Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

 Spotkanie platformy europejskiej

News
Spotkanie platformy europejskiej na rzecz integracji Romów

22 marca w Brukseli odbyło się specjalne spotkanie platformy europejskiej na rzecz integracji Romów zorganizowane przez Komisję Europejską. Celem spotkania było umożliwienie partnerom wyrażenia opinii na temat prac prowadzonych na szczeblu krajowym w celu opracowania krajowych strategii integracji Romów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele państwo członkowskich UE, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele organizacji romskich. Uczestnicy dzielili się swoimi pomysłami na zapewnienie efektywnego i zrównoważonego wprowadzenia strategii. Spotkanie otworzyli Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz komisarz László Andor.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-04-2012 o godz. 13:51:34 (807 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Podziękowania dla Thomasa Hammarberga

News
Nagrody i podziękowania dla Thomasa Hammarberga od Romów

W marcu Thomas Hammarberg zakończył swą kadencję jako Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. Z tej okazji szwedzki komisarz pełniący swą funkcję w latach 2006 – 2012 otrzymał 3 kwietnia Europejską Nagrodę Praw Obywatelskich Romów i Sinti w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie. Przemawiając z tej okazji powiedział, że uprzedzenia wobec Romów są nadal powszechne i w dalszym ciągu napędzają one dyskryminację i zbrodnie nienawiści. Politycy i podmioty opiniotwórcze muszą, jego zdaniem, w szczególności unikać retoryki stygmatyzującej wobec tej społeczności. Dodał on ponadto, że represje wobec Romów w przeszłości były wynikiem rasizmu i nietolerancji, a zatem należy wyciągać lekcje z historii i nie powtarzać strasznych błędów z przeszłości. Szwedzki laureat podkreślił również, że musi się zakończyć stosowanie odpowiedzialności zbiorowej.

Przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Romów i Sinti – Romani Rose podkreślił, że Komisarz Praw Człowieka odznaczył się ochroną Romów i Sinti przed przemocą o podłożu rasowym i wykluczeniem, jak również publicznie krytykował na arenie międzynarodowej nieudolne rządy i całą społeczność międzynarodową. Zdaniem Rose Hammarberg oraz drugi z laureatów, George Lacatus ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Romskich (RJA) z Rumunii, wykonali w minionym roku najwyższej wagi pracę nad zwalczaniem rasizmu i dyskryminacji oraz obroną praw człowieka.

Thomas Hammarberg otrzymał ponadto podziękowania od Europejskiego Centrum Praw Romów (ERRC) z siedzibą w Budapeszcie. Dyrektor Wykonawczy ERRC Dezideriu Gergely powiedział, iż był on najważniejszym głosem w sprawie Romów na forum Rady Europy. Dodał również, że Komisarz ze Szwecji był wyróżniającym się rzecznikiem interesów Romów oraz odważną osobistością wywierającą presję na rządy państw w celu ochrony praw Romów. Oznajmił ponadto, iż współpraca z byłym już Komisarzem w zakresie spraw romskich, była zaszczytem i w imieniu całego Centrum Praw Romów wyraził nadzieję na kontynuację współpracy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-04-2012 o godz. 15:02:57 (765 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Festiwal powraca do Ciechocinka

News
W dniach 20-21 lipca do Ciechocinka powróci Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów ze swoją XVI edycją. Dyrektorem Festiwalu jest Don Vasyl Szmidt, a organizatorem Europejskie Towarzystwo Edukacji i Kultury Romskiej i zespół Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. Na scenie będziemy mogli zobaczyć między innymi takie gwiazdy jak Teatr Romans z Ukrainy, Bałkan z Bułgarii, Perła i Bracia, Hitano, Elza, Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, Studio Tańca „Defense”. Jak co roku TVP 2 będzie przeprowadzać transmisję na żywo z Festiwalu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-04-2012 o godz. 09:51:02 (798 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Seminarium w Gdańsku

News
Seminarium „Dyskryminacja etniczna Romów – instytucjonalne oraz społeczne formy przeciwdziałania”.

Dnia 16 kwietnia 2012 r. w Gdańsku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się seminarium „Dyskryminacja etniczna Romów – instytucjonalne oraz etniczne formy przeciwdziałania”. Jego organizatorem była Fundacja Dialogu Publicznego we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg przy wsparciu Zakładu Nauk o Cywilizacji Instytutu Politologii UG. Debata zorganizowana została w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Romów.

Wśród uczestników 6 - godzinnego panelu znaleźli się zarówno pracownicy naukowi i doktoranci wyższych uczelni, jak również osoby związane ze społecznością romską i działające na jej rzecz. Gdańskie seminarium składało się z 2 części. Wcześniej wykład wprowadzający na temat mniejszości narodowych i etnicznych zaprezentował prof. Andrzej Chodubski z Instytutu Politologii UG, jeden z najwybitniejszych badaczy z zakresu tej problematyki. Pierwsza z odsłon poświęcona była zagadnieniom kulturalno – socjologicznym dotyczącym społeczności romskiej, w której swe referaty wygłosiły: Anna Łuczak z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Iza Stankiewicz – konsultantka romska z Elbląga. Druga odsłona poniedziałkowej debaty poświęcona była aspektom prawno – politycznym sytuacji Romów w Polsce na początku XXI w. oraz polityce Unii Europejskiej wobec mniejszości romskiej. W jej ramach referaty wygłosili Mateusz Babicki – Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku, a jednocześnie doktorant w Instytucie Politologii UG, a ponadto Piotr Janiszewski z Fundacji im. Róży Luksemburg, również doktorant w Instytucie Politologii UG.

Wypowiedzi uczestników obu paneli wysłuchiwała, a następnie zadawała pytania licznie zgromadzona publiczność wśród której obecni byli studenci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, a także przedstawiciele mediów, instytucji opieki społecznej i organizacji pozarządowych. Największe zainteresowanie budziły kwestie poruszane przez Izę Stankiewicz – asystentkę edukacji romskiej z Elbląga, a także konsultantki do spraw romskich w tym mieście oraz Annę Łuczak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która prowadzi badania naukowe dotyczące mniejszości romskiej, utrzymując jednocześnie bliskie relacje towarzyskie z osobami tej narodowości. Obie uczestniczki udzielały zgromadzonej audiencji wyczerpujących wyjaśnień na tematy związane z różnymi aspektami specyfiki społeczności romskiej. Starały się one przekonać wszystkich uczestników panelu, iż Romowie to tacy sami członkowie społeczeństwa, jak wszyscy inni, którzy jednocześnie zachowują pewną odmienność obecną w wielu sferach życia ich społeczności. Tematy poruszane przez obu doktorantów UG – Babickiego i Janiszewskiego zawierały politologiczną analizę obecnej sytuacji Romów w Polsce i na terenie UE, z uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych przez państwa i organizacje międzynarodowe, a także skali problemów dotykających tę społeczność.

Organizatorzy oraz uczestniczy seminarium zapowiedzieli organizowanie kolejnych tego typu spotkań z uwagi na wciąż powszechną nieznajomość specyfiki mniejszości romskiej wśród społeczeństwa polskiego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-04-2012 o godz. 14:21:54 (942 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Groźby wobec Romów na Słowacji

News
10 marca br. wybuchł ogromny pożar w jednym z najważniejszych zabytków Słowacji – gotyckim zamku Krasna Horka na południu kraju. Choć większość obiektów muzealnych udało się uratować, to jednak straty są ogromne. Według ustaleń Policji za spowodowanie pożaru odpowiedzialni są dwaj nastoletni Romowie z Krasnohorskiego Podhradia – Ondrej oraz Ivan.

Pożar zabytkowego zamku, który przetrwał trudne koleje historii, w tym dwie wojny światowe wywołał ogromne poruszenie na Słowacji. W wyniku panującej atmosfery do głosu doszły nacjonalistyczne nastroje chęci odwetu na Romach. W internecie pojawiło się wiele wypowiedzi wzywających do ukarania nie tylko wspomnianych chłopców, ale całej społeczności romskiej z odebraniem przysługujących im praw włącznie.

Romowie z okolic Podhradia zabarykadowali się w swych domach w obawie o swe życie. Tydzień po pożarze słowaccy policjanci i żołnierze zatrzymali grupę nacjonalistów, którzy zamierzali zaatakować romskie domy. Członkowie sił bezpieczeństwa zostali zakwaterowani w miejscowej ażeby pilnować bezpieczeństwa mieszkających tam Romów.

Wydarzenia ze Słowacji są najlepszym przykładem na to, jak łatwo jest wykreować „kozła ofiarnego” wśród opinii publicznej. W takich przypadkach winnym są najczęściej właśnie marginalizowane i dyskryminowane grupy społeczne. Za istotny błąd należy również uznać podanie do wiadomości publicznej informacji o pochodzeniu etnicznym domniemanych sprawców przez miejscową Policję. Zaostrzyło to i tak już napięte relacje między Romami a społeczeństwem słowackim.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-04-2012 o godz. 12:07:04 (779 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendium dla szczególnie uzdolnionych

News
Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ramach zadania zleconego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji prowadzi konkurs stypendialny organizowany w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Stypendystami mogą zostać dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, zameldowanymi w Polsce i będącymi uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 10 do 18 lat. Ponadto warunkiem ubiegania o stypendium jest realizowanie się w jednej z następujących dziedzin: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, humanistyczne, twórczość literacka, umiejętności aktorskie, sztuki plastyczne, muzyka instrumentalna, śpiew, taniec, sztuki sportowe, sport. Stypendia do równowartości 4.000 zł, wyróżnienia I stopnia do równowartości 2.000 zł, wyróżnienia II stopnia do równowartości 1.500 zł i nagrody motywacyjne do równowartości 500 zł zostaną ufundowane w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Karta zgłoszeniowa dostępna na stronie internetowej MAiC.

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-04-2012 o godz. 09:17:59 (917 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport 2012 – o dyskryminacji Romów w Polsce

News
Romowie to wprawdzie stosunkowo nieliczna mniejszość, jednakże skala problemów i potrzeb wśród tej społeczności jest olbrzymia. W dobie trwającego od roku 2008 kryzysu gospodarczego, ludziom tym oraz działającym na ich rzecz podmiotom potrzebna jest realna pomoc finansowa. Niestety od kilku lat rośnie niechęć do przyznawania organizacjom romskim dofinansowania, a jednocześnie rośnie wnikliwość kontroli realizowanych przez nie zadań. Podmioty nieromskie, a zwłaszcza instytucje realizujące zadania na przykład w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej, czy też Zwiększonej Subwencji Oświatowej, nie są w sposób dostateczny kontrolowane w zakresie sposoby wykorzystywania przyznanych im pieniędzy.

W celu ukazania prawdy o zjawisku dyskryminacji wobec Romów na terenie Polski, prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, który jest jednocześnie członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, postanowił przygotować raport dotyczący wszelkich jej przejawów. Raport ten sporządzony został w oparciu o informacje własne oraz te nadsyłane przez pracujących w różnych regionach kraju Asystentów Zawodowo – Socjalnych, jak również na podstawie danych nadsyłanych przez inne stowarzyszenia romskie działające w Polsce.

RAPORT

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-04-2012 o godz. 12:06:53 (908 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 XXXII posiedzenie Komisji WRiMNiE

News
W dniach 17-18 kwietnia w Warszawie odbędzie się XXXII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pierwszy dzień spotkania poświęcony będzie zebraniu wewnętrznemu Komisji, na którym członkowie podejmą temat odwołania współprzewodniczącego Komisji, Artura Jabłońskiego. Tematy jakie będą poruszane podczas spotkania w dniu 18 kwietnia to między innymi: upamiętnienia związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz działalność organów państwa w tym zakresie, rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami akcji Wisła", pełnomocnicy wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych - model funkcjonowania oraz wszelkie sprawy bieżące. W tym samym dniu odbędzie się także spotkanie z członkami Komisji Rozpatrującej Wnioski.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-04-2012 o godz. 09:02:30 (788 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów

News
8 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Romów. Obchodzony jest on w rocznicę I Światowego Kongresu Romów, który odbył się w 1971 roku w Londynie. Kongres ten zainaugurował działalność Światowej Rady Romów (International Romani Union). Wtedy też zwrócono się do krajów członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową. Powołany został Międzynarodowy Komitet Cyganów, ustalono flagę i hymn. To symbole, które umocniły tożsamość romską, poczucie przynależności i dziś kojarzą się już nierozerwalnie z Romami. Wtedy też, na prośbę tej mniejszości narodowej oficjalnie zastąpiono słowo „Cygan” wyrazem „Rom”, pochodzącym z języka romanes i oznaczającym człowieka, mężczyznę. Międzynarodowy Dzień Romów ustanowiony został w roku 1990 podczas IV Światowego Kongresu Romów, który odbył się w Serocku koło Warszawy. W tym roku Międzynarodowy Dzień Romów zbiegł się w czasie ze świętami wielkanocnymi, co sprawiło, że wielu świętowało dzień romski nawet o tym nie wiedząc.

Święto to jest doskonałą okazją do propagowania tradycji i kultury romskiej. Co roku w związku z tym dniem w wielu miastach organizowane są obchody i towarzyszące im wystawy, koncerty, konferencje, wykłady i przeróżne debaty, na których zjawiają się miłośnicy kultury romskiej. To także szansa na przekonanie osób nie znających specyfiki społeczności romskiej do jej barwnego i niewątpliwie ciekawego folkloru. Wszak przygoda wielu fascynatów muzyki, czy tańca romskiego, rozpoczynała się od przypadkowego trafienia na festyn, czy koncert organizowany właśnie 8 kwietnia. Co roku wydarzenia te, przyciągają coraz większą publikę i mają wielu zwolenników.

Obchody Międzynarodowego Dnia Romów wspierane są na szczeblu międzynarodowym przez międzynarodowe organizacje romskie, Radę Europy, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Komisję Europejską. Przy okazji tego dnia poruszane są także tematy dotyczące problemów z jakimi boryka się społeczność romska na świecie. Podejmowane są akcje na rzecz tolerancji i równouprawnienia. „Najbardziej poszkodowani są Romowie w społeczeństwie UE. Prawa człowieka nie są chronione przez większość krajów UE. Ponadto Romowie są wykluczeni społecznie w życiu codziennym.” – powiedział 8 kwietnia Pandit Veerendra Rishi, prezydent Indian Institute of Romani Studies.

W tym roku jedną z najciekawszych propozycji obchodów dnia 8 kwietnia wykazało się Akademickie Centrum Kultury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie i Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy. Organizatorzy zadbali o przygotowanie uroczystej gali, podczas której miało miejsce otwarcie wystawy poświęconej 55-leciu Cygańskiego Teatru Muzycznego "Terno". Na ekspozycję składały się archiwalne fotografie, afisze i inne pamiątki zgromadzone przez ponad pół wieku działalności tej cygańskiej grupy artystów. Obchodom towarzyszyła także promocja najnowszej książki Edwarda Dębickiego, drugi tom jego wspomnień o tytule „Wczorajszy ogień”.

8 kwietnia obchodzono ciekawie także za granicą w Budapeszcie świętowano Międzynarodowy Dzień Romów rzucając do Dunaju kwiaty w imię pokoju, dobrobytu i solidarności. Wydarzenie uświetnił także koncert Kristali, romskiej orkiestry z Bułgarii.

Ponadto w dniu dzisiejszym Bajram Haliti – Prezes Romskiej Agencji Informacyjno – Dziennikarskiej ogłosił projekt Deklaracji społecznych, politycznych i naukowych przedstawicieli Romów z okazji Światowego Dnia Romów. We wstępie do Deklaracji skrytykował on organizacje międzynarodowe i państwa europejskie za ich stosunek do społeczności romskiej, zamieszkującej w Europie oraz brak działań na rzecz poprawy ich sytuacji. Wyraził on tym samym żal, iż pomimo 7 wieków obecności na kontynencie europejskim, nadal są oni traktowani jak intruzi i są obiektem różnego rodzaju wrogości. Wezwał on tym samym kraje europejskie do wcielania w życie swych krajowych i międzynarodowych zobowiązań dotyczących praw człowieka.

Za najważniejszą kwestię w deklaracji uznano zwalczanie wszelkich przejawów rasizmu, nietolerancji, dyskryminacji i ksenofobii wobec Romów w Europie. Tego rodzaju zjawiska, jak również fakt podżegania do nich, winny podlegać surowym karom. Według przedstawicieli romskich, rola organizacji romskich we wszelkich działaniach na rzecz tej społeczności powinna zostać znacząco zwiększona. Państwa OBWE muszą ponadto wspierać wszelkie działania na rzecz integracji różnych grup społecznych na szczeblu lokalnym, tworząc tym samym klimat do dialogu międzykulturowego i tolerancji. Zawierająca 10 punktów deklaracja została przesłana do wiadomości szefów rządów 56 państw członkowskich OBWE oraz organizacji międzynarodowych, w tym również romskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-04-2012 o godz. 22:51:36 (838 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt

News
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, pogody ducha, wszelkiego dobra oraz spędzenia miłych chwil w rodzinnej atmosferze życzy wszystkim Związek Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-04-2012 o godz. 08:51:57 (782 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.13 sekund