Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.208.132.33

 Pomoc dla prawników reprezentujących Romów

News
Podręcznik Rady Europy dla prawników reprezentujących społeczności romskie i wędrowne

Wydział Romów i Wędrowców Rady Europy ogłosił wydanie podręcznika dla prawników reprezentujących społeczności Romów i Wędrowców pod tytułem „Zapewnienie dostępu do praw dla Romów i Wędrowców – rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Podręcznik ten opiera się na doświadczeniach uzyskanych w sesjach szkoleniowych dla prawników organizowanych na przestrzeni ostatnich 13 lat przez Radę Europy we współpracy z Europejskim Centrum Praw Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-06-2009 o godz. 11:40:07 (833 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 VII posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich

News
16 czerwca br. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Głównym tematem omawianym w trakcie spotkania 20 przedstawicieli reprezentujących wszystkie grupy Romów zamieszkujących w Polsce była dotychczasowa realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” oraz jej przyszłe perspektywy. Dyskutowano także nad możliwością wprowadzenia w Polsce słowackiego rozwiązania w postaci zawodu romskiego asystenta społecznego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-06-2009 o godz. 08:49:38 (920 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wystawa dotycząca Sulukule

News
Po oficjalnym ogłoszeniu Projektu Zmian Urbanistycznych w 2005 mieszkańcy Sulukule doświadczają brutalnych wysiedleń i zniszczeń. Otwarta 6 maja wystawa ma za zadanie stanowić dokumentację brutalności wysiedleń i zniszczeń, jakie nastąpiły w Sulukule od 2005 roku za pomocą zdjęć, fotografii, przedmiotów i pisemnych dokumentów.

Sulukule, leżące na przedmieściach Stambułu od ponad 1000 lat jest romskim osiedlem. Za sprawą swych bogatych elementów, miejscowej tożsamości i architektury jest ono jednym z najważniejszych obszarów miejskich. Wysiedlenia nie tylko niszczą fizyczne środowisko, lecz także podkopują miejscową strukturę kulturowo – społeczną i tożsamość społeczną tamtejszych Romów.

Platforma na rzecz ochrony Sulukule, która jest organizatorem wystawy, wciąż ma poparcie świata akademickiego i naukowego, agencji prasowych oraz artystów. Platforma szerzy wśród mieszkańców świadomość w zakresie odpowiednich aspektów prawnych i dotyczących praw człowieka.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-06-2009 o godz. 14:22:32 (978 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Portrety Romów zostaną w muzeum

News
Wraca sprawa własności portretów Romów z Auschwitz. Jak podaje dziś PAP, Międzynarodowa Rada Oświęcimska kolejny raz uznała, że miejsce obrazów jest w obozie. Warto przypomnieć, że od kilku lat portrety chce odzyskać na własność Dina Gottlieb, która namalowała akwarele Romów z Auschwitz w 1943 roku.

Rada z całą mocą i jednomyślnie podtrzymała swe dotychczasowe stanowisko: nie może być mowy o przekazaniu pani Gottlieb-Babbitt oryginałów, których się domaga. Członkowie MRO podkreślili, że zarówno w sprawie portretów Diny Gottlieb-Babbitt, jak i we wszystkich innych podobnych przypadkach, najwyższą wartością są autentyzm i integralność Miejsca Pamięci, z wszystkimi jego nieruchomościami i ruchomościami.

Serwis tvn24.pl przypomina dziś pokrótce historię powstania obrazów:

- Dinę Gottliebową, urodzoną w Brnie Żydówkę czeską, deportowano do KL Auschwitz z transportem Żydów z Terezina w 1943 roku. Wraz z matką umieszczono ją w Auschwitz II - Birkenau. Przed wojną studiowała w Akademii Sztuk Pięknych.

Jej zdolności malarskie zauważono w obozie po tym, gdy namalowała na ścianach baraku dziecięcego kilka scen z bajek Disneya. Mengele - ówczesny naczelny lekarz tzw. cygańskiego obozu familijnego - zlecił jej wykonanie akwarel. Skarżył się, że zdjęcia fotograficzne nie oddają dokładnie właściwego odcienia skóry Cyganów. Polecił Dinie namalować akwarelami portrety tuzina osób, które następnie rozstrzelano. Portrety miały być pomocą i dokumentacją w badaniach nad nazistowską teorią ras.

W marcu 1944 roku Gottliebowa, jej matka i 3,8 tys. innych osób, głównie czeskich Żydów, miało zostać zgładzonych. W ostatniej chwili ułaskawiono 22 z nich, w tym Gottliebową, ponieważ nie ukończyła pracy dla Mengelego. Przeżyła także jej matka. -

Całość artykułu można przeczytać na serwisie tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-06-2009 o godz. 09:31:29 (951 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie szukają pomocy u Papieża

News
Czescy Romowie zwrócili się do Papieża, aby pomógł im w poprawie statusu ich narodu, który na terenie całej Europy cierpi z powodu dyskryminacji. Roma Realia – organizacja pozarządowa czeskich Romów poprosiła Papieża Benedykta XVI o pomoc w zorganizowaniu debaty na temat pozycji społecznej Romów w Republice Czeskiej i innych krajach europejskich. Propozycja taka wysunięta została pod koniec kwietnia. Romscy działacze w liście do Benedykta XVI ostrzegli przed wzrostem nienawiści między Czechami a Romami, która może wymknąć się spod kontroli. Potępili oni również władze w Pradze o brak wiedzy w zakresie tego, jak sobie poradzić z tym zagadnieniem.

Kilka tygodni temu Vladimir Szpidla – czeski Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans powiedział, że dyskryminacja Romów w Europie jest nie do zaakceptowania. Szpidla wymienił Czechy, Słowację i Węgry jako kraje, gdzie Romowie są niewłaściwie traktowani lub mordowani na podłożu rasistowskim.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-06-2009 o godz. 10:17:41 (948 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romski Fundusz Inwestycji Biznesowych

News
25 maja w hotelu „Continental” w Skopje miało miejsce spotkanie z udziałem Komitetu Inicjatywy na rzecz powołania Romskiego Funduszu Inwestycji Biznesowych, który będzie utrzymywał bliskie kontakty z Unią Europejską, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz z innymi międzynarodowymi funduszami oraz instytucjami. Romski Fundusz Inwestycji Biznesowych przewiduje przeznaczenie środków w kwocie 100 milionów Euro na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Na spotkaniu omawiano strukturę, cele i misję Funduszu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-06-2009 o godz. 14:24:24 (984 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Francja: telewizja potępiona za antycyganizm

News
7 maja 2009 roku na wniosek kilku romskich organizacji działających we Francji, Trybunał w Paryżu potępił Francuską Telewizję za wypowiedzi podżegające do rasizmu. W 2005 roku program zatytułowany „Przestępczość, droga Romów” został wyemitowany w kanale France 5. Ponad 4 lata zajęło romskim organizacjom czekanie na sprawiedliwość, ale sukces został osiągnięty: antycyganizm w mediach został potępiony. Prezes Telewizji Francuskiej oraz jeden z gości zaproszonych do jego programu zostali zmuszeni do zapłacenia odszkodowania.

Jest to najprawdopodobniej pierwszy tego rodzaju przypadek. Romskie organizacje pozarządowe stworzyły stronę internetową na której dostępny jest film z tamtego programu, jak również inne kontrowersyjne reakcje: www.leracismealecran.info

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-06-2009 o godz. 12:52:44 (958 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Samobójstwo bez tożsamości

News
Białoruś: 40 dni poświęconych pamięci o samobójstwie romskiej dziewczyny

1 maja minęło 40 dni od samobójstwa 14 – letniej romskiej dziewczyny. Według tradycji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 40 dni ma wymiar symboliczny. Tragiczne wydarzenie miało miejsce w Tołochinie, w regionie Witebskim. Jak oświadczyło terenowe biuro Komunistycznej Partii Białorusi w Witebsku, karta biblioteczna w miejscowej bibliotece jest jedynym dokumentem potwierdzającym, że istniała. Brak jest metryki urodzenia, książeczki zdrowia, świadectw uczęszczania do szkoły. Szef terenowego biura Partii powiedział wprost, że z formalnego punktu widzenia brakuje dowodów na życie Natalii Tumarewicz w Tołochinie.

Natalia Tumarewicz była typową romską dziewczyną. Miła i radosna dziewczyna, która miała przed sobą całe życie. Jak żyła, jakie miała marzenia, co lubiła tego nikt nie wie...

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-06-2009 o godz. 09:48:46 (1131 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Innowacyjni Romowie na rynku pracy

News
Wszystkich zainteresowanych nowym projektem Związku Romów Polskich Innowacyjni Romowie na rynku pracy zapraszamy na nowo powstałą stronę projektu.


Wysłany przez admin_zrp dnia 05-06-2009 o godz. 15:34:27 (932 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rocznicowe oświadczenie

News
Oświadczenie polskich Romów z okazji 20 – rocznicy upadku komunizmu

Dwadzieścia lat temu zakończyła się w Polsce dyktatura, która przez 45 lat miała wpływ na wszystkie sfery życia społeczeństwa polskiego i wchodzących w jego skład narodowości. Mimo, iż władze PRL nie dzieliły obywateli Polski wprost na lepszych i gorszych, to nie ulega wątpliwości, że Romowie nie należeli do ich ulubieńców.

Romska kultura, obyczaje, język, niechęć do służby wojskowej, a zwłaszcza nasza własna i niezależna inicjatywa gospodarcza oraz przedsiębiorczość, były powszechnie piętnowane i zwalczane wszelkimi dostępnymi środkami. Władze komunistyczne zwalczały odmienność Romów tak samo, jak wszystkie inne niezależne idee oraz inicjatywy. Nie można również zapomnieć o przymusowej asymilacji, która przejawiała się między innymi obowiązkiem osiedlania oraz pracy, przy jednoczesnych karach za praktykowanie niektórych aspektów romskiej kultury.

Polska demokratyczna nie rozwiązała jeszcze wszystkich naszych problemów, jednak to dzięki niej my i nasze dzieci możemy swobodnie posługiwać się naszym romskim językiem. Mniejszość romska uznawana jest za mniejszość etniczną, dzięki czemu korzysta ona z praw przysługujących mniejszościom. Państwo prawa, jakim jest dziś Polska, chroni i wspiera materialnie naszą kulturę, historię i tożsamość narodową. Chroni nas ponadto przed przejawami rasizmu, ksenofobii oraz różnymi rodzajami dyskryminacji, choć niekiedy zdarzają tu jeszcze przypadki łamania naszych praw. Za sprawą posiadania dokumentów wydanych przez Rzeczpospolitą Polską, możemy dużo swobodniej niż przed rokiem 1989 podróżować, pracować i studiować w Polsce, Europie i na świecie.

Jestem przekonany, iż trud przemian rozpoczętych dwadzieścia lat temu, to nie był okres stracony i nie pójdzie on na marne. Chciałbym natomiast, aby owoce tych zmian były odczuwalne przez możliwie jak najszerszą grupę ludności RP, w tym przez liczącą 40 tysięcy osób i obecną na ziemiach polskich od 600 lat społeczność romską.


Roman Chojnacki

Komisja Wspólna Rządu
oraz Mniejszości Narodowych
i Etnicznych RP

Europejskie Forum Romów
i Wędrowców (ERTF)

Międzynarodowa Romska Agencja
Monitoringu (IRMA)

Prezes Związku Romów Polskich
z siedzibą w Szczecinku

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-06-2009 o godz. 08:50:38 (888 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund