Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.208.132.33

 Romskich dzieci oficjalnie nie ma...

News
Według raportu ONZ ponad 1 milion romskich dzieci w krajach Europy Środkowo – Wschodniej z punktu widzenia ośrodków ewidencji ludności nie istnieje, gdyż nie posiadają one dokumentów.

Z kolei raport UNICEF’u wydany w związku z odrębnym raportem Politechniki w Berlinie na temat Romów żyjących w Niemczech stwierdza, że romskie dzieci w Europie Środkowo – Wschodniej doświadczają wykorzystywania na dużą skalę.

Napisano, iż są dyskryminowane i wykluczane w zakresie podstawowej opieki medycznej i edukacji. Żyjąc w prowizorycznych warunkach wiele z nich nie ma szans otrzymania dokumentów niezbędnych w dostępie do służby zdrowia czy głosowaniu. Dzieci romskie często nie mają metryk urodzenia, co sprawia że dla agencji społecznych są ,,niewidoczne’’, a one zapewniają badania lekarskie i czuwają nad ich uczęszczaniem do szkół.

Urzędnik UNICEF Gordon Alexander podaje, że liczba takich dzieci może wynosić nawet milion. Wezwał on UE do wysiłków na rzecz podnoszenia świadomości wagi problemu. ,,W nowych krajach członkowskich problem nadal istnieje i nie został jeszcze w pełni rozwiązany, co więcej sytuacja pogarsza się” – dodał Alexander.

Około 50.000 Romów w Niemczech posiadających status uchodźców nie ma prawa do naturalizacji ani uczestnictwa w kursach językowych, ponieważ przybyli do RFN z byłej Jugosławii, która już nie istnieje.

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-01-2009 o godz. 11:28:49 (889 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-12-2008 o godz. 12:37:54 (857 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Świąteczne Romano Atmo

News
Świąteczne wydanie naszego dwumiesięcznika jest już osiemnastym numerem, zamykającym naszą dotychczasową trzyletnią działalność. Nowy numer zawiera wiele nawiązań do Świąt Bożego Narodzenia, m.in. artykuły o tradycji świątecznych życzeń, o zwyczaju strojenia choinki oraz - w dziale Kuchnia - prezentujemy kilka dań świątecznych.

Poza tematyką świąteczną w nowym numerze możecie znaleźć wiele innych ciekawych artykułów. W Aktualnościach piszemy m.in. o repatriacjach imigrantów w Irlandii oraz o próbach walki UE z ubóstwem i dyskryminacją. Przedstawiamy również raport OBWE dotyczący działań na rzecz poprawy sytuacji Romów i Sinti w całej Europie. Piszemy również o seminarium szkoleniowym w ramach "Policyjnego Forum Przeciwko Dyskryminacji", które odbyło się w Szkole Policji w Słupsku.

Nie mogliśmy nie napisać o wrześniowym Pierwszym Romskim Szczycie w UE, który odbył się w Brukseli. Ponadto przedstawiamy Romów na Bałkanach oraz wywiad Kaji Cudak z romską artystką Katarzyną Pollok. Prezentujemy również nowy dział naszej gazety Romowie i Sport, a w nim znani piłkarze pochodzenia romskiego. Numer dopełnia sylwestrowa moda oraz noworoczny horoskop.

Przypominamy, że od początku tego roku nasze pismo można nabyć w ramach prenumeraty. Cena - tylko - 5zł.


Wysłany przez admin_zrp dnia 19-12-2008 o godz. 10:03:16 (955 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Plan na rzecz Romów wywołuje mieszane reakcje

News
Czeski Minister Rozwoju Regionalnego – Jirzi Czunek przedstawił swój plan pomocy społeczności romskiej. Podstawowym założeniem planu jest wyodrębnienie trzech grup Romów według kryterium osiąganych przez nich dochodów. I grupę stanowiliby Romowie utrzymujący się tylko i wyłącznie z własnych dochodów, II grupa to Romowie wymagający mniejszej lub większej pomocy socjalnej i wreszcie grupa III to Romowie uzależnieni całkowicie od pomocy społecznej.

Właśnie ostatnia grupa byłaby obiektem częstych kontroli różnego rodzaju urzędników, tak aby stwierdzić czy otrzymywana przez nich pomoc rzeczywiście im się należy. Poza tym przyznawanie wszelkiej pomocy społecznej uzależnione byłoby od podejmowania przez Romów pracy w prowadzonych przez  władze miast zakładach pracy.

Romskie organizacje krytykują segregację według kryterium dochodowego, gdyż nosi to ich zdaniem znamiona nazistowskie. Z kolei przedstawiciele organizacji "Ludzie w Potrzebie" uważają iż jest to dobry czynnik motywacyjny.

Około 80.000 Romów w Czechach żyje w 330 gettach na obrzeżach miast. Współczynnik ten wzrósł od 1989 roku o około 30%.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-12-2008 o godz. 09:14:35 (839 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie odznaczą Władysława Bartoszewskiego

News
18 grudnia 2008r. podczas uroczystości w Berlinie, odbierze wyróżnienie pierwszy laureat Europejskiej Nagrody Praw Obywatelskich, Władysław Bartoszewski.

Nagroda przyznawana jest przez społeczność Sinti i Romów w Niemczech, a kierowana szczególnie do osób i instytucji, które angażują się w swoich krajach w pracę na rzecz praw ludności romskiej i Sinti. W tym roku została przyznana po raz pierwszy. Bartoszewski został wyróżniony za zaangażowanie w pracę na rzecz uznania praw ofiar holokaustu i prześladowań na społeczności romskiej. Decyzja o przyznaniu nagrody zapadła jednomyślnie.

Władysław Bartoszewski, ur. 19.02.1922r. w Warszawie, to polski polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk. Były więzień Auschwitz i żołnierz AK, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego. Dwukrotnie Minister Spraw Zagranicznych, senator IV kadencji, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska. Wspierał on tworzenie w Polsce miejsc upamiętniających zbrodnie III Rzeszy na ludności romskiej i Sinti.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-12-2008 o godz. 13:49:51 (957 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowości publikacyjne o Romach

News
"Poznajemy historię Romów" Adama Bartosza oraz "Zawody, profesje romskie" Karola Parno Gierlińskiego to dwie nowe publikacje z cyklu "Romowie wczoraj i dziś" wydane przez Związek Romów Polskich w ramach Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, które właśnie się ukazały.

Opracowanie Adama Bartosza przedstawia migracje Romów, ich prześladowania oraz koniec wędrówek. Bartosz porusza również problematykę związaną z religią, prawem, tradycją oraz językiem Romów. Z kolei Karol Gierliński pisze o zapomnianych zawodach i profesjach romskich, takich jak kotlarstwo czy kowalstwo oraz o tych, które są obyczajowo zakazane u Romów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowymi opracowaniami naukowymi, dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-12-2008 o godz. 13:45:07 (1452 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Niechciani sąsiedzi

News
Serbia: mniejszość rumuńska nie akceptuje Romów jako swych sąsiadów

Etniczni Rumuni mieszkający we wchodzącej w skład aglomeracji Belgradu Ovcy sprzeciwiają się planowanemu osiedleniu Romów w ich okolicy. Rumuni z Ovcy twierdzą, że powołali już „kryzysowe biuro do spraw obrony” na wypadek przybycia Romów mieszkających dotychczas w okolicach mostu Gazela w „kartonowym miasteczku”. Miasto Belgrad najpierw wybuduje budynki mieszkalne, a gdy budowa będzie już ukończona usunie ich z prymitywnych szałasów pozbawionych jakiejkolwiek infrastruktury sanitarnej. Dorośli Romowie będą mieli większe szanse na znalezienie pracy, a dzieci będą włączone w realizację obowiązku szkolnego. Rumuńscy mieszkańcy twierdzą, że działania takie mogłyby ich zasymilować.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-12-2008 o godz. 13:23:48 (932 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Czechy: romskie getto może pojawić się w górskiej wiosce

News
Możliwe, że romskie osiedle Romów z Ostrawy zostanie wzniesione we wsi Ostrawice. Mieszkańcy wioski jednak ostro protestują przeciwko inwestycji firmy REALIS – INVEST, która jest właścicielem działki na który stanąć miałyby romskie mieszkania.

Są dwie propozycje co do zagospodarowania działki: 1. budowa domków letniskowych i 2. budowa romskiego osiedla. Jak powiedziała rzeczniczka firmy konsultacje władz lokalnych z mieszkańcami  nadal trwają i żadne ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-12-2008 o godz. 11:53:44 (1461 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Doroczny raport na temat młodzieży w Bułgarii

News
Bułgarska Agencja do spraw Młodzieży i Sportu podsumowała sytuację młodzieży w tym kraju. W opracowywaniu raportu brali udział przedstawiciele różnych ministerstw i agencji rządowych, środowisk akademickich i samej młodzieży. W raporcie poddano analizie kryteria takie, jak wskaźniki edukacji, status społeczny, ilość czasu wolnego, a także aktywność społeczną, opiekę medyczną i wreszcie wymiar europejski.

Odnotowano postępy jeśli chodzi o zwiększoną konsumpcję indywidualną i związaną z tym poprawę sytuacji finansowej oraz wzrost poziomu nastawienia na odniesienie sukcesu w karierze zawodowej.

Gdyby pominąć osoby narodowości romskiej, Bułgaria miałaby jeden z najniższych w Europie wskaźników bezrobocia wśród osób młodych. 14 % bezrobotnej młodzieży to, według raportu, Romowie. Wśród nich można też znaleźć zdecydowaną większość bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni.

Podobny raport przedstawiony rok temu Radzie Ministrów kładzie na samodzielne organizowanie się młodzieży i stwarzanie przez państwo sprzyjających temu warunków.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-12-2008 o godz. 11:50:28 (1044 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Mglisty obraz dyskryminacji Romów

News
Opublikowany na początku października raport OBWE, dotyczący działań na rzecz poprawy sytuacji Romów i Sinti w całej Europie, kreśli „mglisty obraz” i pokazuje „widoczne luki” w tej kwestii. Tak stwierdzili uczestnicy dorocznej konferencji OBWE w Warszawie. „Sytuacja nie poprawiła się na tyle, na ile liczyliśmy” – powiedział o przyjętym w 2003 roku planie działań Ambasador Janez Lenarcić – Dyrektor Biura Demokratycznych Instytucji i Praw Człowieka. „Wciąż istnieje dużo kwestii wymagających poprawy, aby osiągnąć zadowalający poziom w naszym regionie” – dodał.

Z Raportu wynika jednoznacznie, że sytuacja Romów jest znacznie lepsza pod względem materialnym, jak i statusu społecznego w krajach Europy Zachodniej i Północnej, niż w Europie Środkowo – Wschodniej czy Południowo – Wschodniej. Najgorzej jest pod tym względem na Bałkanach, natomiast stosunkowo najlepiej w krajach skandynawskich. Jeśli chodzi o wspomniane kraje Europy Południowo – Wschodniej, można stwierdzić, iż na porządku dziennym są tam przypadki odmowy udzielenia Romom pomocy medycznej, jedynie z powodu bycia Romem. Podobne przypadki mają tam miejsce w kwestii dostępu do urzędów administracji publicznej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2008 o godz. 13:58:08 (1036 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3374 bajtów więcej | Wynik: 5)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.40 sekund