Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

 Terminy szkoleń na Asystentów Zawodowo - Socjalnych

News
Szkolenia na Asystentów Zawodowo – Socjalnych odbędą się w następujących terminach:
  • I zjazd: 26 czerwca – 30 czerwca,
  • II zjazd: 10 lipca – 14 lipca,
  • III zjazd: 24 lipca – 28 lipca.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-03-2011 o godz. 14:01:33 (837 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nabór na Asystentów Zawodowo - Socjalnych trwa

News
Związek Romów Polskich ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Zawodowo – Socjalnego.

Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który został rozesłany do wszystkich studentów, którzy otrzymywali bądź otrzymują w dalszym ciągu od naszego stowarzyszenia stypendium oraz Asystentów ZS działających na terenie całej Polski. Formularz dostępny jest także tutaj oraz w innych stowarzyszeniach romskich, działających w Polsce.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba pochodzenia romskiego lub z otoczenia romskiego posiadająca wykształcenie ponadgimnazjalne oraz będąca obywatelem Polski i mieszkająca na terenie RP.

Do przesłanego formularza należy dołączyć wszystkie załączniki wymienione poniżej:

Zał. nr 6. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 9. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

oraz niezbędne dokumenty:

• kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej,
• kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji (np.: dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia ukończenia kursów, rekomendacje stowarzyszeń romskich itp.),
• kserokopia dokumentu tożsamości.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową (najlepiej listem poleconym).

REKRUTACJA TRWA DO DNIA 31 MAJA!

Ze wszystkimi kandydatami, przed ostatecznym zakwalifikowaniem na kurs, przeprowadzimy indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.innowacyjni2.romowie.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-03-2011 o godz. 15:47:54 (709 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Okrągły stół w Bukareszcie

News
Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych w Bukareszcie.

W styczniu Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych, Knut Vollebaek uczestniczył w Okrągłym Stole z udziałem przedstawicieli sektora społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się sprawami Romów. Tematem dyskusji była „Sytuacja Romów w Rumunii – Wyzwania dla Integracji”.

Okrągły stół był okazją dyskusji na temat tego, jak poprawić integrację Romów w Rumunii i w Europie. Pomimo istnienia ustawodawstwa odnoszącego się do kwestii dyskryminacji, doświadczenia pokazują wielokrotne niepowodzenia krajowych rządów w faktycznej walce antycyganizmem i prawdziwej poprawie sytuacji ubogiej społeczności romskiej.

Wysoki Komisarz podkreślił podstawową rolę edukacji w poprawie sytuacji społecznej Romów. Uczestnicy długo wymieniali przyczyny, które hamują proces integracji Romów, czyli brak politycznej reprezentacji i obywatelskiego uczestnictwa Romów oraz negatywne skutki uboczne całkowicie skorumpowanego systemu wyborczego, a ponadto nieudolność administracji publicznej w zakresie dostępu do funduszy strukturalnych, jak i niezwykle nisko poziom ich wykorzystywania czy też  brak oceny rzeczywistych warunków w jakich żyją Romowie. Wreszcie dodatkowo złudny obraz dużych krajowych i europejskich inwestycji na rzecz spraw Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-03-2011 o godz. 15:11:29 (820 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Bułgaria: domy dla Romów finansowane z UE

News
Bułgarscy Romowie będą niebawem budować domy za pieniądze europejskiej po tym jak Komisja Europejska zadecydowała o wprowadzeniu w życie na terenie tego kraju pilotażowego modelu polityki mieszkaniowej na rzecz mniejszości etnicznych, a w szczególności Romów. Informacje o tym przedsięwzięciu przekazał prywatnej telewizji bTV bułgarski Minister do spraw Funduszy Unii Europejskiej – Tomislaw Donczew.

Dodał on, że miejsca budowy są obecnie wybierane, zaś osoby które będą uczestniczyć w programie są również w trakcie procedury selekcyjnej. Przypomniał, że Romowie otrzymają pomoc w budowie swych własnych domów ze strony inżynierów i techników, a domy będą najprawdopodobniej wcześniej zmontowane.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-03-2011 o godz. 12:32:55 (1121 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Religia Romów w Rumunii

News
Romowie wyznania ewangelickiego w Rumunii.

W małej rumuńskiej wsi Ramnicelu miała miejsce cicha rewolucja religijna. Wśród miejscowych Romów, którzy stanowią połowę tutejszej ludności tradycyjnie wyznawana przez nich, jak również przez resztę społeczeństwa Rumunii religia Prawosławna ustępuje miejsca Kościołowi Zielonoświątkowemu.

Grigore Vasile – romski pastor twierdzi, iż od roku 2008 udało mu się przekonać do tej religii 80% Romów w Ramnicelu. W roku 2010 ponad 150 osób zmieniło religię. Wieś szczyci się Kościołem Zielonoświątkowym, w którym msze odprawiane są po romsku z towarzyszącą temu tradycyjną muzyką romską. Miejscowi twierdzą, że zmiana wyznania sprawiła, iż religia jest teraz obecna nie tylko przy narodzinach, podczas ślubów czy pogrzebów, lecz stała się nieodłącznym elementem ich życia.

Trend ten staje się zauważalny także w innych rejonach kraju. Prezes Krajowej Rady do spraw Romów Ilie Dinca, potwierdził, że obserwuje się wśród Romów wzrastającą tendencję do przechodzenia na Protestantyzm. Badanie przeprowadzone w roku 2007 przez Romski Fundusz Edukacyjny wskazało, iż 1/5 Romów w kraju mogło należeć do mniejszych wyznań religijnych, głównie Kościoła Zielonoświątkowego, a także odłamów Katolicyzmu i Islamu. Inne masowe przejścia zanotowano w wsiach ValeRece i Tecuci.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-02-2011 o godz. 08:46:22 (1347 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Szyrin Szach

News
W styczniu br. Stowarzyszenie Romów Patra z Pyrzyc zorganizowało w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie wystawę przedstawiającą obrazy autorstwa Romów. Malowidła te powstały podczas warsztatów prowadzonych przez pełną charyzmy artystkę z Barlinka, Romanę Kaszczyc – malarkę i poetkę.

Artystka powiedziała podczas otwarcia wystawy, że Romowie to bardzo spontaniczni, serdeczni, a jednocześnie uzdolnieni artystycznie ludzie. Intencją powstania wspomnianych prac było ocalenie i pielęgnowanie wspomnień wędrówek taborowych, zwyczajów, wróżb czy demonów. W warsztatach uczestniczyli Romowie w różnym wieku.

Prezes istniejącego już od 6 lat stowarzyszenia Patra (po romsku liść), Krystyna Tabaczyk podkreśliła szczerość treści pokazanych w pracach, wskazując iż część z nich została namalowana przez osoby, które po raz pierwszy trzymały w ręku pędzel. Tabaczyk napisała 2 lata temu unikatową książkę o tytule „Romowie na Ziemi Pyrzyckiej – Lowarzy”, w której to opisała szczep swego męża, Zygmunta, który jest kierownikiem muzyczno – tanecznego zespołu Cierchaj (z romskiego gwiazda). Występ zespołu uświetnił otwarcie wystawy, które miało miejsce 5 stycznia.

Burmistrz miasta, Jerzy Marek Olech mówi wprost o tamtejszych Romach, że są swoi. Planowane jest utworzenie w Pyrzycach ośrodka kultury romskiej, a w dalszej przyszłości pierwszej w Polsce restauracji serwującej typowe romskie potrawy, jak chociażby szyrin szach, czyli kapusta na gęsto. Właśnie to gościnne danie dało tytuł wystawie, którą można było podziwiać w sali Pod Piramidą do dnia 26 stycznia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-02-2011 o godz. 09:07:39 (924 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wielka Brytania: oczekiwanie na rozstrzygnięcie w Dale Farm

News
Bitwa o ocalenie największej brytyjskiej społeczności Wędrowców.

Wejście do Dale Farm wygląda obecnie bardziej jak twierdza niż osiedle. Największe osiedle Wędrowców w Europie, które jest zlokalizowane na przedmieściach Basildon przygotowuje się na swą największą do tej pory przeprawę.

Własnoręcznie wybudowana wioska zamieszkała przez 96 rodzin od około 1960 roku żyje w nieustannym zagrożeniu zniszczeniem. Przy użyciu rusztowań, zużytych opon oraz drutu kolczastego mieszkańcy przygotowali się na walkę u jej wrót. W powietrzu powiewa napis „NIE ODEJDZIEMY”. Walka o ten teren ma się rozpocząć jeszcze tej zimy i będzie obserwowana przez 300.000 lub więcej wiernych tradycji Wędrowców żyjących obecnie w Wielkiej Brytanii. Ma to miejsce w momencie kiedy Wędrowcy  i Romowie twierdzą, iż czują się marginalizowani bardziej niż kiedykolwiek za sprawą polityki Rządu i społecznego nastawienia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-02-2011 o godz. 10:27:39 (951 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Węgrzy znowu o Romach w UE

News
eu2011.hu – wystąpienie Ministra Zoltana Baloga w Parlamencie Europejskim.

Sekretarz Stanu do spraw Integracji Społecznej Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji Węgier, Zoltan Balogh powiedział podczas posiedzenia Komitetów Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Zatrudnienia i Spraw Społecznych, że jednym z priorytetów Węgierskiego Przewodnictwa jest ażeby Rada Europejska zaakceptowała Strategię Ramową UE na rzecz Integracji Romów.

Węgierski Minister przypomniał, że w Europie mieszka 10 – 12 milionów Romów, a ich udział w unijnym systemie gospodarczym może polegać nie tylko na działaniach humanitarnych, lecz również przynosić korzyści ekonomiczne. Odniósł się on również do badań Banku Światowego, które przewidują 4 – 6% wzrost PKB jeśli wskaźnik zatrudnienia wśród Romów osiągnie średni poziom UE.

Balogh dał ponadto do zrozumienia, że polityka na rzecz Romów państw członkowskich powinna być skoordynowana z europejskim programem rozwoju 2020, a wszystkie kraje muszą podjąć wymierne zobowiązania w ramach swych programów reform w odniesieniu do dotacji na rzecz Romów. Węgierski Sekretarz Stanu podsumował wreszcie, że wspieranie ludności romskiej nie jest potrzebą etniczną, lecz społeczną.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-02-2011 o godz. 14:41:54 (843 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Protesty po skandalicznych eksmisjach

News
Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) wyraziło zaniepokojenie  w związku z protestem Romów w Rumunii.

W śniegu i mroźnej temperaturze, Romowie jak i przedstawiciele rumuńskiego społeczeństwa zebrali się w centrum Cluj – Napoca by zaprotestować przymusowej eksmisji 270 Romów z ich domostw w centrum miasta do wydzielonego romskiego osiedla Pata – Rat 18 km poza miastem.

Według badania przeprowadzonego przez Europejskie Centrum Praw Romów w ramach partnerstwa lokalną organizacją Amare Phrala i Fundacją Desire, z zaledwie 1 – dniowym ostrzeżeniem, 17 grudnia 2010 domy 270 romskich mieszkańców ulicy Coastei zostały zburzone.  Ich mieszkańcy zostali siłą przeniesieni do lokali socjalnych w Pata – Rata, gdzie znajduje się wysypisko śmieci oraz składowisko toksycznych odpadów.

Kontenerowe domy mieszkalne, które im zapewniono nie mają ogrzewania, bieżącej wody i kuchni, a mieszka w nich od 7 do nawet 13 osób, mimo iż ich powierzchnia to 18 m. kw. Dodatkowo, na każde 4 mieszkania przypada zaledwie 1 łazienka. Złamany został obowiązujący w Rumunii zimą zakaz eksmisji, a ponadto wielu spośród eksmitowanych płaciło miastu czynsz, jak również pracowało oraz uczęszczało do szkół w swym mieście.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-02-2011 o godz. 09:04:00 (856 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Tragiczna w skutkach deportacja

News
Borka T. ciężko chora Romni deportowana Z Niemiec wraz z rodziną do Kosowa zmarła na początku stycznia w skutek udaru mózgu. Borka zamieszkiwała wraz z mężem i synem we wsi Mayen blisko Koblencji w landzie Nadrenia Palatynat, zarządzanej przez władze z Patii Socjaldemokratycznej. W grudniu ubiegłego roku kobieta wraz z rodziną i innymi uchodźcami została w skandalicznych warunkach przymusowo deportowana do Kosowa, mimo jej złego stanu zdrowia. 7 grudnia cała rodzina została przewieziona przez policję na lotnisko w Dusseldorfie, gdzie zbadał ją lekarz, który zgodził się na przetransportowanie chorej kobiety. Wcześniej u Borki zdiagnozowano stres pourazowy, depresję i neuralgię, otrzymywała także leczenie dzięki fundacji Caritas. Sytuacja kobiety była znana urzędnikom na lotnisku.

Od czasu utworzenia niepodległego państwa ponad 10 tysięcy kosowskich Romów zostało deportowanych z Niemiec do Kosowa. Wpływa to negatywnie na osoby urodzone  już w Niemczech, gdyż ciężko jest im się przystosować do odmiennej infrastruktury, szkolnictwa i opieki medycznej dostępnej w Kosowie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-02-2011 o godz. 12:17:13 (894 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund