Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

 Apel Światowej Organizacji Zdrowia

News
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ponagla Kosowo do zamknięcia  romskich obozowisk zanieczyszczonych ołowiem

Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła władzom Kosowa aby te zamknęły zanieczyszczone ołowiem obozowisko Romów na północnym uprzemysłowionym terytorium, gdzie mieszka około 100 rodzin romskich. Dyrektor Regionalny WHO Dorit Nitzan mówi, iż pomimo tego, że poziom zanieczyszczenia stale spada, to i tak testy wykazują bardzo poważny poziom skażenia ołowiem. Nitzan stwierdził, że teren ten winien być ogłoszony niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi, a jego mieszkańcy przesiedleni.

Obozowiska własnej roboty są położone w pobliżu wysypiska, które jest częścią zespołu kopalni Trepca w etnicznie podzielonym mieście Mitrovica.

Romowie mieszkają w szałasach od zakończenia walk Albańczyków z oddziałami serbskimi w latach 1998 - 1999, kiedy to ich domy zostały doszczętnie zniszczone.

Źródło: Associated Press

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-02-2009 o godz. 14:53:05 (990 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie mogą studiować w języku romskim

News
Romowie mogą studiować w języku romskim na Uniwersytecie Europy Południowo – Wschodniej

W styczniu miało miejsce owocne spotkanie Davida Berata, Sekretarza Generalnego macedońskiej Partii Politycznej na Rzecz Integracji Romów z Dziekanem prof. Etemem Azirim oraz Prodziekanem prof. Jonuzem Abdulai Uniwersytetu Europy Południowo – Wschodniej. Sukces jest w dużym stopniu zasługą Berata, który odbywa studia magisterskie z dyplomacji na Uniwersytecie Europy Południowo – Wschodniej w Macedonii.

„Uniwersytet oświadczył, że jeśli będzie przynajmniej 10 chętnych studentów do odbywania zajęć po romsku, to on ma obowiązek zapewnienia im takiej możliwości”. Dziekan Etem powiedział: „Wasze zadanie to stworzyć grupę, a reszta to nasz obowiązek jako uniwersytetu”.

Na chwilę obecną jest to jedyna taka propozycja ze strony bałkańskich uczelni. Miejmy nadzieję, że wkrótce znajdzie się pierwsza grupa romskich studentów studiujących w języku romskim. Partia Polityczna na Rzecz Integracji Romów radzi Romom przemyśleć dokładnie gdzie będą kontynuować swą edukację.

Źródło: PIR - Partia Polityczna na Rzecz Integracji Romów

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-02-2009 o godz. 14:50:37 (2013 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3)

 Nowy porządek w Turcji

News
Po tym jak Wspólnota Miejska Stambułu we współpracy z Administracją do Spraw Mieszkalnictwa (TOKi) oraz Ośrodek Miejski w Fatih rozpoczęły realizację zmian administracyjnych w historycznym osiedlu Romów buldożery zniszczyły już ponad 80 % terenu. Tym razem ich celem były dziecięce warsztaty. Buldożery wkroczyły również po raz kolejny na zabłocone i zaśmiecone ulice w okręgu Sulukule. W ten sposób władze aglomeracji zniszczyły 80 % obszaru, który zamieszkiwało 3.500 osób, a którego wygląd nie pasował ich zdaniem do nowego wyglądu metropolii.

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-02-2009 o godz. 13:41:04 (919 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Rocznica likwidacji obozu Romów

News
12 stycznia w Łodzi obchodzono 67. rocznicę likwidacji podobozu dla Sinti i Romów (Zigeunerlager) w Litzmannstadt Ghetto w Łodzi.

Jest to data symboliczna, ponieważ nie ma obecnie danych mówiących, kiedy ten podobóz został zlikwidowany.

W listopadzie 1941 roku przywieziono do getta w Łodzi ponad 5.000 osób z pogranicza Austrii i Węgier. Likwidacja obozu romskiego w Łodzi odbywała się miedzy 5 a 12 stycznia 1942 roku. W dniach tych Romowie byli masowo wywożeni do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Z osób przewiezionych do Łodzi nikt nie ocalał. Podzielili oni los setek tysięcy Polaków, Żydów i przedstawicieli innych narodowości zamordowanych przez Niemców na terenie tzw. Wartegau.

Uroczyste obchody upamiętniające tragedię Sinti i Romów rozpoczęły się mszą świętą w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy Placu Kościelnym 1. Kolejnym puntem obchodów było uroczyste złożenie kwiatów pod tzw. “Kuźnią”, na terenie byłego obozu romskiego. Na zakończenie dnia upamiętniającego 67. rocznicę likwidacji podobozu, w sali Teatru Nowego odbył się koncert zespołu Gypsy Combo z Austrii.

Na uroczystość zaproszeni zostali m.in. ambasadorzy Austrii, Czech, Węgier i Niemiec, rektorzy państwowych uczelni wyższych oraz przedstawiciele gminy żydowskiej w Łodzi.

Źródło: www.ghetto.lodz.pl, Gazeta Wyborcza

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-02-2009 o godz. 13:38:58 (999 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 20. Letnia Szkoła Praw Człowieka

News
Helsińska Fundacja Praw Człowieka już po raz dwudziesty organizuje Międzynarodową Letnią Szkołę Praw Człowieka. Szkolenie będzie trwało od 20 do 27 czerwca 2009 r. w Warszawie – Miedzeszynie.

Szkolenie jest organizowane z myślą o działaczach na rzecz praw człowieka, wykładowcach uniwersyteckich i reprezentantach wszystkich szczebli administracji państwowej z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i WNP. W nadchodzącym szkoleniu nie mogą uczestniczyć osoby które brały już udział w poprzednich Letnich bądź Zimowych szkołach. Program jest otwarty dla absolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku.

Szkolenie jest połączeniem wykładów i warsztatów dotyczących filozoficznych i historycznych fundamentów praw człowieka, krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka, jak również stosowania w praktyce praw nadrzędnego znaczenia. Wykładowcami będą znani profesorowie oraz inni nauczyciele akademiccy, a także eksperci w zakresie praw człowieka. Językami roboczymi Letniej Szkoły są rosyjski oraz angielski. Wymagana jest umiejętność posługiwania się w jednym z powyższych języków.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-01-2009 o godz. 08:46:22 (964 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Inicjatywa romskiej eurodeputowanej

News
Parlament Europejski przyjął raport na temat stanu przestrzegania praw podstawowych w Unii Europejskiej. W poprawce do raportu członkini Parlamentu Europejskiego Livia Jaroka wezwała do przyjęcia strategii zorientowanej na Romów, która będzie przedstawiała ,,mapę drogową’’ z jasnymi celami dla krajów członkowskich. Budzący kontrowersje i będący przedmiotem ostrych debat raport poświęca cały rozdział europejskim Romom, którzy stanowią największą mniejszość i stykają się z największym społecznym odrzuceniem.

Dokument potwierdza zaangażowanie Parlamentu Europejskiego na rzecz Europejskiej Strategii na rzecz Romów i ogłasza walkę z dyskryminacją w sferze szkolnictwa, mieszkalnictwa i opieki medycznej. Raport kładzie nacisk na wrażliwą kwestię sytuacji romskich kobiet, które doświadczają kilkukrotnej dyskryminacji. Pani Jaroka podkreśliła, że UE będzie wiarygodna jako światowy obrońca praw człowieka dopiero, gdy w pełni doprowadzi przestrzegania zapisów Karty Praw Podstawowych na swym terytorium. ,,Musimy opracować wszechstronny program, który będzie się składał z równoczesnych działań w sferze mieszkalnictwa, reedukacji, opieki medycznej i dyskryminacji." W raporcie przypomniała o zbyt częstym zbieraniu przez Policję informacji na temat pochodzenia etnicznego osób podejrzewanych o czyny karalne.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-01-2009 o godz. 08:44:10 (854 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 W Strefie Gazy giną również Romowie

News
W związku z sytuacją w Strefie Gazy, kilka dni temu otrzymaliśmy pocztą elektroniczną list od Zrzeszenia Romów w Jerozolimie:

Jako Dyrektor Zrzeszenia Romów w Jerozolimie, organizacji dbającej o prawa Romów chciałbym przekazać Wam nieco wglądu w naszą codzienną rzeczywistość.

Jest mi bardzo smutno, że muszę Was poinformować o tragicznej sytuacji naszych romskich sióstr i braci w Gazie. Żyją oni tam razem z Palestyńczykami, dlatego też podobnie jak oni stają się ofiarami konfliktu. Dotychczas ludzie w Strefie Gazy nie mieli łatwego życia, było pełno biedy, strachu i braku nadziei.

Obecnie sytuacja jest naprawdę bardzo tragiczna. Otrzymujemy wiele informacji i alarmujących sygnałów od romskich rodzin. Do tej pory wielu Romów zginęło, a jeszcze więcej zostało rannych. Ci, którzy nadal żyją w strachu, obawiając się o to co nadejdzie. Romowie w Gazie bardzo często stracili wszystko co do tej pory posiadali. To przyprawia nas o ból serca, że nasza grupa etniczna jakkolwiek nieliczna cierpi. Jeszcze trudniej jest patrzeć na cierpienie naszych krewnych.

W imieniu całej romskiej społeczności na terenie Ziemi Świętej proszę Was o pamięć o nas i naszych problemach. Romowie winni pozostać zjednoczeni i wspierać się nawzajem, tak aby przetrwać i chronić naszą kulturę.

Módlmy się więc, by nadszedł czas pokoju, jak również o działania, które uczynią świat lepszym miejscem.

Liczymy na Was i Waszą pomoc. Jest dla nas ważne, że ludzie znają fakty i mękę jakiej doświadczamy.

Niech Bóg Wam błogosławi i trzyma Was w zdrowiu!


Amoun Sleem
Dyrektor
Domari Society of Jerusalem
http://domarisociety.googlepages.com/

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-01-2009 o godz. 12:37:40 (953 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Sprawa o dyskryminację przeciwko Chorwacji

News
W ramach swej nadzwyczajnej decyzji Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zgodził się wysłuchać apelacji w ważnej sprawie dotyczącej dyskryminacji w szkołach wytoczonej Chorwacji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu oznajmił, że zgodził się na ponowne rozpatrzenie sprawy przeciwko Chorwacji za dyskryminację romskich dzieci w szkołach na podstawie ich pochodzenia etnicznego, która przejawiała się kierowaniem takich uczniów do specjalnych klas wyłącznie dla Romów.

Sprawa została nadesłana już w grudniu 2004 roku przez Europejskie Centrum Praw Romów i Komitet Helsiński w Chorwacji w imieniu 14 dzieci pochodzenia romskiego. Wszyscy wnioskodawcy uczęszczali w tamtym okresie do specjalnych klas w chorwackich szkołach, przeznaczonych wyłącznie dla Romów. Umieszczanie ich w takich klasach było efektem dyskryminacji na podstawie pochodzenia rasowego i etnicznego oraz niechęci władz w Zagrzebiu do zaradzenia temu problemowi.

W klasach romskich uczniowie otrzymywali znacznie mniej wiedzy niż w szkołach powszechnych. W niektórych społecznościach romskich nawet 80% uczniów trafiało oddzielnych, specjalnych klas. Potwierdzają to dane chorwackich instytucji zajmujących się edukacją.

Prawnicy reprezentujący dzieci i ich rodziców chwalą decyzję Trybunału. Jeden z nich, Lovorka Kuszan powiedział: ,,Ważne jest, że Europejski Trybunał rozszerza ochronę dzieci romskich wraz z aspiracjami unijnymi Chorwacji. Ani w Chorwacji, ani nigdzie indziej nie powinno być miejsca na klasy – getta”. Andi Dobrushi, konsul Europejskiego Centrum Praw Romów oświadczył, iż „Trybunał ma kolejną szansę wzmocnić i wyraźnie wyjaśnić swoje stanowisko w sprawie równego traktowania i integracyjnej roli edukacji.”

