosi stare porzekadło. Z tego powiedzenia wynika, że trzeba z osobą poznawaną przebywać długo i to w różnych sytuacjach. Aby tak się stało, potrzeba czasu. Pewnym skrótem do poznania są źródła pisane. Nie zastąpią one bezpośrednio kontaktu, ale w jakimś stopniu przybliżają poznawane osoby lub całe narody. Oczywiście, to poznanie jest trochę wyidealizowane w zależności od wiedzy i sposobu postrzegania przez autora, ale jest to coś, co pozwala już na samodzielną ocenę poznawanych osób. Jednym z najbardziej tajemniczych narodów na świecie są Romowie.

Rozsiani po wszystkich kontynentach, obecni niemal w każdym kraju, a jednak niepoznani. Oni sami nigdy nie chwalili się swoimi obyczajami, wręcz przeciwnie: postępując zgodnie z kodeksem Romanipen, skrzętnie je ukrywali. Jednak po latach, po zmianie sposobu myślenia, Romowie zaczynają otwierać się na społeczeństwo większościowe. Chętniej rozmawiają na temat swojej kultury, tradycji i obyczajów. Niektóre organizacje romskie wychodzą z tymi tematami na zewnątrz, wydają specjalne publikacje, organizują spotkania. Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku od lat realizuje rożne przedsięwzięcia przybliżające tematykę romską nie-Romom. Celowi temu służą m.in. cykliczne audycje radiowe na antenie Polskiego Radia Koszalin, wydawanie dwumiesięcznika „Romano Atmo”, a także szereg innych wydawnictw i działań.

Jednym z takich działań była realizacja w maju i czerwcu przy wsparciu Fundacji Analizy Społecznej i Edukacji Politycznej im. Róży Luksemburg projektu pt.: „Romowie znani i nieznani. Tożsamość, historia i kultura Romów”.

Głównym celem projektu było upowszechnienie oraz promowanie historii i tradycji Romów, burzenie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do Romów oraz zapoznanie uczestników z dziedzictwem kulturowym narodu romskiego i zgłębienie zagadnień historycznych ze szczególnym uwzględnieniem Zagłady Romów, a także historii najnowszej. Warsztatowy sposób realizacji projektu pomagał uczestnikom przerwać stereotypowy sposób myślenia o Romach, który jest przekazywany w społeczeństwie większościowym z pokolenia na pokolenie. Miało to szczególne znaczenie, gdyż uczestnicy warsztatów na co dzień nie spotykają się z Romami.


Wysłany przez admin_zrp dnia 10-09-2018 o godz. 13:45:54 (117 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9980 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Romano Atmo 76

News
Czwarty tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 76 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w języku polskim i romskim.

Ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 31-08-2018 o godz. 08:54:48 (147 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund