Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.209.82.74

 Bezpłatny prawnik w Legnicy

News
Portal internetowy lca.pl informuje o projekcie realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy  finansowanym z rządowego programu. W ramach projektu Romowie zamieszkujący Legnicę mogą bezpłatnie korzystać z pomocy prawnej. Projekt jest skierowany głównie do rodziców młodzieży romskiej, którzy borykają się z problemami natury prawnej. Punkt porad prawnych funkcjonuje w bibliotece przy ulicy Rynek 15 i jest czynny we wtorki w godzinach od 17 do 18 i czwartki od 9 do 10. Maria Przybylska pomaga tam pisać pisma procesowe do sądu, a także udziela bezpłatnych porad. - Nie zwlekajcie z przyjściem do punktu, bo w sprawach sądowych liczy się przede wszystkim czas, trzeba przestrzegać terminów, żeby pozytywnie załatwić każdą sprawę.– mówi prawniczka. W ramach tego samego projektu Romowie będą mieli także okazję wziąć udział w zajęciach z komunikacji interpersonalnej. Na grudzień zaplanowano spotkanie podsumowujące efekty projektu. Szacuje się, że Legnicę zamieszkuje 350 rodzin romskich, w tym ponad 108 uczniów szkół.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-10-2012 o godz. 15:08:19 (814 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 41

News
Ukazał się piąty tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 41 numer naszego dwumiesięcznika. W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o likwidacji obozu romskiego we Francji, o konkursie poezji o tematyce romskiej czy o romskim festiwalu w Radomiu. Wspominamy również o Sztokholmskiej Nagrodzie Praw Człowieka oraz o naborze wniosków do Komponentu romskiego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Tematem numeru jest konferencja OBWE poświęcona wcielaniu w życie postanowień Ludzkiego Wymiaru. Głównymi zagadnieniami tegorocznego spotkania przedstawicieli władz państwowych oraz organizacji społecznych poświęconego sprawom Romów była sytuacja kobiet romskich i Sinti, a także problemy z jakimi się stykają i sposoby ich rozwiązywania. Przy tej okazji dyskutowano również o zagrożeniu jakie stwarza dla wszystkich Romów kryzys ekonomiczny, wrogość i akty agresji ze strony ekstremistów, a także stawianie Romów w roli „kozłów ofiarnych”.

Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest artykuł „Wakacje z Taekwondo”, w którym wieloletni zawodnik i trener wschodnich sztuk walk Andrzej Puma przedstawia zorganizowany w lipcu obóz sportowy dla dzieci i młodzieży romskiej.  Ponadto polecamy również relację z uroczystości patriotyczno – religijnych w Treblince z okazji 73 – rocznicy wybuchu II wojny światowej, w której uczczono pamięć ofiar Karnego Obozu Pracy.

W dalszej części numeru m.in. prezentujemy drugą edycję recitalu „Romanse w cieniu skrzypiec”. Przedstawiamy również relację ze spotkania Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Z kolei w artykule „Romski Hamlet” recenzujemy głośny film pt. „Cygan”.

Prezentujemy także artykuł „Polityka edukacyjna wobec mniejszości romskiej” o seminarium zorganizowanym przez Forum Dialogu Publicznego oraz Uniwersytet Warmińsko - Mazurski. Ponadto piszemy muzyczno – tanecznym show „Jeśli kochać to Cygana”, które zadebiutowało na deskach Teatru Sabat w Warszawie. Oprócz tego publikujemy dwa bardzo ciekawe artykuły tj. „Tabu a tradycja” oraz „Muzułmańscy Romowie”.

Prezentujemy również foto relację z projektu „Poznajemy otaczający nas świat – wycieczki dla dzieci romskich” realizowanego dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Piszemy również o projektach Związku Romów Polskich realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Innowacyjni Romowie na rynku pracy II oraz Staże zawodowe dla Romów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach: Nowości wydawnicze, Listy oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji,  Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 16-10-2012 o godz. 08:49:20 (758 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konkurs poezji o tematyce romskiej

News
Muzeum Okręgowe w Tarnowie ogłosiło trzecią edycję Międzynarodowego Konkursu Poezji o Tematyce Romskiej imienia Papuszy pt. „O złote pióro Papuszy”. Wcześniejsze edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem, co roku spływało mnóstwo zgłoszeń. Konkurs jest swego rodzaju oddaniem czci romskiej poetce Bronisławie Wajs, znanej szerzej jako Papusza, której utwory literackie zostały docenione w  szerokich kręgach poetyckich i nagrodzone wieloma wyróżnieniami. Papusza swoją poezję tworzyła w oparciu o własne doświadczenia z czasów życia taborowego, sprawia to, że jej wiersze są bardzo osobiste i nacechowane szczególną wrażliwością. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej tarnowskiego muzeum. Utwory można nadsyłać do końca lutego 2013 roku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-10-2012 o godz. 14:56:49 (811 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokau

News
Dnia 28 września br. w Szczecinku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Uczestniczyli w nim członkowie Rady: prokurator IPN w Koszalinie - Krzysztof Bukowski, pracownik Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem – Zdzisław Lorek, prof. Janusz Mieczkowski z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Andrzej Sochaj – szczecinecki działacz samorządowy. Spotkanie prowadzili Prezes Związku Romów Polskich – Roman Chojnacki wspólnie z Dyrektorem Instytutu – Mateuszem Babickim, zaś Sekretarz – Andrzej Łuczak protokołował spotkanie.

Podczas trwającego prawie cztery godziny spotkania Zarząd Instytutu oraz członkowie Rady dyskutowali nad dotychczasowymi osiągnięciami jednostki naukowo – dokumentacyjnej Związku Romów Polskich oraz przedstawiali swoje propozycje w zakresie potencjalnych nowych kierunków działań. Goście reprezentujący różne podmioty i instytucje, a jednocześnie odmienne spojrzenia na tematykę romską, wymieniali swe uwagi na temat potencjalnych zmian. W trakcie spotkania omawiane były bowiem takie aspekty działalności Instytutu, jak starania na rzecz podtrzymywania pamięci o zagładzie Romów w czasie II wojny światowej, analiza aktualnej sytuacji Romów w Polsce i na świecie, a także podtrzymywanie romskiej kultury, tradycji i języka oraz współpraca z mediami i różnego rodzaju instytucjami i organizacjami.

Wśród wysuniętych propozycji pojawiły się między innymi: idea rozszerzenia przyszłorocznych obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti o Byłe Obozy Zagłady w Treblince i Chełmnie nad Nerem, jak również zorganizowania na terenie obu wymienionych miast- marszów pamięci młodzieży romskiej z całego świata. W ramach działalności edukacyjnej zaproponowano natomiast zorganizowanie konkursu na prace naukowe z zakresu problematyki romskiej, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych. Prezes ZRP poinformował o idei zorganizowania w Polsce przy wsparciu Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE w roku 2013 konferencji poświęconej sprawom Romów.

Mówiąc o sprawach bieżących przeznaczonych do najbliższego wykonania, wskazano na konieczność powołania komitetu honorowego i organizacyjnego odpowiedzialnego za przyszłoroczne obchody w Chełmnie, Oświęcimiu i Treblince, a także rozszerzenia składu Rady o większą liczbę samodzielnych pracowników naukowych wyższych uczelni. Takie posunięcie zwiększy bowiem rangę Instytutu i stanowić będzie istotny atut przy staraniu się o różnego rodzaju dofinansowania i wsparcie z zewnątrz. Wszyscy uczestnicy posiedzenia wyrazili się pozytywnie na temat gazety „Romano Atmo” jako jednej z najważniejszych form promocji i prezentacji bieżącej pracy Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku.

Zgromadzeni członkowie Zarządu oraz Rady Instytutu zapowiedzieli zorganizowanie pod koniec listopada br. drugiego spotkania, na którym poczynione zostaną bardziej konkretne decyzje dotyczące dalszych działań tej badawczo – dokumentacyjnej jednostki wchodzącej w skład Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-10-2012 o godz. 09:07:27 (1192 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ludzki Wymiar OBWE

News
Spotkanie poświęcone wcielaniu w życie postanowień Ludzkiego Wymiaru OBWE 2012

W dniach 26 i 27 września Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Roman Chojnacki, uczestniczył w Warszawie w corocznej konferencji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poświęconej prawom człowieka. Jej organizatorem było Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE. Tematem tegorocznych części spotkania przedstawicieli władz państwowych oraz organizacji społecznych poświęconych sprawom Romów była sytuacja kobiet romskich i Sinti, a także problemy z jakimi się stykają i sposoby ich rozwiązywania. Przy tej okazji dyskutowano również o zagrożeniu jakie stwarza dla wszystkich Romów kryzys ekonomiczny, wrogość i akty agresji ze strony ekstremistów, a także stawianie Romów w roli „kozłów ofiarnych”.

Uczestnicy spotkania, które miało miejsce 26 września zgodnie stwierdzili, iż państwa członkowskie OBWE muszą się odnieść do kwestii takich, jak dyskryminacja, dostęp do edukacji i należytych lokali mieszkalnych, a także zwalczanie ubóstwa, ażeby zmniejszyć dysproporcje w zakresie stanu zdrowia pomiędzy kobietami romskimi i nie - romskimi.

Podczas dyskusji zorganizowanej przez ODIHR OBWE wspólnie z Europejskim Centrum Praw Romów (ERRC) jako wydarzenie towarzyszące tegorocznemu spotkaniu poświęconemu Ludzkiemu Wymiarowi uczestniczące w nim osoby przyznały, iż kobiety spotykają się z wielopłaszczyznową dyskryminacją. Zdaniem uczestników panelu fatalne warunki mieszkaniowe, brak dostępu do możliwości edukacyjnych oraz wykluczenie z powszechnego systemu opieki zdrowotnej wywierają bardzo negatywny wpływ na zdrowie Romów. Przypomnieli oni, iż biorąc pod uwagę niższą pozycję kobiet w porównaniu z mężczyznami, są one nieporównywalnie bardziej dotknięte skutkami tego stanu rzeczy. Starszy Doradca do Spraw Romów i Sinti przy Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przypomniał, że Plan Działania OBWE na rzecz Poprawy Sytuacji Romów i Sinti, który został przyjęty przez kraje członkowskie w 2003 roku wskazuje na środki służące poprawie dostępu kobiet romskich do opieki medycznej.

Mirga przypomniał, że prawa kobiet romskich i równouprawnienie winny być wspierane i promowane w ramach polityki państw przy czynnym zaangażowaniu kobiet romskich. Jego zdaniem znacznie więcej winno zostać dokonane w zakresie zapewnienia kobietom romskim pełnowartościowej opieki medycznej.

Podczas dyskusji poruszono również bulwersujący temat sterylizacji kobiet romskich, która miała często miejsce w przeszłości. Obecna na sali Elena Gorolova z Grupy Kobiet Poszkodowanych w Wyniku Sterylizacji wezwała rządy państw by podjęły skuteczne kroki na rzecz zadośćuczynienia ofiarom przymusowych sterylizacji.

W trakcie drugiego dnia poświęconego roli kobiet romskich jako rzeczników przemian w swych społecznościach Andrzej Mirga wielokrotnie przypominał przedstawicielom rządów o konieczności poprawy w dalszym ciągu trudnej sytuacji wszystkich Romów, a także zwalczania rasizmu oraz przemocy i mowy opartej na nienawiści. Przypomniał ponadto o wszystkich zobowiązaniach na rzecz Romów przyjętych przez państwa członkowskie OBWE niemal 10 lat temu w ramach wspomnianego wcześniej planu.

Na podstawie http://www.osce.org/odihr

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-10-2012 o godz. 11:41:46 (791 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Przedostatnie spotkanie A Z – S za nami

News
21 września br. miało miejsce kolejne spotkanie Asystentów Zawodowo – Socjalnych, uczestniczących w realizacji projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II”, który współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie miało miejsce w Hotelu – Restauracji MERKURY, który podczas każdego z tego typu zjazdów, z chęcią gości romskich A Z – S. Podczas spotkania dyskutowano nad bieżącą działalnością wyżej wspomnianych osób. Poruszono także wiele innych spraw, które dotyczyły m.in. realizowanych na rzecz Romów projektów.

Wrześniowy zjazd asystentów był przedostatnim w tej edycji projektu spotkaniem. Asystenci kończą swoją pracą z dniem 30 listopada br., projekt natomiast zostanie zakończony w grudniu. Przed nami jeszcze jedno, tym razem ostatnie wspólne spotkanie, które odbędzie się w ramach podsumowania projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II” podczas listopadowej konferencji w Warszawie.

Miniony zjazd w dużej mierze miał charakter sprawozdawczo – informacyjny. Wzięło w nim udział ponad30osób, w tym zdecydowana większość to A Z – S. Ponadto obecni byli przedstawiciele i pracownicy ZRP, a także osoby reprezentujące miejscowe media (TV Zachód) z Panem Ryszardem Bańką na czele. Na zebraniu gościliśmy również Panią Kingę Nowakowską, dyrektor generalną College Consulting, doradcę zawodowego, trenera umiejętności społecznych, mediatora oraz socjologa w jednej osobie, która szkoliła A Z –S podczas pierwszej i drugiej edycji projektu.

Z racji tego, że projekt „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II” został uznany za jeden z najciekawszych projektów, realizowanych na rzecz Romów w ramach POKL, znalazł się wśród 40 projektów objętych cyklem fotoreportaży, których wykonanie zlecił Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Na zlecenie DWF galerię fotograficzną z drugiego w tym roku zjazdu romskich A Z – S wykonał Pan Łukasz Stępniak.

Na początku spotkania wszystkich serdecznie przywitał prezes ZRP Pan Roman Chojnacki. Po słowie wstępu głos zabrała Pani Joanna Chojnacka, sekretarz i koordynator większości projektów realizowanych przez ZRP. Pani Joanna w sposób szczegółowy omówiła efekty pracy A Z – S za ostatnie półrocze. Rezultaty pracy asystentów mierzone były na podstawie nadsyłanych przez nich dokumentów, poświadczających rzeczywistą pracę na rzecz beneficjentów romskich i stanowiących podstawę do oceny jakości i efektywności ich pracy, w tym m.in.  na podstawie kart pracy, ilości wizyt u beneficjentów, ilości osób które podjęły zatrudnienie lub kursy. Zdecydowana większość w sposób zadowalający wywiązała się ze swoich obowiązków, co przełożyło się na wskaźniki założone przy realizacji projektu, które w większości są osiągnięte prawie w 100 %. Znalazły się jednak i takie osoby, co do których koordynator i asystenci ds. wdrażania projektu mieli zastrzeżenia, w związku z czym przeprowadzone zostały również indywidualne rozmowy z A Z – S.

W dalszej części spotkania poruszono także temat staży zawodowych, które Romowie realizują w ramach dwóch innych projektów, realizowanych przez ZRP. Stażyści w zdecydowanej większości są podopiecznymi A Z – S, dlatego też poświęcono chwilę czasu na wyjaśnienie nieścisłości i problemów pojawiających się podczas realizacji staży.

W czasie trwania zjazdu i po nim, dyskutowano także o kolejnej edycji projektu, która mamy nadzieję rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Obecnie realizowany projekt, który zakończy się w grudniu br., poprzedzony będzie konferencją podsumowującą w Warszawie. Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatnie spotkanie w tak licznym gronie, ponieważ jak wszyscy podkreślają, jest jeszcze dużo do zrobienia w kwestii poprawy sytuacji mniejszości romskiej na rynku pracy.

Więcej na temat zjazdu Asystentów Zawodowo – Socjalnych w najnowszym numerze dwumiesięcznika „Romano Atmo”, który ukaże się w październiku br.

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-10-2012 o godz. 08:59:47 (804 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rada Europy wezwała Francję do długofalowego rozwiązania spraw Romów

News
Rada Europy wezwała Francję do powstrzymania się od krótkoterminowych środków na rzecz swej ludności romskiej, w czasie gdy kraj ten zamierza dokończyć swe procedury wobec migrantów obcego pochodzenia etnicznego. Prezydent Francois Hollande i jego Minister Spraw Wewnętrznych Manuel Valls dostali się latem pod ogień krytyki za rozbiórkę kilku romskich obozów i odesłanie setek ich mieszkańców do Bułgarii i Rumunii. Wobec podziałów w rządzie widocznych coraz bardziej, Hollande wezwał ministrów do ujednolicenia swego stanowiska, tak aby obywatelom rumuńskim i bułgarskim przyznane zostało prawo do pracy we Francji.

Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjorn Jagland oświadczył, iż omawiane spotkanie, które odbyło się pod koniec sierpnia było dobrym krokiem w kierunku znalezienia długofalowych rozwiązań. Podkreślił on też, że Rada Europy nieustannie podkreśla potrzebę wyjścia poza krótkookresowe środki. W jego ocenie bowiem wysyłanie romskich rodzin w podróże do poszczególnych krajów i pomiędzy nimi znacząco pogarsza ich warunki życia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-09-2012 o godz. 11:13:03 (843 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Szkolenie Rady Europy dla Romów

News
„Szkolenie dla młodych romskich liderów i działaczy w zakresie promocji praw człowieka i podejmowania działań przeciwko dyskryminacji” – Budapeszt, 21 – 29 października 2012 r.

Departament do spraw młodzieży Rady Europy organizuje kurs szkoleniowy  „Szkolenie dla młodych romskich liderów i działaczy w zakresie promocji praw człowieka i podejmowania działań przeciwko dyskryminacji”. Połączone z zakwaterowaniem szkolenie odbędzie się w Budapeszcie w dniach od 21 do 29 października 2012 r.

Kurs ten ma na celu wzmocnienie i rozwój umiejętności młodych romskich liderów i działaczy w zakresie podejmowania działań  przeciwko antycyganizmowi na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim w oparciu o prawa człowieka i czynne uczestnictwo młodzieży.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-09-2012 o godz. 13:29:55 (754 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ERRC i Hammarberg nagrodzeni

News
Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) oraz Thomas Hammarberg otrzymają Sztokholmską Nagrodę Praw Człowieka za rok 2012.

Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) oraz Thomas Hammarberg wspólnie otrzymają tegoroczną Sztokholmską Nagrodę Praw Człowieka. Thomas Hammarberg do niedawna pełnił funkcję Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, gdzie był wyróżniającym się rzecznikiem praw Romów.

Sztokholmska Nagroda Praw Człowieka za rok 2012 poświęcona jest pamięci szwedzkiego dyplomaty Raoula Wallenberga, którego 100 – rocznica urodzin przypada w tym roku. Wallenberg ocalił tysiące nazistów z okupowanych przez nazistów Węgier.

Dyrektor Wykonawczy ERRC, Dezideriu Gergely powiedział, że jest zaszczycony przyznaniem nagrody. Dodał, że jego organizacja czuje się szczególnie wyróżniona otrzymaniem nagrody wspólnie z Panem Hammarbergiem, którego praca w Radzie Europy i poza nią dała tak wiele w kwestii praw Romów.

Sztokholmska Nagroda Praw Człowieka została zainicjowana w 2009 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Radców Prawnych, Międzynarodowe Konsorcjum Pomocy Prawnej oraz Szwedzkie Stowarzyszenie Radców Prawnych. Jest ona co przyznawana co roku osobie lub organizacji za wyróżniające się działania na rzecz wspierania praw człowieka i rządów prawa. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 26 listopada 2012 r. w Sztokholmie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-09-2012 o godz. 14:49:30 (695 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Europejskie Centrum Praw Romów przeciw wysiedleniom we Francji

News
W czasie gdy przedstawiciele francuskiego rządu uczestniczyli w międzyministerialnym spotkaniu dotyczącym spraw Romów, poprzedzającym nową falę zbiorowych eksmisji i wydaleń, Europejskie Centrum Praw Romów zaapelowało do francuskich władz o przyjęcie i wcielanie w życie polityki opartej na wartościach praw człowieka, a nie przypuszczalnych obaw o bezpieczeństwo.

Od kiedy 2 lata temu były Prezydent Sarkozy rozpoczął niesławną kampanię polegającą na systematycznych eksmisjach i wydaleniach imigrantów romskich z Rumunii i Bułgarii, Francji nie udało się wprowadzić w praktykę długoterminowych, zrównoważonej polityki i rozwiązań dotyczących spraw związanych z Romami.

Podczas ostatnich wyborów Prezydent Hollande obiecał zakończyć praktyki eksmisji i wydaleń, co zostało z zadowoleniem przyjęte przez Romów, Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC), a także inne organizacje zajmujące się obroną praw Romów. Niestety Francois Hollandowi nie udało się wcielić w życie tychże obietnic, a Francja w dalszym ciągu eksmituje i wydala Romów. Metoda ta ma usunąć z Francji romskich migrantów, co już czynił Sarkozy.

Źródło: ERRC

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-09-2012 o godz. 11:07:21 (837 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Ogłoszenie IPN

     Wsparcie

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.13 sekund