Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.208.132.33

 Integracyjny pokaz kultury romskiej

News
Jak informuje Tygodnik Internetowy Nowego Miasta Lubawskiego 18 listopada 2011 roku w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim miał miejsce pokaz kultury romskiej. Wydarzenie to odbyło się w ramach projektu Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego. Zgromadzeni mieli okazję podziwiać twórczość następujących osób: Aranka Straus, Oktawia Straus, Roman Skonieczka, Adam Straus, Roman Straus Izajasz, Lorenco. Zaszczytnymi widzami pokazu byli uczniowie klasy II a  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z wychowawczynią, mamami oraz panem Zbigniewem Domżalskim Dyrektorem Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim. Dzieci ze spotkania wyszły z wieloma nowymi informacjami dotyczącymi mniejszości romskiej, poznały romskie potrawy, zwyczaje, zobaczyły jak wygląda taniec romski i poznały kilka romskich słów, a wróżka Esmeralda wróżyła wszystkim chętnym. Swoją obecnością na pokazie zaszczycił Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego pan Józef Blank. Projekt sfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-12-2011 o godz. 12:19:08 (819 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)

 Zasoby archiwum Instytutu

News
Od dnia dzisiejszego każda osoba zainteresowana skorzystaniem z zasobów archiwalnych działającego w ramach Związku Romów Polskich Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu może zapoznać się z ich zawartością korzystając ze strony internetowej naszego stowarzyszenia. W chwili obecnej dostępnych jest spis i zawartość 262 teczek kserokopii dokumentów archiwalnych, przy czym warto podkreślić, iż nie jest to ostateczna ilość zasobów związkowego archiwum, gdyż w miarę upływu czasu pozyskiwane są kolejne dokumenty. Stanowią one olbrzymi i wieloaspektowy, a jednocześnie unikatowy w skali całego kraju zasób materiałów dotyczących historii narodu romskiego na ziemiach polskich. Treść wyżej wymienionych dokumentów posiada olbrzymią wartość poznawczą i dokumentalną, która służyć ma badaniom w zakresie dziejów społeczności romskiej na terenie Polski, a tym samym podtrzymywaniu pamięci o ich losach zarówno w społeczeństwie polskim, jak i wśród samych Romów.


Wysłany przez admin_zrp dnia 02-12-2011 o godz. 15:14:28 (801 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

News
Dnia 10 listopada 2011 r. w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego. Na posiedzeniu komisja wyłoniła laureatów stypendium motywacyjnego ufundowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W skład komisji weszli:

• Roman Chojnacki - Prezes Związku Romów Polskich (przewodniczący),
• Joanna Chojnacka - koordynator projektu (protokolantka),
• Dorota Dobrzyńska - przedstawiciel MSWiA,
• Barbara Filipowska - nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich,,
• Łucja Frontczak - nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze w świetlicy romskiej,
• Magdalena Puszczykowska - asystent edukacji romskiej,
• Anna Szymańska - asystent edukacji romskiej.

Dokumentację stypendialną złożyło 68 uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego.

Komisja zdecydowała o odrzuceniu aplikacji osób, które:

- nie złożyły pełnej dokumentacji wykazanej w § 10 regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2010/2011. Należy zauważyć, że aplikujący mieli czas do uzupełnienia dokumentów do dnia 9 listopada 2011 r. Z osobami, które złożyły niekompletną dokumentację o udzielenie stypendium motywacyjnego, koordynator projektu kontaktował się telefoniczne lub mailowo oraz informował o konieczności uzupełnienia dokumentów.  

- nie spełniły warunku określonego w § 9 ust. 1 regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2010/2011 (ze względu na nieznajomość języka romskiego w stopniu podstawowym). Posługiwanie się językiem romskim było weryfikowane na podstawie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej pomiędzy aplikującym i osobą wchodzącą w skład komisji stypendialnej, znającą język romski. Z częścią aplikujących Związek Romów Polskich, mimo wielokrotnych prób, nie mógł się skontaktować telefonicznie, a zatem nie było możliwości zweryfikowania znajomości języka romskiego.

Lista osób, którym nie przyznano stypendium ze względów formalnych:

1. Blezień Jagoda – brak znajomości języka romskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

2. Blezień Patrycja – brak znajomości języka romskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

3. Bołdyzer Gracjana – brak zaświadczenia z wyliczoną średnią frekwencją, brak aktualnej legitymacji szkolnej, brak możliwości weryfikacji znajomości języka romskiego.

4. Buczek Mateusz – brak znajomości języka romskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

5. Dambrowski Norbert – brak zaświadczenia z wyliczoną średnią i frekwencją, brak kopii świadectwa szkolnego, brak aktualnej legitymacji szkolnej, brak średniej ocen, brak możliwości weryfikacji znajomości języka romskiego.

6. Niewiadomski Karol – brak znajomości języka romskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

7. Olszówka Ernest – brak możliwości weryfikacji znajomości języka romskiego.

8. Szczerba Dominika – brak znajomości języka romskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

9. Wrona Rafał – brak zaświadczenia z wyliczoną średnią i frekwencją, brak kopii świadectwa szkolnego, brak aktualnej legitymacji szkolnej, brak średniej ocen.

10. Zacharek Piotr – brak możliwości weryfikacji znajomości języka romskiego.

11. Zarzycka Katarzyna – brak znajomości języka romskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

12. Zawieracz Sara – brak świadectwa szkolnego z poprzedniego roku.

13. Zawieracz Klaudia – brak świadectwa szkolnego z poprzedniego roku.

Komisja uznała, że przy ocenie aplikacji, w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym otrzymanie stypendium, a następnie frekwencja i inne dodatkowe osiągnięcia. W wyniku głosowania, przyjęto następujący podział stypendiów:

Średnia ocen od 5,0 – kwota stypendium 2.000,00 zł

1. Dytłow Jan – jedyny aplikant posiadający średnią ocen powyżej 5,0. Ponadto, uczeń posiada szereg innych osiągnięć, brał udział w olimpiadach szkolnych, posiada liczne dyplomy.

Średnia ocen od 4,0 do 4,9 – kwota stypendium 1.800,00 zł

1. Dębińska Karolina
2. Fraś Klaudia
3. Hajdacz Małgorzata
4. Jabłońska Marzena
5. Job Katarzyna
6. Mroczek Oskar
7. Nowicka Sandra
8. Siwak Angelika
9. Siwak Maciej

Średnia ocen od 3,5 do 3,9 – kwota stypendium 1.500,00 zł

1. Adamowski Maksymilian
2. Gil Magdalena
3. Goman Katarzyna
4. Huczko Sebastian
5. Kwiatkowska Samanta
6. Rutkowski Rafael
7. Siwak Dżordan
8. Winiarski Damian
9. Wróblewska Milena

Średnia ocen od 3,0 do 3,4 – kwota stypendium 1.200,00 zł

1. Badeńska Roksana
2. Głowacka Klaudia
3. Gołman Monika
4. Kwiek Michael
5. Mirga Dawid
6. Mirga Ewa

Średnia ocen od 2,8 do 2,9 – kwota stypendium 500,00 zł

1. Gołman Patrycja
2. Kowalski Emanuel
3. Mirga Czesław
4. Mirga Kamila
5. Mirga Magdalena
6. Mirga Michał
7. Pawłowski Damian
8. Telestak Angelika
9. Tomaszewicz Patryk
10. Winiarski Patryk

Średnia ocen od 2,0 do 2,7 – kwota stypendium 300,00 zł

1. Bil Miranda
2. Bil Sara
3. Chojnacka Afrodyta
4. Czarnecka Klaudia
5. Gil Jesika
6. Gil Paulina
7. Giza Emil
8. Górniak Paweł
9. Hajdacz Elwira
10. Kalinicz Karolina
11. Markowska Lawinia
12. Niedźwiedzka Dajana
13. Pawłowska Karolina
14. Pawłowska Michaela
15. Zieliński Adam

Ponadto, komisja stypendialna przyznała dla 5 uczniów stypendia specjalne:

1. Siwak Paweł – kwota stypendium w wysokości 2.000 zł – z uwagi na 100% frekwencję w szkole i wysoką średnią ocen (powyżej 4,0) zdecydowano o zwiększeniu stypendium o 200 zł do kwoty 2000 tys. zł.

2. Bielecka Maja – kwota stypendium w wysokości 2000 zł – z uwagi na wyjątkowy talent malarski, aktywność w życiu szkoły, udział w wielu konkursach, potwierdzonych dyplomami, zadecydowano o zwiększeniu stypendium o 500 zł (średnia ocen 3,57).

3. Łakatosz Delfin – kwota stypendium w wysokości 1.500 zł – z uwagi na wysoką frekwencję (99%) oraz wyjątkowy talent malarski, zdecydowano o zwiększeniu stypendium o 300 zł (średnia ocen 3,12).

Komisja stypendialna zadecydowała o obniżeniu o kwotę 300 zł stypendium 2 uczniom, z uwagi na ich niską frekwencję w zajęciach szkolnych:

1. Modzelewski Grzegorz – 1.200 zł
2. Sokołowski Artur – 900 zł  

Komisja zadecydowała, że dyplomy otrzymają uczniowie, którzy mają średnia ocen pow. 3,0, pozostali uczniowie otrzymają zaświadczenia o przyznaniu stypendium.

Stypendia są finansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2011 o godz. 13:02:42 (2259 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Getta w Rumunii!

News
Władze miasta Baia Mare w północnej części Rumunii zdecydowały o wzniesieniu dwumetrowego muru tworzącego romskie getto. Powodem do zbudowania muru była rzekomo chęć ochrony dzieci romskich przed wypadkami, które zdarzają się w tej okolicy często z powodu wzmożonego ruchu ulicznego i niedostatecznej opieki romskich matek nad swoimi dziećmi. W Baia Mare zamieszkuje tysiąc Romów, którzy żyją w ubóstwie i skandalicznych warunkach sanitarnych.

Podobna sytuacja ma miejsce także w innym rumuńskim mieście, Turlungeni, gdzie zbudowano trzymetrowy mur oddzielający Romów od innych mieszkańców. W tym wypadku władze miasta twierdzą, że odgrodzono Romów, gdyż dokonali zniszczeń starego młyna, który stał w okolicy ich osiedla. 25 listopada pod ambasadą Rumunii w Warszawie odbył się protest przeciwko tworzeniu tego typu gett.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-11-2011 o godz. 14:13:48 (874 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ogłoszenie Instytutu Pamięci Narodowej

News
Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa dziewięciu osób narodowości romskiej w grudniu 1943 r. na terenie lasu w okolicach miejscowości Mała Wieś gm. Żytno dokonanego przez funkcjonariuszy niemieckich, to jest o zbrodnie z art. 1 pkt. 1 Dekretu z 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz. 377 z późn. zm.).

W toku śledztwa ustalono, iż na początku grudnia 1943 r. w lesie w pobliżu miejscowości Mała Wieś pow. Żytno nieustaleni funkcjonariusze niemieccy zastrzelili pięcioro kobiet i czworo dzieci narodowości romskiej. Zwłoki ofiar zostały pochowane w miejscu ich odnalezienia.

Świadkowie powyższych zdarzeń, członkowie ofiar tej zbrodni oraz osoby posiadające istotne dla potrzeb śledztwa informacje proszone są o listowne, telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do siedziby tut. Komisji.

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi,
90-440 Łódź ul. Piotrkowska 149, tel. 42 637 70 79 / fax 42 637 78 47.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-11-2011 o godz. 11:54:54 (787 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dni Kultury Romskiej

News
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Stowarzyszenie ETHNOS i Poleski Ośrodek Sztuki w dniach 14-15 listopada zorganizowali wspólnie Dni Kultury Romskiej. W ramach tego wydarzenia miało miejsce szereg interesujących wydarzeń, między innymi spotkanie z Adamem Bartoszem i promocja jego książki „Nie bój się Cygana” oraz taborowe zabawy, dzięki którym dzieci poznały romskie przywitanie i pożegnanie, posłuchały bajek i opowieści, nauczyły się tańczyć i grać proste cygańskie melodie, a także poznały romskie zabawy. Poza tym Krystyna Markowska, Prezes Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce poprowadziła warsztaty kuchni romskiej, gdzie wraz z uczestnikami przygotowała zupę owocową na rosole z rwanymi kluskami. Dniom Kultury Romskiej towarzyszyła wystawa „Łódź wielokulturowa. Romowie” autorstwa Beaty Gamrowskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-11-2011 o godz. 09:08:08 (868 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 III Gypsy Jazz Festiwal

News
W dniach 25-27 listopada we Wrocławiu i Legnicy odbędzie się III Gypsy Jazz Festiwal, czyli festiwal romskiej muzyki jazzowej – gatunku muzycznego, który święci triumfy za granicą lecz w Polsce nadal znany jest bardzo wąskiemu gronu osób. Prekursorami tego stylu byli Django Reinhard i Stephane Grappelly, znani wirtuozi z lat 30-tych XX wieku. Na festiwalu zebrani będą mieli okazję posłuchać takich zespołów jak D’Artagnan, Tolga Emilio Trio, Gitan Swing czy Esquire Swing Quartet. Muzyka prezentowana podczas tego wydarzenia doskonale trafia w gustach polskich odbiorców, łącząc w sobie kulturę ogólnoświatową i romską tradycję. Wstęp na festiwal jest wolny.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-11-2011 o godz. 15:05:10 (1176 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warsztaty w Willi Decjusza

News
W dniach 21-23 listopada w Willi Decjusza odbędą się warsztaty „Społeczność romska” skierowane do asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających ze szkół województwa małopolskiego. Będzie to drugie tego typu spotkanie. Warsztaty mają na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji interkulturowych, co ma pomóc w pracy w placówkach edukacyjnych. Zebrani będą mieli okazję podzielić się doświadczeniami nabytymi podczas pracy, poszerzyć wiedzę oraz nawiązać aktywną współpracę.

Więcej informacji na willa.org.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-11-2011 o godz. 11:37:13 (812 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konkurs stypendialny

News
Już po komisji stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Informujemy, iż wczoraj (tj. 10.11.2011 r.) odbyła się komisja stypendialna, która wyłoniła laureatów stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego. Oficjalne wyniki będą przedstawione w ciągu kilku najbliższych dni na naszej stronie internetowej. Prosimy uzbroić się w cierpliwość i nie telefonować do biura stowarzyszenia w celu poznania wyników.

Stypendia są finansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Wysłany przez admin_zrp dnia 11-11-2011 o godz. 09:04:01 (758 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warsztaty kulinarne kuchni romskiej

News
15 listopada w Łodzi, w Poleskim Ośrodku sztuki odbędą się warsztaty kulinarne poświęcone kuchni romskiej. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję poznać tajniki romskiej kuchni i spróbować samemu ugotować niektóre z tradycyjnych romskich przysmaków. Informacje o zgłoszeniu na warsztaty mogą Państwo znaleźć na stronie www.plasterlodzki.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-11-2011 o godz. 08:46:19 (801 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.13 sekund