Trybunał ustalił termin słownej wymiany stanowisk na 1 kwietnia 2009.

Źródło: ERRC

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-01-2009 o godz. 10:53:25 (877 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Order Imperium Brytyjskiego

News
Profesor Thomas Acton z Uniwersytetu Greenwich w Londynie otrzymał tytuł Orderu Imperium Brytyjskiego za swą służbę dla nauczania, pracę przez całe życie jako nauczyciel, naukowiec i działacz w dziedzinie kultury romskiej i praw człowieka. Zgodnie z tradycją decyzja o przyznaniu nagrody została ogłoszona w ostatnich godzinach mijającego roku. Medal, znany również jako rycerski jest przyznawany przez królową i jest najwyższą formą uznania przyznawaną obywatelom brytyjskim za służbę dla społeczeństwa.

Thomas jest główną postacią w badaniach nad Romami i romskiej polityce od końca lat 60 – tych. Był on jednym z organizatorów I Kongresu Romów, a także współinicjatorów powstania Międzynarodowej Unii Romów (IRU), współudziałowcem powstania Dziennika Społeczności Romów Lore oraz wydarzeń międzynarodowych, zarówno akademickich jak i politycznych. Jego rozprawa doktorska obroniona na uniwersytecie w Oxfordzie była najprawdopodobniej pierwszą naukową analizą na temat romskiego nacjonalizmu.

Thomas Acton wiele lat wykładał socjologię College w Greenwich, który następnie przekształcono w Uniwersytet Greenwich. W 1996 został mianowany profesorem. Otrzymał ten tytuł w zakresie studiów romskich celem podkreślenia jego nauczycielskiego i naukowego zaangażowania w tej dziedzinie, pomimo faktu że na Uniwersytecie w Greenwich obecnie nie ma wydziału studiów romskich. Od 5 lat pełni funkcję Sekretarza Zrzeszenia Romów Lore i kontynuuje swe wysiłki zawodowe na rzecz promowania aktywnego dialogu między romską działalnością a światem naukowym.

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-01-2009 o godz. 15:23:48 (1086 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 OBWE ponagla...

News
Rada Ministerialna OBWE wzywa do zwiększenia wysiłków przez kraje członkowskie w celu realizacji „Planu na Rzecz Poprawy Sytuacji Romów i Sinti na obszarze OBWE”

W oparciu o zobowiązania podjęte w 2003 roku wspomnianym wyżej planem oraz biorąc pod uwagę ustalenia Uzupełniającej Konferencji ds. Wymiaru Ludzkiego w Wiedniu 10 – 11 lipca 2008 r., Rada Ministerialna OBWE podczas spotkania w Helsinkach 5 grudnia 2008 r. wydała kilka zaleceń odnoszących się do dotychczasowej, a także przyszłej praktyki.

Za jedną z ważniejszych rzeczy uznano ponaglanie krajów należących do organizacji do większego zaangażowania w zapewniania równego dostępu do edukacji, od poziomu przedszkolnego począwszy. Zgodnie stwierdzono, iż jest to jeden z podstawowych warunków ich obrony przed dyskryminacją i marginalizacją w społeczeństwie. Ponadto nadrzędnym celem jest ich integracja w społeczeństwie większości.

Rządy państw OBWE winny uwzględniać sprawy Romów i Sinti w ich polityce oraz ustawodawstwie. Również zobowiązane są czuwać nad przestrzeganiem prawa Romów do dostępu do instytucji publicznych, pracy, miejsca zamieszkania i opieki zdrowotnej. Szczególną wagę zalecano zwracać w tej sferze na sytuację kobiet i dziewcząt.

Państwa muszą także zachęcać Romów i Sinti do większego politycznego angażowania się w sprawy bezpośrednio ich dotyczące. Nie tylko w tym celu, ale także w innych sprawach winna być prowadzona współpraca wewnątrz Organizacji, jak i Unii Europejskiej czy Rady Europy jeśli jest to niezbędne.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-01-2009 o godz. 13:26:17 (930 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund