Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

 Romano Atmo 28

News
Ukazał się drukiem nowy numer Romano Atmo. Jest to 28 już numer naszego pisma, czwarty w tym roku. Najnowszy numer jak zwykle zawiera wiele ciekawych artykułów i atrakcyjnych zdjęć. Znajdują się w nim teksty w trzech językach: polskim, romskim i angielskim. Ze względu na sierpniową rocznicę, która upamiętnia romski holokaust w numerze skoncentrowaliśmy się na obchodach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów oraz na innych wydarzeniach i dotyczących Porrajmos, czyli zagłady Romów.

Ale po kolei. Jak zwykle zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o protestach w związku z wypowiedzią Prezydenta Francji na temat Romów, o stypendiach dla studentów romskich czy o Światowym Sympozjum z Zakresu Standaryzacji i Kodyfikacji Języka Romskiego. Informujemy również o wniosku Zespołu do Spraw Romskich o powołanie komitetu do monitoringu Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz o patronacie medialnym Romano Atmo Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim”.  Przedstawiamy również sprawę petycji dotyczącej ratunku romskich dzieci z obozów w Kosowie.

Artykuły zaczynamy od relacji  z XI Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów, autorstwa pani Natalii Gancarz z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. Następnie przedstawiamy tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów, które miały miejsce w Oświęcimiu i zgromadziły działaczy romskich z niemal całej Europy. Publikujemy również ogłoszenie Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie mordów na Romach w Karczewie. Część dotyczącą romskiego holokaustu zamykamy artykułem Zagłada Romów na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej autorstwa Mateusz Babickiego z Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Nie lada gratką są artykuły o Dniu Kultury i Tradycji Romskiej, który był obchodzony w Kędzieżynie – Koźlu, czy o wycieczkach po kartach historii zorganizowanych przez Asystentów Edukacji Romskiej w Szczecinku.

Kolejnymi atrakcjami są artykuły o tegorocznych Romane Dyvesa oraz o Forum Inicjatyw Pozarządowych. Przedstawiamy również Lokalne wymiary polityki wobec Romów autorstwa pani Renaty Korek oraz Osadnictwo Romów oraz przemiany ich życie społecznego w Szczecinie autorstwa pani Małgorzaty Mieczkowskiej, a także kontynuujemy cykl artykułów pani Agnieszki Kowarskiej o kulturze muzyczno – tanecznej Romów na Litiwe – w tym numerze część trzecia Taniec w opinii Romów na Litwie.

Numer dopełniają nasze stałe działy. W cyklu Romowie na świecie, tym razem piszemy o Romach w Albanii. Ponadto kolejna część cyklu Asystent Zawodowo – Socjalny – przyjaciel, a nie biurokrata, nowa odsłona Mody i Urody oraz Horoskop.

Przypominamy, że nasza gazeta dostępna jest w prenumeracie, której szczegóły mogą Państwo znaleźć  tutaj.

Niniejszy numer powstał dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Powiatu Szczecineckiego.


Wysłany przez admin_zrp dnia 27-08-2010 o godz. 14:26:37 (854 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Lekcje romskiego - Cours de romani

News
We Francji ukazał się kurs języka romskiego dostępny na płycie CD. Został on przygotowany w języku Kelderaszy, który stanowi odpowiednią podstawę do nauki innych romskich języków. Jest to język używany najczęściej przez Romów z Rumunii. Jest to kurs francusko – romski. Podręcznik przygotowany został w 2 językach: francuskim i romskim, lecz nagrania audio są jedynie po romsku. Zawiera on około 70 czytanek po 2 min. każda. Ich treść koncentruje się wokół spraw życia codziennego, a ponadto zawiera dialogi i bajki. Podręcznik jest dostępny w formacie PDF oraz na płycie CD.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-08-2010 o godz. 10:19:15 (5065 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1.33)

 Nowa romska organizacja w Turcji

News
Turcja: powstało Stowarzyszenie Kultury i Solidarności Młodych Romów.

Na początku lata w atmosferze wspaniałej ceremonii założone zostało Stowarzyszenie Kultury i Solidarności Młodych Romów z siedzibą w Kusadasi. Na Przewodniczącego organizacji wybrany został Erdogan Piskin. Oprócz niego Sekretarzem została mianowana Onur Seyran, a Księgową Taner Erkivanc. Członkami zarządu są natomiast Emrah Tas, Hakan Seyran i Sevket Keser.

Szef stowarzyszenia Erdogan Piskin wygłosił przemówienie, w którym opisał przyszłe działania stowarzyszenia romskie oraz cele dla realizacji których zastało ono powołane. Podkreślił on, że celem jego organizacji jest łączenie młodych Rom, a ponadto zapewnianie im szkoleń w zakresie działań społecznych i kulturalnych, organizowanie koncertów, przedstawień teatralnych, wycieczek o charakterze kulturalnym. Dał on również do zrozumienia, iż podstawowym celem stowarzyszenia jest przybliżanie całemu światu romskiej tradycji. Dodatkowo, zamiarem organizacji jest szukanie odpowiednich miejsc pracy dla młodych Romów. W celu realizacji ostatniego z wymienionych zamierzeń, jak zapewnił, jego zrzeszenie jest w kontakcie z niektórymi agendami rządowymi, jak chociażby Organizacja Poszukiwania Pracy i Pracowników.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-08-2010 o godz. 09:58:32 (835 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Patronat medialny Romano Atmo

News
Romano Atmo zostało patronem medialnym Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim”, która odbędzie się z okazji piątej rocznicy wejścia w życie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Organizatorami tego przedsięwzięcia naukowego są Zakład Praw Człowieka Wydziały Politologii UMCS, Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS oraz Towarzystwo Ukraińskie, zaś współorganizatorami Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, MSWiA oraz Miasto Lublin. Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 15 - 17 września.

Celem konferencji jest wypracowanie diagnozy sytuacji mniejszości w Polsce w jej różnych aspektach, od uwarunkowań historycznych poprzez sytuację prawną po wymiar politologiczny, socjologiczny, kulturoznawczy i demograficzny.

Objęcie patronatu przez nasze czasopismo ma służyć informowaniu społeczności mniejszościowych o problematyce praw mniejszości narodowych i etnicznych, jak również może przyczynić się do spopularyzowania mediów mniejszościowych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-08-2010 o godz. 13:34:56 (781 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowa strona Amnesty International

News
Kampania "Walki z Dyskryminacją w Europie" jest teraz żywsza!

Amnesty International wzbogaciła się obecnie o nową stronę internetową, która nawiązuje do jej pracy na rzecz walki z dyskryminacją w Europie. Na stronie „Walka z Dyskryminacją w Europie” (www.fightdiscrimination.eu) użytkownicy mogą znaleźć aktualne wiadomości, informacje o organizowanych imprezach oraz kampaniach internetowych, publikacje oraz wiele innych informacji na temat dyskryminacji wobec Romów oraz innych mniejszości narodowych i religijnych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-08-2010 o godz. 09:07:28 (811 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów romskich

News
Nadchodzi nowy rok akademicki 2010/2011 z tego względu prosimy o śledzenie naszej strony internetowej www.romowie.com, gdzie już wkrótce ukaże się nowy regulamin dotyczący stypendiów dla studentów romskich, który ma nam wkrótce przekazać MSWiA.

Jednocześnie informujemy, że studenci, bez względu na to czy już pobierali stypendium czy też będą ubiegać się o stypendium po raz pierwszy, są zobowiązani do złożenia wszystkich dokumentów łącznie z kartą zgłoszeniową. Wszystkie zaświadczenia powinny być w oryginale - w przypadku, gdy jest to ksero dokument musi być poświadczony pieczątką o treści „za zgodność z oryginałem” i potwierdzone pieczęcią instytucji, która wydaje zaświadczenie. Brak jakichkolwiek wymaganych dokumentów powoduje że wniosek jest niekompletny. Niekompletne wnioski będą odrzucane.

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-08-2010 o godz. 15:53:40 (974 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ogłoszenie Instytutu Pamięci Narodowej

News
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prosi o kontakt osoby posiadające informacje na temat zabójstwa na osobach narodowości romskiej w styczniu 1943 r. w Karczewie dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prowadzi śledztwo sygn. akt  S 115/08/Zn w sprawie zabójstw w dniach 3 – 4 stycznia 1943 r. w Karczewie 77 obywateli polskich narodowości romskiej oraz zabójstw w okresie 1942 – 1943 w Karczewie nieustalonej liczby obywateli polskich narodowości żydowskiej, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (tekst jednolity Dz. U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 z późn. zm.).

Z ustaleń dokonanych w śledztwie wynika, że na terenie Karczewa doszło do następujących zdarzeń w których pokrzywdzonymi byli obywatele polscy narodowości romskiej:
1. w dniu 02 stycznia 1943 r. w Karczewie przy ul. Wiślanej żołnierze niemieccy rozstrzelali grupę około 77 osób narodowości romskiej (dzieci, kobiety, mężczyźni) w tym rodzinę Paszkowskich – Romana i Celinę oraz dzieci Lucjana, Józefa, Tadeusza, Helenę, Karolinę i Leokadię;
2. ponadto około 200 Romów zostało zastrzelonych w Karczewie;
3. w miesiącu styczniu 1943 r. żandarmi niemieccy rozstrzelali około 50 osób narodowości romskiej.

Osoby posiadające informacje na temat zbrodni nazistowskich będących przedmiotem śledztwa, w tym w szczególności członkowie rodzin osób zabitych w opisanym powyżej miejscu, proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 115/08/Zn).

Adres: Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
00 – 207 Warszawa,
Pl. Krasińskich 2/4/6

Faks 022 530 90 84

Kontakt telefoniczny: nr tel. bezpośrednio do prokuratora prowadzącego sprawę 022 530 86 06, sekretariat 022 530 86 26, 022 530 86 49.

E - mail: jolanta.chankowska@ipn.gov.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2010 o godz. 12:48:38 (776 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wycieczki po kartach historii

News
Czas wakacji to czas zabaw i odpoczynku. W związku z tym dzieci ze świetlicy integracyjnej w Szczecinku w ramach projektu uczestniczyły w dwóch wycieczkach zorganizowanych przez opiekunów świetlicy. Wycieczki odbyły się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorzy tak zaplanowali wycieczki, aby dzieci z jednej strony mogły odpocząć, a z drugiej strony poznać kilka historycznych miejsc w Polsce.

Spotkania z historią rozpoczęto od Biskupina, gdzie znajduje się piękny gród zbudowany z drewna. Gród w Biskupinie wzbudził wielkie zainteresowanie wśród dzieci. Kolejną z miejscowości, którą odwiedzono wspólnie z dziećmi ze świetlicy integracyjnej było Gniezno, gdzie uczniowie mogli podziwiać Katedrę Gnieźnieńską. Wybór miejsc wycieczek nie był przypadkowy, gdyż wybrano miejsca, które są i będą na zawsze wpisane w historię Polski.

Wycieczki do Biskupina i Gniezna w znacznym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy i zainteresowania historią Polski. Nabyte wiadomości przydadzą się zarówno w szkole, jak i w życiu. Dzieci będą mogły się pochwalić, że zwiedziły tak ciekawe i fascynujące miejsca w naszym kraju.

Przypuszczenia opiekunów, że można połączyć naukę z zabawą sprawdziły się. W związku z tym już teraz opiekunowie podjęli kroki, aby zorganizować kolejne wycieczki w przyszłym roku.

      

    

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-08-2010 o godz. 10:17:09 (877 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Monitoring MSWiA

News
Członkowie Zespołu do Spraw Romskich przy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych złożyli wniosek o powołanie komitetu do spraw monitorowania sposobu pożytkowania subwencji przyznawanych przez MSWiA z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Komitet ten ma składać się z osób pochodzenia romskiego, które kontrolowałyby na jakie cele poszczególne organizacje wydają dofinansowania i czy są one pożytkowane zgodnie z ich odgórnym przeznaczeniem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-08-2010 o godz. 14:52:30 (911 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ERRC poszukuje personelu prawniczego

News
Europejskie Centrum Praw Romów poszukuje doświadczonych prawników w celu prowadzenia spraw w zakresie obrony praw Romów, walki z dyskryminacją rasową i etniczną oraz pododnych kwestii przed sądami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi, a ponadto przeprowadzania szkoleń dla prawników w zakresie technik i strategii postępowań prowadzonych z urzędu.

ERRC jest organizacją działającą na podstawie prawa o zrzeszeniach, która zajmuje się obroną praw Romów na terenie całej Europy, a ponadto stanowi ośrodek zasobów prawnych dla pełnomocników pracujących w tej dziedzinie. ERRC realizuje swe cele poprzez zaangażowanie w reprezentacji prawnej, badaniach, monitoringu i sporządzaniu raportów, edukacji w zakresie praw człowieka i międzynarodowego pełnomocnictwa prawnego. Wiodącą czynnością prawną Centrum jest zaangażowanie na rzecz wywierania wpływu na postępowania sądowe prowadzone w imieniu Romów przed sądami krajowymi i międzynarodowymi.

Termin składania podań upływa 15 sierpnia 2010.

Więcej na: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3606

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-08-2010 o godz. 10:06:25 (786 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.34 sekund