Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

 Hiszpańscy socjaliśći dbają o Romów

News
Hiszpania: Partia Socjalistyczna zaapelowała by Hiszpania była orędownikiem działań na rzecz Romów podczas swego przewodnictwa w UE.

PSOE (Partia Socjalistyczna) wezwała hiszpański rząd, który przejmie przewodnictwo we Wspólnocie w I połowie 2010 r. do promowania wśród krajów UE rozwoju w ramach wspólnej polityki, który ma na celu integrację Romów. W swym liście Socjaliści podkreślili wagę „połączonych sił i rozwoju wspólnych europejskich standardów” w celu walki z poważną dyskryminacją i społecznym wykluczeniem, jakiego doświadcza większość Romów w Europie.

Parta Socjalistyczna zaapelowała ponadto do władz o wsparcie II Europejskiego Szczytu ds. Integracji Romów, który ma odbyć się w I połowie 2010 r. w Cordobie i przeznaczenie części obrad na dyskusję o sytuacji romskich kobiet w Europie i w Hiszpanii. Liderzy Partii podkreślili, iż byłaby to doskonała okazja dla ich kraju by odegrał wiodącą rolę we wzmacnianiu ogólnoeuropejskiego podejścia wobec działań na rzecz integracji tej grupy społecznej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-12-2009 o godz. 12:26:23 (855 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Raport Agencji Praw Podstawowych

News
Agencja Praw Podstawowych opublikowała raport na temat warunków mieszkaniowych Romów i Wędrowców na terenie UE.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej zaprezentowała 20 października swój nowy raport, w którym udowadnia jakie ciężkie warunki mają Romowie i Wędrowcy w sferze prywatnego i społecznego mieszkalnictwa na terenie Wspólnoty. Z raportu wynika, że doświadczają oni dyskryminacji w dostępie do mieszkalnictwa, ich warunki mieszkaniowe są fatalne, a oni sami padają ofiarami segregacji oraz przymusowych wysiedleń.

Według raportu wielu Romów jest nieświadomych faktu, iż istnieją przepisy, które zabraniają ich dyskryminacji. W raporcie podkreślono przykłady negatywnego stanu rzeczy, ale także wskazano dobre praktyki na terenie UE.

W grudniu 2007 Komisja Europejska poprosiła Agencję Praw Podstawowych o sporządzenie porównawczego raportu dotyczącego sytuacji Romów i Wędrowców na terenie UE. W odpowiedzi Agencja zdecydowała się skoncentrować wokół zagadnienia sytuacji mieszkaniowej po konsultacjach jakie przeprowadziła z odpowiednimi podmiotami, takimi jak Komisja Europejska oraz Rada Europy. W tym samym czasie mająca swą siedzibę w Wiedniu wspomniana Agencja (FRA) przeprowadziła sondaż dotyczący dyskryminacji wobec mniejszości (EU – MIDIS). Pierwszy raport omawiający dyskryminację wobec Romów opublikowany został w kwietniu 2009 roku. Szczegółowy raport na temat dyskryminacji w stosunku do Romów w zakresie dostępu do mieszkalnictwa został opublikowany wraz z nowym raportem na temat mieszkalnictwa Romów.

Dyrektor Agencji Praw Podstawowych (FRA) Morten Kjaerum powiedział, iż Agencja ponagla kraje członkowskie i władze lokalne do wcielania w życie istniejących przepisów ustawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz działań politycznych mających na celu dyskryminację Romów, jak również do zintensyfikowania swych wysiłków celem lepszego informowania Romów o przysługujących im prawach i wreszcie do włączania Romów w planowanie i wcielanie w życie polityk mieszkaniowych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-12-2009 o godz. 08:52:31 (985 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Rada Europy przeciwko dyskryminacji na Węgrzech

News
Rada Europy: Komisarz Hammarberg zapowiada dalsze działania przeciwko nietolerancji i dyskryminacji na Węgrzech.

Komisarz Rady Europy ds. Praw Człowieka Thomas Hammarberg podsumował swą trzydniową wizytę na Węgrzech, która miała miejsce w październiku, w czasie której spotkał się  z Ministrami: Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Egzekwowania Prawa, jak również z innymi reprezentantami władz krajowych, organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Dyskusje koncentrowały się wokół kwestii walki z nietolerancją i rasizmem, dotykającymi członków mniejszości, a w szczególności Romów.

Komisarz wyraził swe głębokie zaniepokojenie obserwowanym wzrostem ekstremizmu, nietolerancji oraz demonstrowania rasizmu, które trafiają w szczególności w członków mniejszości romskiej. Specjalną troskę szwedzki Komisarz skupił wokół publicznego używania antyromskiej mowy nienawiści w wykonaniu niektórych osób publicznych oraz braku jednoznacznego potępienia i podjęcia skutecznych środków mających na celu zapobieganie tego typu wydarzeniom w przyszłości. Reprezentant Rady Europy zaapelował do przywódców wszystkich partii politycznych do złożenia zapewnienia, że żadne oświadczenia o treści ksenofobicznej czy antyromskiej nie będą wygłaszane w nadchodzącej kampanii wyborczej.

Komisarz Hammarberg zachęcił władze w Budapeszcie do dalszego reagowania i pilnego stworzenia środków, które w celu pełnej ochrony praw człowieka w stosunku do członków wszystkich mniejszości, a także oparcia ustawodawstwa i praktyki na zasadach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz precedensowych wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tym kontekście zachęcił on władze do skutecznego wcielania w życie rekomendacji Europejskiej Komisji ds. Rasizmu i Nietolerancji włącznie z potrzebą karania w celu przeciwdziałania tworzeniu i uczestnictwu w jakichkolwiek działaniach ugrupowań promujących rasizm.

Komisarz z zadowoleniem przyjął starania w wykonaniu odpowiednich władz, których celem jest identyfikowanie, aresztowanie, a następnie karanie osób odpowiedzialnych za brutalne ataki dokonywane na Romów. Z satysfakcją przyjął informację o przyjęciu w szeregi Policji 67 Romów oraz o planach zwiększenia tej liczby do 300 w okresie do roku 2013, a także determinację wykazywaną przez Rząd w celu przyjęcia 200 romskich absolwentów do pracy w sektorze publicznym.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-12-2009 o godz. 10:11:46 (869 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Europejski Szlak Romskiej Kultury i Dziedzictwa

News
Słowenia: rozpoczęcie Europejskiego Szlaku Romskiej Kultury i Dziedzictwa w Kamenczi.

Lendawa i Romskie osiedle w Kamenczi gościły uczestników międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Rządowe Biuro ds. Mniejszości Narodowych i Radę Europy, która stanowiła rozpoczęcie wcielania w życie projektu Rady Europy o nazwie Europejski Szlak Romskiej Kultury i Dziedzictwa.

Oprócz organizacji słoweńskich, zaangażowanych w projekt (Słoweńskie Muzeum Etnograficzne i Romskie Stowarzyszenie Przyjaźni) uczestnikami konferencji były organizacje partnerskie z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Grecji, Francji, Włoch i Rumunii. Wszystkie zajmują się promowaniem kultury romskiej w swych środowiskach i czynnie uczestniczą w projekcie. Zaprezentowały one „na żywo” dokonania swej działalności w romskim osiedlu w Kamenczi, realizując podstawowy cel Europejskiego Szlaku Kultury i Dziedzictwa, jakim jest tworzenie pomostu Romami a społecznościami innych narodowości w Europie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-11-2009 o godz. 09:47:03 (861 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Walka z wykluczeniem

News
Koniec roku sprzyja wszelkim podsumowaniom, które nie omija również programów rządowych i unijnych na rzecz Romów. Kłodzko jak wiele innych miast w Polsce również realizuje projekty na rzecz społeczności romskiej. Jest to tym bardziej istotne, iż mniejszość romska spotyka w tym mieście zdecydowany opór i niechęć ze strony tamtejszych mieszkańców. Władze Kłodzka podejmują jednak nieustannie nowe próby wyeliminowania problemu, jakim jest wykluczenia społeczne.

Tegoroczna dotacja, jaką przeznaczono na realizację zadań na rzecz Romów wynosi 185 tys. zł, z czego z budżetu państwa pochodzi 150 tys. zł. Z tej puli środków 14 uczniów romskich z najlepszą średnią ocen otrzymało stypendia. Ponadto pieniądze te pozwoliły na wyposażenie świetlicy szkolnej, a także na zorganizowanie  półkolonii, w ramach których letniego romskie dzieci wyjechały do Międzywodzia.

W kłodzkich szkołach organizowane są ponadto zajęcia pozalekcyjne z takich przedmiotów jak: język polski, język obcy, informatyka, przyroda i matematyka. Zatrudniony jest również asystent edukacji romskiej, który działa przy Szkole Podstawowej nr 3.

Kłodzkim Romom pomaga także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje projekt „Romowie – sąsiedzi”. Projekt ten zajął drugie miejsce na liście rankingowej EFS.

Władze Kłodzka doskonale zdają sobie sprawę, że trudnej sytuacji Romów nie zmienią od razu, gdyż tutaj bardzo istotne jest również podejście samych Romów. Jednak każda dodatkowa i pomocna dłoń przybliża nas do tego momentu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-11-2009 o godz. 14:51:34 (1052 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Młodzi Romowie spotkają się w Budapeszcie

News
Europejskie Forum Młodych Romów (FERYP) organizuje sesję naukową dla młodzieży z całej Europy.

W dniach od 29 listopada do 6 grudnia w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie odbędzie się sesja naukowa pod hasłem „Różnorodność wraz z Romami i różnorodność wśród społeczności romskiej”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-11-2009 o godz. 10:08:36 (857 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Świetlicy nie będzie

News
We wsi Koszary pod Limanową nie zostanie wybudowana świetlica dla Romów, o którą zabiegał  wojewoda małopolski Jerzy Miller. Z końcem września tej planowanej inwestycji sprzeciwili się mieszkańcy.

Wniosek o budowę świetlicy złożyła miejscowa parafia. Zgodnie z nim budynek świetlicy miałby stanąć tuż obok romskiego osiedla. Rząd zarezerwował na ten cel 130 tysięcy zł. Jak się jednak okazuje, pieniądze to nie wszystko, bo i władze samorządowe, i mieszkańcy nie są przychylni temu przedsięwzięciu.

Oburzenia nie kryje ks. Stanisław Opocki, krajowy duszpasterz Romów, który wciąż ma nadzieję, że w przyszłym roku uda mu się doprowadzić tę sprawę do szczęśliwego finału.

Również Romowie są bardzo rozczarowani. Ich zdaniem wójt Łososiny Górnej kazał mieszkańcom wybrać pomiędzy nową drogą, a świetlicą dla Romów. Wobec takiej postawy nie dojdzie we wsi do skutku żadna inwestycja, gdyż pieniędzy na świetlicę nie wolno przeznaczyć na budowę nowej drogi. I choć gmina Limanowa nie ma żadnych konkretnych planów na zagospodarowanie działki, świetlica w najbliższym czasie tam nie powstanie.

Jak zapowiedział ks. Stanisław Opocki, będzie się modlił, aby mieszkańcy Koszar przemyśleli swoje zachowanie i w przyszłym roku nie sprzeciwiali się budowie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-11-2009 o godz. 08:27:36 (900 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romskie getto

News
W miejscowości Ostrovany na Słowacji stanął trzymetrowy mur, który oddzielił romską osadę od reszty mieszkańców.

W tej liczącej około 1700 mieszkańców miejscowości, większą jej część stanowią Romowie, których zamieszkuje tam około 1120 osób. Jednak warunki, w których żyją Romowie i Słowacy różnią się od siebie diametralnie. Na skraju miasta, który zamieszkują Romowie, nie ma nawet szkoły, poczty i lekarza.

Jak tłumaczy sytuację starosta Ciril Revak, mieszkańcy tak bardzo bali się Romów, ze niemal wszyscy podpisali się pod wnioskiem o postawienie muru. Mieszkańcy Ostrovan nie kryją swojego gniewu i twierdzą, że Romowie kradli z ich obejść wszystko co się dało, nawet suszące się ubrania. Cieszą się z nowego, betonowego ogrodzenia, przez które na pewno nie przejdą romskie dzieci.

Pełnomocnik rządu do spraw romskich Tomasz Galbavy, ostrzega przed konfliktami, które z pewnością po tym incydencie zaczną wzbierać na sile.

Przypadek w Ostrovanach nie jest pierwszym na Słowacji, kiedy to mieszkańcy odgradzają się od Romów. Dwa lata temu w Preszovie postanowiono wznieść podobny mur, jednak na głos obrońców praw człowieka, plan ten nie doszedł do skutku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-11-2009 o godz. 10:56:27 (1334 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Kwalifikacje na sprzątanie

News
Do niecodziennej i bulwersującej sytuacji z udziałem Romów doszło w Legnicy. Jak się dowiedzieliśmy, po tegorocznej nawałnicy która nawiedziła to miasto, władze przystąpiły do zatrudniania bezrobotnych, których zadaniem było usuwanie szkód, jakie wyrządził żywioł. Do pracy zgłosiło się również sześciu bezrobotnych Romów. Jednak dla nich pracy nie było. Dlaczego? Ponieważ nie ukończyli szkoły podstawowej!

Pomimo tego, iż osoby te posiadały skierowanie z miejscowego pośredniaka, urzędnicy z legnickiego urzędu miasta je odrzucili, ponieważ Romowie nie mogli okazać świadectwa ukończenia podstawówki. Czy zatem do sprzątania parku czy ulic trzeba mieć wykształcenie?

Okazuje się że tak, gdyż takie wymagania stawia ustawa o pracowniku samorządowym. W rezultacie zatrudnienie tej szóstki Romów mogłoby stanowić naruszenie prawa, za które odpowiedzieliby urzędnicy.

W związku z tą sytuacją rodzi się pytanie: czy polskie prawo będzie kiedyś prawe? Czy też do końca będziemy się zmagać z jego zawiłością, którą „starają się” wyprostować nasi rządzący?

Bo czyż nie prościej było w takiej sytuacji dać pracę przy sprzątaniu tym, którzy jej potrzebują, zamiast zastawiać się jakąś ustawą? Oczywiście nie można tutaj usprawiedliwiać braku wykształcenia, choćby podstawowego. Jednak do prawidłowego trzymania miotły żadnych szkół nie trzeba kończyć, o czym nawet małe dziecko wie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-11-2009 o godz. 09:39:56 (1078 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Jessica Merstein w finale „Mam Talent”

News
Wychowana na scenie córka Sorby i Vanessy – Jessica, została drugą finalistką trzeciego półfinału w telewizyjnym show „Mam Talent”. Półfinałowy występ, który odbył się 14 listopada br. był wielką przemianą i nową odsłoną Jessici, co podkreślała Agnieszka Chylińska zasiadająca w jury programu. Jessica w nowym stylu i zupełnie solo wystąpiła przed zgromadzoną w studiu publicznością i  milionami widzów przed telewizorami. 

Teraz pozostaje czekać na popisowy występ naszej rodaczki w wielkim finale programu. Jednak jeszcze przed tym weźmie ona udział w wyjątkowej trasie koncertowej programu Mam Talent, która rusza 8 grudnia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-11-2009 o godz. 14:23:45 (1046 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.39 sekund