Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

 Romano Atmo 30

News
Klika dni temu ukazał się ostatni już tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo.  Jest to już 30 – ty numer naszej gazety, zamykający naszą pięcioletnią już działalność wydawniczą. W numerze jak zwykle wiele ciekawych artykułów i informacji ze świata Romów oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. Tym razem piszemy w dwóch językach: romskim i polskim.

Numer zaczynamy od garści Newsów, a w nich między innymi o niemieckich deportacjach kosowskich Romów, o moskiewskiej konferencji „Świat bez nazizmu” czy o czwartym spotkaniu Europejskiej Platformy na rzecz Romów. W aktualnościach wspominamy również o czeskich wyrokach za napady na Romów, o nagrodzie doskonałości dla romskiej europarlamentarzystki  Livii Jaróki, a także o Strasburskiej Deklaracji dotyczącej Romów.

Niewątpliwą gratką tego numeru jest artykuł Agnieszki Kolanowskiej Zaślubiny po romsku, ukazujący uroczystość zaślubin pary romskiej w Szczecinie. Polecamy również bardzo ciekawy tekst autorstwa Jacka Milewskiego pt. Nowoczesny Rom we współczesnym świecie. Prezentujemy także Festiwal Kultury Romskiej w Radomiu oraz Posiedzenie Parlamentu IRU. Piszemy o Medycynie ludowej, o Muzyce romskiej i jej obszarach terytorialnych, o Romskich formach ewangelizacji oraz uroczystych obchodach Dnia Języka Romskiego.

Ponadto w artykule Z archiwum ZRP prezentujemy zasoby archiwum Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Przedstawiamy także nowy projekt Związku Romów Polskich „Świdwińscy Romowie na rynku pracy”. Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pokazujemy również artykuł I Ty możesz zostać Mikołajem. Z kolei w Kąciku poezji romskiej publikujemy wiersze o tematyce romskiej, jakie napłynęły do nas od czytelników w ostatnich miesiącach.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach. W cyklu Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów z Belgii. W Listach od czytelników pokazujemy dramatyczną historię małej Glorii oraz apel o pomoc jej rodziców. W kąciku projektu Innowacyjni Romowie na rynku pracy tym razem jego ocena skuteczności. Ponadto działy Kuchnia, Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 27-12-2010 o godz. 09:21:09 (941 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt!

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-12-2010 o godz. 10:53:27 (961 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 X-FACTOR

News
Trwają przygotowania do pierwszej polskiej edycji programu X-FACTOR, najnowszej produkcji stacji TVN. Program powstał w 2004 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie trwa jego siódma edycja. Do tej pory obejrzały go miliony widzów i na stałe zagościł już w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Belgii, Australii, Czechach, Rosji i wielu innych krajach. Umożliwia on wielką promocję, jak i rozwój talentu i szansę na kontrakt.

Castingi do programu odbędą się już w styczniu w następujących miastach: Wrocław, Gdańsk, Zabrze, Warszawa.

W załączniku znajduje się oficjalne ogłoszenie organizatorów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-12-2010 o godz. 14:02:06 (886 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Apel o wspólną politykę

News
Słowacki prezydent wezwał do wspólnej polityki unijnej na rzecz Romów.

Prezydent Słowacji Iwan Gaszparowicz wezwał do prowadzenia wspólnej polityki państw UE na rzecz Romów, której zadaniem jest wyprowadzenie mniejszości romskiej z marginesu społecznego. Po 2 – dniowych rozmowach w czeskim miasteczku uzdrowiskowym Karlowe Wary, prowadzonych z przedstawicielami Czech, Polski i Węgier powiedział on, że w przyszłości niezbędne będzie stworzenie wspólnej polityki UE. Przypomniał też, że żaden kraj, który zmaga się z tym problemem nie jest w stanie rozwiązać go samodzielnie.

Gaszparowicz dodał również, że kwestia romska ma poważny wpływ na wizerunek regionu, gdyż jego zdaniem wszystkie cztery kraje są nieustannie krytykowane w kwestii praw człowieka, a szczególnie praw obywatelskich w odniesieniu do tej społeczności.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-12-2010 o godz. 11:51:48 (865 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport Agencji Praw Podstawowych

News
Europejska Agencja Praw Podstawowych: rasizm, dyskryminacja etniczna oraz wykluczenie migrantów i mniejszości w sporcie na terenie Unii Europejskiej.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) zaprezentowała uczestnikom XVI Europejskiego Kongresu Fair Play w Pradze swój nowy raport „Rasizm, dyskryminacja etniczna oraz wykluczenie migrantów i mniejszości w sporcie: przegląd porównawczy sytuacji na terenie Unii Europejskiej”. Raport zawiera wyniki pierwszego ogólnoeuropejskiego badania w zakresie rasizmu, dyskryminacji etnicznej oraz wykluczenia migrantów i mniejszości w sporcie. Zawiera on wyniki rozmów z przedstawicielami federacji sportowych, organizacji zawodników i graczy, jak również organizacji pozarządowych z terenu całej UE, wraz z analizą danych i informacji z obcych źródeł.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-12-2010 o godz. 14:34:59 (885 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konkurs dla dziennikarzy

News
Nagroda Młodego Dziennikarza Głosów Mniejszości

Międzynarodowy Zespół Praw Mniejszości wręczy Nagrodę Młodego Dziennikarza Głosów Mniejszości dla wyróżniającego się młodego dziennikarza chcącego przybliżyć w europejskich mediach problemy z jakimi stykają się mniejszości i społeczności pierwotne na obszarze południowej półkuli. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2010.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.minorityrights.org/10350/press-releases/minority-voices-young-journalist-award.html


Wysłany przez admin_zrp dnia 13-12-2010 o godz. 12:09:04 (880 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romski elementarz w Serbii

News
Podręcznik Romskie abecadło – Romski elementarz wraz z ćwiczenia został ostatnio wydany w Belgradzie przez Centrum Edukacyjne „Romani emancipacija” (Równouprawnienie Romów) mające swą siedzibę właśnie w stolicy Serbii. Autorem tego serbsko – romskiego elementarza jest prof. dr Trajko Petrovski – badacz romskiego folkloru, języka i etologii. Jest on współpracownikiem wspomnianego ośrodka.

W przedmowie swego ważnego dzieła autor podkreślił następującą kwestię: Będąc przekonanym, iż język romski winien być praktykowany w różny sposób, czuję się upoważniony do dostosowania przedmiotu badania tak, by przedstawić uczniom w sposób pełny wszystkie formy mówionego języka romskiego poprzez serię metodologicznie przygotowanych lekcji. Każda z tych lekcji stanowi nowy krok na drodze ucznia do życia z językiem romskim.

„Romskie abecadło” jest podręcznikiem szkolnym do nauki języka romskiego i dzieli się on na 2 poziomy: dla uczniów, którzy uczą się czytać i pisać oraz dla tych uczniów, którzy osiągnęli już te umiejętności. Wszystkie litery są opracowane i wraz z każdą literą podane są przykłady połączone z serbskim tłumaczeniem. Ten szkolny podręcznik do języka romskiego zawiera ponadto przykłady romskiej twórczości ludowej: romskie bajki, wiersze, powiedzenia i historyjki, które zostały opracowane w sposób dydaktyczny.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-12-2010 o godz. 08:39:50 (1174 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport o integracji we Francji

News
Jak podały media francuskie, Wysoka Rada ds. Integracji przygotowała dla premiera raport na temat szkolnictwa i integracji. Raport stwierdza, że szkoły, szczególnie te na biedniejszych obszarach, gdzie odsetek dzieci mających przynajmniej jednego rodzica imigranta był szczególnie wysoki, wykazywały oznaki "niebezpiecznej wspólnotowości". Ta nowa wspólnotowość jest połączona z religijnym i/lub etnicznym nacjonalizmem, który ma tendencję do odrzucania kultury i wartości Republiki Francuskiej. Jednym z tego rezultatów, jak stwierdza raport, jest unikanie nauczania poszczególnych przedmiotów, na przykład ewolucji, niewolnictwa czy holokaustu.

Wiadomość o tym raporcie pojawiła się po okresie, kiedy to działania przemysłu w zakresie proponowanych zmian w wieku emerytalnym usunęły kwestię etniczności i integracji na boczny tor francuskich informacji. Pytanie o integrację zostało podniesione za sprawą Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-12-2010 o godz. 10:55:46 (933 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja „Świat bez nazizmu”

News
Dnia 17 grudnia w Moskwie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Świat bez nazizmu: światowy cel ludzkości”. Organizatorem Konferencji jest Rada Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej reprezentowana przez Komisję na rzecz Instytucji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Międzynarodowym Ruchem Praw Człowieka „Świat bez nazizmu”.

Głównymi kwestiami omawianymi podczas konferencji będą: walka ze zjawiskami zniekształcania historii, próbami pomniejszenia znaczenia politycznego i historycznego wyroków Trybunału w Norymberdze oraz rehabilitacji nazizmu czy zbrodniarzy nazistowskich w jakiejkolwiek formie. Liczba uczestników oceniana jest 250 osób, z czego 70 osób mają stanowić delegaci z zagranicy. Uczestnikami spotkania będą parlamentarzyści, członkowie rządów, znane osoby życia politycznego i publicznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz eksperci z Federacji Rosyjskiej, krajów członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw, Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych. Językami roboczymi konferencji będą rosyjski oraz angielski.

Warto dodać, że wśród zaproszonych przez Radę Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej gości znalazł się Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku – Roman Chojnacki, który jest również członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych RP.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-12-2010 o godz. 08:36:20 (952 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Unijne miliony dla Romów „przepadają”

News
Dziennikarze holenderskiego radia zaprezentowali reportaż z którego wynika, iż olbrzymie sumy Euro, które przeznaczane są na rzecz Romów w Bułgarii, Czechach, Rumunii i na Węgrzech nie zawsze są wydawane zgodnie z ich pierwotnie założonym przeznaczeniem. Przyczyny takiego stanu rzeczy leżą ich zdaniem zarówno w rasistowskim i dyskryminacyjnym nastawieniu wschodnioeuropejskich urzędników, jak również w niechęci samych Romów do zmiany swego położenia. Ich zdaniem Romowie z uwagi na swój wędrowny tryb życia nie traktują tych państw jako swe faktyczne ojczyzny.

Władze w Budapeszcie, Bukareszcie, Pradze i Sofii reprezentują bowiem całkowicie odmienne i pełne niechęci wobec Romów podejście w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Jednocześnie, jak zauważyli reporterzy do obu przyjętych do UE w roku 2007 państw napływa fala imigrantów z Chin, Wietnamu czy Indii, którzy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem miejscowych pracodawców z uwagi na swe zdyscyplinowanie oraz chęć do pracy.

Holenderscy redaktorzy przyznają jednak, że dyskryminacja na rynku pracy wobec Romów rzeczywiście ma miejsce.

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-12-2010 o godz. 13:47:30 (902 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund