Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.208.132.33

 Konferencja o dyskryminacji Romów

News
„Dyskryminacja Romów – instytucjonalne oraz społeczne formy przeciwdziałania” – Gdańsk, 16 kwietnia 2012 r.

Dnia 16 kwietnia br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z inicjatywy fundacji Forum Dialogu Publicznego oraz Zakładu Nauk o Cywilizacji Instytutu Politologii UG odbędzie się konferencja poświęcona sytuacji społeczności romskiej. Oprócz pracowników naukowych z kilku uniwersytetów zajmujących się badaniami z zakresu problematyki romskiej i przedstawicieli tej społeczności weźmie w niej udział również Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku – mgr Mateusz Babicki, który jest również doktorantem na Wydziale Nauk Społecznych UG. Przedstawi on analizę sytuacji Romów w Polsce w okresie od roku 1989 do dnia dzisiejszego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-04-2012 o godz. 10:11:53 (790 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 37

News
Ukazał się pierwszy tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 37 numer naszej gazety, rozpoczynający już siódmy rok naszej działalności wydawniczej. Przypominamy, że Romska Dusza jest dwumiesięcznikiem, w którym piszemy w trzech językach – polskim, romskim i angielskim. W najnowszym numerze wprowadziliśmy szereg zmian w szacie graficznej oraz układzie artykułów, ale jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. kolejnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, o rosnącej nietolerancji na Litwie czy o partii politycznej czeskich Romów. Wspominamy również o raporcie na temat dyskryminacji Romów w Polsce, który opracowuje Związek Romów Polskich, oraz o Romach w polskich programach telewizyjnych.

Tematem numeru jest relacja z noworocznego spotkania w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych z Prezydentem Bronisławem Komorowskim.  Tutaj trzeba również nadmienić, że reprezentantem romskiej mniejszości był Prezes Związku Romów Polskich i Redaktor naczelny naszego dwumiesięcznika – Roman Chojnacki.

Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest artykuł o wizycie w Stanach Zjednoczonych Szefa Punktu Kontaktowego do Spraw Romów i Sinti Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Andrzeja Mirgi. Ponadto polecamy również relację z konferencji „Pamiętając o zapomnianym Holokauście Romów”, która miała miejsce w Brukseli. Przedstawiamy także historię drastycznego zdjęcia romskich dzieci oraz prezentujemy artykuł o różnych spojrzeniach na edukację muzyczną.

W dalszej części numeru prezentujemy interaktywny podręcznik dla trenerów zagadnień wielokulturowości. W artykule „Pomóżmy Oliwierowi” apelujemy o pomoc dla 4,5 letniego romskiego chłopca chorego na nowotwór. W artykule „Aktywizacja niejedno ma imię” poruszamy problem bezrobocia wśród Romów oraz projektów aktywizacyjnych na rzecz romskiej mniejszości.

Piszemy również o projektach Związku Romów Polskich realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Innowacyjni Romowie na rynku pracy II, Szczecineccy Romowie na rynku pracy oraz o rekrutacji do nowego projektu Rynek pracy otwarty dla Romów.  Wszystkie wspomniane wyżej projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach. W cyklu Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów na Cyprze. Ponadto działy Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 27-03-2012 o godz. 08:39:25 (837 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Fałszywi uchodźcy

News
Jak informuje Wprost, rząd Kanady zdecydował o zaostrzeniu przepisów dotyczących przyjmowania uchodźców. Decyzja ta podyktowana jest dużym napływem wniosków z krajów Unii Europejskiej, w tym także z Polski. Do parlamentu wpłynął rządowy projekt w tej sprawie. Minister ds. migracji ma teraz prawo do sporządzenia listy krajów uważanych za bezpieczne. Do tej pory listę tę tworzyła specjalna komisja, złożona z ekspertów w dziedzinie praw człowieka. Zmieniony zostanie także system wizowy kraju. Ubiegający się o wizę będą teraz zobowiązani do pobrania odcisków palców.

Minister ds. imigracji Jason Kenney zaprzeczał, że zmiany zostały spowodowane zwiększoną liczbą przyjazdów Romów do Kanady. Zaznaczył jednak, że fałszywym uchodźcom zależy głownie na zapomogach i zasiłkach.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-03-2012 o godz. 12:48:52 (960 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Projekt dla młodzieży polskiej, niemieckiej i rumuńskiej

News
Dom spotkań im. Angelusa Silesiusa organizuje trójstronny projekt historyczny „Sytuacja Romów i Żydów w XX i XXI wieku w Polsce, Rumunii i Niemczech” i zaprasza do udziału młodzież z tychże państw. Uczestnicy projektu poznają historię i kulturę Romów i Żydów oraz skonfrontują się z problemem dyskryminacji tych mniejszości. Podczas każdego z trzech spotkań (Wrocław, Cluj i Frankfurt) odbędą się spotkania z przedstawicielami mniejszości, dyskusje i wywiady. Efektem projektu będzie powstanie filmu. Zgłoszenia mogą wysyłać osoby w wieku 16-26 lat, znające język angielski na poziomie średnio zaawansowanym i dysponujące czasem w maju i wrześniu 2012 r. Zgłoszenia nadsyłać można do 25 marca. Więcej szczegółów na stronie www.ngo.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-03-2012 o godz. 15:05:42 (742 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Małopolski szlak martyrologii Romów w Krakowie

News
Od 6 marca do 30 kwietnia 2012 roku w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie można podziwiać wystawę dokumentacyjną z Muzeum Okręgowego w Tarnowie „Małopolski szlak martyrologii Romów”. Ekspozycja poświęcona jest historii i kulturze Romów. Punktami krańcowymi Szlaku są Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i tarnowskie muzeum. Szlak obejmuje miejscowości takie jak: Bielcza, Borzęcin Dolny, Szczurowa i Żabno. W ramach wystawy 5 marca odbyło się także spotkanie z dr Adamem Bartoszem, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-03-2012 o godz. 13:17:42 (868 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zakończenie naboru wniosków

News
Jak podaje portal informacyjny Fundusze Europejskie 16 marca 2012 r. z powodu wyczerpania środków finansowych, został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu 4/1.3.1 PO KL Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej, Programu Kapitał Ludzki. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Więcej o konkursie na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-03-2012 o godz. 08:58:10 (784 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wyrok w sprawie niewpuszczenia Romów…

News
Jak podaje Radio Merkury Poznań, 29 lutego poznański Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie niewpuszczenia Romów do jednego z klubów, które miało miejsce w styczniu ubiegłego roku. Sąd uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych. Właścicielka klubu zobowiązana jest do przeprosin i zapłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Stowarzyszenia Romów. W październiku 2011 roku Sąd Okręgowy oddalił powództwo Adama G., który został wyproszony z klubu. Wówczas Sąd ukarał ochroniarzy karą 1000 złotych i uznał, że to oni, nie właścicielka klubu, byli odpowiedzialni za zaistniałą sytuację. Decyzja Sądu Apelacyjnego jest prawomocna.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-03-2012 o godz. 10:01:38 (823 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Litwini nie chcą Romów za sąsiadów

News
Według sondażu GfK Custom Research Baltic, przeprowadzonego ubiegłego roku droga internetową, 51% Litwinów nie chce mieszkać w sąsiedztwie Polaków. 24% badanych osób  nie chciałoby mieszkać w pobliżu Polaków „w żadnym wypadku”, zaś 27% „Raczej by nie chciało”.  W 2008 roku tylko 9,5% Litwinów nie chciało być sąsiadami Polaków. Najmniej pożądaną grupą sąsiadów zostali jednak Romowie, którzy uzyskali wynik aż 87%.

Tomas Janeliunas, autor publikacji, twierdzi: Należy uznać, że emocje, które dominują w środowisku politycznym, udzielają się nie tylko mediom, ale mają też wpływ na opinię publiczną. W sondażu wzięło udział 1714 osób.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-03-2012 o godz. 15:18:02 (814 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 XXXI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i MNiE

News
W dniach 22-23 lutego w sali kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się XXXI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Zebrani rozmawiali między innymi o zasadach opracowywania danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, o tym, jakiej wiedzy o mniejszościach oraz języku regionalnym potrzeba w systemie oświaty oraz o sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie podlaskim. Oceniono także realizację przez Polskę Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-02-2012 o godz. 14:06:50 (774 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie najmniej lubiani

News
W styczniu Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż, w którym wzięło udział 1058 ankietowanych. Jego celem było ukazanie nastawienia respondentów do wyszczególnionych trzydziestu ośmiu narodów i grup etnicznych. Według badania największą sympatią cieszą się Czesi (58%) i Słowacy (57%), na nieco niższych pozycjach znaleźli się Włosi, Anglicy, Hiszpanie i Francuzi. Nie mniej lubimy też Norwegów, Szwajcarów, Węgrów, Szwedów oraz Amerykanów. Rosjanie, Białorusini, Żydzi, Ormianie, Chińczycy, Ukraińcy, Egipcjanie, Serbowie oraz Wietnamczycy zdobyli prawie tyle samo głosów sympatii co niechęci. Zaś wśród najmniej lubianych nacji znaleźli się Turcy, Libijczycy, Rumuni, Arabowie i Romowie. Przy czym niechęć do Romów jest wyrażana dwukrotnie częściej niż sympatia. To nie pierwsze badanie, które ukazuje jak mało tolerowani są Romowie w Polsce.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-02-2012 o godz. 10:31:30 (929 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund