Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

 Romano Atmo 39

News
Ukazał się trzeci tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 39 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w trzech językach – polskim, romskim i angielskim. W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o stypendiach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o kontynuacji Programu rządowego czy Komisji do Oceny wniosków na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Wspominamy również o planach likwidacji osady romskiej na Słowacji oraz o przymusowych wysiedleniach Romów w Belgradzie.

Tematem numeru jest konferencja na temat społeczności romskiej w Europie, która miała miejsce w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Na konferencji, na której obecni byli przedstawiciele rządu amerykańskiego, poruszano temat polityki aktywizacji Romów oraz metod integracyjnych w edukacji w Polsce.

Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest relacja z imprezy kulturalnej pod nazwą „Żywa biblioteka”, której głównym przesłaniem były promocja praw człowieka, tolerancja względem wszelkiej inności. Ideą całej akcji były również przeciwdziałanie zachowaniom ksenofobicznym i rasistowskim oraz edukacja o różnorakich grupach społecznych postrzeganych stereotypowo. Ponadto polecamy również artykuł o nieznanym grobie Romów zamordowanych w Kobylance w lipcu 1943 roku.

W dalszej części numeru prezentujemy tekst autorstwa dr Agnieszki Kowarskiej pod tytułem „praca: kompetencje i kwalifikacje”. Przedstawiamy również artykuł Andrzeja Łuczaka o sytuacji społeczno – ekonomicznej Romów w Polsce po 1989 roku.

W artykule „Pasja w życiu i życie w pasji” piszemy o Rafale Ciurkiewiczu – pasjonacie kulturą Romów. Prezentujemy także artykuł o zakończeniu kadencji Komisarza Praw Człowieka Rady Europy Thomasa Hammarberga. Ponadto pokazujemy relację z seminarium pt. Dyskryminacja etniczna Romów – instytucjonalne oraz społeczne formy przeciwdziałania, które odbyło się w Gdańsku, z wystawy Tamasa Scilda o Romach, która miała miejsce w Węgierskim Instytucie Kultury oraz z wystawy i seminarium w Elblągu, pod nazwą „Martyrologia Romów”.

Piszemy również o projektach Związku Romów Polskich realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Innowacyjni Romowie na rynku pracy II oraz Rynek pracy otwarty dla Romów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach. W cyklu Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów w Rumunii. Ponadto działy Nowości wydawnicze, Listy  oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji,  Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 27-06-2012 o godz. 13:48:49 (739 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Debata w Brukseli

News
Debata: Ramy UE dotyczące Romów oraz jej niedawno zaprezentowane krajowe strategie - ocena krytyczna (29 maja 2012, Bruksela)

Debata zorganizowana przez brukselskie biuro Fundacji Heinricha Boella dotyczyła ostatnich Ram UE dotyczących Romów i miała na celu ocenę różnych strategii przygotowanych przez krajowe rządy.

W unijnych ramach dotyczących krajowych strategii na rzecz integracji Romów, przyjętych przez Radą Europejską w czerwcu 2011 r. Komisja Europejska określiła 4 główne obszary w których będzie musiała zostać dokonana poprawa w celu umożliwienia społecznej i ekonomicznej integracji Romów w Europie: edukacja, zatrudnienie, opieka zdrowotna i mieszkalnictwo. Ponadto Komisja zwróciła się z prośbą do wszystkich krajów członkowskich UE by stworzyły swe własne krajowe strategie do końca 2011 r. ponieważ sytuacja Romów jest różna w każdym z tych krajów. Tym samym inne podejście niezbędne jest w Pradze, a inne w Madrycie. Innymi słowy dokonany został znaczący postęp. Niemniej jednak liczni eksperci skrytykowali ramy wyznaczone przez UE za to, że nie są wystarczająco kompleksowe.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-06-2012 o godz. 09:01:14 (870 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Letni Romski Program Stypendialny w Bułgarii

News
Instytut Społeczeństwa Otwartego w Sofii oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych w Sofii ogłosiły pierwszą turę naboru podań na 2 stanowiska w ramach programu w Ambasadzie. Letni Romski Program Stypendialny jest otwarty jedynie dla obywateli bułgarskich pochodzenia romskiego, którzy są w trakcie studiów lub niedawno je ukończyli.

Romski Program Stypendialny pozwala studentom wyższych uczelni zainteresowanym stosunkami międzynarodowymi i administracją publiczną uzyskać wgląd w pracę Ambasady. Korzystając z umiejętności uzyskanych w środowisku Ambasady Stypendyści posiądą kwalifikacje z zakresu języka, relacji interpersonalnych oraz doświadczenie zawodowe, które dadzą znaczącą wartość do ich przyszłych perspektyw rozwoju zawodowego. Pełniąc rolę wprowadzającego kursu zawodowego Program Stypendialny ma na celu rozwój podstawowych umiejętności, które potencjalni pracodawcy uznają za wartościowe.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-06-2012 o godz. 08:44:59 (732 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Projekt na rzecz integracji Romów w Gruzji

News
Europejskie Centrum do Spraw Mniejszości Kaukaz rozpoczęło nowy projekt poświęcony sprawom Romów. Projekt przewidziany na 8 miesięcy rozpoczął się w maju. Ma on na celu poprawę sytuacji społeczności romskiej. Jest on nakierowany przede wszystkim na stworzenie pozytywnego środowiska na rzecz lepszego ekonomicznego, społecznego i obywatelskiego uczestnictwa całej marginalizowanej społeczności romskiej w Gruzji.

Projekt będzie się skupiał przede wszystkim na:
-  wzmocnienie znajomości języka państwowego wśród członków społeczności romskiej,
- wzmocnienie integracji społecznej romskich dzieci poprzez utworzenie i wyposażenie przedszkoli na osiedlach romskich,
- poprawie umiejętności technicznych wśród dorosłych Romów poprzez szkolenia zawodowe,
- zwiększenie uczestnictwa społeczności romskiej w życiu obywatelskim i społecznym,
- wzmocnienie potencjału i wsparcie dla zamieszkałych w Kutaisi koczowniczych Romów posługujących się językiem kurdyjskim,

Projekt ten jest wspierany przez Fundację Społeczeństwa Otwartego w Gruzji, a jego pełna nazwa brzmi: „Wsparcie i rozwój społeczności romskich w Gruzji”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-06-2012 o godz. 15:12:47 (851 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obrazy wobec Romów w Centrum Pracy w Glasgow normą

News
Na łamach portalu scotsman.com ukazała się informacja przekazana przez byłego pracownika Centrum Pracy Laurieston Plus, który ujawnił przypadki skandalicznego traktowania Romów przez tamtejszy personel. Opisał on szczegółowo przypadek romskiej kobiety z dwójką dzieci, która przyszła się podpisać. Kobieta ta spotkała się z drwinami i śmiechem, a na jej dzieci krzyczano i wygłaszano niepochlebne opinie na ich temat.

Upokarzanie romskich interesantów we wspomnianym centrum jest o tyle ironiczne, że ośrodek ten obsługujący południowe dzielnice Glasgow czyni tak wobec Romów, którzy najchętniej podejmują pracę. W Glasgow mieszka około 1.800 Romów pochodzących ze Słowacji, którzy podejmują najprostsze i najgorzej płatne zajęcia. Pracujący Romowie otrzymują zapomogi uzależnione od dochodów, jak np. ulgi podatkowe czy zasiłki mieszkaniowe.

Centrum Porad Prawnych Govanhill (GLC) opublikowało raport „Nierówne i bezprawne traktowanie”, w którym zebrano dane od ponad 60 rodzin skarżących się na traktowanie ze strony personelu centrów pracy. Prawnicy GLC, którzy pomagają Romom z dzielnicy Glasgow Govanhill pochwalili odwagę pracownika centrum pracy za to, iż przekazał dowody potwierdzające fakt, że traktowanie  romskich petentów uzależnione było od ich pochodzenia etnicznego.

Większość Romów w Glasgow przebywa tam legalnie. Wielu z nich pochodzi ze wschodniej Słowacji, choć równocześnie wzrasta liczba tych pochodzących z Czech i Rumunii.

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-06-2012 o godz. 14:40:45 (1145 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Elbląg: wystawa i seminarium „Ocalić pamięć”

News
Dnia 18 maja br. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Martyrologia Romów” autorstwa Stanisława Stankiewicz – Prezydenta International Romani Union. W uroczystości tej oprócz organizatorów - Stanisława Stankiewicza, przedstawicieli Prezydenta Miasta Elbląga oraz romskiej konsultantki w tym mieście Izabeli Stankiewicz - wzięli również udział: Przewodniczący Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych – poseł Miron Sycz, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskiego i Wojewódzkiego województwa warmińsko – mazurskiego, a także Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku – Mateusz Babicki oraz działacze Fundacji Forum Dialogu Publicznego i Fundacji im. Róży Luksemburg. Otwarcie ekspozycji zbiegło się w czasie z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego dedykowanego Januszowi Korczakowi „Żyjemy dla innych – z biografii Starego Doktora” i pokonkursowym wernisażem prac na niego nadesłanych.

Kolekcja zdjęć poświęconych tragedii Romów podczas II wojny światowej obejmuje kilkadziesiąt fotografii i fotogramów oraz informacji ich dotyczących, a pochodzących z różnych źródeł. Przedstawiają tragiczny los narodu romskiego w poszczególnych krajach okupowanej Europy. Stanisław Stankiewicz podkreślił ogrom tragedii, jaka została dokonana niemal 70 lat wstecz na osobach narodowości romskiej. Największą tragedią Romów było bowiem to, iż ginęli jedynie z powodu swojego pochodzenia, niezależnie od statusu społeczno – zawodowego. Ziemie polskie mają znaczenie wyjątkowe, gdyż właśnie tu dokonała się tragedia narodów romskiego i żydowskiego, nie tylko w przypadku tych spośród nich pochodzących z Polski, lecz przede wszystkim wobec osób z innych państw okupowanej Europy.

W ramach projektu „Śladami historii – ocalić od zapomnienia” finansowanego w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej odbyło się również rozstrzygnięcie dziecięcego konkursu plastycznego poświęconego wybitnemu pedagogowi Januszowi Korczakowi, który zginął wraz ze swymi małymi podopiecznymi w obozie koncentracyjnym w Treblince i towarzyszący mu pokonkursowy pokaz prac. Ogłaszaniu listy laureatów towarzyszyło przedstawienie oraz występ dziecięcych zespołów muzycznych – polskiego i romskiego. Po części artystycznej miało miejsce seminarium, na którym swe wystąpienia zaprezentowały dr Bożena Wojnowska z Instytutu Badań Literackich Państwowej Akademii Nauk w Warszawie oraz Anna Jankowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael z Białegostoku. Pracowniczka naukowy z Warszawy mówiła o potrzebie zrozumienia wszelkiej odmienności zarówno dla dzieci i dorosłych, jak i dla innych narodowości. Z kolei działaczka społeczna z Białegostoku zaprezentowała referat o literacko – filozoficznym spojrzeniu na kwestię śmierci w różnych kulturach.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-06-2012 o godz. 10:09:55 (785 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Przedstawiciele rządu amerykańskiego w Krakowie

News
W dniach 20 i 21 kwietnia Konsulat Generalny USA w Krakowie odwiedziła niecodzienna grupa gości, składało się na nią 25 przedstawicieli rządu amerykańskiego, którzy zajmują się prawami człowieka w placówkach dyplomatycznych w Europie. Do Karkowa przybyła między innymi przedstawicielka Komisji Helsińskiej, przedstawiciel Organizacji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), dyrektor szkoły podstawowej,  pracujący z dziećmi romskimi, pracownik Biura Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych i przedstawiciel Biura ds. Demokracji i Praw Człowieka w Departamencie Stanu USA. Konferencja zaplanowana została w kwietniu dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Romów, który przypada  8 dnia tego miesiąca.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy poruszyli temat polityki aktywizacji Romów, metod integracyjnych w edukacji w Polsce oraz dyskutowali o amerykańskich programach do spraw romskich w Europie.

Drugiego dnia miał miejsce wyjazd uczestników do obozu Auschwitz – Birkenau, gdzie w Pawilonie Romskim oddali hołd Romom tam zamordowanym oraz wszystkim ofiarom Holokaustu. Poprzednie edycje tego typu konferencji odbyły się także w Pradze i Bratysławie. Kraków został wybrany na gospodarza tegorocznej konferencji, ponieważ władze lokalne i władze konsulatu są żywo zainteresowane i zaangażowanie w sprawy Romów. Wpływ na miejsce konferencji miała też niedaleko odległość od obozu Auschwitz – Birkenau.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-06-2012 o godz. 08:39:16 (943 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3)

 Zabójstwo Roma w Czechach

News
Okazuje się, że zabójstwa Romów w Europie Środkowej mają miejsce nie tylko na Węgrzech. 26 kwietnia w miejscowości Chotbuz strzałem z kuszy trafiony został w głowę 39 – letni Rom Martin H. Pomimo wysiłków lekarzy i tygodniowego leczenia w szpitalu ciężko ranny mężczyzna zmarł. Wraz z innymi Romami przyjechał on do wsi zbierać nikomu niepotrzebny złom. Zabójstwa dokonał Jaroslav S. na stałe mieszkający w Czeskim Cieszynie. Mężczyzna twierdzi, że Romowie chcieli go okraść i poczuł się zagrożony, gdyż już wcześniej został przez nich okradziony. Z kolei osoby narodowości romskiej utrzymują, że chcieli jedynie zebrać niechciany przez nikogo złom i nie mieli zamiaru okradać kogokolwiek. Mówią też, że S. im groził, a potem do nich strzelił.

Pomimo tego, iż za zabójstwo mężczyźnie grozi 16 lat więzienia mieszkańcy wsi oraz całego Zaolzia zarówno Czesi, jak i Polacy wyrażają zrozumienie, a nawet pochwałę dla jego działań. Zebrano już ponad 700 podpisów w obronie zabójcy. Mieszkańcy wielu miejscowości Zaolzia skarżą się na Romów, którzy dokonują ich zdaniem wielu kradzieży na terenach przez nich zamieszkałych. W Kocobędzu (polska nazwa miejscowości) odbyła się nawet manifestacja poparcia dla Jaroslava S.

Z badań opinii publicznej prowadzonych na terenie Czech wynika, że 75% Czechów nie lubi Romów, a 14% ich nienawidzi. Polacy mieszkający na Zaolziu wyrażają podobne opinie. Zapytany przez „Gazetę Wyborczą” Prezes Zabrzańskiego Stowarzyszenia Romów Andrzej Puma uważa, że Polsce nie grozi napływ Romów zza południowej granicy, gdyż w Polsce jest znacznie mniej osób narodowości romskiej. Ponadto Romowie w Polsce korzystają z różnego rodzaju programów na rzecz edukacji dzieci i młodzieży i dążą do poprawy swego bytu. Są także jego zdaniem bardziej zintegrowani ze społeczeństwem i nie chcieliby masowych przyjazdów swoich rodaków z Czech bądź też Słowacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-05-2012 o godz. 15:08:04 (863 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wielokulturowy piknik

News
20 maja przy ulicy Pułaskiego 21 a w Poznaniu odbyła się kolejna impreza współorganizowana wraz z poznańskim środowiskiem Romów rumuńskich. Wielokulturowy piknik, był pierwszym spotkaniem w Poznaniu w ramach cyklu „Romowie, czy ich znamy?”. W trakcie spotkania można było obejrzeć pokaz slajdów, zdjęć i krótkich filmów. Gościem imprezy był Paweł Lechowski – etnolog, który skonfrontował powszechną, krzywdzącą Romów opinię wraz z własnymi doświadczeniami i poglądami opartymi na wielu podróżach do Rumunii, wieloletnich znajomościach i przyjaźniach z Romami. Piknik organizował Rozbrat czyli skłot, swoiste centrum kultury alternatywnej w Poznaniu, które angażuje się w wiele działań, między innymi wystawy, koncerty, pokazy filmów. Jak mówią sami o sobie są miejscem opartym na niezależnej aktywności społecznej i kulturalnej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-05-2012 o godz. 13:37:57 (758 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Komisja do Oceny wniosków

News
W ramach Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2013r. powstał projekt powołania Komisji do Oceny wniosków na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Komisja ta powoływana będzie w województwach , w których średnia łączna wartość z rezerwy celowej, liczona w trzech ostatnich latach, wyniosła nie mniej niż 625 000 zł lub na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji. Członkowie Komisji to między innymi pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych, dwóch przedstawicieli wojewody odpowiedzialnych za realizację na terenie województwa zadań z zakresu dziedzin Programu, przedstawiciel MAiC oraz nie więcej niż trzech reprezentantów mniejszości romskiej z danego województwa. Komisja odpowiedzialna jest za ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadań przeznaczonych do oceny, tj. ocenę pod kątem stopnia spełnienia kryteriów merytorycznych oraz określenie proponowanej dotacji. Ponadto Komisja odpowiedzialna jest za przygotowanie listy wniosków proponowanych do dorzucenia oraz listy wniosków wybranych do realizacji wraz z wysokością proponowanych dotacji w zakresie poszczególnych dziedzin Programu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-05-2012 o godz. 14:28:19 (770 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund