Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.208.132.33

 Romowie z Rumunii okupowali bazylikę

News
Jak informuje PAP i Radio Zet grupa 150 Romów z Rumunii przez dwa dni okupowała bazylikę świętego Pawła Za Murami w Rzymie. Zachowanie to było następstwem zlikwidowania przez władze Rzymu ich nielegalnego obozowiska w ramach akcji likwidacji nielegalnych romskich osiedli. Początkowo Romowie protestowali na terenie papieskiej bazyliki następnie postanowili okupować ją także w nocy. Wśród nich znalazły się całe rodziny wraz z dziećmi i całym swoim dobytkiem. Przedstawiciele burmistrza Rzymu zaproponowali Romom miejsca w domu opieki społecznej dla kobiet i dzieci lub deportację do Rumunii na określonych zasadach. Rodziny decydujące się na wyjazd z Włoch otrzymywały kwotę 1000 Euro. Ofertę tę przyjęło dotychczas 10 osób.

Jak podaje Radio Watykańskie, Papież Benedykt XVI wyraził bliskość z Romami koczującymi w bazylice. 24 kwietnia Caritas i Watykan zdecydowały, iż rodziny romskie przeprowadzą się do ośrodka socjalnego Caritas. Romowie opuścili teren bazyliki wraz ze swoimi dobytkiem, na miejsce dotarli dzięki autokarom podstawionym przez Caritas. Jak mówi ks. Lombardi jest to jednak tylko rozwiązanie czasowe i wymaga odpowiedniego uregulowania.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-04-2011 o godz. 13:14:12 (778 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romni z Węgier uhonorowana przez Departament Stanu USA

News
Agnes Osztolykan otrzymała Międzynarodową Nagrodę Odważnych Kobiet

Agnes Osztolykan, romska członkini Parlamentu Węgier została laureatką Międzynarodowej Nagrody Odważnych Kobiet wręczanej przez Departament Stanu USA. Podczas gali wręczenia nagród dla odważnych kobiet obecne były m.in. Sekretarz Stanu USA Hillary Clinton oraz Pierwsza Dama Michelle Obama. Uczestniczyli w niej również Ambasador do spraw Kobiet na Świecie oraz ważne osobistości z Ameryki i innych państw.

Agnes Osztolykan została wybrana do Parlamentu Węgier w 2010 roku i jest jedyną romską członkinią Parlamentu w tym kraju. Reprezentuje nowo powstałą partię Polityka Może Być Inna. Osztolykan otwarcie zabiera głos w sprawach Romów w obliczu otwartej wrogości, nieustraszenie stając w obronie równych praw i integracji Romów w węgierskim społeczeństwie. Jako wiceprzewodnicząca Komitetu Edukacyjnego, bierze istotny udział w tworzeniu nowych węgierskich regulacji w zakresie edukacji, zapewniając by integracja Romów pozostawała priorytetem rządowych programów.

Od momentu ustanowienia nagrody w 2007 roku Departament Stanu uhonorował 38 kobiet z 27 różnych państw. Jest to jedyna nagroda Departamentu Stanu, która oddaje cześć działaczkom na całym świecie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-04-2011 o godz. 09:52:47 (832 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

News
Unia Europejska obiecała wyciągnąć z ubóstwa co najmniej 20 milionów osób w ciągu najbliższych 10 lat. Jako udział w osiąganiu tego celu Rada Unii Europejskiej przyjęła wnioski wspierające propozycję Komisji mającą na celu stworzenie platformy przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Sandor Czomba, węgierski Sekretarz Stanu do spraw Polityki Zatrudnienia powiedział podczas konferencji prasowej, że priorytetem tychże działań jest zapewnienie by ubóstwo nie było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jego zdaniem walka z ubóstwem jest niezbędna zarówno w odniesieniu do dzieci, jak i osób starszych.

Platforma ta tworzy ramy dla rozwoju krajowych strategii oraz dla koordynacji pomiędzy poszczególnymi państwami i UE. Oferuje ona serię działań mających na celu zwalczanie ubóstwa poprzez inicjowanie i wcielanie w życie bardziej skutecznych i innowacyjnych metod i instrumentów.

Poszczególne grupy ludności są szczególnie narażone na ubóstwo, jak bezrobotni, osoby młode wchodzące na rynek pracy, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby w podeszłym wieku, migranci, osoby niepełnosprawni oraz niektóre mniejszości etniczne, w tym Romowie.

Realizacja tej inicjatywy niekoniecznie oznacza większe wydatki, lecz lepsze wykorzystywanie funduszy. Wysiłki i instrumenty muszą być połączone na szczeblu wspólnotowym i krajowym, ze szczególnym naciskiem na grupy najbardziej narażone na ryzyko wykluczenia społecznego. Nacisk winien być kładziony na obszary, które prawdopodobnie mogą mieć decydujący wpływ. Fundusze strukturalne powinny wspierać integrację i innowację społeczną.

Ubóstwo jest szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem w UE, dotykającym 8% Europejczyków, którzy nie mogą pokrywać swych podstawowych wydatków. Ponad 80 milionów osób – 16% ludności i 19% dzieci jest obecnie zagrożonych ubóstwem. Kryzys najmocniej uderzył w osoby znajdujące się w najtrudniejszym położeniu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-04-2011 o godz. 14:03:14 (876 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ciąg dalszy afery w Poznaniu

News
Adam G., który w grudniu ubiegłego roku nie został wpuszczony do poznańskiego klubu „Cuba Libre” domaga się 10 tysięcy zł zadośćuczynienia na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Polskich Romów w Swarzędzu oraz oficjalnych przeprosin  w prasie i na stronie internetowej lokalu. Rom poczuł się upokorzony i dyskryminowany zaistniałą sytuacją. Jak mówi Marek Miller ze Stowarzyszenia Romów właścicielka klubu unikała rozmów, nie stawiała się na proponowanych spotkaniach i nie przyjmowała propozycji ugody. W związku z tym zapadała decyzja o skierowaniu wniosku do sądu.

W lutym prokuratura rejonowa w Poznaniu uznała, że w zaistniałej sytuacji nie można mówić o popełnieniu przestępstwa, a jedynie o ewentualnym wykroczeniu polegającym na "bezzasadnej odmowie wyświadczenia usługi przez osobę zajmującą się zawodowo świadczeniem usług, względnie o naruszeniu dóbr osobistych". Na tej podstawie ukarano  grzywną w wysokości tysiąca złotych ochroniarzy, którzy nie wpuścili do lokalu Adama G. Jako że sprawa ta jest przykładem dyskryminacji w dostępie do usług publicznych, objęta jest programem anty-dyskryminacyjnym „Artykuł 32” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Obecnie prowadzonej jest śledztwo w sprawie m.in. publicznego znieważenia z powodu przynależności rasowej i stosowania przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Po bliższym zbadaniu sprawy okazało się, iż nie był to jednorazowy incydent. Na terenie Poznania Romowie są wypraszani lub niewpuszczani w co najmniej dwóch lokalach.

Źródło:
http://www.tvn24.pl/12690,1694664,0,1,rom-pozywa-za-niewpuszczenie-do-lokalu,wiadomosc.html
http://www.tvn24.pl/12690,1699515,0,1,nie-wpuscili-romow-do-lokalu--bedzie-sledztwo,wiadomosc.html

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-04-2011 o godz. 12:31:43 (1088 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obserwatorzy wybrani

News
W ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki powołani zostali obserwatorzy, których zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem oceny wniosków konkursowych o dofinansowanie realizacji projektów na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Obserwatorzy nie posiadają prawa głosu. Funkcję obserwatorów objęli: Ewa Krzyżanowska z Lublina, Janusz Kamiński z Tarnowa oraz Joanna Chojnacka ze Szczecinka.

Dofinansowane mogą zostać projekty obejmujące działania z zakresu: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, zdrowia, przyczyniające się do włączenia społeczności romskiej w życie zawodowe i społeczne. W ramach projektu można zorganizować szkolenia, warsztaty umożliwiające Romom zdobycie kwalifikacji zawodowych, ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, a także realizować projekty wspierające inicjatywę i przedsiębiorczość wśród członków społeczności romskiej. Dofinansowane są również projekty edukacyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.

Projekty są finansowane w 100 proc., w tym 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz 15 proc. ze środków krajowych. Minimalna wartość projektu: 30 000 zł (jeśli Instytucja Pośrednicząca nie określi inaczej).

Celem POKL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-04-2011 o godz. 14:02:59 (812 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kursy dla kobiet romskich

News
Tygodnik Nowosądecki podaje, że z dniem 5 kwietnia dwadzieścia kobiet pochodzenia romskiego ukończyło pierwszy moduł szkolenia „My kobiety romskie damy radę – Amen Romniałe koda Kierasa.” Program ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączy dla Powiatu Nowosądeckiego. Uczestniczkami kursów są Romki z Maszkowic – osady romskiej. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji kobiet pochodzenia romskiego i ich aktywizacja zawodowa. Dzięki projektowi uczestniczki mają możliwość przejścia kursu florystyki, kucharza małej gastronomii, obsługi kasy fiskalnej. Ponadto program szkoleń zawierał także warsztaty motywujące, zajęcia z doradcą zawodowym, szkolenie z podstaw informatyki z językiem polskim oraz szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie dla każdej kursantki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-04-2011 o godz. 10:48:02 (835 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rekordowy dzwon na uczczenie pontyfikatu JPII

News
Jak informuje przemyski portal nowiny24, jeden z mieszkańców miasta zwrócił się z prośbą o pomoc do romskiej fundacji z Poznania, Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie. Wpadł on na pomysł uczczenia 27 lecia pontyfikatu Jana Pawła II odlaniem ważącego 27 ton Dzwonu Pielgrzyma. Jeśli inicjatywa dojdzie do skutku rekordowy dzwon zostanie odlany w przemyskiej wytwórni Witolda Sobola i Waldemara Olszewskiego. Będzie największym dzwonem w Polsce i zawiśnie przy jednym z kościołów Diecezji Gnieźnieńskiej.

Jak mówi prezes fundacji romskiej Anna Markowska – zrealizowanie tego przedsięwzięcia będzie wymagało sporej kwoty pieniędzy. Będą one zbierane podczas kwest na koncertach Europejskiej Orkiestry Cygańskiej pod dyrekcją Miklosza Deki Czureja. W planach jest także wydanie specjalnych płyt muzycznych i cegiełek. Fundacja Bahtale Roma szacuje, że zebranie odpowiedniej kwoty oraz dopięcie innych spraw związanych z produkcją dzwonu mogą zająć nawet do sześciu lat.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-04-2011 o godz. 09:11:19 (879 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 8 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Romów

News
Dziś Romowie na całym świecie obchodzą swoje Święto – Międzynarodowy Dzień Romów. Dzień Romów został ustanowiony jako upamiętnienie I Światowego Kongresu Romów, który miał miejsce 8 kwietnia 1971 pod Londynem. Z okazji tego Święta życzymy wszystkim Romom wszystkiego co najlepsze.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-04-2011 o godz. 08:49:53 (767 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Podział środków MSWiA i nowy konkurs

News
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2011 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego w zakresie zadań inwestycyjnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakładce religie i mniejszości narodowe, dotacje i konkursy, Program na rzecz społeczności romskiej.

Tam też zainteresowani znajdą informację na temat mechanizmu przedkładania wniosków oraz przekazywania środków na realizację w roku 2012 zadań objętych Programem a rzecz społeczności romskiej.

Na tej samej stronie można również znaleźć informację o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań w roku 2012, w tym kryteria oceny wniosków oraz informacje dotyczące zastrzeżeń oraz preferencji, które będą stosowane przy udzielaniu dotacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-04-2011 o godz. 15:52:37 (871 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie w literaturze

News
Cykl spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, 8 kwietnia (piątek), Willa Decjusza, godz. 10.00, wstęp wolny

Stowarzyszenie Willa Decjusza i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zapraszają 8 kwietnia do Willi Decjusza na cykl spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, pt. „Romowie w literaturze”. Wydarzeniem towarzyszącym wystąpieniom zaproszonych ekspertów i recitalowi pieśni w wykonaniu Teresy Mirgi będzie wystawa Małopolski Szlak Martyrologii Romów.  Program:

godz. 10.00
Stereotyp Cygana w literaturze staropolskiej. Rekonesans  - prof. Piotr Borek
Cyganie w polskiej literaturze oświecenia i romantyzmu. Rekonesans - dr Andrzej Gurbiel
Uwagi o Romach w literaturze polskiej XX wieku (casus Stasiuka) - dr Bogusław Gryszkiewicz

 
godz. 11.00
Romowie w kinie europejskim - prof. Bogusław Skowronek
O Romach w poezji romskiej (i nie tylko) - dr Marek Karwala
Rzeczywistość PRL-u w wierszu Papuszy „Ziemio moja, jestem córką” - dr Magdalena Machowska


godz. 12.15
Od Papuszy do Teresy (Mirgi). Literatura romska w Polsce - Adam Bartosz

godz. 13.00  
Pieśni  Teresy Mirgi  - recital

Koordynacja projektu:
Jadwiga Figiel-Stoch – jaga@villa.org.pl

Partner: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Finansowanie:
Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Patronat medialny:
„Dziennik Polski”, Radio Kraków, Polskie Radio dla Zagranicy, „Romano Atmo”, „Res Publica Nowa”, edukacyjnykrakow.pl, scenamysli.eu, TwojaEuropa.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-04-2011 o godz. 14:51:06 (1197 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 3.13 sekund