Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

 Międzynarodowy Dzień Romów

News
W dniu dzisiejszym Romowie w Polsce i na świecie obchodzą swoje Święto – Międzynarodowy Dzień Romów. Jest to wspaniała okazja by przypomnieć wszystkim o obecności tych wprawdzie rozsianych po całym świecie ludzi, którzy jednak są takimi samymi obywatelami państw w których się urodzili i w których zamieszkują, jak pozostali ich mieszkańcami.

Dzień 8 kwietnia został ustanowiony w 1990 roku w czasie IV zjazdu Międzynarodowej Unii Romów, który odbył się w Warszawie jako upamiętnienie I zjazdu delegatów romskich z całego świata, który miał miejsce 8 kwietnia 1971 pod Londynem.

Romowie są obecnie najliczniejszą, a jednocześnie najbardziej spychaną na margines mniejszością w Europie. Powodami ich odrzucenia są głęboko zakorzenione, często uproszczone stereotypy, a także zwykły brak zrozumienia dla specyfiki ich kultury i obyczajów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-04-2010 o godz. 08:42:58 (1007 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie – nieznani sąsiedzi?

News
W dniu dziesiejszym Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów Ofiar Holokaustu z siedzibą w Szczecinku mgr Mateusz Babicki na zaproszenie Stowarzyszenia Arcana Historii z siedzibą w Chojnicach wygłosił we Wszechnicy Chojnickiej wykład pt. „Romowie – nieznani sąsiedzi?”. Termin spotkania nie był przypadkowy, mianowicie dzień przed Międzynarodowym Dniem Romów. Przez pełne 2 godziny Mateusz Babicki opowiadał zgromadzonej w Sali Konferencyjnej publiczności na temat historii, kultry i obyczajów, jak również na temat obecnej sytuacji ludności romskiej w Polsce i na świecie.

Po zakończeniu wykładu Sekretarz Instytutu w Szczecinku przez ponad godzinę odpowiadał na szczegółowe i niejednokrotnie trudne pytania dotyczące spraw romskich oraz działań podejmowanych w tym zakresie ze strony słuchaczy wśród których obecni byli m.in. przedstawiciele władz miasta, lokalnych i regionalnych mediów, a także środowiska naukowego Pomorza i Kujaw. Sekretarz Babicki, który jednocześnie jest doktorantem politologii na Uniwersytecie Gdańskim udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane mu pytania.

Po zakończeniu prelekcji Mateusz Babicki udzielił wywiadu dziennikarce Radia RCh Plus Chojnice, a ponadto pozostawił do rozdysponowania przez Arcana Historii gazety, opracowania naukowe oraz materiały promocyjne wydawane przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Zarówno prelegent, jak i organizatorzy oraz zgromadzona publiczność byli zgodni w kwestii tego, iż należy organizować więcej tego typu spotkań z udziałem przedstawicieli obu społeczności, tak aby zbliżać je do siebie. 


Wysłany przez admin_zrp dnia 07-04-2010 o godz. 21:17:43 (1139 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wyrok w sprawie zajść w Brzegu

News
Sąd rejonowy w Brzegu 25 marca wydał wyrok w sprawie napadów na brzeskich Romów. Zajścia, które miały miejsce w styczniu 2008 roku według sędziego nie miały charakteru waśni narodowościowych. Czterech młodych mieszkańców Brzegu groziło podpaleniem romskich mieszkań. Poza tym Romów zastraszano, obrzucano domostwa koktajlami Mołotowa, a w końcu w biały dzień pobito jednego z nich. Zajście zarejestrował miejski monitoring. Sprawcy i osoby poszkodowane znały się. Czterech winnych dostało kary w zawieszeniu, piąty, który był już przedtem wielokrotnie karany usłyszał wyrok roku i trzech miesięcy w więzieniu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-04-2010 o godz. 13:03:45 (1002 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt!

News
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"
życzy wszystkim
Związek Romów PolskichWysłany przez admin_zrp dnia 01-04-2010 o godz. 14:49:16 (934 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Segregacja w chorwackich szkołach nielegalna!

News
Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, obradująca w sprawie Orszusza i innych Romów przeciwko państwu chorwackiemu uznała, że podział dzieci na odrębne klasy z powodu ich odmiennego języka jest bezprawną dyskryminacją, która jest naruszeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sprawa Orszusza obejmuje 14 dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych w 3 różnych chorwackich wsiach, a które umieszczono w odrębnych klasach wyłącznie dla Romów z powodu ich rzekomych trudności w posługiwaniu się językiem chorwackim. Wnioskodawcy starali się wykazać, że w rzeczywistości był to przejaw dyskryminacji opartej na podłożu etnicznym. Działania szkół były potęgowane przez antyromskie nastawienie większości mieszkańców wsi.

Reprezentowana przez Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC), Komitet Helsiński Chorwacji oraz miejscowego prawnika Loworkę Kuszana sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału w 2004. Po odrzuceniu zarzutów Romów w 2008 sprawa trafiła pod obrady Wielkiej Izby.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-03-2010 o godz. 08:37:15 (924 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Grupa Robocza Państw Wyszehradzkich ds. Integracji Romów

News
Polscy Romowie do Grupy Roboczej Państw Wyszehradzkich wybrani.

Karol Parno Gierliński i Stanisław Stahiro Stankiewicz zostali wybrani na przedstawicieli Romów z Polski do nowo powstałej Grupy Roboczej Państw Wyszehradzkich ds. Integracji Romów. Wyboru dokonali członkowie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, po zarekomendowaniu obu kandydatur przez członka Komisji Wspólnej, Romana Chojnackiego. Dołączą oni w ten sposób do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Elżbiety Radziszewskiej.

Karol Gierliński jest autorem pierwszego w Polsce podręcznika dla dzieci romskich w wieku wczesnoszkolnym, a także rzeźbiarzem, poetą oraz działaczem na rzecz praw Romów z wieloletnim doświadczeniem. Stanisław Stankiewicz jest prezesem Centralnej Rady Romów z siedzibą w Białymstoku oraz redaktorem naczelnym wydawanego przez tą organizację czasopisma „Rrom po Drom”. Od ponad 20 lat jest działaczem na rzecz spraw Romów na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Od kilkunastu lat działa w Międzynarodowej Unii Romów (IRU), a od 2004 jest Prezydentem tego oficjalnego przedstawicielstwa Romów przy ONZ.

Grupa Robocza Państw Wyszehradzkich ds. Integracji Romów została powołana do życia jako forum przygotowujące założenia projektu o nazwie „Środkowoeuropejska Strategia na rzecz Romów”. Przedsięwzięcie to obejmować będzie wykorzystanie europejskich funduszy oraz integrację Romów ze społeczeństwem. Zgodnie z założeniami, w pracach grupy roboczej uczestniczą przedstawiciele społeczności romskiej z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-03-2010 o godz. 13:53:35 (898 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 IX posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich

News
IX posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Dnia 9 marca 2010 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się IX posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Głównym tematem obrad 20 przedstawicieli organizacji romskich działających w Polsce i 2 romskich członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych było omówienie efektów dotychczasowego wcielania w życie projektów finansowanych w ramach Komponentu Romskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Uczestnicy posiedzenia skupili swą uwagę na projektach: „Innowacyjni Romowie na rynku pracy”, realizowanym przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku oraz „Romska droga do pracy – program aktywizacji Romów z Małopolski i Podkarpacia”, wcielanym w życie przez Uniwersystet Łódzki. Istotnym wydarzeniem spotkania było wystosowanie wspólnego krytycznego stanowiska Zespołu i Komisji Wspólnej wobec Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które bardzo powoli rozpatruje wnioski o dofinansowanie działań w ramach POKL, paraliżując tym samym pracę wielu podmiotów zajmujących się ich realizacją.

W trakcie posiedzenia Zespołu jego członkowie zaakceptowali przedstawione przez członka Komisji Romana Chojnackiego kandydatury Karola Parno Gierlińskiego i Stanisława Stahiro Stankiewicza na przedstawicieli Romów z Polski przy Grupie Roboczej Państw Wyszehradzkich ds. Integracji Romów. Obaj działacze romscy z dużym doświadczeniem na szczeblu krajowym i międzynarodowym uzyskali następnie akceptację MSWiA.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-03-2010 o godz. 10:44:29 (893 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 I Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Romskich

News
I Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Romskich, 8 marca 2010 Warszawa.

Dnia 8 marca br. w Warszawie miało miejsce I Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Romskich, które odbyło się z inicjatywy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 26 stowarzyszeń romskich w Polsce oraz  Andrzej Mirga, przedstawiciel OBWE .

Istotną decyzją, jaka zapadła podczas spotkania było nominowanie Stanisława Stahiro Stankiewicza i Karola Parno Gierlińskiego na przedstawicieli Romów z Polski przy Grupie Roboczej Państw Wyszehradzkich ds. Integracji Romów. Osoby te zostały rekomendowane do pełnienia wymienionych funkcji przez członka Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Romana Chojnackiego, a następnie otrzymały aprobatę ze strony MSWiA. Wraz z Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Elżbietą Radziszewską będą oni odpowiedzialni za przygotowanie Strategii Państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz wykorzystania środków europejskich w celu poprawy integracji społecznej ludności romskiej w tych krajach.

Główna część obrad koncentrowała się jednak wokół kwestii oceny realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przez podmioty spoza środowiska romskiego oraz możliwości jego przedłużenia. Uczestnicy zwracali również uwagę na kwestię efektywności realizacji Komponentu Romskiego POKL, a ponadto poruszali zagadnienia związane z edukacją oraz wspieraniem romskiej kultury, języka i tożsamości narodowej. Zgromadzeni delegaci w sposób pozytywny odnieśli się do sposobu wypełnienia funkcji przedstawiciela Romów w Komisji Wspólnej, Romana Chojnackiego i udzielili mu swego poparcia na reprezentowanie przez niego spraw mniejszości romskiej. 

Reprezentanci działających w Polsce organizacji romskich wyrazili swe zadowolenie z faktu organizacji tego spotkania, żywiąc jednocześnie swe nadzieje na regularne organizowanie podobnych spotkań w przyszłości, co zaproponował prezes Związku Romów Polskich, Roman Chojnacki – inicjator spotkania. Zebranie przedstawicieli organizacji romskich było wydarzeniem bez precedensu w historii Romów w Polsce, gdyż pomimo faktu posługiwania się odmiennymi dialektami oraz różnic pomiędzy poszczególnymi grupami, przedstawiciele Polska Roma, Bergitka Roma, Lowara, Kelderaszy  Sinti i Ruska Roma spotkali się w jednym miejscu w celu omówienia najważniejszych spraw dotyczących społeczności romskiej i wspólnego poszukiwania rozwiązań najtrudniejszych kwestii.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-03-2010 o godz. 11:17:26 (899 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Pomóżmy Magdzie Minke

News
Szanowni ludzie dobrego serca!

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie dla chorej Dziewczyny romskiej – Magdaleny Minke, zamieszkałej w Głogowie.

Życie 23 letniej Magdy nigdy nie było usłane różami, całe życie wychowywana była przez matkę, z ojcem nigdy nie miała kontaktu. Magda pochodzi z rodziny wielodzietnej, sytuacja finansowa rodziny zatem zawsze była bardzo ciężka. Magda ma 3 młodszych braci i jedną młodszą siostrę (również chorą).

Pomimo wielu przeciwności losu, Magda zawsze była dziewczyną uśmiechnięta i radosną. Zakochała się, urodziła dwoje dzieci: Marcelka w 2005 roku i Alexa w grudniu 2009 roku.

Niestety los potrafi być okrutny, pewnego dnia zemdlała w domu. Po przewiezieniu do szpitala i badaniach okazało się, że dziewczyna ma guza robaka móżdżku. Całe życie stanęło Jej przed oczyma, pytania co stanie się  z dziećmi, jeśli operacja się nie uda? Szok Rodziny, Bliskich, Znajomych…

Magda po rozpoznaniu choroby została przewieziona do Szpitala w Zielonej Górze, gdzie po badaniach została poddana wielogodzinnej operacji. Operacja przebiegła pomyślnie, Magda prawie tydzień leżała na Oddziale Intensywnej Terapii, potem 2 tygodnie na Oddziale Neurochirurgii skąd została przewieziona do Szpitala w Głogowie. Niestety po operacji okazało się, że Magda ma duże problemy z widzeniem i chodzeniem. Prawa część ciała, jest jakby sparaliżowana.

W połowie marca Magda została wypisana do domu w stanie dobrym, jak orzekli lekarze… Dziewczyna wymaga całodobowej opieki. Wynik biopsji stwierdził wyściółczaka o II stopnia złośliwości.

Pytanie, co dalej? Opieka na Jej dziećmi spadła na Jej Mamę - Paulinę. Pani Paulina opiekuje się Magdą, Jej Dziećmi oraz czwórką swoich Dzieci.

Leki, rehabilitacja??? To wszystko przecież kosztuje… Na pomoc Państwa raczej liczyć nie można… Matka Magdy zadłużyła się na spora sumę, w tym samym przedziale czasowym dowiedziała się o chorobie swoich dwóch córek – Magdy i 16- letniej Judyty. Judyta w tym samym tygodniu, kiedy Magda była operowana w Zielonej Górze,  przeszła zabieg ablacji serca w Szpitalu we Wrocławiu. Dojazdy do dwóch różnych Szpitali doprowadziły do ogromnego zadłużenia finansowego Pani Pauliny. Judyta musi raz w miesiącu jeździć na kontrolę stanu zdrowia do Wrocławia, a Magda do Zielonej Góry. Być może czeka Ją radioterapia… Niewiadomo też kiedy zacznie rehabilitację ruchową.

Magda bardzo chce żyć, to normalne dla Nas Wszystkich, prawda? W końcu jest bardzo młodą Dziewczyną i Matką dwójki Dzieci.  Mimo ogromnego ciosu, który Ją dotknął, Magda stara się być pogodna. Jak sama mówi: nie chcę niczego dla siebie, chcę by Mamie i moim Dzieciom było lżej…

Mam nadzieję, że Magda pokona zwycięsko chorobę, która Ją dotknęła!

Drodzy Romowie i nie-Romowie z całego serca proszę Was o jakiekolwiek wsparcie finansowe bądź rzeczowe – dla Magdy i Jej dzieci. Przyda się wszystko, począwszy od nawet drobnych kwot finansowych, po odzież lub paczki żywnościowe dla Magdy, czy Jej Dzieci.

W załączniku przekazuję wypisy ze szpitali, w których przebywała Magda.

DANE OSOBOWE:
Magdalena Minke
ul. Mickiewicza 42/4
67-200 Głogów
woj. dolnośląskie

Bank Zachodni WBK S.A.
35109000754172231071989958

Proszę rozesłać moją prośbę do ludzi dobrej woli. Za okazaną pomoc w imieniu Magdy i własnym serdecznie dziękuję! (PDF wraz z wypisami ze szpitala)

Asystent Zawodowo - Socjalny
Ewelina Andrasz

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-03-2010 o godz. 13:32:12 (1874 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wieczór autorski Izoldy Kwiek

News
26 marca o godzinie 17 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się spotkanie autorskie z poetką Izoldą Kwiek połączone z promocją tomiku poetyckiego autorki „Tabor Izoldy”. Goście spotkania będą mieli okazję wysłuchania wierszy autorki, towarzyszącą im muzykę w wykonaniu zespołu „Gipsy Boys” a także podziwiać fotografie Arkadiusza Goli z wystawy „Romowie”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-03-2010 o godz. 11:54:34 (1037 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund